aktiv-eiendomsmegling

BRUMUNDDAL Antatt Langenga

Stor fradelt boligtomt med god beliggenhet i Langenga, rett i utkanten av Brumunddal sentrum.

 • kr 1 250 000
 • BRA 230 m²
 • 5 soverom
 • Prisantydningkr 1 250 000
 • Omkostningerkr 32 592
 • Totalpris inkl. omkostningerkr 1 282 592
 • ObjektstypeTomt
 • EierformSelveier
 • Tomt1 351.3 m²
 • Eierform tomtEiertomt
 • 1 250 000 (Prisantydning) Omkostninger 172 (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585 (Tingl.gebyr pantedokument) 585 (Tingl.gebyr skjøte) 31 250 (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 250 000)) 32 592 (Omkostninger totalt) 1 282 592 (Totalpris inkl. omkostninger)

Meld deg på visning!

Påmelding

Antatt Langenga, Innlandet

 • Tomt
  1351.3m²

  Beskrivelse av tomt
  Stor fradelt tomt på ca. 1 351,3 m² i Langenga i Brumunddal. Tomten ligger i skrånende terreng. Tomtestørrelse/-areal er hentet fra matrikkelutskrift (basert på oppmåling i digitalt kart). Det gjøres oppmerksom på at denne type arealangivelse (med tilhørende kart) kan være upresis og at man dermed kan få avvik i både areal og grenser ved en eventuell fremtidig oppmåling. Mangel grunnet avvikende grenser og/eller arealsvikt (jf. avhendingslovas § 3-3) kan derfor ikke påberopes.

  Beliggenhet
  Tomten ligger fint til i rolige og barnevennlige omgivelser i Langenga i Ringsaker. Til Brumunddal sentrum er det ca. 2 km og her er alt du trenger av butikker og servicetjenester. Brumunddal kan by på flere bakerier og kaféer, og en rekke butikker med personlig service og et godt vareutvalg. Brumunddal kan også tilby fine turområder hele året; enten du vil rusle ned til Mjøsa, langs elva eller ta den en topptur til Høsbjør, Bangsberget eller Bjørgeberget som kan tilby flott utsikt på toppen. Brumunddal kan også by på flere treningssentre med et godt utvalg apparater. Fra Brumunddal stasjon er det gode togforbindelser til Hamar, Lillehammer, Oslo og Trondheim. Et av Norges beste skiløypenett finner du i Ringsakerfjellet beliggende ca. 30-40 km unna. Om sommeren er det også flotte turløyper og sykkelstier.

  Prisantydning inkl. omkostninger
  1 250 000 (Prisantydning) Omkostninger 172 (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585 (Tingl.gebyr pantedokument) 585 (Tingl.gebyr skjøte) 31 250 (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 250 000)) 32 592 (Omkostninger totalt) 1 282 592 (Totalpris inkl. omkostninger)

 • Info kommunale avgifter
  For 2023 gjelder følgende satser for kommunale avgifter (inkl. mva.): - Abonnementsgebyr vann og avløp: Kr 8.523,-. - Forbruk vann: Kr 30,18,- per kubikk. - Forbruk kloakk: Kr 34,75,- per kubikk. - Renovasjon: Kr 5.318,- (middels beholder - 140 liter). - Feie- og tilsynsgebyr: Kr 555,- (feiing 1 pipeløp hvert 2. år). - Eiendomsskatt vil utgjøre 4,0 promille av eiendommens skattegrunnlag (fastsettes ved "taksering"). Forbruk vann og avløp beregnes/avregnes etter avlest vannmåler. Størrelse på renovasjonsavgift avhenger av størrelse på dunk(er). Feie- og tilsynsgebyr avhenger av hvor mange pipeløp som må feies/inspiseres. Det gjøres oppmerksom på at avgiftene normalt justeres/reguleres årlig. Kjøper bærer alle kostnader og gebyrer/avgifter rundt tilknytning til infrastruktur som vei, vann, avløp, strøm o.l.

  Info formuesverdi
  Ligningsverdi fastsettes først etter ferdigstillelse. Ligningsverdien fastsettes med utgangspunkt i en kvadratmeterpris som beregnes av Statistisk sentralbyrå. Kvadratmeterprisen skal gi uttrykk for en estimert markedsverdi pr. kvadratmeter og bygger på statistiske opplysninger om omsatte boliger (boligtype, areal, geografisk beliggenhet og alder). Det tas også hensyn til om boligen ligger i et område som er tett eller spredt bebygget. Ut fra kvadratmeterprisene til SSB fastsetter Skatteetaten årlige kvadratmetersatser. Disse satsene vil utgjøre henholdsvis 25% av kvadratmeterprisene for primærboliger (der boligeier er folkeregistret pr. 1. januar) og 90% for sekundærboliger (alle andre boliger). Ligningsverdien finnes ved å multiplisere kvadratmetersatsen med boligens areal (P-rom).

 • Tinglyste heftelser og rettigheter
  Følgende tinglyste heftelser (dokument) vil følge med eiendommen: - Dagboknr. 2522, tinglyst den 31.05.1964. Gjelder best. om vann/kloakkledning. - Dagboknr. 2012, tinglyst den 26.03.1973. Gjelder erklæring/avtale om trafostasjon/kiosk.

  Vei, vann og avløp
  Tomten skal ha innkjøring/avkjørsel fra den kommunale veien, Langenga. Eventuelle bygninger på tomten skal tilknyttes offentlig vann- og avløpsnett. Kjøper må selv påkoste tilknytning og graving fra nærmeste tilknytningspunkt og frem til egen tomt/bolig. Tilknytningsavgift for vann er i budsjett for Ringsaker kommune 2023 opplyst å skulle utgjøre kr. 50.625,- inkl. mva. Tilknytningsavgift for avløp er i budsjett for Ringsaker kommune 2023 opplyst å skulle utgjøre kr. 57.500,- inkl. mva.

  Regulerings- og arealplanner
  Eiendommen omfattes av eldre reguleringsplan for Bakkehaugen-Rostad-Rognjordet, fra 2007. Reguleringsformål for eiendommen er boliger. Eiendommen omfattes av eldre reguleringsplan for Fv 21 Lillebørke-Bjørgevegen G/S-Veg, fra 2007. Reguleringsformål for eiendommen er boliger. Eiendommen omfattes av kommuneplan for Ringsaker kommune (2022-2026), hvor eiendommen er avsatt/utnyttet til boligbebyggelse. Eiendommen omfattes av hensynssone H220 gul sone for støy iht. T-1442. Eiendommen omfattes av kommuneplan for Ringsaker kommune (2024-2040) under arbeid.

  Legalpant
  Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt og kommunale avgifter/gebyrer.

  Kommentar konsesjon
  Tomten er ubebygd, mindre enn 2 dekar og er godkjent fradelt etter plan- og bygningsloven og jordloven. Kjøper er kjent med at dette bekreftes overfor plan- og bygningsmyndigheten ved utfylling av egenerklæring om konsesjonsfrihet.

 • Lovanvendelse
  Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.    Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen.    Dersom eiendommen har et mindre areal enn kjøperen har regnet med, utgjør dette likevel ikke en mangel med mindre arealet er vesentlig mindre enn det som er opplyst av selgeren eller selgers medhjelpere, eller disse har opptrådt særlig klanderverdig, jf. avhendingsloven § 3-3 (1).   Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.    Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (1) fravikes, og hvorvidt et arealavvik karakteriseres som en mangel, vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

  Budgivning
  Budgivning i forbrukerforhold  Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form.   Budgivning utenfor forbrukerforhold  Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler.   Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.

  Omk. Kjøper beskrivelse
  1 250 000 (Prisantydning) Omkostninger 172 (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585 (Tingl.gebyr pantedokument) 585 (Tingl.gebyr skjøte) 31 250 (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 250 000)) 32 592 (Omkostninger totalt) 1 282 592 (Totalpris inkl. omkostninger)

  Omk. kjøper beløp
  32592

  Betalingsbetingelser
  Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.

  Hvitvaskingsreglene
  Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning.

  Personopplysningsloven
  Personopplysninger blir behandlet i samsvar med personopplysningsloven.

  Meglers vederlag
  Det er avtalt fast provisjon pålydende kr. 43.750,- for gjennomføring av salgsoppdraget. I tillegg er det avtalt at oppdragsgiver skal dekke tilretteleggingsgebyr kr. 15.900,-, innhenting av opplysninger kr. 5.500,- og markedspakke Aktiv digital kr. 10.000,-. Alle beløp er inkl. mva. 

Dokumenter

Sindre Ilseth Heia

Megler

Sindre Ilseth Heia

91 59 55 10

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev