aktiv-eiendomsmegling
Viggjavegen 160. Stor eiendom på 2,7 mål med flott utsikt og beliggenhet. Bilvei frem.
Viggjavegen 160. Stor eiendom på 2,7 mål med flott utsikt og beliggenhet. Bilvei frem.

BØRSA Viggjavegen 160

Stor eiendom på 2,7 mål | Utsikt | Innlagt strøm og rett til båtfeste | Bilvei "frem"

 • kr 600 000
 • BRA 25 m²
 • 1 soverom
 • Prisantydningkr 600 000
 • Omkostningerkr 32 042
 • Totalpris inkl. omkostningerkr 632 042
 • ObjektstypeFritidseiendom
 • EierformSelveier
 • Byggeår1949
 • Soverom1
 • ArealP-rom 25 m²
 • Tomt2 785 m²
 • Eierform tomtEiet
 • 600 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 12 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 15 000,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 600 000,00))   32 042,- (Omkostninger totalt)   632 042,- (Totalpris inkl. omkostninger)  

Meld deg på visning!

Påmelding
Floorplan letterhead - Viggjavegen 160 - 1..935783179492679.jpg
Velkommen til Viggjavegen 160. En eiendom på hele 2,7 mål fordelt på to bruksnr. Eiendommen nyter en fin beliggenhet med utsikt mot sjøen og har en flat, slak eiertomt rundt hytta. Eiendommen består av hytte og anneks. Ny innbyggingsovn og nytt piperør. Det er innlagt strøm og rett til båtfeste nede ved sjøen. Velkommen til visning.
Drone

Viggjavegen 160, Trøndelag

 • Arealbeskrivelse

  Bruksareal
  1. etasje: 25 kvm Vindfang, kjøkken, stue og et soverom.
  Primærrom
  1. etasje: 25 kvm Vindfang, kjøkken, stue og et soverom.  Tomt
  2785m²

  Beskrivelse av tomt
  Naturtomt skrående helning. Eiendommen er skylddelt og grensene/areal må derfor betrakes som diffuse. Skylddeling ligger vedlagt i salgsoppgaven.

  Beliggenhet
  Fritidsbolig beliggende med utsikt mot fjorden. Eiendommen ligger oppe i lia, rolig og usjenert med kun et par hyttenaboer. Parkering like ved. Daglivarebutikk i Børsa, ca 1,5km unna. I tillegg til fiske på sjøen, finnes mange flotte fiskevann i Skaun kommune. Det er også småbåthavn like ved. 2 fine badestrender ved Tråsåvika og Grønnlandskjæret, ca 4 -5km unna.

  Adkomst
  Se kart på finn.no

  Byggemåte
  Fritidsbolig oppført i en etasje. Hovedkonstruksjon oppført i tre over steinmur. Utvendige fasader er kledd med stående trekledning. Etasjeskiller i trebjelkelag. Taket har saltaksform og er tekket med pro lerte metallplater. Vinduer med koblet glass. Dette i henhold til takstmann.

  Innhold
  Vindfang, kjøkken, stue og et soverom. Uthus/anneks

  Standard
  Vindfang: Tregulv, malt trepanel på vegger. Malt trepanel i himling. Sikringskap. Kjøkken: Tregulv, malt trepanel på vegger. Malt trepanel i himling. Heltre skrog med slette fronter og heltre benkeplate. Stue: Malt tregulv, malt trepanel på vegger. Malt trepanel med synlige åser. Soverom: Tregulv, malt trepanel på vegger. Malt trepanel i himling. Konklusjon takstmann: De fleste bygningsdeler er av eldre dato/ opprinnelig byggeår. Det vil måtte påregnes en del tiltak i tiden som kommer. For mer detaljert informasjon anbefales det å lese rapportens respektive punkter. Eiendommen er gjennomgått av en bygningskyndig og det er utarbeidet en tilstandsrapport. Denne er vedlagt salgsoppgaven. Nedenfor følger informasjon om forhold som har fått TG 2 og TG 3.   Forhold som har fått TG2: Grunnmur/fundament Vinduer/dører Takkonstruksjon Taktekking og beslag Takrenner og nedløp Etasjeskillere/gulv på grunn Øvrige rom Uthus Kjøkken   Forhold som har fått TG3: Krypkjeller Yttervegger/fasader Vindu på soverom er for lite til å oppfylle kravene til rom for varig opphold.

  Innbo og løsøre
  Bransjens liste over løsøre og tilbehør legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen følger vedlagt salgsoppgaven. Det er full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse.

  Hvitevarer
  Kun hvitevarer som er spesifikt angitt i salgsoppgaven, følger med. Dette gjelder uavhengig av om hvitevaren(e) eventuelt kan anses som integrerte.

  Parkering
  Parkering er gjort like ved eiendommen. Det foreligger tinglyst adkomstrett på eldre vei/sti opp til hytten. Konferer megler ved spørsmål angående parkering/vei.

  Diverse
  Eiendommen selges uten ytterlige nedvask og tømming. Etter aksept av bud, vil eiendommens salgssum bli meddelt de som ev. måtte etterspørre denne. Eiendommens salgssum vil bli offentlig tilgjengelig ved overføring av hjemmel. Areal i salgsoppgaven er hentet i fra tilstandsrapporten. Fordelingen mellom primærrom (P-rom) og sekundærrom (S-rom) er basert på bruken av rommene på befaringstidspunktet. Rommenes bruk kan derfor være i strid med byggeforskriftene og/eller registrert/godkjent bruk. 

  Prisantydning inkl. omkostninger
  600 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 12 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 15 000,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 600 000,00))   32 042,- (Omkostninger totalt)   632 042,- (Totalpris inkl. omkostninger)  

 • Oppvarming
  Vedovn samt elektrisitet.

  Energiklasse
  unknown

  Info energiklasse
  Eier har ikke energimerket eiendommen og interessenter må derfor legge til grunn at eiendommen har energimerke G.

 • Kommunale avgifter
  1558

  Kommunale avgifter år
  2022

  Info kommunale avgifter
  Beløpet gjelder for feiing og eiendomsskatt. Det betales i tillegg kr 1938,- per år i renovasjon til Remidt. 2 terminer. Beløp kan avvike fra år til år.

  Formuesverdi sekundær
  82493

  Formuesverdi sekundær år
  2021

 • Tinglyste heftelser og rettigheter
  På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver: 5029/141/33: 21.10.1958 - Dokumentnr: 7218 - Bestemmelse om bebyggelse Vegvesenets betingelser vedtatt
  02.11.1953 - Dokumentnr: 7854 - Registrering av grunn Denne matrikkelenhet opprettet fra:
  Knr:5029 Gnr:141 Bnr:2
  01.01.2018 - Dokumentnr: 9710 - Omnummerering ved kommuneendring Tidligere: Knr:1657 Gnr:141 Bnr:33
  31.10.1980 - Dokumentnr: 5673 - Bestemmelse om veg Rettighet hefter i: Knr:5029 Gnr:141 Bnr:2
  Bestemmelse om båt/bryggeplass


  Ferdigattest/brukstillatelse
  Som et utgangspunkt skal det foreligge ferdigattest. Det er innført bestemmelser i plan- og bygningsloven som sier at ferdigattest ikke vil bli gitt for oppførte bygg som er søkt før 1. januar 1998. Det kan dermed ikke søkes om ferdigattest for slike bygg. Dette betyr ikke at ulovlig oppførte bygg blir lovlige, men bare at byggesaken ikke lenger skal avsluttes med ferdigattest. Det skal uansett foreligge midlertidig brukstillatelse. Midlertidig brukstillatelse er en forutsetning for at et tiltak kan tas i bruk. Manglende midlertidig brukstillatelse betyr da rent formelt at bygget ikke er lovlig tatt bruk.  I følge opplysninger fra kommunen foreligger det ikke verken midlertidig bruktilllatelse eller ferdigattest på eiendommen, og plan- og bygningslovens formelle forutsetning for lovlig bruk av eiendommen kan derfor ikke dokumenteres. Dette er derimot ikke uvanlig på eldre eiendommer i Skaun kommune. Kjøper overtar risiko knyttet til dette. Konferer megler.

  Vei, vann og avløp
  Det er en eldre brønn ved eiendommen. Ukjent tilstand. Eier har pleid å parkere øverst i veien inn mot tomta. Det er tinglyst erklæring som viser adkomstrett over "nåværende adkomstvei." Konferer megler ved spørsmål om vei/parkering. I tillegg er det rett til båtstø som hittil på eiendommen gnr 141 bnr 2.

  Regulerings- og arealplanner
  Eiendommen ligger i et LNFR område (Landbruks-, natur, og friluftsområde samt reindrift). Dette betyr at området som hovedregel ikke kan utvikles med tanke på boligbygging eller annet bebyggelse, fordi det blant annet skal tas hensyn til f.eks. allemannsretten, naturvern, landbruk eller friluftsliv. I LNFR område kan det være bygge- og deleforbud, i tillegg er det ikke sannsynlig at man får godkjent bruksendring av eksisterende bygninger eller godkjent oppføring av bygninger i strid med hovedregelen. I arealdelen i kommuneplanen kan det fremkomme opplysninger om virkningen av LNFR kategorien. Reguleringen gjelder fremtidige tiltak, dvs. eksisterende hus og fritidsboliger kan nyttes i tråd med tidligere gitte kommunale tillatelser, men reguleringen kan få konsekvenser ved eventuell gjenreisning, for eksempel etter brann. Oppføring av nye boliger i LNFR område kan ikke skje uten etter dispensasjon eller som følge av bestemmelsene i reguleringsplanen. Ta kontakt med megler for nærmere informasjon.

  Adgang til utleie
  Eiendommen kan fritt utleies.

  Legalpant
  Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt og kommunale avgifter/gebyrer.

  Kommentar konsesjon
  Det må utfylles egenerklæring om konsesjonsfrihet i forbindelse med overdragelsen.

 • Lovanvendelse
  Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.    Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel.   Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2). Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.    Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet. Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtagelse. 

  Budgivning
  Budgivning i forbrukerforhold  Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form.   Budgivning utenfor forbrukerforhold  Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler.   Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.

  Omk. Kjøper beskrivelse
  600 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 12 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 15 000,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 600 000,00))   32 042,- (Omkostninger totalt)   632 042,- (Totalpris inkl. omkostninger)  

  Omk. kjøper beløp
  32042

  Betalingsbetingelser
  Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon. Det forutsettes av skjøtet tinglyses på ny eier, med mindre det er tatt andre forbehold i budgivningen. 

  Hvitvaskingsreglene
  Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning.

  Personopplysningsloven
  Personopplysninger blir behandlet i samsvar med personopplysningsloven.

  Boligselgerforsikring
  Selger har ikke tegnet boligselgerforsikring på boligen. Selger har likevel utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgivning.

  Boligkjøperforsikring
  Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 3 200/3 600/3 500 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.

  Meglers vederlag
  Det er avtalt fastpris vederlag tilsvarende 26.125,- for gjennomføring av salgsoppdraget. I tillegg er det avtalt at oppdragsgiver skal dekke tilretteleggingsgebyr kr 14 900 ,- oppgjørshonorar kr  4750,- og visninger kr 1990 , -. Meglerforetaket har krav på å få dekket avtalte utlegg i henhold til oppdragsavtale. Dersom handel ikke kommer i stand har megler krav på å få dekket direkte utlegg .  Alle beløp er inkl. mva. 

Tor Håkon Skogstad

Megler

Tor Håkon Skogstad

90 40 31 03

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev