aktiv-eiendomsmegling
Solgt
Velkommen til Kåsenvegen 76! Flott murvilla med godt innhold og dobbel garasje
Velkommen til Kåsenvegen 76! Flott murvilla med godt innhold og dobbel garasje

BRYNE Kåsenvegen 76

Trivelig og oppgradert murvilla med dobbel garasje og godt innhold! Attraktiv og barnevennlig beliggenhet.

 • kr 4 990 000
 • BRA 196 m²
 • 4 soverom
 • Prisantydningkr 4 990 000
 • Omkostningerkr 141 792
 • Totalpris inkl. omkostningerkr 5 131 792
 • ObjektstypeEnebolig
 • EierformSelveier
 • Byggeår1949
 • Soverom4
 • ArealP-rom 190 m²
 • Tomt677 m²
 • Eierform tomtEiertomt
 • 4 990 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 12 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 124 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 4 990 000,00))   141 792,- (Omkostninger totalt)   5 131 792,- (Totalpris inkl. omkostninger)  
Underetasje
Velkommen til Kåsenvegen 76! Trivelig enebolig med barnevennlig og attraktiv beliggenhet. Boligen skiller seg ut med sin fasade i mur, dobbel garasje og gode innhold. Boligen er betydelig oppgradert fra 1995 og frem til i dag, og holder en gjennomgående god standard. Lekkert kjøkken fra 2018 levert av HTH med integrerte hvitevarer. En flott beliggende eiendom i et etablert boligfelt med nærhet til Bryne sentrum. Herfra har du gangavstand til Kåsen idrettslag, Tu skole, Vardheia ungdomsskole, barnehage og flere flotte turområder. Innhold: Underetasje: Kjellerentré/gang, teknisk rom, kjellerstue, bad/vaskerom og kontor. 1. etasje: Entré/gang, bad og stue/spisestue/kjøkken. 2. etasje: Gang, 3 soverom, 2 boder og bad. Dobbel garasje med innredet loft. Hagestue. Velkommen til visning!
Gode solforhold og nydelige solnedganger

Kåsenvegen 76, Rogaland

 • Arealbeskrivelse

  Bruksareal
  1. etasje: 64 kvm Kjellerentré/gang, kjellerstue, bad/vaskerom, teknisk rom og soverom.
  2. etasje: 76 kvm Entré/gang, bad og stue/spisestue/kjøkken.
  3. etasje: 56 kvm Gang, 3 soverom, 2 boder og bad.
  Primærrom
  1. etasje: 63 kvm Kjellerentré/gang, kjellerstue, bad/vaskerom og soverom.
  2. etasje: 76 kvm Entré/gang, bad og stue/spisestue/kjøkken.
  3. etasje: 51 kvm Gang, 3 soverom og bad.
  Sekundærrom
  1. etasje: 1 kvm Teknisk rom.
  3. etasje: 6 kvm 2 boder.  Tomt
  677m²

  Beskrivelse av tomt
  Tomten er pent opparbeidet med med lødd steinmur, heller, bed, beplantning og terrasse. Det er singel i gårdsrom, selger påkoster asfaltering i forbindelse med oppabeidelse av gårdsrom på bolig under oppføring. Eiendommen blir grensejustert i forbindelse med ferdigstillelse bolig under oppføring. Eiendommen blir grensejustert i forbindelse med ferdigstillelse bolig under oppføring. Eiendommen vil ha felles innkjørsel og veirett og rett til vann og avløp vil bli tinglyst

  Beliggenhet
  Kåsenvegen 76 har en flott beliggenhet på Tjøtta like ved Bryne sentrum i Klepp kommune. Herfra har du gangavstand til det meste, alt fra M44 og Bryne sentrum til veldrevne Kåsen idrettslag med flotte fasiliteter og nye Tu barneskole og Vardheia Ungdomskole. Lokale dagligvarebutikker Extra og Mega sørger for at en kan ta dagligvarehandelen på vei hjem. For småbarnsfamilier finner man Tjøttaparken FUS barnehage og Markå barnehage som nærmeste barnehagetilbud. Like ved Tu skole ligger veldrevne Kåsen IL her tilbys det aktiviteter for alle aldersgrupper; fotball, håndball, barneidrett og bingo bare for å nevne noe. Kåsen har et flott anlegg med idrettshall, innendørs fotballhall og to kunstgressbaner. Eiendommen ligger i nærheten til flotte turmuligheter med blant annet Klepps høyeste punkt Tinghaug, Sandtangen og den flotte turvegen langs Frøylandsvatnet med midgardsormen som midtpunkt. Det er også lokale gårdsveier for turer i nærområdet. Bryne togstasjon og bussterminalen ligger ca. 15 minutters gange fra eiendommen. Det er også gode bussforbindelser fra Jærvegen. For flere detaljer se vedlagt nabolagsprofil i salgsoppgaven.

  Adkomst
  Se vedlagte kart. Det vil bli satt opp visningsskilt ved fellesvisninger.

  Bebyggelse
  Veletablert boligområde bestående av eneboliger, tomannsboliger og småhus.

  Byggemåte
  Utdrag fra takstrapport: Enebolig som er oppført med grunnmur i betong. Yttervegger i dobbel teglstein som utvendig er pusset, innvendig isolert og kledd. Vindfang i lett bindingsverk som utvendig er kledd med liggende trepaneler. Etasjeskillet i tre bjelkelag. Saltak i tre som er tekket med betong takstein. Takrenner/nedløp i plast/aluminium. Vinduer og dører med isolerglass. Bygningen generelt fremstår i god stand iht. alder. Registrert anmerkninger er hovedsakelig tilknyttet konstruksjon, gjenstående teknisk levetid og normal brukslitasje. Vesentlige deler av innvendig og utvendige flater og utstyr har blitt oppgradert mellom 1995- 2023. De enkelte vurderinger er nærmere beskrevet i rapport. Rapport anbefales lest i sin helhet.

  Innhold
  Underetasje: Kjellerentré/gang, teknisk rom, kjellerstue, bad/vaskerom og kontor. 1. etasje: Entré/gang, bad og stue/spisestue/kjøkken. 2. etasje: Gang, 3 soverom, 2 boder og bad. Dobbel garasje med loft Hagestue ca. 11 kvm.

  Standard
  Eiendommen er gjennomgått av en bygningskyndig og det er utarbeidet en tilstandsrapport. Denne er vedlagt salgsoppgaven. Nedenfor følger informasjon om forhold som har fått TG 2 og TG 3.   Forhold som har fått TG2: DRENERING Totalvurdering: Antatt normal slitasje på drens fra byggeåret, bør spyles/vedlikeholdes med jevne mellomrom (ca hvert 10 år). Synlig grunnmursplast mangler topplist. Terrenget omkring boligen er relativt flatt. Terreng rundt byggverk skal ha tilstrekkelig fall fra byggverket dersom ikke andre tiltak er utført for å lede bort overflatevann. Iht NVE ligger boligen UTENFOR aktsomhets område for flom. Det ble registrert fukt i påforet vegg på kontor i kjeller på befaringsdagen, ukjent om dette er det symptom på fuktgjennomgang/redusert funksjon i drenering eller kapillært opptrekk av fuktighet fra grunnmasser under boligen, og eller kondensering. Anbefaler nærmere kontroll. Normal tid før vedlikehold av drenssystem med drensledninger er 1 - 5 år. Normal tid før utskifting av drenssystem med drensledninger er 20 - 60 år. Anbefalte tiltak: Topplist anbefales etablert for optimal fuktsikring. Rørinnspeksjon av drenering. FORSTØTNINGSMURER Totalvurdering: Retnningsavvik, manglende rekkverk i murer mot vei/gangsti. Ingen registrert sig/utglidning. Manglende rekkverk på mur mellom bolig og garasje. Anbefalte tiltak: Montere rekkverk. BALKONG/ TERRASSE Totalvurdering: Balkong med utgang soverom 2. etasje er ikke barnesikret. Større gliper og lav høyde.(80cm) Korrodering i innfestning balkong 2. etasje. Stedvis noe malingslitt terrasse dekke. Utvendig trapper mangler håndløper på vegg. Trinn i trapp ved terrasse er ikke barnesikret. Anbefalte tiltak: Oppgradere rekkverk til å tilfredsstille dagens krav. Overflatebehandling må påregnes på terrassebord. VINDUER/DØRER Totalvurdering: Vinduer og dører med varierende alder, hovedsakelig skiftet mellom 2010-2023. Enkelte vinduer fra 90 tallet. Det ble registrert noe nedbrytning i enkelte karmer/glasslister som er mye utsatt for sol og fuktighet, normal slitasje i pakninger og beslag. Merknader: - Enkelte vinduer og dører i bolig er noe stri å betjene. - Ytterdør entre henger og tar i karm. Iring i hengsler og beslag. - Terrasse dør henger, svelling i nedre del. - Enkelte vinduer mangle ventil beslag. - Stedvis noe ujevn sillikonerig i overgang vindu/vegg. Normal tid før utskifting av vinduer/ aluminiums vinduer er 30 - 50 år. Normal tid før kontroll og justering av vinduer, hengslede er 2 - 8 år. Normal tid før utskifting av trevindu er 20 - 60 år. Normal tid før kontroll og justering av tredører er 2 - 8 år. Normal tid før utskifting av tredører og aluminiumsdører er 20 - 40 år. (Vinduer i underetasjen tilfredsstiller ikke krav til rømning, overordnet krav er tilfredsstilles gjennom ytterdør) Tg:1-2. Anbefalte tiltak: Enkelte vinduer og dører har behov for justering. Montere plastplugger i enkelte vinduer/dører. Vedlikehold/ overflatebehandling må påregnes. YTTERVEGGER Totalvurdering: Puss Renninger og riss/avskaling i puss omliggende enkelte vinduer/dører. Setningsriss under vindu 1. etasje sør/vest. Utvendig kledning med varierende alder. Noe nedbrytning i utvendig treverk og kledning som er mye utsatt for sol og fuktighet. Noe mangelfull musetting bak kledning vindfang. Det er enkelte steder noe liten avstand mellom kledning og terreng, dette øker fukt belastningen på treverket og reduserer utluftingen bak kledningen. Sintef byggforsk anbefaler minimum 150 mm avstand mellom nederst bord og terreng. Normal tid før beising av trekledning eller laft, beiset er 2 - 6 år. Normal tid før dekkbeising av trekledning eller laft, dekkbeiset er 4 - 8 år. Normal tid før maling av trekledning eller laft, malt er 6 - 12 år. Normal tid før impregnering av mur/forblending med overflatebehandling er 2 - 15 år. Anbefalte tiltak: Det anbefales å etablere musetetting bak kledning. Jevnlig rengjøring og overflatebehandling må påregnes. LOFT Totalvurdering: Registrert muse ekskrement på isolasjon på loft. Stedvis noe ujevn tilpassing av isolasjon. Det er registrert flyvehull etter treskadeinsekter i bjelkelag/takkonstruksjonen. (Eier opplyser at det tidligere har forekommet flaggermus på loft. Tilgang skal ha kommet via pipe, utbedret. Konferer med eier for ytterligere informasjon.) Anbefalte tiltak: Kontroll/utbedring av musetetting. Tilpasse isolasjon. Behandlet treverk for borebiller. RENNER OG NEDLØP Totalvurdering: Takrenner og nedløp av plast, nedløp i aluminium på sør/øst, påregnelig med noen smålekkasjer i skjøter. Nedløp sør/øst er ikke tilkoblet bend tilstrekkelig. Normal tid før utskifting av takrenner/nedløp i plast er 20 - 30 år. Anbefalte tiltak: Oppspyling/kontroll av takrenner og nedløp anbefales med jevne mellomrom. Koble til nedløp. TAKTEKKING OG BESLAG Totalvurdering: Taket er tekket med takstein fra antatt 80 tallet, noe avskalling i toppdekket. Normal tid før omlegging av betongtakstein er 30 - 60 år. Normal tid før utskifting av betongtakstein er 10 - 40 år. Det er ikke montert snøfangere ved takfot. Pipebeslag over tak er montert i senere tid. Anbefalte tiltak: Rengjøring av mosegrodde overflater må påregnes. ETASJESKILLE Totalvurdering: "Bom" i enkelte fliser i entre 1. etasje. Etasjeskiller har skjevheter/ retningsavvik, påregnelig normalt med noe lodd og retningsavvik i boliger av denne alder. Huseier har rettet deler av gulv i forbindelse med renoveringer. Det er ikke registrert forhold som tyder på svekkelser i konstruksjonen. Trebjelkelag som er avsluttet i yttervegg av mur og puss vil erfaringsmessig ha noe råteskader i bjelkeender og bunnsvill som følge av fukt i murverket Anbefalte tiltak: Rette deler av gulv ved oppgradering av toppdekke, ingen umiddelbar behov. TRAPP Totalvurdering: Trapp til 2. etasje fra byggeåret, oppgradert i overflater. Noe utidsmessig stigning, manglende rekkverk 2. etasje, håndløper på vegg. Trapp til kjeller montert i forbindelse med renovering, normal brukslitasjer i overflater, manglende hånd løper på vegg, rekkverk/trinn er ikke barnesikret iht. dagens krav. (Dagens krav til fri høyde i trappeløp er 2 m) Anbefalte tiltak: Tiltak anbefales for å bedre personsikkerhet. ELEKTRISK Totalvurdering: Anlegget hovedsakelig oppgradert i forbindelse med renovering av bolig. TG-2 er satt pga. manglende dokumentasjon/samsvarserklæring. Elektriske anlegg må jevnlig undersøkes av fagperson, dette ansvaret hviler til enhver tid på eier av bygningen. Normal levetid for elektrisk anlegg er 20 til 40 år. Anbefalte tiltak: Fremlegge samsvarserklæringer. Anbefaler el-kontroll i forbindelse med eierskifte. BAD 2. ETASJE Totalvurdering av sanitær og ventilasjon: Riss i lokk sisternen. Ellers ingen avvik regitrert. Anbefalte tiltak sanitær og ventilasjon: Utskifting av toalett på sikt. BAD UNDERETASJE Totalvurdering membran, tettesjikt og sluk: Ingen avvik registrert på synlig opplegg. Tilstandsgrad 2 er satt med bakgrunn i alder og usikker restlevetid på tettesjiktet.   Forhold som har fått TG3: ROM UNDER TERRENG Totalvurdering: Det ble registrert fukt i påforet vegg på kontor i kjeller på befaringsdagen, vannmerker og høyere fuktverdier i gulvdekke omliggende vegg, ukjent om dette er det symptom på fukt gjennomgang/redusert funksjon i drenering, kapillært opptrekk av fuktighet fra grunnmasser under boligen, og eller kondensering. Anbefaler nærmere kontroll. (Nylig montert balansert ventilasjon i bolig vil ha god effekt ift. kondensering.). tiltak: Nærmere kontroll av drenring/påforet yttervegg. BAD 2. ETASJE Totalvurdering overflater: Overflater fremstår i god stand iht. alder. Rommet er bygget etter forskriftskrav før 1997 og gis dermed automatisk tilstandsgrad 3 basert på alder og forventet levetid. Normal tid før utskifting av våtrom, vinylbelegg er 10 - 30 år. Normal tid før utskifting av våtrom, våtromstapet er 5 - 10 år. Anbefalte tiltak overflater: Det anbefales å installere et dusjkabinett for å spare overflater for belastning med fritt vann. Ift. alder er våtrom moden for oppgradering.

  Innbo og løsøre
  Bransjens liste over løsøre og tilbehør legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen følger vedlagt salgsoppgaven. Det er full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse.

  Hvitevarer
  Kun hvitevarer som er spesifikt angitt i salgsoppgaven, følger med. Dette gjelder uavhengig av om hvitevaren(e) eventuelt kan anses som integrerte.

  Parkering
  Parkering på egen tomt og i dobbelgarasje.

  Diverse
  Etter aksept av bud, vil eiendommens salgssum bli meddelt de som ev. måtte etterspørre denne. Eiendommens salgssum vil bli offentlig tilgjengelig ved overføring av hjemmel. Medfølger ikke i handelen:

  Prisantydning inkl. omkostninger
  4 990 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 12 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 124 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 4 990 000,00))   141 792,- (Omkostninger totalt)   5 131 792,- (Totalpris inkl. omkostninger)  

 • Oppvarming
  Det er varmekabler på følgende rom: Underetasje: Bad. 1. etasje: Bad. -Ildsted/peis i stue. -Varmepumpe i stue. Ellers elektrisk oppvarming. Det er montert balansert ventilasjon med varmegjennvinning i boligen.

  Energiklasse
  G

 • Kommunale avgifter
  10965

  Kommunale avgifter år
  2022

  Info kommunale avgifter
  Kommunale avgifter for 2022 utgjorde totalt kr. 10.965,-. I dette inngår bl.a. avgift for vann, avløp, renovasjon og feiegebyr. Beløpet er fordelt på to terminer. Det er vannmåler og vil derfor variere etter bruk.

  Formuesverdi primær
  1126599

  Formuesverdi primær år
  2021

  Formuesverdi sekundær
  4055757

  Formuesverdi sekundær år
  2021

  Tilbud lånefinansiering
  Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Alliansen om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med megler for formidling av et uforpliktende tilbud om finansiering. Meglerforetaket kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester. 

 • Tinglyste heftelser og rettigheter
  På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver: 1120/18/94: 03.03.1948 - Dokumentnr: 1223 - Bestemmelse om gjerde 03.03.1948 - Dokumentnr: 1223 - Registrering av grunn Denne matrikkelenhet opprettet fra:
  Knr:1120 Gnr:18 Bnr:57


  Ferdigattest/brukstillatelse
  Grunnet alder foreligger det ikke ferdigattest, midlertidig brukstillatelse eller tegninger. Boligen er byggemeldt.

  Vei, vann og avløp
  Offentlig vei, vann og avløp.

  Regulerings- og arealplanner
  Eiendommen ligger i et område regulert til boligformål. Reguleringsplan: Tjøttavegen gang- og sykkelvei, formål: område for boliger, vedtaksdato: 16.06.2003. Kommuneplan: Klepp, formål: boliger, periode: 2022-2033.

  Adgang til utleie
  Det er ikke kjent at det foreligger offentligrettslige regler som er til hinder for at hele eiendommen leies ut.

  Legalpant
  Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt og kommunale avgifter/gebyrer.

 • Lovanvendelse
  Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.    Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel.   Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2). Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.    Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

  Budgivning
  Budgivning i forbrukerforhold  Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form.   Budgivning utenfor forbrukerforhold  Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler.   Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.

  Omk. Kjøper beskrivelse
  4 990 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 12 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 124 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 4 990 000,00))   141 792,- (Omkostninger totalt)   5 131 792,- (Totalpris inkl. omkostninger)  

  Omk. kjøper beløp
  141792

  Betalingsbetingelser
  Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.

  Hvitvaskingsreglene
  Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning.

  Personopplysningsloven
  Personopplysninger blir behandlet i samsvar med personopplysningsloven.

  Boligselgerforsikring
  Selger har tegnet boligselgerforsikring som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset oppad til MNOK 14. I den forbindelse har selger utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgivning.

  Boligkjøperforsikring
  Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 3 200/3 600/3 500 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.

  Meglers vederlag
  Det er avtalt fastpris stor kr   45.000,- for gjennomføring av salgsoppdraget. I tillegg er det avtalt at oppdragsgiver skal dekke tilretteleggingsgebyr kr  14,900,- oppgjørshonorar kr  5,900,-. Meglerforetaket har krav på å få dekket avtalte utlegg i henhold til oppdragsavtale. Dersom handel ikke kommer i stand eller oppdraget sies opp, har megler krav på å få dekket alle sine kostnader i forbindelse med oppdraget. Alle beløp er inkl. mva. 

Steinar Stokka

Megler

Steinar Stokka

46 59 59 69

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev