aktiv-eiendomsmegling
Velkommen til Brumunddal og Jemlivegen 26!
Velkommen til Brumunddal og Jemlivegen 26!

BRUMUNDDAL Jemlivegen 26

Godt vedlikeholdt og innholdsrik enebolig. Stor og flott terrasse med gapahuk. Garasje, carport og bod. Solcelleanlegg.

 • kr 3 800 000
 • BRA 218 m²
 • 4 soverom
 • Prisantydningkr 3 800 000
 • Omkostningerkr 112 042
 • Totalpris inkl. omkostningerkr 3 912 042
 • ObjektstypeEnebolig
 • EierformSelveier
 • Byggeår1983
 • Soverom4
 • ArealP-rom 183 m²
 • Tomt885 m²
 • Eierform tomtEiertomt
 • 3 800 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 12 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 95 000,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 3 800 000,00))   112 042,- (Omkostninger totalt)   3 912 042,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Meld deg på visning!

Påmelding
Plantegning kjeller.
Velkommen til Brumunddal og Jemlivegen 26! En fint beliggende eiendom som er bebygd med en meget velholdt enebolig, garasje med carport og en frittliggende bod. Den solrike sydvendte terrassen oppleves som en privat bakgård og er bygd i ulike nivåer med en gapahuk i enden. Innvendig er boligen betydelig oppgradert i 2019. Det store badet ble pusset opp i 2017. Innholdsrik planløsning med bla. 3 stuer og 4 soverom. Det er også en flott vinterhage på ca. 31m². Boligen har 2 vedovner, varmepumpe fra 2021 og solcelleanlegg fra 2018 på taket. Eiendommen har en fin og barnevennlig beliggenhet i Brumund. Veletablert boligfelt i landlige omgivelser og med flotte turområder i nærområdet. Rolig og barnevennlig med kun ca. 500 meter til barnehage. Ca. 7 km til Brumunddal sentrum med alle fasiliteter
Plantegning 1. Etasje

Jemlivegen 26, Innlandet

 • Tomt
  885m²

  Beskrivelse av tomt
  Eiertomt på ca. 885m². Tomten er flat/skrånende og opparbeidet med plen og beplantning. Gruset gårdsplass.   Tomtestørrelse/-areal er hentet fra matrikkelutskrift (basert på oppmåling i digitalt kart). Det gjøres oppmerksom på at denne type arealangivelse (med tilhørende kart) kan være upresis og at man dermed kan få avvik i både areal og grenser ved en eventuell fremtidig oppmåling. Mangel grunnet avvikende grenser og/eller arealsvikt kan derfor ikke påberopes.

  Beliggenhet
  Eiendommen har en landlig og barnevennlig beliggenhet i Brumund, øverst i Jemlivegen. Boligfeltet er etablert og består stort sett av eneboliger. Det er flotte turområder i nærområdet. Kun ca. 500 meter til Brumund barnehage. Ca. 6 km til Hempa skole og Kirkekretsen skole, drøye 7 km til Fagerlund skole. Ungdomsskole og videregående skole ligger i Brumunddal sentrum. Ca. 7 km til Brumunddal sentrum

  Byggemåte
  Enebolig - Byggeår: 1983. Gulv støpt på grunn. Grunnmur i lettklinkerblokker. Yttervegg i trekonstruksjon. Mønet skråtak i trekonstruksjon. Undertaksbord. Etasjeskiller med trebjelkelag. Stående utvendig trekledning. Liggende utvendig trekledning. Taktekking med metallplater. Takrenner og utvendige beslag i metall. Vindski i tre. Trevinduer med 2-lags isolerglass. Trevinduer med 3-lags isolerglass. Ytterdør i tre med 2-lags isolerglass. Garasje med carport - Byggeår: 1984. Gulv støpt på grunn. Yttervegg i trekonstruksjon. Mønet skråtak i trekonstruksjon. Undertaksbord. Stående utvendig trekledning. Stående utvendig trekledning. Taktekking med asfaltshingel. Takrenner i plast. Vindskier i tre. Trevindu med 1-lags glass. Vippeport. El-billader. Bod - Byggeår: 2020. Fundamentert direkte på grunn med blokker. Tregulv. Yttervegg i trekonstruksjon. Mønet skråtak i trekonstruksjon. Undertak av duk. Stående utvendig trekledning. Taktekking med metallplater. Takrenner og utvendige beslag i metall. Vindski i tre. Ytterdør i tre. Beskrivelse av byggemåte er hentet fra tilstandsrapport utført av Takstgruppen AS. Tilstandsrapporten angir også byggetekniske tilstandssvekkelser (tilstandsgrader -TG). For denne eiendommen er det gitt tilstandsgrad TG 2 (avvik som kan krevet tiltak) for følgende bygningsdeler-/komponenter: Utvendig > Nedløp og beslag: Takrenner har punktvise lekkasjer. Konsekvens/tiltak: ? Lokal utbedring må utføres. Utvendig > Veggkonstruksjon: Det er ingen eller liten lufting i nedre kant av kledning mot grunnmur. Lufting av kledningen er ikke iht. dagens anbefalte løsning, men heller ikke dårligere enn normal løsning ved husets byggeår. Konsekvens/tiltak: ? Det bør foretas tiltak for å bedre lufting av kledningen. Utvendig > Takkonstruksjon/Loft: Det er registrert symptom på aktivitet fra skadedyr Undertaket er misfarget. Spor av flaggermus registrert. Konsekvens/tiltak: ? Det må gjennomføres ytterligere undersøkelser. Eiers opplysning: Dette er etter befaring undersøkt av skadedyrsfirma og detter er gamle spor og at det er konkludert med at det ikke er nødvendig å gjøre tiltak. Utvendig > Dører: Slitasje på dør. Konsekvens/tiltak: ? Det må foretas tiltak for å lukke avviket. Innvendig > Overflater: Det er påvist skader på overflater. Konsekvens/tiltak ? Gjennomføre ytterligere undersøkelser og foreta utbedring av skade. Innvendig > Etasjeskille/gulv mot grunn: Målt høydeforskjell på mellom 10 - 20 mm innenfor en lengde på 2 meter. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. Noe skjevheter i etasjeskiller, dette er normalt byggeåret tatt i betraktning. Erfaringsmessig kan eldre etasjeskiller ha skjulte skader, spesielt over grunnmur og det gjøres oppmerksom på risikoen. Konsekvens/tiltak: ? For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må høydeforskjeller rettes opp. Det vil imidlertid sjelden være økonomisk rasjonelt som et enkeltstående tiltak i en bolig som dette. Dersom boligen en gang skal renoveres, kan man vurdere slike tiltak. Innvendig > Radon: Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre. Konsekvens/tiltak: ? Det bør gjennomføres radonmålinger. Innvendig > Rom Under Terreng: Det er påvist indikasjoner på noe fuktgjennomtrenging inn i kjellermur. Hulltaking er unnlat fordi rommene under terreng har en konstruksjon som gjør hulltaking unødvendig. Rommene er i stedet fuktkontrollert med egnet verktøy. Konsekvens/tiltak: ? Det påviste fuktnivå gir grunn til å overvåke konstruksjonen jevnlig for å se utvikling over tid, og eventuelt foreta tiltak for å unngå fuktskader. Innvendig > Innvendige trapper: Slitasje på trapp. Åpninger i rekkverk er større enn dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper. Trappen har en del slitasjegrad utover det som er normalt ut ifra alder. Åpninger mellom trinn i innvendig trapp er større enn dagens forskriftskrav. Konsekvens/tiltak: ? Det er ikke krav om utbedring av åpninger opp til dagens krav. ? Åpninger er såpass store at det ut ifra sikkerhetsmessige forhold anbefales å lage mindre åpninger. ? Det bør gjøres lokale tiltak. Innvendig > Innvendige dører: Slitasje på dør. Konsekvens/tiltak: ? Det må foretas tiltak for å lukke avviket. Våtrom > Overflater Gulv > Vaskerom: Arbeidet på gulv bærer preg av manglende håndverksmessig utførelse. Konsekvens/tiltak: ? Det må gjøres nærmere undersøkelser. For å lukke avviket må det gjøres tiltak. Våtrom > Sluk, membran og tettesjikt > Vaskerom: Det kan ikke konstateres synlig bruk av membran/tettesjikt på våtrommet. Ikke synlig membran under klemring i sluk. Slukrist er ikke felt ned i gulv, eller festet. Våtrom > Tilliggende konstruksjoner våtrom > Vaskerom: Hulltaking er ikke foretatt da det allerede er påvist andre avvik i våtsonen. Konsekvens/tiltak: ? Gjennomføre ytterligere undersøkelser og foreta utbedring av skade. Spesialrom > Overflater og konstruksjon > Toalettrom: Toalettrom mangler tilluftsventilering, f.eks. spalte/ventil ved dør. Konsekvens/tiltak: ? Det bør etableres tilfredsstillende tilluft til toalettrom, f.eks. luftespalte ved dør e.l. Tomteforhold > Drenering: Mer enn halvparten av forventet levetid på drenering er overskredet. Konsekvens/tiltak: ? Overvåk tilstanden jevnlig. For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må dreneringen skiftes ut, men tidspunktet for når dette er nødvendig er vanskelig å si noe om. Tomteforhold > Grunnmur og fundamenter: Grunnmuren har sprekkdannelser. Malingsflass, avskalling og saltutslag på vegg, dette indikerer fuktvandring i vegger. Konsekvens/tiltak: ? Lokal utbedring må utføres. Jeg anbefaler ytterligere undersøkelser. Tomteforhold > Utvendige vann- og avløpsledninger: Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på utvendige vannledninger. Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på utvendige avløpsledninger. Konsekvens/tiltak: ? Det er ikke behov for utbedringstiltak siden anlegget fungerer i dag, men ut ifra alder kan skader plutselig oppstå på eldre anlegg. Det er gitt ikke tilstandsgrad TG 3 (store eller alvorlige avvik) for noen bygningsdeler-/komponenter. For ytterligere/detaljerte beskrivelser av avvik, øvrige tilstandsgrader og bygningsteknisk utførelse, også ved eventuelle andre bygninger, se tilstandsrapport som er et vedlegg i salgsoppgaven.

  Sammendrag selgers egenerklæring
  Selger har utarbeidet en egenerklæring (vedlagt salgsoppgaven) som kjøper må gjøre seg kjent med før budgivning. Selger har i egenerklæringen bemerket følgende: 2. Kjenner du til om det er utført arbeid på bad/våtrom? Svar: Ja, kun av faglært. Beskrivelse: Pusset opp vaskerom i kjeller og flyttet baderoms innredning og dusjkabinett fra bad i 1. etg. Bad i 1. etg. utvidet med tilstøtende rom og fullstendig oppgradert med membran, fliser på gulv med varmekabler, dusjnisje med fliser, nytt vegghengt toalett, ny innredning med dobbel vask, boblebad, spotter i taket. Dokumentert i Boligmappa. Arbeid utført av: Anders Mostue Eiendom AS. 2.1. Ble tettesjikt/membran/sluk oppgradert/fornyet? Svar: Ja. Beskrivelse: Se vedlagte dokumentasjon I vaskerom kjeller er ikke gulv oppgradert, kun vegger og tak. 5. Kjenner du til om det er/har vært problemer med drenering, fuktinnsig, øvrig fukt eller fuktmerker i underetasje/kjeller? Svar: Ja. Beskrivelse: Se Tilstandsrapport for detaljer 9. Kjenner du til om det er/har vært sopp/råteskader/insekter/skadedyr på eiendommen som rotter, mus, maur eller lignende? Svar: Ja. Beskrivelse: Tilstandsrapport påviste litt gammel avføring fra flaggermus på kryploft og muselort i en bod i kjeller. Dette er vurdert av Anticimex og konkludert med at ingen tiltak er nødvendig, se rapport fra Anticimex. 11. Kjenner du til om det er/har vært utført arbeid på el-anlegget eller andre installasjoner (f.eks. oljetank, sentralfyr, ventilasjon)? Svar: Ja, av faglært og ufaglært/egeninnsats/dugnad Beskrivelse: Se vedlagte dokumentasjon. Lagt opp el i uthus og gapahuk selv. Arbeid utført av: Diverse firmaer. 11.1. Foreligger det samsvarserklæring (i henhold til forskrift om elektriske lavspenningsanlegg)? Svar: Ja. 12. Kjenner du til om det er utført kontroll av el-anlegget og/eller andre installasjoner (f.eks. oljetank, sentralfyr, ventilasjon)? Svar: Ja. Beskrivelse: El-kontroll er utført, med rapport. Utført av Edvardsen Elektro AS Avvik er utbedret, se vedlegg. 13. Har du ladeanlegg/ladeboks for elbil i dag? Svar: Ja. Beskrivelse: Easee ladeboks i garasjeport på egen kurs. 14. Kjenner du til om ufaglærte har utført arbeid som normalt bør utføres av faglærte, utover det som er nevnt tidligere (f.eks. drenering, murerarbeid, tømrerarbeid etc)? Svar: Ja. Beskrivelse: Oppføring av uthus og gapahuk er gjort med egeninnsats. 16. Kjenner du til om det har vært utført arbeid på terrasse/garasje/tak/fasade? Svar: Ja, kun av ufaglært/egeninnsats/dugnad Beskrivelse: Oppføring av uthus og gapahuk er gjort med egeninnsats. 18. Kjenner du til om det er innredet/bruksendret/bygget ut i kjeller eller loft eller andre deler av boligen? Svar: Ja. Beskrivelse: Bad i 1. etg. ble utvidet med tilstøtende rom. 23. Kjenner du til om det foreligger skaderapporter/ tilstandsvurderinger eller utførte målinger? Svar: Ja. Beskrivelse: Se Tilstandsrapport. 24. Er det andre forhold av betydning ved eiendommen som kan være relevant for kjøper å vite om (f.eks. rasfare, tinglyste forhold eller private avtaler)? Svar: Ja. Beskrivelse: En liten del av garasje er oppført av tidligere eier på en del av naboens eiendom, også en del av gardsplassen er på naboens eiendom. Det er muntlig godkjenning av forholdet med nabo, og nabo er åpen for grensejustering hvis dette ønskes. Tilleggskommentar: Boligen har installert solcelleanlegg på taket, med 40 paneler. Produserer ca 6000 Kwt hvert år.

  Innhold
  Eneboligen inneholder: 1. etasje: Vindfang, gang, stue med utgang til vinterhage, kjøkken, stue med utgang til terrasse, 3 soverom, bad og toalettrom. Kjeller: Gang, stue, soverom, vaskerom og 3 boder. Eiendommen er også bebygd med en garasje på 24m² med inntilbygget carport på 13m² og en frittliggende bod på 8m².

  Standard
  Enebolig - Byggeår: 1983. Normal standard og god planløsning. Bygningen fremstår vedlikeholdt både utvendig og innvendig, men har bygningsdeler som krever og kan kreve tiltak. Alder på bygning tilsier at det ved en ombygging/oppussing vil kunne avdekkes feil/mangler utover det beskrevne i rapporten. Garasje med carport - Byggeår: 1984. Enkel standard. Bygning har sprekker i støpt gulv, begynnende råteskader, skjevheter og har generelt behov for vedlikehold, oppgraderinger og utbedringer. Tiltak anbefales. Bod - Byggeår: 2020. Enkel standard. Ingen spesielle avvik registrert. Beskrivelse av standard: VELKOMMEN INN! Du ønskes velkommen inn via et hyggelig inngangsparti med en fin terrasse. Terrassen har terrassebord på gulv, levegg, malt rekkverk med port og god plass til sittegruppe etter eget ønske og behov. Denne terrassen vender mot vest som sørger for gode solforhold på ettermiddag og kveld. Når du entrer boligen kommer du inn i et vindfang med belegg på gulv og malt panel på veggene. Praktisk med kodelås montert på ytterdøren. Fra vindfanget kommer du videre inn i en gang med god oppbevaringsplass i medfølgende garderobeskap og skoskap. STUE Stuen er det naturlige oppholdsrommet i boligen, og er et lyst og hyggelig rom. God standard med pen enstavs laminat fra 2019 på gulv og overflater med panel malt i 2019. Som et fint midtpunkt i stuen har du en koselig vedovn som varmer godt på kalde høst- og vinterdager, samt bidrar til hygge. Det er også montert luft-til-luft varmepumpe fra 2021 som sørger for en god og jevn varme. I stuen har du god plass til flere ulike sittegrupper og et stort spisebord i tilknytning til kjøkkenet. VINTERHAGE Fra spisestuen har du utgang til en stor og hyggelig vinterhage på ca. 31m². Vinterhagen har teppe på gulv, downlights i himlingen og skyvedører hele veien, som gjør det fleksibelt vinter som sommer. God plass til ulike sittegrupper etter eget ønske og behov. KJØKKEN Kjøkkenet ligger i en fin delvis åpen løsning med stuen, adskilt og samtidig åpent og sosialt. Lys og flott kjøkkeninnredning med god skap- og benkeplass. Innredningen har lyse profilerte fronter og en laminert benkeplate med nedfelt oppvaskkum. Et stort vindu slipper inn fint dagslys og det er innfelte downlights over som gir god belysning på kveldstid. Kjøkkenet er utstyrt med medfølgende integrerte hvitevarer som platetopp, avtrekksvifte, stekeovn og oppvaskmaskin. Plass til frittstående kjøleskap som følger med. TV-STUE Fra stuen har du trapp ned til en ekstra stue som er benyttet som tv-stue i dag. Stuen har laminat på gulv med gulvvarme og overflater med panel. Vindusflater mot to ulike himmelretninger sørger for et fint lysinnslipp som sammen med den gode takhøyden bidrar til en luftig romfølelse. TERRASSE Fra stuen har du doble dører ut til en flott og solrik sydvendt terrasse som oppleves som en privat bakgård. Terrassen er pent bygd med ulike nivåer og levegger som gjør uteplassen skjermet og lun. Det er også blomsterkasser med frodig beplantning og utebelysning. På den nederste delen av terrassen ble det i 2020 bygget en stor og hyggelig gapahuk med plassbygde sittebenker. Her ligger alt til rette for mye utendørs hygge, både på dag- og kveldstid! SOVEROM Boligen inneholder totalt 4 soverom hvorav tre ligger i hovedetasjen og det siste i kjelleren. Soverom 1 har adkomst fra tv-stuen og er et hyggelig rom av god størrelse. Soverommet har laminat på gulv, overflater med panel og god takhøyde. På soverommet har du plass til dobbeltseng med tilhørende nattbord og god oppbevaringsplass. Flere garderobeskap langs den ene veggen. Soverom 2 er benyttet som hovedsoverom og ligger i naturlig tilknytning til baderommet. Soverommet ble pusset opp i 2019 med lys enstavs laminat på gulv og nye overflater. På soverommet har du plass til dobbeltseng med tilhørende nattbord og god oppbevaringsplass i stor skyvedørsgarderobe. Soverom 3 er et lyst og fint rom som passer perfekt som barnerom, gjesterom eller kontor. Også dette soverommet ble pusset opp i 2019 med ny enstavs laminat på gulv og nye overflater. På soverommet har du plass til seng, kontorpult og oppbevaringsplass i medfølgende garderobeskap. Soverom 4 som ligger i kjelleren er et lyst soverom med teppe på gulv og lysmalte overflater. På soverommet har du plass til seng, kontorpult og oppbevaringsplass i medfølgende garderobeskap. BADEROM Boligen har et stort, lyst og pent baderom som ble pusset opp i 2017. Baderommet har mørke fliser på gulv med gulvvarme, lyse våtromsplater på veggene kombinert med fliser i dusjsonen, downlights i himlingen og ventilasjonsvifte. Det er også et stort vindu som slipper inn deilig dagslys. Moderne baderomsinnredning med skuffer og heldekkende dobbel servant, stort speil med integrert belysning over. Romslig dusjsone med glassdør, flotte fliser på veggene og armatur med både hånd- og regnfallsdusj. Baderommet er også utstyrt med boblebadekar og vegghengt toalett. TOALETTROM Vegg-i-vegg med baderommet har du også et praktisk ekstra toalettrom med belegg på gulv og panel på veggene. Toalettrommet er utstyrt med vegghengt servant, speil, gulvmontert toalett og panelovn. KJELLERSTUE Boligen har også en stor og hyggelig kjellerstue med god plass til sofagrupper med salongbord, tv-benk og annet ønskelig møblement. Stuen har lysmalte overflater og en koselig vedovn som varmer godt på kalde høst- og vinterdager. VASKEROM I kjelleren er det også et lyst vaskerom med flislagt gulv, våtromsplater fra 2017 på veggene og ventilasjonsvifte. Vaskerommet er utstyrt med servantskap, speil med integrerte belysning, dusjkabinett og opplegg for vaskemaskin. Varmtvannsbereder fra 2019 og plass til vaskemaskin og tørketrommel bak skyvedørene.

  Innbo og løsøre
  Bransjens liste over løsøre og tilbehør legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen følger vedlagt salgsoppgaven. Det er full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse. 

  Hvitevarer
  Kun hvitevarer som er spesifikt angitt i salgsoppgaven, følger med. Dette gjelder uavhengig av om hvitevaren(e) eventuelt kan anses som integrerte.

  Moderninseringer og påkostninger
  Selger opplyser om følgende moderniseringer: 2021: Ny varmepumpe. 2020: Nytt uthus. 2020: Bygget gapahuk. 2019: Ny varmtvannsbereder. 2019: Nye overflater på gulv, vegger og himling på to soverom. 2019: Malt overflater på vegger, himling og lister, stue, kjøkken og gang. 2019: Nye overflater på gulv, stue, kjøkken og gang. 2019: Glasset inn deler av terrasse. 2018: Montert solcellepaneler på tak. 2017: Nye overflater på vegger på vaskerom. 2017: Nytt bad.

  Parkering
  I garasje, carport eller på biloppstillingsplasser på egen gårdsplass. Det er montert Easee ladeboks i garasjen.

  Diverse
  Feiing ble utført siste gang den 23.02.2021. Tilsyn ble sist gang utført den 03.02.2016. Ved siste tilsyn ble det anmerket at godkjent slukkeutstyr må monteres. Det tas forbehold om feil/mangler ved eventuelle nye installasjoner og/eller forskriftskrav trådt i kraft etter siste tilsyn.

  Prisantydning inkl. omkostninger
  3 800 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 12 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 95 000,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 3 800 000,00))   112 042,- (Omkostninger totalt)   3 912 042,- (Totalpris inkl. omkostninger)

 • Oppvarming
  Oppvarming med varmepumpe, ved og elektrisitet. Luft-til-luft varmepumpe fra 2021. Vedfyring med vedovn i stuen og kjellerstuen. Elektrisk oppvarming med panelovner og gulvvarme i tv-stue og baderom. Boligen har installert solcelleanlegg på taket, med 40 paneler. Produserer ca. 6 000 kWt hvert år.

  Energiklasse
  E

  Info energiklasse
  Alle som skal selge eller leie ut eiendom må som hovedregel energimerke boligen og fremskaffe en energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal på mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og eier er selv ansvarlig for at opplysningene er riktige. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket boligen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler.

 • Info kommunale avgifter
  For 2023 gjelder følgende satser for kommunale avgifter (inkl. mva.): * Abonnementsgebyr vann: Kr. 3 649,13,- * Forskudd vannavgift (grunnlag: 108 kubikk): Kr. 3 258,90,- * Abonnementsgebyr kloakk: Kr. 4 874,04,- * Forskudd kloakkavgift (grunnlag: 108 kubikk): Kr. 3 753,- * Renovasjon (140L restavfallsdunk): Kr. 5 318,- * Feiing hvert 4. år: Kr. 175,63,- * Tilsyn fyringsanlegg: Kr. 342,50,- * Eiendomsskatt: Kr. 4 844,-   Forbruk vann og avløp beregnes/avregnes etter avlest vannmåler (kr. 30,18,- per kubikk for vann og kr. 34,75,- per kubikk for avløp). Størrelse på renovasjonsavgift avhenger av størrelse på dunk(er). Feie- og tilsynsgebyr avhenger av hvor mange pipeløp som må feies/inspiseres. Det gjøres oppmerksom på at avgiftene normalt justeres/reguleres årlig.

  Tilbud lånefinansiering
  Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Alliansen om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med megler for formidling av et uforpliktende tilbud om finansiering. Meglerforetaket kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester. 

 • Tinglyste heftelser og rettigheter
  Kommunen har legalpant i eiendommen for eventuelle ubetalte kommunale skatte- og avgiftskrav. Det er ellers ingen kjente, tinglyste heftelser (dokument) som skal følge med eiendommen.

  Ferdigattest/brukstillatelse
  Det ble utstedt midlertidig brukstillatelse for nybygg bolig i 1984. Det er i denne anmerket mangler i forhold til kjeller ikke ferdig pusset og innredet og gelender på balkong ikke ferdig. Det er ukjent hvor vidt disse manglene er rettet/utbedret. Det er ikke mottatt ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse for garasje med carport eller frittliggende bod. Som et utgangspunkt skal det foreligge ferdigattest. Det er innført bestemmelser i plan- og bygningsloven som sier at ferdigattest ikke vil bli gitt for oppførte bygg som er søkt før 01.01.1998. Man kan dermed ikke søke om ferdigattest for slike bygg. Dette betyr ikke at ulovlig oppførte bygg blir lovlige, men bare at byggesaken ikke lenger skal avsluttes med ferdigattest. Det skal uansett foreligge midlertidig brukstillatelse. Midlertidig brukstillatelse er en forutsetning for at et tiltak kan tas i bruk. Manglende midlertidig brukstillatelse betyr da rent formelt at bygget ikke er lovlig tatt bruk. Det er mottatt byggetegninger fra kommunen. I byggetegninger er det ene soverommet medtatt som bad i dag. Tilbygget tv-stue med soverom og terrasser på baksiden av huset fremkommer ikke av tegningene. Det antas at tiltaket/tilbygget ikke er byggesøkt. Rommene er derfor ikke godkjent for varig opphold (boligens hoveddel), men er likevel inntatt som primærrom/-areal i tilstandsrapport Det er ikke mottatt byggetegninger som viser boligens kjelleretasje. Man har derfor ikke kunnet kontrollere hvor vidt dagens innredning av kjelleren (herunder formål/bruk) er godkjent eller er i samsvar med eventuelle godkjente tegninger og tiltak. Dette betyr videre at det kan være rom i kjelleren som er inntatt som primærrom/-areal i tilstandsrapport, men som ikke er godkjent for varig opphold. Det er også mottatt byggetegninger av garasjen. I tegningene er carporten tegnet som bod. Det er ikke mottatt tegninger av frittliggende bod. Avvik beskrevet ovenfor er å anse som lovlighetsmangler. Konsekvenser av lovlighetsmangler er at kommunen for eksempel kan gi pålegg om tilbakeføring. Kommunen kan også innkreve tvangsmulkt frem til manglene er brakt i orden. Kjøper overtar ansvar og risiko for nevnte forhold.

  Vei, vann og avløp
  Eiendommen har adkomst fra offentlig vei og er tilknyttet offentlig vann- og avløpsnett, via private stikkledninger. Eier har selv ansvar for de private stikkledningene.

  Regulerings- og arealplanner
  Eiendommen omfattes av reguleringsplan for "Torsæter" fra 1982. Reguleringsformål for eiendommen er boliger (775m²), høyspenningsanlegg (195m²), kjørvei (91m²) og gang-/sykkelvei (18m²). Eiendommen omfattes av kommuneplan for Ringsaker kommune 2022-2026, hvor eiendommen er avsatt/utnyttet til nåværende boligbebyggelse. Det er også kommuneplan under arbeid som berører eiendommen. Planlegging igangsatt av kommuneplanens arealdel 2024-2040. Id: 20230004.

  Adgang til utleie
  På generelt grunnlag er det tillatt å leie ut egen bolig eller del av egen bolig, så lenge formålet med utleien er i samsvar med godkjent bruk av gjeldende leieobjekt og/eller areal. Eiendommen står i matrikkelen registrert med én bruksenhet.

  Kommentar konsesjon
  Erverv av eiendommen er konsesjonsfritt.

  Kommentar odelsrett
  Det er ikke kjent med at det hviler odel på eiendommen.

 • Lovanvendelse
  Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.    Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel.   Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2). Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.    Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

  Budgivning
  Budgivning i forbrukerforhold  Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form.   Budgivning utenfor forbrukerforhold  Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler.   Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.

  Omk. Kjøper beskrivelse
  3 800 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 12 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 95 000,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 3 800 000,00))   112 042,- (Omkostninger totalt)   3 912 042,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  Omk. kjøper beløp
  112042

  Betalingsbetingelser
  Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.

  Hvitvaskingsreglene
  Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning.

  Personopplysningsloven
  Personopplysninger blir behandlet i samsvar med personopplysningsloven.

  Boligselgerforsikring
  Selger har tegnet boligselgerforsikring som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset oppad til MNOK 14. I den forbindelse har selger utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgivning.

  Boligkjøperforsikring
  Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 3 200/3 600/3 500 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.

  Meglers vederlag
  Det er avtalt en provisjon på kr 49.000,- ved gjennomføring av salgsoppdraget. I tillegg kommer tilretteleggingsgebyr (kr 15.900,-), visningshonorar (kr 2.500,- per stykk og kr 3.900,- ved helg og helligdager), markedspakke (kr 16.900,-) samt innhenting av opplysninger og tinglysing av sikringsobligasjon (kr 8.900,-). Alle beløp er inklusive mva. Meglerforetaket har ikke krav på provisjon og oppgjørshonorar dersom handel ikke kommer i stand i oppdragstiden eller hvis oppdraget sies opp.

Kjetil Gustavsen

Megler

Kjetil Gustavsen

90 99 63 13

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev