aktiv-eiendomsmegling
Velkomen til Vorlandsvegen 120 - Presentert av Elisabeth Nonås Fylkesnes i Aktiv Eiendomsmegling

BØMLO Vorlandsvegen 120

Herleg og gjennomført sommarbustad på Langevåg med stor tomt, 3 soverom og 2 stover | Gode solforhald | Inga buplikt |

 • kr 2 690 000
 • BRA 151 m²
 • 3 soverom
 • Prisantydningkr 2 690 000
 • Omkostningerkr 84 292
 • Totalpris inkl. omkostningerkr 2 774 292
 • ObjektstypeEnebolig
 • EierformSelveier
 • Byggeår1 946
 • Soverom3
 • ArealP-rom 110 m²
 • Tomt2 562 m²
 • Eierform tomtEiertomt
 • 2 690 000 (Prisantydning)

  Omkostninger
  12 900 (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800 (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172 (Pantattest kjøper - lagt ut av megler)
  585 (Tingl.gebyr pantedokument)
  585 (Tingl.gebyr skjøte)
  67 250 (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 690 000))

  84 292 (Omkostninger totalt)

  2 774 292 (Totalpris inkl. omkostninger)

Meld deg på visning!

Påmelding
Velkomen til Vorlandsvegen 120 - ein einebustad med stor tomt, sol frå morgon til kveld og landleg og idyllisk plassering. Einebustaden kan nyttast som både bustadhus og fritidseigedom, det er inga buplikt på Bømlo. Eigedommen har ei stor og solrik tomt, der tomta rundt bustaden er flott opparbeida med grusa innkøyrsel, grasplen og stor terrasseplatting. Det er også plass til utbygging på tomta om ein ynskjer påbygg, garasje eller tilleggsbygg. 1.etg.:Entré, Inngangsparti, gang, stove og kjøken, bad/vaskerom og stove. Loftsetasjen: 3 soverom, gang og kott Kjellaretsjen: Kjellarrom og bod Verdt å merke seg - Solrik og stor tomt - Moglegheit for utbygging - 3 soverom og 2 stover - God planløysing - Moglegheit for leige av båtplass - Moglegheit for rask overtakelse

Vorlandsvegen 120, Vestland

 • Arealbeskrivelse
  Einebustad
  Bruksareal
  Kjeller: 41 kvm Kjellarrom
  1. etasje: 73 kvm Entré, gang, stove og kjøken, bad og stove 2
  2. etasje: 37 kvm Gang og 3 soverom
  Primærrom
  1. etasje: 73 kvm Entré, gang, stove og kjøken, bad og stove 2
  2. etasje: 37 kvm Gang og 3 soverom  Tomt
  2562m²

  Beskrivelse av tomt
  Stor tomt Tomta er opparbeida med grusa innkøyrsel, graplen og store uteområder. Tomta er oppmålt. Det er gjort en grensejustering i 2022, og endret innkjørsel på eiendommen.

  Beliggenhet
  Eigedommen ligg i eit roleg område på Langevåg. Frå eigedommen er det ca. 1,6 km til den offentlege badestranda Vedvika. Sjå bilete. Det er ca. 1,7 km til Spar Bømlo, Langevåg. Om ein ynskjer å reise til Sveio, så er det ferjeforbindelse til Buavåg. Det er og mogleg å ta hurtgbåten Rose om ein ynskjer ein tur til Espevær.

  Adkomst
  Det vil bli satt opp visningsskilt under visning.

  Barnehage/skole/fritid
  Hillestveit skule (1 -10 kl.) - 1,9 km frå eigedommen

  Byggemåte
  Den originale bustaden er ført opp i tømravegger, kledd direkte på tømmer. Det står på ein plasstøypt betongmur som er delvis inntilfylt. Det er original kledning frå byggjeår. Innvendig er det fora 50mm på tømravegger, og isolert i denne påforinga. Etasjeskiljarane er i bjelkelag med underpanel og golvbord. Etasjeskiljar mot kjellar er isolert med blåseisolasjon i ettertid. Takkonstruksjon er sperrer, åsar og takbord frå byggjeår, tekka med skiferstein. Tilbygget frå 2013 er satt opp i fullisolert bindingsverk og sperretak, med asfaltplater, lekter og kledning utanpå. Også her er det skifer på taket.

  Sammendrag selgers egenerklæring
  Kommentar frå takstmann: Egenerklæringsskjema er levert før oppstart av oppdraget. Det er ikke fremlagt godkjente tegninger av boligen. Det foreligger ikke oppdaterte godkjente byggetegninger som samsvarer med boligen, se under. Det er ingen avvik i forhold til rømming og romhøyde, ut ifra gjeldende forskrifter for da boligen/rommene ble byggemeldt. Innvendige rekkverk og håndrekker er ikke i henhold til dagens forskrifter.

  Innhold
  Velkomen til Vorlandsvegen 120 - ein einebustad med stor tomt, sol frå morgon til kveld og landleg og idyllisk plassering. Einebustaden kan nyttast som både bustadhus og fritidseigedom, det er inga buplikt på Bømlo. Ein har ei flott utsikt utover Vorlandsdalen og nærområdet, samt mot sjøen frå terrassen. Eigedommen har ei stor og solrik tomt, der tomta rundt bustaden er flott opparbeida med grusa innkøyrsel, grasplen og stor terrasseplatting. I tillegg har ein litt av tomta som naturtomt. Det er også plass til utbygging på tomta om ein ynskjer påbygg, garasje eller tillegsbygg. EInebustden ligg i landelege og idylliske områder, med kort veg til sjøen. Det er ein gjennomgåande stil i heile bustaden, der ein har behaldt sjela til huset, samtidig som ein har modernisert uttrykket. Bustaden er ein Innhald: 1.etg.:Entré, gang, stove og kjøken, bad og stove 2 Loftsetasjen: Gang, 3 soverom og kott Kjellaretasjen: Kjellarrom og bod Velkomen inn! Stor og lys entré med fliser på golvet og varmekablar i den ytterste entréen. Det er god plass til å henge frå seg yttertøy og sko. Stova: Stova er stor og lys, med store vindauger som gir godt med lysinnslepp. Det er god plass til både etestove og sofakrok. Det er malte tregolv og lyse delikate overflater. Stova og kjøkenet har ei delvis open stove- og kjøkenløysing. Kjøkenet er frå 2012, og har godt med skap- og benkeplass. Det er kvite slette frontar og benkeplate i laminat. Badet Badet er også frå 2012. Badet er utstyrt med golvmontert toalett, kvit innreiing og dusj i nisje. Det er og opplegg for vaskemaskin og sluk. Stove 2 I påbygget frå 2012 så er det og ei stor ekstra stove. Her er det fliser på golvet og varmekablar under. Rommet er i dag innreia som soverom, men kan også være ekstra stove. Her er moglegheitene fleire. Det er stor dobbel terrassedør som kan opnast ut til uteområdet på eigedommen. Loftsetasjen Loftsetasjen er innreia med 3 soverom. Det er god plass til dobbeltseng og nattbord på dei største soveromma. KJellaretasjen har eit stort kjellarrom med ei avdelt bod. Det er god oppbevaringsplass. Uteområdet EIgedommen har eit flott opparbeida uteområde med grusa innkøyrsel, hage, beplantning og stor terrasseplatting. Det er ein stor terrasseplatting med god plass til fleire sittegrupper, solstol og grill. Det er lagd tilrette for å ha bobblebad nedfelt, eller ei grillgrop. Frå terrassen har ein flott utsikt utover næromrdet og mot sjøen.

  Standard
  Beskrivelse av innvendige overflater: Kjellar: synlege betongvegger og betonggolv, og panel i himling: 1.etasje: Stove og kjøken: malt tregolv, kvite panelplater på vegger og malt panel i himling. Det er kvite fliser over benkeplate på kjøkken. Gang: malt tregolv, kvite panelplater på vegger og malt panel i himling. Vindfang: steinfliser på golv, kvite panelplater på vegger og kvite panelplater i himling. Vinterstove: steinfliser på golv, kvite panelplater på vegger og kvite panelplater i himling. 2.etasje: Gang: malt tregolv, kvite panelplater på vegger og kvite panelplater i himling. Soverom 1: malt tregolv, kvite panelplater på vegger og kvite panelplater i himling. Soverom 2: malt tregolv, kvite panelplater på vegger og kvite panelplater i himling. Soverom 3: malt tregolv, kvite panelplater på vegger og kvite panelplater i himling. Badet Golv: steinfliser Vegg: kvite panelplater kombinert med baderomsplater Tak: kvite panelplater i himling Utstyrt med: golvmontert toalett, kvit innreiing av ukjent fabrikat med servant, dusj i nisje og opplegg og sluk for vaskemaskin, samt vaskeromsinnreiing. Kjøken Golv: malt tregolv Vegg: kvite panelplater Tak: malt panel i himling Utstyrt med: innreiing IKEA BODBYN med kvite formpressa dører med speilprofil og benkeplate i laminat, delvis integrerte kvitevarer og fritthengjande ventilator frå tak med kanal ut til det fri. Ein gjer merksam på at det som regel vil vera diverse mindre hol i overflater etter bilete/hyller osb, og noko misfarging/skjolder der bilete/hyller/ møblar osb. har vore plassert. På golv vil det som regel vera diverse slitasje, og noko misfarging/riper osb der møblar har vore plassert. Dette vert ansett som normalt for ein brukt bustad. Eigedommen er gjennomgått av ein bygningskyndig og det er utarbeida ein tilstandsrapport av Nils Eirik Ådnanes. Denne er vedlagt salsoppgåva. Følgjande er gitt tilstandsgrad 2 i tlilstandsrapporten. 2.1 Yttervegger Kledninga har nådd forventa levetid, og det vert anbefalt å sjå på skifte av kledning på heile den originale bustaden innan rimeleg tid. Dette bør då sjåast i samanheng med etterisolering/vindtetting av bustaden. 4.1 Takkonstruksjon, taktekking og skorstein over tak Det er ikkje forsvarleg å kontrollere undertaket på bustaden og pipa innvendig, men alderen på bygningsdelen gjer at det må påreknast behov for utskifting/utbetring innan rimeleg tid. 4.2 Undertak, lekter og yttertekking (taktekkingen) Det er ikkje avdekke umiddelbare behov for tiltak på yttertaket eller skorsteinen, men sidan forventa levealder på bygningsdelane er passert så må det reknast med at dette vil måtte skiftast ut eller utbetrast. 5.1 Loft (konstruksjonsoppbygging) Bygningsdelen sin alder gjer at ein lyt forvente utbedring eller utskifting innan rimeleg tid. Det er derimot ikkje behov for umiddelbare tiltak på bygningsdelen. 7.1.1 Bad Overflate vegger og himling For at badet skal væra tilstrekkeleg sikra mot fuktskader må det etablerast membran i alle våtsoner i rommet. 7.1.2 Bad Overflate gulv Golvet og menbranen må sjåast i samanheng med førre punkt angåande membran på vegger. Badet fungerer som det er, men det lyt etablerast tilstrekkeleg fall til sluk, tettast ved terskel samt syte for at membranen dekkar alle våtsoner ved utbetring/oppgradering av badet. 7.1.3 Bad Membran, tettesjiktet og sluk Viser til førre punkt.

  Innbo og løsøre
  Bransjens liste over løsøre og tilbehør legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen følger vedlagt salgsoppgaven. Det er full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse.

  Hvitevarer
  Kun hvitevarer som er spesifikt angitt i salgsoppgaven, følger med. Dette gjelder uavhengig av om hvitevaren(e) eventuelt kan anses som integrerte.

  Moderninseringer og påkostninger
  EIgar har dei siste åra gjort mange oppgraderingar med eigedommen. Det kan bl.a nemnast 2013 - nytt elektrisk anlegg 2013 - nytt røyropplegg (røyr i røyr) og varmtvassbereiar 2013 - nytt kjøken 2013 - ny elstad 2013 - innvendig etterisolering (50mm) og plater på vegger, maling og oppussing av overflater i heile bustaden 2013 - nye vindauger og dører i heile bustaden bortsett frå i kjellar etasjen. 2015 - ny stor terrasse, 2022 - ny 4m3 slamavskiljar, avlaupsrøyr og drenering av tomta 2022 ? opparbeida uteområdet. 2022 - planert og grusa området slik at det er lagt til rette for tilbygg på 50 m2. Justert grense; tilleggsareal på ca 60 m2 og 2023 - branninspeskjon av bustaden, ingen merknader

  TV/Internett/bredbånd
  Altiboks - fiber

  Diverse
  Etter aksept av bod, vil eigedommens salssum bli meddelt til dei som ev. måtte spørje etter den. Eigedommens salssum vil bli offentlig tilgjengelig ved overføring av heimel.

  Prisantydning inkl. omkostninger
  2 690 000 (Prisantydning)

  Omkostninger
  12 900 (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800 (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172 (Pantattest kjøper - lagt ut av megler)
  585 (Tingl.gebyr pantedokument)
  585 (Tingl.gebyr skjøte)
  67 250 (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 690 000))

  84 292 (Omkostninger totalt)

  2 774 292 (Totalpris inkl. omkostninger)

 • Oppvarming
  Bustaden har lukka vedomn i stove med brannplate på golv. Det er varmekablar i golv i den nye delen (gang, bad og vinterhage).

  Energiklasse
  unknown

  Info energiklasse
  Alle som skal selge eller leie ut eiendom må som hovedregel energimerke boligen og fremskaffe en energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal på mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og eier er selv ansvarlig for at opplysningene er riktige. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket boligen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler.

 • Kommunale avgifter
  7681

  Kommunale avgifter år
  2022

  Info kommunale avgifter
  Renovasjon og slamtømming kr. 1.918,75,- Vatn frå BVA (Bømlo Vatn og Avløp) kr. 5.231,- Feiing/brannsyn kr. 531,- Renovasjon og slamtømming iht. hyttebruk. Beløpa er frå 2023 Eigar bruker eigedommen som fritidseigedom, og det er derfor hytteabbonement no på renovasjon og slamtømming (kvart 4. år) Ved bruk som bustad: kr. 2.757 (pris pr. 2023) Slamtømming husabbonement kr. 938 (kvart 2. år)

  Formuesverdi primær
  391664

  Formuesverdi primær år
  2021

  Formuesverdi sekundær
  1409990

  Formuesverdi sekundær år
  2021

  Vannavgift
  5231

  Tilbud lånefinansiering
  Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Alliansen om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med megler for formidling av et uforpliktende tilbud om finansiering. Meglerforetaket kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester. 

 • Tinglyste heftelser og rettigheter
  På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver: 4613/59/51: 27.05.1977 - Dokumentnr: 4713 - Jordskifte Gjelder denne registerenheten med flere 05.12.1978 - Dokumentnr: 11083 - Jordskifte Gjelder denne registerenheten med flere 31.12.1979 - Dokumentnr: 11967 - Bestemmelse om bebyggelse Gjelder denne registerenheten med flere --- GRUNNDATA: 28.08.1952 - Dokumentnr: 2436 - Registrering av grunn Denne matrikkelenhet opprettet fra: Knr:4613 Gnr:59 Bnr:8 17.10.2005 - Dokumentnr: 9697 - Registrering av grunn Utskilt fra denne matrikkelenhet: Knr:4613 Gnr:59 Bnr:137 17.10.2005 - Dokumentnr: 9698 - Registrering av grunn Utskilt fra denne matrikkelenhet: Knr:4613 Gnr:59 Bnr:138 10.04.2008 - Dokumentnr: 286843 - Grensejustering Gjelder denne registerenheten med flere 01.01.2020 - Dokumentnr: 312022 - Omnummerering ved kommuneendring Tidligere: Knr:1219 Gnr:59 Bnr:51 07.11.2022 - Dokumentnr: 1261855 - Arealoverføring Areal overført til: Knr:4613 Gnr:59 Bnr:8 Vederlag: NOK 20 000 Omsetningstype: Annet ----- EIENDOMMENS RETTIGHETER: 28.08.1952 - Dokumentnr: 2436 - Bestemmelse om veg Rettighet hefter i: Knr:4613 Gnr:59 Bnr:8 Rettighet hefter i: Knr:4613 Gnr:59 Bnr:155 Rettighet hefter i: Knr:4613 Gnr:59 Bnr:156 Bestemmelse om vannrett Med flere bestemmelser Gjelder denne registerenheten med flere 01.06.1979 - Dokumentnr: 4839 - Bestemmelse om bebyggelse Rettighet hefter i: Knr:4613 Gnr:59 Bnr:11 Rettighet hefter i: Knr:4613 Gnr:59 Bnr:57 Gjelder denne registerenheten med flere

  Ferdigattest/brukstillatelse
  I følge opplysninger fra kommunen foreligger det ikke verken midlertidig bruktilllatelse eller ferdigattest på eiendommen, og plan- og bygningslovens formelle forutsetning for lovlig bruk av eiendommen kan derfor ikke dokumenteres. Det foreligger godkjente byggetegninger på påbygg av stue fra 2012.

  Vei, vann og avløp
  Avløp: Det er septikktank på eigedommen. Eigedomen grensar til kommunal veg men tilkomst er via privat veg. Det er om lag 50-60m med privat veg frå kommunal veg og fram til innkjørsel til eigedomen.

  Regulerings- og arealplanner
  Eiendommen ligger i et område som ikke er regulert. Planstatus: "spredt boligbebyggelse" iht kommunedelplanen. Eigedomen ligg i LNF-område der spreidd bustadbygging kan tillatast, og der det blandt anna er sett eit tak/tal på kor mange bueiningar som kan byggjast i planperioden.

  Legalpant
  Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt og kommunale avgifter/gebyrer.

  Kommentar konsesjon
  Eiendommen er bebygd, tomten er større enn 2 dekar, men mindre enn 100 dekar totalt og har ikke mer enn 35 dekar fulldyrket og/eller overflatedyrka jord.  Kjøper er klar over at konsesjonsfriheten er betinget av at man ikke foretar bruksendring i strid med plan og at dette bekreftes overfor plan- og bygningsmyndigheten ved utfylling av egenerklæring om konsesjonsfrihet.

 • Lovanvendelse
  Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud. Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel. Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2). Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen. Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet. Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtagelse.

  Budgivning
  Budgivning i forbrukerforhold Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form. Budgivning utenfor forbrukerforhold Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.

  Omk. Kjøper beskrivelse
  2 690 000 (Prisantydning)

  Omkostninger
  12 900 (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800 (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172 (Pantattest kjøper - lagt ut av megler)
  585 (Tingl.gebyr pantedokument)
  585 (Tingl.gebyr skjøte)
  67 250 (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 690 000))

  84 292 (Omkostninger totalt)

  2 774 292 (Totalpris inkl. omkostninger)

  Omk. kjøper beløp
  84292

  Betalingsbetingelser
  Det forutsettes av skjøtet tinglyses på ny eier, med mindre det er tatt andre forbehold i budgivningen.  Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.

  Hvitvaskingsreglene
  Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning.

  Personopplysningsloven
  Personopplysninger blir behandlet i samsvar med personopplysningsloven.

  Boligselgerforsikring
  Selger har tegnet boligselgerforsikring som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset oppad til MNOK 14. I den forbindelse har selger utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgivning.

  Boligkjøperforsikring
  Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 2 300/2 700/2 600 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.

  Meglers vederlag
  Det er avtalt provisjonsbasert vederlag tilsvarende 1,7 % av kjøpesum for gjennomføring av salgsoppdraget. I tillegg er det avtalt at oppdragsgiver skal dekke tilretteleggingsgebyr kr  15.990,- oppgjørshonorar kr  7.500,- og visninger kr  0, -. Minimumsprovisjonen er avtalt til kr  45.000,-.  Meglerforetaket har krav på å få dekket avtalte utlegg i henhold til oppdragsavtale totalt kr. 5.869. Utleggene omfatter innhenting av offentlege opplysninger. Dersom handel ikke kommer i stand har megler krav på å få dekket direkte utlegg.  Alle beløp er inkl. mva. 

Elisabeth Nonås Fylkesnes

Megler

Elisabeth Nonås Fylkesnes

97 06 16 85

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev