aktiv-eiendomsmegling
Velkommen til Bergvegen 2

BREVIK Bergvegen 2

Koselig og sentralt beliggende enebolig med sjøutsikt! Planløsning over to etg. med bl.a. 3 soverom og garasje

 • kr 1 650 000
 • BRA 101 m²
 • 3 soverom
 • Prisantydningkr 1 650 000
 • Omkostningerkr 54 542
 • Totalpris inkl. omkostningerkr 1 704 542
 • ObjektstypeEnebolig
 • EierformSelveier
 • Byggeår1 900
 • Soverom3
 • ArealP-rom 101 m²
 • Tomt210 m²
 • Eierform tomt -
 • 1 650 000 (Prisantydning) Omkostninger 12 900 (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt)) 2 800 (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg)) 172 (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585 (Tingl.gebyr pantedokument) 585 (Tingl.gebyr skjøte) 37 500 (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 500 000)) 54 542 (Omkostninger totalt) 1 554 542 (Totalpris inkl. omkostninger)

Meld deg på visning!

Påmelding
Velkommen til Bergvegen 2! En koselig og sentralt beliggende enebolig med sjøutsikt. Her bor du med kort vei til de fleste servicefunksjoner og med gangavstand til Brevik sentrum. For øvrig er det kort avstand til skoler, barnehager og sjøen med badeplasser og båthavner. Koselig, inngjerdet tomt med flere usjenerte terrasseløsninger og liten gressplen. For øvrig gruset gårdsplass med garasje. Boligen har planløsning over to etasjer som inneholder: Hovedetasje: Entre, hall, wc, stue m/utgang hage/terrasse og kjøkken. Andre etasje: Trappehall, 3 soverom, bad og toalettrom Frittliggende garasje Boligen har en enkel og grei boligstandard med behov for noe oppussing og modernisering.

Bergvegen 2, Vestfold og telemark

 • Arealbeskrivelse
  Enebolig
  Bruksareal
  1. etasje: 59 kvm
  2. etasje: 42 kvm
  Primærrom
  1. etasje: 59 kvm
  2. etasje: 42 kvm  Tomt
  210m²

  Beskrivelse av tomt
  Festet tomt på ca. 210 kvm som består av to bruksnr. Koselig, inngjerdet tomt med flere usjenerte terrasseløsninger og liten gressplen. For øvrig gruset gårdsplass med garasje. Bortfester er Porsgrunn Kommune. Årlig festeavgift kr. 468,-. Festekontrakten er indeksregulert hvert 10`ende år, neste oppregulering er i 2031. Tomten kan innløses etter avtale med Porsgrunn kommune med oppgitt innløsningsum kr 13.478,- pr. 07.03.2023. Bortfester har forkjøpsrett som avklares i etterkant av salget. Festekontrakt og svarbrev fra bortfester ligger som vedlegg i salgsoppgaven.

  Beliggenhet
  Eiendommen ligger sentralt til i Brevik med kort vei til det meste av servicefunksjoner. Kort avstand til skoler, barnehager og sjøen med badeplasser og båthavner.

  Adkomst
  Se kartskisse. Det vil bli satt opp visningsskilt under visning.

  Bebyggelse
  Veletablert boligområde bestående av eneboliger, tomannsboliger og småhus.

  Byggemåte
  Frittliggende enebolig med areal over to etasjer + kryperom/ kjeller oppført ca.1900. Boligen er oppført med følgende byggemåte: Grunnmur i betong og gråsteinsmur etablert på fjell. Yttervegger i tradisjonelt Reisverk/bindingsverk tekket utvendig med liggende trepanel. Boligens vinduer består av to-lags isolerglass med rammer og karmer i trevirke. Etasjeskiller i tradisjonelt tre bjelkelag. Plassbygget takstoler med sadlet tak tekket med krum betong takstein. Takrenner i lakkert stål. Piper i murt teglstein. Boligen inneholder entre/gang, kjøkken, stue og toalettrom i 1.etasje. 3 soverom, bad, toalettrom og gang i 2.etasje. Kryperom i kjeller. Boligen er generelt lite oppgradert de senere år og må beregnes omfattende oppgradert. Bygningsdeler med rød TG3 (store eller alvorlige avvik): Krypkjeller: Det er registrert skader etter aktivitet av skadedyr Det er påvist skader på konstruksjoner i krypkjeller som er forårsaket av råte eller sopp. Det er ikke tilfredsstillende ventilering av krypkjeller. Tiltak: Konstruksjonene må sikres mot råte, sopp og skadedyr. Skadet treverk må skiftes. Bedre ventilering må etableres. Bad: Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav. Bad med utgått levetid. Tiltak: Våtrommet må totalrenoveres. Alle forhold med tettesjikt, våtsone, sluk m.m. må dokumenteres. Toalettrom: Toalettrom har ingen ventilering fra rommet, NS 3600 krever mekanisk avtrekk for å kunne gi TG 0/1. Tiltak: Mekanisk avtrekk bør etableres på toalettrom. Lokal utbedring må utføres. Oljetank: Det foreligger krav om sanering av oljetank. Tiltak: Oljetank må påregnes sanert. Røropplegg og tank utvendig må fjernes/saneres. Bygningsdeler med mørk oransje TG2 (avvik som kan kreve tiltak): Veggkonstruksjon: Det er ingen eller liten lufting i nedre kant av kledning mot grunnmur. Tiltak: Lokal utbedring må utføres Takkonstruksjon/Loft: Det er begrenset/dårlig ventilering av takkonstruksjonen. Konstruksjonene har skjevheter. Tiltak: Lufting/ventilering bør forbedres. Lokal utbedring må utføres. Vinduer: Det er påvist noen glassruter som er punktert eller sprukne. Karmene i vinduer er slitte og det er sprekker i trevirket. Tiltak: Vinduer med punkterte/sprukne glass må påregnes skiftes ut, enten hele vinduet eller kun selve glassene. Det må påregnes noe vedlikehold og at enkelte vinduer må skiftes ut. Innvendige overflater: Overflater har en del slitasjegrad utover det en kan forvente. Tiltak: Overflater må utbedres eller skiftes. Etasjeskille/gulv mot grunn: Målt høydeforskjell på over 15 mm gjennom hele rommet. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. Radon: Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre. Tiltak: Det bør gjennomføres radonmålinger. Pipe og ildsted: Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på pipe. Tiltak: Tidspunkt for piperehabilitering nærmer seg. Innsetning av nytt pipeløp bør beregnes. Innvendige trapper: Åpninger mellom trinn i innvendig trapp er større enn dagens forskriftskrav. Trappen er nokså bratt og lite egnet for trapp mellom boligrom. Det mangler håndløper på vegg i trappeløpet. Tiltak: Trappen må påregnes skiftes ut Innvendige dører: Det er påvist avvik som tilsier at det bør foretas tiltak på enkelte dører. Tiltak: Det bør foretas tiltak på enkelte dører. Innvendige vannledninger og avløpsrør: Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på innvendige vannledninger og avløpsrør. Tiltak: Tidspunkt for utskiftning av vannledninger nærmer seg. I forbindelse med oppgradering av våtrom vil det være naturlig med utskiftning av rør. Elektrisk anlegg: Sikringsskap med manuelle sikringer. Ledningsnett i hovedsak fra byggeår og noe oppgradert 1980 tallet. Kapasitet på kurser bør vurderes av kjøpere, da man vil ha individuelle behov. Det er kun foretatt en visuell befaring av det elektriske anlegget, og dette kan derfor ikke betraktes som en godkjenning. Bygningsdeler med lys oransje TG2 (avvik som ikke krever umiddelbare tiltak): Taktekking: Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på taktekkingen. Nedløp og beslag: Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på renner/nedløp/beslag. Utvendige dører: Dør har værslitt utvendige overflater Drenering: Mer enn halvparten av forventet levetid på drenering er overskredet. Det er ukjent type/alder/løsning på drenering og tettesjikt på grunnmur. Utvendige vann- og avløpsledninger: Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på utvendige vann- og avløpsledninger. Eiendommens tilstand er vurdert av takstmann Jan Tore Eriksrød og rapporten datert 19.05.2023 ligger som vedlegg til salgsoppgaven. Standardkrav vil være subjektivt fra interessent til interessent og tilstandsrapporten gir tilstandsgrad (TG) fra 0-3, hvor TG0 sjeldent vil forekommen og i den andre enden av skalaen er TG3 som indikerer kraftige symptomer/funksjonssvikt (eller f.eks. utgått levetid). TG2 nyanseres også med lys og mørk oransje, hvor lys oransje er merknader uten behov for umiddelbare tiltak og mørk oransje som kan kreve tiltak. For øvrig vil megler ta for gitt at tilstandsrapport er lest og forstått innen evnt. budgivning.

  Innhold
  Hovedetasje: Entre, hall, wc, stue m/utgang hage/terrasse og kjøkken. Andre etasje: Trappehall, 3 soverom, bad og toalettrom Krypekjeller med adkomst fra to luker i grunnmur. Garasje.

  Standard
  Gulv: Laminat i hall, stue, kjøkken, 1 soverom. Belegg i entré, trappehall, bad, 1 soverom. Teppe på et soverom. Flis på wc. Vegger: Hovedsakelig tapetserte overflater. Tak: Tak-ess i stue, trappehall, bad, 1 soverom, for øvrig er det i all hovedsak malte himlinger. Entre i overbygget inngangsparti inn til hall med adkomst til wc og inn til stuen, samt trapp til boligens 2. etg. Hall er oversiktlig og praktisk. Stuen er koselig og romslig, naturlig inndelt i spisestuedel og stuedel. Det er fin sjøutsikt utover sjøen mot Langesund fra stort vindu i stuen. Det er montert eldre kombinasjonsovn. Spisestuedelen Spisestuedelen er lys og trivelig med stort vindu og terrassedør ut til terrasse og hage. Det er montert varmepumpe i spisestuedelen. Kjøkkenet er fint, stort og lyst med masse skap og benkeplass, samt 3 store vinduer og spiseplass. Kjøkkenet har foldedør inn til spisestue. Av hvitevarer medfølger Ventilator, komfyr og kjøleskap. Selger har også vaskemaskin montert på kjøkken. Fra trapp i hall er det adkomst opp til boligens 2 etg. som inneholder 3 soverom, bad og wc. Hovedsoverommet mot sør er stort og fint med flott sjøutsikt utover fjorden. Det er også et stort soverom mot nord. Dette soverommet har store garderobeskap. Badet er funksjonelt med vask og dusjkabinett, badet er lite og har en enkel standard. Boligen sett over et har en enkel og grei boligstandard med behov for oppgraderinger og oppussing. Dette er en koselig enebolig som innehar en god logistikk.

  Innbo og løsøre
  Bransjens liste over løsøre og tilbehør legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen følger vedlagt salgsoppgaven. Det er full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse.

  Hvitevarer
  Kun hvitevarer som er spesifikt angitt i salgsoppgaven, følger med. Dette gjelder uavhengig av om hvitevaren(e) eventuelt kan anses som integrerte.

  Parkering
  Frittstående garasje og gruset gårdsplass.

  Forsikringsselskap
  Fremtind

  Polisenummer
  9810514

  Diverse
  Etter aksept av bud, vil eiendommens salgssum bli meddelt de som ev. måtte etterspørre denne. Eiendommens salgssum vil bli offentlig tilgjengelig ved overføring av hjemmel. Areal i salgsoppgaven er hentet i fra tilstandsrapporten. Fordelingen mellom primærrom (P-rom) og sekundærrom (S-rom) er basert på bruken av rommene på befaringstidspunktet. Rommenes bruk kan derfor være i strid med byggeforskriftene og/eller registrert/godkjent bruk. 

  Prisantydning inkl. omkostninger
  1 650 000 (Prisantydning) Omkostninger 12 900 (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt)) 2 800 (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg)) 172 (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585 (Tingl.gebyr pantedokument) 585 (Tingl.gebyr skjøte) 37 500 (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 500 000)) 54 542 (Omkostninger totalt) 1 554 542 (Totalpris inkl. omkostninger)

 • Oppvarming
  Varmepumpe og vedfyring i stue. For øvrig elektrisk oppvarming. Det er oljetank på eiendommen. Denne må påregnes sanert. Røropplegg og tank utvendig må fjernes/saneres.

  Energiklasse
  G

  Info energiklasse
  Alle som skal selge eller leie ut eiendom må som hovedregel energimerke boligen og fremskaffe en energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal på mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og eier er selv ansvarlig for at opplysningene er riktige. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket boligen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler.

 • Kommunale avgifter
  14988

  Kommunale avgifter år
  2023

  Info kommunale avgifter
  De kommunale avgiftene omfatter bl.a. eiendomsskatt, vann- og avløpsgebyr, renovasjonsgebyr samt feie- og tilsynsavgift. Det gjøres oppmerksom på at det kan forekomme variasjon i avgiftene som følge av forbruk og eventuelle kommunale endringer av gebyr/avgift

  Formuesverdi primær
  704088

  Formuesverdi primær år
  2021

  Formuesverdi sekundær
  2534717

  Formuesverdi sekundær år
  2021

  Andre utgifter
  Utover det som er nevnt under punktet «kommunale avgifter» og fyll inn eventuelle andre relevante punkt, påløper kostnader til for eksempel strøm, fyring/brensel, forsikring, innvendig/utvendig vedlikehold og abonnement til tv og internett.

  Tilbud lånefinansiering
  Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Gruppen AS og konsernets produktselskaper om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med oppdragsansvarlig for et uforpliktende tilbud vedrørende finansiering. Meglerforretningene kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester.

 • Tinglyste heftelser og rettigheter
  På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver: 3806/80/108: 25.04.1950 - Dokumentnr: 500645 - Festekontrakt - vilkår FESTE- / GRUNNAVGIFT OPPGITT I ANNET EN NORSKE KRONER BESTEMMELSER OM FORKJØPSRETT Dokumentnr: 907130 - Opprettelse av matrikkelenheten OPPRETTELSE - BESTÅENDE EIENDOM EIENDOMMEN ER OPRETTET FØR 1930

  Ferdigattest/brukstillatelse
  Det foreligger ikke ferdigattest eller brukstillatelse på boligen. Det er utstedt ferdigattest på garasje, datert 10.08.1979.

  Vei, vann og avløp
  Eiendommen er tilknyttet offentlig vann- og avløpsnett. Private stikkledninger til kommunal tilknytning.

  Regulerings- og arealplanner
  Boligen ligger i et område regulert til boligbebyggelse og bevaring kulturmiljø jf. reguleringsplan "Brevik med indre havn og deler av øya" - PlanID 3806 828. Reguleringskart ligger vedlagt i salgsoppgave.

  Adgang til utleie
  Det er ikke kjent at det foreligger offentligrettslige regler som er til hinder for at hele eiendommen leies ut.

  Verneklasse/sefrak
  Det gjøres oppmerksom på at denne boligen er registrert i SEFRAK-registrert og med Verneklasse B (utkast). SEFRAK-registeret er et landsdekkende register over eldre bygninger og andre kulturminner i Norge. Det kan foreligge spesielle restriksjoner i forhold til om-/påbygging og generell utnyttelse av eiendommen. Interessenter oppfordres til å ta kontakt med Porsgrunn Kommune ved spørsmål om evt. restriksjoner.

  Legalpant
  Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt og kommunale avgifter/gebyrer.

  Kommentar konsesjon
  Eiendommen har boplikt. Kjøper trenger ikke søke konsesjon, men må via egenerklæring om konsesjonsfrihet bekrefte at eiendommen skal benyttes til helårsbolig. Dvs. at minimum en person skal benytte eiendommen til sin primære bolig.

 • Lovanvendelse
  Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud. Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel. Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2). Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen. Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet. Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtagelse.

  Budgivning
  Budgivning i forbrukerforhold Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form. Budgivning utenfor forbrukerforhold Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.

  Omk. Kjøper beskrivelse
  1 650 000 (Prisantydning) Omkostninger 12 900 (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt)) 2 800 (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg)) 172 (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585 (Tingl.gebyr pantedokument) 585 (Tingl.gebyr skjøte) 37 500 (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 500 000)) 54 542 (Omkostninger totalt) 1 554 542 (Totalpris inkl. omkostninger)

  Omk. kjøper beløp
  54542

  Betalingsbetingelser
  Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.

  Hvitvaskingsreglene
  Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning.

  Personopplysningsloven
  Personopplysninger blir behandlet i samsvar med personopplysningsloven.

  Boligselgerforsikring
  Selger har tegnet boligselgerforsikring som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset oppad til MNOK 14. I den forbindelse har selger utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgivning.

  Boligkjøperforsikring
  Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 2 300/2 700/2 600 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.

  Meglers vederlag
  Det er avtalt fast vederlag på 45 000,- for gjennomføring av salgsoppdraget. I tillegg er det avtalt at oppdragsgiver skal dekke tilretteleggingsgebyr kr  13 900,- oppgjørshonorar kr 5900,- og visningshonorar kr  3500,-. Meglerforetaket har krav på å få dekket avtalte utlegg i henhold til oppdragsavtale. Alle beløp er inkl. mva. 

Jørn Amlie

Megler

Jørn Amlie

96 50 05 50

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev