aktiv-eiendomsmegling
Solgt

BRANDVAL Vestre Solørveg 1942

Koselig småbruk med enebolig, garasjebygg og stabbur på 5,2 mål tomt i idylliske omgivelser

 • kr 2 500 000
 • BRA 190 m²
 • 3 soverom
 • Prisantydningkr 2 500 000
 • Omkostningerkr 79 542
 • Totalpris inkl. omkostningerkr 2 579 542
 • ObjektstypeEnebolig
 • EierformSelveier
 • Byggeår1976
 • Soverom3
 • ArealP-rom 135 m²
 • Tomt5 230.6 m²
 • Eierform tomtEiertomt
 • 2 500 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 12 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 62 500,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 500 000,00))   79 542,- (Omkostninger totalt)   2 579 542,- (Totalpris inkl. omkostninger)
Er du på utkikk etter et småbruk på Brandval? Da kan Vestre Solørveg 1942 være eiendommen for nettopp deg. Denne eiendommen har en tomt på ca. 5,2 mål og består av enebolig, låve, stabbur og garasjebygg. Eneboligen er fra 1976 og har alle nødvendige rom på en flate i tillegg til kjelleren med lagringsmuligheter. Gjennomgående har boligen en solid, men noe eldre standard. Her er det potensiale og muligheter og god plass for både to- og firbeinte. Eiendommen ligger ca. 16 km fra Kirkenær og 20 km fra Kongsvinger. Høres dette ut som noe for deg? Da er du velkommen på visning! Merk deg dette: - Alt på en flate - Småbruk med stort tun - Låve og garasjebygg - Idylliske omgivelser nær naturen

Vestre Solørveg 1942, Innlandet

 • Arealbeskrivelse

  Bruksareal
  Kjeller: 91 kvm
  1. etasje: 99 kvm
  Primærrom
  Kjeller: 36 kvm Trapperom og kjellerstue.
  1. etasje: 99 kvm Entré, gang, stue, kjøkken, vaskerom, bad, trapperom, toalettrom og tre soverom.
  Sekundærrom
  Kjeller: 55 kvm Grovkjøkken, kjølerom og kjellerrom.  Tomt
  5230.6m²

  Beskrivelse av tomt
  Tomten er opparbeidet med gruset innkjøring og store hagearealer med noe beplantning. Tomtestørrelse/-areal er hentet fra matrikkelutskrift (basert på oppmåling i digitalt kart). Det gjøres oppmerksom på at denne type arealangivelse (med tilhørende kart) kan være upresis og at man dermed kan få avvik i både areal og grenser ved en eventuell fremtidig oppmåling. Mangel grunnet avvikende grenser og/eller arealsvikt (jf. avhendingslovas § 3-3) kan derfor ikke påberopes.

  Beliggenhet
  Eiendommen ligger langs Vestre Solørveg, ca. 7 km fra Brandval i Kongsvinger kommune. Landlig område med spredt bebyggelse, Glomma, jord og skogarealer i nærheten. Gode turmuligheter i området. Ca. 20 km inn til Kongsvinger, ca. 33 km til Flisa og 16 km til Kirkenær.

  Adkomst
  Se kartskisse.

  Byggemåte
  Beskrivelse av byggemåte er hentet fra tilstandsrapport utført av Anders Austad ved Øystein Opås takstforretning AS. Enebolig oppført i 1976. Støpt plate på mark og grunnmur av blokker av lettklinker. Vegger av bindingsverk isolert med mineralull. Fasader er kledd med tømmermannskledning og liggende trepanel. Lufting bak overligger og musesikring med lusing på kontrollpunkt. Takkonstruksjon av takstoler. Kaldt loft som er isolert med mineralull. Ventilering av loft via gesimser og ventil i gavlvegger. Taktekking med takplater av metall. Vindusrammer fra byggeår med isolerglass fra 2009. Tilstandsrapporten angir også byggetekniske tilstandssvekkelser (tilstandsgrader -TG). For denne eiendommen er det gitt tilstandsgrad TG 2 (avvik som kan kreve tiltak) for følgende bygningsdeler-/komponenter: - Taktekking: Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på taktekkingen. Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på undertak. - Nedløp og beslag: Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på renner/nedløp/beslag. Frostspreng på flere taknedløp. Stedvis avskaling på beslag. - Veggkonstruksjon: Stedvis oppsprekking i kledningsbord. Stedvis svertesopp på fasader. - Utvendige dører: Balkongdør: Tetter ikke helt mellom dørblad og karm. Entredør vaskerom: Noe falming av overflater. Entredør hovedentre: Dørblad tetter ikke helt mot karm. Falming på overflater. - Balkonger, terrasser og rom under balkonger: Veranda ved entre: Skjevheter på konstruksjonen. Slitasje på overflater. Løs innfesting på rekkverk. Steinlagt område: Setninger på steinheller. Luftebalkong: Slitasje på overflater. - Innvendige overflater: Misfarging på gulvbelegg på ett soverom. Stedvis merker etter oppheng. Noe misfarging i himling på kjøkken. Grovt tilpasning rundt down-lights i himling på kjøkken. Noen ujevnheter og skjevheter på gulv. Stedvis riper og merker i gulv. - Radon. - Pipe og ildsted: Det er noen riss i overflater på brannmur. Brannplate på gulv i stue dekker for kort ut fra ilegg på vedovn, forholdet kan medføre avvik ved branntilsyn. Pipe er ikke pusset på loft, forholdet kan medføre ved branntilsyn. - Rom under terreng: Det står på avfukter i kjeller under befaring. Det er riss og sprekker i betonggulv og murvegger. Stedvis saltutslag og avskaling på vegger. Det er foretatt hulltaking i utforet veggkonstruksjon. Grunnet oppforing av gulv så er det for langt ned til bunnsvill til at fuktmåling kunne utføres. Det ble inspisert med kamera uten at misfarginger eller andre avvik ble observert. Det advares på generelt grunnlag om at utforede vegger mot eterreng er risikokonstruksjoner som ka medføre og skjule fuktog råteskader. - Innvendige trapper: Rekkverkshøyder er under dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper. Åpninger mellom trinn i innvendig trapp er større enn dagens forskriftskrav. Åpninger i rekkverk er større enn dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper. - Innvendige dører: Dør til kjølerom tar lett i karm. Dør mellom vaskerom og gang tar i karm. - Overflater vegger og himling - Bad: Noe avskaling i himling. Svertesopp på fuger i dusj. Sprekk i flis nederst i dusjhjørne. - Overflater gulv - Bad: Det er påvist at flisfuger har riss/sprekker. Det er påvist at høydeforskjell fra topp slukrist til gulv/synlig topp membran ved dørterskel er mindre enn 25 mm. Sprekker i hardfuger ved dør og i dusj. - Sluk, membran og tettesjikt - Bad: Det er rundt sluk påvist en ikke-fagmessig utførelse av membran/tettesjikt/klemring. Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på membranløsningen. Utførelse av membran er ikke dokumentert. Det kan ikke ses tilslutning mellom sluk og evt. membran ved inspeksjon i dusj. - Sanitærutstyr og innredning - Bad: Innredninger nærmer seg forventet brukstid. Det er noe slitasje på fronter på innredning. - Ventilasjon - Bad: Spalte for tilluft er for liten ut fra anbefalte luftmengder ved forsert avtrekk. - Overflater og innredning - Kjøkken: Funksjonelt, men med noe slitasje på overflater. - Overflater og innredning - Grovkjøkken: Funksjonelt, men med noe slitasje på overflater. - Avtrekk - Grovkjøkken: Testet ok. Halvparten av forventet brukstid er passert. - Overflater og konstruksjon - Toalettrom: Toalettrom har kun naturlig avtrekk fra rommet, NS 3600 krever mekanisk avtrekk for å kunne gi TG 0/1. Innredninger nærmer seg forventet brukstid. - Overflater og konstruksjon - Kjølerom: Ukjent oppbygging av konstruksjonene. - Teknisk anlegg - Kjølerom: Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på kjøleaggregat. - Vannledninger: Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på innvendige vannledninger. - Avløpsrør: Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på innvendige avløpsledninger. - Varmtvannstank: Det er ikke påvist tilfredsstillende avrenning eller annen kompenserende løsning fra varmtvannstank. Det er ikke påvist tilfredsstillende el-tilkobling av varmtvannstank iht. gjeldende forskrift. - Elektrisk anlegg: Hovedsakelig åpent lagt elektrisk anlegg. Trefas uttak på vegg i kjeller. Sikringsskap med automatsikringer. - Drenering: Det er ut ifra observasjoner påvist indikasjoner på at drenering/tettesjikt har begrenset effekt. Mer enn halvparten av forventet levetid på drenering er overskredet. - Grunnmur og fundamenter: Grunnmuren har sprekkdannelser. Flere riss og sprekker innvendig, både vertikalt og horisontalt. Stedvis sprekker utvendig. - Utvendige vann- og avløpsledninger: Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på utvendige avløpsledninger. Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på utvendige vannledninger. - Septiktank: Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på septiktank. - Oljetank: Kombinasjon av alder og materiale tilsier at denne bør fjernes. Det er gitt tilstandsgrad TG 3 (store eller alvorlige avvik) for følgende bygningsdeler-/komponenter: - Generell - Vaskerom: Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens standard. Knirk i gulv. Klemring på sluk er ikke skrudd fast. Det er ikke fall på gulv mot sluk. - Forstøtningsmurer: Det er påvist større sprekker og/eller skjevheter i muren. Setningsskader på murer. - Terrengforhold: Terrenget faller inn mot bygningen og det er maksimale forhold for vann inn mot muren. For ytterligere/detaljerte beskrivelser av avvik, øvrige tilstandsgrader og bygningsteknisk utførelse, også ved eventuelle andre bygninger, se tilstandsrapport som er et vedlegg i salgsoppgaven.

  Sammendrag selgers egenerklæring
  Eiendommen selges via fullmektig. Fullmektigen har ikke bebodd eiendommen og har således ikke spesifikk kunnskap om denne. Egenerklæringsskjema er derfor ikke utfylt/besvart og interessenter oppfordres til å foreta nøye undersøkelser av eiendommen, helst med bistand av bygningskyndig, før bud gis.

  Innhold
  Boligen inneholder: 1. etasje: Entré, gang, stue, kjøkken, vaskerom, bad, trapperom, toalettrom og tre soverom. Kjeller: Trapperom, kjellerstue, grovkjøkken, kjølerom og kjellerrom. Eiendommen består også av låve, garasjebygg og stabbur. Areal i salgsoppgaven er hentet i fra tilstandsrapport fra takstmann. Fordelingen mellom primærrom (P-rom) og sekundærrom (S-rom) er basert på bruken av rommene på befaringstidspunktet, uten at det er tatt hensyn til lover og/eller forskrifter. Rommenes bruk kan derfor være i strid med byggeforskriftene og/eller registrert/godkjent bruk. Se eventuelle anmerkninger under punktet «Ferdigattest/brukstillatelse».

  Standard
  VELKOMMEN Gruset innkjøring tar deg frem til boligen, bilen kan parkeres i garasjen eller på gårdsplassen. Du kommer inn til entré og gang hvor det er flere omkledningsmuligheter for yttertøyet. STUE Stuen er romslig med fint lysinnslipp fra flere kanter. Gode møbleringsmuligheter for både sofagruppe og spisebord. Det er vedovn til bruk for oppvarming. Du tar deg ut til overbygget platting fra stuen hvor du også enkelt har tilgang til den store hagen. KJØKKEN Heltre kjøkkeninnredning med oppbevaringsplass i over- og underskap. Det er frittstående komfyr, oppvaskmaskin og kjøleskap. SOVEROM Tre soverom av fin størrelse med plass til seng og det man måtte trenge. Hovedsoverommet har utgang til liten terrasse. BAD Flislagt bad med varmekabler i gulvet. Badet er utstyrt med romslig baderomsinnredning, dusjhjørne og gulvstående toalett. I kjelleren er det et eldre bad med dusjkabinett og vask. Det er vaskerom i boligen med adkomst fra kjøkkenet og gangen. Her er det også egen utgang ut. Rommet er utstyrt med innredning, vask og opplegg til vaskemaskin.

  Innbo og løsøre
  Bransjens liste over løsøre og tilbehør legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen følger vedlagt salgsoppgaven. Det er full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse.

  Hvitevarer
  Kun hvitevarer som er spesifikt angitt i salgsoppgaven, følger med. Dette gjelder uavhengig av om hvitevaren(e) eventuelt kan anses som integrerte.

  Parkering
  I garasje eller på biloppstillingsplasser på egen gårdsplass.

  Prisantydning inkl. omkostninger
  2 500 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 12 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 62 500,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 500 000,00))   79 542,- (Omkostninger totalt)   2 579 542,- (Totalpris inkl. omkostninger)

 • Oppvarming
  - Varmekabler i gulvet på badet. - Vedovn i stuen og i kjelleren. - Panelovner på enkelte rom.

  Energiklasse
  unknown

 • Kommunale avgifter
  11220

  Kommunale avgifter år
  2022

  Info kommunale avgifter
  Kommunale avgifter utgjorde totalt ca. kr 11.220,- i 2022. I disse inngikk eiendomsskatt, renovasjon, feie- og tilsynsgebyr samt vann og slam. Vann og slam faktureres direkte fra Givas IKS og utgjorde kr 4.011,- i 2022. Avgiftene vil variere som følge av forbruk og eventuelle endringer av gebyrer/avgifter.

  Info formuesverdi
  Man har per salgsoppgavedato ikke klart å finne noe registrert formuesverdi på eiendommen (årsak er uviss). Det må påregnes at formuesverdi vil bli satt/innført i forbindelse med eierskifte. Formuesverdien settes da etter de ordinære reglene for formuesfastsettelse av boligeiendom, enten som primærbolig eller sekundærbolig (avhengig av bruken). Formuesverdien fastsettes med utgangspunkt i en kvadratmeterpris som beregnes av Statistisk sentralbyrå. Kvadratmeterprisen skal gi uttrykk for en estimert markedsverdi pr. kvadratmeter og bygger på statistiske opplysninger om omsatte boliger (boligtype, areal, geografisk beliggenhet og alder). Det tas også hensyn til om boligen ligger i et område som er tett eller spredt bebygget. Ut fra kvadratmeterprisene til SSB fastsetter Skatteetaten årlige kvadratmetersatser. Disse satsene vil utgjøre henholdsvis 25% av kvadratmeterprisene for primærboliger (der boligeier er folkeregistret per 1. januar) og 95% for sekundærboliger (alle andre boliger). Formuesverdien finnes ved å multiplisere kvadratmetersatsen med boligens areal (P-rom). For ytterligere informasjon oppfordres interessenter til å ta kontakt med Skatteetaten.

  Andre utgifter
  Utover det som er nevnt under punktet «kommunale avgifter», påløper kostnader til for eksempel strøm, fyring/brensel, forsikring, innvendig/utvendig vedlikehold og abonnement til tv og internett.

  Tilbud lånefinansiering
  Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Alliansen om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med megler for formidling av et uforpliktende tilbud om finansiering. Meglerforetaket kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester. 

 • Tinglyste heftelser og rettigheter
  På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver: 3401/74/130: 04.01.1922 - Dokumentnr: 900338 - Bestemmelse om veg. Megler har ikke innhentet denne da den ikke er å oppdrive hos Statens kartverk. Rettighetshaver: Knr:3401 Gnr:74 Bnr:34 Overført fra gnr 74 bnr 36. Overført fra: Knr:3401 Gnr:74 Bnr:44 Gjelder denne registerenheten med flere 25.04.2000 - Dokumentnr: 1905 - Jordskifte Overført fra: Knr:3401 Gnr:74 Bnr:44 Gjelder denne registerenheten med flere 09.08.2006 - Dokumentnr: 375434 - Erklæring/avtale Rettighetshaver: Givas Iks Org.nr: 989 016 245 Bestemmelse om vann og kloakkledning Med flere bestemmelser Overført fra: Knr:3401 Gnr:74 Bnr:44 Gjelder denne registerenheten med flere

  Ferdigattest/brukstillatelse
  Det er ikke utstedt ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse for noe av bygningsmassen. Som et utgangspunkt skal det foreligge ferdigattest. Det er innført bestemmelser i plan- og bygningsloven som sier at ferdigattest ikke vil bli gitt for oppførte bygg som er søkt før 01.01.1998. Man kan dermed ikke søke om ferdigattest for slike bygg. Dette betyr ikke at ulovlig oppførte bygg blir lovlige, men bare at byggesaken ikke lenger skal avsluttes med ferdigattest. Det skal uansett foreligge midlertidig brukstillatelse. Midlertidig brukstillatelse er en forutsetning for at et tiltak kan tas i bruk. Manglende midlertidig brukstillatelse betyr da rent formelt at bygget ikke er lovlig tatt bruk. Det er ikke mottatt byggetegninger. Man har derfor ikke kunnet kontrollere hvor vidt dagens bygninger og planløsning (herunder formål/bruk) er godkjent eller er i samsvar med eventuelle godkjente tegninger og tiltak. Dette betyr videre at det kan være rom som er inntatt som primærrom/-areal i tilstandsrapport, men som ikke er godkjent for varig opphold. Ovennevnte medfører at man ikke vet hvor vidt eiendommen har lovlighetsmangler eller ikke. Konsekvenser av lovlighetsmangler er at kommunen for eksempel kan gi pålegg om tilbakeføring. Kommunen kan også innkreve tvangsmulkt frem til manglene er brakt i orden. Kjøper overtar ansvar og risiko for nevnte forhold. Avvik beskrevet ovenfor er å anse som lovlighetsmangler. Konsekvenser av lovlighetsmangler er at kommunen for eksempel kan gi pålegg om tilbakeføring. Kommunen kan også innkreve tvangsmulkt frem til manglene er brakt i orden. Kjøper overtar ansvar og risiko for nevnte forhold.

  Vei, vann og avløp
  Eiendommen har adkomst fra offentlig vei. Det er tinglyst bestemmelse om veg i 1922 som megler ikke har innhentet da denne ikke er å oppdrive hos Statens kartverk. Eiendommen er tilknyttet offentlig vann. Det er privat avløpsanlegg på eiendommen med septiktank. Det vil på generelt grunnlag kunne hefte usikkerhet ved private avløpsanlegg over tid. For eksempel kan spredegrøfter tettes, nye offentlige krav kan gjøre eksisterende avløpsanlegg utilfredsstillende. Det gjøres oppmerksom på at kommunene driver fortløpende kartleggingsarbeid av private anlegg. Dette kan innebære framtidige krav om utbedring av eiendommens avløpsanlegg.

  Regulerings- og arealplanner
  Eiendommen omfattes av kommuneplan for Kongsvinger kommune fra 2019, hvor eiendommen er avsatt/utnyttet til Landbruks-, natur- og friluftsområde samt reindrift (LNFR). Det gjøres oppmerksom på at oppføring av nye tiltak vil falle utenfor LNFR-formålet, og kan ikke skje uten etter dispensasjon eller reguleringsplan.

  Adgang til utleie
  På generelt grunnlag er det tillatt å leie ut egen bolig eller del av egen bolig, så lenge formålet med utleien er i samsvar med godkjent bruk av gjeldende leieobjekt og/eller areal. Eiendommen står i matrikkelen registrert med én bruksenhet.

  Legalpant
  Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt og kommunale avgifter/gebyrer.

  Kommentar konsesjon
  Erverv av eiendommen er konsesjonsfritt, men i og med at eiendommen er større enn 2 daa, må kjøper fylle ut egenerklæring om konsesjonsfrihet.

  Kommentar odelsrett
  Det er ikke odel på eiendommen.

 • Lovanvendelse
  Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.    Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel.   Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2). Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.    Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet. Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtagelse. 

  Budgivning
  Budgivning i forbrukerforhold  Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form.   Budgivning utenfor forbrukerforhold  Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler.   Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.

  Omk. Kjøper beskrivelse
  2 500 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 12 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 62 500,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 500 000,00))   79 542,- (Omkostninger totalt)   2 579 542,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  Omk. kjøper beløp
  79542

  Betalingsbetingelser
  Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.

  Hvitvaskingsreglene
  Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning.

  Personopplysningsloven
  Personopplysninger blir behandlet i samsvar med personopplysningsloven.

  Boligselgerforsikring
  Selger har tegnet boligselgerforsikring som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset oppad til kr 10.000.000,-. Det er boligdelen av eiendommen som dekkes av forsikringen.

  Boligkjøperforsikring
  Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 3 200/3 600/3 500 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.

  Meglers vederlag
  Det er avtalt en provisjon på 2 % av salgssummen, minimum kr 49.000,- ved gjennomføring av salgsoppdraget. I tillegg kommer tilretteleggingsgebyr (kr 15.900,-), visningshonorar (kr 2.500,- per stykk), oppgjørshonorar (kr 6.250,-), markedspakke (kr 16.900,-) samt innhenting av opplysninger og tinglysing av sikringsobligasjon (kr 8.900,-). Alle beløp er inklusive mva. Meglerforetaket har ikke krav på provisjon og oppgjørshonorar dersom handel ikke kommer i stand i oppdragstiden eller hvis oppdraget sies opp.

Marielle Skoglund Skybakmoen

Megler

Marielle Skoglund Skybakmoen

95 43 47 87

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev