aktiv-eiendomsmegling
DJI_0430.jpg
DJI_0430.jpg

BØRSA Gammelvegen tomt

Stor tomt på over 5 mål avsatt til bolig | Flott utsikt og beliggenhet | Kommunal vann/avløp på tomten

 • kr 1 500 000
 • Prisantydningkr 1 500 000
 • Omkostningerkr 54 542
 • Totalpris inkl. omkostningerkr 1 554 542
 • ObjektstypeTomt
 • EierformSelveier
 • Tomt5 403 m²
 • Eierform tomtEiet
 • 1 500 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 12 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 37 500,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 500 000,00))   54 542,- (Omkostninger totalt)   1 554 542,- (Totalpris inkl. omkostninger)  

Meld deg på visning!

Påmelding
174-34 kommunedelplan.jpg
Velkommen til Gammelvegen og denne tomta med flott beliggenhet i Børsa. Tomta er på hele 5,4 mål og nyter svært pen utsikt og solforhold. Kommunal vann/avløp ligger på tomta. Ved utvikling av eiendommen på 3 eller flere enheter må det søkes om detaljregulering hos kommunen. Se videre full salgsoppgave for mer informasjon.
174-34 kart.jpg

Gammelvegen tomt, Trøndelag

 • Tomt
  5403m²

  Beskrivelse av tomt
  Stor tomt med solrik beliggenhet i Børsa. Nyter svært god utsikt.

  Beliggenhet
  Eiendommen ligger i utkanten av et lite boligområde like sørøst for Børsa sentrum i Skaun kommune. Fra eiendommen har man svært fin utsikt over fjorden og nyter svært gode solforhold. Kort vei til marka og friluftsaktiviteter. Gangavstand til butikker, apotek, tannlege, lege, offentlige kontorer og bussholdeplass med godt rutetilbud både i retning Trondheim og Orkanger. Børsa ligger i takstsone Stor-Trondheim, noe som betyr bussbillett til "bytakst". Med bil tar man seg til Trondheim på ca. 30 minutter, mens Orkanger er ca. 10 minutter unna. Barnehage, barneskole og ungdomsskole ligger kort gangavstand unna, og ved skolene finner man også idrettsanlegg med gressbane, kunstgressbane og friidrettsanlegg. Børsa fikk ny barneskole med fullverdig idretthall høsten 2015. Høsten 2019 åpnet nye Skaun ungdomsskole med tilhørende idretts- og kulturhall. Børsa kan også skilte med egen småbåthavn.

  Adkomst
  Se kart på finn.no

  Prisantydning inkl. omkostninger
  1 500 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 12 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 37 500,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 500 000,00))   54 542,- (Omkostninger totalt)   1 554 542,- (Totalpris inkl. omkostninger)  

 • Info kommunale avgifter
  Det må påregnes kostnader til kommunale avgifter ved påkobling og utvikling av eiendommen. Se Skaun kommunes betalingsregulativ. Det vil komme kostnader til eiendomsskatt på tomten.

  Info formuesverdi
  Formuesverdi foreligger ikke.

 • Tinglyste heftelser og rettigheter
  På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver: 5029/174/34: 19.03.2012 - Dokumentnr: 222660 - Registrering av grunn Denne matrikkelenhet opprettet fra:
  Knr:5029 Gnr:174 Bnr:2
  01.01.2018 - Dokumentnr: 149200 - Omnummerering ved kommuneendring Tidligere: Knr:1657 Gnr:174 Bnr:34


  Vei, vann og avløp
  Offentlig vann/avløp ligger tilgjengelig ved eiendommen. Privat vei idag og ved detaljregulering eller bygging settes det krav om adkomst til eiendommen. Det vil bli kjøper sitt ansvar. Det er per idag privat vei inn til tomta fra nedsiden, samt at det også er vei på oversiden. Det er samme grunneier rundt eiendommen.

  Regulerings- og arealplanner
  Området er avsatt til boligformål. Se plan/arealkart i salgsoppgaven og finnannonsen. Det gjøres oppmerksom på at det er et felt på tomta som er merket LNF(grønt). Utvikling av denne må det enten søkes dispensasjon om eller omgjøres ved detaljregulering. Kommunen er rette instans for spørsmål knyttet til dette. Kommuneplanens arealdel ligger vedlagt salgsoppgaven. Det samme vedtaket på fradelingssøknaden fra 2012. Eiendommen ligger i et område støysone for E39. Utsnitt av kommuneplanen på generelt grunnlag. Det anbefales alle å lese kommuneplanens arealdel og ta kontakt med kommunen for spørsmål som omhandler eiendommen/tomta. Detaljregulering §5.2.1. For alle områder der det planlegges en samlet utbygging av 3 eller flere boliger kreves det innenfor delplanene godkjent detaljreguleringsplan der det ikke er særskilt krav om områdeplan først. §5.2.2. Alle nye planforslag og utbyggingsprosjekter skal beskrive hvordan tiltaket ivaretar kommuneplanens langsiktige mål, bestemmelser, retningslinjer. Det skal beskrives hvordan tiltaket forholder seg til karakter, struktur, landskap og bebyggelse i tilstøtende områder. Detaljregulering §5.2.1. For alle områder der det planlegges en samlet utbygging av 3 eller flere boliger kreves det innenfor delplanene godkjent detaljreguleringsplan der det ikke er særskilt krav om områdeplan først. §5.2.2. Alle nye planforslag og utbyggingsprosjekter skal beskrive hvordan tiltaket ivaretar kommuneplanens langsiktige mål, bestemmelser, retningslinjer. Det skal beskrives hvordan tiltaket forholder seg til karakter, struktur, landskap og bebyggelse i tilstøtende områder. Teknisk infrastruktur Bebyggelse kan ikke tas i bruk før nødvendig teknisk infrastruktur er etablert. Med teknisk infrastruktur menes blant annet vei (inklusiv gang- og sykkelvei), vann- og avløpsledninger, EL og IKT, som er nødvendig å etablere på grunn av utbyggingen.

  Legalpant
  Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt og kommunale avgifter/gebyrer.

  Kommentar konsesjon
  Kjøper er kjent med at det må bekreftes overfor plan- og bygningsmyndigheten ved utfylling av egenerklæring om konsesjonsfrihet. Dette gjelder alle ubebygde tomter.

 • Lovanvendelse
  Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave med vedlegg og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.    Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen.    Dersom eiendommen har et mindre areal enn kjøperen har regnet med, utgjør dette likevel ikke en mangel med mindre arealet er vesentlig mindre enn det som er opplyst av selgeren eller selgers medhjelpere, eller disse har opptrådt særlig klanderverdig, jf. avhendingsloven § 3-3 (1).   Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.    Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (1) fravikes, og hvorvidt et arealavvik karakteriseres som en mangel, vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

  Budgivning
  Budgivning i forbrukerforhold  Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form.   Budgivning utenfor forbrukerforhold  Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler.   Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.

  Omk. Kjøper beskrivelse
  1 500 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 12 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 37 500,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 500 000,00))   54 542,- (Omkostninger totalt)   1 554 542,- (Totalpris inkl. omkostninger)  

  Omk. kjøper beløp
  54542

  Hvitvaskingsreglene
  Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning.

  Personopplysningsloven
  Personopplysninger blir behandlet i samsvar med personopplysningsloven.

  Meglers vederlag
  Det er avtalt fastpris stor kr 45 000  ,- for gjennomføring av salgsoppdraget. I tillegg er det avtalt at oppdragsgiver skal dekke tilretteleggingsgebyr kr 14990 ,- oppgjørshonorar kr 4750 ,-. Meglerforetaket har krav på å få dekket avtalte utlegg i henhold til oppdragsavtale.  Dersom handel ikke kommer i stand eller oppdraget sies opp, har megler krav på å få dekket direkte utlegg og markedsføring.  Alle beløp er inkl. mva. 

Tor Håkon Skogstad

Megler

Tor Håkon Skogstad

90 40 31 03

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev