aktiv-eiendomsmegling
Solgt
Velkommen til Brautvegen 2! Presentert av Britt Fagerland
Velkommen til Brautvegen 2! Presentert av Britt Fagerland

BRYNE Brautvegen 2

Landlig eiendom - Utsikt - Stor tomt, 1.450 kvm - Garasje - Nært Klepp og Bryne

 • kr 3 490 000
 • BRA 167 m²
 • 5 soverom
 • Prisantydningkr 3 490 000
 • Omkostningerkr 104 292
 • Totalpris inkl. omkostningerkr 3 594 292
 • ObjektstypeEnebolig
 • EierformSelveier
 • Byggeår1 967
 • Soverom5
 • ArealP-rom 165 m²
 • Tomt1 449.9 m²
 • Eierform tomtEiertomt
 • 3 490 000 (Prisantydning)

  Omkostninger
  12 900 (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800 (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172 (Pantattest kjøper - lagt ut av megler)
  585 (Tingl.gebyr pantedokument)
  585 (Tingl.gebyr skjøte)
  87 250 (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 3 490 000))

  104 292 (Omkostninger totalt)

  3 594 292 (Totalpris inkl. omkostninger)
Brautvegen_2_FP_2D_1
Vi har fått for salg en eiendom med landlig beliggenhet. Lett tilkomst til RV44 og få minutters kjøring unna Klepp og Bryne sentrum. Tomten er fint opparbeidet og grenser til dyrka jorder. Busstopp like nedenfor. Fantastisk utsikt over jærlandskapet.

Brautvegen 2, Rogaland

 • Arealbeskrivelse

  Bruksareal
  Kjeller: 81 kvm Gang, kjellerstue, vaskerom, 2 soverom (Ikke godkjent), kjøkken, bad, bod under trapp.
  1. etasje: 86 kvm Vindfang, gang, bad, 3 soverom, stue, kjøkken og trapperom.
  Primærrom
  Kjeller: 79 kvm Gang, kjellerstue, vaskerom, 2 soverom (Ikke godkjent), kjøkken, bad.
  1. etasje: 86 kvm Vindfang, gang, bad, 3 soverom, stue, kjøkken og trapperom.  Tomt
  1449.9m²

  Beskrivelse av tomt
  Tomten er flott opparbeidet med hekk, blomstrende planter, plen og grus i gårdsrom.

  Beliggenhet
  Landlig beliggenhet med dyrka jorder på nabotomter. Lett tilkomst til RV44 og kun 3 minutter å kjøre til Klepp sentrum og 5 minutt til Bryne. Busstopp like nedenfor. Klepp er en kommune som kan tilby variert og flott natur. Turområde i Kleppeloen, som er en attraktiv lysløype med treningsapparater og griller. På Borestranden kan du leie surfebrett og nyte bølgene. Og på Esso, Voll, leier de ut vannscooter. For de som ikke liker bølger, anbefales en kajakk tur på Frøylandsvatnet. På Klepp st. har Jæren kajakklubb sin base. Klepp IL kan tilby svømming, håndball, fotball, barneidrett og turn. Ved Kleppeloen holder Klepp BMX til. Liker du treningssenter best, finner du Nr1 Fitness og Sport 4 You. På Klepp har vi mange spisesteder: Jonas B, McDonalds, Pizzabakeren, Burger King, Bankers pizza, Håland kjøtt/Edeståvå, Jordbærpikene, Klepp Bistro og nybakt fra Jærbakeren. Og er du i farten, kan delikatessen på Mega tilby varm-mat. Velkommen til Klepp!

  Adkomst
  Se vedlagte kart. Det vil bli satt opp visningsskilt ved fellesvisninger.

  Bebyggelse
  Området består hovedsakelig av spredt boligbebyggelse og gårdsbruk.

  Byggemåte
  Enebolig som er oppført med grunnmur i betongblokker og murstein. Yttervegger i lett bindingsverk som utvendig er kledd med trepaneler. Trebjelkelag mellom etasjer. Saltak i tre som er tekket med eternitt takplater. Takrenner/nedløp i sink. Vinduer og dører med isolerglass og enkle glass. Balkong medfølger.

  Innhold
  Underetasje: Gang, kjellerstue, vaskerom, 2 soverom, bad. 1. etasje: Vindfang, gang, bad, 3 soverom, stue, kjøkken og trapperom. Dobbel garasje med enkel post.

  Standard
  Eiendommen er gjennomgått av en bygningskyndig og det er utarbeidet en tilstandsrapport. Denne er vedlagt salgsoppgaven. Nedenfor følger informasjon om forhold som har fått TG 2 og TG 3.   Forhold som har fått TG2: 17 GRUNN / FUNDAMENT Totalvurdering: Det registreres mindre riss i grunnmur og utvendig puss. Dette er ikke uvanlig og vurderes ikke å ha vesentlig konstruksjonsmessig betydning slik dette fremstår i dag. Det er noe fall mot deler av husets grunnmur. Den første meteren ut fra grunnmuren skal ha fall fra grunnmuren. Tegn etter tidligere transport av fukt gjennom grunnmur/yttervegg ved vaskekjeller og bod under trapp, skyldes antatt dårlig fuktsikring utenfor grunnmur. Det kan medføre større påkjenninger på grunnmuren med fall mot denne hvis den ikke er tilstrekkelig beskyttet. Det mangler noe rekkverk i terrenget på eiendommen, det er krav til rekkverk når det er høydeforskjeller høyere enn 50 cm. Anbefalte tiltak:For å kartlegge om det er pågående problemer må det foretas undersøkelser over tid. Dette faller utenfor rapportens mandat, og er derfor ikke utført. Grunnmur må pusses/ overflatebehandles. Rekkverk terreng, sikring mot fall anbefales etablert FORSTØTNINGSMURER Totalvurdering: Det registreres ujevnheter på forstøtningsmuren i steingjerde av naturstein i terreng. Det er ikke uvanlig, og vurderes ikke å utgjøre noen risiko for konstruksjonssikkerheten til muren. Det mangler noe rekkverk i terrenget på forstøtningsmurer/stengjerde, det er krav til rekkverk når det er høydeforskjeller høyere enn 50 cm. Anbefalte tiltak: For å kartlegge om det er pågående problemer med belastning må det foretas observasjon over tid. Rekkverk terreng, sikring mot fall anbefales etablert. ROM UNDER TERRENG Totalvurdering: Det registreres mineralutslag i overflater i bod under trapp, som indikerer at det er en fuktgjennomgang i grunnmur. Dette er ikke uvanlig for for boligen fra denne tidsperioden da kjellergulv og fundamenter ligger etablert uten spesiell fuktsikring mot grunnmasser. Fundamenter og kjellergulv er med bakgrunn i byggeår og byggemetode på oppføringstidspunktet etablert direkte mot grunnmasser uten isolasjon og grunnmursplast. Det vil derfor være påregnelig at kjellergulv og grunnmur trekker noe fukt. Med henvisning til påviste forhold/ utførte fuktmålinger kan det ikke utelukkes at det finnes skjulte skader bak innredet konstruksjon. Anbefalte tiltak: Ytterligere undersøkelser av konstruksjoner anbefales. BALKONG/ TERRASSE Totalvurdering: Rekkverk er for lavt. Avskalling maling håndrekke. Nedbrytning i trevirke terrasse/balkong. Deler av treverket som er i direkte kontakt med terrenget/underlaget har større fuktbelastning enn treverket ellers. Anbefalte tiltak: Overflatebehandling må påregnes VINDUER/DØRER Totalvurdering: Vinduer og dører er med varierende alder, påregnelig med noe nedbrytning i enkelte karmer/glasslister som er mye utsatt for sol og fuktighet, noe slitasje i pakninger og beslag. Utvendig overflater har høy slitasjegrad, og det må påregnes vedlikehold. Det fleste vinduer og dører har nådd over halvparten av forventet funksjonstid. Det vil være større risiko for punktering av glass og større behov for vedlikehold i tiden som kommer. Tegn til kondensering i enkelte vinduskarmer, dette skyldes normalt for liten utskiftning av inneluften. Panel på utvendige dører som står mot sør og vest er spesielt utsatt for sol og fukt og må jevnlig behandles for å unngå sprekker og skader. TG.3 ytterdør i 1.etasje i teak er utett, enkelte kjeller vinduer og ytterdører fra byggeåret er slitt og nedbrutt i utv. karm må påregnes oppgradert/skiftes ut. Anbefalte tiltak: Enkelte vinduer og dører har behov for justering. Vedlikehold/ overflatebehandling må påregnes. Vinduer/dører fra byggeåret, nedbrytning i enkelte karmer/glasslister som er mye utsatt for sol og fuktighet, noe slitasje i pakninger og beslag. Det må påregnes utskiftninger på de mest utsatte vinduer og dører i nær fremtid. Normal tid før utskifting av trevindu er 20 - 60 år. Normal tid før kontroll og justering av vinduer, hengslede er 2 - 8 år. Normal tid før utskifting av tredører og aluminiumsdører er 20 - 40 år. Normal tid før kontroll og justering av tredører er 2 - 8 år Solskjerming er i ustand ifølge eier, ikke nærmere kontrollert. YTTERVEGGER Totalvurdering: Utvendig kledning er i hovedsak fra byggeåret, normal slitasje med noe nedbrytning og tørkesprekker på de mest utsatte steder. Deler av fasader trenger overflatebehandling. Mindre riss/sprekker i utvendig puss på grunnmur, over tid vil det kunne forekomme noe avskalninger i pussen. Anbefalte tiltak: Rengjøring og overflatebehandling må påregnes. Normal levetid for trepanel er 20 til 60 år. Normal tid før omfuging av teglsteinsmur er 20 - 60 år. LOFT Totalvurdering: Loftsluke er ikke tilstrekkelig isolert og det er ikke montert pakning på loftsluke. Dette øker varmetapet og faren for kondensering på loftet. Isolasjon ligger noe tett inntil sutaket ved sperrer enden, luftespalter ved takfot kan med fordel åpnes opp. Anbefalte tiltak: Luftespalter ved takfot kan med fordel åpnes opp RENNER OG NEDLØP Totalvurdering: Med hensyn til alder og slitasje vurderes over halvparten av forventet funksjonstid å være nådd. Takrenner anbefales skiftet ut i lag med taktekningen. Anbefalte tiltak: Det må foretas ytterligere undersøkelser for å avdekke tilstand. Oppspyling/kontroll av takrenner og nedløp anbefales med jevne mellomrom. TAKKONSTRUKSJON Totalvurdering: Noe misfarging i sutak på loft. Deler av loft er etterisolert i senere tid, isolasjon ligger noe tett inntil sutaket, luftespalter ved takfot kan med fordel åpnes opp. Vannmerke i sutaket rundt pipe/rørgjennomføringer. Dette kan skyldes at papp oppå sutaket ikke har tilstrekkelig oppbrett rundt gjennomføringen. Tegn etter tidligere mus. Anbefalte tiltak: Innvendig sutak på loft anbefales inspisert med jevne mellomrom for å oppdage eventuelle utettheter i taktekkingen. Bedre lufting av takkonstruksjonen bør etableres. ETASJESKILLE Totalvurdering: Det er ikke registrert forhold som tyder på svekkelser i konstruksjonen. Knirk i gulv er ikke uvanlig for boliger av sådan alder, og skyldes normalt at innfestingen av undergulv gir noe bevegelse i konstruksjonen. Mindre ujevnheter i gulv er påregnelig normalt i stedstøpte gulv og gulv som er pålagt flytegulv/tilfarergulv. Defekt gulvbelegg kjøkken i underetasje. Anbefalte tiltak: For å avdekke årsak til påviste svekkelser må det foretas ytterligere undersøkelser av bærekonstruksjoner. Dette krever inngrep som faller utenfor denne rapportens mandat. TRAPP Totalvurdering: Innvendig trapp i tre, påregnelig normalt med noe slitasje og småhakk i overflater. Normal tid før utskifting av trapper i tre er 15 - 30 år. Håndløper er etablert på 1 side. Dagens forskrift stiller krav til håndløper på begge sider. Utvendig trapp mangler håndrekke. Rekkverk i terreng på eiendommen er ikke barnesikret og tilfredstiller ikke dagens krav i forskrift. Maks tillatt avstand mellom horisontale bord i rekkverk er 2 cm. Anbefalte tiltak: Tiltak anbefales for å bedre personsikkerhet. AVLØPSRØR Totalvurdering: Avløpsanlegg fra byggeåret har nådd en høy alder og skader / lekkasjer kan oppstå. Avløpsrør fra boligen og ut til offentlig kloakk eller septik ligger under bakken og er ikke vurdert. Innvendige avløpsrør/stålsluk av typen soil i vaskekjeller må påregnes utskiftet på sikt, da det innvendige tverrsnittet reduseres over tid som følge av rust og tiltettinger. Anbefalte tiltak: Avløpsanlegg bør pga alder oppgraderes sammen med eventuelle oppgraderinger av våtrom/kjøkken. ELEKTRISK Totalvurdering: Det er registrert avvik, og det foreligger ikke dokumentasjon på anlegget eller utførte arbeider. Løse ledninger bad/vifta underetasje Normal levetid for elektrisk anlegg er 20 til 40 år. Anbefalte tiltak: Det bør gjennomføres en utvidet el-kontroll av en kvalifisert elektrofaglig person. VANNLEDNINGER Totalvurdering: Bygningens blandebatteri og utstyr har noe varierende alder, påregnelig med noe slitasje på det eldste utstyret. Vannrør fra byggeåret har nådd en høy alder og skader / lekkasjer kan oppstå. Mindre fukt registret ved vannkrana i vaskekjeller. Enkelte vannrør i kjeller er uisolerte og og kan pga dette være utsatt for frost. Anbefalte tiltak: Krever oppfølging med jevnlig ettersyn. Rør opplegg må vurderes oppgradert eller skiftes ut. VARMTVANNSBEREDER Totalvurdering: Bereder er over 20 år gammel. Anbefalte tiltak: En utskifting av bereder som følge av oppnådd alder/ over 20 år, er påregnelig i tiden som kommer. VENTILASJON Totalvurdering: Det er mangelfull ventilasjon eller funksjonssvikt i forhold til bruksbelastning. Anbefalte tiltak: Bedre ventilering av boligen må etableres. BAD 1.ETASJE Totalvurdering membran, tettesjikt og sluk: Tilstandsgrad 2 er satt med bakgrunn i alder og usikker restlevetid på tettesjiktet. Normal tid før utskifting av vinyl er 15 - 25 år. Anbefalte tiltak membran, tettesjikt og sluk: Rommet har skader og en oppgradering må påregnes.   Forhold som har fått TG3: 8 DRENERING Totalvurdering: Boligen er oppført på et tidspunkt hvor det ikke var tradisjon for å etablere fuktsikring under kjellergulv og fundamenter på samme måte som i dag. Det er ikke synlig fuktbeskyttelse på utvendig grunnmur. Dette vil kunne medføre at grunnmuren transporterer fukt og dette vises ofte som kalk/saltutslag på innvendig grunnmur der denne er synlig. Om deler av kjelleren under terreng ønskes benyttet til oppbevaring og boligformål bør grunnmuren avdekkes utvendig og fuktbeskyttes/dreneres. Tegn etter tidligere transport av fukt i grunnmur ved bod under trapp i kjeller og i vaskekjeller. Anbefalte tiltak: Drenering anbefales oppgradert. TAKTEKKING OG BESLAG Totalvurdering: Taket er tekket med eternittplater fra byggeåret. Det gror mose i platene, noe som tilsier at disse trekker til seg fukt. Enkelte spiker stikker opp fra takplater som kan indikerer nedbrytning i undertak/lekter/trevirke. Taket må påregnes tekket på ny i nær fremtid da nåværende tekking er utgått på dato og det vil være tidsspørssmål når dette er utett. Det er fare for noe råteskader i underliggende treverk om det har trengt inn fukt. Anbefalte tiltak: Normal tid før omlegging av asbestsementplater (eternitplater) er 30 - 40 år. Påregnelig med utskiftning av taktekning i nær fremtid, ytterlige undersøkelse anbefales. Ved sanering av asbestsementplater påpekes det at dette er spesialavfall. ILDSTED Totalvurdering: Det er foretatt en visuell kontroll av synlige deler av pipemur utvendig. Riss/sprekk i utvendig pipe, rust feieluke. Riss/sprekk/mose i utvendig pipe (over tak) tyder på at den trekker fukt, pipe må påregnes behandlet pusses om/påmonteres beslag. Erfaringsmessig ser vi at teglsteinspiper ofte har et behov for rehabilitering etter Ca. 50 år. utvendig pipe Anbefalte tiltak: Det anbefales jevnlig impregnering/behandling av pipe over tak for å unngå utettheter (hvert 5. år). På generelt grunnlag anbefales det at piper og ildsteder kontrolleres av brann- og feiervesen for å vurdere tilstand og eventuelle behov for tiltak. BAD 1.ETASJE Totalvurdering overflater: Riss / sprekker i skjøtet belegg på gulvet, topping i overflater vegg. Det er ikke tilstrekkelig fall til sluk. Wc er skrudd fast gjennom gulvbelegg. Anbefalte tiltak overflater: Det anbefales å fortsatt benytte et dusjkabinett for å unngå fuktbelastning fra fritt vann på gulv og vegger. Rommet har påvist skader og en oppgradering må påregnes. BAD UNDERETASJE Totalvurdering overflater: Overflater er nedslitt, misfarging luftlommer i belegg, belegg er ikk pusset i overgang gulv/vegg, det er ikke tilfredsstillende fuktsikring/tettesjikt i overflater. Stål/soil avløp ved sluk i gulvet, rust påvist. Innvendige avløpsrør/stålsluk av typen soil må påregnes utskiftet på sikt, da det innvendige tverrsnittet reduseres over tid som følge av rust og tiltettinger. Anbefalte tiltak overflater: Rommet har skader og en oppgradering må påregnes. Det anbefales å installere et dusjkabinett for å spare overflater for belastning med fritt vann. Totalvurdering membran, tettesjikt og sluk: Membran er ikke ført under klemring i sluk, avskalling slitasje i malte overflater, tettesjikt i overgang gulv/vegg og sluk fremstår som utett. Gulvbelegg er ikke sparklet inn i vegg. Normal tid før utskifting av vinyl er 15 - 25 år. Innvendige avløpsrør/stålsluk av typen soil i vaskekjeller må påregnes utskiftet på sikt, da det innvendige tverrsnittet reduseres over tid som følge av rust og tiltettinger. Anbefalte tiltak membran, tettesjikt og sluk: Rommet er nedslitt har skader og en oppgradering må påregnes. Totalvurdering av sanitær og ventilasjon: Løs ledning mekanisk avtrekk. Ventilasjon er tilkoblet med skjøteledning, elektrisk anlegg kan dermed utsettes for fukt ved bruk av dusj. Anbefalte tiltak sanitær og ventilasjon: Må påregnes oppgradert, med fast montert elektrisk anlegg på ventilasjonsanlegg. VASKEROM UNDERETASJE Totalvurdering: Våtrommet, er ikke tett og oppgradering må påregnes. Vaskerom fra byggeåret mangler membran/tettesjikt, fremstår som utett Tegn etter kondens, sverte sopp i innvendig hjørne mot yttervegg. Deler av det eldste røropplegg anbefales oppgradert, ledningsnett foran bereder henger i løse luft, er ikke tilstrekkelig klamret/isolert. Innvendige avløpsrør/stålsluk av typen soil i vaskekjeller må påregnes utskiftet på sikt, da det innvendige tverrsnittet reduseres over tid som følge av rust og til tettinger. Anbefalte tiltak: Oppgradering må påregnes

  Innbo og løsøre
  Bransjens liste over løsøre og tilbehør legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen følger vedlagt salgsoppgaven. Det er full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse.

  Hvitevarer
  Kun hvitevarer som er spesifikt angitt i salgsoppgaven, følger med. Dette gjelder uavhengig av om hvitevaren(e) eventuelt kan anses som integrerte.

  TV/Internett/bredbånd
  Klepp bredbånd ligger ved boligen.

  Parkering
  Garasje og stort gårdsrom.

  Diverse
  Det gjøres spesielt oppmerksom på at underetasjen som er innredet og brukt som stue, kjøkken, soverom og bod, er angitt som diverse på byggetegningene, og bruksendringen er ikke godkjent. Det foreligger ikke tegninger på oppført garasje. Kjøper påtar seg risikoen både for fremtidig bruk og eventuelle pålegg relatert til dette, herunder risikoen for om bruken ikke lar seg godkjenne, og alle kostnader forbundet med dette.       

  Prisantydning inkl. omkostninger
  3 490 000 (Prisantydning)

  Omkostninger
  12 900 (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800 (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172 (Pantattest kjøper - lagt ut av megler)
  585 (Tingl.gebyr pantedokument)
  585 (Tingl.gebyr skjøte)
  87 250 (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 3 490 000))

  104 292 (Omkostninger totalt)

  3 594 292 (Totalpris inkl. omkostninger)

 • Oppvarming
  Varmepumpe og vedovn i stue, ellers elektrisk.

  Energiklasse
  unknown

  Info energiklasse
  Alle som skal selge eller leie ut eiendom må som hovedregel energimerke boligen og fremskaffe en energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal på mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og eier er selv ansvarlig for at opplysningene er riktige. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket boligen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler.

 • Kommunale avgifter
  22122

  Kommunale avgifter år
  2022

  Info kommunale avgifter
  Boligen har vært utleid både i underetasjen og 1. etasjen. I beløpet inngår bl.a. avgift for vann, avløp, renovasjon og feiegebyr. Vil variere etter forbruk. Beløpet er fordelt på 2 terminer. Det er installert vannmåler.

  Formuesverdi primær
  749737

  Formuesverdi primær år
  2021

  Formuesverdi sekundær
  2699054

  Formuesverdi sekundær år
  2021

 • Tinglyste heftelser og rettigheter
  På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver: 1120/20/60: 21.06.1882 - Dokumentnr: 905302 - Rettsbok Voldgiftskjennelse
  Overført fra: Knr:1120 Gnr:20 Bnr:7
  Gjelder denne registerenheten med flere
  13.12.1884 - Dokumentnr: 900133 - Utskifting Overført fra: Knr:1120 Gnr:20 Bnr:7
  Gjelder denne registerenheten med flere
  07.07.1910 - Dokumentnr: 900111 - Erklæring/avtale BESTEMMELSE OM REGULERING AV MYROMRÅDE
  Overført fra: Knr:1120 Gnr:20 Bnr:7
  Gjelder denne registerenheten med flere
  19.05.1939 - Dokumentnr: 2686 - Bestemmelse om veg Rettighetshaver: Knr:1120 Gnr:20 Bnr:18
  Overført fra: Knr:1120 Gnr:20 Bnr:7
  Gjelder denne registerenheten med flere
  15.10.1941 - Dokumentnr: 3728 - Bestemmelse om veg Rettighetshaver: Knr:1120 Gnr:20 Bnr:19
  Overført fra: Knr:1120 Gnr:20 Bnr:7
  Gjelder denne registerenheten med flere
  13.02.1945 - Dokumentnr: 357 - Bestemmelse om veg Rettighetshaver: Knr:1120 Gnr:20 Bnr:20
  Overført fra: Knr:1120 Gnr:20 Bnr:7
  Gjelder denne registerenheten med flere
  22.09.1947 - Dokumentnr: 4400 - Bestemmelse om veg Rettighetshaver: Knr:1120 Gnr:20 Bnr:19
  Overført fra: Knr:1120 Gnr:20 Bnr:7
  Gjelder denne registerenheten med flere
  02.03.1951 - Dokumentnr: 1048 - Bestemmelse om gjerde Overført fra: Knr:1120 Gnr:20 Bnr:7
  Gjelder denne registerenheten med flere
  02.03.1951 - Dokumentnr: 1049 - Bestemmelse om veg Rettighetshaver: Knr:1120 Gnr:20 Bnr:22
  Overført fra: Knr:1120 Gnr:20 Bnr:7
  Gjelder denne registerenheten med flere
  26.07.1958 - Dokumentnr: 2371 - Bestemmelse om veg Rettighetshaver: Knr:1120 Gnr:20 Bnr:29
  Overført fra: Knr:1120 Gnr:20 Bnr:7
  Gjelder denne registerenheten med flere
  24.06.1959 - Dokumentnr: 2358 - Bestemmelse om gjerde Vegvesenets betingelser vedtatt
  Overført fra: Knr:1120 Gnr:20 Bnr:7
  Gjelder denne registerenheten med flere
  01.08.1960 - Dokumentnr: 3234 - Bestemmelse om veg Rettighetshaver: Knr:1120 Gnr:20 Bnr:30
  Overført fra: Knr:1120 Gnr:20 Bnr:7
  Gjelder denne registerenheten med flere
  24.02.1961 - Dokumentnr: 872 - Erklæring/avtale BEST. OM AVLØPSVEITE
  Overført fra: Knr:1120 Gnr:20 Bnr:7
  Gjelder denne registerenheten med flere
  13.12.1961 - Dokumentnr: 5454 - Bestemmelse om gjerde Overført fra: Knr:1120 Gnr:20 Bnr:7
  Gjelder denne registerenheten med flere
  09.06.1962 - Dokumentnr: 2789 - Bestemmelse om veg Overført fra: Knr:1120 Gnr:20 Bnr:7
  Gjelder denne registerenheten med flere
  18.11.1971 - Dokumentnr: 6632 - Erklæring/avtale Fraskrivelse av eiedomsrett til gjeil
  Overført fra: Knr:1120 Gnr:20 Bnr:7
  Gjelder denne registerenheten med flere
  09.05.1973 - Dokumentnr: 2975 - Erklæring/avtale Bestemmelse om trafostasjon/kiosk
  Overført fra: Knr:1120 Gnr:20 Bnr:7
  Gjelder denne registerenheten med flere
  04.09.1973 - Dokumentnr: 5491 - Elektriske kraftlinjer Overført fra: Knr:1120 Gnr:20 Bnr:7
  Gjelder denne registerenheten med flere
  03.05.1976 - Dokumentnr: 3422 - Erklæring/avtale BEST. OM AVLØPSVEITE
  Vegvesenets betingelser vedtatt
  Overført fra: Knr:1120 Gnr:20 Bnr:7
  Gjelder denne registerenheten med flere
  15.11.1976 - Dokumentnr: 9354 - Erklæring/avtale VEDTAK AV DET OFFENTLIGES VILKÅR FOR STATSTILSKUDD I
  FORBINDELSE MED SENKING/LUKKING AV GRØFT/BEKK
  Overført fra: Knr:1120 Gnr:20 Bnr:7
  Gjelder denne registerenheten med flere
  21.10.1980 - Dokumentnr: 8407 - Erklæring/avtale VEDTAK AV DET OFFENTLIGES VILKÅR FOR STATSTILSKUDD I
  FORBINDELSE MED SENKING/LUKKING AV GRØFT/BEKK
  Overført fra: Knr:1120 Gnr:20 Bnr:7
  Gjelder denne registerenheten med flere
  30.10.1980 - Dokumentnr: 8793 - Erklæring/avtale VEDTAK AV DET OFFENTLIGES VILKÅR FOR STATSTILSKUDD I
  FORBINDELSE MED SENKING/LUKKING AV GRØFT/BEKK
  Overført fra: Knr:1120 Gnr:20 Bnr:7
  Gjelder denne registerenheten med flere
  16.03.1981 - Dokumentnr: 2372 - Erklæring/avtale VEDTAK AV DET OFFENTLIGES VILKÅR FOR STATSTILSKUDD I
  FORBINDELSE MED SENKING/LUKKING AV GRØFT/BEKK
  Overført fra: Knr:1120 Gnr:20 Bnr:7
  Gjelder denne registerenheten med flere
  30.09.1982 - Dokumentnr: 8174 - Erklæring/avtale Bestemmelse om trafostasjon/kiosk
  Overført fra: Knr:1120 Gnr:20 Bnr:7
  Gjelder denne registerenheten med flere
  06.05.1994 - Dokumentnr: 4288 - Erklæring/avtale Det skal ikke produseres kumelk eller geitemelk på d.e. fra
  14.04.1994 til 01.01.2001. Det skal i samme tidsrom heller
  ikke startes med/utvide kraftforbaserte produksjoner.
  Overført fra: Knr:1120 Gnr:20 Bnr:7
  Gjelder denne registerenheten med flere
  28.11.1994 - Dokumentnr: 9911 - Elektriske kraftlinjer Med flere bestemmelser
  Overført fra: Knr:1120 Gnr:20 Bnr:7
  Gjelder denne registerenheten med flere
  12.12.2005 - Dokumentnr: 195313 - Erklæring/avtale Rettighetshaver: Knr:1120 Gnr:20 Bnr:53
  Rettighetshaver: Knr:1120 Gnr:20 Bnr:54
  Bestemmelse om veg
  Med flere bestemmelser
  Overført fra: Knr:1120 Gnr:20 Bnr:7
  Gjelder denne registerenheten med flere
  14.01.2013 - Dokumentnr: 33075 - Bestemmelse om veg Rettighetshaver: Knr:1120 Gnr:20 Bnr:56
  Kan ikke slettes uten samtykke fra kommunen
  Overført fra: Knr:1120 Gnr:20 Bnr:7
  Gjelder denne registerenheten med flere
  20.01.2016 - Dokumentnr: 53925 - Jordskifte Jordskiftesak: 1100-2006-0015, RV 44 - Klepp
  Overført fra: Knr:1120 Gnr:20 Bnr:7
  Gjelder denne registerenheten med flere
  22.07.2021 - Dokumentnr: 905798 - Bestemmelse om vann/kloakk Rettighetshaver: Knr:1120 Gnr:20 Bnr:1
  Rettighetshaver: Knr:1120 Gnr:20 Bnr:51
  Rettighetshaver: Knr:1120 Gnr:20 Bnr:56
  Bestemmelse om vedlikehold av anlegg/ledninger
  22.07.2021 - Dokumentnr: 905542 - Registrering av grunn Denne matrikkelenhet opprettet fra:
  Knr:1120 Gnr:20 Bnr:7
  22.07.2021 - Dokumentnr: 905870 - Bestemmelse om vann/kloakk Rettighet hefter i: Knr:1120 Gnr:20 Bnr:7
  Bestemmelse om vedlikehold av anlegg/ledninger
  11.08.2021 - Dokumentnr: 979120 - Bestemmelse om veg Rettighet hefter i: Knr:1120 Gnr:20 Bnr:7


  Ferdigattest/brukstillatelse
  Det finnes ikke midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest pga alder. Boligen er byggemeldt. Garasje er godkjent oppført på en annen plass på tomten, enn hvor den er oppført. Det foreligger ikke tegninger på oppført garasje.

  Vei, vann og avløp
  Eiendommen er tilknyttet offentlig vann- og avløpsnett.

  Regulerings- og arealplanner
  Tilhører Klepp kommuneplan for perioden 2014-2025. Eiendommen ligger i et LNFR område (Landbruks-, natur, og friluftsområde samt reindrift). Dette betyr at området som hovedregel ikke kan utvikles med tanke på boligbygging eller annet bebyggelse, fordi det blant annet skal tas hensyn til f.eks. allemannsretten, naturvern, landbruk eller friluftsliv. I LNFR område kan det være bygge- og deleforbud, i tillegg er det ikke sannsynlig at man får godkjent bruksendring av eksisterende bygninger eller godkjent oppføring av bygninger i strid med hovedregelen. I arealdelen i kommuneplanen kan det fremkomme opplysninger om virkningen av LNFR kategorien. Reguleringen gjelder fremtidige tiltak, dvs. eksisterende hus og fritidsboliger kan nyttes i tråd med tidligere gitte kommunale tillatelser, men reguleringen kan få konsekvenser ved eventuell gjenreisning, for eksempel etter brann. Oppføring av nye boliger i LNFR område kan ikke skje uten etter dispensasjon eller som følge av bestemmelsene i reguleringsplanen. Ta kontakt med megler for nærmere informasjon.

  Adgang til utleie
  Det er ikke kjent at det foreligger offentligrettslige regler som er til hinder for at hele eiendommen leies ut.

  Legalpant
  Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt og kommunale avgifter/gebyrer.

  Kommentar konsesjon
  Eiendommen er konsesjonsfri.

  Kommentar odelsrett
  Det er ikke odel på eiendommen.

 • Lovanvendelse
  Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud. Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel. Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2). Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen. Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet. Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtagelse.

  Budgivning
  Budgivning i forbrukerforhold Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form. Budgivning utenfor forbrukerforhold Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.

  Omk. Kjøper beskrivelse
  3 490 000 (Prisantydning)

  Omkostninger
  12 900 (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800 (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172 (Pantattest kjøper - lagt ut av megler)
  585 (Tingl.gebyr pantedokument)
  585 (Tingl.gebyr skjøte)
  87 250 (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 3 490 000))

  104 292 (Omkostninger totalt)

  3 594 292 (Totalpris inkl. omkostninger)

  Omk. kjøper beløp
  104292

  Betalingsbetingelser
  Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.

  Hvitvaskingsreglene
  Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning.

  Personopplysningsloven
  Personopplysninger blir behandlet i samsvar med personopplysningsloven.

  Boligselgerforsikring
  Selger har tegnet boligselgerforsikring som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset oppad til MNOK 14. I den forbindelse har selger utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgivning.

  Boligkjøperforsikring
  Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 2 300/2 700/2 600 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.

  Meglers vederlag
  Det er avtalt fastpris kr 45 000,-for gjennomføring av salgsoppdraget. I tillegg er det avtalt at oppdragsgiver skal dekke tilretteleggingsgebyr kr 9 900,- oppgjørshonorar kr  5 900,-.  Meglerforetaket har krav på å få dekket avtalte utlegg i henhold til oppdragsavtale.  Alle beløp er inkl. mva. 

Britt Fagerland

Megler

Britt Fagerland

95 92 15 85

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev