aktiv-eiendomsmegling

Boligtomt med god beliggenhet i Bondesvea.

 • 2 500 000
 • BRA 230 m²
 • PRISANTYDNING2 500 000
 • OMKOSTNINGER78 642
 • TOTALPRIS INKL. OMKOSTNINGER2 578 642
 • EIENDOMSTYPEEnebolig
 • EIERFORMSelveier
 • BYGGEÅR1 964
 • AREALP-rom 180 m²
 • FELLESKOST./MND-
 • TOMT485 m²
 • EIERFORM TOMTEiet tomt
 • 2 500 000,- (Prisantydning)

  Omkostninger
  12 000,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172,- (Panteattest kjøper)
  585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
  585,- (Tingl.gebyr skjøte)
  62 500,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 500 000,-))
  --------------------------------------------------------
  78 642,- (Omkostninger totalt)
  --------------------------------------------------------
  2 578 642,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Meld deg på visning!

Påmelding

Snorres Gate 49, Innlandet

 • Drømmer du om å bygge ditt eget hus med sentral beliggenhet i Hamar? Nå har du en fin mulighet til å la drømmen bli virkelig i barnevennlige og attraktive Bondesvea. Tomten ligger rett ved Storhamar skole og ikke langt fra Hamar Katedralskole og Ajer ungdomsskole. Gåavstand til Hamar sentrum med komplett servicetilbud. Ellers har Hamar et flott kulturhus med et rikt tilbud av aktiviteter. Her finner du bibliotek, kino og en rekke konserter og underholdningstilbud året igjennom. Fra kulturhuset og sentrum, er det kun noen få minutters gang til Mjøsa. Her kan strand- og båtliv nytes om sommeren, og ellers er det flotte turstier året rundt. Koigen er et flott friområde med blant annet sandstrand, sandvolleyballbaner, basketballbane og skateanlegg. Her kan både store og små kose seg. Videre er det fine turstier mot Domkirkeodden, Jernbanemuseet og videre mot Jessnes. Med et kvarters kjøring er du i Vangsåsen, her er det et stort og flott løypenett om vinteren og fine turstier ellers i året.

  Det er gode kollektive transporttilbud i nærheten og i sentrum er det hyppige togavganger til Lillehammer, Trondheim og Oslo Lufthavn.

  Til Storhamar barneskole er det ca. 200 meter. Til Greveløkka barneskole er det ca. 800 meter. Til Ajer ungdomsskole og Hamar katedralskole er det ca. 500 meter. Til nærbutikkene Kiwi og Spar Storhamar er det kun en gåavstand på ca. 9 minutter. Maxi storsenter ligger bare 1,5 km unna tomten med diverse butikker og spisesteder.
 • Tomten er en selveier boligtomt og er fradelt bakenforliggende boligeiendom. Tomten ligger i et relativt flatt terreng, og består i dag hovedsakelig av plen.

  Kjøper bekoster og utfører opparbeidelse av tomt, herunder også nødvendig infrastruktur. Det gis ingen garanti for grunnforholdene på tomten. Dette betyr at kjøper bærer risikoen for eventuelle behov for masseutskiftninger.
 • Eiertomt på ca. 485,2 m². Tomtestørrelse/-areal er hentet fra matrikkelutskrift (basert på oppmåling i digitalt kart). Det gjøres oppmerksom på at denne type arealangivelse (med tilhørende kart) kan være upresis og at man dermed kan få avvik i både areal og grenser ved en eventuell fremtidig oppmåling. Mangel grunnet avvikende grenser og/eller arealsvikt (jfr. avhendingslovas § 3-3) kan derfor ikke påberopes.
 • Felles innkjøring med bakenforliggende eiendom (gnr./bnr. 1/3461). Felles vedlikeholdsansvar for den delen av vegen som benyttes av begge eiendommer. Bakenforliggende eiendom har tinglyst vegrett. Tomtens bebyggelse må tilknyttes offentlig vann- og avløpsnett. Kjøper dekker kostnader/avgifter ved tilknytning mot offentlig nett, samt graving og tilkobling fra nærmeste tilknytningspunkt og frem til egen tomt/bolig (se vedlagt ledningskart i salgsoppgaven).

  Tilknytningsavgift for vann utgjør:
  • For bolig, per boenhet inntil 70 m²: Kr 12.100,- inkl. mva.
  • For bolig, per boenhet > 70 m²: Kr 26.000,- inkl. mva.

  Tilknytningsavgift for avløp utgjør:
  • For bolig, per boenhet inntil 70 m²: Kr 21.400,- inkl. mva.
  • For bolig, per boenhet > 70 m²: Kr 49.000,- inkl. mva.

  Ovennevnte tilknytningsavgifter er hentet fra Hamar kommune sine hjemmesider (sist oppdatert 31.12.2021)
 • Formuesverdien er for ubebygd tomt er forsøkt innhentet, men finnes ikke hos Altinn. Ved førstegangs verdisetting skal formuesverdi verken overstige 80 % av eiendommens kostpris eller 80 prosent av eiendommens markedsverdi.

  Når eiendommen er bebygd fastsettes formuesverdien med utgangspunkt i en kvadratmeterpris som beregnes av Statistisk sentralbyrå (SSB). Kvadratmeterprisen skal gi uttrykk for en estimert markedsverdi pr. kvadratmeter og bygger på statistiske opplysninger om omsatte boliger (boligtype, areal, geografisk beliggenhet og alder). Det tas også hensyn til om boligen ligger i et område som er tett eller spredt bebygget. Ut fra kvadratmeterprisene til SSB fastsetter Skatteetaten årlige kvadratmetersatser.

  Disse satsene vil utgjøre henholdsvis 25 prosent av kvadratmeterprisene for primærboliger (der boligeier er folkeregistrert per 1. januar) og 70 prosent for sekundærboliger (alle andre boliger) for inntektsåret 2015. Formuesverdien finnes ved å multiplisere kvadrat- metersatsen med boligens areal (P-ROM).
 • Med unntak av eiendomsskatt, vil løpende offentlige/kommunale avgifter først trå i kraft i det eiendommen (tomten) blir bebygget. Tomten er registrert fradelt i april 2022 og det er derfor foreløpig ikke fastsatt noen eiendomsskatt på eiendommen.

  Eiendomsskatt vil utgjøre 4 promille av eiendommens skattegrunnlag (baseres på Skatteetatens beregnede markedsverdier). Markedsverdien reduseres med 30%. Fra det beløpet trekkes det fra et bunnfradrag på kr 220.000,- (når boenheten er lik eller større enn 30 m²), og man får et skattegrunnlag som eiendomsskatten beregnes ut fra. Fra denne eiendomsskattetaksten trekkes det fra et bunnfradrag som per 2022 er kr. 220.000,- per boenhet når boenheten er større enn 30 m². Summen man da sitter igjen med, er beregningsgrunnlaget for eiendomsskatt. Det vil bli gjort ny beregning av eiendomsskatten fra 1. januar året etter at eiendommen er bebygd.

  For 2022 gjelder følgende satser for kommunale avgifter (inkl. mva.):
  Abonnementsgebyr vann og avløp: Kr 1.135,-.
  Forbruk vann: Kr 33,49,- per kubikk.
  Forbruk kloakk: Kr 40,44,- per kubikk.
  Renovasjon: Kr 3.540,- (middels beholder - 140 liter).
  Feie- og tilsynsgebyr: Kr 524,- (feiing 1 pipeløp hvert 4 år).

  Forbruk vann og avløp beregnes/avregnes etter avlest vannmåler. Størrelse på renovasjonsavgift avhenger av størrelse på dunke(er). Feie- og tilsynsgebyr avhenger av hvor mange pipeløp som må feies/inspiseres. Det gjøres oppmerksom på at avgiftene normalt justeres/reguleres årlig.
 • Se punktene "Vei/vann/avløp" og "Offentlige/kommunale avgifter". Ved ferdigstilt bolig vil det påløpe kostnader til for eksempel strøm, fyring/brensel, forsikring, innvendig/utvendig vedlikehold samt abonnement til TV/internett.
 • Erverv av eiendommen er konsesjonsfritt, men i og med at eiendommen er en ubebygget tomt, må kjøper fylle ut egenerklæring om konsesjonsfrihet.
 • Ikke relevant for dette salgsobjektet.
 • Etter aksept av bud, vil eiendommens salgssum bli meddelt de som ev. måtte etterspørre denne. Eiendommens salgssum vil bli offentlig tilgjengelig ved overføring av hjemmel.
 • Kommunen har legalpant i eiendommen for eventuelle ubetalte kommunale skatte- og avgiftskrav.

  Følgende tinglyste heftelser (dokument) vil følge med eiendommen:
  Dagboknr. 102296, tinglyst den 12.04.1988. Gjelder bestemmelser om vannledning, kloakkledning og bebyggelse. Salgsobjektet har rett til å legge vann-, overvanns- og spillvannsledninger til sine eiendommer over gnr./bnr. 1/704. Kan ikke slettes uten samtykke fra kommunen.
  Dagboknr. 458159-1/200 , tinglyst den 29.04.2022. Gjelder bestemmelse om vegrett samt vedlikehold av privat veg. Bakenforliggende boligeiendom (gnr./bnr. 1/3461) gis vegrett over gnr./bnr. 1/7698 (salgsobjektet). Vegretten gjelder fra eksisterende adkomstveg fra Snorres gate. Felles vedlikeholdsplikt for den del av vegen som benyttes av begge eiendommene. Eier av bakenforliggende bolig har selv ansvaret for den delen av vegen som kun benyttes av den eiendommen.
  Dagboknr. 458159-2/200, tinglyst den 29.04.2022. Gjelder bestemmelse om vann/kloakk. Eier av gnr./bnr 1/7698 (salgsobjektet) gir med dette eiendommene gnr./bnr 1/3461, 4652 og 5653 rett til å ha liggende og vedlikeholde vann- og avløpsledninger over gnr. bnr. 1/7698.

  Dokumentene kan ses hos meglerforetaket eller utleveres på forespørsel.
 • Eiendommen omfattes av eldre reguleringsplan for Bondesvea og Øvre Storhamar, fra 1965. Reguleringsformål for eiendommen er boliger.

  Eiendommen omfattes av kommuneplanens arealdel for Hamar kommune 2018-2030, hvor eiendommen er avsatt/utnyttet til boligbebyggelse. Kommuneplanens bestemmelser er gjeldende foran eldre reguleringsplan.

  Jf. kommuneplanen skal ikke utnyttelsesgraden overstige BRA = 40%. Ved boenheter med bruksareal over 40m² skal minste uteoppholdsareal (MUA) være 100m². Ved boenheter med bruksareal under 40m² skal MUA være 20m². For eneboliger innenfor disse rammene, tillates inntil én bileilighet med BRA <70m² som del av hovedbolig.

  Eiendommen ligger i hensynsone H330_gjeldende radon og H410_gjeldende krav vedrørende infrastruktur.

  Eiendommen omfattes av kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer innenfor byvekstgrensen, fra 2011. Selv om eiendommen ligger innenfor plangrensen for Kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer innenfor byvekstgrensen, så ligger ikke eiendommen innenfor hensynssoner eller bestemmelsesområder i selve planen.
 • Gnr. 1, bnr. 7698 i Hamar kommune.
 • Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.
 • Partene skal signere kjøpekontrakt etter aksept av bud.
 • Overtakelse skjer i utgangspunktet etter avtale med selger. Budgiver skal likevel angi ønske om overtakelsesdato i sitt skriftlige kjøpetilbud.
 • Selger har ikke tegnet boligselgerforsikring på eiendommen.
 • Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved eiendommen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 2 300/2 700/2 600 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.
 • Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Det anbefales at hver budgivers første bud har en tilfredsstillende akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Ifølge eiendomsmeglingsforskriften § 6-3 første ledd har oppdragsansvarlig en plikt til å oppfordre oppdragsgiver til ikke å ta imot bud direkte fra budgiver, men henvise til oppdragstaker.
 • Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Eiendomsmeglingsforskriften § 6-3 3. ledd forbyr oppdragstaker i forbrukerforhold å videreformidle bud til selger med kortere akseptfrist enn til kl 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Lørdag regnes ikke som virkedag. Vi fraråder derfor å inngi slike bud da de ikke vil bli videreformidlet til selger. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon i vedlagt budskjema. I følge eiendomsmeglingsforskriften § 6-3 første ledd har oppdragstaker en plikt til å oppfordre oppdragsgiver til ikke å ta imot bud direkte fra budgiver, men henvise til oppdragstaker.
 • Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning
 • Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave med vedlegg og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.

  Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen.

  Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.

  Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (1) fravikes, og hvorvidt et arealavvik karakteriseres som en mangel, vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet
 • Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Gruppen AS og konsernets produktselskaper om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med oppdragsansvarlig for et uforpliktende tilbud vedrørende finansiering. Meglerforretningene kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester.
 • Det er avtalt en provisjon på 2 % av salgssummen ved gjennomføring av salgsoppdraget. I tillegg kommer tilretteleggingsgebyr (kr 15.900,-), markedspakke (kr 10.500,-) samt innhenting av opplysninger og tinglysing av sikringsobligasjon (kr 5.500,-). Alle beløp er inklusive mva. Meglerforetaket har ikke krav på provisjon og oppgjørshonorar dersom handel ikke kommer i stand i oppdragstiden eller hvis oppdraget sies opp.
 • Salgsoppgaven er ufullstendig uten alle vedlegg. Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger.
 • Dersom annet ikke avtales, sendes skjøte/hjemmelsdokument for tinglysing i etterkant av overtakelse.
 • Frode Kjendlie
Fredrik Lien

Megler

Fredrik Lien

47 25 48 89

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev