aktiv-eiendomsmegling
Flott boligtomt med nydelig utsikt i Bjørkevegen 1 B!

Bryne Bjørkevegen 1B

Bryne/Rossaland - Attraktiv boligtomt med flott utsikt | Rammetillatelse for arkitekttegnet enebolig fra Studio Aase

 • 3 490 000
 • PRISANTYDNING3 490 000
 • OMKOSTNINGER103 392
 • TOTALPRIS INKL. OMKOSTNINGER3 593 392
 • EIENDOMSTYPETomt
 • EIERFORMSelveier
 • BYGGEÅR-
 • FELLESKOST./MND-
 • TOMT508 m²
 • EIERFORM TOMTEiet tomt
 • 3 490 000,- (Prisantydning)

  Omkostninger
  12 000,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler)
  585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
  585,- (Tingl.gebyr skjøte)
  87 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 3 490 000,-))
  --------------------------------------------------------
  103 392,- (Omkostninger totalt)
  --------------------------------------------------------
  3 593 392,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Meld deg på visning!

Påmelding

Bjørkevegen 1B, Rogaland

 • Boligtomten ligger i et etablert boligfelt på Rossaland/Nyland. Område består stort sett av eneboliger, og plassen er kjent for sitt gode nabolag og bomiljø.

  Her kan både voksne og barn ta del i et flott bomiljø, da eiendommen ligger i trygge, etablerte og rolige omgivelser med umiddelbar nærhet til friarealer, turområder og flere lekeplasser. Det er kort vei til flere rekreasjonsområder som "Tjødnå", Ungdomsskogen, Sandtangen og Frøylandsvatnet, med løyper for lek og trening. Her finner man blant annet turløyper i ulike lengder, lysløyper og grusveier tilpasset de fleste. Bryne vel har også laget til en populær frisbeegolfbane.

  For den aktive familie er det et bredt utvalg av gode sport- og fritidstilbud i gangavstand til idrettsanleggene til Rosseland BK, Bryne FK, Bryne Håndball, Bryne Friidrett og treningssentrene Sats, Evo, Robust og Club Athletic.

  Kiwi på Rosseland gjør dagligvarehandel svært tilgjengelig. Det er også gangavstand til Bryne sentrum med et stort utvalg butikker. Bryne kan videre tilby et spennende spekter av ulike butikker, spisesteder og servicetilbud. Den sjarmerende Storgata kan by på ulike butikker, kino, bar- og kafétilbud og restauranter. Fra Storgata er heller ikke veien lang ned til det populære kjøpesenteret M44.

  Bryne har et godt kollektivtransporttilbud med gode tog- og bussforbindelser mot nord og sør.

  Boligen ligger også flott til med tanke på gode skole- og barnehagetilbud med det som mange vil betegne som gangavstand til blant annet barnehager, barneskole, ungdomskole og videregårende.

  For flere detaljer og kart se vedlagte nabolagsprofil i salgsoppgaven.
 • Området består hovedsakelig av villa og småhusbebyggelse.
 • Det vil bli skiltet med Aktiv visningsskilter ved fellesvisninger ellers kontakt megler for ytterligere veibeskrivelse.
  Tomten er merket med Aktiv sin "Til Salgs" plakat.
 • Ubebygd selveier boligtomt uten byggeklausul.
 • 508 kvm.
 • Tomten leveres med fremført vei (gruset) og stikkledninger for vann/kloakk blir lagt inn på tomt. På nåværende tidspunkt er det ikke fremført vei (gruset), vann og kloakk, men selger garanterer dette utført før overtakelse.

  Kjøper må påregne tilknytningsavgifter til kommune i forbindelse med bygging. I tillegg kommer byggesaksgebyr i henhold til kommunens satser. Ta kontakt med kommunen for ytterligere informasjon.
 • Det har ikke vært mulig å innhente skattemessig formuesverdi, da det er en ubebygd tomt.
 • Kommunale avgifter fastsettes først ved innflytning, avgiften beregnes basert på boligens størrelse.

  I en byggesak må det påregnes byggesaksgebyrer og tilknytningsavgifter til vei/vann/kloakk etter kommunens til enhver tid gjeldende satser, konf. Time Kommune for nærmere informasjon.
 • Det må påregnes kostnader til elektrisitet, TV/internett og forsikring av bolig, foruten kommunale avgifter.
 • Tomten er ubebygd, ligger i et område som i kommuneplanens arealdel eller reguleringsplan etter plan- og bygningsloven er utlagt til bebyggelse og anlegg, og der tomteinndeling er foretatt eller godkjent av bygningsmyndighetene. Kjøper er kjent med at dette bekreftes overfor plan- og bygningsmyndigheten ved utfylling av egenerklæring om konsesjonsfrihet.
 • Det er ikke odel på eiendommen.
 • Ny eier er selv ansvarlig for egen regning og risiko å prosjektere og byggemelde enhver bolig på tomten og videre framskaffe bygningsmyndighetenes godkjennelse for den bebyggelse som er tenkt oppført på eiendommen før eventuelle byggearbeider igangsettes. Alle kostnader i forbindelse med byggeanmeldelse, eventuelle tilknytningsgebyrer/avgifter, grunnundersøkelser, geotekniske rapporter m.m. påhviler ny eier.

  Det foreligger rammetillatelse gitt 09.08.2022 for oppføring av enebolig. Rammetillatelse er gitt etter dispensasjonssøknad. For interesserte som ønsker innsyn i byggesak kontakt megler eller Time kommune. Bruk av tegninger på bolig det er gitt rammetillatelse til må avklares med arkitekt for egen regning og risiko.
  3D-tegninger/illustrasjonsbilder som foreligger i salgsannonsen er basert på bolig det er gitt rammetillatelse til.

  Kjøper forplikter seg til å bygge med flatt tak lignende skissert på tegninger/bilder fra arkitekt.

  Etter aksept av bud, vil eiendommens salgssum bli meddelt de som ev. måtte etterspørre denne. Eiendommens salgssum vil bli offentlig tilgjengelig ved overføring av hjemmel.
 • Følgende heftelser/servitutter er tinglyst på eiendommen og overtas av kjøper:
  1960/2955-2/44 BESTEMMELSE OM VEG
  Tinglyst 12.07.1960
  RETTIGHETSHAVER: Knr:1121 Gnr:19 Bnr:48
  RETTIGHETSHAVER: Knr:1121 Gnr:19 Bnr:49
  Bestemmelse om gjerde
  OVERFØRT FRA: 1121-19/47
  Gjelder denne registerenheten med flere

  Rettigheter på andre eiendommer:
  Rettigheter på 1121-19/128
  2022/1173401-1/200 BESTEMMELSE OM SPILLVANN/DRENSVANN/STIKKRENNER OG VANNLEDNING
  TINGLYST 18.10.2022
  Rettighetshaver: Knr:1121 Gnr:19 Bnr:47
  Rettighetshaver: Knr:1121 Gnr:19 Bnr:48
  Rettighetshaver: Knr:1121 Gnr:19 Bnr:732
  Rettighetshaver: Knr:1121 Gnr:19 Bnr:733
  Bestemmelse om vedlikehold av anlegg/ledninger
  Bestemmelse om overvann

  Rettigheter på 1121-19/732
  2022/1173426-1/200 Bestemmelse om vann/kloakk
  Tinglyst 18.10.2022
  Rettighetshaver: Knr:1121 Gnr:19 Bnr:733
  Bestemmelse om vedlikehold av anlegg/ledninger
  Bestemmelse om overvannsledninger

  Kontakt oppdragsansvarlig for ytterligere informasjon.
 • Eiendommen ligger i et område regulert til bolig, veg og friområde.

  Gjeldende reguleringsplan er Plan 0036.00 Nyland II, vedtatt 27.10.1970, med tilhørende reguleringsbestemmelser.

  Ifølge informasjon fra kommunen er kommuneplan for Time Kommune - Trygg og framtidsretta for perioden 2018-2030 også gjeldende for eiendommen.
  Kopi av reguleringskart og reguleringsbestemmelser følger vedlagt i salgsoppgaven.
 • Gnr. 19 Bnr. 733 i Time kommune
 • Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.
 • Partene skal signere kjøpekontrakt etter aksept av bud.
 • Overtakelse skjer 14 dager etter at selger skriftlig har dokumentert overfor kjøper at oppgruset vei er fremført til tomtegrense og stikkledninger for vann/kloakk er lagt inn på tomt, dog senest 120 dager etter budaksept.
 • Selger har ikke tegnet boligselgerforsikring på tomten.
 • Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved eiendommen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 2 300/2 700/2 600 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.
 • Budgivere oppfordres til å legge inn bud via «Trygg Budgivning». Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler
 • Budgivere oppfordres til å legge inn bud via «Trygg Budgivning». Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form.
 • Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning
 • Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave med vedlegg og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.

  Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen.

  Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.

  Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (1) fravikes, og hvorvidt et arealavvik karakteriseres som en mangel, vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet
 • Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Gruppen AS og konsernets produktselskaper om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med oppdragsansvarlig for et uforpliktende tilbud vedrørende finansiering. Meglerforretningene kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester.
 • Det er avtalt fastpris kr 43 750,- for gjennomføring av salgsoppdraget. I tillegg er det avtalt at oppdragsgiver skal dekke oppgjørshonorar kr 5 000,- Meglerforetaket har krav på å få dekket avtalte utlegg i henhold til oppdragsavtale. Dersom handel ikke kommer i stand har megler krav på å få dekket alle sine kostnader i forbindelse med salgsoppdraget. Alle beløp er inkl. mva.
 • Salgsoppgaven er ufullstendig uten alle vedlegg. Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger.
 • Dersom annet ikke avtales, sendes skjøte/hjemmelsdokument for tinglysing i etterkant av overtakelse.
 • Jærkraft Eiendom AS Wiig
Andreas Rage

Megler

Andreas Rage

93 49 41 15

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev