aktiv-eiendomsmegling
Solgt
Velkommen til Fangbergsvegen 233!

BRUMUNDDAL Fangbergsvegen 233

Innbydende og pen enebolig med stor tomt i pene omgivelser i Veldre.

 • kr 2 400 000
 • BRA 76 m²
 • 2 soverom
 • Prisantydningkr 2 400 000
 • Omkostningerkr 77 042
 • Totalpris inkl. omkostningerkr 2 477 042
 • ObjektstypeEnebolig
 • EierformSelveier
 • Byggeår2 006
 • Soverom2
 • ArealP-rom 76 m²
 • Tomt1 078.6 m²
 • Eierform tomtEiertomt
 • 2 400 000 (Prisantydning)

  Omkostninger
  12 900 (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800 (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172 (Pantattest kjøper - lagt ut av megler)
  585 (Tingl.gebyr pantedokument)
  585 (Tingl.gebyr skjøte)
  60 000 (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 400 000))

  77 042 (Omkostninger totalt)

  2 477 042 (Totalpris inkl. omkostninger)
Her kan vi presentere en innbydende enebolig med blant annet 2 soverom, eget vaskerom, 3 terrasser og stor tomt. Eiendommen ligger en kort kjøretur fra blant annet skole, barnehage og Brumunddal sentrum. Merk deg dette: - Innbydende. - Oppgradert. - Nærhet til tur og friluftsområder. - Kort kjøretur fra barnehage og skole. - ca. 4 km til Brumunddal sentrum.

Fangbergsvegen 233, Innlandet

 • Arealbeskrivelse

  Bruksareal
  1. etasje: 76 kvm
  Primærrom
  Kjeller: 0 kvm Takhøyden i kjelleren er under 190 cm og er derfor ikke medtatt i det oppmålte arealet.
  1. etasje: 76 kvm Entrè/gang, stue, kjøkken, bad, 2 soverom og vaskerom.  Tomt
  1078.6m²

  Beskrivelse av tomt
  Eiet tomt som er flat og opparbeidet med plen og beplantning. Gårdsplassen er gruset.

  Beliggenhet
  Enebolig beliggende i Veldre ca. 4 km unna Brumunddal sentrum med et rikt og variert servicetilbud. Ytterligere tilbud finnes i Hamar, ca. 20 min. fra boligen. Det er umiddelbar nærhet til bussholdeplass og i Brumunddal finnes togstasjon. Det er kort veg til tur- og friluftsområder.

  Adkomst
  Det vil bli satt opp visningsskilt under visning.

  Bebyggelse
  Enebolig fra 2006.

  Barnehage/skole/fritid
  Det er tre barnehager innenfor en rekkevidde på 3.5 km. Dette er Veldre barnehage, Bakkehaugen barnehage og Bjørkebo barnehage.

  Skolekrets
  Nærmeste barneskole er Kirkekretsen skole, 3.2. km unna, og Fagerlund skole er 4.1 km unna. Brumunddal Ungdomsskole og Ringsaker videregående skole er 4.4 km.

  Offentlig kommunikasjon
  Hageberg busstopp ligger ca. 100 meter fra boligen, og herifra går linjene 615 og 628. Det er ca. 4.9 km til Brumunddal togstasjon.

  Byggemåte
  Beskrivelse av byggemåte er hentet fra tilstandsrapport utført av Marcus Fremstad. Tilstandsrapporten angir også byggetekniske tilstandssvekkelser (tilstandsgrader -TG). For denne eiendommen er det gitt tilstandsgrad TG 2 (avvik som ikke krever umiddelbare tiltak) for følgende bygningsdeler-/komponenter: Det er gitt tilstandsgrad TG 2 (avvik som kan krevet tiltak) for følgende bygningsdeler-/komponenter: Utvendig: Taktekking: Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på taktekkingen. Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på undertak. Utvendig: Nedløp og beslag: Det er ikke montert toppbord- beslag. Takvannet ledes ikke vekk fra bygningen. Dette påfører konstruksjonene (ringmur, grunnmur, drenering og fuktsikring) unødvendig høy fuktbelastning. Anbefaler at man kobler et 3-4m langt overvannsrør til nedløpet. Røret legges oppå terrenget eller graves ned vekk fra grunnmuren/bygningen. Tiltak: ? Tiltak må gjøres for å lukke avvik. Veggkonstruksjon: Endeved på utvendig kledning har ikke dryppkant, dette forkorter kledningens levetid. Tiltak: ? Lokal utbedring må utføres. Takkonstruksjon/Loft: Skrå, isolerte takflater defineres som risikokonstruksjon på grunn av erfaringsmessig høy skadefrekvens. Tiltak: ? Det anbefales å føre jevnlig tilsyn med takkonstruksjon, spesielt ved større nedbørsmengder og/eller snøsmelting. Vinduer: Enkelte vinduer: Enkelte vinduer er værslitte utvendig og det er sprekker i trevirket. Enkelte vinduer trenger justering. Omramming vindu er ført ned på beslag, risiko for fuktopptrekk. Mer enn halvparten av forventet brukstid på vinduer er oppnådd, eller nært forestående. Det ble ikke observert eller opplyst om punkterte isolerglass. Pga. temperatur og lysforhold kan dette være vanskelig å oppdage. Alder på vinduer tilsier at punktering kan forekomme selv om det ikke ble avdekket ved befaringen. Tiltak: ? Vedlikeholdsarbeider bør påregnes. Det er ikke behov for strakstiltak siden vinduene fungerer i dag, men ut ifra alder kan skader eller punkteringer oppstå på eldre vinduer. Dører: Enkelte dører: Dørene bærer preg av noe slitasje. Det er påvist avvik rundt innsettingsdetaljer. Enkelte dører har behov for justeringer. Mer enn halvparten av forventet brukstid på dører er oppnådd, eller nært forestående. Det ble ikke observert eller opplyst om punkterte isolerglass. Pga. temperatur og lysforhold kan dette være vanskelig å oppdage. Alder på dører tilsier at punktering kan forekomme selv om det ikke ble avdekket ved befaringen. Tiltak: ? Det må påregnes noe vedlikeholdsarbeider. Oppgraderinger/utskiftninger må påregnes. Balkonger, terrasser og rom under balkonger Dagens krav til høyde på rekkverk er 100 cm, rekkverk er lavere. Konstruksjonen fremstår som underdimensjonert, da det er registrert svikt. Konstruksjoner fundamentert direkte på terreng vil normalt bevege seg som følge av setninger i grunnen og tele. Skjevheter er registrert. Tiltak: ? Lokal utbedring må utføres. Konstruksjonen bør frostsikres. Utvendige trapper: Fundamentering er ikke frostsikret. Større åpninger enn dagens krav i rekkverk/inntrinn. Det er manglende rekkverk i forhold til dagens krav. Tiltak: ? For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må avvik utbedres. Selv om nye krav ikke har tilbakevirkende kraft anbefales det at trapper barnesikres / sikres iht. dagens krav. Innvendig: Etasjeskille/gulv mot grunn: Målt høydeforskjell på over 15 mm gjennom hele rommet. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. Tiltak: ? For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må høydeforskjeller rettes opp. Det vil imidlertid sjelden være økonomisk rasjonelt som et enkeltstående tiltak i en bolig som dette. Dersom boligen en gang skal renoveres, kan man vurdere slike tiltak. Radon: Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre. Tiltak: ? Det bør gjennomføres radonmålinger. Pipe og ildsted: Det ble observert en liten sprekk i ildfast plate inni peisovnen. Tiltak: ? For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må ildfast plate skiftes. Peisen fungerer med dette avviket. Innvendige trapper: Trapp har ikke rekkverk og det er nivåforskjell er mere enn 0,5m. Nivåforskjeller på mer enn 0,5 meter må sikres med rekkverk eller lignende, jf. § 12-5. Tiltak: ? For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må avvik utbedres. Innvendige dører: Enkelte dører trenger justeringer. Tiltak: ? Justering av dører m påregnes. Bad: Overflater vegger og himling: Vindu er plassert i våtsonen. Det er uegnede materialer i våtsonen. Tiltak: ? Materiale er beskyttet mot direkte vannsprut ved dagens bruk, men plasseringen i våtsone kan føre til vanninntrengning i veggkonstruksjonen, og forkorte levetiden til materialet. Eventuelle tiltak bør vurderes. Bad: Overflater Gulv: Gulvet skal avgrenses av en oppkant med vanntett sjikt på minst 25 mm på alle sider, unntatt mot døråpning der oppkanten må være minst 15 mm over ferdig gulv. Oppkant ved døråpning er under 15mm over ferdig gulv. Sprang i enkelte flisfuger. Tiltak: ? Det bør etableres oppkant på me ved døråpning på min 15 mm. Bad: Sluk, membran og tettesjikt: Ikke synlig forhøyningsring i sluk, usikkert om membran er ført ned bak klemring. Tiltak: ? Innhent dokumentasjon om mulig. Bad: Sanitærutstyr og innredning: Vegghengt wc med skjult sisterne er ikke utført etter dagens anbefaling, med synliggjøring av lekkasjevann/lekkasjevarsler. Tiltak: ? Om mulig, innhent dokumentasjon på innebygget sisterne. Bad: Ventilasjon: Det er ikke tilluft under dør. Tiltak: ? Tilluft må etableres for å lukke avviket. Vaskerom: Overflater vegger og himling: Baderomsplater ikke montert i henhold til leverandørens anvisning, list/fuge i ender er ikke brukt. Tiltak: ? Det vil ofte ikke være økonomisk forsvarlig å utbedre feilmonteringen, brukstiden kan reduseres som følge av feilmontering. Vaskerom: Overflater Gulv: Fall er ikke tilfredsstillende. Tiltak: ? Vær oppmerksom ved bruk. For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må gulvet bygges om, for å få riktig fall til sluk. Det vil imidlertid sjelden være økonomisk rasjonelt som et enkeltstående tiltak. Ved en eventuell renovering, påse at våtrommet bygges med riktig fall til sluk. Vaskerom: Sluk, membran og tettesjikt: Gulvbelegg er ikke ført tilstrekkelig under klemring i sluk. Tiltak: ? Overvåk tilstanden jevnlig. For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må avviket utbedres. Vaskerom: Sanitærutstyr og innredning: Vaskeromsinnredning har noe slitasje. Tiltak: ? Det er ikke behov for strakstiltak siden innredningen fungerer for dagens eier, men ut ifra alder kan utskiftninger påregnes. Vaskerom: Ventilasjon: Det er ikke mekanisk avtrekk. Tiltak: ? Tilluft under dør anbefales etablert. Mekanisk avtrekk anbefales etablert. Tekniske installasjoner: Ventilasjon: Det var høy luftfuktighet i underetasje på befaringsdagen. Viktig at ventiler er åpne slik at rommene får tilstrekkelig ventilasjon. Det anbefales montert mekanisk avtrekk og tilluft på våtrom. Tiltak: ? Tiltak må utføres for å lukke avviket. Tomteforhold: Drenering: Forhøyede fuktverdier mot grunnen er registrert, se "rom under terreng". Regnvann og smeltevann må ikke renne inn mot bygningen, vann fra taknedløp må ledes bort. Fuktsikring er normalt ikke dimensjonert for å ta unna takvann. Det er kun synlig drenering enkelte steder. Tiltak: ? Overvåk tilstanden jevnlig. For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må tiltak utføres. Grunnmur og fundamenter: Deler av grunnmuren er ikke pusset utvendig. Grunnmur er innkledd innvendig og inspeksjonen er derfor begrenset. Tiltak: ? Mur må pusses. Det er gitt tilstandsgrad TG 3 (store eller alvorlige avvik) for følgende bygningsdeler-/komponenter:  Innvendig: Rom Under Terreng: Ved enkle fuktsøk med fuktindikator registrerte jeg verdier utover hva som forventes som normalt. Det ble observert vann på gulvet i kjelleren på befaringsdagen. Innvendig utforede vegger og oppforede gulv under terreng er å betrakte som risikokonstruksjoner, det vil si konstruksjoner som erfaring viser at har høy skadefrekvens. Eksakt tilstand er ikke kontrollerbart uten bygningsmessige inngrep. Tiltak: ? For å få tilstandsgrad 1 eller 0 må boligen redreneres og utforede vegger/ oppforet gulv rehabiliteres Konstruksjonen må sikres så det ikke oppstår fuktpåkjenning. Tekniske installasjoner: Branntekniske forhold Branntekniske forhold er vurdert iht. TEK 17 som er dagens krav. Denne forskriften er strengere og gir avvik iht. gjeldende forskrift ved oppføring av boligen. Røykvarslere skal være tilknyttet strømforsyningen og ha batteri som reserveløsning. I branncelle med behov for flere røykvarslere skal varslerne være seriekoblet Anlegg som oppfyller reglene for FG-godkjente alarmanlegg for boliger med røykdeteksjon, tilfredsstiller krav til røykvarslere tilkoblet strømnettet. For eneboliger, to- til firemannsboliger, rekkehus, kjedehus og fritidsbolig med én boenhet i risikoklasse 4 kreves: Røykvarslerne må dekke områdene kjøkken, stue, sone utenfor soverom og tekniske rom. Det må være minst én røykvarsler per etasje. Det vil derfor automatisk gis TG 3 på dette punktet om boligens branntekniske forhold ikke tilfredsstiller dagens krav. Det er ikke nødvendigvis behov for utbedring av branntekniske forhold. For ytterligere/detaljerte beskrivelser av avvik, øvrige tilstandsgrader og bygningsteknisk utførelse, også ved eventuelle andre bygninger, se tilstandsrapport som er et vedlegg i salgsoppgaven.

  Sammendrag selgers egenerklæring
  Pkt 2. Kjenner du til om det er utført arbeid på bad/våtrom? Svar: Ja, kun av ufaglært/egeninnsats/dugnad Beskrivelse: Vaskerom: Belegg er utskiftet og montert nye beleggsplater på eksisterende veggflater. Tak er nedforet og isolert. Bad: Er totalrestaurert, alt utstyr som er benyttet er kjøpt på Megaflis og montert etter veiledninger. Pkt 2.1. Ble tettesjikt/membran/sluk oppgradert/fornyet? Svar: Ja. Beskrivelse. Smøremembran er montert på gulv og vegger. Det er også benyttet Tetti-membraner i hjørner og ned i sluk. Montert ihht. montasjeveiledninger. 3lag med membran i dusj. Pkt 4. Kjenner du til feil eller om har vært utført arbeid/kontroll på vann/avløp? Svar: Ja, kun av ufaglært/egeninnsats/dugnad Beskrivelse: Alt av skjult røropplegg er utskiftet til rør i rør system. Ny 110mm lufting opp til loft. Alt utstyr er kjøpt på Megaflis. Pkt 5. Kjenner du til om det er/har vært problemer med drenering, fuktinnsig, øvrig fukt eller fuktmerker i underetasje/kjeller? Svar: Ja. Beskrivelse: Erfaring med at overgang gulv/vegg på noen få plasser ikke er tett. Dette medfører at vann noen ganger kan trenge inn. Fagfolk anbefaler kontroll/utbredelse av utvendig grunnmurspapp og flere ventiler for utlufting i kjeller. Pkt 7. KJenner du til om det er/har vært problemer med ildsted/skorstein/pipe f.eks. dårlig trekk, sprekker, pålegg, fyringsforbud eller lignende? Svar: Ja. Beskrivelse: Anduro Peisovn og Jøtul stålpipe kjøpt nytt på Monter i 2021, bak veggfliser er det montert brannmursplate 50 mm. Innvendig i ovn er det en liten sprekk i belegg, oppdaget av takstmann. Ovnen fungerer bra med god trekk i pipe. Montering er byggemeldt og etterkontroll er utført av takstmann. Pkt 11. KJenner du til om det er/har vært utført arbeid på el-anlegget eller andre installasjoner (f.eks. oljetank, sentralfyr, ventilasjon)? Svar: Ja, kun av faglært. Beskrivelse: Inntak/hovedsikring på 32A 3fas. Jordfeilautomater på alle kurser, overspenningsvern mot tordenvær og komfyrvakt er montert. LED-belysning og downlightkasser er benyttet. Åpen og skjult installasjon. Arbeid utført av: Horten Elektriske, 2630 Ringebu. Pkt 13. Svar: ja. Beskrivelse: Enkel DEFA lader tilkoblet sikring i bolig 25A. Pkt 14. Svar: ja. Beskrivelse: Vegger og tak i kjøkken, soverom, hall, bad er innforet og ekstra isolasjon er montert. Nye gulv er lagt med underlag som er ekstra isolerende. Pkt 16. Kjenner du til om det har vært utført arbeid på terrasse/garasje/tak/fasade? Svar: Ja, kun av ufaglært/egeninnsats/dugnad. Beskrivelse: Utskift av vinduer, medførte at nødvendig utterkledningen er utskiftet av faglært snekker og delvis oså utført i egen regi. Pkt 24. Er det andre forhold av betydning ved eiendommen som kan være relevant for kjøper å vite om (f.eks. rasfare, tinglyste forhold eller private avtaler)? Svar: ja. Beskrivelse: Boligen og 2 stk nabo-boliger i blindvei har felles kloakkpumpe som er plasser i kum vei. Kloakk blir pumpet opp til kryss/hvor kommunalt ledningsnett overtar. Utgifter blir delt likt. Tilleggskommentar: ELVIA har nettopp lagt ny stikkledning inn på tomt, i tillegg til kabelskap og andre kabler som ligger inne på tomt. EIDSIVA bredvånd inn på hjørne bolig, med utstyr montert inne i overskap kjøkken.

  Innhold
  Boligen inneholder: Entrè, gang, kjøkken, stue, bad, vaskerom og 2 soverom og kjeller med bod.

  Standard
  Velkommen til Fangbergsvegen 233! Du ønskes velkommen via et koselig inngangsparti. Entreen og gangen er innbydende med knagger til å henge av seg ytterklærne. Til høyre i entreen er det inngang til soverom, og videre inn i gangen kommer du til bad, kjøkken og stue. Kjøkken: Flott og moderne kjøkken med mye skapplass i over-, og underskap og utgang til terrasse. Kjøkkeninnredningen har laminerte skrog, glatte fronter og laminert benkeplate med kjøkkenkum. Alle hvitevarene er integrert. Stue: Innenfor kjøkkenet kommer du til ei fin stue med vedovn for hygge og som gir varme til kalde dager. Det er store vindusflater og dør ut til terrasse. Bad: Innbydende og flott bad som ble oppgradert i 2021. Det er fliser på gulv, og fliser og panel på veggene. Baderomsinnredning med underskap og speilskap. Toalettet er vegghengt og det er dusjhjørnet med dører. Vaskerom: Vaskerommet ble oppgradert i 2023 og har belegg på gulvet og baderomsplater på veggene. Opplegg for vaskemaskin. Soverom: Boligen har to soverom, begge med inngang fra entrè og gang. Materialvalg: Innvendig overflater på gulv er hovedsakelig preget av: Laminat, gulvbelegg og fliser. Innvendig overflater på vegger er hovedsakelig preget av: Panelplater og panel. Innvendig overflater på himlinger er i hovedsak preget av: Formpresset panel og panel.

  Innbo og løsøre
  Bransjens liste over løsøre og tilbehør legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen følger vedlagt salgsoppgaven. Det er full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse.

  Hvitevarer
  Kun hvitevarer som er spesifikt angitt i salgsoppgaven, følger med. Dette gjelder uavhengig av om hvitevaren(e) eventuelt kan anses som integrerte.

  Parkering
  På egen gårdsplass.

  Forsikringsselskap
  Fremtind.

  Radonmåling
  Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre.

  Diverse
  Det har ikke foretatt noen besiktigelse av det elektriske anlegget. Det gis ingen garanti for at anlegget er uten feil/mangler eller er tilpasset dagens krav og/eller bruksmønster. Det elektriske anlegget kontrolleres historisk sett hvert 20 år. Tilsyn ble sist gang utført i 2022. Ved tilsyn, ble det anmerket mangler ved enhet. Slokkeutstyr bør kontrolleres i samsvar med leverandørens anvisninger. Enheten fikk også avvik på typegodkjent takstige/takkrok. Det tas forbehold om feil/mangler ved eventuelle nye installasjoner og/eller forskriftskrav trådt i kraft etter siste tilsyn.

  Prisantydning inkl. omkostninger
  2 400 000 (Prisantydning)

  Omkostninger
  12 900 (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800 (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172 (Pantattest kjøper - lagt ut av megler)
  585 (Tingl.gebyr pantedokument)
  585 (Tingl.gebyr skjøte)
  60 000 (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 400 000))

  77 042 (Omkostninger totalt)

  2 477 042 (Totalpris inkl. omkostninger)

 • Oppvarming
  Oppvarmingen består av vedfyring og strøm.

  Energiklasse
  D

  Info energiklasse
  Alle som skal selge eller leie ut eiendom må som hovedregel energimerke boligen og fremskaffe en energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal på mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og eier er selv ansvarlig for at opplysningene er riktige. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket boligen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler.

 • Kommunale avgifter
  14770

  Kommunale avgifter år
  2022

  Info kommunale avgifter
  For 2023 gjelder følgende satser for kommunale avgifter (inkl. mva.):   Abonnementsgebyr vann og avløp: Kr 8.523,-. Forbruk vann: Kr 30,18,- per kubikk. Forbruk kloakk: Kr 34,75,- per kubikk. Renovasjon: Kr 5.318,- (middels beholder - 140 liter). Feie- og tilsynsgebyr: Kr 555,- (feiing 1 pipeløp hvert 2. år). Eiendomsskatt: Kr 3.063,-   Forbruk vann og avløp beregnes/avregnes etter avlest vannmåler. Størrelse på renovasjonsavgift avhenger av størrelse på dunk(er). Feie- og tilsynsgebyr avhenger av hvor mange pipeløp som må feies/inspiseres. Det gjøres oppmerksom på at avgiftene normalt justeres/reguleres årlig.

  Formuesverdi primær
  560016

  Formuesverdi primær år
  2021

  Formuesverdi sekundær
  2016057

  Formuesverdi sekundær år
  2021

  Andre utgifter
  Utover det som er nevnt under punktet «kommunale avgifter», påløper kostnader til for eksempel strøm, fyring/brensel, forsikring, innvendig/utvendig vedlikehold og abonnement til tv og internett.

  Tilbud lånefinansiering
  Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Alliansen om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med megler for formidling av et uforpliktende tilbud om finansiering. Meglerforetaket kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester. 

 • Tinglyste heftelser og rettigheter
  På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver: 3411/10/29: 03.10.2003 - Dokumentnr: 13114 - Bestemmelse iflg. skjøte Felles vedlikeholdsansvar vann- og kloakknett Gjelder denne registerenheten med flere 03.10.2003 - Dokumentnr: 13114 - Bestemmelse iflg. skjøte Felles ansvar for brøyting og vedlikehold av adkomstvei Gjelder denne registerenheten med flere 20.08.2003 - Dokumentnr: 10606 - Registrering av grunn Denne matrikkelenhet opprettet fra: Knr:3411 Gnr:10 Bnr:3 01.01.2020 - Dokumentnr: 270276 - Omnummerering ved kommuneendring Tidligere: Knr:0412 Gnr:10 Bnr:29.

  Ferdigattest/brukstillatelse
  Vi har mottatt ferdigattest for nybygg bolig den 18.09.2019. Det er mottatt byggetegninger fra kommunen. Innholdet i disse er i samsvar med dagens bruk.

  Vei, vann og avløp
  Eiendommen er tilknyttet offentlig vann- og avløpsnett. Eiendommen har sammen med to naboer felles kloakkpumpe plasert i kum vei. Kloakk blir pumpet opp till kryss/hvor kommunalt ledningsnett overtar. Utgifter deles likt mellom boligen og de to naboene.

  Regulerings- og arealplanner
  Eiendommen omfattes av kommuneplanens arealdel for RIngsaker 2022-2026, hvor eiendommen er avsatt/utnyttet til boligbebyggelse, nåværende. Boligen ytterst i et etablert boligområde i Veldre, og grenser til boliger på 3 av 4 sider. Siste siden grenser til LNFR (Landbruk-, natur- og friluftsformål samt reindrift). Et område bortenfor boligen er det regulert for fremtidig boligbebyggelse. Eiendommen omfattes også av kommuneplanens arealdel 2024-2040 som er under arbeid. Planlegging er igangsatt.

  Adgang til utleie
  Det er ikke kjent at det foreligger offentligrettslige regler som er til hinder for at hele eiendommen leies ut.

  Legalpant
  Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt og kommunale avgifter/gebyrer.

 • Lovanvendelse
  Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.    Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel.   Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2). Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.    Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet. Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtagelse.  I lov om avhending av fast eiendom fremgår at eiendommen skal overdras med de innredninger og gjenstander som etter lov, forskrift eller annet offentlig vedtak skal være der. Varige innretninger og utstyr, som enten er fastmontert eller særskilt tilpasset boligen medfølger. Bestemmelsene kan fravikes ved avtale mellom kjøper og selger. Tilbehørsliste som er utarbeidet av meglerbransjen i felleskap er vedlagt salgsoppgaven og gjelder dersom ikke annet er særskilt avtalt for kjøpet.

  Budgivning
  Budgivning i forbrukerforhold  Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form.   Budgivning utenfor forbrukerforhold  Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler.   Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.

  Omk. Kjøper beskrivelse
  2 400 000 (Prisantydning)

  Omkostninger
  12 900 (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800 (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172 (Pantattest kjøper - lagt ut av megler)
  585 (Tingl.gebyr pantedokument)
  585 (Tingl.gebyr skjøte)
  60 000 (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 400 000))

  77 042 (Omkostninger totalt)

  2 477 042 (Totalpris inkl. omkostninger)

  Omk. kjøper beløp
  77042

  Betalingsbetingelser
  Det forutsettes av skjøtet tinglyses på ny eier, med mindre det er tatt andre forbehold i budgivningen.  Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.

  Hvitvaskingsreglene
  Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning.

  Personopplysningsloven
  Personopplysninger blir behandlet i samsvar med personopplysningsloven.

  Boligselgerforsikring
  Selger har tegnet boligselgerforsikring som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset oppad til MNOK 14. I den forbindelse har selger utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgivning.

  Boligkjøperforsikring
  Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 3 200/3 600/3 500 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.

Kjetil Gustavsen

Megler

Kjetil Gustavsen

90 99 63 13

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev