aktiv-eiendomsmegling
Solgt
Bilde med pil

Brevikveien 4 C

 • BRA 118 m²
 • 4 soverom
 • OMKOSTNINGER26 342
 • TOTALPRIS INKL. OMKOSTNINGER5 526 342
 • EIENDOMSTYPERekkehus
 • EIERFORMEierseksjon
 • BYGGEÅR2 021
 • SOVEROM4
 • AREALP-rom 116 m²
 • FELLESKOST./MND-
 • EIERFORM TOMTFellestomt
 • 5 500 000,- (Prisantydning)

  Omkostninger
  172,- (Panteattest kjøper)
  585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
  585,- (Tingl.gebyr skjøte)
  25 000,- (Dokumentavgift)
  --------------------------------------------------------
  26 342,- (Omkostninger totalt)
  --------------------------------------------------------
  5 526 342,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.
Bilde med pil

Brevikveien 4 C, Viken

 • Brevikveien 4 A-F består av to tremannsboliger i rekke. Hele 118 kvm i bruksareal og med god planløsning. Plassert slik at man har gode lys - og solforhold. Boligene har en åpen, romslig
  stue og kjøkkenløsning, hele 4 soverom, 2 bad samt innvendig sportsbod kombinert vaskeromsløsning. Boligene er i sin helhet satt opp av kvalitetsleverandøren ABC - Hus. Dette er boligtype: TUVA 3M.

  Tuva hustype er moderne funkisinspirerte hus med stilrene linjer og mange fine detaljer. Boligene inneholder en høy standard og fremstår som moderne og tidløse,
  med nøye planlagte detaljer og materialvalg, hvor lite er overlatt til tilfeldighetene. I tillegg til innredninger kjøkken og bad følger det med integrerte hvitevarer og pipe og peis. Spesielt vil nevnes mange store vinduer som gir mye naturlig lys, og den ekstra gode takhøyden i deler av 2. etasje. Boligene bygges etter TEK 17 med dens krav til byggeteknikk, isolasjon og innemiljø.

  Alle hus leveres med Smarthusteknologi som standard. Styr lys, varme og ventilasjon på en enkel og brukervennlig måte - med systemet Kardia Smart. Se tilvalgbrosjyre for mer informasjon.
  En familiebolig av høy kvalitet hvor det bare er å flytte rett inn ! Det er mulig å få egen, platting samt carport ved å bestille dette utenom. Det legges frem trekkerør fra eget sikringskap slik man kan senere legge opp til el bil lading, denne kostnaden tas eventuelt av kjøper. Komplett nøkkelferdig bolig. Kjøkken fra Drømmekjøkken. Grunnarbeidet er igangsatt. Detaljer om ferdigstillelse er beskrevet i vedlagt salgsprospekt.

  NOEN HØYDEPUNKTER

  - Helt nytt!

  - Bygget etter TEK 17

  - Tilvalgsmuligheter forutsatt betingelser beskrevet i prospektet

  - § 12-garanti i fem år fra overtagelse

  - Balansert ventilasjon

  - Leveres med varmekabler i 1. etasje: bad, entrè, kjøkken og stue.

  - Smarthusteknologi

  - To biloppstillingsplasser

  - Tidsriktig og stilrent kjøkken med innredning fra Drømmekjøkkenet inkl. hvitevarer

  - Parkett

  - To baderom

  - Fire soverom

  - Sportsbod med muligheter for vaskerom

  - Kort vei til skole og barnehage

  - Flere flotte tur- og rekreasjonsmuligheter i nærområdet

  Brevikveien har beliggenhet ved Dal i Frogn Kommune. Like ved barneskole og barnehage. Trivelig bomiljø med også andre barnefamilier i området. Landlige omgivelser, men likevel sentralt. Gode bussforbindelser. Ca. 10 minutters kjøring til Vinterbro. Her er stort kjøpesenter, og Tusenfryd fornøyelsespark. Ved parken er det også pendlerparkering med hyppige bussforbindelser inn til bla.Oslo.
  Mulig å ta seg inn til Oslo fra Nesoddtangen med offentlig båt. Nesodden har også butikker og servicetilbud, samt idrettsaktiviteter m.m.
  Gåavstand til Brevik brygge hvor det er bade - og fiskemuligheter. Gode turmuligheter både på sommeren og vinteren.
  Det er ca. 15 minutters kjøring til Drøbak og ca. 30 minutter med bil til Oslo sentralbanestasjon.
 • Selger tar sikte på at eiendommen blir ferdigstilt innen 2. kvartal 2022, men dette tidspunktet er foreløpig og ikke bindende og utløser ikke dagmulkt. Senest 60 dager før ferdigstillelse av eiendommen skal selger gi kjøper skriftlig melding om endelig overtakelsesdato. Den endelige datoen er bindende og dagmulktsutløsende.

  Tomten: Eiet, ref. situasjonskart. Fellesarealer skal være felles eiet.
 • Brevikveien har beliggenhet ved Dal i Frogn Kommune.
  Dal skole og barnehage ligger
  på gangavstand. Det er dessuten kort avstand til Brevik brygge hvor det er gode bade - og
  fiskemuligheter. I området er det gode turmuligheter både på sommeren og vinteren.
  Det er ca. 15 minutters kjøring til Drøbak og ca. 10 minutter til Vinterbrosenteret. I
  tillegg er det kort vei til Nesodden med et rikt og variert idretts- og kulturmiljø, på
  Berger finner man fotballbane (gress/kunstgress), skøytebane, tennisbaner og
  idrettshall.
  Det er ca. 30 minutter med bil til Oslo sentralbanestasjon og ca. 20 minutter til Ski.
  Bussforbindelse til Oslo og Nesoddtangen.

  Pendlerparkering ved Tusenfryd med gode bussforbindelser inn til Oslo.
 • Se kartskisse
 • Bygges etter byggeforskirft TEK 17.

  Type fundamentering: Plate på mark.

  Oppbygging av utvendig vegg
  Kledning
  Utlekting for lufting av kledning
  Vindtettplate og vindsperreduk
  Bindingsverk 36x198mm
  200mm mineralull

  Komplettering av innsiden av utvendig vegg
  Plastfolie som innvendig diffusjonssperre
  50mm utlekting med mineralull
  Gipsplate


  Yttertakkonstruksjon
  Asfalt takbelegg pansergår, type Icopal MONO
  Rupanel som undetak
  Sløyfer og lekter for lufting
  Vindsperreduk
  Impregnert trefiberplate, 18mm, montert på overkant sperrer


  Komplettering på innsiden av yttertak
  Mineralull 300mm
  Dampsperre
  Nedforingslekte
  Gipsplate


  Vinduer: 3 - lags energiglass.

  Kledning leveres med et strøk hvit grunning og fabrikkmalt med farge iht. punkt 3 utvendig utforming. Siste malingsstrøk på plassen er ikke en del av leveransen og boligen er ikke å anse som ferdig malt. Siste strøk maling må påføres av boligeier innen påfølgende sommer.Materialene er behandlet på 3 sider. Etterbehandling av baksiden på forkantbord, vindskibord, og synlige kuttflater er ikke en del av leveransen.
  Impregnerte materialer leveres umalt, eks. rekkverk og søyler, det samme gjelder synlige konstruksjonsmaterialer.

  Inntegnet plate på mark/terasse på bakkeplan er ikke en del av ABChus sin leveranse, men kan kjøpes som et tilvalg.
  Dryppskjerming fungerer kun som regnavstøtende og er ikke å anse som en tett løsning. Kan også kondensere ved vintertid.

  Innvendig:
  Sparkling og maling Tak og vegger leveres sparklet og malt. Det leveres listefritt mellom tak og vegg, samt rundt takvinduer.
  Se vedlagt leveransebeskrivelse for mer detaljer.
 • 1. etasje: 59m² BRA og 57m² primærrom.
  2. etasje: 59m² BRA
  Totalt: 118 m² BRA og 116 m² primærrom.
  Primærrom: Alle rom med unntak av teknisk skap.
  Arealene er hentet fra byggetegninger og det kan avvike noe fra virkeligheten.
 • Felles eiet tomt. Tomtens grunnareal er 3146 m². Tomten vil deles inn i eksklusiv bruksrett for egen hage til hver seksjon. Størrelse på hver hage er ikke fastsatt enda. Øvrig vil være fellesareal.
 • Oppstillingsplass for bil på 18 kvm x 2 for hvert hus. Det vil være tilrettelagt med trekkrør fra hver boenhet til parkeringsplass for fremtidig elbil-lader.
 • Forbeholdt at man følger plan og bygningsloven er det mulig å lage utvendig bod i sammenheng med der man har egen carport. Kostnad og risiko med dette påhviler kjøper.
 • Alle hus leveres med Smarthusteknologi som standard. Styr lys, varme og ventilasjon på en enkel og brukervennlig måte - med systemet Kardia Smart. Se tilvalgbrosjyre for mer informasjon.
 • Det leveres trekkrør for tilkobling til fiberkabel som er i området (Telenor fiber).
 • Balansert ventilasjon med varmegjennvinner
 • Etter igangsetting vil det gis bestillingsfrister for tilvalg og endringer. Inngås kjøpsavtale etter igangsetting er kjøper kjent med at frister for tilvalg og endringer kan være utløpt. Kjøper er oppfordret til å ta forbehold i kjøpstilbudet dersom prosjektet er igangsatt, og kjøper har krav til tilvalg/endring som kjøper forutsetter skal være mulig å få levert av utbygger/selger.

  Selger vil så langt det er mulig forsøke å tilpasse kjøpere sine ønsker og behov. Ta kontakt med selger/megler for spørsmål og ønsker. Alle endringseller tilleggsarbeider skal avtales
  skriftlig mellom partene og i avtalen skal det redegjøre for pris og ev. fristforlengelse som følge av endringene. Det er en forutsetning at endringene er i samsvar med kravene som fremkommer av gjeldende teknisk forskrift. Kjøper har ikke rett til å kreve endringer og tilleggsarbeider som ikke står i sammenheng med ytelser som er avtalt, eller som i omfang eller karakter
  skiller seg vesentlig fra den avtale ytelsen eller er til hinder for rasjonell gjennomføring av byggearbeidene.

  Selger er heller ikke forpliktet til å utføre endringer eller tilleggsarbeider som vil føre til ulempe for selger som ikke står i forhold til kjøpers interesse i
  å kreve endringer eller tilleggsarbeider. Selger har rett til å ta seg betalt for utarbeidelse av pristilbud, tegninger, prosjektere løsninger mv. jf. Bustadoppføringslova § 44.
  Selger er uansett ikke forpliktet til å utføre endringer eller tilleggsarbeider som vil endre vederlaget for den enkelte bolig med mer enn 15 %, jf. Bustadoppføringslova § 9.
 • Hagene og fellesarealer vil bli opparbeidet etter utomhusplanen (gress, bark/grus). Adkomststier/vei og området for platting/terrasse i hagene vil bestå av grus (platting/terrasse er ikke en del av leveransen). Videre opparbeidelse og beplanting besørges/bekostes av kjøper og sameiet. Veiene innenfor tomten, samt felles gangveier leveres med grus.Søppelstasjon blir etablert i området som plassert på situasjonsplan. Det som på situasjonskartet og visualiseringstegninger er vist som vei og gangarealer og parkeringsareal blir levert gruset.
 • Faste priser og etter "førstemann-til-mølla"-prinsippet..
  10% av kjøpesummen innbetales 14 dager etter
  innsendt budskjema.

  Brevikveien 4 A kr. 5 500 000,-

  Brevikveien 4 B kr. 5 250 000,-

  Brevikveien 4 C - Solgt

  Brevikveien 4 D kr. 5 400 000,-

  Brevikveien 4 E kr. 5 150 000,-

  Brevikveien 4 F - Solgt

  Omkostninger
  kr 25 000,- (Dokumentavgift)*

  kr 206,- (Panteattest kjøper)
  kr 525,- (Tingl.gebyr pantedokument)
  kr 525,- (Tingl.gebyr skjøte)

  Totale omk: kr 26 526,-

  * Lave omkostninger ved kjøp av ny
  bolig. Ved førstegangsoverdragelse av
  ny bolig svares det kun dokumentavgift
  av tomteverdien. Dokumentavgiften
  utgjør 2,5 % av tomtens salgsverdi på
  tinglysingstidspunktet for den enkelte
  seksjon. P.t. er tomteverdien pr. bolig
  antatt å være ca. kr. 1000 000,-


  Det tas forbehold om endring i gebyrer,
  tomteverdien og dokumentavgift på
  tinglysingstidspunktet samt å kunne
  endre priser på usolgte boliger.
 • Felleskostnader vil avhenge av hvilke tjenester sameiet ønsker utført i felles regi, og fordeles iht. sameiebrøk. Felleskostnadene skal dekke bl.a. vedlikehold fellesarealer, snømåking, felles anlegg for borrevann og renseanlegg. Stipulerte/anslåtte felleskostnader ca. kr 1.000 pr. mnd. pr. boenhet. Dette inkluderer da fellesstrøm, service renseanlegg, slamtømming, vedlikehold av pumpehus for drikkevann.
 • Helårsrenovasjon for 240 liter i år 2020 var kr 2633,-. Event. feiegebyr etc. komme rutenom. Eiendomskatt kommer utenom.
 • Det er eiendomskatt i Frogn Kommune
 • Selger kan velge å stille garanti etter bustadoppføringslova § 47 som sikkerhet for forskuddsinnbetalingen. Dette innebærer at utbygger kan disponere forskuddsinnbetalingen fra kjøper fra det tidspunkt garantien foreligger. Eventuelle renter av forskuddsbeløpet tilfaller kjøper frem til garanti er stilt og til selger etter at garantien er stilt. Dersom selger ikke velger å stille garanti vil forskuddsbetalingen bero på meglers klientkonto inntil skjøte er tinglyst på kjøper. Betaling for ev. endrings- og/eller tilleggsarbeider bestilt gjennom faktureres enten direkte fra ABC - Hus (er ikke helt bestemt enda) eller fra selger når vedkommende endrings- og/eller tilleggsarbeid er utført. Dersom forfall på faktura er forut for overtakelse, må selger stille garanti i henhold til bustadoppføringslova § 47.
  Før noen del av kjøpesum blir utbetalt selger må hjemmel til leiligheten være overført kjøper, jf. bustadoppføringslova §46.
 • Det vil bli etablert et eierseksjonssameiet
  med 6 enheter på samme matrikkel. Det er lagt opp til et formelt
  eierseksjonssameiet med generelle lovpålagte vedtekter. Utkast av vedtekter vedlagt.
 • Ikke bestemt.
 • Dersom en rasjonell forvaltning av fellesareal eller offentlig myndighet krever det, kan selger etablere velforening eller lignende som kjøper og/eller eierseksjonssameiet skal være medlem av. Kostnadene ved forvaltning av slikt fellesareal vil bli fordelt på medlemmene.
 • Vedtekter vil være ferdig utarbeidet innen prosjektet er ferdigstilt i sin helhet.
  Det tas forbehold om endringer i vedlagt skisse som viser fordeling av uteareal.
  Eierbrøk i sameiet er enda ikke fastsatt.
 • Tillatt.
 • Seksjonen kan leies ut i sin helhet.
 • Hele byggeprosjektet vil bli fullverdiforsikret frem til overtakelse. Forsikringen gjelder også materialer som er tilført leiligheten, jf. bustadoppføringslova § 13 siste ledd. Ved brann- eller annet skadetilfelle tilfaller erstatningssummen selger, som snarest mulig plikter å gjenopprette skaden.
  Hver seksjon tegner egen bygningsforsikring. Etter overtakelse skal seksjonseieren holde bygningen forsikret til en hver tid.

  Felles bygningsforsikring kan inngås om sameiet skulle ønske dette.
 • Leiligheten leveres fri for pengeheftelser med unntak av panterett til fordel for sameiet i henhold til Eierseksjonsloven § 31. Det er ingen fellesgjeld i prosjektet.
 • Gnr.48, bnr. 131, snr. 1, 2, 3, 4, 5 ,6
 • Privat vei ut til offentlig vei. Privat vann og avløp. Privat vanntilførsel, og eget privat renseanlegg. Det utarbeides egen avtale med tilhørende vedtekter for regulering og fordeling av kostnader for drift av privat vanntilførsel og renseanlegg. Det vil bli inngått sameieavtale mellom Brevikveien 2 og Brevikveien 4.
 • Tomten er regulert til bolig. Reguleringskart med bestemmelser er vedlagt i prospektet.
 • Kjøper aksepterer at det på eiendommen kan påheftes servitutter/erklæringer som måtte bli påkrevd av offentlig myndighet, deriblant erklæring som regulerer drift og vedlikehold av fellesområder, og drift og vedlikehold av energi nettverk m.m.
 • Illustrasjoner og tegninger i salgsprospektet og ellers i
  markedsføringen er kun ment som illustrasjoner og detaljer mht. møbler,
  innredning, busker, trær mv. ikke bindende for selger. Selger vil levere
  innredning, utstyr og utearealer slik som beskrevet i leveransebeskrivelsen
  (teksten). Kjøper gjøres spesielt oppmerksom på at plantegningene i
  salgsprospektet ikke er i målestokk og kan benyttes til måltaking eller
  arealberegning.

  Selger forbeholder seg retten til å foreta endringer og justeringer i
  detaljprosjekteringen. Selger tar også
  forbehold om endringer i materialvalg og tekniske løsninger som er
  nødvendige eller hensiktsmessige, såfremt den generelle standarden og
  kvaliteten som er beskrevet i leveransebeskrivelsen ikke forringes.
 • Avtaleforholdet er regulert av lov av 13. juni 1997 nr. 43 om avtaler med forbruker om oppføring av ny bustad (bustadoppføringslova), heretter kalt buofl. Bustadoppføringslova bruker betegnelsene entreprenør og forbruker, mens her brukes uttrykkene selger og kjøper om de samme betegnelsene.

  Prosjektet retter seg mot forbrukere som ønsker å erverve bolig til eget bruk. Buofl. kommer ikke til anvendelse der kjøper anses som næringsdrivende/investor, eller når boligen er ferdigstilt. I slike tilfeller vil handelen som hovedregel reguleres av lov om avhending av fast eiendom av 3. juli 1992 nr. 93 (avhendingsloven). Selger kan likevel velge å selge etter buofl., men dette må avtales særskilt ved avtaleinngåelsen.

  Buofl. kan ikke fravikes til ugunst for forbruker, jf. buofl. § 3.
 • Selger tar sikte på at eiendommen blir ferdigstilt innen 2. kvartal 2022, men dette tidspunktet er foreløpig og ikke bindende og utløser ikke dagmulkt. Senest 60 dager før ferdigstillelse av eiendommen skal selger gi kjøper skriftlig melding om endelig overtakelsesdato. Den endelige datoen er bindende og dagmulktsutløsende.
 • Selger tar forbehold om endringer i forhold til opplysninger gitt i salgsoppgaven og teknisk beskrivelse med hensyn til konstruksjon og materialvalg, fargevalg og arkitektoniske løsninger, herunder bl.a. mindre endringer av planløsninger. Det tas spesielt forbehold om endringer og justeringer som er hensiktsmessige og nødvendige for plassering av sjakter og kanaler, herunder innkassinger av kanaler/føringer som ikke er vist på tegningene. Eventuelle endringer skal ikke forringe kvaliteten på leiligheten.

  Kjøper er forpliktet til å godta de endringer for leiligheten som måtte følge av eventuelle krav satt av kommune eller annen offentlig myndighet.

  Plantegninger og illustrasjoner som viser ulike innredningsløsninger er ment som illustrasjoner for mulige løsninger og inngår ikke i standardleveransen. Tegningene i prospektet bør ikke benyttes som grunnlag for nøyaktig møbelbestilling, både fordi endringer vil kunne forekomme og fordi målestokkavvik vil kunne forekomme ved trykking/kopiering.

  Om det blir nødvendig å gjennomføre vesentlige endringer ut over de forannevnte, plikter selger å varsle kjøper om endringene uten ugrunnet opphold.

  Endringer i lov eller forskrift, nye offentligrettslige krav eller vedtak som regulerer forhold knyttet til selgers ytelse, er kjøpers ansvar med mindre selger ved avtaleinngåelse var kjent med, eller burde være kjent med endringene. Ev. økte kostnader dekkes av kjøper. Slike kostnader vil medføre en tilsvarende økning i det avtalte vederlaget for kjøper. Selger skal uten ugrunnet opphold varsle kjøper om endringene og de konsekvenser dette innebærer.

  Selger forbeholder seg retten til å endre priser og betingelser for alle usolgte enheter uten forutgående varsel til øvrige kjøpere. Videre tas forbehold om å leie ut usolgte enheter.
 • Kontraktsposisjonen kan videreselges under forutsetning av at selger får dokumentasjon på at ny kjøper trer inn i kontrakten med de samme rettigheter og forpliktelser som opprinnelige
  kjøper. Det må også fremlegges tilfredsstillende finansieringsbekreftelse. Videresalg før selgers forbehold er avklart vil ikke bli akseptert. Ved videresalg påløper et administrasjonsgebyr med kr 40 000,- inkl. mva. Kjøper kan ikke benytte boligprosjektets markedsmateriell i ev. markedsføring for transport av kjøpekontrakt uten selgers samtykke.
 • Vedlagt attest i prospektet, oppvarmingskarakter ligger i virkeligheten et sted mellom rød og orange siden det er vedovn.
 • I forbindelse med salg av dette
  prosjektet er avtalen om
  vederlag mellom selger og
  megler: Provisjon kr 35.000,- per enhet,
  Tilretteleggingshonorar
  kr 21 000,- for hele prosjektet,
  Markedspakke 14 700,- for hele prosjektet, og kr. 5 400,-
  pr. oppgjør.
  Megler har rett til å få
  dekket sine utlegg i forbindelse med
  salg av eiendommen.
 • Aktiv Eiendomsmegling/Estator
  Eiendomsmegling AS har avtale
  med Askim & Spydeberg
  Sparebank om formidling av
  finansielle tjenester. Ta kontakt
  med oppdragsansvarlig for et
  uforpliktende tilbud.
 • Aktiv Eiendomsmegling tilbyr gratis verdivurdering for kjøpere i prosjektet. Ta kontakt så kommer vi på en befaring. Sett inn kontaktinformasjon til megler.
 • Sofian Tariq Mehmood
Harald Bjørgengen

Megler

Harald Bjørgengen

94 14 62 83

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger