aktiv-eiendomsmegling
Solgt
Velkommen til VIllmarksveien 3356
Velkommen til VIllmarksveien 3356

BLEIKVASSLIA Villmarksveien 3356

Fritidseiendom beliggende i naturskjønne omgivelser med hems og koselig uteområde

 • kr 1 800 000
 • BRA 65 m²
 • 1 soverom
 • Prisantydningkr 1 800 000
 • Omkostningerkr 62 042
 • Totalpris inkl. omkostningerkr 1 862 042
 • ObjektstypeFritidseiendom
 • EierformSelveier
 • Byggeår1 993
 • Soverom1
 • ArealP-rom 45 m²
 • Tomt899 m²
 • Eierform tomt -
 • 1 800 000 (Prisantydning) Omkostninger 12 900 (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt)) 2 800 (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg)) 404 (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585 (Tingl.gebyr pantedokument) 585 (Tingl.gebyr skjøte) 4375 (overføring av festerett - Statsskog) 45 000 (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 800 000)) 62 042 (Omkostninger totalt) 1 862 042 (Totalpris inkl. omkostninger)
Fritidseiendom på Bleikvasslia med utsikt mot Tustervatnet. Eiendommen ligger fint til og her er det kort vei for turmuligheter, jakt, fiske, sopp og bærsanking. Hytta inneholder entré, gang, toalettrom, soverom, stue, kjøkken og hems. Eget uthus med dusjrom og bod. Kvaliteter: - Stor terrasse - Solrikt - 1 soverom og hems - Innvendig bod - Vedfyring Velkommen på hyggelig hyttevisning!
Stue

Villmarksveien 3356, Nordland

 • Arealbeskrivelse
  Fritidsbolig
  Bruksareal
  1. etasje: 48 kvm
  Primærrom
  1. etasje: 45 kvm Entré, gang, toalettrom, soverom, stue og kjøkken
  Sekundærrom
  1. etasje: 3 kvm Bod
  2. etasje: 0 kvm Hems

  Uthus
  Bruksareal
  1. etasje: 15 kvm Dusjrom
  Sekundærrom
  1. etasje: 4 kvm Bod

  Pumpehus
  Bruksareal
  1. etasje: 2 kvm Bod  Tomt
  899m²

  Beskrivelse av tomt
  Eiendommen har naturtomt og er punktfestet.

  Beliggenhet
  Eiendommen ligger landlig til og det er ca. 15 km fra tettstedet Bleikvasslia. Fra eiendommen har du en flott utsikt utover Litle Tustervatnet. Rett ut fra hytten har du direkte adgang til naturen med mange flotte muligheter for fjellturer, jakt og fiske.

  Adkomst
  Se kartskisse.

  Bebyggelse
  Området består av fritidsbebyggelse.

  Byggemåte
  Fritidsboligen er fundamentert på støpte søyler, bjelkelag av tre og stål med stubbeloftskonstruksjon. Yttervegger av laftet tømmer. Saltak takkonstruksjon, utvendig tekket med torvtak. Fritidsbolig Vedlikehold : Fritidsboligen fremstår som normalt godt vedlikeholdt, men enkelte oppgraderinger må påregnes iht. normal elde og slitasje. Uthus Vedlikehold : Nylig renovert og vil ikke trenge større oppgraderinger/vedlikehold på en periode. Pumpehus Vedlikehold : Pumpehuset fremstår som godt vedlikeholdt. Se vedlagte tilstandsrapport avholdt 27.03.2023 av Thomas Grindstrand Dikvold for teknisk beskrivelse av eiendommen. 

  Sammendrag selgers egenerklæring
  6. Kjenner du til om det er/har vært utettheter i terrasse/garasje/tak/fasade? Svar: Ja Beskrivelse: Snø har ved en anledning trengt inn i lafteknuter i toalettrom. 8. Kjenner du til om det er/har vært f.eks. sprekker i mur, skjeve gulv eller lignende? Svar: Ja Beskrivelse: Gulv i hytta har noen skjevheter. 11. Kjenner du til om det er/har vært utført arbeid på el-anlegget eller andre installasjoner (f.eks. oljetank, sentralfyr, ventilasjon)? Svar: Ja, kun av faglært Beskrivelse : Alle el-arbeider som er gjort etter at vi overtok hytta er utført av faglært elektriker. Arbeid utført av: Elektriker`n, Mosjøen 14. Kjenner du til om ufaglærte har utført arbeid som normalt bør utføres av faglærte, utover det som er nevnt tidligere (f.eks. drenering, murerarbeid, tømrerarbeid etc)? Svar: Ja Beskrivelse: Uthus og pumpehus er satt opp av eier. Oppussing av hytta er utført av eier. 23. Kjenner du til om det foreligger skaderapporter/ tilstandsvurderinger eller utførte målinger? Svar: Ja Beskrivelse: Det er utført tilstandsrapport 03/23 av MoTakst.

  Innhold
  1.Etasje: Entré, gang, toalettrom, soverom, stue og kjøkken. Hems. Uthus med dusjrom og bod. Pumpehus.

  Standard
  Koselig fritidseiendom beliggende rett ved Tustervatn. Adskilt kjøkken med avsatt plass til frittstående hvitevarer, kjøkkenet har videre inngang til praktisk bod. Stuen har møbleringsmuligheter med plass til spisebord og sofagruppe, vedfyring gir god varme på kalde dager. Soverom med plass til dobbeltseng og praktisk hems. Badet med toalett og vask. Fint uteområde med terrasse og gode solforhold. Området er naturskjønt og forholdene er meget gode for fiske, jakt, sopp og bærsanking. Eiendommen er gjennomgått av en bygningskyndig og det er utarbeidet en tilstandsrapport. Denne er vedlagt salgsoppgaven. Nedenfor følger informasjon om forhold som har fått TG 2 og TG 3.   Forhold som har fått TG3 store eller alvorlige avvik: Utvendig > Utvendige trapper Det er ikke montert rekkverk. Tiltak ? Rekkverk må monteres for å lukke avviket. Kostnadsestimat: Under 10 000 Tekniske installasjoner > Elektrisk anlegg El-skap plassert på soverom. Automatsikringer og måler. Tiltak Det er utette kabelgjennomføringer i sikringsskapet, dette må tettes. Kostnadsestimat: Under 10 000 Forhold som har fått TG2 avvik som kan kreve tiltak: Utvendig > Taktekking Taktekking er snødekt , alder eller materiale er ukjent og derfor ikke nærmere vurdert. Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på taktekkingen. Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på undertak. Tiltak ? Det bør foretas nærmere undersøkelser av taktekking når taket er snøfritt. ? Overvåk tilstanden jevnlig. For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må tekkingen skiftes ut, men tidspunktet for når dette er nødvendig er vanskelig å si noe om. Innvendig > Etasjeskille/gulv mot grunn Målt høydeforskjell på mellom 10 - 20 mm innenfor en lengde på 2 meter. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. Målt avvik i fritidsboligen (stue): Høydeforskjell i etasjeskille innenfor 2 meter på ca. 5 mm. Høydeforskjell i etasjeskille gjennom hele rommet på ca. 10 mm. Tiltak ? For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må høydeforskjeller rettes opp. Det vil imidlertid sjelden være økonomisk rasjonelt som et enkeltstående tiltak i en bolig som dette. Dersom boligen en gang skal renoveres, kan man vurdere slike tiltak. Innvendig > Innvendige dører Det er avvik: Soveromsdør tar i karm. Tiltak ? Soveromsdør bør justeres. Forhold som har fått TG2 avvik som ikke krever umiddelbare tiltak: Utvendig > Nedløp og beslag Det mangler tilfredsstillende adkomst til pipe for feier. Mangler enkelte renner og nedløp rundt om. Tiltak ? Stigetrinn for feier må monteres. ? Renner og nedløp bør monteres der det mangler. ? Takstige skal være montert på alle tak som har helling utover (mer enn 6 grader), der feiing foregår fra tak. Utvendig > Veggkonstruksjon Det er avvik: Det er værslitt/oppsprukket trevirke. Snø legger seg på utkragingen rundt veggkonstruksjonen, dette kan medføre at fukt trekker inn videre i konstruksjonen. Det er påvist fuktskjolder på overflatene av konstruksjonen og det er målt høyt fuktinnhold i bunn av tømmerkonstruksjonen inne på toalettrommet (25,8% fukt). Tiltak ? Det bør påregnes noe vedlikehold av konstruksjon. ? Det bør gjøres nærmere undersøkelser rundt fukt i tømmerkonstruksjonen og tiltak for å hindre snø/vann i å trenge seg inn i konstruksjonen. Utvendig > Vinduer Det er påvist tegn på innvendig kondensering av enkelte vindusglass. Karmene i vinduer er slitte og det er sprekker i trevirket. Innvendig glass på kjøkkenvinduet har sprekker. Vinduet på boden mangler pakning/fuge utvendig. Tiltak ? Det bør gjøres tiltak for å bedre ventilering av rommet. ? Det bør påregnes at enkelte vinduer må få utført vedlikehold. ? Vinduer med sprukne glass må påregnes skiftes ut, enten hele vinduet eller kun selve glassene. ? Pakning/fuge bør monteres der det mangler. Utvendig > Balkonger, terrasser og rom under balkonger Det er værslitt/oppsprukket trevirke/trepaneler. Rekkverket er for lavt i forhold til dagens krav til rekkverkshøyder. Åpninger i rekkverk er ikke i henhold til krav i dagens forskrifter. ? Lokal utbedring/utskiftning bør utføres. ? Bygningsdelen virker å fungere med dagens tilstand. Rekkverk på balkonger, tribuner, passasjer o.l. skal være minst 1,0 m høye. Der høydeforskjellen er mer enn 10,0 m til terreng eller underliggende plan, skal rekkverk være minst 1,2 m høye. Rekkverk skal utformes slik at de forhindrer klatring. Horisontale eller skrå spalter i rekkverket må være maks 20 mm slik at man ikke kan få fotfeste i rekkverket. Innvendig > Pipe og ildsted Ildfast plate mangler på gulvet under sotluke/feieluke på pipe. Underlagsplaten er for kort. Platen skal rekke minst 300 mm ut foran ilegget. Det renner sotvann fra feieluken. Tiltak ? Det anbefales å montere ildfast plate under luker på pipe. ? Underlagsplaten må forlenges for å tilfredstille kravene. ? Det bør utføres tiltak for å stoppe sotvannet fra å renne ned på overflater Innvendig > Krypkjeller Det er avvik: Deler av kryprommet har lav høyde og var snødekt under befaring, dermed var det begrenset mulighet for inspeksjon. Tiltak: ? Ut ifra tilstanden i de besiktigede områdene er det ikke påvist unormale forhold, men det vil være usikkerhet rundt de mindre tilgjengelige områdene. Spesialrom > Overflater og konstruksjon > Toalettrom Toalettrom mangler tilluftsventilering, f.eks. spalte/ventil ved dør. Avtrekksvifte er tettet med tape og ledningen er frakoblet. Isolasjon på lufterøret til toalettet er tapet opp og er delvis løsnet. Tiltak ? Det bør etableres tilfredsstillende tilluft til toalettrom, f.eks. luftespalte ved dør e.l. ? Tapen på avtrekksviften bør fjernes og bør tilkobles strøm. ? Isolasjon på lufterøret til toalettet bør monteres tilstrekkelig. Tekniske installasjoner > Ventilasjon Det er påvist mangelfull ventilasjon på ett eller flere rom i boligen. Tiltak ? Det bør etableres veggventiler/vindusventiler i alle oppholdsrom som ikke har det. Tomteforhold > Grunnmur og fundamenter Det er avvik: Den ene pilaren har noe skjevheter. Store deler av pilarene var snødekt og har begrenset mulighet for inspeksjon. Tiltak ? Pilaren bør kontrolleres jevnlig. Forhold som har fått TGIU konstruksjoner som ikke er undersøkt Utvendig > Takkonstruksjon/Loft Hele takkonstruksjonen er gjenbygget. Det er ingen mulighet til vurdering utover alder og observasjoner fra underliggende etg. Tiltak ? Innhent dokumentasjon, om mulig.

  Innbo og løsøre
  Bransjens liste over løsøre og tilbehør legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen følger vedlagt salgsoppgaven. Det er full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse.

  Hvitevarer
  Kun hvitevarer som er spesifikt angitt i salgsoppgaven, følger med. Dette gjelder uavhengig av om hvitevaren(e) eventuelt kan anses som integrerte.

  Moderninseringer og påkostninger
  Innvendig etterisolering av ytterveggene utenom toalettrommet.

  Parkering
  Parkering på parkeringsplass ved Villmarksveien.

  Diverse
  Etter aksept av bud, vil eiendommens salgssum bli meddelt de som ev. måtte etterspørre denne. Eiendommens salgssum vil bli offentlig tilgjengelig ved overføring av hjemmel.

  Prisantydning inkl. omkostninger
  1 800 000 (Prisantydning) Omkostninger 12 900 (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt)) 2 800 (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg)) 404 (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585 (Tingl.gebyr pantedokument) 585 (Tingl.gebyr skjøte) 4375 (overføring av festerett - Statsskog) 45 000 (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 800 000)) 62 042 (Omkostninger totalt) 1 862 042 (Totalpris inkl. omkostninger)

 • Oppvarming
  Fritidsboligen blir varmet opp med vedfyring og elektrisitet.

  Energiklasse
  unknown

  Info energiklasse
  Alle som skal selge eller leie ut eiendom må som hovedregel energimerke boligen og fremskaffe en energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal på mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og eier er selv ansvarlig for at opplysningene er riktige. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket boligen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler.

 • Kommunale avgifter
  849

  Kommunale avgifter år
  2023

  Info kommunale avgifter
  Feie- og tilsynsgebyr

  Tilbud lånefinansiering
  Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Alliansen om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med megler for formidling av et uforpliktende tilbud om finansiering. Meglerforetaket kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester. 

 • Tinglyste heftelser og rettigheter
  På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver: 1832/153/1/6: 13.06.1996 - Dokumentnr: 3192 - Festekontrakt - vilkår Gjelder feste
  Festetid: 80 år
  Årlig festeavgift: NOK 950
  Gjelder denne registerenheten med flere
  ----------
  Nye vilkår - feste
  Årlig festeavgift: 950
  Bestemmelser om regulering av leien
  ----------
  Nye vilkår - feste
  Årlig festeavgift: NOK 1 210
  30.08.1991 - Dokumentnr: 4538 - Registrering av grunn Denne matrikkelenhet opprettet fra:
  Knr:1832 Gnr:153 Bnr:1


  Ferdigattest/brukstillatelse
  Fritidsbolig: Det er foretatt undersøkelser hos kommunen, men kommunen har ingen ferdigattest i sine arkiver. Det gjøres oppmerksom på at det foreligger godkjente og byggemeldte tegninger, men det er avvik fra disse. Det bemerkes at det også kan være andre mindre ikke søknadspliktige bruksendringer, som er utført. Dette kan for eksempel være flytting av innvendige ikke bærende konstruksjoner. - Soverom er omgjort til bod bak kjøkkenet. - Soverommet nærmest gangen er utvidet mot bod. - Toalettrommet er utvidet mot soverommet. Uthus: Det foreligger ikke tegninger. Pumpehus: Det foreligger ikke tegninger.

  Vei, vann og avløp
  Eiendommen er tilknyttet offentlig vei. Eiendommen har ikke innlagt vann. Det er laget en brønn i pumpehuset. Det foreligger ingen dokumentasjon av vannkvaliteten til brønnen, dette anbefales. Eiendommen har privat avløp. Gråvann slippes ut i terreng.

  Regulerings- og arealplanner
  Området er regulert til Fritidsbebyggelse-frittliggende iht. reguleringsplan for "Tustervatn sør", plan-ID 1991001. Ikrafttredelse 16.04.1991. Respektive tomt har en utnyttelsesgrad på 16% BYA.

  Adgang til utleie
  Det er ikke kjent at det foreligger offentligrettslige regler som er til hinder for at hele eiendommen leies ut.

  Legalpant
  Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt og kommunale avgifter/gebyrer.

 • Lovanvendelse
  I lov om avhending av fast eiendom fremgår at eiendommen skal overdras med de innredninger og gjenstander som etter lov, forskrift eller annet offentlig vedtak skal være der. Varige innretninger og utstyr, som enten er fastmontert eller særskilt tilpasset boligen medfølger. Bestemmelsene kan fravikes ved avtale mellom kjøper og selger. Tilbehørsliste som er utarbeidet av meglerbransjen i felleskap er vedlagt salgsoppgaven og gjelder dersom ikke annet er særskilt avtalt for kjøpet. Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.    Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel.   Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2). Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.    Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet. Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtagelse. 

  Budgivning
  Budgivning i forbrukerforhold  Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form.   Budgivning utenfor forbrukerforhold  Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler.   Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.

  Omk. Kjøper beskrivelse
  1 800 000 (Prisantydning) Omkostninger 12 900 (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt)) 2 800 (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg)) 404 (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585 (Tingl.gebyr pantedokument) 585 (Tingl.gebyr skjøte) 4375 (overføring av festerett - Statsskog) 45 000 (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 800 000)) 62 042 (Omkostninger totalt) 1 862 042 (Totalpris inkl. omkostninger)

  Omk. kjøper beløp
  62042

  Betalingsbetingelser
  Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon. Det forutsettes av skjøtet tinglyses på ny eier, med mindre det er tatt andre forbehold i budgivningen. 

  Hvitvaskingsreglene
  Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning.

  Personopplysningsloven
  Personopplysninger blir behandlet i samsvar med personopplysningsloven.

  Boligselgerforsikring
  Selger har tegnet boligselgerforsikring som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset oppad til MNOK 14. I den forbindelse har selger utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgivning.

  Boligkjøperforsikring
  Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 3 200/3 600/3 500 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.

  Meglers vederlag
  Det er avtalt provisjonsbasert vederlag tilsvarende 2 % av kjøpesum for gjennomføring av salgsoppdraget. I tillegg er det avtalt at oppdragsgiver skal dekke tilretteleggingsgebyr kr 2900 ,- oppgjørshonorar kr 3900  ,- Minimumsprovisjonen er avtalt til kr 35000 ,-. Dersom handel ikke kommer i stand har megler krav på å få dekket alle utlegg .  Alle beløp er inkl. mva. 

Merete Solvang

Megler

Merete Solvang

90 01 43 27

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev