aktiv-eiendomsmegling
Solgt

BRUMUNDDAL Gimsevegen 200

Enebolig og låve i naturskjønne omgivelser i Gimsevegen. Stor tomt med gode solforhold.

 • kr 1 700 000
 • BRA 186 m²
 • 2 soverom
 • Prisantydningkr 1 700 000
 • Omkostningerkr 59 542
 • Totalpris inkl. omkostningerkr 1 759 542
 • ObjektstypeEnebolig
 • EierformSelveier
 • Byggeår1 897
 • Soverom2
 • ArealP-rom 135 m²
 • Tomt3 032 m²
 • Eierform tomtEiertomt
 • 1 700 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 12 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 42 500,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 700 000,00))   59 542,- (Omkostninger totalt)   1 759 542,- (Totalpris inkl. omkostninger)  
Vi er glade for å kunne presentere denne unike eiendommen som består av en låve og enebolig. Eneboligen er opprinnelig ble bygget i ca. 1897. Boligen er fordelt over to etasjer og har en kjeller. Ved ankomst vil du umiddelbart bli imponert over den luftige stuen. Den romslige og innbydende stuen er ideell for både avslapning og underholdning, og gir deg friheten til å utforme den etter dine egne ønsker og behov. Det er viktig å merke seg at eiendommen krever påkostninger. Beliggenheten til eiendommen tilbyr en rolig og avslappende atmosfære, noe som gjør det til et ideelt tilfluktssted fra byens mas og stress. Du vil nyte godt av et fredelig nabolag og vakker natur som omgir eiendommen. Denne plassen vil gi deg muligheten til å skape minner og oppleve harmoni.

Gimsevegen 200, Innlandet

 • Arealbeskrivelse
  Enebolig
  Bruksareal
  1. etasje: 72 kvm
  1. etasje: 43 kvm Innglasset terrasse
  2. etasje: 71 kvm
  Primærrom
  1. etasje: 72 kvm Bad , Gang , Gang 2, Soverom , Soverom 2
  2. etasje: 63 kvm Stue/kjøkken/gang  Tomt
  3032m²

  Beskrivelse av tomt
  Eiertomt på ca. 3032 kvadratmeter. Tomtestørrelsen er slått sammen av matrikkelummerne tilhørende eiendommen (Gnr. 88 bnr. 16 og gnr. 88 bnr. 18 i Ringsaker kommune) Tomten har fine solforhold som gir deg en herlig opplevelse av naturlig lys og varme. Takket være sin gode beliggenhet får tomten rikelig med sol gjennom dagen, noe som gjør den ideell for utendørsaktiviteter og hageglede. I tillegg er tomten allerede opparbeidet med en velstelt plen og grusområde. Denne opparbeidelsen gir en innbydende og estetisk tiltalende utendørs atmosfære. Tomtestørrelse/-areal er hentet fra matrikkelutskrift (basert på oppmåling i digitalt kart). Det gjøres oppmerksom på at denne type arealangivelse (med tilhørende kart) kan være upresis og at man dermed kan få avvik i både areal og grenser ved en eventuell fremtidig oppmåling. Mangel grunnet avvikende grenser og/eller arealsvikt kan derfor ikke påberopes.

  Beliggenhet
  Eiendommen ligger usjenert til med umiddelbar nærhet til store friluftsområder som egner seg for både gåturer, skiturer, jakte og fiske. Til Brumunddal sentrum er det ca. 11 km hvor man finner det fleste tilbud og servicefasiliteter. Nærmeste barnehage er Brumund barnehage som ligger en 8 minutters biltur unna. Hempa og Kirkekretsen er nærmeste barneskoler som ligger ca. 10 km unna eiendommen.

  Adkomst
  Se vedlagte kart. Det vil bli satt opp visningsskilt ved fellesvisninger

  Byggemåte
  Det gjøres oppmerksom på at eneboligen er SEFRAK-registrert. SEFRAK-registeret er et landsdekkende register over eldre bygninger og andre kulturminner i Norge. Bygget kan ha vernestatus, men i mange tilfeller er de kun ført i registeret på grunn av alder. Kommunen har ikke opplyst om at bygget har noen vernestatus, men det kan likevel foreligge spesielle restriksjoner i forhold til om-/påbygging og generell utnyttelse av eiendommen. Huset er bygget rundt 1897, ombygget på midten av 1980 tallet. Ukjent om huset er tilbygget. Terrasse i 2012. Det er noe aldersforvitring, skjevheter og mangler huset er over 120 år. Beskrivelse av byggemåte er hentet fra tilstandsrapport utført av Obron Øst AS. Tilstandsrapporten angir også byggetekniske tilstandssvekkelser (tilstandsgrader -TG). Det er gitt tilstandsgrad TG 2 (avvik som kan krevet tiltak) for følgende bygningsdeler-/komponenter: - Taktekking: Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på taktekkingen. Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på undertak. Rust på platene på vestsiden. Undertak med sponfliser fra byggeåret kan ikke regnes som tett undertak. Taktekking har aldringssymptomer. Tilstand satt ut i fra alder og påviste forhold. - Nedløp og beslag: Det er ikke tilfredsstillende bortledning av vann fra taknedløp ved grunnmur. Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på renner/nedløp/beslag. Eldre beslag, må påregne nyetableringer ved skifte av taktekking. - Veggkonstruksjon: Terrenget ligger steder høyt opp mot trekonstruksjon, fare for fuktopptrekk med fukt og forvitringsskader i veggene. Må påregne noe aldersforvitring da komponentene er over 120 år. Tilstand satt ut fra alder og påviste forhold. - Takkonstruksjon/Loft: Må påregne noe aldersforvitring da komponentene er over 120 år. Tilstand satt ut i fra alder og påviste forhold. - Vinduer: Det er avvik - Radon: Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre. - Pipe og ildsted: Det er påvist brennbart materiale nærmere enn 300 mm fra sotluke/feieluke. Ildfast plate mangler på gulvet under sotluke/feieluke på pipe. Eldre piper vil ofte ha forvitringskader. -Anmerkninger fra feier: Ildsted: Sprekker og hull rundt røykrør mures igjen. Røykrør mangler tilfredsstillende feiemulighet. Lås på dør er defekt. Alle fire sider av en teglskorstein skal ha tilsynsmuligheter i hele sin lengde. Hvis det i tillegg er luftekanal påskorsteinen kan denne siden dekkes til. - Rom Under Terreng: Det er påvist indikasjoner på noe fuktgjennomtrenging inn i kjellermur. Fuktig i kjellerrom. Bløtt kjellergulv. Sprekk i grunnmur. Ved fuktmåling i etasjeskille over kjeller ble det målt verdier som ligger i grenseland for hva som er skadelig for treverk, kjelleren må holdes tørr og luftig. Må påregne noe aldersforvitring da komponentene er over 120 år. - Innvendige trapper: Det mangler håndløper på vegg i trappeløpet. - Innvendige dører: Det er påvist avvik som tilsier at det bør foretas tiltak på enkelte dører. - Vannledninger: Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på innvendige vannledninger. - Avløpsrør: Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på innvendige avløpsledninger. - Varmtvannstank: Det er ikke påvist tilfredsstillende el-tilkobling av varmtvannstank iht. gjeldende forskrift. Det kan gå varmegang i støpselet, derfor er det anmerkning på el-tilkobling. - Drenering: Det mangler eller på grunn av alder er det sannsynlig at det mangler utvendig fuktsikring av grunnmuren - ved kjeller/underetasje. Ikke fungerende drenering, fuktig kjeller. - Grunnmur og fundamenter: Grunnmuren har sprekkdannelser. Utett grunnmur, mus kommer inn i huset. Må påregne noe aldersforvitring da komponentene er over 120 år. Fundamenter direkte i terreng, uten isolering, naturlig med setninger, skjevheter og bevegelser i konstruksjonen. - Terrengforhold: Det er avvik. - Utvendige vann- og avløpsledninger: Det foreligger ingen dokumentasjon på vannkvaliteten på brønnvannet. Det er gitt tilstandsgrad TG 3 (store eller alvorlige avvik) for følgende bygningsdeler-/komponenter:  - Etasjeskille/gulv mot grunn: Målt høydeforskjell på over 30 mm gjennom hele rommet. Tilstandsgrad 3 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. Målt avvik på 5 cm på kjøkken og 2,5cm i stue. Det er skjevheter i det meste av huset. - Bad: Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav. Noe mykt gulv som kan være noe av årsaken til: Dårlige fuger, del av fugene er forvitret. Ikke opp brett på gulvets vanntette sikt. Gulvet kan ikke regnes som vanntett For ytterligere/detaljerte beskrivelser av avvik, øvrige tilstandsgrader og bygningsteknisk utførelse, også ved eventuelle andre bygninger, se tilstandsrapport som er et vedlegg i salgsoppgaven. Areal i salgsoppgaven er hentet i fra tilstandsrapport fra takstmann. Fordelingen mellom primærrom (P-rom) og sekundærrom (S-rom) er basert på bruken av rommene på befaringstidspunktet, uten at det er tatt hensyn til lover og/eller forskrifter. Rommenes bruk kan derfor være i strid med byggeforskriftene og/eller registrert/godkjent bruk. Se eventuelle anmerkninger under punktet «Ferdigattest/midlertidig brukstillatelse».

  Sammendrag selgers egenerklæring
  Selger har tegnet boligselgerforsikring som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset oppad til kr 10.000.000,-. Det er boligdelen av eiendommen som dekkes av forsikringen. Selger har utarbeidet en egenerklæring (vedlagt salgsoppgaven) som kjøper må gjøre seg kjent med før budgivning. Selger har i egenerklæringen bemerket følgende: Pkt 1: Kjenner du til om det er/har vært feil tilknyttet våtrommene, f.eks. sprekker, lekkasje, råte, lukt eller soppskader? - Ja, det var flislagt oppå gulvbelegg å ikke støpt gulv. Så det er dårlige fuger på flis. Dette var gjort før jeg kjøpte det. Pkt. 3: Kjenner du til om det er/har vært tilbakeslag av avløpsvann i sluk eller lignende? - Ja. Beskrivelse: Ja,det var tett grøft for avløpsvann, så det var tilbakeslag i sluket i kjellerhullet som vannpumpe står i. Denne grøften ble rehabilitert i 2015 Pkt. 4: Kjenner du til feil eller om har vært utført arbeid/kontroll på vann/avløp? - Ja, kun av ufaglært/egeninnsats/dugnad. Beskrivelse: Gravde selv. Pkt. 5: Kjenner du til om det er/har vært problemer med drenering, fuktinnsig, øvrig fukt eller fuktmerker i underetasje/kjeller? - Ja, det er fuktinnslag i kjellerhullet som vannpumpe står i. Dette rommet har sluk. Pkt. 8: Kjenner du til om det er/har vært f.eks. sprekker i mur, skjeve gulv eller lignende? - Ja, dette huset er sjevt. Det er fra 1897 og påbegynt tidligere. Så det er ikke vanlig grunnmur her,men stablet stein, med innslag av murpuss. Pkt. 9: Kjenner du til om det er/har vært sopp/råteskader/insekter/skadedyr på eiendommen som rotter, mus, maur eller lignende? - Ja, tar noen få mus i året. Ca 5. Å det har vært noen Vonn (jordråtter) på gressplenen i ny og ne. Pkt. 11: Kjenner du til om det er/har vært utført arbeid på el-anlegget eller andre installasjoner (f.eks. oljetank, sentralfyr, ventilasjon)? - Ja, kun av faglært. Beskrivelse: Det ble utført mangler etter El kontroll den 26-5-2023. Arbeid utført av: Brumunddal Elektro. Pkt. 12: Kjenner du til om det er utført kontroll av el-anlegget og/eller andre installasjoner (f.eks. oljetank, sentralfyr, ventilasjon)? - Ja, utbedring av mangler. Pkt. 14: Kjenner du til om ufaglærte har utført arbeid som normalt bør utføres av faglærte, utover det som er nevnt tidligere (f.eks. drenering, murerarbeid, tømrerarbeid etc)? -Ja, det ble byttet bjelkelag,etterisolert og nytt gulv på soverom sør i 2020 av undertegnede. Pkt. 16: Kjenner du til om det har vært utført arbeid på terrasse/garasje/tak/fasade? - Ja, kun av ufaglært/egeninnsats/dugnad. Beskrivelse: Har satt opp terrasse og balkong selv.

  Innhold
  Eiendommen består av to matrikkelnummere gnr. 88 og bnr. 16 og 18. Eiendommen inneholder enebolig og låve. Selve boligen går over 2 plan med kjeller, samt en innglasset balkong. Boligen inneholder: 1. Etasje: Bad, gang, gang, 2 soverom. 2. Etasje: Stue/kjøkken/gang. Samt kott og bod.

  Standard
  Vi har gleden av å presentere en enebolig med låve beliggende i Gimsevegen 200, Ringsaker. Eiendommen er situert på en romslig tomt og byr på flere funksjonelle egenskaper. Boligen består av to soverom, som gir tilstrekkelig plass til et komfortabelt boareal. Kjøkkenet er utstyrt med malte heltre speilfronter, som gir et klassisk og tidløst uttrykk. Den nyoppussede laminerte benkeplaten gir både funksjonalitet og estetisk appell. Videre er det fliser over kjøkkenbenken, som gir enkel rengjøring og et pent visuelt preg. Badet inneholder en baderomsinnredning, et speil og dusjkabinett. Den romslige stuen imponerer med sin gode takhøyde, noe som skaper en luftig atmosfære og gir muligheter for ulike innredningsalternativer. Eiendommen er beliggende på en stor tomt, noe som gir potensiale for utendørsaktiviteter og utvidelsesmuligheter. Denne eiendommen vil appellere til de som setter pris på et rolig og fredelig miljø. Ta gjerne kontakt for ytterligere informasjon eller for å avtale en visning. Vi ser frem til å kunne vise deg denne eiendommen i Gimsevegen 200, Ringsaker.

  Innbo og løsøre
  Bransjens liste over løsøre og tilbehør legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen følger vedlagt salgsoppgaven. Det er full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse.

  Hvitevarer
  Kun hvitevarer som er spesifikt angitt i salgsoppgaven, følger med. Dette gjelder uavhengig av om hvitevaren(e) eventuelt kan anses som integrerte.

  TV/Internett/bredbånd
  Selger har brukt mobilt bredbånd fra telenor.

  Parkering
  Biloppstillingsplasser på egen gårdsplass.

  Forsikringsselskap
  If skadeforsikring

  Polisenummer
  7138752

  Radonmåling
  Selger har ikke foretatt radonmåling. Interessenter gjøres oppmerksom på, at det som resultat av fremtidige målinger, vil kunne bli nødvendig å treffe radonreduserende tiltak. Slike tiltak vil da måtte bekostes og utføres av kjøper.

  Diverse
  Etter aksept av bud, vil eiendommens salgssum bli meddelt de som ev. måtte etterspørre denne. Eiendommens salgssum vil bli offentlig tilgjengelig ved overføring av hjemmel. Feiing ble utført siste gang i 2022. Tilsyn ble sist gang utført i 2016. Ved tilsyn, ble det anmerket mangler ved: Ildsted: Sprekker og hull rundt røykrør mures igjen. Ildsted: Røykrør mangler tilfredsstillende feiemulighet. Ildsted: Ildstedet er i følge eier ikke i bruk. Ildsted: Lås på dør er defekt. Enhet: Alle fire sider av en teglskorstein skal ha tilsynsmuligheter i hele sin lengde. Hvis det i tillegg er luftekanal på skorsteinen kan denne siden dekkes til. Det tas forbehold om feil/mangler ved eventuelle nye installasjoner og/eller forskriftskrav trådt i kraft etter siste tilsyn.

  Prisantydning inkl. omkostninger
  1 700 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 12 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 42 500,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 700 000,00))   59 542,- (Omkostninger totalt)   1 759 542,- (Totalpris inkl. omkostninger)  

 • Oppvarming
  Luft-til-luft varmepumpe. Vedovn* El-varme *Det foreligger anmerkninger fra brannvesenet knyttet til vedovn. Se kommentarer under pkt. ''diverse''.

  Energiklasse
  G

 • Kommunale avgifter
  10677

  Kommunale avgifter år
  2022

  Info kommunale avgifter
  Kommunale avgifter utgjorde totalt ca. kr 10.677,- i 2022. I disse inngikk bla. eiendomsskatt, renovasjon, feie- og tilsynsgebyr samt slamtømming. Avgiftene vil variere som følge av forbruk og eventuelle endringer av gebyrer/avgifter.

  Formuesverdi primær
  628864

  Formuesverdi primær år
  2021

  Formuesverdi sekundær
  2263910

  Formuesverdi sekundær år
  2021

  Andre utgifter
  Utover det som er nevnt under punktet ''kommunale avgifter'' og ''vei, vann og avløp'', påløper kostnader til for eksempel strøm, fyring/brensel, forsikring, innvendig/utvendig vedlikehold og abonnement til tv og internett.

  Årlig velavgift
  3200

  Velforening
  Gimsevegen veglag

  Tilbud lånefinansiering
  Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Alliansen om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med megler for formidling av et uforpliktende tilbud om finansiering. Meglerforetaket kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester. 

 • Offentligrettslige pålegg
  Se pkt. vei/vann/avløp.

  Tinglyste heftelser og rettigheter
  Kommunen har legalpant i eiendommen for eventuelle ubetalte kommunale skatte- og avgiftskrav. Det er ellers ingen kjente, tinglyste heftelser (dokument) som skal følge med eiendommen.

  Ferdigattest/brukstillatelse
  Det er ikke utstedt ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse for noe av bygningsmassen. Som et utgangspunkt skal det foreligge ferdigattest. Det er innført bestemmelser i plan- og bygningsloven som sier at ferdigattest ikke vil bli gitt for oppførte bygg som er søkt før 01.01.1998. Man kan dermed ikke søke om ferdigattest for slike bygg. Dette betyr ikke at ulovlig oppførte bygg blir lovlige, men bare at byggesaken ikke lenger skal avsluttes med ferdigattest. Det skal uansett foreligge midlertidig brukstillatelse. Midlertidig brukstillatelse er en forutsetning for at et tiltak kan tas i bruk. Manglende midlertidig brukstillatelse betyr da rent formelt at bygget ikke er lovlig tatt bruk. Det er ikke mottatt byggetegninger. Man har derfor ikke kunnet kontrollere hvor vidt dagens bygninger og planløsning (herunder formål/bruk) er godkjent eller er i samsvar med eventuelle godkjente tegninger og tiltak. Dette betyr videre at det kan være rom som er inntatt som primærrom/-areal i tilstandsrapport, men som ikke er godkjent for varig opphold. Den innglassede terrassen er ikke byggsøkt. Ovennevnte medfører at man ikke vet hvor vidt eiendommen har lovlighetsmangler eller ikke. Konsekvenser av lovlighetsmangler er at kommunen for eksempel kan gi pålegg om tilbakeføring. Kommunen kan også innkreve tvangsmulkt frem til manglene er brakt i orden. Kjøper overtar ansvar og risiko for nevnte forhold.

  Vei, vann og avløp
  Vannforsyning fra privat brønn på eiendommen. Privat avløpssystem med septiktank. Ringsaker kommune informerer om at avløpsanlegget består av 6m3 tett tank for toalettavløp og 1m3 slamavskiller for gråvannet. Gråvannanlegg er ikke forskriftsmessig og det vil komme pålegg for utbedring av anlegget. Helst før boligen benyttes på nytt. Ringsaker kommune bemerker følgende: 1. Anlegget er underdimensjonert, 1 m3 slamavskiller godkjennes ikke for en bolig, riktig dimensjonering av slamavskiller for gråvann for en bolig er 2m3. 2. Det er ikke dokumentert infiltrasjon etter slamavskiller, (anlegget mangler ett viktig rensetrinn). 3. Anlegget er gammelt og har ikke utslippstillatelse. Det må søkes om utslippstillatelse ved utbedring av gråvannanlegget. Selger opplyser at gråvann slippes ut i spredegrøfter på nabojordet. Det er ikke kjent med at det er opprettet/tinglyst avtale på forholdet. Kjøper overtar risiko og ansvar for nevnte forhold, herunder også for videre bruk Det vil på generelt grunnlag kunne hefte usikkerhet ved private vann- og avløpsanlegg over tid. For eksempel kan spredegrøfter tettes, nye offentlige krav kan gjøre eksisterende avløpsanlegg utilfredsstillende og grunnvannstand og øvrige forhold medføre endring i kvalitet og mengde på vann fra borehull og brønner. Det er ikke kjent med at det har blitt tatt vannprøver de senere årene. Det gjøres oppmerksom på at kommunene driver fortløpende kartleggingsarbeid av private anlegg. Dette kan innebære framtidige krav om utbedring av eiendommens avløpsanlegg. Eiendommen har adkomst fra offentlig vei, via flere naboeiendomer. Det er ikke kjent med at det er opprettet eller tinglyst avtale om veirett. Det gjøres oppmerksom på at eiendommen er pliktig tilknyttet en velforening ''Gimsevegen veglag''. Veglaget sørger for vedlikehold av veien til eiendommen. Veglaget har en halvårlig avgift på kr. 1.600,-. Dugnader i vellet/veglaget må påregnes.

  Regulerings- og arealplanner
  Eiendommen omfattes av kommuneplan for Ringsaker kommune 2022 - 2026, hvor eiendommen er avsatt/utnyttet til Landbruks-, natur- og friluftsområde samt reindrift (LNFR) samt areal for spredt bolig- fritids- eller næringsbebyggelse, mv, nåværende. Det gjøres oppmerksom på at oppføring av nye tiltak vil falle utenfor LNFR-formålet, og kan ikke skje uten etter dispensasjon eller reguleringsplan. Det gjøres oppmerksom på at det er igangsatt planlegging av ny kommuneplan fra 2024 - 2040.

  Adgang til utleie
  På generelt grunnlag er det tillatt å leie ut egen bolig eller del av egen bolig, så lenge formålet med utleien er i samsvar med godkjent bruk av gjeldende leieobjekt og/eller areal. Eiendommen står i matrikkelen registrert med èn bruksenhet.

  Verneklasse/sefrak
  Det gjøres oppmerksom på at eneboligen er SEFRAK-registrert. SEFRAK-registeret er et landsdekkende register over eldre bygninger og andre kulturminner i Norge. Bygget kan ha vernestatus, men i mange tilfeller er de kun ført i registeret på grunn av alder. Kommunen har ikke opplyst om at bygget har noen vernestatus, men det kan likevel foreligge spesielle restriksjoner i forhold til om-/påbygging og generell utnyttelse av eiendommen.

  Legalpant
  Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt og kommunale avgifter/gebyrer.

  Kommentar bo- og driveplikt
  Det gjøres på generelt grunnlag oppmerksom på at det er driveplikt på jordbruksareal med fulldyrka jord, overflatedyrka jord og innmarksbeite. Hvis en eiendom har slikt areal, er det driveplikt på den, uansett hvor stort arealet er. Driveplikten kan oppfylles ved at eier selv driver jorda eller leier bort jorda til andre som driver denne. Ny eier må innen 1 år etter overtakelse av eiendommen, bestemme om jorda skal drives selv eller leies bort.

  Kommentar konsesjon
  Erverv av eiendommen er konsesjonsfritt, men i og med at eiendommen er større enn 2 daa, må kjøper fylle ut egenerklæring om konsesjonsfrihet.

  Kommentar odelsrett
  Det er ikke kjent med at det hviler odel på eiendommen.

 • Lovanvendelse
  Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.    Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel.   Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2). Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.    Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet. Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtagelse. 

  Budgivning
  Budgivning i forbrukerforhold  Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form.   Budgivning utenfor forbrukerforhold  Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler.   Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.

  Omk. Kjøper beskrivelse
  1 700 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 12 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 42 500,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 700 000,00))   59 542,- (Omkostninger totalt)   1 759 542,- (Totalpris inkl. omkostninger)  

  Omk. kjøper beløp
  59542

  Betalingsbetingelser
  Det forutsettes av skjøtet tinglyses på ny eier, med mindre det er tatt andre forbehold i budgivningen.  Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.

  Hvitvaskingsreglene
  Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning.

  Personopplysningsloven
  Personopplysninger blir behandlet i samsvar med personopplysningsloven.

  Boligselgerforsikring
  Selger har tegnet boligselgerforsikring som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset oppad til kr 10.000.000,-. Det er boligdelen av eiendommen som dekkes av forsikringen.

  Boligkjøperforsikring
  Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 3 200/3 600/3 500 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.

  Meglers vederlag
  Det er avtalt provisjonsbasert vederlag tilsvarende 3 % av kjøpesum for gjennomføring av salgsoppdraget. I tillegg er det avtalt at oppdragsgiver skal dekke tilretteleggingsgebyr kr  15.900,- og visninger kr  2.500, -. Minimumsprovisjonen er avtalt til kr  49.000,-.  Dersom handel ikke kommer i stand har megler krav på å få dekket 44.300.  Alle beløp er inkl. mva. 

Mattis Barmoen Andersen

Megler

Mattis Barmoen Andersen

91 51 33 69

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev