aktiv-eiendomsmegling

BRUMUNDDAL Kongelholgutua 6

Solid og god familiebolig med 4 soverom. Kort vei til alt du trenger i hverdagen. Flott tomt med gode solforhold.

 • kr 5 000 000
 • BRA 223 m²
 • 4 soverom
 • Prisantydningkr 5 000 000
 • Omkostningerkr 142 042
 • Totalpris inkl. omkostningerkr 5 142 042
 • ObjektstypeEnebolig
 • EierformSelveier
 • Byggeår1 952
 • Soverom4
 • ArealP-rom 181 m²
 • Tomt882.1 m²
 • Eierform tomtEiertomt
 • 5 000 000 (Prisantydning)

  Omkostninger
  12 900 (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800 (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172 (Pantattest kjøper - lagt ut av megler)
  585 (Tingl.gebyr pantedokument)
  585 (Tingl.gebyr skjøte)
  125 000 (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 5 000 000))

  142 042 (Omkostninger totalt)

  5 142 042 (Totalpris inkl. omkostninger)

Meld deg på visning!

Påmelding
Velkommen til Kongelholgutua 6 i Brumunddal. Flott eiendom bestående av enebolig og et gammelt uthus. Vi håper dette vil falle i smak med sin familievennlige atmosfære og fine beliggenhet. Denne eiendommen er perfekt for familier som ønsker seg et romslig hjem med fire komfortable soverom. Bad fra 2004 med badstu. Kjøkkenet, ble ferdigstilt i 2014, er en drøm for matelskere, med moderne hvitevarer og god lagringsplass. Med gode solforhold vil du kunne nyte solen fra morgen til kveld. Den store terrassen er et perfekt sted for familieaktiviteter, som grillfester eller avslappende stunder. Tomten er vakkert anlagt og har en rekke busker og blomster som skaper en hyggelig atmosfære. Merk deg dette: - Kjøkken fra 2014. - Familiebolig. - Tomt med gode solforhold.

Kongelholgutua 6, Innlandet

 • Arealbeskrivelse
  Enebolig
  Bruksareal
  Kjeller: 54 kvm
  1. etasje: 95 kvm
  2. etasje: 74 kvm
  Primærrom
  Kjeller: 20 kvm Trapperom, gang, vaskerom.
  1. etasje: 87 kvm Entré, gang, trapperom, bad, badstue, stue, spisestue, kjøkken
  2. etasje: 74 kvm Trapperom, gang, bad*, gang 2, soverom 1, soverom 2, soverom 3 og soverom 4. *Badet i 2. etasje er frakoblet vann/avløp. Rommet har ikke lenger funksjon som våtrom.  Tomt
  882.1m²

  Beskrivelse av tomt
  har en flat og skrånende tomt som tilbyr et fantastisk utsyn og gode solforhold. Du har muligheten til å utnytte potensialet til tomten for å skape et vakkert utendørsområde som passer til dine behov og ønsker. Ta kontakt med oss for å få mer informasjon eller planlegge en visning.

  Beliggenhet
  Beliggenheten gir deg enkel tilgang til daglige nødvendigheter som butikker, restauranter og andre servicefasiliteter. Du trenger ikke å reise langt for å dekke behovene dine, da disse fasilitetene er innen kort avstand fra eiendommen. I tillegg er det gode transportforbindelser i området. Du vil finne bussholdeplasser i nærheten, som gir deg mulighet til enkel og praktisk reise til andre deler av Brumunddal og omkringliggende områder. For de som foretrekker å kjøre, er det også gode veiforbindelser som gir enkel tilgang til hovedveiene og motorveiene. I tillegg til alt dette er beliggenheten preget av en rolig og familievennlig atmosfære. Du kan forvente et trygt og hyggelig nabolag, perfekt for de som ønsker å bo i et fredelig og harmonisk miljø.

  Adkomst
  Det vil bli satt opp visningsskilt under visning.

  Byggemåte
  Enebolig: Eldste del av boligen antatt oppført i 1952. Nordre del av boligen ble tilbygget i 2004. Tilstanden generelt på boligen ansees som normal, tatt i betraktning alder og av hva som er utført av vedlikehold og oppgraderinger etter opprinnelige byggeår. Planløsninger fra den tiden det ble oppført og senere tilbygd. Boligen fremstår generelt i en normal standard. Diverse bemerkninger pga bla. nyere krav og standarder, og tatt i betraktning alder vil det naturlig være noe behov for diverse vedlikehold/oppgraderinger. Uthus: Tilstanden er ikke som normal, hensyntatt type bygg og bruk. Vedlikehold og oppgraderinger er påregnelig. Se forøvrig beskrivelser/detaljer om byggene i rapport. Beskrivelse av byggemåte er hentet fra tilstandsrapport utført av ICON TAKST AS. Tilstandsrapporten angir også byggetekniske tilstandssvekkelser (tilstandsgrader -TG). For denne eiendommen er det gitt tilstandsgrad TG 2 (avvik som ikke krever umiddelbare tiltak) for følgende bygningsdeler-/komponenter: Taktekking: Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på undertak. Nedløp og beslag: Det mangler snøfangere på hele eller deler av taket, men det var ikke krav om dette på byggemeldingstidspunktet. Det er ikke snøfangere på ytre del av taket på tilbygd del (utvendig tak.) Takkonstruksjon/Loft: Det er begrenset/dårlig ventilering av takkonstruksjonen. Det er påvist andre avvik: Undertaket er stedvis misfarget/eldre fuktmerker. Flis-isolasjonen er tett opp mot undertaket i raftet (overgang tak/vegg) på loft, og tetter for luftingen ut mot skråtak. Vinduer: Det er påvist avvik rundt innsettingsdetaljer. Sideomramninger er ned mot vannbrett (skal være mellom ca. 6 og 10mm glippe). Vinduer er skiftet ut i nyere tid og det er løsning utvendig med vannbrett i treverk uten beslag. (Beslag over vinduer skal gå inn/opp bak panel til vindsperre med funksjon for avrenning av bla. eventuell kondens bak panel, og beslag under vinduer skal gå opp/inn under spor i vinduets underkant). Kjellervinduer er nær grunnen/bakken (bør være min 15 cm). Balkonger, terrasser og rom under balkonger: Rekkverket er for lavt i forhold til dagens krav til rekkverkshøyder. Balkonger, terrasser og rom under balkonger: Rekkverket er for lavt i forhold til dagens krav til rekkverkshøyder. Utvendige trapper: Rekkverkshøyder er under dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper. Overflater: Entre: Glippe mellom gulvlist og gulv. Radon: Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre. Eiendommen ligger i et område som i NVE Radon aktsomhetskart er definert med «moderat til lav» aktsomhetsgrad. Pipe og ildsted: Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på pipe. Det er påvist sprekker og/eller riss i pipe. Bad: Det er påvist at høydeforskjell fra topp slukrist til gulv/synlig topp membran ved dørterskel er mindre enn 25 mm. Bad: Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på membranløsningen. Bad: Våtrommet mangler tilluftsventilering, f.eks. spalte/ventil ved dør. Badstue: Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på badstuovn. Vannledninger: Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på innvendige vannledninger. Rørkursene på rør-i-rør systemet på vannledninger er ikke merket. Det er påvist andre avvik: Noe irring på kobberrør. Rør-i-rør i kjeller er koblet uten rørskap, noe som er vanlig forekommende på nyere anlegg i eldre boliger. Avløpsrør: Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på innvendige avløpsledninger. Observert 75mm rør via loft som ser ut til å være luftingen. Normal dimensjon for lufting er 110mm over tak. Diverse korrosjon (rust) på soilrør og soilsluk i kjeller. Ventilasjon: Det er påvist mangelfull ventilasjon på ett eller flere rom i boligen. Varmtvannstank: Det er påvist at varmtvannstank er over 20 år. Drenering: Ikke synlig tettesjikt utvendig alle steder. Grunnmur og fundamenter: Grunnmuren har sprekkdannelser. Terrengforhold: Det er ikke fall fra grunnmur og ut fra boligen - rundt hele boligen, med fare for fukt/overvann mot grunnmur. Det anbefales på generelt grunnlag fall på terreng ut fra boligen/grunnmur med fall minst 1:50 i 3 meters lengde ut fra bygningen, slik at overflatevann ledes bort. Det er gitt tilstandsgrad TG 2 (avvik som kan krevet tiltak) for følgende bygningsdeler-/komponenter: Vinduer: Kjellervinduer er nær grunnen/bakken (bør være min 15 cm). 2 kjellervinder har sprekt/knuste glass. Etasjeskille/gulv mot grunn: Åpen armering med korrosjon i etasjeskiller - i kjeller. Rom under terreng: Det er påvist indikasjoner på noe fuktgjennomtrenging inn i kjellermur. Eldre skade på en innervegg i kjeller. Under kjellertrapp er det saltutslag og algesopp på vegg. Innvendige trapper: Rekkverkshøyder er under dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper. Det mangler håndløper på vegg i trappeløpet. Kjøkken: Det er ikke montert komfyrvakt i kjøkkenet som er krav på dette kjøkkenet ut ifra alder. Utvendige vann- og avløpsledninger: Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på utvendige avløpsledninger. Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på utvendige vannledninger. Det er gitt tilstandsgrad TG 3 (store eller alvorlige avvik) for følgende bygningsdeler-/komponenter: Vaskerom: Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav. Baderom i 2. etasje: Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav. Forstøtningsmurer: Det mangler rekkverk/annen sikring på forstøtningsmuren(e) ut ifra dagens krav. For ytterligere/detaljerte beskrivelser av avvik, øvrige tilstandsgrader og bygningsteknisk utførelse, også ved eventuelle andre bygninger, se tilstandsrapport som er et vedlegg i salgsoppgaven. Areal i salgsoppgaven er hentet i fra tilstandsrapport fra takstmann. Fordelingen mellom primærrom (P-rom) og sekundærrom (S-rom) er basert på bruken av rommene på befaringstidspunktet, uten at det er tatt hensyn til lover og/eller forskrifter. Rommenes bruk kan derfor være i strid med byggeforskriftene og/eller registrert/godkjent bruk. Se eventuelle anmerkninger under punktet «Ferdigattest/midlertidig brukstillatelse».

  Sammendrag selgers egenerklæring
  Pkt. 1: Kjenner du til om det er/har vært feil tilknyttet våtrommene, f.eks. sprekker, lekkasje, råte, lukt eller soppskader? - Ja, sprekk på flis gulv mot yttervegg. Pkt. 6: Kjenner du til om det er/har vært utettheter i terrasse/garasje/tak/fasade? - Ja, Utett tak i uthus/garasje fra 1952. Pkt. 8: Kjenner du til om det er/har vært f.eks. sprekker i mur, skjeve gulv eller lignende? - Ja, Risninger/antydning til sprekker innvendig kjellermur Pkt. 11: Kjenner du til om det er/har vært utført arbeid på el-anlegget eller andre installasjoner (f.eks. oljetank, sentralfyr, ventilasjon)? - Ja, kun av faglært. Beskrivelse av arbeidet: Stein Solberg ved påbygg 2004. Alkel innlandet, ved bytte av kjøkken i 2014 og bytte av Spotter bad og regulator varmekabel vindfang 2023. Fra 2023 ligger i boligmappe. Arbeid utført av: Stein Solberg AS og Arkel Innlandet AS. Pkt. 12: Kjenner du til om det er utført kontroll av el-anlegget og/eller andre installasjoner (f.eks. oljetank, sentralfyr, ventilasjon)? - Ja, Offentlig kontroll av el-anlegg. Pkt. 16: Kjenner du til om det har vært utført arbeid på terrasse/garasje/tak/fasade? - Ja, av faglært og ufaglært/egeninnsats/dugnad. Beskrivelse: Skifte av tak opprinnelig del Bygdesnekkeren. Påbygg 2004 Bekkelund bygg. +Noe egeninnsats ved renovering og påbygg. Arbeid utført av: Bekkelund bygg og Bygdesnekkeren. Pkt. 24: Er det andre forhold av betydning ved eiendommen som kan være relevant for kjøper å vite om (f.eks. rasfare, tinglyste forhold eller private avtaler)? - Ja, nabo har bruksrett på veg over eiendommen.

  Innhold
  Eiendommen består av: Enebolig med 2 utvendige boder og et gammelt uthus. Selve boligen går over 2 plan og kjeller og består av: Kjeller: Trapperom, gang, vaskerom, samt lagringsplass. 1. etasje: Entré, gang, trapperom, bad, badstue, stue, spisestue, kjøkken. 2. etasje:Trapperom, gang, bad*, gang 2, soverom 1, soverom 2, soverom 3 og soverom 4 *Badet i 2. etasje er frakoblet vann/avløp. Rommet har ikke lenger funksjon som våtrom.

  Standard
  Velkommen til Kongelholgutua 6! Du blir møtt av et hyggelig overbygget inngangsparti og en funksjonell gang som gjør det enkelt å organisere klær, sko og tilbehør. Videre kommer man til et flott kjøkken med innredning fra 2014, som ble ferdigstilt året etter i 2015. Kjøkkenet har en stilfull design med profilerte fronter som gir et klassisk preg. Benkeplaten er laget av slitesterk laminat, som er både praktisk og enkelt å vedlikeholde. Kjøkkenet er utstyrt med moderne hvitevarer, inkludert kjøl/fryseskap, oppvaskmaskin, komfyr og en praktisk induksjonstopp. Dette gir deg alle bekvemmeligheter du trenger for å lage deilige måltider til familie og venner. Hvert av soverommene gir tilstrekkelig plass til komfortabel søvn og personlig oppbevaring. Enten det er til familiemedlemmer eller gjester, vil hvert soverom gi en behagelig og privat atmosfære. Rommene er tilstrekkelig store til å plassere seng, nattbord og garderobeskap, samtidig som det er plass til personlig stil og dekorasjon. Bad hvor veggene har fliser og panel. Taket er også panelt, og gir en varm og innbydende atmosfære. Gulvet er flislagt og har elektriske varmekabler, som sikrer en behagelig temperatur selv på kalde dager. Badet har en praktisk innredning som inkluderer servant, badekar og dusjvegger/hjørne. Uansett om du ønsker en rask dusj eller en avslappende stund i badekaret. Her kan du glede deg over en to-delt stue som tilbyr både en spisestuedel og en oppholdsdel. Spisestuedelen i stuen er ideell for å nyte måltider i en hyggelig atmosfære. Med plass til et spisebord og stoler, kan du samle familie og venner for felles måltider. Oppholdsdelen av stuen er designet med komfort i tankene. Enten du ønsker å slappe av med en god bok, se på favoritt-TV-programmet ditt eller bare tilbringe kvalitetstid med familien, vil dette området gi deg rikelig med plass og et lyst og innbydende miljø. Med utgang til terrassen får du også muligheten til å nyte utendørs servering. to praktiske utendørs sportsboder. Disse sportsbodene gir deg ekstra lagringsplass og muligheten til å organisere utendørsutstyr på en effektiv måte. Disse utendørs sportsbodene gir deg også en ekstra fordel når det gjelder å frigjøre plass inne i hovedboligen. Du kan opprettholde en ren og ryddig innendørs atmosfære ved å flytte utendørsutstyr og sportsartikler til de dedikerte sportsbodene.

  Innbo og løsøre
  Se også beskrivelser under punktet om standard. Løsøre/tilbehør som gardinstenger/oppheng, frittstående hvitevarer samt dekodere og modem følger i utgangspunktet ikke med i handelen. Det gis ingen garantier i forhold til medfølgende løsøre/tilbehør.

  Hvitevarer
  Kun hvitevarer som er spesifikt angitt i salgsoppgaven, følger med. Dette gjelder uavhengig av om hvitevaren(e) eventuelt kan anses som integrerte.

  Moderninseringer og påkostninger
  Taktekking fra 2002 og 2004. Påbygget 2004. Bad fra 2004 Bygget/forstørret terrassen i 2004. Kjøkken fra 2014/2015

  TV/Internett/bredbånd
  installert fiber fra Altibox.

  Parkering
  Biloppstillingsplasser på egen gårdsplass.

  Forsikringsselskap
  Sparebank 1

  Polisenummer
  11089732

  Radonmåling
  Selger har ikke foretatt radonmåling. Interessenter gjøres oppmerksom på, at det som resultat av fremtidige målinger, vil kunne bli nødvendig å treffe radonreduserende tiltak. Slike tiltak vil da måtte bekostes og utføres av kjøper.

  Diverse
  Feiing ble utført siste gang i 2022. Tilsyn ble sist gang utført i 2021, uten pålegg om utbedringer. Det tas forbehold om feil/mangler ved eventuelle nye installasjoner og/eller forskriftskrav trådt i kraft etter siste tilsyn. Det elektriske anlegget ble sist gang kontrollert i 2016, uten pålegg om utbedringer. Dette gir likevel ingen garanti for at anlegget er uten feil/mangler eller er tilpasset dagens krav og/eller bruksmønster. Neste kontroll kan forventes i 2036. Etter aksept av bud, vil eiendommens salgssum bli meddelt de som ev. måtte etterspørre denne. Eiendommens salgssum vil bli offentlig tilgjengelig ved overføring av hjemmel.

  Prisantydning inkl. omkostninger
  5 000 000 (Prisantydning)

  Omkostninger
  12 900 (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800 (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172 (Pantattest kjøper - lagt ut av megler)
  585 (Tingl.gebyr pantedokument)
  585 (Tingl.gebyr skjøte)
  125 000 (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 5 000 000))

  142 042 (Omkostninger totalt)

  5 142 042 (Totalpris inkl. omkostninger)

 • Oppvarming
  Jøtul vedovn i stue. Varmekabler i gangen og bad i 1. etasje. Elektriske panelovner.

  Energiklasse
  G

 • Kommunale avgifter
  27766

  Kommunale avgifter år
  2022

  Info kommunale avgifter
  Kommunale avgifter utgjorde totalt ca. kr 27.766,- i 2022. I disse inngikk bla. eiendomsskatt, renovasjon, feie- og tilsynsgebyr samt vann- og avløpsgebyr. Avgiftene vil variere som følge av forbruk og eventuelle endringer av gebyrer/avgifter. For 2023 gjelder følgende satser for kommunale avgifter (inkl. mva.): - Abonnementsgebyr vann og avløp: Kr 8.523,-. - Forbruk vann: Kr 30,18,- per kubikk. - Forbruk kloakk: Kr 34,75,- per kubikk. - Renovasjon: Kr 5.318,- (middels beholder - 140 liter). - Feie- og tilsynsgebyr: Kr 555,- (feiing 1 pipeløp hvert 2. år). - Eiendomsskatt: Kr 7.428,- Forbruk vann og avløp beregnes/avregnes etter avlest vannmåler. Størrelse på renovasjonsavgift avhenger av størrelse på dunk(er). Feie- og tilsynsgebyr avhenger av hvor mange pipeløp som må feies/inspiseres. Det gjøres oppmerksom på at avgiftene normalt justeres/reguleres årlig.

  Formuesverdi primær
  840040

  Formuesverdi primær år
  2021

  Formuesverdi sekundær
  3024145

  Formuesverdi sekundær år
  2021

  Andre utgifter
  Utover det som er nevnt under punktet «Offentlige/kommunale avgifter», påløper kostnader til for eksempel strøm, fyring/brensel, forsikring, innvendig/utvendig vedlikehold og abonnement til tv og internett.

  Tilbud lånefinansiering
  Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Alliansen om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med megler for formidling av et uforpliktende tilbud om finansiering. Meglerforetaket kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester. 

 • Tinglyste heftelser og rettigheter
  Kommunen har legalpant i eiendommen for eventuelle ubetalte kommunale skatte- og avgiftskrav. Følgende tinglyste heftelser (dokument) vil følge med eiendommen: - Dagboknr. 1210, tinglyst den 23.05.1939. Gjelder bestemmelser om skjønn og elektriske kraftlinjer. - Dagboknr. 3023, tinglyst den 01.12.1947. Rettigheter iflg skjøte: Bestemmelser om drensvann/stikkrenner m.v. - Dagboknr. 5349, tinglyst den 14.01.1985, Gjelder bestemmelser om vann/kloakkledning. - Dagboknr. 250, tinglyst den 14.01.1985. Gjelder bestemmelser om vann/kloakkledning. - Dagboknr. 5820, tinglyst den 29.06.1999. Gjelder bestemmelser om adkomstrett. Tinglyst vegrett over eiendommen til fordel for gnr. 724, bnr. 279 (Kongeholgutua 6B). Eiendommen har tinglyst rett til å ha liggende stikkledninger for vann og kloakk over gnr. 724 bnr. 238 (Fredheimvegen 16B). Dokumentene kan ses hos meglerforetaket eller utleveres på forespørsel.

  Ferdigattest/brukstillatelse
  Det ble utstedt ferdigattest for tilbygget fra 2004. Det er ikke mottatt ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse for øvrig bygningsmasse. Som et utgangspunkt skal det foreligge ferdigattest. Det er innført bestemmelser i plan- og bygningsloven som sier at ferdigattest ikke vil bli gitt for oppførte bygg som er søkt før 01.01.1998. Man kan dermed ikke søke om ferdigattest for slike bygg. Dette betyr ikke at ulovlig oppførte bygg blir lovlige, men bare at byggesaken ikke lenger skal avsluttes med ferdigattest. Det skal uansett foreligge midlertidig brukstillatelse. Midlertidig brukstillatelse er en forutsetning for at et tiltak kan tas i bruk. Manglende midlertidig brukstillatelse betyr da rent formelt at bygget ikke er lovlig tatt bruk. Det er mottatt byggetegninger fra kommunen for fasade av hele boligen og innvendig fra tilbygget i 1. og 2. etasje (nordre del av boligen). Rommene i 2. etasje er ikke definert, men tegningene samsvarer ellers med dagens bruk. Det er ikke mottatt innvendige byggetegninger for resterende del av boligen. Man har derfor ikke kunnet kontrollere hvorvidt dagens planløsning (herunder formål/bruk) er godkjent eller er i samsvar med eventuelle godkjente tegninger og tiltak. Dette betyr videre at det kan være rom som er inntatt som primærrom/-areal i tilstandsrapport, men som ikke er godkjent for varig opphold. Avvik beskrevet ovenfor er å anse som lovlighetsmangler. Konsekvenser av lovlighetsmangler er at kommunen for eksempel kan gi pålegg om tilbakeføring. Kommunen kan også innkreve tvangsmulkt frem til manglene er brakt i orden. Kjøper overtar ansvar og risiko for nevnte forhold.

  Vei, vann og avløp
  Eiendommen har adkomst fra offentlig vei og er tilknyttet offentlig vann- og avløpsnett via private stikkledninger. Eier har selv ansvaret for de private stikkledningene. Det gjøres oppmerksom på at Kongelholgutua 6B har tinglyst vegrett over denne eiendommen. Det gjøres oppmerksom på at stikkledninger for vann- og avløp for Kongelholgutua 6A og 6B går over eiendommen. Eiendommens stikkledninger går over Fredheimvegen 16B (også tinglyst rettighet). Dersom det skulle oppstå skade på ledningsnettet har de respektive rettighetshavere rett til å utbedre stikkledningen.

  Regulerings- og arealplanner
  Eiendommen omfattes av reguleringsplan for Kongelhol, fra 27.08.1986. Reguleringsformål for eiendommen er boligbebyggelse. Eiendommen grenser til områder regulert til vei. Eiendommen omfattes av kommuneplan for Ringsaker kommune 2022-2026, hvor eiendommen er avsatt/utnyttet til boligformål. Det gjøres oppmerksom på at eiendommen ligger i nærheten av faresone H370 for høyspentanlegg. Det gjøres også oppmerksom på at det er igangsatt arbeider med kommuneplanens arealdel 2024 - 2040.

  Adgang til utleie
  På generelt grunnlag er det tillatt å leie ut egen bolig eller del av egen bolig, så lenge formålet med utleien er i samsvar med godkjent bruk av gjeldende leieobjekt og/eller areal. Eiendommen står i matrikkelen registrert med èn bruksenhet.

  Legalpant
  Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt og kommunale avgifter/gebyrer.

  Kommentar bo- og driveplikt
  Ikke relevant for dette salgsobjektet.

  Kommentar konsesjon
  Erverv av eiendommen er konsesjonsfritt.

  Kommentar odelsrett
  Ikke relevant for dette salgsobjektet.

 • Lovanvendelse
  Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.    Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel.   Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2). Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.    Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet. Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtagelse. 

  Budgivning
  Budgivning i forbrukerforhold  Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form.   Budgivning utenfor forbrukerforhold  Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler.   Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.

  Omk. Kjøper beskrivelse
  5 000 000 (Prisantydning)

  Omkostninger
  12 900 (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800 (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172 (Pantattest kjøper - lagt ut av megler)
  585 (Tingl.gebyr pantedokument)
  585 (Tingl.gebyr skjøte)
  125 000 (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 5 000 000))

  142 042 (Omkostninger totalt)

  5 142 042 (Totalpris inkl. omkostninger)

  Omk. kjøper beløp
  142042

  Betalingsbetingelser
  Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.

  Hvitvaskingsreglene
  Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning.

  Personopplysningsloven
  Personopplysninger blir behandlet i samsvar med personopplysningsloven.

  Boligselgerforsikring
  Selger har tegnet boligselgerforsikring som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset oppad til MNOK 14. I den forbindelse har selger utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgivning.

  Boligkjøperforsikring
  Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 3 200/3 600/3 500 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.

  Meglers vederlag
  Det er avtalt en provisjon på 1 % av salgssummen, ved gjennomføring av salgsoppdraget. I tillegg kommer tilretteleggingsgebyr (kr 15.900,-), visningshonorar (kr 2.500,- per stykk), markedspakke (kr 16.900,-) samt innhenting av opplysninger og tinglysing av sikringsobligasjon (kr 8.900,-). Alle beløp er inklusive mva. Meglerforetaket har ikke krav på provisjon og oppgjørshonorar dersom handel ikke kommer i stand i oppdragstiden eller hvis oppdraget sies opp.

Mattis Barmoen Andersen

Megler

Mattis Barmoen Andersen

91 51 33 69

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev