aktiv-eiendomsmegling
Solgt
Velkommen til Børsøra 4!
Velkommen til Børsøra 4!

BØRSA Børsøra 4

Børsa - Trivelig leilighet ved elvebredden. Sentral og attraktiv beliggenhet.

 • kr 1 800 000
 • BRA 80 m²
 • 1 soverom
 • Prisantydningkr 1 800 000
 • Omkostningerkr 9 832
 • Totalpris inkl. omkostningerkr 2 027 832
 • EierformAndel
 • Byggeår1947
 • Soverom1
 • ArealP-rom 75 m²
 • Andel fellesgjeldkr 218 000
 • Felleskostnaderkr 4 928
 • Tomt1 438 m²
 • Eierform tomtEiertomt
 • 1 800 000 (Prisantydning) 218 000 (Andel av fellesgjeld)   2 018 000 (Pris inkl. fellesgjeld)   Omkostninger 5 900 (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt)) 2 800 (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg)) 172 (Panteattest kjøper) 480 (Tinglysingsgebyr BRL - pantedokument) 480 (Tinglysingsgebyr BRL - skjøte)   9 832 (Omkostninger totalt)   2 027 832 (Totalpris inkl. omkostninger)
Plantegning
Trivelig og romslig leilighet med fin beliggenhet på Børsøra, i kulturhistoriske omgivelser med sjø, elv og vakker og spesiell bebyggelse i skjønn forening. Området er utpreget rolig, og samtidig sentralt, med kort gangavstand til kollektivtilbud og Børsas servicetilbud. Leiligheten ligger på enden av bygget og har godt med naturlig lys gjennom gode vindusflater. To uteplasser med lang solgang og utsikt mot Børselva. Leiligheten inneholder: Vindfang, gang, bad, 2 soverom, kjøkken, stue og bod. Leiligheten disponerer i tillegg bod i kjeller. Velkommen til visning!

Børsøra 4, Trøndelag

 • Tomt
  1438m²

  Beskrivelse av tomt
  Felles tomt for borettslaget, opparbeidet med gruset gårdplass og hage med grøntareal.

  Beliggenhet
  Boligen ligger i et sentralt og rolig område ved elva i Børsa, med kort gangavstand til kollektivtransport og sentrumsfasiliteter.

  Adkomst
  Se kart.

  Skolekrets
  Eiendommen sokner til Børsa barneskole og Skaun ungdomsskole (Børsa).

  Byggemåte
  Hovedkonstruksjonen er oppført i tre, utvendig fasade er av stående kledning. Taket har saltaks form og er tekket med metallplater. Vinduer i 2-lags glass.

  Innhold
  Vindfang, gang, bad, 2 soverom, kjøkken, stue og bod. Leiligheten disponerer i tillegg bod i kjeller.

  Standard
  Vindfang: Parkett på gulv, malt panel på vegger, malt overflate i himling. Gang: Parkett på gulv, malt panel på vegger, malt overflate i himling. Soverom 1: Laminat på gulv, malt panel på vegger, malt overflate i himling. Soverom 2: Parkett på gulv, malt panel/plate på vegger, malt overflate i himling. Kjøkken: Parkett på gulv, malt panel/plater på vegger, malt overflate i himling. Stue: Parkett på gulv, malt panel/plate på vegger, malt overflate i himling. Bad: Flis på gulv, plater på vegger, malt overflate i himling. Eiendommen er gjennomgått av en bygningskyndig og det er utarbeidet en tilstandsrapport. Denne er vedlagt salgsoppgaven. Nedenfor følger informasjon om forhold som har fått TG 2 og TG 3.   Forhold som har fått TG2 (utdrag fra eierskifterapport): 1.1.1 Bad Overflate vegger og himling Grunnet manglende alulist i våtsone, skruehull i plate, og glipp i skjøt baderomsplate i dusjsone så vurderes overflate TG 2 1.1.2 Bad Overflate gulv Tilnærmet flatt gulv og fuktutslag under flis i susjsone og at bygningsdelen har nådd over halvparten av normal brukstid. 1.1.3 Bad Membran, tettesjiktet og sluk Grunn at det ikke er tegn til membran og fuktutslag rundt sluk så vurderes membran til TG 2 2.1 Kjøkken Innredningen vurderes til å være funsjonell i stand. Vurderes til tg 2 grunnet at kjøkkenet har nådd over halvparten av normal brukstid. 4.1 Vinduer og ytterdører Grunnet alder vurderes vinduer til TG 2 5.1 Balkonger, verandaer og lignende Det vurderes som om at rekkverk og gulv trenger noe vedlikehold og at et bord er defekt må skiftes. 6.1 WC og innvendige vann- og avløpsrør TG 2 er satt pga at bygningsdelen har nådd over halvparten av normal brukstid. 6.3 Ventilasjon TG 2 er satt på ventilasjon selv om løsningen tilfredstiller forskriften iht byggeåret. Bruken av våtrom stadig har blitt mer intensiv, med dusjing vasking og tørking av klær, har det blitt større fuktproduksjon og dermed større behov for godt avtrekk.

  Innbo og løsøre
  Bransjens liste over løsøre og tilbehør legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen følger vedlagt salgsoppgaven. Det er full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse.

  Hvitevarer
  Kun hvitevarer som er spesifikt angitt i salgsoppgaven, følger med. Dette gjelder uavhengig av om hvitevaren(e) eventuelt kan anses som integrerte.

  Moderninseringer og påkostninger
  Bygningen er et tidligere næringsbygg oppført i 1947, ombygd som leilighetsbygg i 1989/1990.

  TV/Internett/bredbånd
  Besørges av den enkelte andelseier.

  Parkering
  Oppstillingsplasser på borettslagets tomt.

  Diverse
  Etter aksept av bud, vil eiendommens salgssum bli meddelt de som ev. måtte etterspørre denne. Eiendommens salgssum vil bli offentlig tilgjengelig ved overføring av hjemmel. Det gjøres spesielt oppmerksom på at boligen selges ved fullmektig. Fullmaktshaver(e) (selger(e)) har ikke bebodd eiendommen og har ingen kunnskap vedrørende eiendommen og eiendommens beskaffenhet utover det som her fremgår av salgsoppgaven. Kjøper oppfordres til å foreta en særlig grundig besiktigelse, gjerne med bistand fra teknisk sakkyndig.

  Prisantydning inkl. omkostninger
  1 800 000 (Prisantydning) 218 000 (Andel av fellesgjeld)   2 018 000 (Pris inkl. fellesgjeld)   Omkostninger 5 900 (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt)) 2 800 (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg)) 172 (Panteattest kjøper) 480 (Tinglysingsgebyr BRL - pantedokument) 480 (Tinglysingsgebyr BRL - skjøte)   9 832 (Omkostninger totalt)   2 027 832 (Totalpris inkl. omkostninger)

 • Oppvarming
  Oppvarmingen er basert på elektrisitet. Leiligheten har pipeløp og mulighet for vedfyring.

  Energiklasse
  G

 • Formuesverdi primær
  526402

  Formuesverdi primær år
  2021

  Formuesverdi sekundær
  1895046

  Formuesverdi sekundær år
  2021

  Andelsnummer
  8

  Part.obl.nr.
  983251285

  Felleskostnader pr. mnd.
  4928

  Andel fellesgjeld
  218000

  Andel fellesgjeld år
  2023

  Andel fellesgjeld per dato
  2023-04-30T22:00:00Z

  Borettslaget
  Borettslaget Børsøra

  Borettslagets org.nr
  983251285

  Om borettslaget
  Borettslaget Børsøra er registrert i Foretaksregisteret med organisasjonsnummer 983 251 285 og er eier av gnr. 141, bnr. 22/32 i Skaun kommune. Borettslaget består av 8 andelsleiligheter.

  Forkjøpsrett
  Andelseiere i borettslaget har forkjøpsrett. Avklaring av forkjøpsrett skjer i etterkant av salget. Andelseiere i borettslaget har 20 dagers frist til å melde sin forkjøpsrett etter at borettslaget har mottatt melding om salget fra meglerforetaket.

  Styregodkjennelse
  Kjøper skal godkjennes av styret. Styregodkjennelse kan ikke nektes uten saklig grunn.    Kjøper er forpliktet til å gjennomføre handelen uavhengig av om kjøper på overtakelsestidspunktet er godkjent av borettslaget som ny andelseier. Risikoen for å bli godkjent som ny andelseier påhviler kjøper.  Dersom kjøper på overtakelsestidspunktet ikke er godkjent som ny andelseier, har kjøper dog ikke rett til å ta eiendommen i bruk, jf. borettslagslovens § 4-5 (2).   Kjøper kan gå til søksmål mot borettslaget dersom kjøper mener manglende godkjennelse ikke er saklig begrunnet.

  Regnskap/budsjett/kostnadsøkninger
  Regnskapet for 2022 viser en endring i disponible midler på kr -67 174. Disponible midler pr. 31.12.2022 er oppgitt å være kr 456 044,-.

  Lånebetingelser fellesgjeld
  Långiver: OBOS-banken Lånenr: OBOS01-98207926302 Restløpetid: 13 år og 6 mnd. pr. mai 2023. Rentebetingelser: Flytende rente på 4,95 % p.t. Det er ikke mulighet for individuell nedbetaling på fellesgjelden.

  Sikringsordning fellesgjeld
  Borettslaget er ikke tilknyttet en sikringsordning mot tap av felleskostnader. 

  Borettslagets forsikringsselskap
  Gjensidige

  Polisenummer felles forsikring
  83324728

  Vedtekter/husordensregler
  Vi oppfordrer alle til å sette seg inn i gjeldende vedtekter og husordensregler. Dokumentene følger vedlagt i salgsoppgaven. 

  Beboernes forpliktelser og dugnader
  Se husordensregler.

  Dyrehold
  Det er p.t. ingen særskilte restriksjoner som er til hinder for dyrehold. Se for øvrig husordensregler.

  Eierskiftegebyr
  6215

 • Tinglyste heftelser og rettigheter
  På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

  Ferdigattest/brukstillatelse
  Det finnes ingen ferdigattest/midlertidig brukstillatelse i kommunens arkiver.

  Vei, vann og avløp
  Offentlig via private stikkanlegg.

  Regulerings- og arealplanner
  Eiendommen ligger i et område avsatt til boligformål. Det gjøres for ordens skyld oppmerksom på at Børsøra er et spesialområde for bevaring. Kopi av planer med bestemmelser kan fås ved henvendelse til megler.

  Adgang til utleie
  Med godkjenning fra styret er utleie tillatt for inntil 3 år, dersom andelseier selv eller person nevnt i Borettslagsloven § 5-6 (1) nr. 3 har bebodd eiendommen i minst ett av de to siste årene.

  Legalpant
  Borettslaget har legalpant i andelen for opptil 2 G (folketrygdens grunnbeløp). Pantet dekker borettslagets krav på felleskostnader samt andre krav borettslaget måtte få mot andelseieren. Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt og kommunale avgifter/gebyrer.

 • Lovanvendelse
  Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.    Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel.   Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2). Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.    Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet. Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtagelse. 

  Budgivning
  Budgivning i forbrukerforhold  Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form.   Budgivning utenfor forbrukerforhold  Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler.   Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.

  Omk. Kjøper beskrivelse
  1 800 000 (Prisantydning) 218 000 (Andel av fellesgjeld)   2 018 000 (Pris inkl. fellesgjeld)   Omkostninger 5 900 (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt)) 2 800 (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg)) 172 (Panteattest kjøper) 480 (Tinglysingsgebyr BRL - pantedokument) 480 (Tinglysingsgebyr BRL - skjøte)   9 832 (Omkostninger totalt)   2 027 832 (Totalpris inkl. omkostninger)

  Omk. kjøper beløp
  9832

  Betalingsbetingelser
  Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.

  Hvitvaskingsreglene
  Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning.

  Personopplysningsloven
  Personopplysninger blir behandlet i samsvar med personopplysningsloven.

  Boligselgerforsikring
  Selger har tegnet boligselgerforsikring som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset oppad til MNOK 14. I den forbindelse har selger utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgivning. Det gjøres spesielt oppmerksom på at boligen selges ved fullmektig. Megler gjør særlig oppmerksom på at fullmektig ikke har bebodd den eiendom som legges ut for salg, og har i begrenset grad kunnet supplere og/eller kontrollere opplysningene i denne salgsoppgaven. Det kan i denne sammenheng eksistere feil og skader på eiendommen som ikke er spesifikt opplyst. Kjøper oppfordres til å foreta en særlig grundig besiktigelse, gjerne med bistand av teknisk sakkyndig.

  Boligkjøperforsikring
  Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 3 200/3 600/3 500 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.

  Meglers vederlag
  Det er avtalt fastpris kr 32 500,- for gjennomføring av salgsoppdraget. I tillegg er det avtalt at oppdragsgiver skal dekke markedsføringspakke kr 13 900,- og visninger kr 1990,- samt alle dokumenterte utlegg. Dersom handel ikke kommer i stand, er det avtalt at oppdragsgiver skal dekke alle dokumenterte utlegg. Alle beløp er inkl. mva.

Vegar Tryggvason Sommerschild

Megler

Vegar Tryggvason Sommerschild

47 24 79 47

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev