aktiv-eiendomsmegling
Sjarmerende eiendom med meget fin beliggenhet. Naust, låve, havutsikt, stor strandtomt.
Sjarmerende eiendom med meget fin beliggenhet. Naust, låve, havutsikt, stor strandtomt.

BRATLAND Aldersundveien 245

Sjarmerende eiendom med meget fin beliggenhet. Naust, havutsikt, stor strandtomt.

 • kr 1 200 000
 • BRA 285 m²
 • 6 soverom
 • Prisantydningkr 1 200 000
 • Omkostningerkr 11 240
 • Totalpris inkl. omkostningerkr 1 211 240
 • ObjektstypeEnebolig
 • EierformSelveier
 • Byggeår1919
 • Soverom6
 • ArealP-rom 131 m²
 • Tomt176 582.9 m²
 • Eierform tomtEiet
 • 1 200 000 (Prisantydning) 1 200 000 (Pris inkl. fellesgjeld)   Omkostninger 7 200 (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt)) 2 800 (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg)) 240 (Panteattest kjøper) 500 (Tinglysingsgebyr pantedokument) 500 (Tinglysingsgebyr skjøte) 0 (Gebyr utlysing forkjøpsrett)   11 240 (Omkostninger totalt)   1 211 240 (Totalpris inkl. omkostninger)

Meld deg på visning!

Påmelding
Sjarmerende eiendom med meget fin beliggenhet! - Naust medfølger, noe som er vanskelig å finne i dette området - Havutsikt - Stor strandtomt - Solrikt - Det er to nærliggende bekker, som ligger på eiendommen, som brukes pr. i dag som drikkevannskilde Eiendommen ligger med god avstand til Fylkesveien/kystriksveien, og har fri utsikt utover fjorden (Aldersundet) og de mange karakteristiske fjelltoppene mot nord og vest som f.eks Hjarttinden, Aldertinden, Liatinden og Okstinden m.fl Boligen er skjermet mot annen bebyggelse i nærområdet. Tur og rekreasjonsmuligheter i umiddelbar nærhet, direkte fra eiendommen. Nærmeste matbutikk og ligger ca 5 kilometer fra eiendommen. Stokkvågen fergekai ligger ca 5 kilometer fra eiendommen.
Det er to nærliggende bekker, som ligger på eiendommen, som brukes pr. i dag som drikkevannskilde

Aldersundveien 245, Nordland

 • Arealbeskrivelse
  Bolig
  Bruksareal
  1. etasje: 85 kvm Gang , Soverom 1, Bad/wc/vaskerom, Kjøkken, Soverom 2, Trapperom, Stue 1, Stue 2 og Vindfang
  2. etasje: 52 kvm Gang , Soverom 1, Soverom 2, Soverom og Soverom 4
  Primærrom
  1. etasje: 84 kvm Gang , Soverom 1, Bad/wc/vaskerom, Kjøkken, Soverom 2, Trapperom, Stue 1, Stue 2 og Vindfang
  2. etasje: 47 kvm Gang , Soverom 1, Soverom 2, Soverom og Soverom 4
  Sekundærrom
  1. etasje: 1 kvm Bod
  2. etasje: 5 kvm

  Fjøs/låve
  Bruksareal
  1. etasje: 50 kvm
  2. etasje: 73 kvm

  Naust
  Bruksareal
  1. etasje: 25 kvm  Tomt
  176582.9m²

  Beskrivelse av tomt
  Dels eldre opparbeidet strandtomt med prydbusker og trær. Eiendommen er å betrakte som et nedlagt småbruk og eiendommen har et begrenset areal av dyrket mark og skog. Det er kun til sammen 6,8 dekar fulldyrka jord og innmarksbeite på eiendommen. Av produktiv skog er det kun 62,7 dekar, som fordeler seg slik: Ingen skog av særs høy bonitet, 24,8 dekar skog av høy bonitet, 35,8 dekar skog av middels bonitet og 2,1 dekar skog av lav bonitet. I tillegg er det 79,9 dekar uproduktiv skog, 2,6 dekar åpen jorddekt fastmark og 21 dekar åpen grunnlendt fastmark. 2,3 dekar er ikke kartlagt og 1,2 dekar er bebygd. Til sammen 176,5 dekar. Med andre ord har eiendommen en begrenset verdi i form av jord- og skogarealer

  Beliggenhet
  Respektive eiendom ligger i Aldersundet i Lurøy kommunes fastland. Eiendommen ligger med god avstand til Fylkesveien/kystriksveien, og har fri utsikt utover fjorden (Aldersundet) og de mange karakteristiske fjelltoppene mot nord og vest (Hjarttinden, Aldertinden, Liatinden, Okstinden m.fl.). Eiendommen ligger skjermet mot annen bebyggelse i nærområdet. Tur og rekreasjonsmuligheter i umiddelbar nærhet direkte fra eiendommen. Nærmeste matbutikk og ligger ca 5 kilometer fra eiendommen. Stokkvågen fergekai ligger ca 5 kilometer fra eiendommen. Øvrige avstander: Tonnes ca 28 kilometer og Mo i Rana ca 80 kilometer.

  Adkomst
  Se vedlagte kart. Det vil bli satt opp visningsskilt ved fellesvisninger.

  Bebyggelse
  Bebyggelsen består av en frittstående våningshus, bygd over 2 etasjer. Til boligen hører det med en låve og et naust. Bebyggelsen i nærområdet består i hovedsak av tilsvarende småhusbebyggelse/fritidsboliger

  Barnehage/skole/fritid
  Aldersund oppvekstsenter skole (1-7 kl.) Konsvik oppvekstsenter (1-10 kl.) Aldersund barnehage (2-4 år) Konsvik barnehage (2-5 år)

  Skolekrets
  Aldersund

  Offentlig kommunikasjon
  Engen, Linje 100.

  Byggemåte
  Enkel beskrivelse: Støpt grunnmurer/kjelleryttervegger av betong. Yttervegger av reisverk av tre utvendig tekket med stående kledning. Takkonstruksjon av tre utvendig tekket med profilerte takplater av stål og takpapp.

  Sammendrag selgers egenerklæring
  Kjenner du til om det er/har vært feil tilknyttet våtrommene, f.eks. sprekker, lekkasje, råte, lukt eller soppskader? Ja. Beskrivelse: Fukt og mulig råte Kjenner du til feil eller om har vært utført arbeid/kontroll på vann/avløp? Svar: Ja, kun av ufaglært/egeninnsats/dugnad Beskrivelse: Vanntilførsel er frakoblet. Fungerer ikke Kjenner du til om det er/har vært problemer med drenering, fuktinnsig, øvrig fukt eller fuktmerker i underetasje/kjeller? Ja. Beskrivelse: Fuktig å vått Kjenner du til om det er/har vært utettheter i terrasse/garasje/tak/fasade? Ja. Beskrivelse: Fuktskade i deler av tak og deler av fasaden Kjenner du til om det er/har vært f.eks. sprekker i mur, skjeve gulv eller lignende? Ja. Beskrivelse: I hele huset Kjenner du til om det er/har vært sopp/råteskader/insekter/skadedyr på eiendommen som rotter, mus, maur eller lignende? Ja. Beskrivelse: Mus Kjenner du til om det har vært utført arbeid på terrasse/garasje/tak/fasade? Svar: Ja, kun av ufaglært/egeninnsats/dugnad Beskrivelse: Vi har montert takhatt og lagt pappsingel på utbygg Kjenner du til om det er innredet/bruksendret/bygget ut i kjeller eller loft eller andre deler av boligen? Ja. Beskrivelse: Vi har hatt denne eiendommen som en fritidsbolig Kjenner du til om det foreligger skaderapporter/ tilstandsvurderinger eller utførte målinger? Ja. Beskrivelse: Tilstandsrapport foreligger Tilleggskommentar: Dette har vært en fritidsbolig med flere eiere i mange år. Boligen og fjøset og fiskmathuset er dårlig vedlikeholdt og vi regner dette som et rivningsprosjekt.

  Innhold
  Bruksareal: 137 m² Enebolig/våningshus, benyttet som fritidsbolig.: 2 Gang, 6 Soverom, Bad, Kjøkken, Trapperom, 2 Stuer, Vindfang og Bod Bruksareal andre bygg: 148 m² Fjøs/låve, Naust, Fiskmathus

  Standard
  Eiendommen er gjennomgått av en bygningskyndig og det er utarbeidet en tilstandsrapport. Denne er vedlagt salgsoppgaven. Nedenfor følger informasjon om forhold som har fått TG 2 og TG 3.   Forhold som har fått TG2: Innvendig > Radon Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre. Kostnadsestimat: Under 10 000 Innvendig > Innvendige trapper Trappen er nokså bratt og lite egnet for trapp mellom boligrom. Rekkverkshøyder er under dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper. Åpninger i rekkverk er større enn dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper. Det mangler håndløper på vegg i trappeløpet. Kostnadsestimat: 10 000 - 50 000 Tekniske installasjoner > Vannledninger Det er avvik: Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på innvendige vannledninger. Vanntilførselen til eiendommen er koblet av. Kostnadsestimat: 50 000 - 100 000 Tekniske installasjoner > Ventilasjon Det er påvist mangelfull ventilasjon på ett eller flere rom i boligen. Kostnadsestimat: 10 000 - 50 000 Tekniske installasjoner > Varmtvannstank Det er avvik: Det er påvist avvik ifm understøttelsen av tanken. Det er påvist at varmtvannstank er over 20 år Manglende merking på bereder. Rust i bereder. Usikkert om tank er defekt eller ikke. Kostnadsestimat: 10 000 - 50 000 Tomteforhold > Septiktank Det er avvik: Det er mest sannsynlig ingen septiktank på eiendommen. Kostnadsestimat: 50 000 - 100 000 TG 2, AVVIK SOM IKKE KREVER UMIDDELBARE TILTAK: Tomteforhold > Terrengforhold Det er avvik: Det er påvist dårlig eller flatt fall inn mot grunnmur og muligheter for større vannansamlinger. Eiendommen ligger i skrående terreng, og boligen har terreng som faller inn mot bygningen. På generelt grunnlag anbefales det at terrenget rundt bygningen faller bort fra bygningen. Bruken av underetg/kjeller vil og være avgjørende. Eiendommen ligger innenfor NVE sitt aktsomhetsområde for snø-, jord- og flomskred. Eiendommens fare vurdering er satt til 1/5000 av NVE. (tilsvarer ett skred hvert femtusende år i gjennomsnitt) Forhold som har fått TG3: Utvendig > Taktekking: Det er påvist skader eller avvik på selve taktekkingen. Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på taktekkingen. Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på undertak. Taktekkingen har mose og slitasje på grunn av elde. Kostnadsestimat: 50 000 - 100 000 Utvendig > Nedløp og beslag: Det mangler tilfredsstillende adkomst til pipe for feier. Det mangler snøfangere på hele eller deler av taket, men det var ikke krav om dette på byggemeldingstidspunktet. Det er påvist avvik i beslagløsninger. Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på renner/nedløp/beslag. Taket mangler renner og beslag enkelte steder. Kostnadsestimat: 50 000 - 100 000 Utvendig > Veggkonstruksjon Det er påvist omfattende skade i fasade. Det er ingen eller liten lufting i nedre kant av kledning mot grunnmur. Det er store sprekkdannelser i forblending/utvendig puss. Det er påvist spredte råteskader i bordkledningen. Det er påvist fuktskader i veggkonstruksjonen. Det er påvist betydelige råteskader i bordkledningen. Spor etter mus på kaldloftet, usikkerhet hvilke eventuelle skader disse kan ha gjort i yttervegger og andre lukkede konstruksjoner. Kostnadsestimat: Over 300 000 Utvendig > Takkonstruksjon/Loft Det er påvist fukt/råteskader i takkonstruksjonen. Det er påvist fuktskjolder/skader i takkonstruksjonen. Det er påvist avvik rundt gjennomføringer i takflaten. Det er registrert skader etter aktivitet av skadedyr Det ble ved befaring fuktmålt i takkonstruksjonen under blindloft. Førhøyde verdier ble påvist. Det er registrert spor etter skadedyr/mus. Kostnadsestimat: 100 000 - 300 000 Utvendig > Vinduer Det er påvist vinduer med fukt/råteskader. Karmene i vinduer er slitte og det er sprekker i trevirket. Det er påvist et betydelig antall vinduer med punkterte eller sprukne glassruter. Det er påvist noen glassruter som er punktert eller sprukne. Kostnadsestimat: 100 000 - 300 000 Utvendig > Dører Det er påvist dører med punkterte eller sprukne glassruter. Det er påvist dører som er vanskelig å åpne eller lukke. Karmene i dører er værslitte utvendig og det er sprekker i trevirket. Dører har råteskader. Det er påvist dør(er) med fukt/råteskader. Det er påvist utetthet/åpning mellom dørblad og dørkarm. Dvs. at kald trekk kan oppstå. Kostnadsestimat: 50 000 - 100 000 Utvendig > Balkonger, terrasser og rom under balkonger Det er ikke montert rekkverk. Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på tettesjikt/membran. På generelt grunnlag er altaner/terrasser oppført over innredede rom å ansees som en risikokonstruksjon. Overvåk tilstand i henhold til eventuelle lekkasjer. Kostnadsestimat: Under 10 000 Utvendig > Utvendige trapper Konstruksjonene har omfattende skjevheter. Det er ikke montert rekkverk. Kostnadsestimat: 10 000 - 50 000 Innvendig > Overflater Det er stedvis påvist synlige skader på overflater. Det er påvist fuktskader på overflater. Kostnadsestimat: Over 300 000 Innvendig > Etasjeskille/gulv mot grunn Det er påvist fuktskader i etasjeskiller Det er registrert symptom på sopp/råte. Målt høydeforskjell på over 30 mm gjennom hele rommet. Tilstandsgrad 3 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. Det er registrert skader etter aktivitet av skadedyr Kostnadsestimat: Over 300 000 Innvendig > Pipe og ildsted Ildfast plate mangler på gulvet under sotluke/feieluke på pipe. Avstanden mellom ildstedet og brennbart materiale er for liten. Ildfast plate mangler på gulvet under/foran ildstedet. Feieluke er skadet. Hull i pipen på stuen. Kostnadsestimat: 10 000 - 50 000 Innvendig > Rom Under Terreng Det er påvist indikasjoner på noe fuktgjennomtrenging inn i kjellermur. Det er påvist indikasjoner på noe fuktgjennomtrenging i kjellergulv. Det er registrert omfattende synlige fuktskader Det er gjennom målinger påvist høyt fuktnivå i trevegger i underetg./kjeller, det er derfor ikke foretatt hulltaking Det er påvist fuktighet i oppforet tregulv i underetg/kjeller, og det er derfor ikke foretatt hulltaking. Det er påvist synlige fukt/råteskader i treverk i underetg./kjeller, hulltaking er derfor ikke nødvendig Kostnadsestimat: 50 000 - 100 000 Innvendig > Innvendige dører Det er påvist avvik som tilsier at det bør foretas tiltak på enkelte dører. Enkelte av innvendige dører har betydelige skader Kostnadsestimat: 10 000 - 50 000 Innvendig > Andre innvendige forhold Det er avvik: Det er observert tegn på mus i de fleste rom i boligen. Kostnadsestimat: 50 000 - 100 000 Våtrom > Generell > Bad/wc/vaskerom Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav. Gulvet er tilnærmet flatt. Belegg er løsnet flere steder. Tegn på fuktskader flere steder i overgangen mellom gulv og vegg. Dokumentasjon finnes ikke. Kostnadsestimat: 100 000 - 300 000 Våtrom > Tilliggende konstruksjoner våtrom > Bad/wc/vaskerom Hulltaking er ikke foretatt da det allerede er påvist andre avvik i våtsonen. Ved andre fuktundersøkelser enn hulltaking, er det påvist indikasjoner på fuktskader. Kostnadsestimat: 100 000 - 300 000 Kjøkken > Overflater og innredning > Kjøkken Det er påvist skader på overflater/kjøkkeninnredning utover normal slitasjegrad. Kjøkkeninnredningen er skadet/har betydelig skader. Det er påvist at overflater/kjøkkeninnredning har omfattende skader. Det er påvist skader/fuktskjolder i kjøkkengulvet. Kjøkkeninnredning av eldre dato, oppgraderinger bør påregnes. Deler av innredningen mangler fronter. Kostnadsestimat: 100 000 - 300 000 Kjøkken > Avtrekk > Kjøkken Det er ikke påvist noen form for ventilering av kjøkkenrommet (lukket rom). Det er registrert avvik med avtrekk. Det er manglende forsert mekanisk avtrekk fra kokesone i kjøkkenet. Kostnadsestimat: 10 000 - 50 000 Tekniske installasjoner > Avløpsrør Det er påvist ufagmessig utførelse av avløpsledninger. Det er påvist skader eller utettheter på sluk/avløp. Det er ikke påvist tilfredsstillende lufting av avløpsanlegget. Kostnadsestimat: 100 000 - 300 000 Tekniske installasjoner > Elektrisk anlegg El-tavle fra ukjent årstall plassert i gang i andre etasje. Skrusikringer og måler. 25 amp hovedsikring. Gulvvarme: Ingen rom med gulvvarme. Kostnadsestimat: 50 000 - 100 000 Tekniske installasjoner > Branntekniske forhold Boligen er ikke tilfredsstillende utstyrt med røykvarslere og brannslukningsapparat. Kostnadsestimat: Under 10 000 Tomteforhold > Drenering Det mangler eller på grunn av alder er det sannsynlig at det mangler utvendig fuktsikring av grunnmuren - ved kjeller/underetasje. Dreneringen er utilstrekkelig og har idag begrenset effekt. Det ble ved befaring registrert vann og fukt i kjeller og store råteskader i alle rom i kjeller som er lektet ut i vegger og gulv. Kostnadsestimat: 100 000 - 300 000 Tomteforhold > Grunnmur og fundamenter Grunnmuren har sprekkdannelser. Det er registrert utsigning av masser under grunnmuren. Kostnadsestimat: 50 000 - 100 000 Tomteforhold > Utvendige vann- og avløpsledninger Kombinasjonen av alder og materiale på utvendige vann- og avløpssystemet tilsier at man må regne med utskiftinger. Kostnadsestimat: 100 000 - 300 000 For øvrig beskrivelse av standard, se bildebeskrivelser.

  Innbo og løsøre
  Bransjens liste over løsøre og tilbehør legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen følger vedlagt salgsoppgaven. Det er full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse.

  Hvitevarer
  Kun hvitevarer som er spesifikt angitt i salgsoppgaven, følger med. Dette gjelder uavhengig av om hvitevaren(e) eventuelt kan anses som integrerte.

  Parkering
  Parkering/oppkjørsel på egen tomt.

  Diverse
  Etter aksept av bud, vil eiendommens salgssum bli meddelt de som ev. måtte etterspørre denne. Eiendommens salgssum vil bli offentlig tilgjengelig ved overføring av hjemmel.

  Prisantydning inkl. omkostninger
  1 200 000 (Prisantydning) 1 200 000 (Pris inkl. fellesgjeld)   Omkostninger 7 200 (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt)) 2 800 (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg)) 240 (Panteattest kjøper) 500 (Tinglysingsgebyr pantedokument) 500 (Tinglysingsgebyr skjøte) 0 (Gebyr utlysing forkjøpsrett)   11 240 (Omkostninger totalt)   1 211 240 (Totalpris inkl. omkostninger)

 • Oppvarming
  Boligen blir varmet opp med vedfyring og annen elektrisk oppvarming.

  Energiklasse
  unknown

 • Kommunale avgifter
  1837

  Info kommunale avgifter
  Det dekkes kun eiendomsskatt på eiendommen, jmfr. informasjon mottatt av Lurøy kommune, datert 26.07.23.

 • Tinglyste heftelser og rettigheter
  På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver: 1834/30/13: 29.09.1938 - Dokumentnr: 1311 - Bestemmelse om veg Rettighetshaver. Otto Olsen Gjelder denne registerenheten med flere 29.04.1943 - Dokumentnr: 436 - Utskifting Bestemmelse om torvrettigheter Med flere bestemmelser Gjelder denne registerenheten med flere 03.08.1962 - Dokumentnr: 987 - Erklæring/avtale Regulering av areal i forbindelse med veggrunn/jernbane. Overført fra: Knr:1834 Gnr:30 Bnr:25 Gjelder denne registerenheten med flere 03.08.1962 - Dokumentnr: 1987 - Erklæring/avtale Regulering av areal i forbindelse med veggrunn/jernbane. Gjelder denne registerenheten med flere 05.03.1964 - Dokumentnr: 903529 - Elektriske kraftlinjer Rettighetshaver. Rødøy-Lurøy Kraftverk Gjelder denne registerenheten med flere 10.07.1968 - Dokumentnr: 2619 - Best. om vann/kloakkledn. Rettighetshaver: Knr:1834 Gnr:30 Bnr:44 Bestemmelse om veg Overført fra: Knr:1834 Gnr:30 Bnr:25 Gjelder denne registerenheten med flere 13.03.1973 - Dokumentnr: 1071 - Bestemmelse om veg Rettighetshaver: Knr:1834 Gnr:30 Bnr:21 Overført fra: Knr:1834 Gnr:30 Bnr:25 Gjelder denne registerenheten med flere 18.05.1976 - Dokumentnr: 3005 - Best. om vann/kloakkledn. Overført fra: Knr:1834 Gnr:30 Bnr:25 Gjelder denne registerenheten med flere 13.02.1997 - Dokumentnr: 835 - Erklæring/avtale Rettighetshaver: Knr:1834 Gnr:30 Bnr:44 Bestemmelse om veg Bestemmelse om kloakkledning Bestemmelse om vannrett Gjelder denne registerenheten med flere 23.08.1919 - Dokumentnr: 900068 - Registrering av grunn Denne matrikkelenhet opprettet fra: Knr:1834 Gnr:30 Bnr:4 29.11.1919 - Dokumentnr: 900089 - Registrering av grunn Utskilt fra denne matrikkelenhet: Knr:1834 Gnr:30 Bnr:14 29.11.1919 - Dokumentnr: 900090 - Registrering av grunn Utskilt fra denne matrikkelenhet: Knr:1834 Gnr:30 Bnr:15 22.01.1990 - Dokumentnr: 469 - Registrering av grunn Utskilt fra denne matrikkelenhet: Knr:1834 Gnr:30 Bnr:86 15.07.2022 - Dokumentnr: 787164 - Sammenslåing Sammenslått med denne matrikkelenhet: Knr:1834 Gnr:30 Bnr:25 Elektronisk innsendt 31.01.2023 - Dokumentnr: 110191 - Registrering av grunn Utskilt fra denne matrikkelenhet: Knr:1834 Gnr:30 Bnr:166 Elektronisk innsendt 31.01.2023 - Dokumentnr: 110415 - Registrering av grunn Utskilt fra denne matrikkelenhet: Knr:1834 Gnr:30 Bnr:167 Elektronisk innsendt 23.08.1991 - Dokumentnr: 990002 - Erklæring/avtale Rettighet hefter i: Knr:1834 Gnr:30 Bnr:4 Rettighet hefter i: Knr:1834 Gnr:30 Bnr:159 Rettighet hefter i: Knr:1834 Gnr:30 Bnr:163 Bestemmelse om benyttelse Gjelder denne registerenheten med flere Gårds og bruksnr 30/86 skal gis veirett over denne eiendommen, altså Gnr. 30 Bnr. 13. Denne vil tinglyses snarlig av nåværende eiere.

  Ferdigattest/brukstillatelse
  Ferdigattest / midlertidig brukstillatelse finnes ikke i arkivene til Lurøy kommune, jmfr. informasjon datert 26.07.23 Lovlighet: Enebolig/våningshus, benyttet som fritidsbolig. Det foreligger ikke tegninger Det foreligger ikke godkjente bygningstegninger fra opprinnelig byggeår (antatt 1919). For bygninger oppført før dagens plan- og bygningslov trådte i kraft 18.06.1965, var det Lov om bygningsvesen av 22. februar 1924 som var gjeldende. Denne loven var imidlertid gjeldende bare for landets byer (kjøpestæder, ladestæder og bergstaden Røros). Det betyr derfor at det ikke er behandlet byggesøknader for bygninger utenfor tettbygde strøk, og følgelig var det ikke krav til at eneboliger før 1965 skulle søkes om til kommunene. Fjøs/låve: Det foreligger ikke tegninger Det foreligger ikke godkjente bygningstegninger fra opprinnelig byggeår (antatt 1919). For bygninger oppført før dagens plan- og bygningslov trådte i kraft 18.06.1965, var det Lov om bygningsvesen av 22. februar 1924 som var gjeldende. Denne loven var imidlertid gjeldende bare for landets byer (kjøpestæder, ladestæder og bergstaden Røros). Det betyr derfor at det ikke er behandlet byggesøknader for bygninger utenfor tettbygde strøk, og følgelig var det ikke krav til at eneboliger før 1965 skulle søkes om til kommunene. Naust Det foreligger ikke tegninger Det foreligger ikke godkjente bygningstegninger fra opprinnelig byggeår (antatt 1919). For bygninger oppført før dagens plan- og bygningslov trådte i kraft 18.06.1965, var det Lov om bygningsvesen av 22. februar 1924 som var gjeldende. Denne loven var imidlertid gjeldende bare for landets byer (kjøpestæder, ladestæder og bergstaden Røros). Det betyr derfor at det ikke er behandlet byggesøknader for bygninger utenfor tettbygde strøk, og følgelig var det ikke krav til at eneboliger før 1965 skulle søkes om til kommunene. Fiskmathus Det foreligger ikke tegninger Det er ikke mottatt byggetegninger. Megler har derfor ikke kunnet kontrollere hvorvidt dagens bygninger og planløsning (herunder formål/bruk) er godkjent eller er i samsvar med eventuelle godkjente tegninger og tiltak. Dette betyr videre at det kan være rom som er inntatt som primærrom/-areal i tilstandsrapport, men som ikke er godkjent for varig opphold. Ovennevnte medfører at man ikke vet hvor vidt eiendommen har lovlighetsmangler eller ikke. Konsekvenser av lovlighetsmangler er at kommunen for eksempel kan gi pålegg om tilbakeføring. Kommunen kan også innkreve tvangsmulkt frem til manglene er brakt i orden. Kjøper overtar ansvar og risiko for nevnte forhold. Kjøper påtar seg risikoen både for fremtidig bruk og eventuelle pålegg relatert til dette, herunder risikoen for om bruken ikke lar seg godkjenne, og alle kostnader forbundet med dette.        Det gjøres spesielt oppmerksom på at (beskriv rom) i (beskriv hvor rommet ligger) som er innredet og brukt som (beskriv hva rommet er innredet og brukt som) ikke tilfredsstiller kravene til ( beskriv hva som gjør at rommet ikke tilfredsstiller kravene til varig opphold). Rommet er forøvrig angitt som (beskriv hva rommet er angitt som på byggetegningene) på byggetegningene, og bruksendringen er ikke godkjent. Kjøper påtar seg risikoen både for fremtidig bruk og eventuelle pålegg relatert til dette, herunder risikoen for om bruken ikke lar seg godkjenne, og alle kostnader forbundet med dette.        Som et utgangspunkt skal det foreligge ferdigattest. Det er innført bestemmelser i plan- og bygningsloven som sier at ferdigattest ikke vil bli gitt for oppførte bygg som er søkt før 1. januar 1998. Det kan dermed ikke søkes om ferdigattest for slike bygg. Dette betyr ikke at ulovlig oppførte bygg blir lovlige, men bare at byggesaken ikke lenger skal avsluttes med ferdigattest. Det skal uansett foreligge midlertidig brukstillatelse. Midlertidig brukstillatelse er en forutsetning for at et tiltak kan tas i bruk. Manglende midlertidig brukstillatelse betyr da rent formelt at bygget ikke er lovlig tatt bruk. 

  Vei, vann og avløp
  Eiendommen har adkomst via offentlig vei. Veien opp til huset er en noe bratt traktorvei som må påregnes utbedring. Eiendommen er ikke tilknyttet vann. Det har tidligere vært tilknyttet vann via bekk/brønn på egen eiendom men har di senest årene vært koblet av. Nærmere undersøkelser anbefales. Boligen er tilkoblet avløpsrør av eldre ukjent årstall som ikke er koblet på det kommunale nettet. Kunde opplyser at avløpsrør mest sannsynlig går direkte ut i fjorden noe som er normalt med tanke på byggeår. Det foreligger ingen utslippstillatelse

  Regulerings- og arealplanner
  Området er regulert til boligbebyggelse iht. Kommunedelplan Aldersund. Ikrafttredelse 24.06.2020. Gjeldende regulering med bestemmelser: Kommuneplan ? kommunens arealdel. LNF-område (Landbruk, natur og fritid) Hvis ny kjøper ønsker endre arealbruk, f.eks. til fritidsbolig, må det søkes dispensasjon fra planen om dette. Eiendommen er benyttet som fritidsbolig pr. idag, men dette er ikke søkt om.

  Adgang til utleie
  Det er ikke kjent at det foreligger offentligrettslige regler som er til hinder for at hele eiendommen leies ut.

  Legalpant
  Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt og kommunale avgifter/gebyrer.

  Kommentar konsesjon
  Eiendommen er bebygd, tomten er større enn 2 dekar, men mindre enn 100 dekar totalt og har ikke mer enn 35 dekar fulldyrket og/eller overflatedyrka jord.  Kjøper er klar over at konsesjonsfriheten er betinget av at man ikke foretar bruksendring i strid med plan og at dette bekreftes overfor plan- og bygningsmyndigheten ved utfylling av egenerklæring om konsesjonsfrihet.

  Kommentar odelsrett
  Det er ikke odel på eiendommen.

 • Lovanvendelse
  Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.    Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel.   Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2). Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.    Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

  Budgivning
  Budgivning i forbrukerforhold  Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form.   Budgivning utenfor forbrukerforhold  Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler.   Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.

  Omk. Kjøper beskrivelse
  1 200 000 (Prisantydning) 1 200 000 (Pris inkl. fellesgjeld)   Omkostninger 7 200 (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt)) 2 800 (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg)) 240 (Panteattest kjøper) 500 (Tinglysingsgebyr pantedokument) 500 (Tinglysingsgebyr skjøte) 0 (Gebyr utlysing forkjøpsrett)   11 240 (Omkostninger totalt)   1 211 240 (Totalpris inkl. omkostninger)

  Omk. kjøper beløp
  11240

  Betalingsbetingelser
  Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon. Det forutsettes av skjøtet tinglyses på ny eier, med mindre det er tatt andre forbehold i budgivningen. 

  Hvitvaskingsreglene
  Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning.

  Personopplysningsloven
  Personopplysninger blir behandlet i samsvar med personopplysningsloven.

  Boligkjøperforsikring
  Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 3 200/3 600/3 500 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.

  Meglers vederlag
  Det er avtalt fastpris stor kr  87 590,- ,- for gjennomføring av salgsoppdraget. Meglerforetaket har krav på å få dekket avtalte utlegg i henhold til oppdragsavtale. Dersom handel ikke kommer i stand eller oppdraget sies opp, har megler krav på å få dekket vederlag stort kr 2 500,- per time for utført arbeid, oppad begrenset til kr    10 000,-, samt øvrige avtalte vederlag og utlegg. Alle beløp er inkl. mva. 

Tomi Christian Johansen

Megler

Tomi Christian Johansen

41 60 17 10

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev