aktiv-eiendomsmegling
Solgt
Velkommen til Kleivveien 4!

BUD MOTTATT! Frittliggende enebolig i Bogen med 3 soverom, ekstra wc- rom, vedfyring og flott utsikt

 • BRA 149 m²
 • 3 soverom
 • OMKOSTNINGER42 642
 • TOTALPRIS INKL. OMKOSTNINGER1 092 642
 • EIENDOMSTYPEEnebolig
 • EIERFORMSelveier
 • BYGGEÅR1 953
 • SOVEROM3
 • AREALP-rom 117 m²
 • FELLESKOST./MND-
 • TOMT943 m²
 • EIERFORM TOMTEiet tomt
 • 1 050 000,- (Prisantydning)

  Omkostninger
  12 000,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172,- (Panteattest kjøper)
  585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
  585,- (Tingl.gebyr skjøte)
  26 500,- (Dokumentavgift)
  --------------------------------------------------------
  42 642,- (Omkostninger totalt)
  --------------------------------------------------------
  1 092 642,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.
1. etasje:
Stue/ spisestue, kjøkken, gang/ vindfang og wc- rom.

Loft:
Gang, 3 soverom og bad.

Kjeller:
Innredet rom. I tillegg er det 4 kjellerrom.

Utebod:
Utebod med støpt sokkel, bindingsverkegger med liggende kledning i malt utførelse og tretak med saltakkonstruksjon som er tekket med metallplater. To-fløyet dør av tre i malt utførelse og en ytterdør med glassfelt. Veranda med ett gelender som er 91 cm høyt og en åpning på 9 cm. Innlagt strøm, 3 utvendige lamper og parabolantenne.
2. etasje.

Kleivveien 4, Nordland

 • Kjøkken overflater og innredning:
  Ny kjøkkeninnredning (2015) med slette fronter. Laminat benkeplate med 1,5 stålkum og 1-greps kjøkkenbatteri. Kitchnboard over benk. Frittstående komfyr med keramisk topp, Electrolux oppvaskmaskin (2018), Ariston vaskemaskin (2015), LG kjøl/fryseskap. Vannstopper i benkeskap.

  Avtrekk:
  Røroshetta ventilator.

  Kun hvitevarer som er spesifikt angitt i salgsoppgaven, følger med. Dette gjelder uavhengig av om hvitevaren(e) eventuelt kan anses som integrerte.

  Wc- rom overflater og konstruksjon:
  På gulvet er det våtromsbelegg, vegger med våtromstapet og malte flater i taket.
  Vurdering av avvik TG 2:
  - Toalettrom har kun naturlig avtrekk fra rommet, NS 3600 krever mekanisk avtrekk for å kunne gi TG 0/1.
  - Det er noe vridning og løst i tapetet på veggen.
  Tiltak:
  - Det er ikke behov for utbedringstiltak.
  - Mekanisk avtrekk bør etableres på toalettrom.

  Teknisk anlegg:
  Toalett.

  Bad generell:
  Byggeår: Ukjent. Baderom som er oppført før 1997 skal etter instruks fra Norsk Takst per rapportdato ikke tilstandsvurderes og får derfor TG 3.
  Overflater: Våtromsbelegg på gulvet, våtromstapet på vegger og malte himlingsplater i taket.
  Installasjon: Servant med 1-greps servantbatteri, toalett og badekar med dusjpanel.
  Det er ingenting som tyder på omfattende skader, men rommet anbefales oppgradert.
  Vurdering av avvik TG 3:
  - Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav.
  Tiltak:
  - Våtrommet må totalrenoveres. Alle forhold med tettesjikt, våtsone, sluk m.m. må dokumenteres.

  Fukt i tilliggende konstruksjoner TG IU:
  Hulltaking ikke gjennomført pga tilliggende konstruksjoner.

  Vannledninger:
  Vannrør av kobber og Cutelex.

  Avløpsrør:
  Avløpsrør av delvis plast og Soil (støpejern).

  Ventilasjon:
  Naturlig ventilasjon.

  Overflater:
  Gulv: Innvendige gulv med parkett, laminat, furu, teppegulv og betong. I stue, kjøkken og på to soverom er det parkett fra (2015). Oppforet gulv med furugulv på innredet rom.
  Vegger: Huntonitt, malte plater, malt betong i kjeller og tapet. Utlektet vegg på innredet rom belagt med tapet.
  Tak: Folierte/malte himlingsplater. Nye takplater i gang (2015).
  Vurdering av avvik TG 3:
  - Det er påvist fuktskader på overflater.
  - Det er stedvis påvist synlige skader på overflater.
  - Kjellergulv er fuktig og på vegg i trappeoppgang fra kjeller er det misfarge på veggen.
  - Det er museavføring i kjeller og det er gnagd på vegger.
  - På innredet rom i kjeller er det oppforet gulv med forhøyet fuktighet på gulvet og i veggene. Tilstangrad 2.
  - På ett soverom er det knirk samt rift i tapet på veggen. På et annet soverom er det knirk og slitt gulv samt misfarge i taket rundt det plassbygde skapet, men ingen fuktighet ble registrert på befaring. Tilstangrad 2.
  Tiltak:
  - Overflater må utbedres eller skiftes.
  - Gjennomføre ytterligere undersøkelser og foreta utbedring av skade.

  - Det foreligger ikke godkjente og byggemeldte tegninger.
 • Eiendom beliggende i Bogen i Ofoten. Flott utsikt utover deler av Ofotfjorden. Ca. 5 minutt transport til Bogen tettsted med dagligvarebutikk.
 • På eiendommen står en frittliggende enebolig i 1 etasje, samt loft og kjeller. Det er også et uthus.
 • Eiendommen ligger til offentlig vei/gate.
 • Følgende opplysninger er utdrag fra vedlagt tilstandsrapport datert 07.07.22 av takstamann, Jens Ståle Jenssen. Interessenter bes gjennomgå denne i sin helhet.

  Taktekking:
  Taktekking med pappshingel. Taket er besiktighet fra bakkenivå.
  Vurdering av avvik TG 2:
  - Taktekkingen har mose og slitasje på grunn av elde.
  - Det er noe groing på taket.
  Tiltak:
  - Lokal utbedring må utføres.

  Nedløp og beslag:
  Takrenner og nedløp av stål (2011). Det er pipebeslag, og beslag på vindskibord (2011). Brannstige på vegg og en stige over møne.
  Vurdering av avvik TG 2:
  - Det mangler tilfredsstillende adkomst til pipe for feier.
  - Det mangler snøfangere på hele eller deler av taket, men det var ikke krav om dette på byggemeldingstidspunktet.
  - Stige over møne er ikke lovlig.
  - Det mangler pipehatt.
  - Fotbeslag på pipebeslag bør etterses/byttes. Der åpning mellom fotbeslag og takkonstruksjon.
  Tiltak:
  - Det er ikke krav om utbedring opp til dagens krav.
  - Stigetrinn og plattform for feier må monteres.

  Veggkonstruksjon:
  Bindingsverkvegger med isolasjonsstandard antatt fra byggeår, samt etterisolert med 5 cm isolasjon (2015). Etablert ny liggende kledning i malt utførelse (2015).

  Takkonstruksjon/Loft:
  Tretak med saltakkonstruksjon. Ny loftsluke (2014/2015).
  Vurdering av avvik TG2:
  - Undertaket er misfarget.
  - Det er misfarge på taktroa og rundt pipa.
  Tiltak:
  - Påviste skader må utbedres.

  Vinduer:
  Vinduer i hovedsak med 2-lags isolerglass (1980) og 2-lags energiglass. I trappegang til loft, gang, 3 soverom og på innredet rom i kjeller ble
  det skiftet vindu (2015) til 2-lags energiglass. Koblet vindu i kjeller.
  Vurdering av avvik TG 2:
  - Koblede vinduer i kjellere er moden for utskifting.

  Balkonger, terrasser og rom under balkonger:
  Balkong av impregnert materiale. Beiset dekke.
  Vurdering av avvik TG 2:
  - Det er værslitt/oppsprukket trevirke/trepaneler.
  - Det er avflasset maling på terrassen.
  Tiltak:
  - Lokal utbedring/utskiftning bør utføres.

  Utvendige trapper:
  Utvendig trapp av impregnert materialer. Beiset dekke.
  Vurdering av avvik TG 2:
  - Noe avflasset beis på dekke.

  Etasjeskille/gulv mot grunn:
  Etasjeskiller av trebjelkelag. Støpt plate mot grunn i kjeller. 1 rom med oppforet gulv.
  Vurdering av avvik TG 2:
  - Målt høydeforskjell på mellom 10 - 20 mm innenfor en lengde på 2 meter. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik.
  - Målt høydeforskjell på over 15 mm gjennom hele rommet. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik.
  30 mm høydeforskjell i etasjeskiller i stue gjennom hele rommet. 15 mm høydeforskjell i etasjeskille i gang/vindfang gjennom hele rommet.
  10 mm høydeforskjell i etasjeskille i kjøkken gjennom hele rommet. 10-20 mm skjevheter i etasjeskille i hele loftetasje.
  Tiltak:
  - For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må høydeforskjeller rettes opp. Det vil imidlertid sjelden være økonomisk rasjonelt som et enkeltstående tiltak i en bolig som dette. Dersom boligen en gang skal renoveres, kan man vurdere slike tiltak.

  Radon:
  Vurdering av avvik TG 2:
  - Radonmålinger er ikke foretatt, heller ikke andre tiltak mot radon, eiendommen ligger i et område som i NVE Radon aktsomhetskart er definert med "moderat til lav"" aktsomhetsgrad
  Tiltak:
  - Det bør gjennomføres radonmålinger.

  Pipe og ildsted:
  Teglsteinspipe som er pusset med strukturmaling. I stua står det en Dovre peisovn på stålplate.
  Vurdering av avvik TG 2:
  - Ildfast plate mangler på gulvet under sotluke/feieluke på pipe.
  - Det mangler ildfast plate under sotluka. Det er lagt tape på sotluke.
  - Det er fuktig under sotluke på pipen.
  Tiltak:
  - Det anbefales å montere ildfast plate under luker på pipe.

  Innvendige trapper:
  Trapp til loft av tre med vinylbelegg i trinn.
  Vurdering av avvik TG 2:
  - Rekkverkshøyder er under dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper.
  - Det mangler håndløper på vegg i trappeløpet.
  - Gelender i trappen er for lavt og det mangler en håndlist.
  Tiltak:
  - Det er ikke krav om utbedring av rekkverkshøyder opp til dagens krav.
  - Håndløper bør monteres, men det var ikke krav på byggetidspunktet.

  Varmesentral TG IU:
  Toshiba varmepumpe, luft/luft.

  Elektrisk anlegg:
  Ny innmat i sikringsskap med automatsikringer og jordfeilvern (2015). Ny inntakskabel (2015).
  1. Foreligger det eltilsynsrapport de siste 5 år, og det er ikke foretatt arbeid på anlegget etter denne, utenom retting av eventuelle avvik i eltilsynsrapport (dvs en el-tilsynsrapport uten avvik)? Nei.
  2. Når ble det elektriske anlegget installert eller sist oppdatert? 2015.
  3. Er alle elektriske arbeider/anlegg i boligen utført av en registrert elektroinstallasjonsvirksomhet? Ja.
  4. Er det elektriske anlegget utført eller er det foretatt tilleggsarbeider på det elektriske anlegget etter 1.1.1999? I såfall etterspør samsvarserklæring. Ja.
  5. Foreligger det kontrollrapport fra offentlig myndighet - Det Lokale Eltilsyn (DLE) eller eventuelt andre tilsvarende kontrollinstanser med avvik som ikke er utbedret eller kontrollen er over 5 år? Nei.
  6. Forekommer det at sikringene løses ut? Nei.
  7. Har det vært brann, branntilløp eller varmgang (for eksempel termiske skader på deksler, kontaktpunkter eller lignende) i boligens elektriske anlegg? Nei.
  8. Er det tegn til at det har vært termiske skader (tegn på varmgang) på kabler, brytere, downlights, stikkontakter og elektrisk utstyr? Sjekk samtidig tilstanden på elektrisk tilkobling av varmtvannsbereder, jamfør eget punkt under varmtvannstank. Nei.
  9. Er der synlig defekter på kabler eller er disse ikke tilstrekkelig festet? Nei.
  10. Er det tegn på at kabelinnføringer og hull i inntak og sikringsskap ikke er tette, så langt dette er mulig å sjekke uten å fjerne kapslinger? Nei.
  11. Finnes det kursfortegnelse, og er den i samsvar med antall sikringer? Ja.
  12. Foreta en helhetsvurdering av det elektriske anlegget, dets alder, allmenne tilstand og fare for liv og helse. Bør det elektriske anlegget ha en utvidet el-kontroll? Nei.

  Branntekniske forhold:
  Pulverapparat og røykvarsler.
  1. Er det mangler for brannslukningsutstyr i boligen iht. forskriftskrav? Nei.
  2. Er det skader på brannslokkingsutstyr eller er apparatet eldre enn 10 år? Nei.
  3. Er det mangler på røykvarsler i boligen iht. forskriftskrav? Nei.
  4. Er det skader på røykvarslere? Nei.

  Drenering:
  Det er stedvis synlig drenering med vortepapp og topplist.
  Vurdering av avvik TG 3:
  - Mer enn halvparten av forventet levetid på drenering er overskredet.
  - Dreneringen er utilstrekkelig og har idag begrenset effekt.
  - Det må etableres ny drenering.
  Tiltak:
  - Drenering må skiftes.

  Grunnmur og fundamenter:
  Grunnmur av betong og betongstein. Grunnmuren er pusset og malt over terreng.
  Vurdering av avvik TG 2:
  - Grunnmuren har sprekkdannelser.
  - Det er registrert horisontalriss som er symptom på jordtrykk.
  - Det er kraftige sprekker i grunnmur samt noe mindre sprekker fordelt på grunnmuren. Dette bør undersøkes nærmere. Avflasset maling på
  grunnmur.
  Tiltak:
  - Påviste skader må utbedres.
  - Lokal utbedring må utføres.

  Utvendige vann- og avløpsledninger:
  Utvendig vannrør av jern/plast. Avløp av støpjern/betongrør.
  Vurdering av avvik TG 2:
  - Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på utvendige vannledninger.
  - Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på utvendige avløpsledninger.
  Tiltak:
  - Det er ikke behov for utbedringstiltak utifra at anlegget fungerer i dag, men utifra alder kan skader plutselig oppstå på eldre anlegg.
 • 1.etg: 53 m² P- rom
  Loft: 48 m² P- rom
  Kjeller: 16 m² P-rom


  Følgende rom inngår i primærareal: 1. etasje: Stue/ spisestue, kjøkken, gang/ vindfang og wc- rom.
  Loft: Gang, 3 soverom og bad.
  Kjeller: Innredet rom.
 • Se punktet om standard samt løsøre- og tilbehørsliste utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse.
 • Toshiba varmepumpe, luft/luft. I stua står det en Dovre peisovn på stålplate.
 • Tomten er pent opparbeidet med plenarealer og div prydvekster og beplantning og noen trær.
 • Oppstillingsplasser på tomten.
 • Offentlig vann- og avløp.
 • Formuesverdi som primærbolig kr 180 901 per 31.12.20
  Formuesverdi som sekundærbolig kr 651 244 per 31.12.20
 • Kr. 9 557 pr. år
  Kommunale avgifter estimert av takstmann. Mulig endring her!
 • KOmmunale avgifter og forsikring.
 • Ingen utleie.
 • Eiendommen er konsesjonsfri.
 • Det er ikke odel på eiendommen.
 • Etter aksept av bud, vil eiendommens salgssum bli meddelt de som ev. måtte etterspørre denne. Eiendommens salgssum vil bli offentlig tilgjengelig ved overføring av hjemmel.

  -Det foreligger ikke ferdigattest, tegninger eller byggemeldinger i kommunens arkivt. Ny eier overtar ansvar og risko for dette forhold.
 • Kommunen har legalpant i eiendommen for eventuelle ubetalte kommunale skatte- og avgiftskrav. Kontakt oppdragsansvarlig for ytterligere informasjon.
  Rettigheter på andre eiendommer

  Rettigheter på 1853-25/1
  Rettigheter i eiendomsrett
  1952/2601-1/75 Rettigheter iflg. skjøte
  21.11.1952
  rettighetshaver:Knr:1853 Gnr:25 Bnr:24
  Bestemmelse om vannrett
  Bestemmelse om vann/kloakkledning
  Bestemmelse om sjøveg og landingsplass
 • Eiendommen ligger innenfor Kommunedelplan for Bogen. Området er i all hovedsak bebygget med boliger.
 • Gnr. 25 Bnr. 24 i Evenes kommune
 • Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.
 • Partene skal signere kjøpekontrakt etter aksept av bud.
 • Overtakelse etter nærmere avtale med selger.
 • Selger har tegnet boligselgerforsikring som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset oppad til MNOK 10. I den forbindelse har selger utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgivning.
 • Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 2 300/2 700/2 600 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.
 • Alle som skal selge eller leie ut bolig må som hovedregel energimerke boligen og fremskaffe en energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal på mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og eier er selv ansvarlig for at opplysningene er riktige. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket boligen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler
 • Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Det anbefales at hver budgivers første bud har en tilfredsstillende akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Ifølge eiendomsmeglingsforskriften § 6-3 første ledd har oppdragsansvarlig en plikt til å oppfordre oppdragsgiver til ikke å ta imot bud direkte fra budgiver, men henvise til oppdragstaker.
 • Budgivere oppfordres til å legge inn bud via «Trygg Budgivning». Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form.
 • Listen over løsøre og tilbehør utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020, legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen er tilgjengelig hos oppdragsansvarlig samt på www.nef.no. Til orientering er det full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg.
 • Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning
 • Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.

  Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel.
  Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2).

  Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.

  Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.
 • Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Gruppen AS og konsernets produktselskaper om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med oppdragsansvarlig for et uforpliktende tilbud vedrørende finansiering. Meglerforretningene kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester.
 • Totalt kr. 86 072,-.
 • Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.
 • Dersom annet ikke avtales, sendes skjøte/hjemmelsdokument for tinglysing i etterkant av overtakelse.
 • Eva Boquist
  Lars-arne Mikalsen
Tone Merethe Viklem Olsen

Megler

Tone Merethe Viklem Olsen

40 49 41 19

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev