aktiv-eiendomsmegling
Solgt
Velkommen til Forraveien 24!

Bud mottatt! Østervik - Fritidsbolig med strøm, helårsvann og avløp. Nydelig utsikt og god solgang.

 • BRA 73 m²
 • 2 soverom
 • OMKOSTNINGER58 342
 • TOTALPRIS INKL. OMKOSTNINGER1 858 342
 • EIENDOMSTYPEFritidseiendom
 • EIERFORMSelveier
 • BYGGEÅR1 975
 • SOVEROM2
 • AREALP-rom 54 m²
 • FELLESKOST./MND-
 • TOMT1 921 m²
 • EIERFORM TOMTEiet tomt
 • 1 800 000,- (Prisantydning)

  Omkostninger
  12 000,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  172,- (Panteattest kjøper)
  585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
  585,- (Tingl.gebyr skjøte)
  45 000,- (Dokumentavgift)
  --------------------------------------------------------
  58 342,- (Omkostninger totalt)
  --------------------------------------------------------
  1 858 342,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.
1. etasje:
Vindfang, stue/ kjøkken, 2 soverom og wc med servant. I tillegg er det vinterhage.

Anneks:
1 soverom i tillegg til en bod.
Bygningsstruktur anneks 1995:
Isolerte bindingsverkvegger med utvendig liggende panel. Avdelt til 1 innredet rom og 1 bod. Isolert tretakkonstruksjon tekket med papp. 1 vindu av 2-lags isolerglass. Adkomstdør. Innlagt strøm. Mose på taktekking.
Innvendige forhold: Vegger i anneks med panel og malt panel. Sponplategulv med laminatparkett. Himling med panel. Hems over bod del.
Tekniske installasjoner:
Innlagt strøm.
Spesialrom:
Dusjrom.

Hobbyrom og bod sammenbygd m/ anneks:
Hobbyrom/ bod.
Enkle bindingsverkvegger . Luftig tregulv. Tretakkonstruksjon tekket med papp. Innlagt strøm. 1 vindu av 2 lags isolerglass og 1
vindu av enkelt glass. Enkel dør. Egen dør til bod-del. Skjevheter i konstruksjon.

Dusjrom / vaskerom sammenbygd med anneks:
Bad/ vaskerom.
Bygningsstruktur:
Isolerte bindingsverkvegger. Utvendige vegger med liggende panel. Isolert tretak tekket med pappshingel. Isolert tregulv med
påstøpt. Tregulv m/ fliser og nedstøpt varmekabel. Fundamentert på betongpilarer. 1 vindu av 2 lags isolerglass fra 1979. Innlagt strøm.
Utvendige forhold: Utvendig liggende panel.
Innvendige forhold: Vegger med Fibo Trespo baderomsplater. Fliser på gulv med nedstøpt varmekabel. Skråhimling med malte himlingsplater.
Tekniske installasjoner: Dusjrom med glass dusjvegger Opplegg for vaskemaskin. V.v.bereder på 200 l.
Spesialrom:
Rikelig med fall til sluk. Registert membran i sluk og med klemmering.
Her kan du nyte grillmiddagen i godt selskap.

Forraveien 240, Nordland

 • Kjøkken overflater og innredning:
  Beiset profil fronter og laminat benkeplate. Beslag med 1 kum. Takhøye overskap. Kjøleskap 2021, komfyr 2019.

  Avtrekk:
  Kjøkkenventilator med avtrekk ut.

  Kun hvitevarer som er spesifikt angitt i salgsoppgaven, følger med. Dette gjelder uavhengig av om hvitevaren(e) eventuelt kan anses som integrerte.

  Wc m/ servant overflater og konstruksjon:
  Gulv: Fliser montert på sponplater
  Vegger: Malt panel.
  Himling: Malt panel.
  Vurdering av avvik TG 3:
  - Det er påvist skader på innredning.
  - Toalettrom har ingen ventilering fra rommet, NS 3600 krever mekanisk avtrekk for å kunne gi TG 0/1.
  - Toalettrom har kun naturlig avtrekk fra rommet, NS 3600 krever mekanisk avtrekk for å kunne gi TG 0/1.
  - Toalettrom mangler styrt tilluftsventilering.
  Tiltak:
  - Det må foretas tiltak for å lukke avviket.
  - Det bør etableres tilfredsstillende tilluft til toalettrom, f.eks. luftespalte ved dør e.l.
  - Det bør etableres tilluft til toalettrom.
  - Mekanisk avtrekk bør etableres på toalettrom.
  - Det er ikke behov for utbedringstiltak.

  Teknisk anlegg:
  Toalett og servant.

  Vannledninger:
  Kobberrør og plastrør.

  Avløpsrør:
  Avløpsrør av plast.

  Ventilasjon:
  Naturlig ventilasjon.

  Overflater:
  Gulv: Vinylbelegg, laminatparkett
  Vegger: Malt panel, malt brystpanel.
  Himling: Malte himlingsplater

  - Det foreligger ikke tegninger.
  - Deler av hobbyrom er plassert utenfor eiendommen. Se situasjonskart.
 • Beliggende i Østervik i naturskjønne omgivelser ca. 3 km. fra E10 mot Forra. Evenes syn og mestringssenter som nærmeste nabo. Direkte avkjørsel fra fylkesvei og videre på gruslagt privat vei ca. 50 m. Pen utsikt over Bogenfjorden. Avstand til sjøen over fylkesvei ca. 200 m.
 • Eiendommen består av en fritidsbolig i 1 etasje i tillegg til sammenbygd dusjrom / anneks / hobbyrom.
 • Offentlig vei. Etablert adkomstvei fra fylkesvei over hovedbruket 2000.
 • Følgende opplysninger er utdrag fra vedlagt tilstandsrapport datert 21.05.22 av takstmann, Per A. Opshaug. Interessenter bes gjennomgå denne i sin helhet.

  Taktekking:
  Metall taktekking besiktiget fra bakkenivå.

  Nedløp og beslag:
  Stål takrenner og nedløp. 1 taknedløp av plast av opprinnelig standard.

  Veggkonstruksjon:
  Bindingsverkvegger med normal isolasjon fra byggeår med liggende panel. Tilbygg fra 2010.

  Takkonstruksjon/Loft:
  Sperretakkonstruksjon med isolasjon fra byggeår. Luke til kaldloft i vindfang.

  Vinduer - 2 - 3:
  Aluminiumsvinduer med 2 lags glass.
  Vurdering av avvik TG 2:
  - Det er påvist noen glassruter som er punktert eller sprukne
  Tiltak:
  - Vinduer med punkterte/sprukne glass må påregnes skiftes ut, enten hele vinduet eller kun selve glassene.

  Balkonger, terrasser og rom under balkonger:
  Dør fra vinterhage ut til veranda 104 m² delvis på 4 sider av trykkimpregnert materiale. Levegg i glass m/ alu-profiler på veranda.
  Vurdering av avvik TG 2:
  - Rekkverket er for lavt i forhold til dagens krav til rekkverkshøyder.
  Tiltak:
  - Det er ikke krav om utbedring av rekkverkshøyde opp til dagens forskriftskrav.

  Etasjeskille/gulv mot grunn:
  Trebjelkelag med normal isolasjon fra byggeår.
  Vurdering av avvik TG 2:
  - Målt høydeforskjell på over 15 mm gjennom hele rommet.
  Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik.
  Tiltak:
  - For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må høydeforskjeller rettes opp. Det vil imidlertid sjelden være økonomisk rasjonelt som et enkeltstående tiltak i en bolig som dette. Dersom boligen en gang skal renoveres, kan man vurdere slike tiltak.
  - For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må høydeforskjeller rettes opp. Ytterligere undersøkelser må foretas for å få kartlagt omfanget for utbedring.

  Radon:
  Det er ikke foretatt radonmålinger og bygget er heller ikke utført med radonsperre.
  Vurdering av avvik TG 2:
  - Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre.
  Tiltak:
  - Det bør gjennomføres radonmålinger.

  Pipe og ildsted:
  Utvendig elementpipe. Peisovn fra 2021. Brannmur av Leca / pusset.
  Vurdering av avvik TG 2:
  - Ildfast plate mangler på gulvet under sotluke/feieluke på pipe.
  - Upusset utvendig pipe. Oppsprukket murpuss innvendig side rundt røykrør i stue.
  Tiltak:
  - Det er en anbefaling om at det bør monteres ildfast plate under luker på pipe.

  Andre innvendige forhold:
  Garderobeskap i vindfang og 2 soverom.
  Vurdering av avvik TG 2:
  - 1 defekt garderobeskap.

  Varmtvannstank:
  Ca, 200 l v.v.bereder
  Vurdering av avvik TG 2:
  - Det er påvist at varmtvannstank er over 20 år
  - Det er påvist avvik ifm understøttelsen av tanken.
  Tiltak:
  - Det er ikke behov for utbedringstiltak utifra at tanken fungerer i dag, men utifra alder kan skader plutselig oppstå på eldre tanker.
  - Det må gjøres tiltak på understøttelsen av tanken.

  Elektrisk anlegg:
  Tavle delvis med krus-sikringer og aujtomatsikringer. Reflektorovn i Wc-rom. 2 panelovner.
  6 utelamper.
  1. Foreligger det eltilsynsrapport de siste 5 år, og det er ikke foretatt arbeid på anlegget etter denne, utenom retting av eventuelle avvik i eltilsynsrapport (dvs en el-tilsynsrapport uten avvik)? Nei.
  2. Når ble det elektriske anlegget installert eller sist oppdatert? 1976.
  3. Er alle elektriske arbeider/anlegg i boligen utført av en registrert elektroinstallasjonsvirksomhet? Ja El. arbeid før 1999 ble utført av ikke registrert elektrofirma.
  4. Er det elektriske anlegget utført eller er det foretatt tilleggsarbeider på det elektriske anlegget etter 1.1.1999? I såfall etterspør samsvarserklæring. Ja. Samsvarserklæring mangler.
  5. Foreligger det kontrollrapport fra offentlig myndighet - Det Lokale Eltilsyn (DLE) eller eventuelt andre tilsvarende kontrollinstanser med avvik som ikke er utbedret eller kontrollen er over 5 år? Ukjent.
  6. Forekommer det at sikringene løses ut? Nei.
  7. Har det vært brann, branntilløp eller varmgang (for eksempel termiske skader på deksler, kontaktpunkter eller lignende) i
  boligens elektriske anlegg? Nei.
  8. Er det tegn til at det har vært termiske skader (tegn på varmgang) på kabler, brytere, downlights, stikkontakter og elektrisk utstyr?Sjekk samtidig tilstanden på elektrisk tilkobling av varmtvannsbereder, jamfør eget punkt under varmtvannstank. Nei.
  9. Er der synlig defekter på kabler eller er disse ikke tilstrekkelig festet? Nei.
  10. Er det tegn på at kabelinnføringer og hull i inntak og sikringsskap ikke er tette, så langt dette er mulig å sjekke uten å fjerne
  kapslinger? Nei.
  11. Finnes det kursfortegnelse, og er den i samsvar med antall sikringer? Ja.
  12. Foreta en helhetsvurdering av det elektriske anlegget, dets alder, allmenne tilstand og fare for liv og helse. Bør det elektriske anlegget ha en utvidet el-kontroll? Nei.

  Branntekniske forhold:
  Pulverapparat
  1. Er det mangler for brannslukningsutstyr i boligen iht. forskriftskrav? Nei.
  2. Er det skader på brannslokkingsutstyr eller er apparatet eldre enn 10 år? Nei.
  3. Er det mangler på røykvarsler i boligen iht. forskriftskrav? Nei.
  4. Er det skader på røykvarslere? Nei.

  Drenering:
  Avskjæringsgrøft bak fritidsboligen for oppsamling av overflatevann i skrånende terreng, Avløpsrør fra bakside av fritidsboligen går inn i krypkjeller og videre ut av krypkjeller.

  Grunnmur og fundamenter:
  Betongpilarer og Leca ringmur mellom søylene 1988.

  Utvendige vann- og avløpsledninger:
  Plast avløpsrør. Elvestadrør frem til kommunal påkobling.
 • 1.etg: 54 m² P- rom

  Følgende rom inngår i primærareal: 1. etasje: Vindfang, stue/ kjøkken, 2 soverom og wc med servant.
 • Se punktet om standard samt løsøre- og tilbehørsliste utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse.
 • Peisovn fra 2021.
 • Delvis naturtomt og delvis opparbeidet tomt m/ bær, prydbusker, plen. Utvidet tomt 2008. Flott utsikt i naturskjønne omgivelser. Rike fiskemuligheter, bær og sopp-terreng. Flaggstang på eiendommen.
 • Parkering utenfor eiendommen.
 • Offentlig vannforsyning via private stikkledninger. Tilkoblet kommunalt vann 2004.
  Septiktank med overløp. Septiktank 2008.
 • Formuesverdi kr 66 525 per
 • Kr. 6 500 pr. år
  Kom. avgifter inkl. eiendomsskatt og vannavgift.
 • Kommunale avgifter, eiendomsskatt og forsikring.
 • Ingen utleie.
 • Eiendommen er konsesjonsfri.
 • Det er ikke odel på eiendommen.
 • Etter aksept av bud, vil eiendommens salgssum bli meddelt de som ev. måtte etterspørre denne. Eiendommens salgssum vil bli offentlig tilgjengelig ved overføring av hjemmel.

  -Deler av anneks/uthus ligger på naboeiendommen. Ny eier overtar ansvar og risiko for dette forhold.
  -Det foreligger ikke ferdigattest på eiendommen.
  -Det foreligger ingen byggemeldinger eller tegniner av eiendommen i kommunens arkiver.
 • Kommunen har legalpant i eiendommen for eventuelle ubetalte kommunale skatte- og avgiftskrav. Kontakt oppdragsansvarlig for ytterligere informasjon.

  1974/3019-2/75 Erklæring/avtale
  10.09.1974
  BEST. OM GJENKJØPSRETT

  Rettigheter på andre eiendommer

  Rettigheter på 1853-28/41
  Rettigheter i eiendomsrett
  1974/3019-3/75 Rettigheter iflg. skjøte
  10.09.1974
  rettighetshaver:Knr:1853 Gnr:28 Bnr:57
  Bestemmelse om veg
  Bestemmelse om adkomstrett
  Bestemmelse om vannrett

  Rettigheter på 1853-28/2, 1853-28/3, 1853-28/41
  Rettigheter i eiendomsrett
  2002/5921-2/75 Bestemmelse om veg
  16.10.2002
  rettighetshaver:Knr:1853 Gnr:28 Bnr:57
  Rett til parkeringsplass.
  Gjelder denne registerenheten med flere

  Rettigheter på 1853-28/2, 1853-28/3, 1853-28/41
  Rettigheter i eiendomsrett
  2002/5921-3/75 Bestemmelse om vannrett
  16.10.2002
  rettighetshaver:Knr:1853 Gnr:28 Bnr:57
  Bestemmelse om vannledning
  Bestemmelse om gjerde
  Gjelder denne registerenheten med flere
 • LNF-område m/ sprett bebyggelse.
 • Gnr. 28 Bnr. 57 og Gnr. 28 Bnr. 97 i Evenes kommune
 • Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.
 • Partene skal signere kjøpekontrakt etter aksept av bud.
 • Overtakelse etter nærmere avtale med selger.
 • Selger har tegnet boligselgerforsikring som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset oppad til MNOK 10. I den forbindelse har selger utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgivning.
 • Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 2 300/2 700/2 600 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.
 • Alle som skal selge eller leie ut bolig må som hovedregel energimerke boligen og fremskaffe en energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal på mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og eier er selv ansvarlig for at opplysningene er riktige. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket boligen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler
 • Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Det anbefales at hver budgivers første bud har en tilfredsstillende akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Ifølge eiendomsmeglingsforskriften § 6-3 første ledd har oppdragsansvarlig en plikt til å oppfordre oppdragsgiver til ikke å ta imot bud direkte fra budgiver, men henvise til oppdragstaker.
 • Budgivere oppfordres til å legge inn bud via «Trygg Budgivning». Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form.
 • Listen over løsøre og tilbehør utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020, legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen er tilgjengelig hos oppdragsansvarlig samt på www.nef.no. Til orientering er det full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg.
 • Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning
 • Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.

  Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel.
  Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2).

  Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.

  Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.
 • Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Gruppen AS og konsernets produktselskaper om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med oppdragsansvarlig for et uforpliktende tilbud vedrørende finansiering. Meglerforretningene kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester.
 • Totalt kr. 85 772,-.
 • Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.
 • Dersom annet ikke avtales, sendes skjøte/hjemmelsdokument for tinglysing i etterkant av overtakelse.
 • Jan Edgar Pedersen
Sigve Wiik

Megler

Sigve Wiik

90 77 53 83

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev