aktiv-eiendomsmegling
Boligtomt i attraktivt nabolag! Kort vei til barnehage/skole. Kun 6 km til Lillestrøm.Boligtomt i attraktivt nabolag! Kort vei til barnehage/skole. Kun 6 km til Lillestrøm.

Fetsund Fetveien 304B

Boligtomt i attraktivt nabolag! Kort vei til barnehage/skole. Kun 6 km til Lillestrøm.

 • 1 650 000
 • PRISANTYDNING1 650 000
 • OMKOSTNINGER57 392
 • TOTALPRIS INKL. OMKOSTNINGER1 707 392
 • EIENDOMSTYPETomt
 • EIERFORMSelveier
 • BYGGEÅR-
 • FELLESKOST./MND-
 • TOMT640 m²
 • EIERFORM TOMTEiet tomt
 • 1 650 000,- (Prisantydning)

  Omkostninger
  41 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 650 000,-))
  12 000,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172,- (Panteattest kjøper)
  585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
  585,- (Tingl.gebyr skjøte)
  --------------------------------------------------------
  57 392,- (Omkostninger totalt)
  --------------------------------------------------------
  1 707 392,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Meld deg på visning!

Påmelding

Fetveien 304B, Viken

 • Tomten ligger i et attraktivt boligområde i blindvei. Meget barnevennlige omgivelser. Sentralt beliggende med kun ca 6 km fra Lillestrøm og 25 km fra Oslo. Ca 3 km til Fetsund sentrum med de fleste off. og private servicetilbud.

  Gangavstand til barnehager, skoler, buss/tog, godt utvalg av butikker/div. servicetilbud i Fetsund sentrum. Flotte rekreasjonsområder i nærhet med bl.a. Øyeren, Glomma, Fetsund lenser, marka med lysløper, Hvalstjern skistadion, flere golfbaner, alpinanlegg, treningssentre, svømmehaller, m.v. Forøvrig er det kort kjørevei til Lillestrøm, Strømmen, Oslo og Gardermoen.
 • Området består i hovedsak av villa- og småhusbebyggelse.
 • Se vedlagte veikart for kjørebeskrivelse til eiendommen.
 • Enebolig
 • 640 kvm.
 • Vei: Eiendommen ligger til område avsatt til vei. Det må påregnes opprettelse av vei over gnr./bnr. 413/357. Vedlagt følger tinglyst veirett.
  Det må opprettes vei fra fylkesvei 501. Se vedlagte vegrett. Område avsatt til vei er kommunal.

  Vann/avløp: Offentlig vann og avløp. Se vedlagt ledningskart.
  Kjøper er ansvarlig for kostnader ved tilkobling av vann og avløp
 • Formuesverdi for eiendommen er ikke fastsatt da eiendommen ikke er bebygd.
 • Det foreligger ingen kommunale avgifter for eiendommen da eiendommen ikke er bebygd.
 • Strøm, forsikring, kommunale avgifter, TV, internett, listen er ikke uttømmende.
 • Etter aksept av bud, vil eiendommens salgssum bli meddelt de som ev. måtte etterspørre denne. Eiendommens salgssum vil bli offentlig tilgjengelig ved overføring av hjemmel.
 • Kontakt oppdragsansvarlig for ytterligere informasjon.

  På eiendommen foreligger følgende servitutter:

  Bestemmelse om veg, datert 21.07.2020, med dagboknummer 2773525
  rettighetshaver:Knr:3030 Gnr:413 Bnr:379
  Bestemmelse om vedlikeholld.

  Servitutten er vedlagt, og omhandler veirett for eiendommen over gnr. 357, bnr. 537.

  På eiendommens hovedbøl gnr/bnr 413/66 foreligger følgende servitutt:

  Bestemmelse om vannledning datert 05/10/1982
  Dagboknummer: 105890

  Servitutten er en beksrivelse av avtale mellom NRV og grunneiere berørt av ledningsnett fre NRV.
  Servitutten regulerer vedlikehold og tilkomstsansvar/plikt. Videre beskriver den grunneiers plikter ved arbeider i nærhet av ledningene.

  På bakgrunn av denne anbefaler vi utbygger å underrette NRV før arbeider settes i gang i nærhet av ledningsnett. Se vedlagt ledningskart. Som nevnt under regulering kan man bygge nærmest 4 m. fra ledninger i henhold til ledningskart. Servitutten er vedlagt.

  På hovedbølets hovedbøl gnr 413, bnr 1 foreligger følgende servitutt: Målebrev datert: 25/03/1992 med dagbuknummer 4249. Servitutten er en kart og delingsforretning over grenser for RV 22.04. Servitutten kan fås hos merglerforetak.
 • Eiendommen er regulert etter "Reguleringsplan 0101 R0607. Rv.22 - utvidelse til 4-felt mellom Vinsnes og Hovinhøgda"
  Eiendommen er avsatt til boligformål (B1)

  BYA: 20% ihht. kommuneplanen.

  Deler av tomten, i nørdøstlig hjørne er i hht. reguleringsplan avsatt til annen veigrunn.

  Andre planer i området: eiendommen 413/39 beliggende på andre siden av veien er
  det «Forslag til detaljreguleringsplan Nye boliger på Balnes, gnr. 13 bnr. 39 mfl.»
  Reguleringsplan vil ikke berør eiendommen 413/379

  Eiendommen grenser til eiendoom avsatt til ADKT, kommunalteknisk anlegg, og AV annen veigrunn.

  Kommunale erklæringer / Påbud, datert: 03.11.2021
  Det er kommunale og interkommunale ledninger ved og over eiendommen. Det skal ikke bygges nærmere disse ledningene enn fire meter eller to x ledningsdybde. Dette er en heftelse ved eiendommen siden plassering av bygg må tilpasses dette.
  (Se vedlagt erklæring)
 • Gnr. 413 Bnr. 379 og Gnr. 413 Bnr. 66 i Lillestrøm kommune
 • Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.
 • Partene skal signere kjøpekontrakt etter aksept av bud.
 • Selger har ikke tegnet boligselgerforsikring på boligen. Selger har likevel utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgivning.
 • Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar kr 2 400,- / 3 100,- i honorar for hver forsikringsavtale som formidles på Boligkjøperforsikring Pluss og kr 1 400,- / 2 100,- i honorar for Boligkjøperforsikring.
 • Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Det anbefales at hver budgivers første bud har en tilfredsstillende akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Ifølge eiendomsmeglingsforskriften § 6-3 første ledd har oppdragsansvarlig en plikt til å oppfordre oppdragsgiver til ikke å ta imot bud direkte fra budgiver, men henvise til oppdragstaker.
 • Budgivere oppfordres til å legge inn bud via «Trygg Budgivning». Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form.
 • Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning
 • Dersom bud aksepteres i 2021, gjelder følgende:

  Eiendommen selges eiendommen "som den er", jf. avhendingsloven (avhl.) § 3-9. Alle interessenter oppfordres til å sette seg godt inn i opplysninger som fremgår av salgsoppgave, egenerklæring fra selger, takst og andre vedlegg, da dette danner grunnlaget for avtalen som inngås med selger. Videre oppfordres det til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig.

  Eiendommen kan ha mangel i følgende tilfeller:
  1) Når kjøper ikke har fått opplysninger om forhold ved eiendommen som selger kjente eller måtte kjenne til, og som kjøper hadde grunn til å regne med å få, jf. avhl. § 3-7. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut fra at det har virket inn på avtalen at opplysningene ikke ble gitt.
  2) Når selger har gitt uriktige opplysninger om eiendommen, jf. avhl. § 3-8. Tilsvarende gjelder dersom eiendommen ikke er i samsvar med opplysninger som er gitt i annonse, salgsprospekt eller ved annen markedsføring på vegne av selger. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut fra at opplysningene har virket inn på avtalen, og ikke på en tydelig måte er rettet i tide.
  3) Når eiendommen er i vesentlig dårligere stand enn kjøper hadde grunn til å regne med ut fra kjøpesummen og forholdene ellers, jf. avhl. § 3-9.
 • Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Gruppen AS og konsernets produktselskaper om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med oppdragsansvarlig for et uforpliktende tilbud vedrørende finansiering. Meglerforretningene kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester.
 • Avtalt fastpris: 65.000,-
  Markedsføring kr. 17 000,-
  Tilrettelegging kr. 16 000,-
  Oppgjør kr. 5 900,-
  + Direkte utlegg

  Alle beløp er inkl. mva.
 • Salgsoppgaven er ufullstendig uten alle vedlegg. Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger.
 • Dersom annet ikke avtales, sendes skjøte/hjemmelsdokument for tinglysing i etterkant av overtakelse.
 • Joachim Svendsen
Henrik Nordli

Megler

Henrik Nordli

40 87 53 60

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev