aktiv-eiendomsmegling
Solgt
Velkomen til Fylkesnesvegen 32 - Presentert av Elisabeth Nonås Fylkesnes i Aktiv Eiendomsmegling

BREMNES Fylkesnesvegen 32

Tradisjonell einebustad med stor tomt | Gode solforhald | 5 soverom | Oppgraderingsbehov |

 • kr 1 290 000
 • BRA 203 m²
 • 5 soverom
 • Prisantydningkr 1 290 000
 • Omkostningerkr 49 292
 • Totalpris inkl. omkostningerkr 1 339 292
 • ObjektstypeEnebolig
 • EierformSelveier
 • Byggeår1 952
 • Soverom5
 • ArealP-rom 132 m²
 • Tomt2 596.3 m²
 • Eierform tomtEiertomt
 • 1 290 000 (Prisantydning) Omkostninger 12 900 (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt)) 2 800 (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg)) 172 (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585 (Tingl.gebyr pantedokument) 585 (Tingl.gebyr skjøte) 32 250 (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 290 000)) 49 292 (Omkostninger totalt) 1 339 292 (Totalpris inkl. omkostninger)
Aktiv Eigedomsmekling har gleda av å presentera Fylkesnesvegen 32 - Ein innhaldsrik og tradisjonell einebustad med god planløysing og flott opparbeida hage med gode solforhold. Einebustaden går over 3 plan og inneheld: 1. Etg: : Entré, gang, bad, vaskerom, soverom, stove, etestove og kjøken Loft: Gang og 4 soverom Kjellar: uinnreiia, 2 boder og stort kjellar rom I tillegg er det eit flott opparbeida uteområde med terrasseplatting ved inngangspartiet, stor grasplen og beplantning. Garasjen er ein enkel garasje med manuell port. VERDT Å MERKE SEG - Gode solforhold - Innhaldsrik einebustad - 5 soverom - Flotte turområder - Barnevennleg område - Garasje Velkomen til visning!

Fylkesnesvegen 32, Vestland

 • Tomt
  2596.3m²

  Beskrivelse av tomt
  Areal henta frå matrikkelen og kommunen opplyser at tomta er oppmålt. Det er i desember 2022 kontrollert og sjekka opp i gensene. Kommunen opplyser om følgjande: Oppmålingsforretnitng over gnr. 113, bnr. 37, bnr. 67, og bnr. 74 m.fl. Eksisterande eigedomsgrensa for 113/94 og 113/95 var kartlagt og oppmålt frå før. Dokumentet kan lesast hos meklar eller på visningen. Bruksnr. 37 har godkjent bygging 2 meter frå grensa. Etter oppmåling så er avstanden ligg mindre. Det vert tinglyst at bnr. 37 har godkjent bygging slik den er i dag.

  Beliggenhet
  Eigedommen ligg fritt og fint i landlege omgjevnader med fint utsyn over landskapet. Svært gode soltilhøve. Kort avstand til nærskule og barnehage, og kort køyreveg til Bremnes (6-7 min). Fine turområde i nærleiken.

  Adkomst
  Det vil bli satt opp AKTIV-visningsskilt under fellesvisning.

  Bebyggelse
  Veletablert bustadområde beståande av einebustader, tomannsbustader og småhus.

  Byggemåte
  Bustaden: Støypt grunnmur og plate. Reisverk i tre. Saltakkonstruksjon tekket med skifer. Garasje/uthus: Enkel garasje bygget på 70 talet. Støypt ringmur. Jordgolv. Reisverk i tre. Saltakkonstruksjon tekket med stålplater. Mye roten kledning på bakveggen. Stadvis andre steder også. Må påberegnast betydelege oppgraderingar.

  Innhold
  Aktiv Eiendomsmegling har gleda av å presentera Fylkesnesvegen 32 - Ein innhaldsrik og tradisjonell einebustad med god planløysing og flott opparbeida hage med gode solforhold. Einebustaden går over 3 plan og inneheld: 1. Etg: : Entré, gang, bad, vaskerom, soverom, stove, etestove og kjøken Loft: Gang og 4 soverom Kjellar: uinnreiia, 2 boder og stort kjellar rom I tillegg er det eit flott opparbeida uteområde med terrasseplatting ved inngangspartiet, stor grasplen og beplantning. Garasjen er ein enkel garasje med manuell port. VERDT Å MERKE SEG - Gode solforhold - Innhaldsrik einebustad - 5 soverom - Flotte turområder - Barnevennleg område - Garasje Entré Velkomen inn! Entréen gir tilkomst til bad på venstre side, mellomgang og vaskerom på høgre side. Det er plass til garderobeløysing mm i mellomgangen, samt garderobeskap i gangen vidare inn. Frå gangen er det inngang til hovudsoverommet, stove og kjøken. Stova Stor og romsleg stove med god plass til tv- og sofakrok. Det er store vindauger i front med fri utsikt utover nærområde. Stova har varmepumpe. Stova er delt i to, der det opprinneleg var to stover. Etestova er og romsleg, med god plass til etestove. Det er varmepumpe som gir god varme. Omnen i stova er ikkje i bruk, og pipa er plombert. Kjøkenet Kjøkenet er frå byggeår og har retrostil med malte frontar. Det er foliert benkaplate i spon, vask med stålplate, komfyr, kjøleskap og ventilator med kullfilter. Det er inngang til kjøkenet frå etestova og gangen. Badet Badet er renovert i 2009. Det er våtromsbelegg på golvet og baderomsplater på veggane. Badet er utstyrt med vask med skapinreiing, speil, opent dusjhjørna og golvståande toalett. Vaskerommet er iført våtromsbelegg og tapet på veggar. Vaskerommet er utstyrt med vask, speil, dusjkabinett og utslagsvask. Inngang til vaskerommet er til høgre frå entréen. Vaskerommet har oppgraderingsbehov. Hovudsoverom Hovudsoverommet ligger i 1. etasje. Soverommet er stort og romsleg med god plass til dobbelseng, nattbord og skjenk/sminkebord. Rommet har også innebygd garderobeskap. 2.etasje 2.etasje består av 4 soverom og gang, alle rom har heildekkande teppe utanom eit soverom. Det er tregolv under teppegolvene. Frå gangen er det trapp opp til høgaloft, med god oppbevaring. Soveromma er av god storleik. Det er plass tlil dobbeltseng, nattbord, garderobeløysing på soverom 2, 3 og 4. Soverom 5 er det plass til enkeltseng, nattbord og garderobeløysing. Soverom 3, 4 og 5 har innebygde skap i knevegg. Kjellaretasjen Det er stor og god kjellar med god oppbevaringsplass med 2 store boder samt eit stort kjellarrom. Det er dør inn frå hagen. Uteområde Einebustaden har eit flott opparbeida uteområde med både terrasseplatting, grassplen og beplanntning. Tomta er stor og open, det er også en enkel garasje. Garasjen er ein enkel garasje med plass til ein bil. Garasjen har ein enkel standard og ein må pårekne betydelege oppgraderinger.

  Standard
  Kun hvitevarer som er spesifikt angitt i salgsoppgaven, følger med. Dette gjelder uavhengig av om hvitevaren(e) eventuelt kan anses som integrerte. Beskrivelse av innvendige overflater: Kjellar: For det meste uinnreia. 1. etasje: Vinylgolv på alle golvflater. Alle veggflater er tapetserte. Alle himlingar har malt maskin papir. Loft: . Furugolv på alle golvflater. Alle rom utanom et soverom har heildekkande teppe oppå. Alle veggflater er tapetserte. Alle himlingar har malt maskin papir Badet Golv: våtromsbelegg Vegg: baderomsplater Tak: malte plater i himling Utstyrt med: vask med skapinreiing, speil, open dusjhjørna og golvståande toalett. Kjøkenet Golv: vinylgolv Vegg: tapet Tak: malt maskinpapir i himling Utstyrt med: kjøkenet med malte frontar frå byggeår, benkaplate i foliert spon, vask med stålplate, komfyr, kjøleskap og ventilator med kullfilter. Ein gjer merksam på at det som regel vil vera diverse mindre hol i overflater etter bilete/hyller osb, og noko misfarging/skjolder der bilete/hyller/ møblar osb. har vore plassert. På golv vil det som regel vera diverse slitasje, og noko misfarging/riper osb der møblar har vore plassert. Dette vert ansett som normalt for ein brukt bustad. Følgjande er gitt tilstandsgrad 2 i tlilstandsrapporten. 1.1 Byggegrunn, fundamenter, grunnmur, drenering og sikring mot vann og fuktighet TG2 settes grunnet sprekker og riss på utsiden. 2.1 Yttervegge TG2 settes grunnet stedvis lite lufting og mangel på museband. Lite lufting kan over tid føre til råteskader i kledningen. 3.1 Vinduer og ytterdører TG2 settes grunnet alder og slitasje på eldre vindu og dører. Utskiftinger må påberegnes innen rimelig tid. 4.2 Undertak, lekter og yttertekking (taktekkingen) TG2 settes grunnet alder på undertak, lekter og yttertekking. 5.1 Loft (konstruksjonsoppbygging) TG2 sette grunnet alder på konstruksjonen samt lekkasje rundt pipe. Kostnadsoverslag på lekkasje rundt pipe er kommentert i pkt. 4.1 8.1 Kjøkken Kjøkken Kjøkkenet fungerer, men det anbefales utskiftinger. 9.1.1 Kjeller Veggenes og himlingens overflater Tg2 settes grunnet slitasje og mangel på ventilasjon. Anbefaler å etablere mer ventilasjon i hele kjelleren. 9.1.2 Kjeller Gulvets overflate TG2 settes grunnet høye fuktverdier i gulv. 10.1 WC og innvendige vann- og avløpsrør TG2 settes grunnet alder og mangel på isolering av gamle kobberrør samt mangel på fordelerskap på rør i rør installasjon. 10.2 Varmtvannsbereder TG2 settes grunnet alder og plassering på bereder. Varmtvannsberedere har en teknisk levetid på 15-30 år. Den anbefalte brukstiden er på 20 år. 10.5 Ventilasjon TG2 settes grunnet lite ventilering av kjeller. Anbefaler ved vindusskifte å kjøpe vindu med ventiler. 11.1 Elektrisk anlegg og samsvarserklæring TG2 settes grunnet alder på original installasjon samt mangel på dokumentasjon av rehabilitering av sikringsskap. Følgjande er gitt tilstandsgrad 3 i tlilstandsrapporten. 4.1 Takkonstruksjon, taktekking og skorstein over tak TG3 settes grunnet lekkasje rundt pipe. Anbefaler å tekke pipen med beslag og etablere nytt tettesjikt mot yttertekking. Takstmannens prisvurdering ved utskiftning antas mellom Kr. 10.000. - og 25.000.- 9.1.3 Kjeller Fuktmåling og ventilasjon TG3 settes grunnet høye fuktverdier i vegg i hobbyrom. Veggen må rives og utvendig fuktsikring må etableres. Takstmannens prisvurdering ved utskiftning antas mellom Kr. 25.000. - og 50.000.- Eigedommen er gjennomgått av ein bygningskyndig og det er utarbeida ein tilstandsrapport av Thomas Angel Langli. Denne er vedlagt salsoppgåva.

  Innbo og løsøre
  Bransjens liste over løsøre og tilbehør legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen følger vedlagt salgsoppgaven. Det er full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse. Dersom kjøper ønsker møblane på eigedommen så kan dette avtales. Ta kontakt med meklar for meir informasjon.

  Hvitevarer
  Kun hvitevarer som er spesifikt angitt i salgsoppgaven, følger med. Dette gjelder uavhengig av om hvitevaren(e) eventuelt kan anses som integrerte. Følgjande følger med i handelen: Kvitevarer på kjøkken.

  Parkering
  Enkel garasje. Det er og plass til biloppstillingsplasser i tunet.

  Radonmåling
  Selger har ikke foretatt radonmåling. Interessenter gjøres oppmerksom på at det som resultat av fremtidige målinger, vil kunne bli nødvendig å treffe radonreduserende tiltak. Slike eventuelle tiltak vil da måtte bekostes og utføres av kjøper. 

  Diverse
  Etter aksept av bod, vil eigedommens salssum bli meddelt dei som ev. måtte etterspørre denne. Eigedomens salssum vil bli offentleg tilgjengeleg ved overføring av heimel. Det er automatsikringer. Bnr. 67 og 75 har klokkledning over eigedommen iht. tinglyst rettighet. Kloakkledningen ligger mellom 20-30 cm under bakken, slik at ein må være oppmerksam på det dersom ein skal gjere arbeid på sørsida av huset.

  Prisantydning inkl. omkostninger
  1 290 000 (Prisantydning) Omkostninger 12 900 (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt)) 2 800 (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg)) 172 (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585 (Tingl.gebyr pantedokument) 585 (Tingl.gebyr skjøte) 32 250 (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 290 000)) 49 292 (Omkostninger totalt) 1 339 292 (Totalpris inkl. omkostninger)

 • Oppvarming
  Varmepumpe i stove Oljeomn i stove (ikkje i bruk) Varmekablar i eit rom i kjellar og gang utenfor vaskerom (disse er ikkje kontrollert). Vannlekasjen var rundt eit vindauge, og vindauga er no skifta.

  Energiklasse
  G

  Info energiklasse
  Alle som skal selge eller leie ut eiendom må som hovedregel energimerke boligen og fremskaffe en energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal på mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og eier er selv ansvarlig for at opplysningene er riktige. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket boligen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler.

 • Kommunale avgifter
  8456

  Kommunale avgifter år
  2022

  Info kommunale avgifter
  Kommunale avgifter og eigedomsskatt er fordelt slik: Årsavgift vatn kr. 4 620,- Årsavgift avlaup kr. (Privat) Årsavgift renovasjon kr. 3 836,- Bustaden har fritak frå renovasjonsordninga og slamtøming til 01.07.2023. Beløpet som er oppgitt er eit standardabbonement. Pipa er blombert med limt plate på toppen etter avtale med kommunen. Den er ikkje brukande i den tilstand den er i no, og kommunen har godtkjend at feieavgift fell vekk.

  Info om eiendomsskatt
  Eigedomsskatt kr. 3 430,-

  Formuesverdi primær
  422501

  Formuesverdi primær år
  2020

  Formuesverdi sekundær
  1521005

  Formuesverdi sekundær år
  2020

  Andre utgifter
  Faste løpande kostnader er estimert til kr. 11 886,- pr. år. Dei faste løpande kostnadane er fordelt slik: Kommunale avgifter

  Tilbud lånefinansiering
  Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Alliansen om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med megler for formidling av et uforpliktende tilbud om finansiering. Meglerforetaket kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester. 

 • Tinglyste heftelser og rettigheter
  På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver: 4613/113/37: 03.07.1952 - Dokumentnr: 1804 - Bestemmelse om veg Rettighetshaver: Knr:4613 Gnr:113 Bnr:1 Bestemmelse om gjerde - Følgjande rettigheter framgår av skyldskifte: Gjerdeplikt mot hovudbruket 22.01.1974 - Dokumentnr: 504 - Bestemmelse om veg Rettighetshaver: Knr:4613 Gnr:113 Bnr:67 Bestemmelse om kloakkledning Gjelder denne registerenheten med flere - Bnr. 67 har rett til veg over bnr. 1 og 37 slik den er i dag, samt å ha kloakkledning over bnr. 37 og bnr. 1. 01.07.1976 - Dokumentnr: 5523 - Bestemmelse om veg Rettighetshaver: Knr:4613 Gnr:113 Bnr:75 Bestemmelse om kloakkledning - bnr. 75 har rett til veg over bnr. 37 slik det er i dag iht. skuldskifte for bnr. 75, samt å ha kloakkledning over bnr. 37 og bnr. 1. 10.07.1978 - Dokumentnr: 6142 - Bestemmelse om bebyggelse Rettighetshaver: Knr:4613 Gnr:113 Bnr:67 - Tinglyst rett for bnr. 67 å føre opp garasje 2 meter frå grensa. Etter grensegjennomgang i 2022 så ser ein at garasjen er litt nærmare enn 2 meter, men plasseringa var det ein på dåverande tidspunkt meinte var 2 meter. Det vil bli tinglyst ifm. overskøyting at bnr. 67 har rett til å ha garasjen slik den står i dag. 07.12.1979 - Dokumentnr: 11093 - Bestemmelse om veg Rettighetshaver: Knr:4613 Gnr:113 Bnr:86 Gjelder denne registerenheten med flere - bnr. 86 har rett til å bruke vegen slik den er i dag iht. skyldskifte for bnr. 86 03.07.1952 - Dokumentnr: 1804 - Registrering av grunn Denne matrikkelenhet opprettet fra: Knr:4613 Gnr:113 Bnr:1 01.07.1976 - Dokumentnr: 5522 - Registrering av grunn Utskilt fra denne matrikkelenhet: Knr:4613 Gnr:113 Bnr:74 22.11.1984 - Dokumentnr: 11528 - Registrering av grunn Utskilt fra denne matrikkelenhet: Knr:4613 Gnr:113 Bnr:94 22.11.1984 - Dokumentnr: 11529 - Registrering av grunn Utskilt fra denne matrikkelenhet: Knr:4613 Gnr:113 Bnr:95 01.01.2020 - Dokumentnr: 856154 - Omnummerering ved kommuneendring Tidligere: Knr:1219 Gnr:113 Bnr:37 03.07.1952 - Dokumentnr: 1804 - Bestemmelse om veg Rettighet hefter i: Knr:4613 Gnr:113 Bnr:1 Rettighet hefter i: Knr:4613 Gnr:113 Bnr:168 Bestemmelse om vannrett Gjelder denne registerenheten med flere - Følgjande rettigheter framgår av skyldskifte: Rett på køyreveg over hovudbruket til bygdavegen. Rett til brønn på hovudbruket. 01.07.1976 - Dokumentnr: 5523 - Bestemmelse om veg Rettighet hefter i: Knr:4613 Gnr:113 Bnr:1 Rettighet hefter i: Knr:4613 Gnr:113 Bnr:168 Bestemmelse om kloakkledning Gjelder denne registerenheten med flere - Rett til kloakkledning over bnr. 1 Følgjande skal tinglysast på eigedommen: Det vil bli tinglyst ifm. overskøyting at bnr. 67 har rett til å ha garasjen slik den står i dag. Vegretten for bnr. 75 gjelder også for bnr. 94 (garasjetomta). Vegretten for bnr. 86 gjelder også for bnr. 95 (garasjetomta ubebygd) Vegretten for bnr. 67 gjelder også for bnr. 74.

  Ferdigattest/brukstillatelse
  Det er ikkje utstedt ferdigattest/mellombels bruksløyve på eigedomen. Kommunen opplyser at det ikkje finnest slike dokument i kommunalt arkiv. Dei opplyser at det finnes dokumentasjpon på tilbygg frå 1990. Tilbygget frå 1990 er tilbygg av nytt bad/vaskerom.

  Vei, vann og avløp
  Eigedomen er tilknytta offentleg vatn. Eigedomen er tilknytta privat veg og avlaup. Kommunen opplyser om følgjande: Det er om lag 125m med privat veg frå kommunal veg og fram til eigedomen.

  Regulerings- og arealplanner
  Rettigheter på 4613-113/1, 4613-113/168 Rettigheter i eiendomsrett 1952/1804-2/49 Bestemmelse om veg 03.07.1952 rettighetshaver:Knr:4613 Gnr:113 Bnr:37 Bestemmelse om vannrett Gjelder denne registerenheten med flere - Følgjande rettigheter framgår av skyldskifte: Rett på køyreveg over hovudbruket til bygdavegen. Rett til brønn på hovudbruket. Rettigheter på 4613-113/1, 4613-113/168 Rettigheter i eiendomsrett 1976/5523-2/49 Bestemmelse om veg 01.07.1976 rettighetshaver:Knr:4613 Gnr:113 Bnr:37 Bestemmelse om kloakkledning Gjelder denne registerenheten med flere - Rett til kloakkledning over bnr. 1 Følgjande skal tinglysast på eigedommen: Det vil bli tinglyst ifm. overskøyting at bnr. 67 har rett til å ha garasjen slik den står i dag. Vegretten for bnr. 75 gjelder også for bnr. 94 (garasjetomta). Vegretten for bnr. 86 gjelder også for bnr. 95 (garasjetomta ubebygd) Vegretten for bnr. 67 gjelder også for bnr. 74. Reguleringsmessige forhold Eigedomen ligg i eit område som ikkje er regulert. Arealføremål iht. kommuneplan er spredt boligbebyggelse. Eigedomen ligg i LNF-område der spreidd bustadbygging kan tillatast, og der det blandt anna er sett eit tak/tal på kor mange bueiningar som kan byggjast i planperioden.

  Adgang til utleie
  Det foreligger ingen offentlegrettslege reglar som er til hinder for utleige av eigedommen.

  Legalpant
  Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt og kommunale avgifter/gebyrer.

  Kommentar bo- og driveplikt
  Det er ikke bo- og driveplikt på eiendommen.

  Kommentar konsesjon
  Eigedommen er bebygd, tomta er større enn 2 dekar, men mindre enn 100 dekar totalt og har ikkje meir enn 35 dekar fulldyrka og/eller overflatedyrka jord. Kjøpar er klar over at konsesjonsfritaket er betinga av at man ikkje foretar bruksendring i strid med plan og at dette bekreftes ovanfor plan- og bygningsmyndigheiten ved utfylling av eigenerklæring om konsesjonsfritak.

  Kommentar odelsrett
  Det er ikke odel på eiendommen.

 • Lovanvendelse
  Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud. Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel. Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2). Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen. Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet. Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtagelse.

  Budgivning
  Budgivning i forbrukerforhold Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form. Budgivning utenfor forbrukerforhold Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.

  Omk. Kjøper beskrivelse
  1 290 000 (Prisantydning) Omkostninger 12 900 (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt)) 2 800 (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg)) 172 (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585 (Tingl.gebyr pantedokument) 585 (Tingl.gebyr skjøte) 32 250 (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 290 000)) 49 292 (Omkostninger totalt) 1 339 292 (Totalpris inkl. omkostninger)

  Omk. kjøper beløp
  49292

  Betalingsbetingelser
  Det forutsettes av skjøtet tinglyses på ny eier, med mindre det er tatt andre forbehold i budgivningen.  Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon. Det forutsettes av skjøtet tinglyses på ny eier, med mindre det er tatt andre forbehold i budgivningen. 

  Hvitvaskingsreglene
  Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning.

  Personopplysningsloven
  Personopplysninger blir behandlet i samsvar med personopplysningsloven.

  Boligselgerforsikring
  Seljar har teikna boligselgerforsikring som dekker seljar sitt ansvar etter avhendingsloven avgrensa opp til MNOK 10. I den forbindelse har seljer fylt ut eigenerklæringsskjema som kjøper bør gjera seg kjend med før bodgiving.

  Boligkjøperforsikring
  Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 2 300/2 700/2 600 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.

  Dødsbo
  Det gjøres spesielt oppmerksom på at boligen selges for et dødsbo. Arvingene (selgerne) har ikke bebodd eiendommen og har ingen kunnskap vedrørende eiendommen og eiendommens beskaffenhet utover det som her fremgår av salgsoppgaven. Kjøper oppfordres til å foreta en særlig grundig besiktigelse, gjerne med bistand fra teknisk sakkyndig.

  Meglers vederlag
  Det er avtalt fastprovisjon vederlag på kr. 45.000,- for gjennomføring av salsoppdraget. I tillegg er det avtalt at oppdragsgivar skal dekke tilretteleggingsgebyr kr. 15 990,-, oppgjørshonorar kr. 5.500,- og visningar kr. 2.000,- (3 inkludert). Meklarføretaket har krav på å få dekka avtalte utlegg i henhold til oppdragsavtalen, totalt kr. 24.717,-. Utlegga er opplysningar frå kommunen og Statens Kartverk, tinglysing av panterettsdokument, nabolagsprofil og utlegg ifm. marknadsføring. Dersom handelen ikkje kommer i stand har ikkje meklar krav på vederlag. Alle beløp er inkl. mva.

Elisabeth Nonås Fylkesnes

Megler

Elisabeth Nonås Fylkesnes

97 06 16 85

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev