aktiv-eiendomsmegling
Plan 1

Bryne Bryne Park BKS 16.2B Type B Hus 1B

Salg av kontraktsposisjon - Flott enderekkehus i prosjektet Bryne Park

 • 3 350 000
 • BRA 75 m²
 • 3 soverom
 • PRISANTYDNING3 350 000
 • OMKOSTNINGER45 892
 • TOTALPRIS INKL. OMKOSTNINGER3 395 892
 • EIENDOMSTYPERekkehus
 • EIERFORMSelveier
 • BYGGEÅR2 023
 • SOVEROM3
 • AREALP-rom 75 m²
 • FELLESKOST./MND-
 • TOMT135 m²
 • EIERFORM TOMTEiet tomt
 • 3 350 000,- (Prisantydning)

  Omkostninger
  8 000,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler)
  585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
  585,- (Tingl.gebyr skjøte)
  33 750,- (Dokumentavgift (avgiftsgrunnlag: 1 350 000,-))
  --------------------------------------------------------
  45 892,- (Omkostninger totalt)
  --------------------------------------------------------
  3 395 892,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Meld deg på visning!

Påmelding
1. etg: Entré, gjestetoalett, soverom og stue/kjøkken
2. etg: Bad/vaskerom, 2 soverom, bod/garderobe, media.
3. etg: Bodplass/loft

Utvendig sportsbod på ca. 5 kvm.
1 stk. biloppstilling i felles garasjeanlegg.

Bryne Park BKS 16.2B Type B Hus 1B, Rogaland

 • Bryne Park BKS 16.2B Type B Hus 1B
 • Boligen leveres nøkkelferdig (tilvalg valgt av kjøper 1) iht. nærmere beskrivelse fra utbygger.
  Hvitevarer medfølger ikke i handelen.
 • Det flotte uteområdet er allerede et turmål. Bryne Park er et spennende nytt felt i Time kommune. Her kan du nyte alle Jærens unike kvaliteter som ren luft og variert natur, samtidig som du bare har en kort rusletur til Bryne sentrum og togstasjonen.

  Fantastiske uteområder. Time kommune har, sammen med landskapsarkitekten, spesialdesignet et helt unikt parkanlegg som omkranser feltet. Parken er ferdig opparbeidet, og har på kort tid blitt en populært turmål for barnehager og barnefamilier.

  Sentralt i Brynebyen - hovedstaden på Jæren. Bryne Park ligger i hjertet av Jæren, rett utenfor Bryne sentrum. Herfra er kort vei til barnehager, grunnskoler og nye Bryne videregående skole, idrettsanlegg og butikker - rett og slett det meste av det beste.
 • Nyetablert boligområde bestående av rekkehus, småhus og leilighetsbebyggelse.
 • Se kartskisse.
 • Tre og betong
 • Bruksareal: ca. 80 kvm (inkl. utv. bod).
  P-rom: ca. 75 kvm.

  Bodplass på loft (koffertloft) er ikke medregnet i oppgitt BRA og kommer i tillegg.
 • Se leveransebeskrivelse fra utbygger.
 • Selger har valgt tilvalgspakke som gjør at boligen leveres nøkkelferdig, konf. megler.
 • Fjernvarme.
  Vannbåren varme og elektrisk oppvarming.
 • Prosjekttomten vil bli fradelt med eget gårds- og bruksnummer. Cirka tomteareal etter fradeling vil bli ca. 135 kvm. Eiet tomt.
 • 1 stk. biloppstilling i felles garasjeanlegg. Boligen er knyttet opp mot sameiet Garasjeanlegg Svertingstad Gard F_P-Hus
  Sameiet er opprettet som et realsameie.

  Realsameie
  Samtlige boliger vil eie en ideell andel i parkeringsanlegg. Eierandelen er tinglyst/etablert som et tings rettslig realsameie. Stipulerte andel felleskostnader til realsameiet utgjør pt. kr 200,- per måned per bolig. Det er utarbeidet vedtekter og budsjett for realsameiet.
 • Boligen vil være tilknyttet offentlig vei via privat vei, og offentlig vann og avløp via private stikkledninger. Alle arbeider og kostnader er inkludert i kjøpesummen.
 • Formuesverdi fastsettes etter ferdigstillelse i forbindelse med første likningsoppgjør.

  Formuesverdien fastsettes med utgangspunkt i en kvadratmeterpris som årlig bestemmes av Statistisk Sentralbyrå. Formuesverdien for primærboliger (der boligeier er folkeregistrert per 1. januar) og sekundærboliger (alle andre boliger man måtte eie) fastsettes etter forskjellige brøker. For mer informasjon se www.skatteetaten.no.
 • Kommunale avgifter og eiendomsskatt for boligen beregnes og fastsettes av kommunen etter ferdigstillelse.
 • Faste løpende kostnader og gebyr for boligen er strøm/oppvarming etter forbruk, fjernvarme (årlig abonnementskostnad kr. 4 220,- pr. år inkl. mva + forbruk), kommunale avgifter (fastsettes når boligen er ferdig), TV/bredbånd, velforeningskontigent og forsikring (individuelt), i tillegg til eventuelle opplyste felleskostnader.
 • Boligen skal ha ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse før overlevering til kjøper.
 • På generelt grunnlag er det tillatt å leie ut egen bolig eller del av egen bolig, så lenge formålet med utleien er i samsvar med godkjent bruk av gjeldende leieobjekt og/eller areal. Boligene vil være godkjent av kommunen med én selvstendig boenhet per bolig. Dette betyr at det ikke er adgang til å etablere og leie ut en ekstra selvstendig boenhet uten kommunens godkjennelse.

  Det gjøres oppmerksom på at det ikke vil være mulig å gjennomføre visning/befaring for potensielle leietakere før overtakelse.
 • Eiendommen er konsesjonsfri.
 • Det er ikke odel på eiendommen.
 • Det gjøres spesielt oppmerksom på at objektet for dette salget er salg av kontraktsposisjon. Kjøpet reguleres av kjøpsloven, og avhendingslova. Ved kjøp av en kontraktsposisjon vil kjøper tre inn i en kontrakt som allerede er inngått mellom entreprenør og selger. Kjøper vil tre inn i selger sine rettigheter og plikter iht. den opprinnelige kjøpekontrakten og prospektet som ligger vedlagt. Det vil ikke være anledning til å endre på kontraktsvilkårene i den opprinnelige kontrakt med mindre entreprenøren aksepterer å reforhandle kontraktsvilkårene. Transport av kontraktsposisjonen forutsetter at entreprenøren godkjenner overdragelsen til kjøper.

  Nedenfor følger oversikt over vederlag for kontraktsposisjonen og forpliktelsene i kontrakt som overtas av kjøper:

  Vederlaget for kontraktsposisjonen er kr 0,-. I tillegg skal det betales kr. 3 350 000,- iht. den opprinnelige kontrakten for boligen + transportgebyr på kr. 50 000,- + kr. 33 750,- (Dokumentavgift 2,5% av tomteverdi (tomteverdi kr. 1.350.000,-)) + kr 172,- (Pantattest) + kr. 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) + kr. 585,- (Tingl.gebyr skjøte) + kr. 19 900,- (matrikkelbrev) = Total kjøpesum er kr. 3 454 992,-. Dette forutsetter at vederlaget for kontraktsposisjonen er kr. 0,-. Hvis vederlaget for kontraktsposisjonen blir høyere enn kr. 0,- økes total kjøpesum tilsvarende.

  Det er stilt garanti på 3 % av opprinnelig kjøpesum iht. buofl. § 12. Garantien økes til 5 % fra overtagelse og løper deretter i fem år. Garantien er beregnet med utgangspunkt i den opprinnelige kjøpesummen, dvs. uten vederlaget for kontraktsposisjon og ev. tilvalg o.l. Selger har ikke ansvar for mangelfull levering fra entreprenøren og kjøper har uansett plikt til å betale vederlaget for kontraktsposisjonen. Dette gjelder selv om mangelen er vesentlig og gir kjøper rett til å heve kontrakten med entreprenøren. Dersom kjøper er forbruker, faller plikten til å betale vederlag for kontraktsposisjonen bort dersom entreprenøren ikke ferdigstiller boligen, jf. avhl. § 1-1 fjerde ledd.

  Et eventuelt vederlag for kontraktsposisjonen betales fra kjøper til selger. Beløpet vil stå under kjøper sin rådighet og utbetales selger når hjemmel er tinglyst på kjøper. Dersom kjøper ikke er forbruker må kjøper betale vederlaget for kontraktsposisjonen uavhengig av om entreprenøren ferdigstiller boligen eller ikke. Selger kan i de tilfeller kjøper ikke er forbruker kreve vederlaget for kontraktsposisjonen ubetalt selv om kjøper ennå ikke har tatt over boligen eller fått hjemmelen overført til seg. Det gjøres spesielt oppmerksom på at selger, i de tilfeller kjøper ikke er forbruker, kan kreve vederlaget for kontraktsposisjonen utbetalt allerede ved inngåelse av kontrakten. Kjøper har da vederlagsrisikoen for kontraktsposisjonen.

  Transporgebyret er å anse som en del av kjøpesummen for kontraktsposisjonen. Beløpet vil derfor først frigis selger av kotraktsposisjonen først etter at kjøper har fått rettsvern for kontrakten, og etter at eiendommen er overtatt og kjøper har fått rettsvern for denne.
 • Kommunen har legalpant for eventuelle ubetalte kommunale skatte- og avgiftskrav.
  Følgende heftelser er per salgsoppgavedato tinglyst på prosjekttomten og vil følge med ved overdragelse:

  2016/1066714-1/200 ERKLÆRING/AVTALE TINGLYST
  17.11.2016
  RETTIGHETSHAVER:NÆRENERGI AS
  Org.nr: 992143843
  Bestemmelse om fjernvarme
  Bestemmelse om anlegg og vedlikehold av ledninger m.m.
  Gjelder denne registerenheten med flere

  2016/1066911-1/200 ERKLÆRING/AVTALE TINGLYST
  17.11.2016
  RETTIGHETSHAVER:TIME KOMMUNE
  Org.nr: 859223672
  Bestemmelse om anlegg og vedlikehold av ledninger m.m.
  Rett til å ha liggende og og skifte ut kantstein
  Rett til å ha stående, vedlikeholde og skifte ut trafikkskilt og gatenavnskilt
  Gjelder denne registerenheten med flere

  2016/1066911-2/200 ERKLÆRING/AVTALE TINGLYST
  17.11.2016
  RETTIGHETSHAVER:LYSE AS
  Org.nr: 980001482
  Bestemmelse om anlegg og vedlikehold av ledninger m.m.
  Gjelder denne registerenheten med flere

  2016/1066911-3/200 ERKLÆRING/AVTALE TINGLYST
  17.11.2016
  RETTIGHETSHAVER:LYSE ELNETT AS
  Org.nr: 980038408
  Bestemmelse om anlegg og vedlikehold av ledninger m.m.
  Gjelder denne registerenheten med flere

  2016/1066911-4/200 ERKLÆRING/AVTALE TINGLYST
  17.11.2016
  RETTIGHETSHAVER:LYSE FIBER AS
  Org.nr: 993933988
  Bestemmelse om anlegg og vedlikehold av ledninger m.m.
  Gjelder denne registerenheten med flere

  2016/1066911-5/200 ERKLÆRING/AVTALE TINGLYST
  17.11.2016
  RETTIGHETSHAVER:NÆRENERGI AS
  Org.nr: 992143843
  Bestemmelse om anlegg og vedlikehold av ledninger m.m.
  Gjelder denne registerenheten med flere

  2016/1066911-6/200 ERKLÆRING/AVTALE TINGLYST
  17.11.2016
  Pliktig medlemskap i velforening/huseierforening
  Gjelder denne registerenheten med flere

  Ovennevnte tinglyste dokumenter kan ses hos meglerforetaket eller utleveres på nærmere forespørsel.

  Kjøper aksepterer at det på prosjekttomten/hovedbølet (herunder også kjøpt objekt) kan tinglyses erklæringer
  (heftelser) som måtte bli påkrevd av offentlig myndighet, private leverandører, omkringliggende eiendommer
  eller som er nødvendig for å sikre rettigheter knyttet til prosjektets enheter, herunder erklæringer som
  regulerer drift og vedlikehold av fellesområder, nærområder, veiretter og/eller drift og vedlikehold av
  energi/nettverk m.v. Kjøper kan ikke kreve prisavslag/erstatning for slike tinglysinger.

  Kjøpers bank sitt pantedokument vil få tinglyst prioritet etter tinglyste heftelser som er registrert på
  prosjekttomten/hovedbølet per i dag og/eller heftelser som vil bli tinglyst på hovedbølet/prosjekttomten
  (herunder kjøpsobjektet) i forbindelse med utbygging av prosjektet.

  Kommune, nettselskaper og andre som har kummer, ledninger, rør mv. liggende i grunnen samt stolper og
  lignende stående på deler av eiendommene i området, har rett til adkomst for vedlikehold av sine respektive
  anlegg. Kommunen kan ha rett til å ha søppelhåndteringssystemer liggende på eiendommen.
 • Eiendommen omfattes av reguleringsplan nr 0442, detaljregulert Delfelt KS16-3 godkjent 24.09.2013 revidert 22.08.2017
  Eiendommen er regulert til bolig
  Området eiendommen ligger i er regulert til bolig

  Plankart med tilhørende reguleringsbestemmelser følger vedlagt i salgsoppgaven. Interessenter oppfordres til å
  gjøre seg kjent med disse.
 • Boligene har p.t. ingen adresse.
  Gnr. 4 Bnr. 233 og 236 Gnr. 3 bnr.832, 828 i Time Kommune. Prosjekttomten vil bli fradelt, og hver bolig blir tildelt endelig matrikkelnummer og adresse.
 • Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.
 • Partene skal signere kjøpekontrakt etter aksept av bud.
 • Forventet ferdigstillelse ca. 390 dager etter bortfall av selgers forbehold som ble løftet 30.04.2022.

  Opprinnelig kjøpekontrakt sier følgende om overtakelse:
  Selgeren kan kreve overtakelse inntil fire måneder før den avtalte fristen til å ha boligen klar til overtakelse. Selgeren skal skriftlig varsle om
  dette minimum to måneder før det nye overtakelsestidspunktet. Det eksakte overtakelsestidspunktet skal gis med minst 14 kalenderdagers
  skriftlig varsel. Det beregnes dagmulkt fra det nye overtakelsestidspunktet.
  Ferdigstillelsesfristen forlenges dessuten med 21 kalenderdager dersom arbeidene berøres av fellesferien. Berøres arbeidene av juleferien,
  forlenges den med 7 kalenderdager. Det samme gjelder om den berøres av påskeferien. Forlengelsen gjelder selv om det eventuelt utføres
  arbeid i en ferie.
 • Alle som skal selge eller leie ut bolig må som hovedregel energimerke boligen og fremskaffe en energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal på mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og eier er selv ansvarlig for at opplysningene er riktige. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket boligen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler
 • Budgivere oppfordres til å legge inn bud via «Trygg Budgivning». Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler
 • Budgivere oppfordres til å legge inn bud via «Trygg Budgivning». Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form.
 • Listen over løsøre og tilbehør utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020, legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen er tilgjengelig hos oppdragsansvarlig samt på www.nef.no. Til orientering er det full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg.
 • Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning
 • Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Gruppen AS og konsernets produktselskaper om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med oppdragsansvarlig for et uforpliktende tilbud vedrørende finansiering. Meglerforretningene kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester.
 • Det er avtalt provisjonsbasert vederlag tilsvarende kr. 50.000 av kjøpesum for gjennomføring av salgsoppdraget. Meglerforetaket har krav på å få dekket avtalte utlegg i henhold til oppdragsavtale. Dersom handel ikke kommer i stand har megler krav på å få dekket alle sine kostnader i forbindelse med oppdraget. Alle beløp er inkl. mva.
 • Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.
 • Dersom annet ikke avtales, sendes skjøte/hjemmelsdokument for tinglysing i etterkant av overtakelse.
 • Jens Aarstein Holm
  Minh Holm
Andreas Rage

Megler

Andreas Rage

93 49 41 15

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev