aktiv-eiendomsmegling
Solgt
Velkommen til Tangflatavegen 1!
Velkommen til Tangflatavegen 1!

BUVIKA Tangflatavegen 1

Buvika - Moderne enderekkehus med god beliggenhet i et sentralt og rolig boligområde med nærhet til elv og fjord

 • kr 3 890 000
 • BRA 109 m²
 • 3 soverom
 • Prisantydningkr 3 890 000
 • Omkostningerkr 110 292
 • Totalpris inkl. omkostningerkr 4 000 292
 • ObjektstypeRekkehus
 • EierformSelveier
 • Byggeår2013
 • Soverom3
 • ArealP-rom 97 m²
 • Tomt189.4 m²
 • Eierform tomtEiertomt
 • 3 890 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 8 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 97 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 3 890 000,00))   110 292,- (Omkostninger totalt)   4 000 292,- (Totalpris inkl. omkostninger)  
Plantegning 2. etasje
Moderne enderekkehus med attraktiv beliggenhet nært sjø, elv og sentrum. Her har man gangavstand til det aller meste Buvika har å by på, og har samtidig umiddelbar nærhet til flott rekreasjonsterreng langs elv og sjø. Kollektivtilbud praktisk talt rett utenfor husveggen. Rekkehuset ble oppført i 2013 og holder god, tidsriktig standard. Egen tomt med flere oppstillingsplasser og en liten, skjermet hageflekk med terrasse og gode solforhold. Veranda med fjordutsikt på to sider i andre etasje. Boligen inneholder: 1. etasje: Entré, bad, kjøkken, stue og bod. 2. etasje: 3 soverom, bad, stue og bod. Carport og utvendig bod. Velkommen til visning!

Tangflatavegen 1, Trøndelag

 • Tomt
  189.4m²

  Beskrivelse av tomt
  Tomta er opparbeidet med plen, busker og terrasse. Asfalt på biloppstillingsplasser.

  Beliggenhet
  Tangflatavegen 1 ligger i et barnevennlig og rolig område. Her ligger du rett ved elveutløpet til elva Vigda og Buvikas fine promenade ved sjøkanten. Du kan også benytte deg av den fine gangveien som går langs elva. Fra boligen har du kun noen meter til bussholdeplass hvor det er jevnlige avganger til Trondheim og Orkanger. Tangflata er kjent for sine gode solforhold, så her kan du virkelig nyte solen fra tidlig morgen til sent på kvelden på sommeren.

  Adkomst
  Ta av E39 i Buvika og kjør ned mot sjøen og ta høyre inn på Fv800 (gamle E39). Fortsett til du har passert broen over elva, og ta første til høyre. Tangflata blir da første til venstre, og nr. 1 vil være lett synlig på venstre side.

  Skolekrets
  Eiendommen sokner til Buvik barneskole og Skaun ungdomsskole (Børsa).

  Byggemåte
  Boligen er fundamentert med støpt plate på mark. Hovedkonstruksjonen er av bindingsverk, utvendig kledd med liggende kledning. Vinduer er en kombinasjon av åpning og fastkarmsvindu med 3-lags glass fra byggeår. Takkonstruksjonen er et flatt tak. Takkonstruksjonen er en lukket konstruksjon oppbygd av sperre/dragere.

  Innhold
  1. etasje: Entré, bad, kjøkken, stue og bod. 2. etasje: 3 soverom, bad, stue og bod. Carport og utvendig bod.

  Standard
  Rekkehuset ble bygget i 2013 og holder derfor en god og moderne standard. I hovedsak parkett på gulvene og gips på vegger og tak. Av varmekilder så er det vedfyring, elektrisk og varmepumpe. Eiendommen er gjennomgått av en bygningskyndig og det er utarbeidet en tilstandsrapport. Denne er vedlagt salgsoppgaven. Nedenfor følger informasjon om forhold som har fått TG 2 og TG 3.   Forhold som har fått TG2: 10.1.2Bad 1.Etasje Overflate gulv Grunnlagt for TG2: Det er registrert bom på flis og det er ikke oppkant på membran ved terskel. 10.2.2Bad 2. Etasje Overflate gulv Grunnlag for TG2: Det er registrert bom på flis og det er ikke oppkant på membran ved terskel.

  Innbo og løsøre
  Bransjens liste over løsøre og tilbehør legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen følger vedlagt salgsoppgaven. Det er full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse. 

  Hvitevarer
  Kun hvitevarer som er spesifikt angitt i salgsoppgaven, følger med. Dette gjelder uavhengig av om hvitevaren(e) eventuelt kan anses som integrerte.

  TV/Internett/bredbånd
  Kollektiv avtale gjennom velforening, dekkes av velforeningskontingent.

  Parkering
  I carport samt flere oppstillingsplasser på egen tomt.

  Diverse
  Etter aksept av bud, vil eiendommens salgssum bli meddelt de som ev. måtte etterspørre denne. Eiendommens salgssum vil bli offentlig tilgjengelig ved overføring av hjemmel. Areal i salgsoppgaven er hentet i fra tilstandsrapporten. Fordelingen mellom primærrom (P-rom) og sekundærrom (S-rom) er basert på bruken av rommene på befaringstidspunktet. Rommenes bruk kan derfor være i strid med byggeforskriftene og/eller registrert/godkjent bruk. 

  Prisantydning inkl. omkostninger
  3 890 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 8 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 97 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 3 890 000,00))   110 292,- (Omkostninger totalt)   4 000 292,- (Totalpris inkl. omkostninger)  

 • Oppvarming
  Oppvarmingen er basert på elektrisitet og vedfyring. Det er installert luft-til-luft varmepumpe.

  Energiklasse
  B

 • Info kommunale avgifter
  Kommunale avgifter utgjør p.t. ca. kr 11 149,- pr. år. I tillegg betales det eiendomsskatt som p.t. er kr 8570,- pr. år. Skaun kommune fakturerer over fire terminer i året. Videre betales det renovasjonsavgift til ReMidt, p.t. kr 4250,- pr. år, fordelt over fire terminer. Det gjøres oppmerksom på at avgifter kan variere avhengig av bruk. Det er installert vannmåler i boligen.

  Formuesverdi primær
  1109131

  Formuesverdi primær år
  2021

  Formuesverdi sekundær
  3992873

  Formuesverdi sekundær år
  2021

  Velforening
  Det er pliktig medlemskap i Tangflata velforening. Kontingent er p.t. kr 1 000,- pr. mnd. Kontingent dekker bl.a. brøyting, strøing, plenklipping og internett.

 • Tinglyste heftelser og rettigheter
  På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver: 5029/10/230: 09.12.2013 - Dokumentnr: 1066180 - Bestemmelse iflg. skjøte Pliktig medlemskap i velforening/huseierforening 26.09.2013 - Dokumentnr: 816839 - Registrering av grunn Denne matrikkelenhet opprettet fra: Knr:5029 Gnr:10 Bnr:29 01.01.2018 - Dokumentnr: 112663 - Omnummerering ved kommuneendring Tidligere: Knr:1657 Gnr:10 Bnr:230

  Ferdigattest/brukstillatelse
  Det foreligger ferdigattest, datert 24.11.2017

  Vei, vann og avløp
  Offentlig via private stikkanlegg.

  Regulerings- og arealplanner
  Eiendommen ligger i et område regulert til boligformål. Kopi av reguleringsplaner m/bestemmelser kan fås ved henvendelse til megler.

  Adgang til utleie
  Det er ikke kjent at det foreligger offentligrettslige regler som er til hinder for at hele eiendommen leies ut.

  Legalpant
  Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt og kommunale avgifter/gebyrer.

 • Lovanvendelse
  Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.    Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel.   Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2). Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.    Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet. Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtagelse. 

  Budgivning
  Budgivning i forbrukerforhold  Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form.   Budgivning utenfor forbrukerforhold  Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler.   Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.

  Omk. Kjøper beskrivelse
  3 890 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 8 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 97 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 3 890 000,00))   110 292,- (Omkostninger totalt)   4 000 292,- (Totalpris inkl. omkostninger)  

  Omk. kjøper beløp
  110292

  Betalingsbetingelser
  Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.

  Hvitvaskingsreglene
  Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning.

  Personopplysningsloven
  Personopplysninger blir behandlet i samsvar med personopplysningsloven.

  Boligselgerforsikring
  Selger har tegnet boligselgerforsikring som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset oppad til MNOK 14. I den forbindelse har selger utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgivning.

  Boligkjøperforsikring
  Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 3 200/3 600/3 500 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.

  Meglers vederlag
  Det er avtalt provisjonsbasert vederlag tilsvarende 1,2 % av kjøpesum for gjennomføring av salgsoppdraget. I tillegg er det avtalt at oppdragsgiver skal dekke tilretteleggingshonorar kr 14 900,-, markedsføringspakke kr 13 900,-, visninger kr 1990,-, samt dekning for alle dokumenterte utlegg. Dersom handel ikke kommer i stand, er det avtalt at oppdragsgiver skal betale alle dokumenterte utlegg. Alle beløp er inkl. mva.

Vegar Tryggvason Sommerschild

Megler

Vegar Tryggvason Sommerschild

47 24 79 47

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev