aktiv-eiendomsmegling
Oversikt tomt

SAUDA Vanvikvegen 239

Boligtomt med fantastisk utsikt mot fjord og fjell - Gode solforhold - 5 min til sentrum

 • kr 550 000
 • Prisantydningkr 550 000
 • Omkostningerkr 29 220
 • Totalpris inkl. omkostningerkr 579 220
 • ObjektstypeTomt
 • EierformSelveier
 • Tomt3 054 m²
 • Eierform tomtEiertomt
 • 550 000,- (Prisantydning) Omkostninger 11 500,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt)) 2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg)) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 13 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 550 000,-)) 29 220,- (Omkostninger totalt) 579 220,- (Totalpris inkl. omkostninger) Vi gjør oppmerksom på at ovennevnte totalsum er beregnet ut fra kjøpesum tilsvarende prisantydning. Det tas forbehold om endring i gebyrer.

Meld deg på visning!

Påmelding
Tomten ligger i et nyere boligfelt bestående av fem eiendommer på ene siden av veien og tre eiendommer på andre siden. Boligfeltet ligger på en høyde med fri utsikt utover fjorden og oppover fjellsiden på motsatt side. Her har en utsikt mot Svandalen, Saudasjøen og mot sentrum. Utsikten bør sees fra tomt for riktig inntrykk - tomten kan fritt besiktiges. Ca. 3,5 km til sentrum der en har alle fasiliteter med butikker, bakeri, serveringssteder, kultur og badeanlegg med utebasseng. Eiendommen er regulert til boligformål. Se vedlagte plan og bestemmelser. Tillatt samlet bebygd areal er 10% (BYA). Bygning kan føres opp med hovedplan + evt. kjeller/u.etg og loft. Maks mønehøyde 7,5m over gjennomsnittlig terrengnivå.

Vanvikvegen 239, Rogaland

 • Tomt
  3054m²

  Beskrivelse av tomt
  Boligtomt

  Beliggenhet
  Tomten ligger i et nyere boligfelt bestående av fem eiendommer på ene siden av veien og tre eiendommer på andre siden. Boligfeltet ligger på en høyde med fri utsikt utover fjorden og oppover fjellsiden på motsatt side. Her har en utsikt mot Svandalen, Saudasjøen og mot sentrum. Utsikten bør sees fra tomt for riktig inntrykk - tomten kan fritt besiktiges. Ca. 3,5 km til sentrum der en har alle fasiliteter med butikker, bakeri, serveringssteder, kultur og badeanlegg med utebasseng. På motsatt side av feltet går det vei opp til Tjelmen, et flott turområde og utgangspunkt for både korte og lange turer. Tempereidnuten er populær tur for både store og små. Ca. 4,5 km til Maldal, der en også finner flotte turområder sommer og vinter med bl.a. sti opp mot Krokavatnet eller om en går innover mot Reinsnuten. Se ellers portalnorge.no eller saudaferie.no for nærmere informasjon om turområder, attraksjoner og aktiviteter i Sauda.

  Adkomst
  Fra Sauda sentrum, kjør mot Røldal og forbi fabrikken. Ta av mot Maldal og kjør Vanvikvegen ca. 2,5 km til du får tomten på høyre hånd.

  Bebyggelse
  Feltet består av 8 eiendommer, der 6 tomter er eneboliger.

  Diverse
  Etter aksept av bud, vil eiendommens salgssum bli meddelt de som ev. måtte etterspørre denne. Eiendommens salgssum vil bli offentlig tilgjengelig ved overføring av hjemmel. Eier av 46/498 har rett til å hogge skog (mht. utsiktsforhold) på den del av tomten som ikke er regulert til bolig. Kjøper plikter å inngå avtale med nabo om dette forholdet ved kjøp av eiendommen.

  Prisantydning inkl. omkostninger
  550 000,- (Prisantydning) Omkostninger 11 500,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt)) 2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg)) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 13 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 550 000,-)) 29 220,- (Omkostninger totalt) 579 220,- (Totalpris inkl. omkostninger) Vi gjør oppmerksom på at ovennevnte totalsum er beregnet ut fra kjøpesum tilsvarende prisantydning. Det tas forbehold om endring i gebyrer.

 • Info kommunale avgifter
  Kommunale avgifter beregnes og fastsettes av kommunen etter ferdigstillelse av ny bolig. 

 • Tinglyste heftelser og rettigheter
  På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver: 1135/46/504: 23.04.1925 - Dokumentnr: 900057 - Rettighet Rettighetshaver: Ka Mangan Management AS
  Org.nr: 911 371 448
  LEIEAVTALE
  UTLEIER: SAUDEFALDENE AS
  KRAFTLEIEKONTRAKT
  Overført fra: Knr:1135 Gnr:46 Bnr:1
  Gjelder denne registerenheten med flere
  ----------
  Nye vilkår i leie
  11.01.1965 - Dokumentnr: 71 - Erklæring/avtale VISSE BYGNINGER UNNTATT, SE HISTORISK GRUNNBOK
  Overført fra: Knr:1135 Gnr:46 Bnr:1
  Gjelder denne registerenheten med flere
  11.01.1965 - Dokumentnr: 71 - Erklæring/avtale BEST. OM BRUKSRETT OG / ELLER DISPOSISJONSRETT
  RETTIGHETSHAVER: GUNNAR G. OG TINE SØNDENAAS BARN
  STØLSHUS PÅ TJELMEN
  Overført fra: Knr:1135 Gnr:46 Bnr:1
  Gjelder denne registerenheten med flere
  07.10.2015 - Dokumentnr: 924252 - Registrering av grunn Denne matrikkelenhet opprettet fra:
  Knr:1135 Gnr:46 Bnr:1


  Vei, vann og avløp
  Privat vei fra hovedvei og inn til tomt. Privat vann- og avløpsordning for hver tomt. Borehull og renseanlegg må etableres.

  Regulerings- og arealplanner
  Eiendommen er regulert til boligformål. Se vedlagte plan og bestemmelser. Tillatt samlet bebygd areal er 10% (BYA). Bygning kan føres opp med hovedplan + evt. kjeller/u.etg og loft. Maks mønehøyde 7,5m over gjennomsnittlig terrengnivå.

  Legalpant
  Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt og kommunale avgifter/gebyrer.

  Kommentar konsesjon
  Tomten er ubebygd, ligger i et område som i kommuneplanens arealdel eller reguleringsplan etter plan- og bygningsloven er utlagt til bebyggelse og anlegg, og der tomteinndeling er foretatt eller godkjent av bygningsmyndighetene. Kjøper er kjent med at dette bekreftes overfor plan- og bygningsmyndigheten ved utfylling av egenerklæring om konsesjonsfrihet.

 • Lovanvendelse
  Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud. Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel. Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2). Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen. Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet. Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtagelse.

  Budgivning
  Budgivning i forbrukerforhold Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form. Budgivning utenfor forbrukerforhold Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.

  Omk. Kjøper beskrivelse
  550 000,- (Prisantydning) Omkostninger 11 500,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt)) 2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg)) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 13 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 550 000,-)) 29 220,- (Omkostninger totalt) 579 220,- (Totalpris inkl. omkostninger) Vi gjør oppmerksom på at ovennevnte totalsum er beregnet ut fra kjøpesum tilsvarende prisantydning. Det tas forbehold om endring i gebyrer.

  Omk. kjøper beløp
  29220

  Betalingsbetingelser
  Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon. Det forutsettes av skjøtet tinglyses på ny eier, med mindre det er tatt andre forbehold i budgivningen. 

  Hvitvaskingsreglene
  Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning.

  Personopplysningsloven
  Personopplysninger blir behandlet i samsvar med personopplysningsloven.

  Boligselgerforsikring
  Selger har ikke tegnet boligselgerforsikring på boligen. Selger har likevel utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgivning.

  Boligkjøperforsikring
  Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 2 300/2 700/2 600 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.

  Meglers vederlag
  Det er avtalt fastpris vederlag tilsvarende kr. 39.000,- for gjennomføring av salgsoppdraget. I tillegg er det avtalt at oppdragsgiver skal dekke utlegg kr. 5.435. Dersom handel ikke kommer i stand har megler krav på å få dekket utlegg. Alle beløp er inkl. mva.

Dokumenter

Kurt Inge Nybru

Megler

Kurt Inge Nybru

91 52 30 26

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev