aktiv-eiendomsmegling
Solgt

BRUMUNDDAL Bekkelivegen 7

Fin og praktisk enebolig i nærheten av Byflaten. Gode solforhold. Stor åpen stue. Kjøkken fra 2018.

 • kr 3 250 000
 • BRA 146 m²
 • 3 soverom
 • Prisantydningkr 3 250 000
 • Omkostningerkr 98 292
 • Totalpris inkl. omkostningerkr 3 348 292
 • ObjektstypeEnebolig
 • EierformSelveier
 • Byggeår1979
 • Soverom3
 • ArealP-rom 143 m²
 • Tomt352.3 m²
 • Eierform tomtEiertomt
 • 3 250 000 (Prisantydning)

  Omkostninger
  12 900 (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800 (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172 (Pantattest kjøper - lagt ut av megler)
  585 (Tingl.gebyr pantedokument)
  585 (Tingl.gebyr skjøte)
  81 250 (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 3 250 000))

  98 292 (Omkostninger totalt)

  3 348 292 (Totalpris inkl. omkostninger)
Velkommen til Bekkelivegen 7 i det vakre Ringsaker! Med sin rolige og idylliske atmosfære, omgitt av naturskjønnhet, er dette virkelig et sted du kan komme hjem til. Bekkelivegen 7 ligger i et fredelig nabolag. Når du kommer hjem etter en travel dag, kan du nyte den friske luften og den beroligende lyden av fuglekvitter som fyller området. Denne beliggenheten tilbyr den perfekte kombinasjonen av landlig sjarm og moderne bekvemmelighet.

Bekkelivegen 7, Innlandet

 • Arealbeskrivelse
  Enebolig
  Bruksareal
  Kjeller: 70 kvm
  1. etasje: 76 kvm
  Primærrom
  Kjeller: 67 kvm Entré, Gang, Trapperom, Bad, Soverom 1, Soverom 2, Soverom 3
  1. etasje: 76 kvm Trapperom , Stue , Spisestue , Kjøkken  Tomt
  352.3m²

  Beskrivelse av tomt
  Eiertomt på ca. 352 m². I tillegg følger ideell andel 1/15 i: Gnr. 16 bnr. 58. Gnr. 16 bnr. 59. Gnr. 16 bnr 60. Disse matrikkelnummerne er nabolagets realsameie. Arealet utgjør ca. 6.937 m². Arealet består av fellesområder som vei og garasjebygg. Et realsameie betyr som regel felles vedlikeholdsplikt av tomteområdene. Det gjøres oppmerksom på at en større del av garasjen på eiendommen Bekkelivegen 7 går over på realsameiets tomtegrense/eiendom. Det er ikke tinglyst noen bruksrett i forbindelse med dette. Kjøper overtar ansvar og risiko for forholdet. Selger opplyser også om at man benytter en av parkeringsplassene i felles parkeringshus på realsameiets eiendom. Det gjøres også her oppmerksom på at bruken av garasjen og eventuell vedlikeholdsplikt ikke er tinglyst. Kjøper overtar ansvar og risiko for forholdet. Tomtestørrelse/-areal er hentet fra matrikkelutskrift (basert på oppmåling i digitalt kart). Det gjøres oppmerksom på at denne type arealangivelse (med tilhørende kart) kan være upresis og at man dermed kan få avvik i både areal og grenser ved en eventuell fremtidig oppmåling. Mangel grunnet avvikende grenser og/eller arealsvikt (jf. avhendingslovas § 3-3) kan derfor ikke påberopes.

  Beliggenhet
  Velkommen til Bekkelivegen 7 i det vakre Ringsaker! Med sin rolige og idylliske atmosfære, omgitt av naturskjønnhet, er dette virkelig et sted du kan komme hjem til. Bekkelivegen 7 ligger i et fredelig nabolag. Når du kommer hjem etter en travel dag, kan du nyte den friske luften og den beroligende lyden av fuglekvitter som fyller området. Denne beliggenheten tilbyr den perfekte kombinasjonen av landlig sjarm og moderne bekvemmelighet. Nærheten til naturen er en av de mest fantastiske egenskapene ved Bekkelivegen 7. Her kan du oppleve flotte turer i skogen, sykkelturer langs rolige stier eller bare slappe av og nyte den spektakulære utsikten over det omkringliggende landskapet. Ringsaker er kjent for sin naturskjønne skjønnhet, og du vil virkelig ha muligheten til å oppleve det på sitt beste. Samtidig er Bekkelivegen 7 også gunstig plassert i forhold til alle fasiliteter du trenger i hverdagen. Gangavstand til barneskole og barnehage. Det er enkel tilgang til dagligvarebutikker, restauranter, kafeer og andre nødvendigheter. I tillegg er det gode transportforbindelser som gjør det enkelt å komme seg rundt og utforske andre deler av Ringsaker og de omkringliggende områdene. Enten du er ute etter et rolig og avslappende hjem eller ønsker å være aktiv og utforske naturen, er Bekkelivegen 7 det ideelle stedet for deg. Med sin idylliske beliggenhet og sin nærhet til både natur og bekvemmeligheter, vil du virkelig kunne nyte alt Ringsaker har å tilby.

  Byggemåte
  Byggeår 1979. Tilstanden generelt på boligen ansees som normal, tatt i betraktning alder og av hva som er utført av vedlikehold og oppgraderinger etter opprinnelige byggeår. Planløsninger fra den tiden det ble oppført og senere endret og tilbygd. Boligen fremstår generelt i en normal standard. Drenering fra opprinnelig byggeår, og det er bemerkninger. Fuktslade i utforet trevegg i ett rom i sokkeletasje. Baderom må oppgraderes pga alder. Generelt diverse bemerkninger pga bla. nyere krav og standarder, og tatt i betraktning alder vil det naturlig være behov for diverse vedlikehold/oppgraderinger. Beskrivelse av byggemåte er hentet fra tilstandsrapport utført av ICON TAKST AS. Tilstandsrapporten angir også byggetekniske tilstandssvekkelser (tilstandsgrader -TG). For denne eiendommen er det gitt tilstandsgrad TG 2 (avvik som ikke krever umiddelbare tiltak) for følgende bygningsdeler-/komponenter: Taktekking: Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på undertak. Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på taktekkingen. Nedløp og beslag: Det mangler snøfangere på hele eller deler av taket, men det var ikke krav om dette på byggemeldingstidspunktet. Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på renner/nedløp/beslag. Det er ikke tilfredsstillende bortledning av vann fra taknedløp ved grunnmur. Usikker løsning i fm takrenne på karnapp, og ser ut til å være utett. Det er råte i forkatbordet. Utkast på takrenne i fm karnapp (ikke nedløp). Utvendige trapper: Rekkverkshøyder er under dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper. Overflater: Sprekk i overgang stue og karnapp. Etasjeskille/gulv mot grunn: Målt høydeforskjell på mellom 10 - 20 mm innenfor en lengde på 2 meter. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. Målt høydeforskjell på over 15 mm gjennom hele rommet. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. Radon: Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre. Radonmålinger er ikke foretatt, heller ikke andre tiltak mot radon, eiendommen ligger i et område som i NGU Radon aktsomhetskart er definert med "moderat til lav" aktsomhetsgrad. Innvendige trapper: Det mangler håndløper på vegg i trappeløpet. Åpninger i rekkverk er større enn dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper. Bad: Hulltaking er ikke foretatt da det allerede er påvist andre avvik i våtsonen. Vannledninger: Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på innvendige vannledninger. Avløpsrør: Det er ikke påvist tilfredsstillende stakemulighet på avløpsanlegg. Ventilasjon: Naturlig ventilering. Dette var vanlig på eldre hus, men er ikke etter dagens forskrifter. Varmesentral: Mer enn halvparten av forventet brukstid på varmesentral er oppbrukt. Utvendige vann- og avløpsledninger: Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på utvendige vannledninger. Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på utvendige avløpsledninger. Det er gitt tilstandsgrad TG 2 (avvik som kan krevet tiltak) for følgende bygningsdeler-/komponenter: Veggkonstruksjon: Det er ingen lusing/musebånd i nedre kant av konstruksjon. Takkonstruksjon/Loft: Det er påvist andre avvik: Råteskade i karnapp- synlig på forkantbord. Kan også være skjulte skader. Ukjent lufteløsning. Vinduer - 2: Det er påvist andre avvik: Kjellervinduer er nær grunnen/bakken (bør være min 15 cm). Murt lyskasse utvendig har sprekker/skader. Kjøkken: Det er ikke montert komfyrvakt i kjøkkenet som er krav på dette kjøkkenet ut ifra alder. Drenering: Mer enn halvparten av forventet levetid på drenering er overskredet. Det er ut ifra observasjoner påvist indikasjoner på at drenering/tettesjikt har begrenset effekt. Noen meter uten synlig utvendig tettesjikt. Det er ellers synlig tettesjikt på utvendig mur, og er løs fra grunnmur, og ikke fastmontert med list. Det er fukt i innvendig utforet vegg mot oversiden/baksiden, og kan ha sammenheng med at vann har kommet bak tettesjiktet over tid. Etter min vurdering er det også feil fall på terreng og kjellervindu som ligger lavt på den ene siden, i kombinasjon med utett utvendig tettesjikt Pipe og ildsted: Ildfast plate mangler på gulvet under sotluke/feieluke på pipe. Det er gitt tilstandsgrad TG 3 (store eller alvorlige avvik) for følgende bygningsdeler-/komponenter:  Utvendige trapper - 2: Det er ikke montert rekkverk. Det er ikke rekkverk fra murkanter til trapp. Rom Under Terreng: Det er i hulltaking påvist fukt-/råteskader. Fuktskader i utforet trevegg. Fukt i trevegg-innervegg i boden. Bad: Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav. Hakk/merke i badekar. Forstøtningsmurer: Det mangler rekkverk/annen sikring på forstøtningsmuren(e) ut ifra dagens krav. Terrengforhold: Terreng faller inn mot bygning. For ytterligere/detaljerte beskrivelser av avvik, øvrige tilstandsgrader og bygningsteknisk utførelse, også ved eventuelle andre bygninger, se tilstandsrapport som er et vedlegg i salgsoppgaven. Areal i salgsoppgaven er hentet i fra tilstandsrapport fra takstmann. Fordelingen mellom primærrom (P-rom) og sekundærrom (S-rom) er basert på bruken av rommene på befaringstidspunktet, uten at det er tatt hensyn til lover og/eller forskrifter. Rommenes bruk kan derfor være i strid med byggeforskriftene og/eller registrert/godkjent bruk. Se eventuelle anmerkninger under punktet «Ferdigattest/midlertidig brukstillatelse».

  Sammendrag selgers egenerklæring
  Selger har tegnet boligselgerforsikring som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset oppad til kr 10.000.000,-. Det er boligdelen av eiendommen som dekkes av forsikringen. Selger har utarbeidet en egenerklæring (vedlagt salgsoppgaven) som kjøper må gjøre seg kjent med før budgivning. Selger har i egenerklæringen bemerket følgende: Pkt. 5: Kjenner du til om det er/har vært problemer med drenering, fuktinnsig, øvrig fukt eller fuktmerker i underetasje/kjeller? -Ja, Fukt på bod og vegg på soverom i underetasjen. Pkt. 16: Kjenner du til om det har vært utført arbeid på terrasse/garasje/tak/fasade? Ja, Ja, kun av ufaglært/egeninnsats/dugnad, Nytt terassegulv. Pkt. 18: Kjenner du til om det er innredet/bruksendret/bygget ut i kjeller eller loft eller andre deler av boligen? - Ja, Utvidet entre,soverom i underetasje.Bygget på karnapp i stuen og utvidet terassen.Fjernet bad og soverom i øvre etasje som var opprinnelig fra 1979.Brukes i dag som stue.

  Innhold
  Eiendommen består av: Enebolig, garasje i fellesanlegg* og dobbelgarasje* *Se pkt. ''tomt''. Selve boligen består av: Sokkeletasje med: Entré, gang, trapperom, bad, soverom 1, soverom 2, soverom 3* 1. etasje med: Trapperom, stue, spisestue, kjøkken. *Se pkt. ferdigattest/midlertidig brukstillatelse.

  Standard
  Bekkelivegen 7 er en enebolig som tilbyr moderne bekvemmeligheter og flott utsikt. Boligen har gjennomgått en oppgradering av kjøkkenet i 2018, noe som gir et moderne og stilfullt utseende. Kjøkkenet er utstyrt med moderne apparater og tilbyr et funksjonelt og inspirerende miljø for matlaging og sosialt samvær. Badet i boligen ble opprinnelig installert på midten av nittitallet. Boligen har tre innredede rom som benyttes som soverom*. Alle rommene har plass til skap, nattbord og seng. *Se pkt. ''ferdigattest/midlertidig brukstillatelse. En av høydepunktene ved boligen er den store og åpne stuen. Denne romslige stuen gir rikelig med plass til å slappe av, underholde gjester og nyte familiens tid sammen. Fra stuen er det utgang til en terrasse som tilbyr flotte sol og utsiktsforhold. Dette uterommet gir en flott mulighet til å nyte frisk luft og naturskjønne omgivelser uten å forlate hjemmet. Bekkelivegen 7 er et flott hjem med moderne kjøkken og romslige oppholdsområder. Med sin vakre utsikt og funksjonelle rom, kan dette være noe som passer for alle!

  Innbo og løsøre
  Bransjens liste over løsøre og tilbehør legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen følger vedlagt salgsoppgaven. Det er full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse. 

  Hvitevarer
  Kun hvitevarer som er spesifikt angitt i salgsoppgaven, følger med. Dette gjelder uavhengig av om hvitevaren(e) eventuelt kan anses som integrerte.

  Parkering
  Se også kommentarer vedr. dobbeltgarasje. En stor del av denne garasjen går over på realsameiets tomt.

  Forsikringsselskap
  Tryg forsikring

  Diverse
  Feiing ble utført siste gang i 2022. Tilsyn ble sist gang utført i 2021. Ved tilsyn, ble det anmerket mangler ved at slokkeutstyr bør kontrolleres i samsvar med leverandørens anvisninger. Det tas forbehold om feil/mangler ved eventuelle nye installasjoner og/eller forskriftskrav trådt i kraft etter siste tilsyn. Det elektriske anlegget ble sist gang kontrollert i 2007, uten pålegg om utbedringer. Dette gir likevel ingen garanti for at anlegget er uten feil/mangler eller er tilpasset dagens krav og/eller bruksmønster. Neste kontroll kan forventes i 2027. Etter aksept av bud, vil eiendommens salgssum bli meddelt de som ev. måtte etterspørre denne. Eiendommens salgssum vil bli offentlig tilgjengelig ved overføring av hjemmel.

  Prisantydning inkl. omkostninger
  3 250 000 (Prisantydning)

  Omkostninger
  12 900 (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800 (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172 (Pantattest kjøper - lagt ut av megler)
  585 (Tingl.gebyr pantedokument)
  585 (Tingl.gebyr skjøte)
  81 250 (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 3 250 000))

  98 292 (Omkostninger totalt)

  3 348 292 (Totalpris inkl. omkostninger)

 • Oppvarming
  Luft-til-luft varmepumpe. Elektriske varmekabler i entrè Vedovn

  Energiklasse
  E

 • Kommunale avgifter
  16749

  Kommunale avgifter år
  2022

  Info kommunale avgifter
  Kommunale avgifter utgjorde totalt ca. kr. 16.749,- i 2022. I disse inngikk bla. eiendomsskatt, renovasjon, feie- og tilsynsgebyr samt vann- og avløpsgebyr. Avgiftene vil variere som følge av forbruk og eventuelle endringer av gebyrer/avgifter. For 2023 gjelder følgende satser for kommunale avgifter (inkl. mva.): - Abonnementsgebyr vann og avløp: Kr 8.523,-. - Forbruk vann: Kr 30,18,- per kubikk. - Forbruk kloakk: Kr 34,75,- per kubikk. - Renovasjon: Kr 5.318,- (middels beholder - 140 liter). - Feie- og tilsynsgebyr: Kr 555,- (feiing 1 pipeløp hvert 2. år). - Eiendomsskatt: Kr 4.093,- Forbruk vann og avløp beregnes/avregnes etter avlest vannmåler. Størrelse på renovasjonsavgift avhenger av størrelse på dunk(er). Feie- og tilsynsgebyr avhenger av hvor mange pipeløp som må feies/inspiseres. Det gjøres oppmerksom på at avgiftene normalt justeres/reguleres årlig.

  Formuesverdi primær
  618641

  Formuesverdi primær år
  2021

  Formuesverdi sekundær
  2227108

  Formuesverdi sekundær år
  2021

  Andre utgifter
  Utover det som er nevnt under punktet «Offentlige/kommunale avgifter», påløper kostnader til for eksempel strøm, fyring/brensel, forsikring, innvendig/utvendig vedlikehold og abonnement til tv og internett.

  Tilbud lånefinansiering
  Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Alliansen om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med megler for formidling av et uforpliktende tilbud om finansiering. Meglerforetaket kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester. 

 • Tinglyste heftelser og rettigheter
  Kommunen har legalpant i eiendommen for eventuelle ubetalte kommunale skatte- og avgiftskrav. Det er ellers ingen kjente, tinglyste heftelser (dokument) som skal følge med eiendommen. På realsameiets eiendom (gnr. 16. bnr. 58, 59, 60) er det tinglyst følgende tinglyste heftelser/forpliktelser: Dagboknr: 14873, tinglyst den 03.11.2005. Gjelder hjemmel til eiendomsrett, forkjøpsrett og prioritetsbestemmelse. Forkjøpsretten gjelder for en bestemt ideell andel av sameiet, og vil ikke ha praktisk betydning for gjennomføring av handelen.

  Ferdigattest/brukstillatelse
  Det er ikke utstedt ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse for noe av bygningsmassen. Som et utgangspunkt skal det foreligge ferdigattest. Det er innført bestemmelser i plan- og bygningsloven som sier at ferdigattest ikke vil bli gitt for oppførte bygg som er søkt før 01.01.1998. Man kan dermed ikke søke om ferdigattest for slike bygg. Dette betyr ikke at ulovlig oppførte bygg blir lovlige, men bare at byggesaken ikke lenger skal avsluttes med ferdigattest. Det skal uansett foreligge midlertidig brukstillatelse. Midlertidig brukstillatelse er en forutsetning for at et tiltak kan tas i bruk. Manglende midlertidig brukstillatelse betyr da rent formelt at bygget ikke er lovlig tatt bruk. Det er ikke mottatt byggetegninger. Man har derfor ikke kunnet kontrollere hvor vidt dagens bygninger og planløsning (herunder formål/bruk) er godkjent eller er i samsvar med eventuelle godkjente tegninger og tiltak. Takstmannen har kommentert følgende under avvik i forhold til rømingsvei, dagslysflate eller takhøyde: ''Avvik på vinduer i to soverom i sokkeletasje i forhold rømningsforhold. Høyde fra gulv til underkant åpningsvindu er ca. 106 cm og 153 cm. Dagens krav er maks 100 cm. Kan kompenseres med fastmonterte trinn.'' Dette betyr videre at det kan være rom som er inntatt som primærrom/-areal i tilstandsrapport, men som ikke er godkjent for varig opphold. Ovennevnte medfører at man ikke vet hvor vidt eiendommen har lovlighetsmangler eller ikke. Konsekvenser av lovlighetsmangler er at kommunen for eksempel kan gi pålegg om tilbakeføring. Kommunen kan også innkreve tvangsmulkt frem til manglene er brakt i orden. Kjøper overtar ansvar og risiko for nevnte forhold. Avvik beskrevet ovenfor er å anse som lovlighetsmangler. Konsekvenser av lovlighetsmangler er at kommunen for eksempel kan gi pålegg om tilbakeføring. Kommunen kan også innkreve tvangsmulkt frem til manglene er brakt i orden. Kjøper overtar ansvar og risiko for nevnte forhold.

  Vei, vann og avløp
  Eiendommen har adkomst via realsameiets vei, fra offentlig vei. Det gjøres oppmerksom på at kostnadene for vedlikehold av vegen deles mellom realsameierene. Eiendommen er tilknyttet offentlig vann- og avløpsnett via private stikkledninger. Eier har selv ansvar for de private stikkledningene.

  Regulerings- og arealplanner
  Eiendommen omfattes av kommuneplanens arealdel for Ringsaker kommune 2022-2026, hvor eiendommen er avsatt/utnyttet til boligbebyggelse. En stor del av eiendommen ligger inne i hensynssone H220 Rød og gul støysone for skytebaner. Samt gul støysone T-1442. Det gjøres oppmerksom på at kommuneplanens arealdel 2024-2040 er under planlegging.

  Adgang til utleie
  På generelt grunnlag er det tillatt å leie ut egen bolig eller del av egen bolig, så lenge formålet med utleien er i samsvar med godkjent bruk av gjeldende leieobjekt og/eller areal. Eiendommen står i matrikkelen registrert med en bruksenhet.

  Legalpant
  Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt og kommunale avgifter/gebyrer.

  Kommentar bo- og driveplikt
  Ikke relevant for dette salgsobjektet.

  Kommentar konsesjon
  Erverv av eiendommen er konsesjonsfritt, men i og med at eiendommen er innenfor et realsameie større enn 2 daa, må kjøper fylle ut egenerklæring om konsesjonsfrihet for ervervet.

  Kommentar odelsrett
  Ikke relevant for dette salgsobjektet.

 • Lovanvendelse
  Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.    Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel.   Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2). Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.    Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet. Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtagelse. 

  Budgivning
  Budgivning i forbrukerforhold  Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form.   Budgivning utenfor forbrukerforhold  Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler.   Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.

  Omk. Kjøper beskrivelse
  3 250 000 (Prisantydning)

  Omkostninger
  12 900 (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800 (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172 (Pantattest kjøper - lagt ut av megler)
  585 (Tingl.gebyr pantedokument)
  585 (Tingl.gebyr skjøte)
  81 250 (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 3 250 000))

  98 292 (Omkostninger totalt)

  3 348 292 (Totalpris inkl. omkostninger)

  Omk. kjøper beløp
  98292

  Betalingsbetingelser
  Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon. Det forutsettes av skjøtet tinglyses på ny eier, med mindre det er tatt andre forbehold i budgivningen. 

  Hvitvaskingsreglene
  Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning.

  Personopplysningsloven
  Personopplysninger blir behandlet i samsvar med personopplysningsloven.

  Boligselgerforsikring
  Selger har tegnet boligselgerforsikring som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset oppad til kr 10.000.000,-. Det er boligdelen av eiendommen som dekkes av forsikringen. Selger har utarbeidet en egenerklæring (vedlagt salgsoppgaven) som kjøper må gjøre seg kjent med før budgivning.

  Boligkjøperforsikring
  Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 3 200/3 600/3 500 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.

  Meglers vederlag
  Det er avtalt provisjonsbasert vederlag tilsvarende 1,5 % av kjøpesum for gjennomføring av salgsoppdraget. I tillegg er det avtalt at oppdragsgiver skal dekke tilretteleggingsgebyr kr  15.900,- og visninger kr  2.500, -. Minimumsprovisjonen er avtalt til kr  40.000,-.  Meglerforetaket har krav på å få dekket avtalte utlegg i henhold til oppdragsavtale totalt kr  25.800,-. Alle beløp er inkl. mva. 

Mattis Barmoen Andersen

Megler

Mattis Barmoen Andersen

91 51 33 69

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev