aktiv-eiendomsmegling
Velkommen til Gudrun Lalands Veg 1B. Presentert av Eiendomsmegler Anne Kristine Undheim, Aktiv Eiendomsmegling AS

Bryne Gudrun Lalands veg 1B

Sentrumsnær leilighet i 2.etg. i populært boligområde.

 • 2 290 000
 • BRA 58 m²
 • 1 soverom
 • PRISANTYDNING2 290 000
 • OMKOSTNINGER69 392
 • TOTALPRIS INKL. OMKOSTNINGER2 359 392
 • EIENDOMSTYPELeilighet
 • EIERFORMEierseksjon
 • BYGGEÅR2 008
 • SOVEROM1
 • AREALP-rom 53 m²
 • FELLESKOST./MND500
 • TOMT1 430 m²
 • EIERFORM TOMTFellestomt
 • ENERGIMERKINGD
 • 2 290 000,- (Prisantydning)

  Omkostninger
  8 000,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler)
  585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
  585,- (Tingl.gebyr skjøte)
  57 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 290 000,-))
  --------------------------------------------------------
  69 392,- (Omkostninger totalt)
  --------------------------------------------------------
  2 359 392,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Meld deg på visning!

Påmelding
2.etg.: Gang, bod, bad/vaskerom, soverom, stue og kjøkken.

Parkering i felles carportanlegg. Utvendig bod.
Stuen har god plass til en romslig sofa hvor gjengen samles for filmkvelder.

Gudrun Lalands veg 1B, Rogaland

 • Lys og trivelig leilighet med kort avstand til Bryne sentrum

  Praktisk entre/gang med tilgang til stue/kjøkken, soverom, bad og bod.

  Velfungerende soverom med god plass til både dobbeltseng og garderobeskap.

  Bad med vinylbelegg på gulv og vegger. Hvit baderomsinnredning med god skapplass og spotlights over speil. Dusj, toalett og opplegg til vaskemaskin.

  Romslig stue med åpen stue- og kjøkkenløsning. Gode vindusflater sikrer en lys og trivelig atmosfære i hele rommet. Parkett på gulv.

  Kjøkken i grå utførelse med god skap og benkeplass samt plass til spisebord

  Kun hvitevarer som er spesifikt angitt i salgsoppgaven, følger med. Dette gjelder uavhengig av om hvitevaren(e) eventuelt kan anses som integrerte.

  Eiendommen er gjennomgått av en bygningskyndig og det er utarbeidet en tilstandsrapport. Denne er vedlagt salgsoppgaven. Nedenfor følger informasjon om forhold som har fått TG 2.

  DRENERING
  Totalvurdering:
  TG IU: Dreneringen er ikke vurdert da boligen ligger i bygget 2. etasje, videre den begrensning at selve dreneringen ligger under bakkenivå
  og er ikke tilgjengelig for inspeksjon. Manglende dokumentasjon på drenering fra utbygger/ eier. For nærmere kontroll av selve drensledningen må egnet firma kontaktes (rørinspeksjon). TG 2: Boligens terrengforhold vurderes å være tilnærmet flatt på synlig overflate, det kan derfor være muligheter for vannansamlinger, ikke påvist på befaringsdagen og singlet overflate vurderes å fungerer ut fra dagens bruk. Tilstandsgrad på bakgrunn av føringer i NS3600:2018 ved dårlig fall eller flatt terrengforhold.

  Anbefalte tiltak:
  Årsak: Relativt flatt omkringliggende terreng. Konsekvens: Muligheter for større vannansamlinger, fukt inn i lukket konstruksjon med påfølgende skader. Tiltak: For å lukke avviket bør det foretas terrengjusteringer og etablere kummer i utvendig gårdsrom for overflatevann. Ut fra dagens tilstand vurderes de synlige terrengforhold å fungere, men må påregnes å holdes under jevnlig kontroll.

  RADONSIKRING
  Totalvurdering:
  Det er ikke utført måling av radon i boligen.

  Anbefalte tiltak:
  Årsak: Det er ikke gjennomført radonmåling i boligen. Konsekvens: Økte verdier av radon kan ifølge DSA medføre økt risiko for lungekreft.

  Tiltak: Gjennomføre radonmåling, etter anbefalinger fra DSA (Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet) skal ikke grenseverdier overstige
  200 Bq/m3 og anbefalt tiltaksgrense 100 Bq/m3.

  BALKONG OG UTV. TRAPP
  Totalvurdering:
  REKKVERK, TG 2: Dagens rekkverk er stedvis kontrollert å være lavere enn dagens krav 1 m.
  TREVIRKE, TG 2: Det er påvist oppsprekking i terrassebord og det bør derfor forventes en redusert gjenstående levetid. På befaringsdagen ble det observert at avstand mellom kledning og terrassedekke ved vegg og dør er tildekket. Det anbefales for å sikre god lufting, drenering og muligheter for rengjøring en avstand på minimum 150 mm mellom kledning og terrassebord. Det er påvist råteskader i deler av trevirket (håndløper, trappevange for
  trapp opp til enheten).
  TEKKING, TG 2: Underliggende antatt tettesjikt er passert sin forventede levetid, det vil derfor være sannsynlighet for
  lekkasjer og skader i lukkede konstruksjoner.

  Anbefalte tiltak:
  Årsak: Lavere rekkverk enn dagens krav. Malingsavskalling. Råte som følge av feil utf./ værslitasje. Asfaltert inntil trevirke. Konsekvens:
  Personulykker personskader. Utvikling av råte skader utover hva som er påvist. Tiltak: Rekkverket må fjernes og settes opp på ny på de
  deler eller hele rekkverket som er lavere enn dagens krav, fallulykker kan forekomme som følge av for lavt rekkverk. Råteskader trevirke må
  fjernes og etableres på ny.

  VINDUER/DØRER
  Totalvurdering:
  Stedvis rust i hengsler/ beslag som følge av vær/ vind, over tid kan hengsler/ beslag størne, jevnlig smøring må påregnes for å opprettholde funksjonsevne, byttes ved behov. Det er påvist utetthet/åpning mellom vindu og vinduskarm, dette vil si at kald trekk kan oppstå. Hoveddør er utvendig slitt, det bør påregnes enn redusert gjenstående levetid. Det er påvist stedvis avskalling i overflater, overflatebehandling bør påregnes, vinduer/ dører vil på bakgrunn av påviste forhold ha en redusert gjenstående levetid. Glasslister er utvendig slitt, overflatebehandling må påregnes, redusert forventet levetid på vinduet må påregnes. Enkelte glasslister er råteskadet og må byttes ut innen rimelig tid.

  Anbefalte tiltak:
  Årsak

  YTTERVEGGER
  Totalvurdering:
  Tørkeriss i kledningen er normalt alder tatt i betraktning og kan over tid gi kledningen en forkortet levetid, da det ikke er påvist råteskader/ opplyst om råteskader på den synlige delen anbefales det å holde kledningen under jevnlig kontroll og bytte ved behov. Det vokser vegetasjon inntil kledningen som over tid vil stenge luftespalte. Begrenset ventilering av fasader kan gi skjulte feil/ mangler som ikke lar seg avdekke uten fysiske åpninger, yttervegg bør derfor holdes under jevnlig kontroll. Det er påvist spredte råteskader på utvendige fasader, utbedringer må foretas.

  Anbefalte tiltak:
  Årsak: Værslitasje som følge av alder, påregnes en redusert gjenværende brukstid på utvendig fasade/ kledning. Gras, busker (vegetasjon) vokser inntil kledning. Lufting er begrenset/ stengt pga lav høyde fra kledning/ vegetasjon til terreng. Råteskader i utvendig trevirke. Konsekvens: Skader i lukket konstruksjon med økt fare for muggvekst bak møbler på yttervegg. Tiltak: Fjerne vegetasjon og foreta drenerende tiltak 1 m ut fra grunnmur. Øke avstand fra kledning til terreng, minimum 300 mm. Bytte råteskadet kledning.

  RENNER OG NEDLØP
  Totalvurdering:
  Takrenner, beslag og nedløp besiktiget fra bakkenivå av metall, opplyst å være fra byggeår. Utover normal aldersmessig slitasje registreres ingen skader. Renner og nedløp har begrenset tilkomst og er ikke kontrollert i rennesystemet da det ikke var sikkerhetsmessig forsvarlig sikring tilgjengelig på befaringsdagen. Med hensyn til alder og slitasje vurderes over halvparten av forventet funksjonstid å være nådd.

  Anbefalte tiltak:
  Årsak: Alder/ redusert gjenværende brukstid. Konsekvens: Lekkasjer i ender og skjøter. I hovedsak ingen konsekvens dersom lekkasjer ikke oppstår. Tiltak: Tette lekkasjer eventuelt bytte renner og nedløp.

  TAKKONSTRUKSJON
  Totalvurdering:
  Det er påvist mangelfull luftespalte i utstikk. For eldre typer takkonstruksjoner er det ikke uvanlig at anordning for ventilering er begrenset. Dette behøver ikke nødvendigvis å bety at det er et problem pr. d.d. Det anbefales å holde konstruksjonen under jevnlig kontroll.

  Anbefalte tiltak:
  Årsak: Manglende synlig luftespalte i takutstikk. Konsekvens: Mugg/ sopp på loft, dårlig inneklima over tid. Tiltak: Etablere luftespalte. Kontrollere loft jevnlig.

  ETASJESKILLE
  Totalvurdering:
  Det er stedvis registrert avstand mellom gulvlist/ gulv. Knirk i gulv er ikke uvanlig for boliger av sådan alder, og skyldes normalt at innfestingen av undergulv gir noe bevegelse i konstruksjonen.

  Anbefalte tiltak:
  Årsak: Avstand mellom gulvlist/ gulv. Knirk i gulv. Konsekvens: Ujevnheter kan medføre at møbler må heves/ heves/ tilpasses. Tiltak: Avrette gulv og foreta ytterligere undersøkelser for å avdekke årsak til knirk i gulv.

  KJØKKEN
  Totalvurdering:
  Kjøkkeninnredning med slette fronter, benkeplate og oppvaskkum med 1- greps blandebatteri. På enkelte fronter er det behov for justering, dette gjelder front for vask og hjørneskap, TG 2. Kantskade ved komfyr, TG 2. Det er foretatt en visuell kontroll av vegger og himling for å se etter riss/ sprekker, fuktskjolder, støvkondens/ heksesot/ svertesopp, ikke påvist på befaringsdagen. Det er påvist knirk i gulv, ytterligere undersøkelser må påregnes. Det er ikke etablert komfyrvakt og water-guard iht. nyere krav, var ikke krav på byggetidspunktet.

  Anbefalte tiltak:
  Årsak: Bruksslitasje Konsekvens: Skader/ slitasje i fronter, svelling over tid. Tiltak: Justere fronter, bytte benkeplate ved behov

  ELEKTRISK
  Totalvurdering:
  Anlegget er trolig fra byggeår. Sikringsskap er plassert i bod/ teknisk rom. Det anbefales en utvider el-kontroll da anlegget er over 10 år og det ikke foreligger tidligere el-kontroll av anlegget.

  Anbefalte tiltak:
  Årsak: Manglende dokumentasjon på el-kontroll etter byggeår. Konsekvens: Over tid svekkes ledninger/ el-kabler og anlegget anbefales kontrollert for å avdekke tilstand på anlegget. Tiltak: Gjennomføre el-kontroll ved elektriker innen 5 år. Avgrensning: Det gjøres oppmerksom på at den bygningssakkyndige har begrenset kunnskap om elektriske anlegg. Det kan derfor ikke utelukkes at anlegget har flere avvik enn det som fremgår av den forenklede kontroll ihht forskrift, se ellers selgers egenerklæring/ informasjon.

  VANNLEDNINGER
  Totalvurdering:
  Det registreres trykkfall ved åpning av 2 tappesteder samtidig.

  Anbefalte tiltak:
  Årsak: Trykkfall ved test av kraner. Konsekvens: Trykkfall kan indikere lekkasjer, kan medføre reduksjon i trykk ved dusjing. Tiltak:
  Ytterligere undersøkelser ved rørlegger må påregnes for å avdekke grunn til trykkfall. På generelt grunnlag anbefales det å etablere/
  montere automatisk stoppe-ventil på vannledninger.

  VARMESENTRAL
  Totalvurdering:
  Boligen har tilknytning til gasskjel med utkast gjennom yttervegg, Gass-skap for enheten er etablert ved 3A. Gass er fra felles anlegg, opplysning gitt av eier/ oppdragsgiver. Det er ikke gitt opplysninger om feil/ mangler på anlegget fra eier som den bygningssakkyndige er gjort kjent med til befaringen. Det foreligger ingen service eller eier kjenner ikke til service siste 2 år, dette må utføres for å lukke avviket. Det kan ikke utelukkes øvrige feil/ mangler på gasskjel da den bygningssakkyndige har begrenset kunnskap om slike anlegg og krever kontroll fra egne service folk.

  Anbefalte tiltak:
  Årsak: Manglende dokumentert service. Konsekvens: Gasslekkasjer med dødelig utfall. Bruksforbud. Tiltak: Foreta service. Utbedre
  eventuelle kommentaren på anlegget.

  VENTILASJON
  Totalvurdering:
  Eier opplyser at det ikke er foretatt service av anlegget i etterkant av forrige salg (2019, innhentet fra eier/ eiendomsverdi)/ som han kjenner til fra byggeår. Anlegget er under 15 år, anslått alder ut fra eiers opplysninger er ca 14 år, forventet levetid på balansert ventilasjon er ca 15 - 20 år, anlegget vurderes derfor å ha en redusert gjenværende brukstid, det kan ikke utelukkes at anlegget må byttes innen rimelig tid. Det er påvist rust i ventilasjonsanlegget som antyder tidligere tegn til kondens (fukt), vurderes som normalt alder tatt i betraktning, ytterligere undersøkelser ved aut. montør anbefales innen rimelig tid. Det er på befaringsdagen påvist noe motordur i anlegget, eier har opplyst at anlegget er defekt, ytterligere undersøkelser ved aut. montør anbefales innen rimelig tid, ved test med papir på enkelte avtrekkskanaler på trinn 2 og 3 på kjøkkenventilator er det registrert sug i anlegget.

  Anbefalte tiltak:
  Årsak: Redusert gjenværende brukstid på anlegget. Rust i anlegget som antyder tidligere tegn til fukt, kan forekomme som følge av manglende filterbytte. Konsekvens: Redusert inneklima. Redusert levetid. Anlegget kan stoppe. Tiltak: Bytte filter jevnlig. Foreta service innen 5 år for å påse at anlegget fungerer som tiltenkt. Bytte av anlegget kan ikke utelukkes innen 5 år. Anbefalt: Balanserte ventilasjonsanlegg bør jevnlig kontrolleres for å sikre at de fungerer som de skal. Filteret bør skiftes jevnlig (halvårlig/ årlig) for å forlenge levetiden på anlegget. Det anbefales å etablere filter abonnement fra leverandør.

  BAD/ VASKEROM
  Totalvurdering overflater:
  Innvendig himling er visuelt kontrollert uten å påvise øvrige skader/ slitasje utover normal bruksslitasje. Det er påvist noe misfargede fuger. Belegg er noe misfarget i nedre kant i dusjsonen, trolig bruksslitasje. Det er påvist hull i vegg, silikonbasert, registrert utenfor dusjdør, slike hull må jevnlig holdes under kontroll da fukt kan finne vei til konstruksjonsvirke i lukket konstruksjon. Høydeforskjell fra topp sluk til topp av membran (synlig) er lik/ over 25 mm, fall vurderes ellers ikke tilfredsstillende utført ved at det ikke er tilstrekkelig fall til sluk. Anbefalte tiltak overflater:
  Årsak: Feil type silikon uten algedreper. Alder/ reduser gjenværende brukstid. Ikke forskriftsmessig fall på gulv til sluk. Konsekvens: Svertesopp i fuger. Gjenstående vann på overflaten etter bruk. Tiltak: Nye silikonfuger. For å få tilstandsgrad 1 må overnevnte avvik utbedres og gulvet bygges om, for å få riktig fall til sluk. Det vil imidlertid sjelden være økonomisk rasjonelt som enkeltstående tiltak. Benytte nal for å dra gjenstående bruksvann til sluk

  Totalvurdering membran, tettesjikt og sluk:
  Dokumentasjon foreligger ikke på våtrommet da våtrommet er bygget etter eldre krav. Membran/ tettesjikt ved benyttelse av belegg på vegg/ gulvflater. Det er ikke påvist tegn til skader utover normal slitasje på synlig del. Vaskemaskin/ tørketrommel/ fastmonterte møbler er etablert i våtrommet, vurdert som særlig tungt møbel (over 25 kg)/ fastmontert, ikke flyttet på, begrenset tilkomst for vurdering av overflater og det kan derfor være skader/ avvik som ikke lar seg kontrollere. På bakgrunn av manglende/ redusert tilkomst bak fastmontert møbler/ særlig tunge møbler anbefales det å se selgers egenerklæring for eventuelle skader. Det bør forventes en redusert gjenværende brukstid på membran/ tettesjikt som følge av alder.

  Anbefalte tiltak membran, tettesjikt og sluk:
  Årsak: Manglende dokumentasjon. Begrenset tilkomst bak fastmonterte møbler/ vaskemaskin/ tørketrommel i våtrommet. Alder/ over halvparten av forventet levetid for membran/ tettesjikt er passert og utettheter kan oppstå over tid. Konsekvens: Skader bak møbler av vesentlig karakter som kan gi lekkasjer i tilstøtende konstruksjoner. Belegg vil i hovedsak fungere over tid, ved brudd i tettesjikt vil dette gi lekkasjer/ skader i lukket veggkonstruksjon, vurderes sammen med hulltaking. Tiltak: Overvåk tilstanden jevnlig. For å få tilstandsgrad 1 må tettesjiktet skiftes ut, men tidspunktet for når dette er nødvendig er vanskelig å si noe om. Ved renovering, påse at alle forhold med tettesjiktet, våtsone, sluk, røranlegg mv. dokumenteres. Det anbefales å installere et dusjkabinett for å spare overflater for belastning med fritt vann.

  Totalvurdering av sanitær og ventilasjon:
  Det er løs dørfront på baderomsinnredning.

  Anbefalte tiltak sanitær og ventilasjon:
  Årsak: Løse hengsler/ fronter på baderomsinnredning. Konsekvens: Ingen vesentlig konsekvens, kan over tid løsne helt/ overflateskader med påfølgende svelling. Tiltak: Feste fronter/ justere hengsler.

  BOD/ TEKN. ROM
  Totalvurdering:
  Det er liten høydeforskjell (under 25 mm) fra topp sluk til tettesjikt ved døråpning og det er risiko for at eventuelt lekkasjevann renner ut gjennom døråpning. Det er ikke tilfredsstillende fall til sluk, gulvet er ved stedvis kontroll relativt flatt.

  Anbefalte tiltak:
  Tiltak: For å få tilstandsgrad 1 må overnevnte avvik utbedres og gulvet bygges om, for å få riktig fall til sluk. Det vil imidlertid sjelden være
  økonomisk rasjonelt som enkeltstående tiltak. Bygningsdeler med TG-IU:

  GRUNN / FUNDAMENT
  Totalvurdering:
  Fundamenteringen er ikke vurdert da den ligger under bakkenivå. Grunnforholdene er ikke dokumentert. Boligen ligger i enhetens 2. etasje.

  LOFT
  Totalvurdering:
  Loft er visuelt kontrollert fra lukeområde, det er ikke påvist tegn til skader på den synlige delen, men det kan ikke utelukkes skader på de deler som ikke er synlige eller har begrenset tilkomst.

  Anbefalte tiltak:
  Holde kott/ loftkonstruksjon under jevnlig kontroll for eventuell fukt.
 • Fin beliggenhet med gåavstand til sentrum.

  Dette sikrer dere nærhet til alt Bryne har å by på, med gode shopping- og kafèmuligheter, kollektivtransport, restauranter og turmuligheter i Fritz Røedparken og Sandtangen. Det populære kjøpesenteret M44 ligger med gangavstand fra eiendommen, og kan tilby blant annet dagligvarehandel, apotek, bokhandler, kafèer, vinmonopol og shopping.

  Kollektiv transport med gode tog- og bussforbindelser mot nord og sør.

  Kort avstand til gode skole- og barnehagetilbud med blant annet Spødarbakken barnehage, Austbø barnehage(0-5 år), Ree barnehage, Skulegata barnehage(0-6 år), Bryne skule, Bryne Videregåande skole.

  Det er flere sport- og fritidstilbud innenfor kort avstand med blant annet fotballklubbene Rosseland BK og Bryne FK, Bryne Håndball, Bryne Friidrett og treningssentrene Evo og SATS. Det er også mulighet for flotte gang- og løpeturer i rekreasjonsområdet Sandtangen.

  For flere detaljer og kart se vedlagte nabolagsprofil i salgsoppgaven.
 • Veletablert boligområde bestående av eneboliger, tomannsboliger og småhus.
 • Se vedlagte kart. Det vil bli satt opp visningsskilt ved fellesvisninger
 • Leilighet etablert i firemannsbolig tilknyttet sameie.
  Bygget er oppført med plate på mark.
  Yttervegger er utvendig forblendet med trepanel og innvendig platebeslått.
  Etasjeskiller av ukjent utførelse, normalt trevirke.
  Pulttak tekket med papp.

  Byggemåte er hentet fra Tilstandsrapport Eierskifte utført av Serika Takst v/Anders Serigstad 27.10.2022.
 • 2.etg.: BRA/ P-rom - 58/ 53 kvm

  Følgende rom inngår i primærareal:
  2.etg.: Entre/ gang/ hall, Soverom, Bad/ vaskerom og Stue/ kjøkken

  Sekundære rom: Bod
 • Se punktet om standard samt løsøre- og tilbehørsliste utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse.
 • - elektrisk
  - gasspeis
 • Fellestomt. Opparbeidet med plen og asfalt.
 • - felles carport anlegg, ikke videre vurdert/ tilstandsvurdert/ kontrollert
  - felles gjesteparkering
 • Offentlig. Vannmåler er installert og de kommunale avgiftene beregnes etter forbruk.
 • Forretningsfører: Stian Haugland
  Gudrun lalands veg 1 b 4340 Bryne
 • Eierseksjonen hører til boligsameie. Vi oppfordrer alle til å sette seg inn i vedtekter, husordensregler, regnskap, budsjett og årsberetning. Dokumentene vil være tilgjengelig hos meglerforetaket. Det gjøres oppmerksom på at fellesgjeld og felleskostnader kan variere over tid som følge av beslutninger foretatt i sameiets styre og/eller generalforsamling.
 • Det kreves ikke styrets godkjennelse ved overtakelse.
 • Dyrehold er tillatt.
 • EIKA
 • Formuesverdi som primærbolig kr 525 259,- per 31.12.20
  Formuesverdi som sekundærbolig kr 1 890 932,- per 31.12.20
 • Kr 500,- pr. mnd. Felleutgifter dekker vedlikehold, diverse og forsikring
 • Andel fellesgjeld kr ,- pr. .
  Andel fellesformue kr ,- pr. .
 • For felles ansvar og forpliktelser hefter den enkelte sameier i forhold til sin sameiebrøk, jf eierseksjonsloven § 30.
 • Kr. 8 392 pr. år
  Kommunale avgifter og gebyr utgjer for 2022, totalt kr.8392,-
  I dette inngår bl.a. avgift for vatn, avløp, renovasjon og feiing. Beløpet er fordelt på to terminar.
  Avgift for 1.termin 2022 på kr.4263,-
  Avgift for 2.termin 2022 på kr.4129,-
 • Strøm, TV/Internett og eventuelle forsikringer kommer i tillegg til kommunale avgifter.
 • Det foreligger ferdigattest datert 06.06.2008.
 • Det er ikke kjent at det foreligger offentligrettslige regler som er til hinder for at hele eiendommen leies ut.
 • Eiendommen er konsesjonsfri.
 • Det er ikke odel på eiendommen.
 • Etter aksept av bud, vil eiendommens salgssum bli meddelt de som ev. måtte etterspørre denne. Eiendommens salgssum vil bli offentlig tilgjengelig ved overføring av hjemmel.
  Iht. eiersl. § 23 kan ingen kjøpe en boligseksjon hvis kjøpet fører til at man, direkte eller indirekte, blir eier av flere enn to boligseksjoner i eierseksjonssameiet. Begrensningen gjelder ikke kjøp av fritidsboliger. Det finnes også enkelte andre unntak i bestemmelsen.

  Styreleder i sameiet opplyset om at fellesutgifter ikke skal øke pt. De økte fra kr. 300,- til 500,- i fjor pga. maling av bygget bla. Styreleder opplyser også om at det vil bli veiarbeid på veien (Orrevegen) utenfor i en periode.
 • Kommunen har legalpant i eiendommen for eventuelle ubetalte kommunale skatte- og avgiftskrav. De andre sameierne har panterett i seksjonen for krav mot sameieren som følger av sameieforholdet. Pantekravet kan ikke overstige et beløp som for hver bruksenhet svarer til to ganger folketrygdens grunnbeløp; jfr. lov om eierseksjoner § 31. Kontakt oppdragsansvarlig for ytterligere informasjon.

  2008/486834-2/200 Bestemmelse iflg. skjøte tgl.16.06.2008
  Pliktig medlemskap i velforening/huseierforening

  2010/158576-2/200 Bestemmelse iflg. skjøte tgl. 02.03.2010
  Pliktig medlemskap i velforening/huseierforening

  2008/416331-1/200 Seksjonering tgl. 23.05.2008
  opprettet seksjoner:
  snr: 3
  formål: Bolig
  tilleggsdel: Bygning
  sameiebrøk: 58/464
 • Eiendommen ligger i område som er regulert til bolig.

  Plan 0249 - Reguleringsplan for bustadområde avgrensa av Ola Barkveds veg, Spødarbakken og Orrevegen. Formål: Bolig, friområde og fellesområde. Vedtatt 27.09.2005.

  Kommuneplan - Time Kommune - Trygg og Framtidsretta 2018-2030 er også gjeldende.
 • Gnr. 3 Bnr. 756 Snr. 3 i Time kommune
 • Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.
 • Partene skal signere kjøpekontrakt etter aksept av bud.
 • Overtagelse etter nærmere avtale med selger.
 • Selger har tegnet boligselgerforsikring som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset oppad til MNOK 14. I den forbindelse har selger utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgivning.
 • Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 2 300/2 700/2 600 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.
 • Alle som skal selge eller leie ut bolig må som hovedregel energimerke boligen og fremskaffe en energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal på mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og eier er selv ansvarlig for at opplysningene er riktige. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket boligen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler
 • Budgivere oppfordres til å legge inn bud via «Trygg Budgivning». Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler
 • Budgivere oppfordres til å legge inn bud via «Trygg Budgivning». Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form.
 • Listen over løsøre og tilbehør utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020, legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen er tilgjengelig hos oppdragsansvarlig samt på www.nef.no. Til orientering er det full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg.
 • Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning
 • Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.

  Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel.
  Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2).

  Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.

  Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.
 • Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Gruppen AS og konsernets produktselskaper om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med oppdragsansvarlig for et uforpliktende tilbud vedrørende finansiering. Meglerforretningene kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester.
 • Det er avtalt fastpris kr 45 000,- for gjennomføring av salgsoppdraget. I tillegg er det avtalt at oppdragsgiver skal dekke tilretteleggingsgebyr kr 14 900,-, oppgjørshonorar kr 5 900,- og markedsføringspakke kr 17 900,-. Meglerforetaket har krav på å få dekket avtalte utlegg i henhold til oppdragsavtale. Dersom handel ikke kommer i stand har megler krav på å få dekket alle sine kostnader i forbindelse med salgsoppdraget. Alle beløp er inkl. mva.
 • Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.
 • Dersom annet ikke avtales, sendes skjøte/hjemmelsdokument for tinglysing i etterkant av overtakelse.
 • Stian Haugland
Anne Kristine Undheim

Megler

Anne Kristine Undheim

48 25 42 77

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev