aktiv-eiendomsmegling
Hytte rett ved Tustervatn, med herlig og sjeldent god beliggenhet, samt utsikt i fantastiske omgivelser!
Hytte rett ved Tustervatn, med herlig og sjeldent god beliggenhet, samt utsikt i fantastiske omgivelser!

BLEIKVASSLIA Villmarksveien 3292

Hytte med herlig og sjeldent god beliggenhet i fantastiske omgivelser!

 • kr 1 850 000
 • BRA 66 m²
 • 3 soverom
 • Prisantydningkr 1 850 000
 • Omkostningerkr 66 792
 • Totalpris inkl. omkostningerkr 1 916 792
 • ObjektstypeFritidseiendom
 • EierformSelveier
 • Byggeår1992
 • Soverom3
 • ArealP-rom 53 m²
 • Tomt1 000 m²
 • Eierform tomtFestet
 • 1 850 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 15 100,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  240,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 500,- (Tingl.gebyr pantedokument) 500,- (Tingl.gebyr skjøte) 46 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 850 000,00))   65 390,- (Omkostninger totalt)   1 915 390,- (Totalpris inkl. omkostninger)  

Meld deg på visning!

Påmelding
Hytte rett ved Tustervatn, med herlig og sjeldent god beliggenhet og utsikt i fantastiske omgivelser! Rett ut fra hytten har du direkte adgang til naturen med mange flotte muligheter for fjellturer, jakt, fiske/isfiske, sopp, skiturer vinterstid og bærsanking. - 3 soverom - Hems - Stor terrasse - Hytten ligger skjermet til med lite innsyn Selger har påkostet hytten en del i det siste: - Elektrisk anlegg renovert i stort sett hele hytta - Innlagt plejd-lysstyring via app - Lys i alle soverom og spotskinner i tak i gang, stue og kjøkken - Satt i dusjkabinett (ikke koblet til vann) - Kjøpt inn Vera Maxi vannsystem. (Ikke montert) medfølger hytta - Varmtvannstank koblet godkjent elektrisk(ikke tilkoblet vann enda) - Parabol - Mulighet for fiber
Fine omgivelser.

Villmarksveien 3292, Nordland

 • Arealbeskrivelse
  Fritidsbolig
  Bruksareal
  1. etasje: 56 kvm Entré/vindfang, Mellomgang, Stue/kjøkken , Soverom 1, Soverom 2, Soverom 3, Bad, Bod med utvendig adkomst og Toalett rom med utvendig adkomst
  Primærrom
  1. etasje: 53 kvm Entré/vindfang, Mellomgang, Stue/kjøkken , Soverom 1, Soverom 2, Soverom 3 og Bad
  Sekundærrom
  1. etasje: 3 kvm Bod med utvendig adkomst og Toalett rom med utvendig adkomst

  Uthus
  Bruksareal
  1. etasje: 10 kvm  Tomt
  1000m²

  Beskrivelse av tomt
  Punktfestet naturtomt. Det er flaggstang på eiendommen. Informasjon om punktfestet tomt: Punktfestet tomt innebærer at festet er knyttet til et enkelt punkt innenfor bebyggelsen på tomten. Det finnes ikke grenser i marken som avgrenser festeområdet. I et eventuelt målebrev for et slikt feste er det bare angitt koordinator for sentralpunktet. Særlige rettigheter for festeren er normalt regnet innenfor en sirkel med radius 17,8 meter fra sentralpunktet eller ett dekar (mål) areal. Det angis ikke noen arealstørrelse på en slik eiendom.

  Beliggenhet
  Hytte rett ved Tustervatn, med herlig og sjeldent god beliggenhet, samt utsikt i fantastiske omgivelser! Tustervatn hyttefelt ligger i Bleikvasslia ca. 15 km. fra tettstedet Bleikvasslia. Rett ut fra hytten har du direkte adgang til naturen med mange flotte muligheter for fjellturer, jakt, fiske/isfiske, sopp, skiturer vinterstid og bærsanking. Kort oppsummert: Flotte forhold for naturopplevelser!

  Adkomst
  Se vedlagte kart. Det vil bli satt opp visningsskilt ved fellesvisninger.

  Bebyggelse
  Bebyggelsen består av en frittstående fritidsbolig fra 1992, bygd over 1 etasje med hems. Til boligen hører det med et uthus. Bebyggelsen i nærområdet består i hovedsak av tilsvarende frittliggende fritidsboliger.

  Byggemåte
  Bjelkelag av tre fundamentert på peler av betongblokker og peler av tre. Yttervegger av laftekasse av tre. Saltak takkonstruksjon av tre som er utvendig tekket med torv.

  Sammendrag selgers egenerklæring
  Kjenner du til om det er/har vært f.eks. sprekker i mur, skjeve gulv eller lignende? Ja. Beskrivelse: Se takst. Skjevheter i gulvet Kjenner du til om det er/har vært sopp/råteskader/insekter/skadedyr på eiendommen som rotter, mus, maur eller lignende? Ja. Beskrivelse: Svertesopp på bod. Uisolert rom Kjenner du til om det er/har vært utført arbeid på el-anlegget eller andre installasjoner (f.eks. oljetank, sentralfyr, ventilasjon)? Svar: Ja, kun av faglært Beskrivelse: Lagt opp nye sikringer og nytt elektrisk anlegg i store deler av hytta. Samt utbedret feil og mangler etter eltilsyn. Arbeid utført av: JK Elektro Kjenner du til om det er utført kontroll av el-anlegget og/eller andre installasjoner (f.eks. oljetank, sentralfyr, ventilasjon)? Ja. Beskrivelse: El tilsyn gjort i september 2022 Er det andre forhold av betydning ved eiendommen som kan være relevant for kjøper å vite om (f.eks. rasfare, tinglyste forhold eller private avtaler)? Ja. Beskrivelse: Avtale om snømåking av parkeringsplass.

  Innhold
  Fritidsbolig: Entré, Gang, Stue/kjøkken, 3 Soverom, Bad, 2 Bod Andre bygg: Uthus

  Standard
  Eiendommen er gjennomgått av en bygningskyndig og det er utarbeidet en tilstandsrapport. Denne er vedlagt salgsoppgaven. Nedenfor følger informasjon om forhold som har fått TG 2 og TG 3.   Forhold som har fått TG2: Innvendig > Pipe og ildsted Det er avvik: Det bemerkes at det er kun peisinnsatsen som er blitt tatt i bruk, det gjenstår arbeid med å etablere peis rundt innsatsen. Merk alder på peisinnsatsen (ikke rentbrennende). Kostnadsestimat: 10 000 - 50 000 Våtrom > Ventilasjon > Bad Rommet har kun naturlig avtrekk. Hvis det skal etableres dusj i rommet bør det etableres mere ventilasjon. På generelt grunnlag anbefales det mekanisk avtrekk i våtrom. Kostnadsestimat: Under 10 000 Kjøkken > Avtrekk > Stue/kjøkken Det er kun kullfilterventilator på kjøkkenet og heller ikke andre forserte/mekaniske avtrekksløsninger fra kokesonen. Kostnadsestimat: Under 10 000   TG 2, avvik som ikke krever umiddelbare tiltak: Utvendig > Taktekking Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på taktekkingen. Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på undertak. Utvendig > Veggkonstruksjon Det er avvik: På generelt grunnlag anbefales det å legge papp (ikke plast) i bygg som kun tidvis blir oppvarmet. Dette for å unngå kondens inne i veggen. Utvendig > Dører Det er avvik: Hovedinngangsdør: Dørblad subber mot karm. Utettheter mellom dørblad og karm. Terrassedør: Utettheter mellom dørblad og karm. Utvendig > Balkonger, terrasser og rom under balkonger Rekkverket er for lavt i forhold til dagens krav til rekkverkshøyder. Åpninger i rekkverk er ikke i henhold til krav i dagens forskrifter. Deler av terrassen har en høyde ned til bakken på over 50 cm. Krav til rekkverkshøyde er 1 meter. Rekkverkshøyden er målt til 75 cm. Krav til horisontale lysåpninger i rekverk er 5 cm. Lysåpninger er målt til 8,5 cm. Innvendig > Etasjeskille/gulv mot grunn Målt høydeforskjell på mellom 10 - 20 mm innenfor en lengde på 2 meter. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. I følge tidligere tilstandsrapport ved forrige omsetning var det telehiv i pele ved terrassedøren og i pele under soverom mot nordøst. Ved forrige befaring var det også registrert en bul på gulvet foran terrassedøren, dette skyldes trolig telehiv i underliggende pele. Dette ble ikke registrert på siste befaring som ble utført på annen årstid enn sist. Våtrom > Overflater Gulv > Bad Det er påvist avvik i fallforhold til sluk i forhold til krav i forskrift på byggetidspunktet. Det ble fuktmålt ved befaring, ingen unormale fuktverdier ble registrert. Gulvet er flatt. TGIU, konstruksjoner som ikke er undersøkt: Utvendig > Takkonstruksjon/Loft Hele takkonstruksjonen er gjenbygget. Det er ingen mulighet til vurdering utover alder og observasjoner fra underliggende etg. På generelt grunnlag anbefales det å legge papp (ikke plast) i bygg som kun tidvis blir oppvarmet. Dette for å unngå kondens. For øvrig beskrivelse av standard, se bildebeskrivelser.

  Innbo og løsøre
  Bransjens liste over løsøre og tilbehør legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen følger vedlagt salgsoppgaven. Det er full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse.

  Hvitevarer
  Kun hvitevarer som er spesifikt angitt i salgsoppgaven, følger med. Dette gjelder uavhengig av om hvitevaren(e) eventuelt kan anses som integrerte.

  Moderninseringer og påkostninger
  Oppgraderinger utført etter juli 2022, opplyst av eier: - Elektrisk anlegg renovert i stort sett hele hytta - Fikk innlagt plejd-lysstyring via app - Lys i alle soverom og spotskinner i tak i gang, stue og kjøkken - Satt i dusjkabinett (ikke koblet til vann) - Kjøpt inn Vera Maxi vannsystem. (Ikke montert) medfølger hytta - Varmtvannstank koblet godkjent elektrisk(ikke tilkoblet vann enda) - Beiset stue, bad og gang - Satt opp skillevegg og endret kjøkkenløsning - Lagt fliser foran ovn. - Malt pipe og brannmur - Malt toalettrom

  TV/Internett/bredbånd
  Parabol. Det er ca. 30 meter til påkobling av Villmarksnettet(fiber) pris rundt kr 5000,-

  Parkering
  Felles parkering ved veien. Parkeringsplassen deles av fire eiendommer. ca. 1000 kr per år for brøyting.

  Diverse
  Areal i salgsoppgaven er hentet i fra tilstandsrapporten. Fordelingen mellom primærrom (P-rom) og sekundærrom (S-rom) er basert på bruken av rommene på befaringstidspunktet. Rommenes bruk kan derfor være i strid med byggeforskriftene og/eller registrert/godkjent bruk.  Etter aksept av bud, vil eiendommens salgssum bli meddelt de som ev. måtte etterspørre denne. Eiendommens salgssum vil bli offentlig tilgjengelig ved overføring av hjemmel.

  Prisantydning inkl. omkostninger
  1 850 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 15 100,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  240,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 500,- (Tingl.gebyr pantedokument) 500,- (Tingl.gebyr skjøte) 46 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 850 000,00))   65 390,- (Omkostninger totalt)   1 915 390,- (Totalpris inkl. omkostninger)  

 • Oppvarming
  Hytta blir varmet opp med vedfyring og elektrisitet.

  Energiklasse
  unknown

 • Kommunale avgifter
  850

  Kommunale avgifter år
  2023

  Info kommunale avgifter
  Renovasjon: Ekstern leverandør, HAF ca. kr 915,- pr. år I kommunale avgifter inngår følgende: Feie- og tilsynsgebyr

  Formuesverdi primær
  120000

  Formuesverdi primær år
  2021

  Andre utgifter
  Utover det som er nevnt under punktet «kommunale avgifter» og fyll inn eventuelle andre relevante punkt, påløper kostnader til for eksempel strøm, fyring/brensel, forsikring, innvendig/utvendig vedlikehold og abonnement til tv og internett.

  Tilbud lånefinansiering
  Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Alliansen om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med megler for formidling av et uforpliktende tilbud om finansiering. Meglerforetaket kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester. 

 • Tinglyste heftelser og rettigheter
  På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver: 1832/153/1/21: 05.09.2022 - Dokumentnr: 979343 - Festekontrakt - vilkår Gjelder feste Festetid: 80 år Årlig festeavgift: NOK 950 Gjelder fra dato: 01/01-1992 Kan ikke overdras uten samtykke av hjemmelshaver/utleier Festeren er bundet av de vedtekter som gjelder hytteområdet Gjelder denne registerenheten med flere 30.08.1991 - Dokumentnr: 4553 - Registrering av grunn Denne matrikkelenhet opprettet fra: Knr:1832 Gnr:153 Bnr:1

  Ferdigattest/brukstillatelse
  I følge opplysninger fra kommunen foreligger det ikke verken midlertidig bruktilllatelse eller ferdigattest på eiendommen, og plan- og bygningslovens formelle forutsetning for lovlig bruk av eiendommen kan derfor ikke dokumenteres. Som et utgangspunkt skal det foreligge ferdigattest. Det er innført bestemmelser i plan- og bygningsloven som sier at ferdigattest ikke vil bli gitt for oppførte bygg som er søkt før 1. januar 1998. Det kan dermed ikke søkes om ferdigattest for slike bygg. Dette betyr ikke at ulovlig oppførte bygg blir lovlige, men bare at byggesaken ikke lenger skal avsluttes med ferdigattest. Det skal uansett foreligge midlertidig brukstillatelse. Midlertidig brukstillatelse er en forutsetning for at et tiltak kan tas i bruk. Manglende midlertidig brukstillatelse betyr da rent formelt at bygget ikke er lovlig tatt bruk.  Fritidsbolig: Det foreligger godkjente og byggemeldte tegninger, men de stemmer ikke med dagens bruk. Det foreligger godkjente bygningstegninger fra 1992. I ettertid er det dog blitt gjort noen bruksendringer, og disse er som følger: - Rommet som på bygningstegninger er benevnt bod, er i dag delt opp, til bod og toalettrom. Dette er en søknadspliktig bruksendring. - Soverom ved vindfang er delt i to, å brukes i dag som to soverom. Denne endringen er ikke søknadspliktig. Fritidsboligen er ikke registrert med ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse i kommunens arkiv. Anbefaling: - Eiendomsmegler anbefaler å søke Hemnes kommune om bruksendring/godkjenning av nevnte søknadspliktige plan -/bruksendringer. Dette med mål og få godkjent nye bygningstegninger i tråd med dagens virkelighet. Det anbefales også å søke Hemnes kommune om brukstillatelse. Tiltak/saksomkostninger i sakens anledning vil kunne tilkomme. Dette til orientering. Uthus Det foreligger ikke godkjente og byggemeldte tegninger.

  Vei, vann og avløp
  Sti på ca. 175 meter fra offentlig vei. Hytta har ikke innlagt vann, men eier har kjøpt inn pumpe som kan kobles til vanntank/oppsamlingstank til bruk for dusj. Gråvann fra kjøkken og bad blir ledet til steinsatt drensgrøft. I henhold til forurensningsforskriften kapittel 12 må alle som slipper ut sanitært avløpsvann fra boliger, hytter og lignende, ha en tillatelse. Dersom det kun slippes ut gråvann, gjelder kravet om tillatelse bare dersom det er innlagt vann. Med innlagt vann menes vann fra vannverk, brønn, cisterneanlegg/tank eller lignende som gjennom rør eller ledninger er ført innendørs. Utslippstillatelse foreligger ikke.

  Regulerings- og arealplanner
  Eiendommen ligger i et regulert område. Navn på reguleringsplan: Tustervatn sør. Reguleringsformål: Fritidsbebyggelse.

  Adgang til utleie
  Det er ikke kjent at det foreligger offentligrettslige regler som er til hinder for at hele eiendommen leies ut.

  Legalpant
  Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt og kommunale avgifter/gebyrer.

 • Lovanvendelse
  Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.    Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel.   Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2). Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.    Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

  Budgivning
  Budgivning i forbrukerforhold  Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form.   Budgivning utenfor forbrukerforhold  Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler.   Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.

  Omk. Kjøper beskrivelse
  1 850 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 15 100,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  240,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 500,- (Tingl.gebyr pantedokument) 500,- (Tingl.gebyr skjøte) 46 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 850 000,00))   65 390,- (Omkostninger totalt)   1 915 390,- (Totalpris inkl. omkostninger)  

  Omk. kjøper beløp
  66792

  Betalingsbetingelser
  Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon. Det forutsettes av skjøtet tinglyses på ny eier, med mindre det er tatt andre forbehold i budgivningen. 

  Hvitvaskingsreglene
  Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning.

  Personopplysningsloven
  Personopplysninger blir behandlet i samsvar med personopplysningsloven.

  Boligselgerforsikring
  Selger har tegnet boligselgerforsikring som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset oppad til MNOK 14. I den forbindelse har selger utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgivning.

  Boligkjøperforsikring
  Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 3 200/3 600/3 500 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.

  Meglers vederlag
  Det er avtalt fastpris stor kr 79 000,- for gjennomføring av salgsoppdraget. Meglerforetaket har krav på å få dekket avtalte utlegg i henhold til oppdragsavtale. Dersom handel ikke kommer i stand eller oppdraget sies opp, har megler krav på å få dekket vederlag stort kr  2 500,- per time for utført arbeid, oppad begrenset til kr 10 000,-, samt øvrige avtalte vederlag og utlegg. Alle beløp er inkl. mva. 

Tomi Christian Johansen

Megler

Tomi Christian Johansen

41 60 17 10

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev