aktiv-eiendomsmegling
Velkommen til Hågenholen 9A, presentert av Eiendomsmegler Anne Kristine Undheim, Aktiv Eiendomsmegling

Bryne Hågenholen 9A

Trivelig enderekkehus med hyggelig uteområde og parkering i carport. Livsløpstandard.

 • 2 690 000
 • BRA 76 m²
 • 2 soverom
 • PRISANTYDNING2 690 000
 • OMKOSTNINGER79 392
 • TOTALPRIS INKL. OMKOSTNINGER2 769 392
 • EIENDOMSTYPERekkehus
 • EIERFORMEierseksjon
 • BYGGEÅR2 007
 • SOVEROM2
 • AREALP-rom 72 m²
 • FELLESKOST./MND-
 • TOMT984 m²
 • EIERFORM TOMTFellestomt
 • ENERGIMERKINGD
 • 2 690 000,- (Prisantydning)

  Omkostninger
  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler)
  585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
  585,- (Tingl.gebyr skjøte)
  67 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 690 000,-))
  8 000,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  --------------------------------------------------------
  79 392,- (Omkostninger totalt)
  --------------------------------------------------------
  2 769 392,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Meld deg på visning!

Påmelding
1. etasje: Entré/gang, bad/vaskerom, stue/kjøkken, bod og 2 soverom.
Loft: Uinnredet loftsrom/oppbevaring.

Parkering i felles carport.

Sportsbod på ca. 6 kvm.
Lys og romslig stue med flere møbleringsmuligheter.

Hågenholen 9A, Rogaland

 • Velkommen til Hågenholen 9 A! Et fint rekkehus på enden med enn ettertraktet, landlig beliggenhet. Kort avstand inn til Bryne Sentrum. God planløsning og alt på ett plan. Lettstelt uteområde med gode solforhold.

  Romslig entré/gang med plass til yttertøy og sko. Gangen fører deg videre inn til 2 soverom, bad, stue/kjøkken og bod. God størrelse på boden.

  Delvis åpen stue og kjøkkenløsning. Gode vindusflater gir rikelig med dagslys inn. Fra stue/kjøkken er det terrassedør til et fin terrasse med god ettermiddagssol.

  Moderne kjøkkeninnredning i en lys utførelse som gir et helhetlig og ryddig inntrykk. Integrert koketopp, stekeovn, oppvaskmaskin og kjøleskap. God skap- og benkeplass. God planløsning gir plass til stort spisebord

  Bad med våtromsbelegg på gulv og vegger. Hvit baderomsinnredning og dusjløsning med innhykk i vegg med glassdør foran.

  Parkering i felles carportanlegg med sportsbod i bakkant.

  Velkommen til visning!

  Kun hvitevarer som er spesifikt angitt i salgsoppgaven, følger med. Dette gjelder uavhengig av om hvitevaren(e) eventuelt kan anses som integrerte.

  Eiendommen er gjennomgått av en bygningskyndig og det er utarbeidet en tilstandsrapport. Denne er vedlagt salgsoppgaven. Nedenfor følger informasjon om forhold som har fått TG 2 og 3.
  Forhold som har fått TG3:

  LOFT
  Totalvurdering:
  Eier opplyser i egenerklæring at det har vært skadedyr (mus) på loft, sist sett i 2014, kvitt med musegift, det tas forbehold om at skadedyr kan finne vei inn på loft i etterkant av befaring, selv om dette ikke er observert. Det er påvist tegn til lekkasjer i møne og rundt pipeløsningen, kostnader er vurdert under taktekking og beslag. Plate for lufting er stedvis løs på loftet.

  Anbefalte tiltak:
  Overnevnte skader må utbedres. Loft må holdes under jevnlig kontroll med tanke på tidl. museaktivitet.

  TAKKONSTRUKSJON
  Totalvurdering:
  Det er påvist mangelfull luftespalte i utstikk. For eldre typer takkonstruksjoner er det ikke uvanlig at anordning for ventilering er begrenset. Dette behøver ikke nødvendigvis å bety at det er et problem pr. d.d. Det er påvist lekkasjer rundt pipe og ved møne på loft, TG 3, utbedringskostnad er videre vurdert under taktekking og beslag.

  Anbefalte tiltak:
  Ytterligere undersøkelser anbefales for å kartlegge tilstand. Lekkasjer må utbedres.

  TAKTEKKING OG BESLAG
  Totalvurdering:
  TG2: Det mangler snøfangere på tak, erfaringsmessig er det lite snø på Sør-Vestlandet, etter NS3600:2018 utstyr på tak er det avvik når snøfanger mangler og må imidlertid etableres for å utbedre avviket. Klaffer og vindskier er slitt, kan medføre en redusert levetid på trevirket, overflatebehandling/ beslag anbefales innen rimelig tid. Det er mosegrodd tak som over tid kan gi lekkasjer/ skader i undertaket. TG 3: Det gjøres oppmerksom på at forventet kostnad på utbedring av utetthet for enheten ligger mellom 50 - 60000,- kostnadsestimatet har ikke tatt med eventuelle råteskader i undertak. Mønespiker er ikke tett nedtil takstein, det kan ikke utelukkes at de påviste skader skyldes utett mønestein, ytterligere undersøkelser må påregnes. Det er påvist fukt på loft rundt pipe og ved møne på loft, det må derfor påregnes å fjerne mønestein og ny tekking rundt pipeløpet innen rimelig tid. Det tas forbehold om at det kan være skjulte skader i skillevegg/ yttervegger som følge av de påviste lekkasjer.

  Anbefalte tiltak:
  Manglende snøfanger kan medføre fare for liv/ helse ved store snømengder, ved avrenning på tak og må derfor etableres. Rengjøring av mosegrodde overflater må påregnes. Lekkasjer må utbedres. Utbedringskostnader er gitt for TG 3.

  Forhold som har fått TG2:

  RADONSIKRING
  Totalvurdering:
  Det er ikke utført måling av radon i boligen. Det mangler dokumentasjon av fagmessig utførelse av radonsperre. Tilstandsgrad settes på bakgrunn av føringer i NS 3600.

  Anbefalte tiltak:
  Det anbefales å gjennomføre radonmåling og eventuelt foreta tiltak ved behov. Ved utleie må det foreligge radonmålinger.

  PLATTING - CA 21 M2
  Totalvurdering:
  Vegetasjon inntil platting/ nabogjerde fjernes og drenerende sjikt etableres. Det er benyttet feil type terrassebord iht. dagens anbefalinger, byttes ved behov. Det er påvist oppsprukket trevirke på overflaten. Det er påvist noe begynnende råteskade i stakitt gjerde mot lekeplass. Gjerde mellom naboskiller er visuelt kontrollert.

  Anbefalte tiltak:
  Vær oppmerksom ved bruk. For å få tilstandsgrad 1 må det foretas utbedringer av påpekte forhold.

  VINDUER/DØRER
  Totalvurdering:
  Det er påvist utetthet/åpning mellom dørblad og dørkarm, dette vil si at kald trekk kan oppstå. Det er påvist stedvis slitte/ skader i pakninger det kan være muligheter for at kald trekk kan oppstå. Hoveddør er utvendig slitt, det må forventes en redusert gjenstående levetid. Det er påvist skade og noe forhøyet verdi med fuktsøker ved sprekk i foring balkongdør, ytterligere undersøkelser anbefales, det tas forbehold om at det kan være skader i lukket konstruksjon. Det er påvist skade i deksel på innvendig vindushåndtak. Det er påvist løse håndtak på innvendige dører, etterstramming anbefales. Det er påvist stedvis råteskader i glasslister, kan over tid svekke levetiden på øvrig del av vindu/ dør, påvist på vinduer stue/ kjøkken. Det er påvist begynnende råteskade i karm/ ramme kjøkkenvindu, råteskadet trevirke fjernes og utbedres innen rimelig tid. Bytte av vinduet kan ikke utelukkes som følge av de påviste skader.

  Anbefalte tiltak:
  For å få tilstandsgrad 1 må overnevnte skader utbedres, tidspunktet for når dette er nødvendig er vanskelig å si noe om da det er vær/ vind forhold som vil påvirke tilstanden. Ved renovering/ utbedring påse at alle forhold som tettemetode, utbedring, kvittering mv. dokumenteres. Det kan ikke påvises om ytre tettinger har avvik uten til dels store fysiske inngrep som ikke blir utført ved enn tilstandsvurdering. Anbefales på generelt grunnlag å jevnlig foreta smøring av hengsler/ beslag årlig. Anbefalt vedlikehold fra vindusprodusent (kan variere noe): Det er antatt at vinduet vedlikeholdes med maling etter 10 år. Deretter hvert 8 år (6 år) ut levetiden. Det antas at det brukes 5 gr. smøreolje hvert år til beslag og bevegelige deler.

  YTTERVEGGER
  Totalvurdering:
  Manglende/ begrenset ventilering av fasader kan gi skjulte feil/ mangler som ikke lar seg avdekke uten fysiske åpninger, yttervegg bør derfor holdes under jevnlig kontroll. Tørkeriss i kledningen er normalt alder tatt i betraktning og kan over tid gi kledningen en forkortet levetid, da det er påvist noe begynnende råteskade på brystfasade anbefales det å holde kledningen under jevnlig kontroll og bytte ved behov. Skadet kledningsbord. Ufagmessig arbeid ved listverk og plater på skillevegg stue/ kjøkken.

  Anbefalte tiltak:
  For å få tilstandsgrad 1 må de overnevnte avvik utbedres. Ved renovering/ utbedring av overnevnte forhold påse at alle forhold mv.
  dokumenteres med bilde, kvittering etc.

  ETASJESKILLE MOT GRUNN
  Totalvurdering:
  Det er stedvis registrert avstand mellom gulvlist/ gulv. Det er påvist knirk i gulv, knirk kan være på bakgrunn av de påviste lokale skjevheter eller feil utførelse av glidesjikt mellom gulv og undergulv. Det er målt avvik på planhet utover parkettleverandørenes toleransekrav ved legging av nytt gulv.

  Anbefalte tiltak:
  Det bør påregnes ytterligere undersøkelser for å avdekke årsak til planhetsavvik, avstand gulvlist og knirk.

  KJØKKEN
  Totalvurdering:
  Kjøkkeninnredning med slette fronter, benkeplate og oppvaskkum med 1- greps blandebatteri. - påvist mindre «småskader» i fronter, kan ved slike skader svelle lettere, TG 2. Det er ikke etablert komfyrvakt og water-guard iht. nyere krav, var ikke krav på byggetidspunktet. Integrerte hvitevarer, ikke funksjonstestet. Det registreres normalt vanntrykk og god avrenning fra vannkran. Det er påvist fuktskade på veggflate ved vask og koketopp, vurderes tørt på befaringsdagen, den bygningssakkyndige tar forbehold om at skader kan være av eldre dato, TG 2. Rør-i-rør løsning er ikke tilkoblet lekkasjeavløp slik at eventuelt lekkasjevann renner tilbake til vannskap, ved lekkasjer kan det derfor bli skader i lukket konstruksjon, TG 2. Mekanisk avtrekk (avtrekkshette) over kokeplate, funksjonstestet med papir, det registreres sug i kanalen, kanal er tilsynelatende ført over tak, ved oppgradering anbefales det å føre ventilasjon ut via yttervegg, da kanal gjennom tak kan erfaringsmessig medføre skadedyr på loft. Nabokonstruksjon er ikke undersøkt da vann installasjoner er på yttervegg.

  Anbefalte tiltak:
  Svellinger på veggflate må påregnes ytterligere undersøkt, eventuell utbedring kan være å etablere kitchen wall over benkeplate.

  ELEKTRISK
  Totalvurdering:
  Byggeår er etter 1.1.1999, det foreligger ikke samsvarserklæring på anlegget fra byggeår/ installasjonsåret, tilstandsgrad på bakgrunn av føringer i NS3600. Det foreligger ikke samsvarserklæring fra utførelse på bytte av stikk.

  Anbefalte tiltak:
  Det gjøres oppmerksom på at den bygningssakkyndige har begrenset kunnskap om elektriske anlegg. Det kan derfor ikke utelukkes at anlegget har flere avvik enn det som fremgår av den forenklede kontroll ihht forskrift, se ellers selgers egenerklæring/ informasjon. Det skal ifølge eier gjennomføres egen el-kontroll, det er ikke tatt stilling til eventuelle feil/ mangler ved en slik kontroll.

  VANNLEDNINGER
  Totalvurdering:
  Utvendig vannkran er løs, det er påvist ved åpning av inspeksjonsluke i soverom mot vannkran tegn til tidligere lekkasjer da det ved fuktsøk var tørt på befaringsdagen, det tas forbehold grunnet tilstand i lukket konstruksjon om at dette kan være lekkasjer ved benyttelse av utvendig kran, ytterligere undersøkelser må påregnes. Vannskap er låst på befaringsdagen og lot seg ikke kontrollere, da vannskapet er plassert over inspeksjonsluke for utvendig kran anbefales det å foreta ytterligere kontroll da skader i lukket konstruksjon kan være fra vannskapet.

  Anbefalte tiltak:
  På generelt grunnlag anbefales det å etablere/ montere automatisk stoppe-ventil på vannledninger. Ytterligere undersøkelser av vannskap må påregnes.

  VENTILASJON
  Totalvurdering:
  Boligen har balansert ventilasjon, alder på bakgrunn av selgers opplysninger. På befaringsdagen er anlegget funksjonstestet med papir på enkelte avtrekkskanaler og vurderes å fungere som tiltenkt. Med bakgrunn i at over halvparten av påventede funksjonstid er nådd på anlegget gis TG 2.

  Anbefalte tiltak:
  Ut fra dagens forhold vurderes ventilasjonsanlegget å fungere som tiltenkt. Med bakgrunn i alder/ forventet gjenstående levetid anbefales det å holde anlegget under jevnlig kontroll. Eventuelt bytte av anlegg kan ikke utelukkes etter 15 år.

  BAD/ VASKEROM
  Totalvurdering overflater:
  Det er påvist at innvendig takplate ved ventilasjonsrør er trykket ned, trolig fra loft, utbedringer må foretas ved å ta ned takplate og henge opp ny. Det er påvist noe blører i nedre kant på belegg i dusjsonen, det bør derfor påregnes ytterligere undersøkelser. Utstikk av belegg ved kontroll av sluk i dusjsonen, trolig ikke fjernet betongkant, belegg vurderes å henge fint til underlaget på befaringsdagen, holdes under jevnlig kontroll. Belegg har ved vegg mot soverom løsnet litt i nedre kant, utbedringer foretas ved å foreta ny sveis ved behov, liten/ ingen sannsynlighet for fuktskader ved eventuelle lekkasjer da avviket er midt på veggen.

  Anbefalte tiltak overflater:
  Vær oppmerksom ved bruk. For å få tilstandsgrad 1 må de overnevnte avvik utbedres. Det vil imidlertid sjelden være økonomisk rasjonelt som et enkeltstående tiltak.

  Totalvurdering membran, tettesjikt og sluk:
  Dokumentasjon foreligger ikke på våtrommet da våtrommet er bygget etter eldre krav. Tettesjiktet er ikke tilstrekkelig ført opp på vanninntak/ rørgjennomføring, ved lekkasjer kan derfor skader oppstå i gulv/ vegg. Membran/ tettesjikt ved benyttelse av belegg på vegg/ gulvflater. Det er ikke påvist tegn til skader utover normal slitasje. Belegg er ført ned i sluk, med synlig klemring.

  Anbefalte tiltak membran, tettesjikt og sluk:
  Overvåk tilstanden jevnlig. For å få tilstandsgrad 1 må tettesjiktet skiftes ut, men tidspunktet for når dette er nødvendig er vanskelig å si noe om. Ved renovering, påse at alle forhold med tettesjiktet, våtsone, sluk, røranlegg mv. dokumenteres.

  Totalvurdering av sanitær og ventilasjon:
  Det er påvist svelling/ avflassing på innredning. Korrosjon i nedre del av glassdør.

  Anbefalte tiltak sanitær og ventilasjon:
  Det anbefales å installere et dusjkabinett for å spare overflater for belastning med fritt vann. Baderomsinnredning byttes ved behov.
 • Landlig beliggenhet i et trivelig byggefelt på Hognestad, like ved skole og idrettsanlegg. Området tilbyr mange flotte turmuligheter, egen golfklubb og et godt bomiljø¸ for store og små. Kort vei til Bryne sentrum med shopping- og kafèmuligheter, kjøpesenteret M44, Restauranter, gode togforbindelser mot nord og sør.
 • Veletablert boligområde bestående av eneboliger, tomannsboliger og småhus.
 • Se vedlagte kart. Det vil bli satt opp visningsskilt ved fellesvisninger
 • Del av rekkeboliger, 3 stk, ende.
  Plate på mark, det er ikke gitt opplysninger om eventuell krypkjeller.
  Yttervegger utvendig forblendet med liggende kledning og innvendig platebeslått.
  Saltak tekket med betongstein.

  Byggemåte er hentet fra Tilstandsrapport Eierskifte utført av Serika Takst v/Anders Serigstad 12.09.22.
 • 1.etg.: BRA/ P-rom - 76/ 72 kvm

  Følgende rom inngår i primærareal:
  1.etg.: Entre/ gang (hall), 2 soverom, Bad/ vaskerom og Stue/ kjøkken

  Sekundære rom:
  1.etg.: Bod
 • Se punktet om standard samt løsøre- og tilbehørsliste utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse.
 • - elektrisk
  - mulighet for ildsted da det er etablert pipeløp
 • Felles gårdsrom med asfaltert overflate, treplatting og plen i egen del.
 • Felles carport anlegg og felles parkering utenfor.
 • Offentlig. Vannmåler er installert og de kommunale avgiftene beregnes etter forbruk.
 • Eierseksjonen hører til boligsameie. Det foreligger ikke vedtekter, husordensregler, regnskap, budsjett og årsberetning.
  Sameiet har p.t. ingen felleskostnader. Hver beboer dekker egen forsikring og vedlikehold. Noe felles vedlikehold kan forekomme.
 • Det kreves ikke styrets godkjennelse ved overtakelse.
 • Dyrehold er tillatt.
 • Eika
  Polisenummer: 6174351
 • Formuesverdi som primærbolig kr 557 876,- per 31.12.20
  Formuesverdi som sekundærbolig kr 2 008 355,- per 31.12.20
 • Det betales pt. ikke felleskostnader.
 • For felles ansvar og forpliktelser hefter den enkelte sameier i forhold til sin sameiebrøk, jf eierseksjonsloven § 30.
 • Kr 8 089,- pr. år
  Kommunale avgifter og gebyr utgjør for 2022, totalt kr 8 089,-
  I dette inngår bl.a. avgift for vann, avløp, renovasjon og feiing. Beløpet er fordelt på to terminer.
 • Foruten kommunale avgifter må kjøper påregne løpende kostnader til strøm, innboforsikring og ev. TV/internett.
 • Det foreligger ferdigattest datert 23.05.2007.
 • Det er ikke kjent at det foreligger offentligrettslige regler som er til hinder for at hele eiendommen leies ut.
 • Eiendommen er konsesjonsfri.
 • Det er ikke odel på eiendommen.
 • Etter aksept av bud, vil eiendommens salgssum bli meddelt de som ev. måtte etterspørre denne. Eiendommens salgssum vil bli offentlig tilgjengelig ved overføring av hjemmel.
  Iht. eiersl. § 23 kan ingen kjøpe en boligseksjon hvis kjøpet fører til at man, direkte eller indirekte, blir eier av flere enn to boligseksjoner i eierseksjonssameiet. Begrensningen gjelder ikke kjøp av fritidsboliger. Det finnes også enkelte andre unntak i bestemmelsen.
 • Kommunen har legalpant i eiendommen for eventuelle ubetalte kommunale skatte- og avgiftskrav. De andre sameierne har panterett i seksjonen for krav mot sameieren som følger av sameieforholdet. Pantekravet kan ikke overstige et beløp som for hver bruksenhet svarer til to ganger folketrygdens grunnbeløp; jfr. lov om eierseksjoner § 31. Kontakt oppdragsansvarlig for ytterligere informasjon.

  2007/389541-1/200 Seksjonering tgl. 11.05.2007
  opprettet seksjoner:
  snr: 3
  formål: Bolig
  tillegsdel: Bygning og grunn
  sameiebrøk: 76/228
 • Eiendommen er regulert til boligformål.
  Plan 0184.02 - Diverse mindre endringer i plan 0184 Område ved Hognestad Skole - er gjeldende. Formål: Bolig og vei. Vedtatt: 21.09.2005.

  Kommuneplan - Time Kommune - Trygg og Framtidsretta 2018-2030 er også gjeldende.
 • Gnr. 9 Bnr. 66 Snr. 3 i Time kommune
 • Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.
 • Partene skal signere kjøpekontrakt etter aksept av bud.
 • Overtagelse etter nærmere avtale med selger.
 • Selger har tegnet boligselgerforsikring som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset oppad til MNOK 10. I den forbindelse har selger utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgivning.
 • Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 2 300/2 700/2 600 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.
 • Alle som skal selge eller leie ut bolig må som hovedregel energimerke boligen og fremskaffe en energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal på mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og eier er selv ansvarlig for at opplysningene er riktige. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket boligen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler
 • Budgivere oppfordres til å legge inn bud via «Trygg Budgivning». Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler
 • Budgivere oppfordres til å legge inn bud via «Trygg Budgivning». Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form.
 • Listen over løsøre og tilbehør utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020, legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen er tilgjengelig hos oppdragsansvarlig samt på www.nef.no. Til orientering er det full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg.
 • Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning
 • Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.

  Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel.
  Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2).

  Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.

  Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.
 • Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Gruppen AS og konsernets produktselskaper om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med oppdragsansvarlig for et uforpliktende tilbud vedrørende finansiering. Meglerforretningene kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester.
 • Det er avtalt fastpris kr 40 000,- for gjennomføring av salgsoppdraget. I tillegg er det avtalt at oppdragsgiver skal dekke tilretteleggingsgebyr kr 4 900,-, oppgjørshonorar kr 5 900,- og markedsføringspakke kr 15 900,-. Meglerforetaket har krav på å få dekket avtalte utlegg i henhold til oppdragsavtale. Dersom handel ikke kommer i stand har megler krav på å få dekket alle sine kostnader i forbindelse med salgsoppdraget. Alle beløp er inkl. mva.
 • Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.
 • Dersom annet ikke avtales, sendes skjøte/hjemmelsdokument for tinglysing i etterkant av overtakelse.
 • Wenche Kvalness
Anne Kristine Undheim

Megler

Anne Kristine Undheim

48 25 42 77

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev