aktiv-eiendomsmegling
Fasade..jpg
Fasade..jpg

BRUMUNDDAL Brumundvegen 218

Halvpart av tomannsbolig med sentral beliggenhet i Brumund - Fin utsikt - Flotte turområder i umiddelbar nærhet -

 • kr 1 250 000
 • BRA 104 m²
 • 2 soverom
 • Prisantydningkr 1 250 000
 • Omkostningerkr 48 292
 • Totalpris inkl. omkostningerkr 1 298 292
 • ObjektstypeTomannsbolig
 • EierformSelveier
 • Byggeår1928
 • Soverom2
 • ArealP-rom 81 m²
 • Tomt973.6 m²
 • Eierform tomtEiertomt
 • 1 250 000 (Prisantydning) Omkostninger 12 900 (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt)) 2 800 (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg)) 172 (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585 (Tingl.gebyr pantedokument) 585 (Tingl.gebyr skjøte) 31 250 (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 425 000)) 48 292 (Omkostninger totalt) 1 298 292 (Totalpris inkl. omkostninger)

Meld deg på visning!

Påmelding
Plantegninger
Velkommen til denne tomannsboligen med sentral beliggenhet i Brumund! Området er barnevennlig og byr på fine og landlige omgivelser. Boligen er lys og har godt med vinduer som slipper inn mye dagslys. Tomten er romslig og har gode lys- og solforhold med felles og separat uteplass i tillegg til balkong. Det er umiddelbar nærhet til flotte turområder - både sommer og vinter. Kort vei til idrettsanlegget på Veldre sag, samt barnehage og skole. Merk deg dette: ? Kort vei til skole og barnehage ? 10 km til Brumunddal sentrum ? Lyse og innbydende oppholdsrom ? Fantastiske turområder i umiddelbar nærhet

Brumundvegen 218, Innlandet

 • Arealbeskrivelse
  Halvpart av tomannsbolig
  Bruksareal
  1. etasje: 9 kvm
  2. etasje: 72 kvm
  3. etasje: 23 kvm
  Primærrom
  1. etasje: 9 kvm Trapperom.
  2. etasje: 72 kvm Trapperom, kjøkken, gang, stue, bad/vaskerom, 2 soverom.
  Sekundærrom
  3. etasje: 23 kvm Bod.  Tomt
  973.6m²

  Beskrivelse av tomt
  Felles eiet tomt som er flat/skrående og opparbeidet med plen og beplantning. Gårdsplassen er gruset.

  Beliggenhet
  Eiendommen har fin og landlig beliggenhet sentralt i Brumund i Ringsaker kommune. Tomten er solrik og det er kort veg til barnehage som ligger ca. 200 meter unna eiendommen. Hempa skole ligger ca. 7,7 km unna. I Brumunddal finner du både barnehager, skoler og ungdomsskole og videregående. Eiendommen ligger ca. 10 km unna Brumunddal sentrum. Her finner du flere butikker, en hyggelig gågate med flere spisesteder, bakerier og kafeer og Mølla storsenter med et godt utvalg av butikker og dagligvare. Nærmeste dagligvarebutikk er Spar som ligger på Sveum en kjøretur på ca. 8 minutter unna. Det er umiddelbar nærhet til fine turområder både sommer og vinter. Kjører du opp til Veldre sag skianlegg, har du flere mil med flotte skiløyper, skistadion til både langrenn og skiskyting og rulleskiløype om sommeren.

  Adkomst
  Det vil bli satt opp visningsskilt under visning.

  Bebyggelse
  Bolig fra 1928 og uthus fra 1980.

  Offentlig kommunikasjon
  Busslinje 636 går kun 200 meter unna boligen. Det er ca. 8 km til Brumunddal togstasjon med hyppige avganger både Nordover mot Lillehammer og Trondheim og sørover mot Hamar og Oslo.

  Byggemåte
  Beskrivelse av byggemåte er hentet fra tilstandsrapport utført av Vegar Lundhaug. Tilstandsrapporten angir også byggetekniske tilstandssvekkelser (tilstandsgrader -TG). For denne eiendommen er det gitt tilstandsgrad TG 2 (avvik som kan krevet tiltak) for følgende bygningsdeler-/komponenter: Utvendig: Nedløp og beslag: Det er ikke tilfredsstillende bortledning av vann fra taknedløp ved grunnmur. Noe retningsavvik på enkelte takrenner. Tiltak: ? Det bør lages system for bortledning av vann fra taknedløp ved grunnmur. Veggkonstruksjon: Eldre trevegger kan ha skjulte skader, spesielt over grunnmuren og rundt vinduer/dører/gjennomføringer. Eksakt tilstand kan ikke kontrolleres uten bygningsmessige inngrep. Småsprekker nederst på kledning er registrert. Kledning bærer stedvis preg av elde og slitasje. Lagret snø helt inntil kledning/yttervegg dette øker risikoen for fuktopptrekk. Det er observert åpninger i utvendig komplettering som øker risikoen for at mus kan komme inn. Mus som kommer inn bak kledningen, kan være et problem. Tiltak: ? For å hindre mus i å komme inn kan man montere «luseklosser» (tynne lekter eller sløyfer), korrosjonsbestandig nettingduk, museband (taggete stålbånd) eller beslag som dekker åpningene nederst bak kledningen. Det er viktig at slike tiltak ikke hindrer lufting og drenering. Gjenværende åpning bør derfor være minst ca. 5 mm. Det er ikke registrert avvik som tilsier at man må påregne umiddelbare tiltak, men pga. elde kan det ikke utelukkes avvik. Takkonstruksjon/Loft: Fuktmerker/mugg er registrert ved gjennomføringer. Misfarging på undertak. Undertak har stedvis gått i oppløsning . Ved fuktmåling registrerte jeg ikke unormale verdier. Skrå, isolerte takflater defineres som risikokonstruksjon på grunn av erfaringsmessig høy skadefrekvens. Tiltak: ? Skadet undertak anbefales utbedret. Gjennomføringer i tak må kontrolleres for å kartlegge årsak til misfarging/fuktmerker. Det anbefales å føre jevnlig tilsyn med takkonstruksjon, spesielt ved større nedbørsmengder og/eller snøsmelting. Vinduer: Det er påvist at enkelte vinduer er vanskelig å åpne/lukke. Det er påvist noen glassruter som er punktert eller sprukne. Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppnådd. Baderomsvegg dekker for deler av vinduet i gangen. Misfarginger på innsiden av enkelte vinduer. Tiltak: ? Det må påregnes noe vedlikehold og at enkelte vinduer må skiftes ut. ? Vinduer med punkterte/sprukne glass må påregnes skiftes ut, enten hele vinduet eller kun selve glassene. Dører: Det er påvist utetthet/åpning mellom dørblad og dørkarm. Dvs. at kald trekk kan oppstå. Balkongdør: Kunne ikke kontrolleres utvendig da den ikke lot seg åpne pga snø på veranda. Leilighetsdør: Slarkete vrider. Tiltak: ? Dører må justeres. Balkonger, terrasser og rom under balkonger - 2 Konstruksjonene har skjevheter. Takoverbygget er underdimensjonert. Tiltak: ? Det bør foretas nærmere undersøkelser av balkong/terrasser når den er snøfri. Innvendig: Overflater: Overflater bærer stedvis preg av ufagmessig utførelse og slitasje. Tiltak: ? Det er ikke behov for strakstiltak, men om kjøper har andre brukskrav eller krav til estetikk på overflater så kreves det utbedring eller utskifting. Radon: Radonmålinger er ikke foretatt, heller ikke andre tiltak mot radon, eiendommen ligger i et område som i NGU Radon aktsomhetskart er definert med "moderat til lav" aktsomhetsgrad. Tiltak ? Det bør gjennomføres radonmålinger. Pipe og ildsted: Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på pipe. Ildfast plate er for kort på ildstedet på soverommet. Det kreves min 30cm fra ilegget frem til brennbart gulv. Rennemerker utvendig på pipe på loft. Riss/sprekker i pipe. Eiers opplysning: Ildsted på soverom (NV) bør ikke brukes. Tiltak: ? Tidspunkt for piperehabilitering nærmer seg. ? Det bør foretas nærmere undersøkelser av pipeløp. ? Det anbefales å gjøre tiltak for øke avstanden fra ilegget frem til brennbart gulv til min 30cm. Ytterligere undersøkelser anbefales av ildsted på soverom nordvest. Innvendige trapper: Rekkverkshøyder er under dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper. Trappen er nokså bratt og lite egnet for trapp mellom boligrom. Det mangler håndløper på vegg i trappeløpet. Åpninger i rekkverk er større enn dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper. Tiltak: ? Det er ikke krav om utbedring av rekkverkshøyder opp til dagens krav. ? Det er ikke krav om utbedring av åpninger opp til dagens krav. ? Åpninger er såpass store at det ut ifra sikkerhetsmessige forhold anbefales å lage mindre åpninger. ? Trappen må påregnes skiftes ut. ? Håndløper bør monteres, men det var ikke krav på byggetidspunktet. Innvendige dører; Det er påvist avvik som tilsier det bør foretas tiltak på enkelte dører. Glippe mellom dørblad og karm. Dører tar i karm. Tiltak: ? Enkelte dører må justeres. ? Det bør foretas tiltak på enkelte dører. Bad/Vaskerom: Overflater vegger og himling: Dør er plassert i våtsonen, dette anses som en risikokonstruksjon da det kan oppstå lekkasjer i veggkonstruksjonen rundt døren. Fuktmerker på døromramming. Fargeforskjeller på himlingsplater. Tiltak: ? Dør er beskyttet mot direkte vannsprut ved dagens bruk, men plasseringen i våtsone kan føre til vanninntrengning i veggkonstruksjonen, og forkorte levetiden til døra. Eventuelle tiltak bør vurderes. Bad/Vaskerom: Overflater Gulv: Det er påvist at høydeforskjell fra topp slukrist til gulv/synlig topp membran ved dørterskel er mindre enn 25 mm. Gulvet skal avgrenses av en oppkant med vanntett sjikt på minst 25 mm på alle sider, unntatt mot døråpning der oppkanten må være minst 15 mm over ferdig gulv. Oppkant ved døråpning er under 15mm over ferdig gulv. Fall er ikke tilfredsstillende. Slitte fuger er registrert. Sprekker i silikonfuger er registrert. Tiltak: ? Vær oppmerksom ved bruk. For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må gulvet bygges om, for å få riktig fall til sluk. Det vil imidlertid sjelden være økonomisk rasjonelt som et enkeltstående tiltak. Ved en eventuell renovering, påse at våtrommet bygges med riktig fall til sluk. Bad/ vaskerom: Sluk, membran og tettesjikt: Det er påvist mangelfull/feil utførelse rundt rørgjennomføringer e.l. som gir fare for fukt i konstruksjonen i våtsone. Det kan ikke konstateres synlig bruk av membran/tettesjikt på våtrommet. Ikke synlig membran ned i sluket. Tiltak: ? Det må gjøres nærmere undersøkelser. ? Det må foretas lokale tiltak for å utbedre utettheter på våtrommet. Kjøkken: Overflater og innredning: Det er påvist fuktskjolder/svelling i bunnplate i benkeskap. Løs front under vasken. Tiltak: ? Gjennomføre ytterligere undersøkelser og foreta utbedring av skade. Tekniske installasjoner: Vannledninger: Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på innvendige vannledninger. Tiltak: ? Det er ikke behov for strakstiltak ut ifra at vannledninger fungerer i dag, men ut ifra forventet brukstid kan skader plutselig oppstå på eldre anlegg. Varmtvannstank: Det er ikke påvist tilfredsstillende el-tilkobling av varmtvannstank iht. gjeldende forskrift. Det er innført krav om at varmtvannsberedere med effekt over 1500 watt ikke skal være tilkoblet med vanlig stikkontakt, men være såkalt fast tilkoblet. Kravet ble opprinnelig innført i 2010 og gjaldt da varmtvannsberedere med effekt over 2000 watt, men ble endret til 1500 watt i 2014. Kravene til fast tilkobling av varmtvannsberedere fremgår av NEK 400. Varmtvannsbereder har oppnådd halvparten av forventet brukstid. Tiltak: ? Det bør etableres tilfredsstillende el-tilkobling etter gjeldende forskrift. En bereder bør byttes allerede etter 15 år for å unngå lekkasjefare. Vanligvis sier man at varmtvannsberedere i rustfritt stål har en brukstid på omtrent 15-20 år. Tomteforhold: Drenering: Det er ukjent type/alder/løsning på drenering og tettesjikt på grunnmur. Tiltak: ? Overvåk tilstanden jevnlig. For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må dreneringen skiftes ut, men tidspunktet for når dette er nødvendig er vanskelig å si noe om. Bruken av underetg/kjeller vil og være avgjørende. Grunnmur og fundamenter: Det er registrert skråriss som er symptom på setninger. Grunnmuren har sprekkdannelser. Det er registrert horisontalriss som er symptom på jordtrykk. Tiltak: ? Overvåk tilstanden jevnlig. Tidspunktet for reparasjon og eventuelt når dette er nødvendig er vanskelig å si noe om. Bruken av underetasje/kjeller vil også være avgjørende. Det er gitt tilstandsgrad TG 3 (store eller alvorlige avvik) for følgende bygningsdeler-/komponenter:  Innvendig: Etasjeskille/gulv mot grunn: Målt høydeforskjell på over 15 mm gjennom hele rommet. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. Målt høydeforskjell på over 20 mm innenfor en lengde på 2 meter. Tilstandsgrad 3 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. Synlige og merkbare skjevheter i etasjeskille. Knirk er registrert flere steder. Det registreres stedvis noe svikt. Eksakt tilstand kan ikke kontrolleres uten bygningsmessige inngrep. Jeg anbefaler ytterligere undersøkelser. Bad/vaskerom: Sanitærutstyr og innredning: Det er påvist fuktskjolder/svelling i skapinnredning. Det er er påvist drypplekkasje fra servantavløp. Det er ikke påvist tilfredsstillende løsning for å synliggjøre lekkasje fra innebygget sisterne. Det er påvist skader på innredning. Dusjkabinett er skadet. Tapet sammen, dette er ikke en varig løsning. Tekniske installasjoner: Avløpsrør: Det er påvist skader eller utettheter på sluk/avløp. Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på innvendige avløpsledninger. Avløpet fra servant på badet har aktiv lekkasje. Tekniske installasjoner: Elektrisk anlegg: El-anlegg med automatsikringer. Sikringsskapet er plassert på loft. Åpent og skjult ledningsnett. Punkt nummer 1-7 er besvart av eier og er ikke takstingeniørens vurdering. Tiltak: 8. Er der synlig defekter på kabler eller er disse ikke tilstrekkelig festet? Ja. Det bør foretas en utvidet el-kontroll av det elektriske anlegget. Branntekniske forhold Branntekniske forhold er vurdert iht. TEK 17 som er dagens krav. Denne forskriften er strengere og gir avvik iht. gjeldende forskrift ved oppføring av boligen. Røykvarslere skal være tilknyttet strømforsyningen og ha batteri som reserveløsning. I branncelle med behov for flere røykvarslere skal varslerne være seriekoblet. Anlegg som oppfyller reglene for FG-godkjente alarmanlegg for boliger med røykdeteksjon, tilfredsstiller krav til røykvarslere tilkoblet strømnettet. For eneboliger, to- til firemannsboliger, rekkehus, kjedehus og fritidsbolig med én boenhet i risikoklasse 4 kreves: Røykvarslerne må dekke områdene kjøkken, stue, sone utenfor soverom og tekniske rom. Det må være minst én røykvarsler per etasje. Det vil derfor automatisk gis TG 3 på dette punktet om boligens branntekniske forhold ikke tilfredsstiller dagens krav. Det er ikke nødvendigvis behov for utbedring av branntekniske forhold. For ytterligere/detaljerte beskrivelser av avvik, øvrige tilstandsgrader og bygningsteknisk utførelse, også ved eventuelle andre bygninger, se tilstandsrapport som er et vedlegg i salgsoppgaven.

  Sammendrag selgers egenerklæring
  Pkt 1. Kjenner du til om det er/har vært feil tilknyttet våtrommene, f.eks. sprekker, lekkasje, råte, lukt eller soppskader? Svar: Ja. Beskrivelse: Iflg tilstandsrapport er det feil fall fra sluk mot dør. Pkt 2. Kjenner du til om det er utført arbeid på bad/våtrom? Svar: Ja, kun av ufaglært/egeninnsats/dugnad Beskrivelse: Byttet dusjkabinett ca 2016. Pkt 7. Kjenner du til om det er/har vært problemer med ildsted/skorstein/pipe f.eks. dårlig trekk, sprekker, pålegg, fyringsforbud eller lignende? Svar: Ja Beskrivelse. Vedovn soverom bør ikke benyttes. 8. Kjenner du til om det er/har vært f.eks. sprekker i mur, skjeve gulv eller lignende? Svar: Ja Beskrivelse: Iflg Tilstandsrapport er det ujevnheter fra spisestue til stue. 11. Kjenner du til om det er/har vært utført arbeid på el-anlegget eller andre installasjoner (f.eks. oljetank, sentralfyr, ventilasjon)? Svar: Ja, kun av faglært. Beskrivelse: Ny inntaksledning og nytt sikringsskap 2013. Arbeid utført av: El-Montasje. 12. Kjenner du til om det er utført kontroll av el-anlegget og/eller andre installasjoner (f.eks. oljetank, sentralfyr, ventilasjon)? Svar: Ja. Beskrivelse: Samsvarserklæring fra El-Montasje 2013. 16. Kjenner du til om det har vært utført arbeid på terrasse/garasje/tak/fasade? Svar: Ja, kun av ufaglært/egeninnsats/dugnad Beskrivelse: Malt fasade ca 2015. 18. Kjenner du til om det er innredet/bruksendret/bygget ut i kjeller eller loft eller andre deler av boligen? Svar: Ja. Beskrivelse: Seksjonering pågår hos Ringsaker kommune. Flyttet lettvegger mellom soverom og stue. 23. Kjenner du til om det foreligger skaderapporter/ tilstandsvurderinger eller utførte målinger? Svar: Ja. Beskrivelse: Tilstandsrapport utført av Takstcon. TIlleggskommentar: Potensiale for innredning av loft til boligformål.

  Innhold
  Boligen inneholder: Trapperom, gang, kjøkken, stue, bad/vaskerom og 2 soverom.

  Standard
  Velkommen! Du ønskes velkommen hjem via et overbygd inngangsparti. Når du entrer boligen går du opp trappen til andre etasjer, før du kommer inn i boligens gang. Stue: Stuen er boligens naturlige oppholdsrom. Rommet er innbydende og lysmalt med utgang til balkong. Kjøkken: Kjøkkeninnredningen har laminerte skrog, profilerte fronter og laminert benkeplate med kjøkkenkum. Det er flislagt over bankeplaten med belysning over. Det er plass til frittstående hvitevarer. Det må påregnes oppgradering på kjøkkenet for å tåle dagens standard. Her har du med andre mulighet til å skape ditt drømmekjøkken. Bad: På badet er det fliser på vegger og gulv, og det er gulvvarme. Det er opplegg for vaskemaskin, dusjkabinett og vegghengt toalett. Det må påregnes oppgraderinger på badet for at det skal tåle dagens krav. Soverom: Boligen har to soverom. Et med inngang fra kjøkkenet og et fra stuen. Det ene soverommet har vedovn på rommet. Materialvalg: Innvendige overflater på gulv er hovedsakelig preget av: Gulvbelegg og laminat. Innvendige overflater på vegger er hovedsakelig preget av: Panelplater, panel, malte slette plater. Innvendige overflater på himlinger er i hovedsak preget av: Panel og himlingsplater.

  Innbo og løsøre
  I tilstandsrapporten står det at vinduet i mellomgangen må skiftes, selger har et nytt vindu som følger med. Bransjens liste over løsøre og tilbehør legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen følger vedlagt salgsoppgaven. Det er full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse.

  Hvitevarer
  Kun hvitevarer som er spesifikt angitt i salgsoppgaven, følger med. Dette gjelder uavhengig av om hvitevaren(e) eventuelt kan anses som integrerte.

  Moderninseringer og påkostninger
  Det er lagt brann og lyddempende materiale i stue og spisestue.

  Parkering
  Biloppstillingsplass på egen eiendom.

  Radonmåling
  Radonmålinger er ikke foretatt, heller ikke andre tiltak mot radon, eiendommen ligger i et område som i NGU Radon aktsomhetskart er definert med "moderat til lav" aktsomhetsgrad.

  Diverse
  Det er ikke utført tilsyn på det elektriske anlegget. Dette gis ingen garanti for at anlegget er uten feil/mangler eller er tilpasset dagens krav og/eller bruksmønster. Boliger blir normalt kontrollert omtrent hvert 20 år. Feiing ble utført siste gang i 2022. Tilsyn ble sist gang utført i 2016. Ved tilsyn, ble det anmerket mangler ved enhet og ildsted. - Enhet: Brannslokkningsapparat bør ha 10 års kontroll. - Ildsted: Gulvet under ildstedet og 30 cm foran ilegget skal være beskyttet med ubrennbart materiale. - Ildsted: Røykrør mangler feiemulighet. - Ildsted: Ildstedet har defekt hvelv/sideplater. - Enhet: Brannslokningsapparatet bør ha 10 års kontroll. - Enhet: Rømmingsstigen bør flyttes eller vinduet må byttes (Vinduet er skrudd fast, vegg mitt på vinduet). Det tas forbehold om feil/mangler ved eventuelle nye installasjoner og/eller forskriftskrav trådt i kraft etter siste tilsyn. Etter aksept av bud, vil eiendommens salgssum bli meddelt de som ev. måtte etterspørre denne. Eiendommens salgssum vil bli offentlig tilgjengelig ved overføring av hjemmel. Areal i salgsoppgaven er hentet i fra tilstandsrapporten. Fordelingen mellom primærrom (P-rom) og sekundærrom (S-rom) er basert på bruken av rommene på befaringstidspunktet.Rommenes bruk kan derfor være i strid med byggeforskriftene og/eller registrert/godkjent bruk. 

  Prisantydning inkl. omkostninger
  1 250 000 (Prisantydning) Omkostninger 12 900 (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt)) 2 800 (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg)) 172 (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585 (Tingl.gebyr pantedokument) 585 (Tingl.gebyr skjøte) 31 250 (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 425 000)) 48 292 (Omkostninger totalt) 1 298 292 (Totalpris inkl. omkostninger)

 • Oppvarming
  Oppvarmingen består av vedfyring og strøm.

  Energiklasse
  G

  Info energiklasse
  Alle som skal selge eller leie ut eiendom må som hovedregel energimerke boligen og fremskaffe en energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal på mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og eier er selv ansvarlig for at opplysningene er riktige. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket boligen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler.

 • Kommunale avgifter år
  2022

  Info kommunale avgifter
  Boligen ble seksjonert i april 2023. De kommunale avgiftene vi har fått av Ringsaker kommune gjelder for hele boligen, og er derfor ikke representative for halvparten av tomannsboligen som selges. For 2023 gjelder følgende satser for kommunale avgifter (inkl. mva.):   Abonnementsgebyr vann og avløp: Kr 8.523,-. Forbruk vann: Kr 30,18,- per kubikk. Forbruk kloakk: Kr 34,75,- per kubikk. Renovasjon: Kr 6.804,- (stor beholder - 240 liter). Feie- og tilsynsgebyr: Kr 693,75,- (Feiing annethvert år). Forbruk vann og avløp beregnes/avregnes etter avlest vannmåler. Størrelse på renovasjonsavgift avhenger av størrelse på dunk(er). Feie- og tilsynsgebyr avhenger av hvor mange pipeløp som må feies/inspiseres. Det gjøres oppmerksom på at avgiftene normalt justeres/reguleres årlig.

  Info om eiendomsskatt
  Eiendomsskatt beregnes og fastsettes av kommunen etter ferdigstillelse.  Eiendomsskatten vil utgjøre promille av eiendommens skattegrunnlag, hvor grunnlaget fastsettes ved enkel taksering. Det gjøres oppmerksom på at det kan komme endringer i regelverket knyttet til eiendomsskatt. Beregning av eiendomsskatt vil kunne avhenge av om boligen er primær- eller sekundærbolig.

  Info formuesverdi
  Boligen ble seksjonert i april 2023. Formuesverdien er dermed ikke klar, men settes etter de ordinære reglene for formuesfastsettelse av boligeiendom, enten som primærbolig eller sekundærbolig (avhengig av bruken). Formuesverdien fastsettes med utgangspunkt i en kvadratmeterpris som beregnes av Statistisk sentralbyrå. Kvadratmeterprisen skal gi uttrykk for en estimert markedsverdi pr. kvadratmeter og bygger på statistiske opplysninger om omsatte boliger (boligtype, areal, geografisk beliggenhet og alder). Det tas også hensyn til om boligen ligger i et område som er tett eller spredt bebygget. Ut fra kvadratmeterprisene til SSB fastsetter Skatteetaten årlige kvadratmetersatser. Disse satsene vil utgjøre henholdsvis 25% av kvadratmeterprisene for primærboliger (der boligeier er folkeregistret per 1. januar) og 95% for sekundærboliger (alle andre boliger). Formuesverdien finnes ved å multiplisere kvadratmetersatsen med boligens areal (P-rom). For ytterligere informasjon oppfordres interessenter til å ta kontakt med Skatteetaten.

  Andre utgifter
  Utover det som er nevnt under punktet «kommunale avgifter», påløper kostnader til for eksempel strøm, fyring/brensel, forsikring, innvendig/utvendig vedlikehold og abonnement til tv og internett.

  Tilbud lånefinansiering
  Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Alliansen om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med megler for formidling av et uforpliktende tilbud om finansiering. Meglerforetaket kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester. 

 • Tinglyste heftelser og rettigheter
  På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver: 3411/74/4: 15.06.1928 - Dokumentnr: 990038 - Rettigheter iflg. skjøte Bestemmelse om vannledning 19.07.1948 - Dokumentnr: 1715 - Bestemmelse om vannledn. Vegvesenets betingelser vedtatt 01.03.1982 - Dokumentnr: 1587 - Bestemmelse om veg Rettighetshaver: Knr:3411 Gnr:74 Bnr:28 20.08.1926 - Dokumentnr: 900062 - Registrering av grunn Denne matrikkelenhet opprettet fra: Knr:3411 Gnr:74 Bnr:1 16.07.1971 - Dokumentnr: 4247 - Registrering av grunn Utskilt fra denne matrikkelenhet: Knr:3411 Gnr:74 Bnr:24 26.10.1981 - Dokumentnr: 8557 - Registrering av grunn Utskilt fra denne matrikkelenhet: Knr:3411 Gnr:74 Bnr:28 25.08.1995 - Dokumentnr: 9596 - Målebrev Veggrunn gnr 872 bnr 4 Gjelder denne registerenheten med flere 28.01.1998 - Dokumentnr: 880 - Grensejustering Vegareal del av 871/9 Gjelder denne registerenheten med flere 01.01.2020 - Dokumentnr: 116605 - Omnummerering ved kommuneendring Tidligere: Knr:0412 Gnr:74 Bnr:4

  Ferdigattest/brukstillatelse
  Det er ikke utstedt ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse for noe av bygningsmassen. Som et utgangspunkt skal det foreligge ferdigattest. Det er innført bestemmelser i plan- og bygningsloven som sier at ferdigattest ikke vil bli gitt for oppførte bygg som er søkt før 01.01.1998. Man kan dermed ikke søke om ferdigattest for slike bygg. Dette betyr ikke at ulovlig oppførte bygg blir lovlige, men bare at byggesaken ikke lenger skal avsluttes med ferdigattest. Det skal uansett foreligge midlertidig brukstillatelse. Midlertidig brukstillatelse er en forutsetning for at et tiltak kan tas i bruk. Manglende midlertidig brukstillatelse betyr da rent formelt at bygget ikke er lovlig tatt bruk. Avvik beskrevet ovenfor er å anse som lovlighetsmangler. Konsekvenser av lovlighetsmangler er at kommunen for eksempel kan gi pålegg om tilbakeføring. Kommunen kan også innkreve tvangsmulkt frem til manglene er brakt i orden. Kjøper overtar ansvar og risiko for nevnte forhold. Vi har mottatt byggetegninger for utvendig fasade. Innholdet i disse synes å stemme godt overens med dagens bruk. Det er ikke mottatt byggetegninger for boligen innvendig. Man har derfor ikke kunnet kontrollere hvor vidt dagens bygninger og planløsning (herunder formål/bruk) er godkjent eller er i samsvar med eventuelle godkjente tegninger og tiltak. Dette betyr videre at det kan være rom som er inntatt som primærrom/-areal i tilstandsrapport, men som ikke er godkjent for varig opphold. Ovennevnte medfører at man ikke vet hvor vidt eiendommen har lovlighetsmangler eller ikke. Konsekvenser av lovlighetsmangler er at kommunen for eksempel kan gi pålegg om tilbakeføring. Kommunen kan også innkreve tvangsmulkt frem til manglene er brakt i orden. Kjøper overtar ansvar og risiko for nevnte forhold.

  Vei, vann og avløp
  Offentlig vei, vann og avløp. 

  Regulerings- og arealplanner
  Eiendommen omfattes av reguleringsplan for Torsæter, fra 1982. Reguleringsformål for eiendommen er forretning. Boligen har tidligere vært butikk, men er i dag bygd om til bolig. Eiendommen grenser til andre boliger. Eiendommen omfattes av kommuneplanens arealdel for Ringsaker 2022-2026, hvor eiendommen er avsatt/utnyttet til boligbebyggelse. Eiendommen ligger i et område med annen boligbebyggelse, en barnehage, en ubebygd tomt, festlokale og område utenfor boligbebyggelsen er avsatt til landbruk-, natur-, og friluftsformål, samt reindrift (LNFR). Boligen ligger i gul støysone (lavt støynivå) for Brumundvegen. Eiendommen omfattes også av planforslaget til kommuneplanens arealdel 2024-2040 som hvor planleggingen er igangsatt.

  Adgang til utleie
  På generelt grunnlag er det tillatt å leie ut egen bolig eller del av egen bolig, så lenge formålet med utleien er i samsvar med godkjent bruk av gjeldende leieobjekt og/eller areal. Halvpart av tomannsboligen står registrert i matrikkelen som 1 boenhet.

  Legalpant
  Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt og kommunale avgifter/gebyrer.

 • Lovanvendelse
  Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.    Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel.   Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2). Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.    Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet. Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtagelse.  I lov om avhending av fast eiendom fremgår at eiendommen skal overdras med de innredninger og gjenstander som etter lov, forskrift eller annet offentlig vedtak skal være der. Varige innretninger og utstyr, som enten er fastmontert eller særskilt tilpasset boligen medfølger. Bestemmelsene kan fravikes ved avtale mellom kjøper og selger. Tilbehørsliste som er utarbeidet av meglerbransjen i felleskap er vedlagt salgsoppgaven og gjelder dersom ikke annet er særskilt avtalt for kjøpet.

  Budgivning
  Budgivning i forbrukerforhold Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form. Budgivning utenfor forbrukerforhold Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.

  Omk. Kjøper beskrivelse
  1 250 000 (Prisantydning) Omkostninger 12 900 (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt)) 2 800 (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg)) 172 (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585 (Tingl.gebyr pantedokument) 585 (Tingl.gebyr skjøte) 31 250 (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 425 000)) 48 292 (Omkostninger totalt) 1 298 292 (Totalpris inkl. omkostninger)

  Omk. kjøper beløp
  48292

  Betalingsbetingelser
  Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon. Det forutsettes av skjøtet tinglyses på ny eier, med mindre det er tatt andre forbehold i budgivningen. 

  Hvitvaskingsreglene
  Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning.

  Personopplysningsloven
  Personopplysninger blir behandlet i samsvar med personopplysningsloven.

  Boligselgerforsikring
  Selger har tegnet boligselgerforsikring som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset oppad til MNOK 14. I den forbindelse har selger utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgivning.

  Boligkjøperforsikring
  Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 2 300/2 700/2 600 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.

  Meglers vederlag
  Det er avtalt en fast provisjon på 40.000 av salgssummen ved gjennomføring av salgsoppdraget. I tillegg kommer tilretteleggingsgebyr (kr 15.900,-), visningshonorar (kr 2.500,- per stykk/3.900,- ved helg og helligdager per stykk), markedspakke (kr 16.900,-) samt innhenting av opplysninger og tinglysing av sikringsobligasjon (kr 8.900,-). Alle beløp er inklusive mva. Meglerforetaket har ikke krav på provisjon og oppgjørshonorar dersom handel ikke kommer i stand i oppdragstiden eller hvis oppdraget sies opp.

Kjetil Gustavsen

Megler

Kjetil Gustavsen

90 99 63 13

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev