aktiv-eiendomsmegling
Velkommen til Trautskogvegen 212

Bruvoll Trautskogvegen 212

Koselig enebolig med alle boligrom på en flate. Skjermet beliggenhet - stor tomt.

 • 1 800 000
 • BRA 177 m²
 • 3 soverom
 • PRISANTYDNING1 800 000
 • OMKOSTNINGER61 142
 • TOTALPRIS INKL. OMKOSTNINGER1 861 142
 • EIENDOMSTYPEEnebolig
 • EIERFORMSelveier
 • BYGGEÅR1 965
 • SOVEROM3
 • AREALP-rom 111 m²
 • FELLESKOST./MND-
 • TOMT4 307 m²
 • EIERFORM TOMTEiet tomt
 • ENERGIMERKINGG
 • 1 800 000,- (Prisantydning)

  Omkostninger
  12 000,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172,- (Panteattest kjøper)
  585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
  585,- (Tingl.gebyr skjøte)
  45 000,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 800 000,-))
  --------------------------------------------------------
  61 142,- (Omkostninger totalt)
  --------------------------------------------------------
  1 861 142,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Meld deg på visning!

Påmelding
Eneboligen inneholder:
1. Etasje: Entrè/gang, gang, 3 soverom, bad, kjøkken og spisestue og stue med utgang til veranda.

Kjeller: Trapperom, WC, 5 boder.
Boligen har en stor tomt med garasje og uthus.

Trautskogvegen 212, Innlandet

 • Eldre enebolig med noe modernisering i nyere tid på bl.a bad, kjøkken og et soverom med nytt laminatgulv, mdf-plater på vegger og mdf-staver i himling.

  Ikea kjøkkeninnredning fra 2015 med profilerte mdf-dører og fronter. Laminerte skrog. Integrert stekeovn, koketopp, mikro-ovn,
  oppvaskmaskin og kjøl/fryseskap. Kun hvitevarer som er spesifikt angitt i salgsoppgaven, følger med. Dette gjelder uavhengig av om hvitevarene eventuelt kan anses som integrerte.

  Overflater fra forskjellige tidsrom. Gulvflater med laminat, lakkerte tregulv og belegg. Vegger kledd med trepanel, mdf-plater og malte stirer/sponplater. Himlinger med himlingspalter, malte huntonittplater og mdf-staver.

  Badet ble i følge eier modernisert i 2015, men det foreligger ingen dokumentasjon på utført arbeid eller materiell, derfor ingen garantier. Badet har toalett, dusj og en veghengt servant.

  Eiendommen er gjennomgått av en bygningskyndig og det er utarbeidet en tilstandsrapport. Denne er vedlagt salgsoppgaven. Nedenfor følger informasjon om forhold som har fått TG 2 og 3.

  Forhold som har fått TG3: STORE ELLER ALVORLIGE AVVIK
  Utvendig > Taktekking
  Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på undertak. Over enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på taktekkingen. Det er påvist skader eller avvik på selve taktekkingen. Større skade i takplate i nedre del av gradrenne.

  Utvendige > Nedløp og beslag
  Det er påvist avvik i beslagløsninger. Det er store deformasjoner i renner og nedløp. Det mangler snøfangere på hele eller deler av taket, noe som var krav på byggemeldingstidspunktet. Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på renner/nedløp/beslag. Påvist fuktgjennomtregning rundt pipe.

  Utvendig > Utvendig trapper
  Rekkverkshøyder er under dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper. Det er ikke montert rekkverk. Åpninger i rekkverk er ikke i henhold til krav i dagens forskrifter. Manglende rekkverk på trapp til inngangsparti. Store åpninger og lav høyde på rekkverk i trapp til
  stueterrasse.

  Innvendig > Pipe og ildsted
  Det er påvist sprekker i ildfast stein inne i ovnen. Peisovnen har sprekker. Vedovn i kjeller har sprekker. Store bekkproblemer på loft og rennemerker ved sotluke i kjeller. Sprekker i ildfast stein på vedovn i stue.

  Innvendig > Rom under terreng
  Det er påvist synlig fuktighet på mur/gulv i kjeller. Det er påvist indikasjoner på noe fuktgjennomtrenging inn i kjellermur. Det er påvist indikasjoner på noe fuktgjennomtrenging i kjellergulv.

  Innvendig > Innvendige trapper
  Det er ikke montert rekkverk. Det er liten frihøyde i trappeløp.

  Våtrom > Sluk membran og tettesjikt > Bad
  det er påvist tegn på utettheter på våtrommet. Klemring har ingen skruer eller synlig klemt mansjett.

  Teknisk installasjoner > Elektriske anlegg
  El-anlegg med varierende alder. El-skap i stue med skrusikringer samt noe fornyelser.

  Tekniske installasjoner > Branntekniske forhold
  Håndslukker og brannvarslerer.

  Tomteforhold > Drenering
  Mer enn halvparten av forventet levetid på drenering er overskredet. Det er ikke tegn på noe utvendig fuktsikring. Det er ut ifra observasjoner konstatert at drenering/tettesjikt har funksjonssvikt/svært begrenset effekt.

  Tomteforhold > Terrengforhold
  Terreng faller inn mot bygning. Terreng skal ha fall 1:50 i en avstand på minimum tre meters lengde vekk fra vegglivet slik at
  overflatevann ledes vekk fra bygningskroppen.

  Tomteforhold > Septiktank
  Det foreligger pålegg om sanering av tanken.

  Forhold som har fått TG2: AVVIK SOM KAN KREVE TILTAK
  Utvendig > Veggkonstruksjon
  Det er påvist spredte råteskader i bordkledningen. Det er værslitt/oppsprukket trevirke/trepaneler. Det er ingen lusing/musebånd i nedre kant av konstruksjon.

  Utvendig > Takkonstruksjon/loft
  Det er påvist fuktskjolder/skader i takkonstruksjonen. Det er påvist avvik rundt gjennomføringer i takflaten. Størrre fukt- og bekkansamlinger rundt pipeveksling med en vektprosent på 22,5%. Treverk skal ha fuktinnhold lavere enn 15 vektprosent.
  I treverk med fuktighet over 17 vektprosent øker faren for råte og muggsoppvekst dramatisk. Hvis fuktinnholdet ligger over 20 vektprosent, er allerede muggsoppen dannet. Fibermetningsgrad for treverk er 28 vektprosent.Det vil si at ved 28 vektprosent er det fritt vann i treverket.

  Utvendig > Vinduer
  Karmene i vinduer er slitte og det er sprekker i
  trevirket. Det er påvist avvik rundt innsettingsdetaljer. Manglende innpussing av kjellervinduer. Noe værslitte karmer og sprekker i treverk, men anses som normal slitasjegrad med tanke på alder. Stedvis kondens"skader"/avflasset maling i nedkant av
  vinduskarmer/rammer.

  Utvendig > Dører
  Det er påvist andre avvik:
  Ytterdør til utvendig trapperom i kjeller har råteskader
  i karm/terskel og ytterdør i stue har delvis mangelfull
  og løs dørvrider.

  Utvendig > Balkonger, terrasser og rom under balkonger.
  Rekkverket er for lavt i forhold til dagens krav til
  rekkverkshøyder.
  Noe råteskader i utvendig kledning på stueterrasse.

  Innvendig > Overflater
  Det er påvist skader på overflater.

  Innveding > Radon
  Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre. Radonmålinger er ikke foretatt, heller ikke andre tiltak mot radon, eiendommen ligger i et område som i NGU Radon aktsomhetskart er definert med "høy" eller "særlig høy" aktsomhetsgrad. Radonmålinger er ikke foretatt, heller ikke andre tiltak mot radon, eiendommen ligger i et område som i
  NGU Radon aktsomhetskart er definert med "høy" eller "særlig høy" aktsomhetsgrad.

  Innvendig > Innvendige dører
  Det er påvist avvik som tilsier det bør foretas tiltak på enkelte dører. Gjenstående arbeid med utforing og belistning på enkelte dører.

  Våtrom > Overflater vegger og himling > Bad
  Det er påvist andre avvik: Baderomsplater er montert av ufaglært/egeninnsats av eier. Noe ujevnheter i overflater kommer frem mot sokkelfliser.

  Våtrom > Overflater Gulv > Bad
  Det er påvist avvik i fallforhold til sluk i forhold til krav i forskrift på byggetidspunktet. Det er påvist avvik i fuger. Krav til fall (høydeforskjell) er ikke oppfylt, men det er fall til sluk.Det er påvist at høydeforskjell fra topp slukrist til gulv/synlig topp membran ved dørterskel er mindre enn 25 mm. Dårlig silikonfuge mellom gulv/sokkelflis. Høydeforskjell mellom topp slukrist og gulv ved
  dørterskel er kun 15mm. Fuktskader på utforinger til dør som går helt ned til gulv.

  Våtrom > Sanitærutstyr og innredning > Bad
  De er registrert at toalett ikke er festet tilfredsstillende.

  Våtrom > Ventilasjon > Bad
  Rommet har kun naturlig ventilasjon. Rommet har kun naturlig avtrekk via ventil i vegg eller tak.

  Spesialrom > Overflater og konstruksjon > Wc
  Toalettrom har kun naturlig avtrekk fra rommet, NS 3600 krever mekanisk avtrekk for å kunne gi TG 0/1. Toalettrom mangler tilluftsventilering, f.eks. spalte/ventil ved dør. Naturlig avtrekk/ventil i vegg som kun ledes til kott.

  Tekniske installasjoner > Vannledninger
  Arbeid på vannledninger er utført uten bruk av rørlegger. Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på innvendige vannledninger. Tilkoblinger av servant, toalett og dusjkabinett på bad samt kjøkken er utført i egen regi av hjemmelshaver.

  Tekniske installasjoner > Avløpsrør
  Det er ikke påvist tilfredsstillende lufting av avløpsanlegget. Vurdering er basert på alder. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i at mer enn halvparten av forventet brukstid for skjulte røranlegg er oppbrukt. Det er nå ingen symptomer på funksjonssvekkelse, men vær oppmerksom på at dette er en risikokonstruksjon. Lufting på avløpsanlegget er avsluttet med Durgoventil på kott i kjeller (ikke ført ut over tak).

  Tekniske installasjoner > Varmesentral
  Det har ikke vært avholdt service på anlegget senere år. Mer enn halvparten av forventet brukstid på varmesentral er oppbrukt.
  Ulyd i innedel som sitter i entrè.

  Tekniske installasjoner > Varmtvannstank
  Det er påvist at varmtvannstank er over 20 år

  Tomteforhold > Grunnmur og fundamenter
  Det er registrert sprekker/deformasjon som gir grunn til å overvåke konstruksjonen. Innsiden av grunnmuren har misfarging.
  Det er registrert noe horisontale sprekker i hjørnet mot nord-øst som gir grunn til å overvåke konstruksjonen.

  Tomteforhold > Utvendige vann- og avløpsledninger
  Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på utvendige avløpsledninger. Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på utvendige vannledninger.
 • Boligen ligger plassert på et lite boligfelt og landlige omgivelser på Trautskogen rett utenfor Bruvoll og ca 10 km nord for Sand som er kommunesentrum.

  Nærmeste barnehage er Møllerbakken barnehage (3-5 år) med ca 40 barn.

  Nord-Odal kommune har to barneskoler og en ungdomsskole med tilsammen 600 elever.

  Garvik skole har et fantastisk uteområde og ligger flott ovenfor Storsjøen i Nord-Odal kommune. Skolen er relativt nybygd og har rundt 154 elever.

  Sand sentralskole er en barneskole fra 1957 og ligger i naturskjønne omgivelser i nærheten av Sand sentrum i Nord-Odal kommune. Skolen har 193 elever som fordeler seg fra 1 - 7. trinn.

  Nord-Odal ungdomsskole er en skole med ca 150 elever og ligger vakkert til ved Storsjøen i Nord-Odal kommune. Skolebygget er nå ca. 50 år gammelt, men har et nytt tilbygg som blant annet rommer to arbeidsrom for lærerteam, datarom, skolekjøkken og et flott auditorium med god plass for alle skolens elever og lærere. Auditoriet har mye fint teknisk audiovisuelt utstyr som gjør at de kan ha flotte forestillinger og konserter samt forelesninger og andre framføringer. Skolens visjon: "Odøling og verdensborger".

  Ca 30 km til Skarnes, ca 50 km til Kongsvinger, ca 25 km til Eidsvoll, ca 67 km til Gardermoen, ca 107 km til Oslo og ca 57 km til Hamar.
 • Etablert boligområde på Trautskogen omkranset av skogsarealer.
 • Se vedlagt kart. Det vil bli satt opp visningsskilt ved fellesvisninger.
 • Enebolig fra 1965. Veggene har bindingsverkskonstruksjon fra byggeår. Fasade/kledning har stående bordkledning/tømmermanspanel. Takkonstruksjonen har plassbygde takstoler i tre for lett taktekke i opprinnelig del og tilbygg med
  sperretak for lett taktekke. Taktekkingen er av stål/aluminiumsplater. Taket er besiktiget fra bakkenivå.
  Beslag i lakkert metall og takrenner og nedløp i pvc og metall. Boligen har malte trevinduer med 2 eller 3-lags glass fra forskjellige tidsrom (1987-2003) samt et vindu på kjøkken fra 2015. Hvite profilerte hovedytterdører i entrè og i stue. Tett ytterdør på
  tilbygget soverom og enkel plassbygget kjellerdør i tre. Overbygget stueterrasse på 10m² med betongdekke fundamentert på stripeundament av betong og betongpilarer. Overbygget terrasse på 12m² med trykkimpregnert spaltegulv i forbindelse med dør
  til soverom. Fundamenter av betongpilerer og lecapilar. Overbygget inngangsparti på 4m² med
  trykkimpregnert spaltegulv med fundament av stripefundamenter. Trapp i trykkimpregnert treverk i front av inngangsparti.
  Trapp med vanger i murverk og trinn av impregnert treverk i front av stueterrasse. To trinns tretrapp i front av terrasse mot vest.

  Garasje på 28 kvm med støpt betongdekke på grunn og kantforhøyning. Vegger i uisolert bindingsverk kledd utvendig med
  stående panel av to typer. Plassbygget salet takkonstruksjon tekket med lakkerte takplater i metall. Takrenne og nedløp kun i front.
  To gamle vinduer med enkle glass i gavl mot sør. To plassbygde doble labankdører i front.

  Uthus på 54m² fra antatt rundt 1965 med et garasjerom og bod samt et tilbygget hundehus.
  Garasjerommet er på 24m² og har betongdekke på grunn. Resterende deler av bygningen står på pilarer og har bjelkelag med
  enkelt tregulv i bod og sponplater i hundehus. Vegger oppført i tradisjonelt enkelt bindingsverk kledd utvendig med stående kledning. Salet takkonstruksjon tekket med lakkerte plater i metall. Takrenner og nedløp kun i front med store ujevnheter pga manglende snøfangere. Plassbygde labankdører til alle rom. Gamle enkeltvinduer hvor det ene er knust.
 • 1.et: 111 Bra
  Kjeller: 75 Bra

  Følgende rom inngår i primærareal:
  1. etasje: Entrè, gang, bad, kjøkken, stue og 3 soverom.
  Kjeller: Trapperom og WC i kjeller.
 • Ventilasjon:
  Boligen har naturlig ventilasjon, samt en elektrisk vifte i en bod i kjeller.

  VVS:
  Innvendige vannledninger er av kobber fra byggeår, avløpsrørene er av plast.
  Varmtvannstank på 200 liter

  Elektrisk anlegg:
  Sikringskap med skrusikringer samt noe fornyelser.

  Håndslukker og brannvarslere.

  Se punktet om standard samt løsøre- og tilbehørsliste utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse.
 • Boligens varmeanlegg består av vedovn i stue, varmepumpe i entrè og stue og varmekabler på bad.

  Det gjøres oppmerksom på at enkelte beboelsesrom kan mangle oppvarmingskilde, og kjøper overtar boligen slik den fremstår på visning.
 • Tomtens grunnareal: 4307 kvm.
  Oppgitt areal er omtrentlig. Oppmålte grenser mindre nøyaktig. Se vedlagt grunnkart.

  Romslig og hovedsaklig flat tomt opparbeidet med plenarealer, div. prydbusker og bed. Stor og romslig gårdsplass med grusdekke og noe gressbevokste områder.
 • Garajse på 25 kvm med støpt betongdekke på grunn og kantforhøying.
  Uthus på 54 kvm med et garasjerom på 24 kvm og betongdekke på gulv, samt en bod og et tilbygget hundehus.
 • Adkomst via offentlig veg og privat innkjørsel sammen med naboer fra Trautskogvegen.
  Tilknytningen til vann er Juptjenn vannverk.
  Eiendommen har privat anlegg. Det foreligger påbud fra kommunen om nytt avløpsanlegg på eiendommen. Fristen for dette arbeidet har gått ut på dato og omgående kostnader rundt dette må påberegnes.
 • Formuesverdi som primærbolig kr 346 881,- per 31.12.2020
  Formuesverdi som sekundærbolig kr 1 248 772,- per 31.12.2020
 • Kr 11 493,- pr år. I følge prognose for 2022.

  Fordelt på:
  Eiendomsskatt kr 3 883,-
  Renovasjon kr 2 602,-
  Feiing/tilsyn kr 568,-
  Slam A/kontroll kr 4 441

  Vann fra Juptjenn vannverk kommer i tillegg.
  Det gjøres oppmerksom på at det kan forekomme variasjoner i avgfitene som følge av forbruk og eventuelle endringer i gebyrer/avgifter.
 • Kommunale avgifter, strøm, forsikring.
 • Det foreligger ikke ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse på eiendommen.

  Det foreligger følgende tegninger hos kommunen:
  Garasje 25-164, godkjent av bygningsrådet
  Tilbygg bolig 25-164.
 • Det er ikke kjent at det foreligger offentligrettslige regler som er til hinder for at hele eiendommen leies ut.
 • Nord-Odal kommune har 0-grense og "Egenerklæring om konsesjonsfrihet i kommuner med nedsatt konsesjonsgrense må fylles ut.
 • Det er ikke odel på eiendommen.
 • Etter aksept av bud, vil eiendommens salgssum bli meddelt de som ev. måtte etterspørre denne. Eiendommens salgssum vil bli offentlig tilgjengelig ved overføring av hjemmel.

  Rommene er beskrevet ut i fra dagens bruk, med mindre noe annet er særskilt angitt. Dagens bruk kan avvike fra
  originale plantegninger og trenger ikke nødvendigvis være godkjent ihht plan- og bygningsloven.

  Det gjøres oppmerksom på at det foreligger pålegg om sanering av septiktank, det må påberegnes etablering av annen avløpsløsning.
 • Kommunen har legalpant i eiendommen for eventuelle ubetalte kommunale skatte- og avgiftskrav. Kontakt oppdragsansvarlig for ytterligere informasjon.
  Det er legalpant for kommunale avgifter.

  1964/2448-2/13 Bestemmelse om gjerde
  11.07.1964

  Rettighetshaver i eiendomsrett:
  1964/2449-2/13 Bestemmelse om veg
  Rettighetshaver: Knr:3414 Gnr:25 Bnr: 164
 • Eiendommen ligger i et område regulert til boligområde nåværende
  Delareal 4 307 kvm
  Kommuneplanens arealdel 2006-2018/ID 20050000
 • Gnr. 25 Bnr. 164 i Nord-Odal kommune
 • Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.
  Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtagelse.
 • Partene skal signere kjøpekontrakt etter aksept av bud.
 • Overtagelse etter nærmere avtale med selger.
 • Selger har tegnet boligselgerforsikring som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset oppad til MNOK 10. I den forbindelse har selger utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgivning.
 • Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 2 300/2 700/2 600 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.
 • Alle som skal selge eller leie ut bolig må som hovedregel energimerke boligen og fremskaffe en energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal på mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og eier er selv ansvarlig for at opplysningene er riktige. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket boligen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler
 • Budgivere oppfordres til å legge inn bud via «Trygg Budgivning». Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler
 • Budgivere oppfordres til å legge inn bud via «Trygg Budgivning». Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form.
 • Listen over løsøre og tilbehør utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020, legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen er tilgjengelig hos oppdragsansvarlig samt på www.nef.no. Til orientering er det full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg.
 • Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning
 • Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.

  Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel.
  Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2).

  Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.

  Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.
 • Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Gruppen AS og konsernets produktselskaper om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med oppdragsansvarlig for et uforpliktende tilbud vedrørende finansiering. Meglerforretningene kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester.
 • Det er avtalt fastpris på kr 45 000,- for gjennomføring av salgsoppdraget. I tillegg er det avtalt at oppdragsgiver skal dekke tilretteleggingsgebyr kr 9 900,- og visninger kr 2 000,-. Meglerforetaket har krav på å få dekket avtalte utlegg i henhold til oppdragsavtalen. Alle beløp er inkl. mva.
 • Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.
 • Dersom annet ikke avtales, sendes skjøte/hjemmelsdokument for tinglysing i etterkant av overtakelse.
 • Jonas Myrholen
Nicolai Bratås

Megler

Nicolai Bratås

97 53 07 16

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev