aktiv-eiendomsmegling
Velkommen til Lyngbakken 13! En innholdsrik enebolig med fin beliggenhet

BRYNE Lyngbakken 13

Trivelig og innholdsrik enebolig med garasje i et barnevennlig og sentrumsnært område.

 • kr 3 990 000
 • BRA 199 m²
 • 5 soverom
 • Prisantydningkr 3 990 000
 • Omkostningerkr 116 792
 • Totalpris inkl. omkostningerkr 4 106 792
 • ObjektstypeEnebolig
 • EierformSelveier
 • Byggeår1 961
 • Soverom5
 • ArealP-rom 188 m²
 • Tomt481.4 m²
 • Eierform tomtEiertomt
 • 3 990 000 (Prisantydning)

  Omkostninger
  12 900 (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800 (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172 (Pantattest kjøper - lagt ut av megler)
  585 (Tingl.gebyr pantedokument)
  585 (Tingl.gebyr skjøte)
  99 750 (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 3 990 000))

  116 792 (Omkostninger totalt)

  4 106 792 (Totalpris inkl. omkostninger)

Meld deg på visning!

Påmelding
Velkommen til Lyngbakken 13! En flott beliggende enebolig med garasje i et meget attraktivt og barnevennlig område. Her bor man fredelig og skjermet til med gangavstand til barne-, og ungdomsskole, videregående skole, barnehage, idrettslag og Bryne sentrum med alt det har å by på. Boligen er innholdsrik med mange gode rom, garsje og hage. Boligen er fra 1961 og hevet taket i 1985, samt påbygg av vindfang. Innhold: Kjeller: Gang, soverom, kjellerstue, bod, matbod, vaskerom og wc 1. etasje: Vindfang, gang, soverom, stue/kjøkken og bad. 2. etasje: Gang, 3 soverom, wc og kontor. Garasje på ca. 20 kvm. Velkommen til visning!

Lyngbakken 13, Rogaland

 • Arealbeskrivelse

  Bruksareal
  Kjeller: 70 kvm Gang, soverom, kjellerstue, vaskerom, bod, madbod og wc.
  1. etasje: 78 kvm Vindfang, gang, soverom, stue/kjøkken og bad.
  2. etasje: 51 kvm Gang, 3 soverom, wc og kontor
  Primærrom
  Kjeller: 59 kvm Gang, soverom, kjellerstue, vaskerom og wc.
  1. etasje: 78 kvm Vindfang, gang, soverom, stue/kjøkken og bad.
  2. etasje: 51 kvm Gang, 3 soverom, wc og kontor.
  Sekundærrom
  Kjeller: 11 kvm Bod og matbod.  Tomt
  481.4m²

  Beskrivelse av tomt
  Opparbeidet tomt med plen, beplatning og belegningsstein i gårdsrom

  Beliggenhet
  Eiendommen har en flott beliggenhet i et etablert boligområde med kort avstand til det meste Bryne har å by på. Eiendommens beliggenhet fremstår fordelaktig i forhold til kort avstand til kollektivtransport med gode tog- og bussforbindelser. For den aktive familie er det et bredt utvalg av gode sport- og fritidstilbud i gangavstand til idrettsanleggene til Bryne FK, Bryne Håndball, Bryne Friidrett og treningssentrene Evo og Sats. Bryne kan videre tilby et spennende spekter av ulike butikker, spisesteder og servicetilbud. Det er kort avstand ned til den sjarmerende Storgata med ulike butikker, bar- og kafétilbud og restauranter. Fra Storgata er heller ikke veien lang ned til det populære kjøpesenteret M44 som blant annet kan tilby dagligvarehandel, apotek, bokhandler, kaféer, vinmonopol og shopping. Rekreasjonsområdet Sandtangen ligger med gangavstand fra boligen med mulighet for flotte gå- og løpeturer. Her finner man blant annet turløyper i ulike lengder, lysløyper og grusveier tilpasset de fleste. Gode skole- og barnehagetilbud i umiddelbar nærhet til boligen. Gangavstand til Bryne Skole, Bryne Ungdomsskole og Bryne Videregående skole. For flere detaljer og kart se vedlagte nabolagsprofil i salgsoppgaven.

  Adkomst
  Se kartskisse.

  Bebyggelse
  Veletablert boligområde bestående av eneboliger, tomannsboliger og småhus/leiligheter.

  Byggemåte
  Utdrag fra takstrapport: Generell beskrivelse av boligen. Enebolig som er oppført med grunnmur i betong. Yttervegger i lett bindingsverk som utvendig er kledd med liggende trepaneler. Etasjeskillet i tre bjelkelag. Saltak i tre som er tekket med betongtakstein. Takrenner/nedløp i plast. Vinduer og dører med isolerglass. Tak hevet 2. etasje, vindfang 1. etasje tilbygget i 1985. Deler av kjeller innredet i 1980. Bygningen generelt er i normal stand iht. alder. Registrert anmerkninger er hovedsakelig tilknyttet konstruksjon, noe manglende vedlikehold og normal brukslitasje. Enkelte tilstandsgrader er gitt kun ut fra alder og teknisk levetid på bygningsdelene. Opplysninger om vedlikeholdsarbeid, oppgraderinger og påkostninger, som er opplyst i rapporten, er opplysninger som er gitt av selger representant. De enkelte vurderinger er nærmere beskrevet i rapport. Rapport anbefales lest i sin helhet.

  Innhold
  Kjeller: Gang, soverom, kjellerstue, bod, matbod, vaskerom og wc 1. etasje: Vindfang, gang, soverom, stue/kjøkken og bad. 2. etasje: Gang, 3 soverom, wc og kontor. Garasje på ca. 20 kvm.

  Standard
  Eiendommen er gjennomgått av en bygningskyndig og det er utarbeidet en tilstandsrapport. Denne er vedlagt salgsoppgaven. Nedenfor følger informasjon om forhold som har fått TG 2 og TG 3.   Forhold som har fått TG3: BALKONG/ TERRASSE Totalvurdering: Balkongen er tekket med glassfiber. Glassfibertekking er ømtålig med tanke på bevegelser i konstruksjonene og tekkingen bør kontrolleres regelmessig med tanke på utettheter. Eiers sønn opplyser det ble registrert lekkasje fra balkong for en stund tilbake, skade/følgeskade skal ha blitt utbedret. Konferer for nærmere opplysning. Rekkverk balkong 1. etasje er noe lav(88cm), og har liggende spikerslag. Nedbrytning i kledning omliggende rekkverk. Stedvis tørkesprekker/sprekker i terrassebord nedre balkong. Anbefalte tiltak: Oppgradere tekking/rekkverk. 1. ETASJE - BAD Totalvurdering overflater: Svimerke i belegg på gulv. Mangelfullt lokalt fall på gulv. Stedvis løs tapet innvendig hjørne. Normal tid før utskifting av våtrom, vinylbelegg er 10 - 30 år. Normal tid før utskifting av våtrom, våtromstapet er 5 - 10 år. Anbefalte tiltak overflater: Anbefaler å oppgradere overflater på sikt. KJELLER - VASKEROM/BAD Totalvurdering: Rommet er bygget etter forskriftskrav før 1997 og gis dermed automatisk tilstandsgrad 3 basert på alder og forventet levetid. Merknader: - Det er ikke montert membran i våtsoner, rom tilfredsstiller ikke krav til tetthet. - Hulltaking ikke foretatt, synlig overflater i betong, synlig utpåliggende røropplegg, hulltaking ikke foretatt. - Riss/svinn i stedstøpt gulv. - Sprekk i vegg/puss over dør. Anbefalte tiltak: Oppgradering må påregnes. Forhold som har fått TG2: DRENERING Totalvurdering: Antatt normal slitasje på drens fra byggeåret og ved tilbygg 1985, bør spyles/vedlikeholdes med jevne mellomrom (ca hvert 10 år). Det er ikke synlig utvendig fuktbeskyttelse på deler av grunnmuren. Dette var på byggetidspunktet ikke vanlig og grunnmuren ble den gang innsatt med tjære og steinsatt. Over tid vil steinsettingen tiltettes og dreneringsfunksjonen reduseres. Synlig platon/fuktsikring mangler klemlist. Normal tid før vedlikehold av drenssystem med drensledninger er 1 - 5 år. Normal tid før utskifting av drenssystem med drensledninger er 20 - 60 år. Det registreres stedvis salt/kalkutslag på innvendig grunnmursflater. Dette er det symptom på fuktgjennomgang som normalt skyldes redusert funksjon i drenering eller kapillært opptrekk av fuktighet fra grunnmasser under boligen. Ingen regsitrert fukt ved hulltaking i påforet vegg. Anbefalte tiltak: Forventet teknisk levetid på drenering er utgått, påregnelig oppradering på kortere sikt. GRUNN / FUNDAMENT Totalvurdering: Det registreres riss/sprekke i grunnmur/puss. Svinnriss, salttutslag registrert i kjellergulv. Ukjent om det er montert diffusjon plast mot grunn. Setningsriss under vindu. Normal tid før reparasjon av plasstøpt betong er 15 - 40 år. Normal levetid for puss/ompussing er 10 til 40 år. Stedvis noe ujevn belegningsstein i gårdsrom. Kjørespor, grunnarbeid. Anbefalte tiltak: Pusses/ overflatebehandle grunnmur. FORSTØTNINGSMURER Totalvurdering: Sig i forstøtsmur ved hage, ingen umiddelbar behov for utbedring. ROM UNDER TERRENG Totalvurdering: Det er foretatt stikkprøver overflate måling, samt hulltaking i nedre del av vegg i kjellerstue. Ingen fukt registrert. Registrert bruk av diffusjons plast i påforet yttervegg, dette øker faren for kondensering ved brukssendring/mangelfull utluftning. Anbefalte tiltak: Bedre ventilering. Fjern disffusjonsplast ved oppgradering. VINDUER/DØRER Totalvurdering: Vinduer og dører med varierende alder, hovedsakelig fra byggeåret og ved renovering/tilbygg på 80 tallet. Det ble registrert noe nedbrytning og avskalling i enkelte karmer som er mye utsatt for sol og fuktighet. Stedvis iring i beslag. Kondensering enkelte vinduskarmer, dette skyldes normalt for liten utskiftning av inneluften. Enkelte vinduer var noe strie å betjene. Generelt slitt overflate ytterdører. Råte i balkongdør 2. etasje. Tg:3 Punktert glass på soverom og vindfang 1. etasje. Punktert glass på soverom og kontor 2. etasje. Tg:3 Estimert reparasjonskostnad: 25 000 - 35 000,- Normal tid før utskifting av vinduer/ aluminiums vinduer er 30 - 50 år. Normal tid før kontroll og justering av vinduer, hengslede er 2 - 8 år. Normal tid før utskifting av trevindu er 20 - 60 år. Normal tid før kontroll og justering av tredører er 2 - 8 år. Normal tid før utskifting av tredører og aluminiums dører er 20 - 40 år. Anbefalte tiltak: Vedlikehold/overflatebehandling må påregnes. Enkelte vinduer og dører har behov for justering. Det anbefales å skifte punktert glass. Utskiftinger må påregnes på sikt. YTTERVEGGER Totalvurdering: Utvendig kledning fra ved tilbygg/ombygging i 1985., normal slitasje. Normal slitasje, noe nedbrytning i utvendig treverk og kledning som er mye utsatt for sol og fuktighet. Det er enkelte steder noe liten avstand mellom kledning og terreng, dette øker fukt belastningen på treverket og reduserer utluftingen bak kledningen. Sintef byggforsk anbefaler minimum 150 mm avstand mellom nederst bord og terreng. Lufting bak kledning er stedvis dårlig. Påregnelig med enkelte justeringer/supplering av museband. Korrodering i ventilhetter. Normal tid før beising av trekledning eller laft, beiset er 2 - 6 år. Normal tid før dekkbeising av trekledning eller laft, dekkbeiset er 4 - 8 år. Normal tid før maling av trekledning eller laft, malt er 6 - 12 år. Normal tid før impregnering av mur/forblending med overflatebehandling er 2 - 15 år. Anbefalte tiltak: Rengjøring og overflatebehandling må påregnes. Utbedring av ovennevnte forhold må påregnes. LOFT Totalvurdering: Yttertak har stedvis mangelfull utluftning. Yttertak uten kaldt loft, kan være spesielt utsatte når det gjelder kondensering. Dette er avhengig av om det er benyttet tilstrekkelig med plast innvendig og at denne har klemte skjøter. Det er videre viktig at det er tilstrekkelig isolert og at taket er tilstrekkelig utluftet utvendig. Diffusjonsplast i deler av yttertak 2. etasje, dette øker faren for luftlekkasje og kondens i området. Innvendig sutak på loft anbefales inspisert med jevne mellomrom for å oppdage eventuelle utettheter i taktekkingen. Anbefalte tiltak: Kontroll/utbedring av påpekte forhold. RENNER OG NEDLØP Totalvurdering: Takrenner og nedløp av plast fra ved tilbygg. Med hensyn til alder og slitasje vurderes over halvparten av forventet funksjonstid å være nådd. Normal tid før utskifting av takrenner/nedløp i kobber er 30 - 50 år. Normal tid før utskifting av takrenner/nedløp i plast er 20 - 30 år. Anbefalte tiltak: Oppspyling/kontroll av takrenner og nedløp anbefales med jevne mellomrom. TAKTEKKING OG BESLAG Totalvurdering: Taket er tekket med takstein fra 1985, normal slitasje med noe mose i toppbelegget enkelte steder. Sprekk i bly i overgang balkong/kvist. Tg:3. Estimert reparasjonskostnad: 5-15 000,- Begynnende korrodering i sløysbeslag. Normal tid før omlegging av betongtakstein er 30 - 60 år. Normal tid før utskifting av betongtakstein er 10 - 40 år. (Det er ikke montert snøfanger ved takfot) Anbefalte tiltak: Utbedre skadet bly. ETASJESKILLE Totalvurdering: Stedvis noe knirk/spenninger, brukslitasje og falming av toppdekker, påregnelig normalt. Svimerke/misfarging i belegg vindfang. Registrert retningssavvik gulv. Ujevnheter i gulv er påregnelig normalt i trebjelkelag da krymping og nedbøy i trevirke varierer, men da spesielt rundt pipe, da denne i dette tilfellet er utkraget i etasjeskille. Det er ikke registrert forhold som tyder på svekkelser i konstruksjonen. Variable fuktverdier i toppdekke omliggende kjellerdør. Utett avslutning omliggende dør. Tg:3. Estimert reparasjonskostnad: 10-15 000,- Anbefalte tiltak: Stedvis oppgradering av toppdekker. Sparkling av retningsavvik ved skifte av toppdekker. ILDSTED Totalvurdering: Pipemur 2. etasje er kledd/tildekket utover det som er tillatt. Riss/sprekk i pipe over tak. Det registreres kort avstand mellom sotluke og brennbart materiale. Anbefalte tiltak: På generelt grunnlag anbefales det at piper og ildsteder kontrolleres av brann- og feiervesen for å vurdere tilstand og eventuelle behov for tiltak. Pipemur må gjøres tilgjengelig for kontroll på 2 sider for å ha tilstrekkelig vilkår for å vurdere tilstand. Behandle pipe over tak, eventuelt montere pipbeslag. KJØKKEN Totalvurdering: Lys slett innredning m/laminert benkeplate. Normal brukslitasje registrert Merknad: -Løs plast tak-ess plate ved lysarmatur, ingen utslag på fukt. 2. ETASJE - TOALETTROM Totalvurdering: Toalettrom Belegg på gulv og våtromstapet på vegg. Utstyr: Vegghengt toalett, servant i innredning og stråleovn. Ca 8 mm fall fra gulv dør til topp slukrist. Ca 30 mm dørterskel, synlig oppbrett av belegg. Merknader: -Renninger vegg omliggende toalett, ingen utslag på fukt. -Kondensering/soppdannelser i vindu. -Riss i sveiset skjøt på gulv. -Defekt dolokk. Anbefalte tiltak: Påregnelig med oppgradering. KJELLER - TOALETTROM Totalvurdering: Toalettrom Malte overflater. Utstyr: Toalett, servant i innredning og ovn. Slitte overflater og utstyr, påregnelig med oppgradering. Svimerker betongvegg ved ovn. "TReg" oppsamling av vann i sisternen. Anbefaler montering av mekanisk avtrekk. Anbefalte tiltak: Påregnelig med oppgradering. TRAPP Totalvurdering: Innvendig trapp fra byggeåret, normal brukslitasje. Manglende rekkverk på trapp til kjeller. Anbefalte tiltak: Tiltak anbefales for å bedre personsikkerhet. AVLØPSRØR Totalvurdering: Avløpsrør med varierende alder. byggeåret. Avløpsanlegg fra byggeåret har nådd en høyere alder, og skader/lekkasjer kan oppstå. Ledningsnett Normal levetid for avløpsledninger av plast er 25 til 75 år. Anbefalte tiltak: Spyling / staking av avløp og vannlås til servanter anbefales, pga sen avrenning. ELEKTRISK Totalvurdering: Anlegget med varierende alder, oppgradert i 2018. Sikringsskap er plassert i gang 1. etasje. TG-2 er satt pga. manglende dokumentasjon/ samsvarserklæring. Elektriske anlegg må jevnlig undersøkes av fagperson, dette ansvaret hviler til enhver tid på eier av bygningen. Normal levetid for elektrisk anlegg er 20 til 40 år. Anbefalte tiltak: Det anbefales el-kontroll i forbindelse med eierskifte. VANNLEDNINGER Totalvurdering: Vannrør med varierende alder, hovedsakelig fra byggeår og ved tilbygg, ingen vesentlig avvik registrert utover stedvis irring. Vannrør fra byggeåret har nådd en høy alder og skader / lekkasjer kan oppstå. Ledningsnett Normal levetid for vannledninger av kobber er 25 til 75 år. Normal levetid for lodding er 25 til 75 år. Anbefalte tiltak: Krever oppfølging med jevnlig ettersyn. VARMTVANNSBEREDER Totalvurdering: Nyere bereder, plassert i vaskerom/bad. Vannmerker på topplokk omliggende blandeventil. Iring kobberrør ved bereder. Utstyr sanitærinstallasjoner Normal levetid for v.v beredere elektrisk er 15 til 25 år. Normal levetid for blandeventil for beredere er 10 til 25 år. Anbefalte tiltak: En utskifting av bereder som følge av oppnådd alder/ over 20 år, er påregnelig i tiden som kommer. VENTILASJON Totalvurdering: Boligen ha mekanisk ventilasjon på bad og wc, antatt montert ved renovering på 80 tallet. Registrert ulyd i aggregat. Anbefalte tiltak: Kontroller/service av anlegget. 1. ETASJE - BAD Totalvurdering membran, tettesjikt og sluk: Sluk antatt skiftet ved oppgradering ved våtrom. Membran kommentert under overflater. Totalvurdering av sanitær og ventilasjon: Stedvis noe slitt overflate innredning. Ulyd i ventilasjon, kommentert under ventilasjon generelt. (toalett montert høyt) Det er ikke tilluftsspalte på dør. Anbefalte tiltak sanitær og ventilasjon: Kontroll/service av ventilasjonsaggregat. Opprette tilluftspalte. UTVENDIG TRAPP Totalvurdering: Avskalling i utvendig trapp kjeller. Sprekk/retningsavvik i stedstøpt plate mellom bolig/garasje. Anbefalte tiltak: Påregnelig med oppgradering på sikt.

  Innbo og løsøre
  Bransjens liste over løsøre og tilbehør legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen følger vedlagt salgsoppgaven. Det er full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse. 

  Hvitevarer
  Kun hvitevarer som er spesifikt angitt i salgsoppgaven, følger med. Dette gjelder uavhengig av om hvitevaren(e) eventuelt kan anses som integrerte.

  Parkering
  Biloppstillingsplass på egen eiendom, samt enkel garasje.

  Diverse
  Det gjøres spesielt oppmerksom på at boligen selges etter fullmakt/vergefullmakt. Fullmektig har ikke bebodd eiendommen og har ingen kunnskap vedrørende eiendommen og eiendommens beskaffenhet utover det som her fremgår av prospektet. Kjøper oppfordres til å foreta en særlig grundig besiktigelse, gjerne med bistand fra teknisk sakkyndig. Eiendommen overleveres slik den fremstår på visning, det blir ikke yttereliggere utvasket. Selger har utført el-kontroll.

  Prisantydning inkl. omkostninger
  3 990 000 (Prisantydning)

  Omkostninger
  12 900 (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800 (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172 (Pantattest kjøper - lagt ut av megler)
  585 (Tingl.gebyr pantedokument)
  585 (Tingl.gebyr skjøte)
  99 750 (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 3 990 000))

  116 792 (Omkostninger totalt)

  4 106 792 (Totalpris inkl. omkostninger)

 • Oppvarming
  -Varmepumpe i stue. -Ildsted/vedovn i stue. Ellers elektriske panelovner. Er det rom uten fastmonterte varmekilder medfølger det heller ikke.

  Energiklasse
  F

 • Kommunale avgifter
  7388

  Kommunale avgifter år
  2022

  Info kommunale avgifter
  Kommunale avgifter for 2022 utgjorde totalt kr. 7.388,- i dette inngår blant annet avgift for vann, avløp, renovasjon og feiing. Det er vannmåler installert og kan derfor variere etter bruk.

  Formuesverdi primær
  1103145

  Formuesverdi primær år
  2021

  Formuesverdi sekundær
  3971322

  Formuesverdi sekundær år
  2021

  Tilbud lånefinansiering
  Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Alliansen om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med megler for formidling av et uforpliktende tilbud om finansiering. Meglerforetaket kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester. 

 • Tinglyste heftelser og rettigheter
  På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver: 1121/2/254: 11.11.1992 - Dokumentnr: 9099 - Erklæring/avtale Bestemmelse om anlegg og vedlikehold av ledninger m.v.
  Gjelder denne registerenheten med flere
  13.01.1959 - Dokumentnr: 141 - Registrering av grunn Denne matrikkelenhet opprettet fra:
  Knr:1121 Gnr:2 Bnr:59
  29.10.1992 - Dokumentnr: 8711 - Registrering av grunn Utskilt fra denne matrikkelenhet:
  Knr:1121 Gnr:2 Bnr:832
  11.11.1992 - Dokumentnr: 9099 - Best. om vann/kloakkledn. Rettighet hefter i: Knr:1121 Gnr:2 Bnr:832
  Med flere bestemmelser


  Ferdigattest/brukstillatelse
  I følge opplysninger fra kommunen foreligger det ikke verken midlertidig bruktilllatelse eller ferdigattest på eiendommen, men bygningene er byggemeldt. Det gjøres spesielt oppmerksom på at planløsning i kjeller etasje fraviker fra dagens bruk. Det er i kjeller på godkjente tegninger matbod, arbeidsrom. brensel, rullebod og vaskerom. I dagens bruk er det innredet toalett, bod, matbod, vaskerom, gang, kjellerstue og soverom. Soverom og kjellerstue er ikke omsøkt og er ikke godkjent som rom for varig oppholdsom og bruksendringen er ikke godkjent. Kjøper påtar seg risikoen både for fremtidig bruk og eventuelle pålegg relatert til dette, herunder risikoen for om bruken ikke lar seg godkjenne, og alle kostnader forbundet med dette.       

  Vei, vann og avløp
  Eiendommen er tilknyttet offentlig vann- og avløpsnett.

  Regulerings- og arealplanner
  Eiendommen er regulert til boligformål. Reguleringspan: Plan 0124.00, Reguleringsendring for del av reguleringsplan- Elisberget Nord. Formål: Bolig, vei og friområde. Vedtaksdato: 16.05.1990. Kommuneplan: Time kommune - trygg og fremtidsretta 2018-2030

  Adgang til utleie
  Det er ikke kjent at det foreligger offentligrettslige regler som er til hinder for at hele eiendommen leies ut.

  Legalpant
  Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt og kommunale avgifter/gebyrer.

  Kommentar konsesjon
  Erverv av eiendommen er konsesjonsfritt.

  Kommentar odelsrett
  Det er ikke odel på eiendommen.

 • Lovanvendelse
  Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.    Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel.   Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2). Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.    Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet. Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtagelse. 

  Budgivning
  Budgivning i forbrukerforhold  Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form.   Budgivning utenfor forbrukerforhold  Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler.   Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.

  Omk. Kjøper beskrivelse
  3 990 000 (Prisantydning)

  Omkostninger
  12 900 (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800 (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172 (Pantattest kjøper - lagt ut av megler)
  585 (Tingl.gebyr pantedokument)
  585 (Tingl.gebyr skjøte)
  99 750 (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 3 990 000))

  116 792 (Omkostninger totalt)

  4 106 792 (Totalpris inkl. omkostninger)

  Omk. kjøper beløp
  116792

  Betalingsbetingelser
  Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.

  Hvitvaskingsreglene
  Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning.

  Personopplysningsloven
  Personopplysninger blir behandlet i samsvar med personopplysningsloven.

  Boligselgerforsikring
  Selger har tegnet boligselgerforsikring som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset oppad til MNOK 14. I den forbindelse har selger utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgivning.

  Boligkjøperforsikring
  Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 3 200/3 600/3 500 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.

  Meglers vederlag
  Det er avtalt provisjonsbasert vederlag tilsvarende % av kjøpesum for gjennomføring av salgsoppdraget. I tillegg er det avtalt at oppdragsgiver skal dekke tilretteleggingsgebyr kr  ,- oppgjørshonorar kr  ,- og visninger kr  , -. Minimumsprovisjonen er avtalt til kr  ,-.  Meglerforetaket har krav på å få dekket avtalte utlegg i henhold til oppdragsavtale totalt kr  ,-. Utleggene omfatter... Dersom handel ikke kommer i stand har megler krav på å få dekket .  Alle beløp er inkl. mva. 

Steinar Stokka

Megler

Steinar Stokka

46 59 59 69

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev