aktiv-eiendomsmegling
Solgt
Aktiv eiendomsmegling v/Steinar Stokka har gleden av å prensetere denne kjekke boligtomten i Heimdal like ved kommunegrensen
Aktiv eiendomsmegling v/Steinar Stokka har gleden av å prensetere denne kjekke boligtomten i Heimdal like ved kommunegrensen

BRYNE Heimdal

Drømmer du om å bygge egen bolig? Sjekk ut denne flotte tomten med barnevennlig og sentral beliggenhet!

 • kr 2 290 000
 • Prisantydningkr 2 290 000
 • Omkostningerkr 74 292
 • Totalpris inkl. omkostningerkr 2 364 292
 • ObjektstypeTomt
 • EierformSelveier
 • Tomt554 m²
 • Eierform tomtEiertomt
 • 2 290 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 12 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 57 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 290 000,00))   74 292,- (Omkostninger totalt)   2 364 292,- (Totalpris inkl. omkostninger)  
Velkommen til Heimdal! Flott selveier boligtomt med meget barnevennlig og attraktiv beliggenhet. -Fin og solrik boligtomt på 555 kvm. -Ingen byggeklausul -Nærhet til Bryne sentrum og alt sentrum har å tilby. -Trygg vei til barne- og ungdomskole -Nærhet til idrettsanlegg og turområder -Gangavstant til dagligvarebutikker Tomten kan fritt befares. Husk å meld din interesse til megler på tlf: 46 59 59 69.
Tomt

Heimdal, Rogaland

 • Tomt
  554m²

  Beskrivelse av tomt
  Boligtomt på 554,6 kvm. Det står i dag eldre uthus på tomten. Kjøper forplikter seg til å rive dette i forbindelse med bygging på tomten.

  Beliggenhet
  Heimdal har en flott beliggenhet på Tu/Kåsen like ved Bryne sentrum i Klepp kommune. Herfra har du gangavstand til det meste, alt fra M44 og Bryne sentrum til veldrevne Kåsen idrettslag med flotte fasiliteter og nye Tu skole. Vardheia ungdomsskole sto ferdig august 2021 som et toppmoderne bygg. Lokale dagligvarebutikker Extra og Mega sørger for at en kan ta dagligvarehandelen på vei hjem. Tomten er tilknyttet Tu skole krets med sin nye barneskole som stod ferdig i 2015 og sin splitter nye ungdomsskole i Vardheia. For småbarnsfamilier finner man Tjøttaparken FUS barnehage som nærmeste barnehagetilbud. Like ved Tu skole ligger veldrevne Kåsen IL her tilbys det aktiviteter for alle aldersgrupper; fotball, håndball, barneidrett og bingo bare for å nevne noe. Kåsen har et flott anlegg med idrettshall, innendørs fotballhall, og to stykk kunstgressbaner. Eiendommen ligger i nærheten til flotte turmuligheter med blant annet Klepps høyeste punkt Tinghaug, Sandtangen og den flotte turvegen langs Frøylandsvatnet med midgardsormen som midtpunkt. Et godt tilbud på offentlig kommunikasjon like i nærheten, med mulighet for både tog og buss. Slik kan du enkelt komme deg til både nord og sør. Bryne togstasjon og bussterminalen ligger ca. 15 minutters gange fra eiendommen. For flere detaljer se vedlagt nabolagsprofil i salgsoppgaven.

  Adkomst
  Se kartskisse.

  Bebyggelse
  Veletablert boligområde bestående av eneboliger, tomannsboliger, småhus og leiligheter.

  Diverse
  Etter aksept av bud, vil eiendommens salgssum bli meddelt de som ev. måtte etterspørre denne. Eiendommens salgssum vil bli offentlig tilgjengelig ved overføring av hjemmel. Ny eier er selv ansvarlig for egen regning og risiko å rive eksisterende bygg (garasjeuthus/anneks til bolig) og prosjektere og byggemelde enhver bolig på tomten og videre framskaffe bygningsmyndighetenes godkjennelse for den bebyggelse som er tenkt oppført på eiendommen før eventuelle byggearbeider igangsettes. Alle kostnader i forbindelse med byggeanmeldelse, eventuelle tilknytningsgebyrer/avgifter, grunnundersøkelser, geotekniske rapporter m.m. påhviler ny eier. Riving av eksisterende bygg er et søknadspliktig tiltak.

  Prisantydning inkl. omkostninger
  2 290 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 12 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 57 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 290 000,00))   74 292,- (Omkostninger totalt)   2 364 292,- (Totalpris inkl. omkostninger)  

 • Info kommunale avgifter
  Kommunale avgifter fastsettes først ved innflytning, avgiften beregnes basert på boligens størrelse. I en byggesak må det påregnes byggesaksgebyrer og tilknytningsavgifter til vei/vann/kloakk etter kommunens til enhver tid gjeldende satser, konf. Klepp Kommune for nærmere informasjon.

  Info formuesverdi
  Formuesverdi for tomten er oppgitt å være kr. 300.000,-  pr.  inntektsår 2021.

  Info vannavgift
  Det ligger offentlig vann og avløp klar til tilkobling.

  Velforening
  Pliktig medlemskap i velforening. Kostnader i forbindelse med dette kan forekomme.

  Tilbud lånefinansiering
  Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Alliansen om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med megler for formidling av et uforpliktende tilbud om finansiering. Meglerforetaket kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester. 

 • Tinglyste heftelser og rettigheter
  På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver: 09.10.2008 - Dokumentnr: 818873 - Registrering av grunn Denne matrikkelenhet opprettet fra:
  Knr:1120 Gnr:17 Bnr:17


  Vei, vann og avløp
  Offentlig vei, vann og avløp. Det vil komme tilknytningsavgift i forbindelse med bygging. Kontakt Klepp kommune for nærmere informasjon.

  Regulerings- og arealplanner
  Reguleringsplan: Boligområde B25 Nordlysvegen. Formål: Frittliggende småhusbebyggelse. Vedtaksdato: 12.02.2007. Kommuneplan: Klepp, formål:boliger, periode: 2022-2033. Utdrag fra reguleringsplan: Hele reguleringsplan ligger vedlagt i salgsoppgave. For byggeområdene B2 - B9 er det krav om opparbeidelse av minst 2biloppstillingsplasser per boenhet på egen tomt. B9 (1,4 daa) Frittliggende småhusbebyggelse: Eksisterende boliger. Boligene tillates ombygget og utvidet. Maks bebygd areal på tomt er BYA= 25%. Det tillates oppført carport/garasje plassert som vist på plankart. Takform og takvinkel på carport/garasje skal være lik boligen med maks mønehøyde på 4,5 meter og maks gesimshøyde på 2,8 meter over planert terreng. Delarealer:Delareal 40 kvm. med formål:Frisiktsone. Se kart vedlagt. Se punkt § 2.05 Universell utforming: 40 % av bustadene skal førast opp med livsløpsstandard/universell utforming.

  Legalpant
  Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt og kommunale avgifter/gebyrer.

  Kommentar konsesjon
  Tomten er ubebygd, mindre enn 2 dekar og er godkjent fradelt etter plan- og bygningsloven og jordloven. Kjøper er kjent med at dette bekreftes overfor plan- og bygningsmyndigheten ved utfylling av egenerklæring om konsesjonsfrihet.

 • Lovanvendelse
  Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.    Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel.   Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2). Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.    Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet. Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtagelse. 

  Budgivning
  Budgivning i forbrukerforhold  Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form.   Budgivning utenfor forbrukerforhold  Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler.   Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.

  Omk. Kjøper beskrivelse
  2 290 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 12 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 57 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 290 000,00))   74 292,- (Omkostninger totalt)   2 364 292,- (Totalpris inkl. omkostninger)  

  Omk. kjøper beløp
  74292

  Betalingsbetingelser
  Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.

  Hvitvaskingsreglene
  Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning.

  Personopplysningsloven
  Personopplysninger blir behandlet i samsvar med personopplysningsloven.

  Boligselgerforsikring
  Selger har ikke tegnet boligselgerforsikring på boligen. Selger har likevel utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgivning.

  Boligkjøperforsikring
  Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 3 200/3 600/3 500 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.

  Meglers vederlag
  Det er avtalt provisjonsbasert vederlag tilsvarende kr. 49.000,- av kjøpesum for gjennomføring av salgsoppdraget. I tillegg er det avtalt at oppdragsgiver skal dekke tilretteleggingsgebyr kr  9.900,- oppgjørshonorar kr  5.900,-. Meglerforetaket har krav på å få dekket avtalte utlegg i henhold til oppdragsavtale totalt kr  90.957,-. Dersom handel ikke kommer i stand har megler krav på å få dekket alle sine kostnader i forbindelse med oppdraget. Alle beløp er inkl. mva. 

Steinar Stokka

Megler

Steinar Stokka

46 59 59 69

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev