aktiv-eiendomsmegling
Velkommen til Stubbliveien 76 i Røssvassbukta!

Bleikvasslia Stubbliveien 76

Røssvassbukta - flott hytte med nydelig beliggenhet ved vannet

 • 2 300 000
 • BRA 56 m²
 • 2 soverom
 • PRISANTYDNING2 300 000
 • OMKOSTNINGER73 642
 • TOTALPRIS INKL. OMKOSTNINGER2 373 642
 • EIENDOMSTYPEFritidseiendom
 • EIERFORMSelveier
 • BYGGEÅR2 003
 • SOVEROM2
 • AREALP-rom 56 m²
 • FELLESKOST./MND-
 • TOMT990 m²
 • EIERFORM TOMTEiet tomt
 • ENERGIMERKINGD
 • 2 300 000,- (Prisantydning)

  Omkostninger
  12 000,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172,- (Panteattest kjøper)
  585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
  585,- (Tingl.gebyr skjøte)
  57 500,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 300 000,-))
  --------------------------------------------------------
  73 642,- (Omkostninger totalt)
  --------------------------------------------------------
  2 373 642,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Meld deg på visning!

Påmelding
Entrè, 2 soverom, stue/kjøkken, bad og 2 hemsrom.
Bod med utvendig adkomst.
Deler av terrasse har rekkverk

Stubbliveien 76, Nordland

 • Med nydelig utsikt over Røssvassbukta ligger denne flotte hytta. Her kan du nyte hyttelivet og finne roen. Dersom du er glad i å tilbringe tid i naturen vil du også ha et perfekt utgangpunkt for et utall friluftsaktiviteter rett utenfor hyttedøra.

  Med bil bruker du ca. 35 minutter fra Korgen til hyttedøra.


  Eiendommen er gjennomgått av en bygningskyndig og det er utarbeidet en tilstandsrapport. Denne er vedlagt salgsoppgaven. Nedenfor følger informasjon om forhold som har fått tilstandsgrad (TG) 2 og 3.

  OPPSUMMERING AV AVVIK MED TILSTANDSGRAD (TG) IU, 2 og 3:

  FORHOLD SOM HAR FÅTT TG2 - AVVIK SOM IKKE KREVER UMIDDELBARE TILTAK:

  Innvendig > Etasjeskille/gulv mot grunn
  Målt høydeforskjell på mellom 10 - 20 mm innenfor en lengde på 2 meter. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik.
  Målt høydeforskjell på 10mm innenfor en lengde på 2 meter ble målt i stuen.

  Tekniske installasjoner > Elektrisk anlegg
  El-skap fra byggeår plassert i entréen.
  Automatsikringer og måler.
  56 amp hovedsikring.


  FORHOLD SOM HAR FÅTT TG2 - AVVIK SOM KAN KREVE TILTAK:

  Utvendig > Taktekking
  Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på taktekkingen.
  Denne typen taktekke har en forventet levetid på ca. 25-30 år. Halvparten av forventet levetid er trolig oppbrukt.
  Taktekkingen har noe mose.
  Kostnadsestimat : Under 10 000

  Utvendig > Nedløp og beslag
  Det mangler tilfredsstillende adkomst til pipe for feier.
  Kostnadsestimat : Under 10 000

  Utvendig > Veggkonstruksjon
  Det er ingen lusing/musebånd i nedre kant av konstruksjon.
  Bordkledningen har stedvis noe malingsavflassing.
  Kostnadsestimat : Under 10 000

  Utvendig > Andre utvendige forhold
  Det er avvik:
  Det har tidligere blitt observert spor etter mus i hytta.
  Usikkerhet hvilke eventuelle skader disse kan ha gjort i yttervegger og andre lukkede konstruksjoner.
  Fra selgers egenerklæring: Har vært mus gjennom kjøkkenventilator. Men ingen andre steder inne i hytten. Satt inn netting i ventil for hindre fremtidig mus-inntrenging. Har vært mus i uthus, men ikke de siste årene.

  Innvendig > Radon
  Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre.
  Kostnadsestimat : Under 10 000

  Innvendig > Pipe og ildsted
  Ildfast plate mangler på gulvet under sotluke/feieluke på pipe.
  Kostnadsestimat : Under 10 000

  Innvendig > Innvendige dører
  Det er påvist avvik som tilsier det bør foretas tiltak på enkelte dører.
  Kostnadsestimat : Under 10 000

  Våtrom > Overflater Gulv > Bad
  Det er mulighet for at det kan forekomme vannlekkasje på våtrommet hvor vann ikke vil gå til sluk.
  Det er påvist at høydeforskjell fra topp slukrist til gulv/synlig topp membran ved dørterskel er mindre enn 25 mm.
  Det er påvist avvik i fallforhold til sluk i forhold til krav i forskrift på byggetidspunktet.
  Kostnadsestimat : 10 000 - 50 000

  Kjøkken > Avtrekk > Stue/kjøkken
  Det er avvik:
  Lys fungerer ikke, rist mangler.
  Kostnadsestimat : Under 10 000

  Tekniske installasjoner > Avløpsrør
  Det er ikke påvist tilfredsstillende stakemulighet på avløpsanlegg.
  Det er ikke påvist tilfredsstillende lufting av avløpsanlegget.
  Kostnadsestimat : Under 10 000

  Tomteforhold > Grunnmur og fundamenter
  Det er avvik:
  Nåværende eier opplyser om at det ikke er isolert under hytten.

  Tomteforhold > Utvendige vann- og avløpsledninger
  Det er avvik:
  Det bemerkes at det ikke er søkt om utslippstillatelse i forbindelse med avløp.
  Kostnadsestimat : Under 10 000


  FORHOLD SOM HAR FÅTT TG IU - FORHOLD SOM IKKE ER UNDERSØKT:

  Utvendig > Takkonstruksjon/Loft
  Hele takkonstruksjonen er gjenbygget. Det er ingen mulighet til vurdering utover alder og observasjoner fra underliggende etg.

  Våtrom > Fukt i tilliggende konstruksjoner > Bad
  Hulltaking er ikke foretatt da våtsone grenser mot kjøkkeninnredningen.


  FORHOLD SOM HAR FÅTT TG3 - STORE ELLER ALVORLIGE AVVIK:

  Utvendig > Balkonger, terrasser og rom under balkonger
  Rekkverket er for lavt i forhold til dagens krav til rekkverkshøyder.
  Det er ikke montert rekkverk.
  Det har tidligere vært en skade på terrassen på grunn av snøtyngde, dette er utbedret i form av nytt terrassedekke og pilarer.
  Kostnadsestimat : 10 000 - 50 000

  Utvendig > Utvendige trapper
  Det er avvik:
  Det er montert en provisorisk trapp ved inngangspartiet.
  Trapp ved inngangsdør til badet mangler.
  Kostnadsestimat : Under 10 000

  Våtrom > Ventilasjon > Bad
  Våtrommet mangler tilluftsventilering, f.eks. spalte/ventil ved dør.
  Rommet har ingen ventilasjon
  Kostnadsestimat : 10 000 - 50 000


  For mer utdypende informasjon om forhold som har fått TG 2 og 3 og forslag/anbefalinger til tiltak for utbedring, se vedlagte tilstandsrapport.


  Kun hvitevarer som er spesifikt angitt i salgsoppgaven, følger med. Dette gjelder uavhengig av om hvitevaren(e) eventuelt kan anses som integrerte.


  UTDRAG FRA SELGERS EGENERKLÆRINGSSKJEMA

  Kjenner du til om det er/har vært f.eks. sprekker i mur, skjeve gulv eller lignende?
  Svar: Ja. Beskrivelse Har vært skjevhet i gulv som førte til en liten sprekk i brannmur til ovn. Dette er utbedret.

  Kjenner du til om det har vært utført arbeid på terrasse/garasje/tak/fasade?
  Svar: Ja, kun av ufaglært/egeninnsats/dugnad
  Beskrivelse: Byttet verandadekke, støpning og justering av pilarer.

  Kjenner du til om det er innredet/bruksendret/bygget ut i kjeller eller loft eller andre deler av boligen?
  Svar: Ja. Utbygg tilknyttet fritidsboligen ca. 2007.
  Er innredning/utbyggingen godkjent hos bygningsmyndighetene?
  Svar: Ja. Bruksendring er godkjent hos Hemnes kommune.

  Kjenner du til om det foreligger skaderapporter/ tilstandsvurderinger eller utførte målinger?
  Svar: Ja
  Beskrivelse: Vært skade på veranda etter snøtyngde, men dette er utbedret. Nytt verandadekke og pilarer.

  Tilleggskommentar fra selger:
  Anbefaler å isolere under hytten for å forhindre tele.


  LOVLIGHET

  Det foreligger godkjente og byggemeldte tegninger, men det er avvik fra disse.

  Det foreligger godkjente tegninger som i all hovedsak stemmer med dagens bruk. Det foreligger ikke tegninger etter utbyggingen av boden i 2007. Eier opplyser at utbyggingen er søkt kommunen.
 • Eiendommen ligger i Røssvassbukt hyttefelt i Stubbliveien (nordlige delen av Røssvatnet). Ca. 35 kilometer fra sentrum av Korgen
 • Frittstående fritidsbolig oppført over ett plan med hems fra 2003, Bebyggelsen i nærområdet består i hovedsak av spredt hyttebebyggelse
  samt enkelte gårdsbruk
 • Eiendommen har veirett. Det er ikke etablert adkomstvei ned til boligen. I dag benyttes naboeiendommen som adkomstvei
 • Byggeår: 2003
  Fritidsboligen ble godkjent 02.10.2003, igangsatt 09.10.2003 og registrert tatt i bruk 30.11.2010. (Kilde: Eiendomsverdi AS).

  Tilbygg / modernisering:
  Tilbygg Hytten er tilbygget med en bod med utvendig adkomst i 2007

  Standard: Hytten holder normal standard alder tatt i betraktning.
  Vedlikehold: Hytten fremstår som normalt vedlikeholdt. Enkelte oppgraderinger må dog påregnes iht. normal elde og slitasje.


  UTVENDIG

  Taktekking
  Taket er tekket med pappshingel fra byggeår. Pappshingel fra 2007 over bod med utvendig adkomst.

  Nedløp og beslag
  Renner og nedløp av metall. Pipen er tekket med heldekkende beslag.

  Veggkonstruksjon
  Yttervegger av bindingsverk av tre, som basert på tykkelsen er isolert med ca. 10 cm isolasjon. Yttervegger er utvendig tekket med stående villmarkspanel.

  Takkonstruksjon/Loft
  Saltak takkonstruksjon av tre med ark mot nord

  Vinduer
  Malte vinduer av tre med 2-lags isolerglass fra 2003.

  Dører
  Hovedetasje:
  Inngangsdør: Malt isolert dør av tre med 2-lags isolerglassfelt fra 2003
  Balkongdør: Malt isolert balkongdør av tre med 2-lags isolerglassfelt fra 2003.
  Balkongdør bad: Malt isolert balkongdør av tre med 2-lags isolerglassfelt fra 2003.
  Boddør: Malt isolert dør av tre.

  Balkonger, terrasser og rom under balkonger
  Terrasse på ca. 44 m2 med malt stående rekkverk på deler av terrassen.
  Adkomst fra hage og via dør fra stuen.

  Utvendige trapper
  Provisorisk 5-trinns tretrapp.


  INNVENDIG

  Overflater
  Gulv er tekket med belegg og korkvinyl.
  Vegger er tekket med malt villmarkspanel, malt panel og umalt panel.
  Himlinger er tekket med malt panel og umalt panel.

  Etasjeskille/gulv mot grunn
  Gulv av trebjelkelag med stubbloft.

  Radon
  Det er ikke foretatt radonmålinger og bygget er heller ikke utført med radonsperre.

  Pipe og ildsted
  Boligen har ett innvendig pipeløp som strekker seg fra gulv i 1. etasje og over tak. Pipeløpet har ett fastmontert ildsted, lukket vedovn i stuen.

  Innvendige dører
  Malte speildører


  VÅTROM

  ETASJE > BAD
  Generell:
  Våtrommet er fra byggeår. Takstmannen har ikke blitt fremlagt dokumentasjon på utførelsen. Innhent dokumentasjon om mulig.

  Overflater vegger og himling:
  Vegger er tekket med malt panel.
  Himlingen er tekket med panel.

  Overflater Gulv:
  Gulv er tekket med vinylbelegg.
  Gulvet har stedvis motfall mot sluk.

  Sluk, membran og tettesjikt:
  Plastsluk med synlig vinylbelegg som membran.

  Sanitærutstyr og innredning:
  Servant med ett-greps blandebatteri.
  Gulvmontert forbrenningstoalett (Cinderella)

  Ventilasjon:
  Baderommet har ingen ventilering.


  KJØKKEN

  ETASJE > STUE/KJØKKEN
  Overflater og innredning:
  Laminerte skrog med profilerte fronter.
  Laminerte benkeplater.
  Oppvaskkum av stål med ett-greps blandebatteri

  Avtrekk:
  Mekanisk avtrekk over komfyren. Avtrekket blir ledet ut via yttervegg.


  TEKNISKE INSTALLASJONER

  Vannledninger
  Vannrør av plast.

  Avløpsrør
  Avløpsrør av plast.

  Ventilasjon
  Boligen har naturlig ventilasjon via luftespalter i vinduer og ventiler i yttervegg.
  Det bemerkes at ventilasjon på våtrom og kjøkken blir tilstandsvurdert i eget punkt under kjøkken/våtrom.

  Varmtvannstank
  Varmtvannsbereder av merket Tesy på 50 liter og 1500 watt, plassert på badet.

  Andre installasjoner
  Power craft garden vannpumpe på 800 watt, vannpumpen har en kapasitet på 3200 l/timen.

  Elektrisk anlegg
  El-skap fra byggeår plassert i entréen.
  Automatsikringer og måler.
  56 amp hovedsikring.

  1. Foreligger det eltilsynsrapport de siste 5 år, og det er ikke foretatt arbeid på anlegget etter denne, utenom retting av eventuelle avvik i eltilsynsrapport (dvs en el-tilsynsrapport uten avvik)? Svar: Nei.
  2. Når ble det elektriske anlegget installert eller sist oppdatert? Det elektriske anlegget er fra byggeår.
  3. Er alle elektriske arbeider/anlegg i boligen utført av en registrert elektroinstallasjonsvirksomhet? Svar: Ja
  4. Er det elektriske anlegget utført eller er det foretatt tilleggsarbeider på det elektriske anlegget etter 1.1.1999? I såfall etterspør samsvarserklæring. Svar: Det foreligger ikke samsvarserklæring.
  5. Foreligger det kontrollrapport fra offentlig myndighet - Det Lokale Eltilsyn (DLE) eller eventuelt andre tilsvarende kontrollinstanser med avvik som ikke er utbedret eller kontrollen er over 5 år? Svar: Anlegget har ikke vært kontrollert av DLE.

  Da anlegget ikke har vært kontrollert, anbefales det en kontroll av el-installasjon.

  Branntekniske forhold
  Boligen er tilfredsstillende utstyrt med røykvarslere og brannslukningsapparat.


  TOMTEFORHOLD

  Byggegrunn:
  Hytten er oppført på løsmasser.

  Grunnmur og fundamenter
  Hytten var opprinnelig oppført på kreosot stolper, da disse har begynt å flytte på seg har nåværende eier byttet ut stolpene med støpte pilarer.
  Det ble ved befaring registrert noe skjevheter i bjelker under hytten.

  Terrengforhold
  Eiendommen ligger i terrassert/skrånende terreng.

  Utvendige vann- og avløpsledninger
  Vannledning av plast med varmekabel fra 2021.
  Avløpsledning av plast fra ca. 2003.
 • Fritidsbolig: BRA: 56 m² / P-rom: 56 m²

  Følgende rom inngår i primærareal: Entrè, soverom, stue/kjøkken, soverom 2, bad.

  Hytten har en bod med utvendig adkomst på ca. 26 m2. Dette arealet er ikke medtatt i arealoppstillingen over iht. "Takstbransjens retningslinjer ved arealmåling 2014, 2. utgave - gjeldende fra 9. febr. 2015".
  Det bemerkes at hele gulvarealet på hemsen på ca. 17 m2 ikke er måleverdig grunnet lav takhøyde, dette iht. "Takstbransjens retningslinjer ved arealmåling 2014". Nevnte areal er følgelig ikke medregnet i arealoppstillingen over.
 • Hvitevarer følger med hytta. I tillegg kan annet inventar følge med etter avtale med selger.

  Se punktet om standard samt løsøre- og tilbehørsliste utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse.
 • Fritidsboligen varmes opp med vedfyring og elektrisitet
 • Tomtens grunnareal: 990 kvm.
 • På egen gårdsplass
 • Vei: Eiendommen har veirett. Det er ikke etablert adkomstvei ned til boligen. I dag benyttes naboeiendommen som adkomstvei
  Vann: Eiendommen har privat vann via vannledning fra Røssvatnet
  Avløp: Gråvann blir ledet direkte ut i terrenget. I henhold til forurensningsforskriften kapittel 12 må alle som slipper ut sanitært avløpsvann fra boliger, hytter og lignende, ha en tillatelse. Dersom det kun slippes ut gråvann, gjelder kravet om tillatelse bare dersom det er innlagt vann. Med innlagt vann menes vann fra vannverk, brønn, cisterneanlegg/tank eller lignende som gjennom rør eller ledninger er ført innendørs.
  Utslippstillatelse foreligger ikke.
 • Formuesverdi kr. 124 560,- pr. år.
 • Eiendomsskatt kr. 706,- pr. år
  Utgifter til renovasjon til HAF tilkommer på kr. 915,- pr. år.
 • Inn- og utvendig forsikring, eiendomsskatt, renovasjon, generelt vedlikehold m.m.
 • Det foreligger ikke ferdigattest på eiendommen i kommunens arkiver.
 • Det er ikke kjent at det foreligger offentligrettslige regler som er til hinder for at hele eiendommen leies ut.
 • Eiendommen er konsesjonsfri.
 • Det er ikke odel på eiendommen.
 • Etter aksept av bud, vil eiendommens salgssum bli meddelt de som ev. måtte etterspørre denne. Eiendommens salgssum vil bli offentlig tilgjengelig ved overføring av hjemmel.
 • Kommunen har legalpant i eiendommen for eventuelle ubetalte kommunale skatte- og avgiftskrav. Kontakt oppdragsansvarlig for ytterligere informasjon.

  Særskilte tinglyste avtaler, jf. skjøte:
  Eiendommen har rett til adkomst over 156-5.
  Eiendommen har rett til vannforsyning på 156-5.
  Eiendommen har rett til å legge nødvendige vann og avløpsledninger på/over gnr. 156-5.
  Nausttomst på g.nr. 156-5
 • Dato 13.06.2006
  LNF-3 - Spredt fritidsbebyggelse
  Område SF23 - Sundsåsmoen

  Området er regulert til frittliggende fritidsbebyggelse iht. reguleringsplan for "Detaljregulering for Røssvassbukt", plan-ID 2011002.
  Ikrafttredelse 21.06.2011

  Kommuneplanens arealdel (KPA) for Hemnes. Ikrafttredelse 13.06.2006.
  Undertegnede takstmann er ikke kjent med planforslag eller igangsatt planlegging som berører eiendommen. Rekvirent/eier/selger plikter å opplyse om dette hvis kjente nåværende eller fremtidige planforslag kan berøre eiendommen i en eller annen form.
 • Gnr. 156 Bnr. 20 i Hemnes kommune
 • Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.
 • Partene skal signere kjøpekontrakt etter aksept av bud.
 • Overtakelse etter nærmere avtale med selger.
 • Selger har tegnet boligselgerforsikring som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset oppad til MNOK 10. I den forbindelse har selger utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgivning.
 • Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 2 300/2 700/2 600 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.
 • Alle som skal selge eller leie ut bolig må som hovedregel energimerke boligen og fremskaffe en energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal på mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og eier er selv ansvarlig for at opplysningene er riktige. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket boligen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler
 • Budgivere oppfordres til å legge inn bud via «Trygg Budgivning». Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler
 • Budgivere oppfordres til å legge inn bud via «Trygg Budgivning». Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form.
 • Listen over løsøre og tilbehør utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020, legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen er tilgjengelig hos oppdragsansvarlig samt på www.nef.no. Til orientering er det full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg.
 • Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning
 • Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.

  Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel.
 • Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Gruppen AS og konsernets produktselskaper om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med oppdragsansvarlig for et uforpliktende tilbud vedrørende finansiering. Meglerforretningene kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester.
 • Det er avtalt fastpris på kr. 40 000,- for gjennomføring av salgsoppdraget. I tillegg er det avtalt at oppdragsgiver skal dekke tilretteleggingsgebyr kr 6 500-, oppgjørshonorar kr 4250,-. Visninger ut over oppsatt visning: Kr. 1000,- pr. visning. Meglerforetaket har krav på å få dekket avtalte utlegg i henhold til oppdragsavtale. Dersom handel ikke kommer i stand har megler ikke krav på å få dekket vederlag for utført arbeid. Alle beløp er inkl. mva.
 • Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.
 • Dersom annet ikke avtales, sendes skjøte/hjemmelsdokument for tinglysing i etterkant av overtakelse.
 • Vegard Hjerpbakk
Marianne Mora Eskildsen

Megler

Marianne Mora Eskildsen

93 22 39 49

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev