aktiv-eiendomsmegling
Solgt
Velkommen til Odnesvegen 574!
Velkommen til Odnesvegen 574!

BYBRUA Odnesvegen 574

Eldre enebolig med stor tomt - nærhet til gode turmuligheter.

 • kr 950 000
 • BRA 101 m²
 • 2 soverom
 • Prisantydningkr 950 000
 • Omkostningerkr 40 792
 • Totalpris inkl. omkostningerkr 990 792
 • ObjektstypeEnebolig
 • EierformSelveier
 • Byggeår1912
 • Soverom2
 • ArealP-rom 89 m²
 • Tomt2 851 m²
 • Eierform tomtEiertomt
 • 950 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 12 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 23 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 950 000,00))   40 792,- (Omkostninger totalt)   990 792,- (Totalpris inkl. omkostninger)   Vi gjør oppmerksom på at ovennevnte totalsum er beregnet ut fra kjøpesum tilsvarende prisantydning. Det tas forbehold om endring i gebyrer.
Plantegning 1. etasje
Eldre enebolig oppført ca. 1912. Boligen har kjøkken, stue og bad i første etasje. 2 soverom i boligens 2. etasje. Boligen har enkel standard og har behov for store oppgraderinger. Uthus på eiendommen. Lav standard. Stor eiet tomt som er skrånende og med enkelte flate partier. Opparbeidet med plen og beplantning. Tomten strekker seg ned til Vesleelva. Eiendommen ligger langs Odnesvegen med kort vei til Varde idrettsplass. Fine friluftsmuligheter i området, med store markaområder i umiddelbar nærhet. Det er ca 5. km til Hunndalen hvor du finner bl.a. flere dagligvarebutikker, post-i-butikk, diverse forretinger, Lekeland, Pizzabakeren, idrettsplass, ballbinge og fotballbaner.
Stor tomt på baksiden av boligen.

Odnesvegen 574, Innlandet

 • Arealbeskrivelse

  Bruksareal
  1. etasje: 101 kvm Oppgitte arealer er iht vedlagte tilstandsrapport.
  Primærrom
  1. etasje: 89 kvm P-rom inneholder: 1. etasje: Kjøkken, stue, bad og entré. Loftsetasje: 2 soverom og gang.  Tomt
  2851m²

  Beskrivelse av tomt
  Eiet tomt som er skrånende, enkelte flate partier, opparbeidet med plen og beplantning. Gruset gårdsplass. Tomtestørrelse på 2851 m2 er oppgitt iht opplysninger gitt av kommunen/ kommunens matrikkelkart. Tomtestørrelse/-areal er hentet fra matrikkelutskrift (basert på oppmåling i digitalt kart). Det gjøres oppmerksom på at denne type arealangivelse (med tilhørende kart) kan være upresis og at man dermed kan få avvik i både areal og grenser ved en eventuell fremtidig oppmåling. Mangel grunnet avvikende grenser og/eller arealsvikt kan derfor ikke påberopes. Målebrev over eiendommen fra 1978 viser et areal på 2853 m2. Eiendommen ble etablert: 07.01.1904 Skylddeling Bruksmavn: Vestli

  Beliggenhet
  Enebolig beliggende i Bybrua, langs Odnesvegen. Dagligvarebutikk i nærheten av boligen. Kort vei til Varde idrettsplass. Fine friluftsmuligheter i området, med store markaområder i umiddelbar nærhet. Det er ca 5. km til Hunndalen hvor du finner bl.a. flere dagligvarebutikker, post-i-butikk, diverse forretinger, Lekeland, Pizzabakeren, idrettsplass, ballbinge og fotballbaner. Til Gjøvik sentrum er det ca 10 km. I Gjøvik finner man gode shoppingmuligheter, rolige kaféer, smakfulle spisesteder, hyggelige parker, kino, bowling og forskjellige arrangementer året rundt. Se vedlagte nabolagsprofil i prospektet for ytterligere informasjon om nærområdet.

  Adkomst
  Se kart. Det vil bli skiltet med Aktiv visningsskilter ved felles visninger.

  Bebyggelse
  Følgende bygg er registrert på eiendommen i dokumentasjon oversendt fra kommunen: - Bygningsnr. 155561181 - Enebolig - 1 boenhet - Bra 106 m2 - Bygningsnr. 155561203 - Garasjeuthus anneks til bolig - Bra 48 m2 Dette avviker noe fra nylige oppmålinger i boligen gjort av takstmann iht vedlagte tilstandsrapport. Det er boligbebyggelse i området rundt.

  Byggemåte
  Boligen er fra ca. 1912. Eldre standard og planløsning. Grunnmur i gråstein. Yttervegg i trekonstruksjon. Liggende utvendig trekledning. Mønet skråtak i trekonstruksjon. Flisundertak. Taktekking med metallplater. Takrenner, nedløp og beslag i metall. Vindskier i treverk. Etasjeskiller med trebjelkelag. Jordgulv i kjeller. Trevinduer med 2-lags isolerglass i stue fra 1995. Trevinduer med 2-lags isolerglass 2. etasje fra 1982. Ellers eldre trevinduer med 1+1 lags glass. Ytterdør i treverk med 2-lags glass. Balkongdør i treverk med 3-lags isolerglass fra 1982. Veranda mot øst med adkomst fra stue på ca. 15 m2. Fundamentert med blokker direkte på grunn. Konstruksjoner og overflater i treverk. Grovkjeller med jordgulv, og åpen mur. Åpen isolasjon eksponert for mur og skadedyr. Bygningen har krypkjeller under trebjelkelag og stubbegulv på deler av gulv uten kjeller. Opplysninger fra eier: Mus kommer inn i gang 1. etasje og 2. etasje. Det er observert lukt innvendig i boligen som tyder på at skadedyr/mus er bosatt i konstruksjoner av boligen. Krypkjeller under deler av gang og stue har ingen inspeksjonsmulighet, forholdet bør derfor nærmere undersøkes. Det er ukjent byggegrunn. Fuktsikringens utførelse og materiale er ikke kjent under terreng. Det er ikke kjennskap til utbedringer av fuktsikring siden byggeår. Ved byggeår var det ikke normalt å etablere drenering/fuktsikring av grunnmur. Grunnmur i stablestein. Skrånende tomt. Uthus: Bygget har gjennomgående lav standard. Fundamentert direkte på grunn. Yttervegg i trekonstruksjon. Stående utvendig trekledning. Skråtak i trekonstruksjon. Taktekking i betongtakstein. Vindski i tre. Ytterdør i tre. Garasje, uthus o.l. er ikke teknisk vurdert på linje med bolighuset. Konstruksjonen er ikke tilstrekkelig stormsikret/skråavstivet. Bygningen har skjevheter. Kost/nytte vedrørende vedlikehold kontra riving bør vurderes. Iht. tilstandsrapport datert 18.07.2023 av Ole Anders Brænden. For ytterligere informasjon vises til vedlagte takstrapport. Oppgitte byggeår er iht. vedlagte tilstandsrapport.

  Sammendrag selgers egenerklæring
  Påpekte punkter i selgers egenerklæring: Pkt. 9: Mus i gang oppe og nede. Pkt. 16: Satt opp ny veranda i 2012. Utført kun av ufaglært/egeninnsats/dugnad. Pkt. 18: 1 rom 2 etg fjernet halve kottet for å få bedre plass.

  Innhold
  VELKOMMEN TIL ODNESVEGEN 574! - en eldre enebolig med stor tomt. Eneboligen inneholder: Loftsetasje: 2 soverom og gang, samt kott. Skråhimling. 1. etasje: Kjøkken, stue, bad og entré. Terrasse mot øst. Garasje/uthus- kondemnabelt.

  Standard
  KJØKKEN: Kjøkkeninnredning med laminerte skrog, glatte fronter og laminert benkeplate med kjøkkenkum. Det er kjøkkenventilator med avtrekk ut. BAD/ VASKEROM: Aktuell byggeforskrift er tekniske forskrifter i perioden før 1997. Ingen dokumentasjon. Fliser på gulvet. Baderomsplater på vegger. Himlingsplater. Boblekar. Servant. Speil med tilhørende belysning. Stråleovn. Plastsluk. Det er ikke installert toalett i boligen. Hulltaking er foretatt uten å påvise unormale forhold. Hulltaking er foretatt i tilliggende konstruksjon vegg fra stue. INNVENDIGE OVERFLATER: Innvendige overflater er i hovedsak prget av: Himlinger: Himlingsplater. Malte glatte flater. Vegger: Panel. Malte glatte flater. Gulv: Laminat og gulvbelegg. Trapp av treverk. Lette/glatte innerdører og profilerte tredører. Etasjeskiller i trekonstruksjoner. Det er målt ca. 20 mm høydeforskjell på gulv i 1. etasje på stue over en lengde på ca. 2 m og totalavvik i rommet på ca. 25 mm. Det er målt ca. 50 mm høydeforskjell på gulv i 2. etasje på gang over en lengde på ca. 2 m og totalavvik i rommet på ca. 60 mm. DIVERSE UTSTYR: energiattest. Ventilasjon består av naturlig ventilasjon. El-anlegg med skrusikringer. Åpent ledningsnett. Sikringsskapet er plassert i kott på loftetasje. Kun lagt opp 4 kurser. Eget strøminntak i garasje/uthus. Innvendig hovedstoppekran er plassert i kjeller. Varmtvannsbereder på ca. 200 liter fra eldre tid er plassert i kjeller. - Røykvarsler - Brannslukningsapparat Det er ikke foretatt radonmålinger og bygget er heller ikke utført med radonsperre.

  Innbo og løsøre
  Bransjens liste over løsøre og tilbehør legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen følger vedlagt salgsoppgaven. Det er full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse. Tilbehør som er synlig på bildene følger eiendommen ved salg.

  Hvitevarer
  Kun hvitevarer som er spesifikt angitt i salgsoppgaven, følger med. Dette gjelder uavhengig av om hvitevaren(e) eventuelt kan anses som integrerte.

  Moderninseringer og påkostninger
  Bygget har gjennomgående lav standard. Bygningen er 113 år gammel og det må påregnes ekstra kostnader i forhold til et nytt bygg. Jeg anbefaler at kjøper setter opp en vedlikeholdsplan for boligen. Det vil si et system for planlegging og gjennomføring av vedlikehold og oppgradering nå og fremover i tid. Dette er et eldre bygg og bærer preg av manglende vedlikehold og oppgraderinger. Ved kjøp av brukt bolig kan det være vanskelig å vite hva man skal forvente av behov for vedlikehold og oppgradering. Alder og tilstand på for eksempel tak, kledning, vinduer og rør vil avgjøre byggets vedlikeholdsbehov fremover. Byggeskikk og materialvalg vil også variere ut ifra byggets alder, noe som gjør at energiforbruk, komfort og bruk kan variere fra bygning til bygning avhengig av alder og hva som eventuelt er oppgradert. Ved renovering av bygninger der bygningskroppen blir oppgradert kan det være mulig å få stønad av ENOVA til oppgraderinger. Se https://www.enova.no/privat/alle-energitiltak/oppgraderehuset/oppgradering-av-bygningskroppen-/ for ytterligere informasjon. Gjør oppmerksom på at dagens krav til isolering, tetthet og andre bygningsdeler er/kan være strengere enn da bygget ble oppført. Nevnte tilstandsgrader i prospekt er kun et utdrag fra takstrapporten. For detaljert informasjon om eiendommens tekniske tilstand, utbedringer og tiltak, konsekvenser av TG, samt kostnadsestimat for utbedring rundt de forskjellige punktene henvises det til vedlagte tilstandsrapport Interessenter oppfordres til å sette seg nøye inn i dette. Utbedringer og tiltak vil bli kjøpers ansvar. PUNKTER MED TILSTANDSGRAD 3 ? STORE OG ALVORLIGE TILTAK: Utvendig > Veggkonstruksjon: Det er ingen lufting i konstruksjonen. Eldre trevegger kan ha skjulte skader, spesielt over grunnmuren og rundt vinduer/dører/gjennomføringer. Eksakt tilstand kan ikke kontrolleres uten bygningsmessige inngrep. Beplantning inntil kledning anbefales fjernet. Det er observert glipper / åpninger i overganger / lufting i veggkonstruksjon der mus kan komme inn. Manglende beslag på vinduer registrert, gir risiko for skjulte skader i ytterveggen. Lufting/ventilering må etableres. For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må kledning skiftes. Det anbefales at man samtidig vindtetter og etterisolerer konstruksjonen. Det er ikke behov for strakstiltak i forhold til åpninger der mus kan komme inn, men det anbefales å følge med på tilstand slik at det kan avdekkes på et tidlig tidspunkt dersom det registreres mus inne i veggkonstruksjonen. Utvendig > Balkonger, terrasser og rom under balkonger: Det er ikke montert rekkverk. Skjevheter er registrert. Slitasje er registrert. Konstruksjoner/overflater har vedlikeholdsbehov. Dagens krav til høyde på rekkverk er 1 m ved høydeforskjeller på over 0,5 m. Rekkverk må monteres for å lukke avviket. Innvendig > Innvendige trapper: Det mangler håndløper på vegg i trappeløpet. Det er ikke montert rekkverk. Det er knirk i trapp. Overflater har skader. Trappen er bratt og lite egnet for trapp mellom boligrom. Trapper som utformes i samsvar med trappeformelen, 2 opptrinn + 1 inntrinn = 620 mm +/- 20 mm, målt langs ganglinjen, vil oppfylle kravet i forskriften. Rekkverk mangler mot trappeløp 2. etasje. Håndløper bør monteres, men det var ikke krav på byggetidspunktet. Håndløper bør monteres, men det var ikke krav på byggetidspunktet. Rekkverk må monteres. Våtrom > Generell > Bad: Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav. Ved bruk av fuktindikator registrerte jeg unormale verdier. Gjør oppmerksom på at rommet ikke har membran. Dette er ikke en unormal løsning på denne type bolig, men det bemerkes at rommet ikke er utført som et våtrom. Ventilering vurderes som ikke tilfredsstillende. Vurdering er basert på anbefalt brukstid. Tilstandsgrad 3 gis med bakgrunn i at mer enn halvparten av forventet brukstid for skjulte våtrommet er oppnådd. Våtrommet må totalrenoveres. Alle forhold med tettesjikt, våtsone, sluk m.m. må dokumenteres. Tekniske installasjoner > Vannledninger: Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på innvendige vannledninger. Eldre metallrør kan være utsatt for rust/groing og gi redusert gjennomstrømning/risiko for lekkasjer. Alder er normalt i seg selv en vurderingskriterier hva angår slitasjegrad. Utvendige vannrør som begynner å bli gamle vil ha en helt naturlig slitasjegrad. For eksempel nevnes at partikler bygger seg opp i rør og reduserer/stenger gjennomstrømmingen, terrengdeformasjoner som forårsaker utettheter og fortettinger. Innvendig hovedstoppkran funker ikke, forholdet gis derfor TG3. Anlegget må sjekkes av fagperson, som må utføre eventuelle tiltak på anlegget. Hovedstoppekran må skiftes. Estimat av kostnad er beregnet for å skifte hovedstoppekran. Tekniske installasjoner > Elektrisk anlegg: El-anlegg med skrusikringer. I hovedsak åpent ledningsnett. Sikringsskapet er plassert i kott på loftetasje. Kun lagt opp 4 kurser. Eget strøminntak i garasje/uthus. Punkt nummer 1-7 er besvart av eier og er ikke takstingeniørens vurdering. Kontroll utført av sertifisert ELkontrollør/takstmann anbefales. Tekniske installasjoner > Branntekniske forhold: Branntekniske forhold er vurdert iht. TEK 17 som er dagens forskriftskrav. Denne forskriften har nye krav og gir avvik iht. gjeldende forskrift ved oppføring av boligen. Det vil derfor automatisk gis TG 3 på dette punktet om boligens branntekniske forhold ikke tilfredsstiller dagens krav. Det er ikke behov for utbedring av røykvarslingsanlegg. - Røykvarsler - Brannslukningsapparat Mangler rundt brannslukningsutstyr og røykvarslere må utbedres. Tomteforhold > Grunnmur og fundamenter: Grunnmuren har store åpninger som gjør at skadedyr lett kan komme inn i vegg konstruksjonen, samt bjelkelag. Skjevheter i konstruksjonen som har sin årsak i fundamenteringen ble registrert. Overvåk tilstanden jevnlig. Tidspunktet for reparasjon og eventuelt når dette er nødvendig er vanskelig å si noe om. Bruken av underetasje/kjeller vil også være avgjørende. PUNKTER MED TILSTANDSGRAD 2 ? PUNKTER SOM KAN KREVE TILTAK: Utvendig > Taktekking: Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på taktekkingen. Nyere taktekking er lagt over gammel tekking. Eldre undertak. Tidspunkt for utskiftning av taktekking nærmer seg. Både gammel og ny tekking bør skiftes. Utvendig > Nedløp og beslag: Det er ikke tilfredsstillende bortledning av vann fra taknedløp ved grunnmur. Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på renner/nedløp/beslag. Det mangler snøfangere på hele eller deler av taket, men det var ikke krav om dette på byggemeldingstidspunktet. Det bør lages system for bortledning av vann fra taknedløp ved grunnmur. Lokal utbedring må utføres. Utvendig > Takkonstruksjon/Loft: Det er begrenset/dårlig ventilering av takkonstruksjonen. Ingen inspeksjonsmulighet av møneloft. Inspeksjonsluke anbefales etablert. Takkonstruksjonen har begrenset/ikke lufting, noe som kan gi kondens og fuktskader. Skade som følge av manglende lufting er ikke registrert, men kan være skjult. Isolasjon på loftet er varierende, hovedsaklig uisolert konstruksjon. Isolasjon av flis i etasjeskiller. Lufting/ventilering bør forbedres. Gjennomføringer i tak må kontrolleres for å kartlegge årsak til missfaring/fuktmerker. Ytterligere undersøkelser må foretas for å få kartlagt tilstanden og omfanget på skader. Nytt undertak måetableres sammen med skifte av taktekking. Utvendig > Vinduer: Det er påvist avvik rundt innsettingsdetaljer. Det er ikke vannbrettbeslag under vindu. Det gjøres oppmerksom på at vannbrett som står ubeskyttet i vær og vind over år er i risiko for fukt/råteskader. Enkelte tettelister var harde/slitt. Det bør gjøres tiltak for å lukke avviket. Oppgraderinger/utskiftninger bør påregnes. Tiltak anbefales for omramming rundt vinduer. Forhold krever skjerpet grad av tilsyn og vedlikehold med dagens utførelse. Utvendig > Dører: Det er påvist dører som er vanskelig å åpne eller lukke. Mer enn halvparten av forventet brukstid på dører er oppnådd, eller nært forestående. Det ble ikke observert eller opplyst om punkterte isolerglass. Pga. temperatur og lysforhold kan dette være vanskelig å oppdage. Alder på dører tilsier at punktering kan forekomme selv om det ikke ble avdekket ved befaringen. Knust glass i dør. Dører må justeres. Oppgraderinger/utskiftninger må påregnes. Innvendig > Overflater: Overflater har en del slitasjegrad utover det en kan forvente. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i at mer enn halvparten av forventet brukstid for enkelte overflater er oppnådd. Knirk registrert. Skader på belegg gang 1. etasje og 2. etasje. Bruksmerker, riper, hull etter bildeinnfesting, tv og møbler er påregnelig på alle overflater. Overflater må utbedres eller skiftes. For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må overflater utbedres. Innvendig > Etasjeskille/gulv mot grunn: Målt høydeforskjell på over 15 mm gjennom hele rommet. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må høydeforskjeller rettes opp. Det vil imidlertid sjelden være økonomisk rasjonelt som et enkeltstående tiltak i en bolig som dette. Dersom boligen en gang skal renoveres, kan man vurdere slike tiltak. Innvendig > Radon: Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre. Det bør gjennomføres radonmålinger. Innvendig > Pipe og ildsted: Det er påvist sprekker og/eller riss i pipe. Sprekker i pipe. Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppnådd, eller nært forestående på pipe/ ildsted. For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må pipe rehabiliteres. Innvendig > Rom Under Terreng: Det er registrert typisk "kjellerlukt". Konstruksjonene må sikres mot råte, sopp og skadedyr. Bedre ventilering anbefales etablert. Fuktskjolder og saltutslag er registrert på deler av grunnmur. Drenering er ikke oppgradert siden byggeåret, det er derfor viktig å følge med på konstruksjonene. Kjeller er innredet og det er påregnelig med tiltak utvendig i form av drenering/isolering av grunnmur. Innvendig > Innvendige dører: Det er påvist avvik som tilsier at det bør foretas tiltak på enkelte dører. Enkelte dører bærer preg av bruksslitasje. Enkelte dører trenger justeringer. Det bør foretas tiltak på enkelte dører. Kjøkken > Overflater og innredning > Kjøkken: Det er påvist skader på overflater/kjøkkeninnredning utover normal slitasjegrad. Innredning bærer preg av slitasje. I overgang mellom benkeplate/vegg er det ikke tettesjikt. Anbefales etablert. Det må påregnes lokal utbedring/utskiftning. Kjøkken > Avtrekk > Kjøkken: Halvparten av forventet brukstid eller mer er oppnådd på ventilator/ vifte. Ventilator bør skiftes samtidig med kjøkkeninnredning. Tekniske installasjoner > Avløpsrør: Det er ikke påvist tilfredsstillende lufting av avløpsanlegget. Halvparten av forventet brukstid er oppnådd. Lufting fra avløp er ikke korrekt utført, skal føres over tak. Det må gjøres nærmere undersøkelser. Tekniske installasjoner > Ventilasjon: Det er påvist mangelfull ventilasjon på ett eller flere rom i boligen. Ventilasjonen tilfredsstiller ikke dagens krav til komfort. Det bør etableres veggventiler/vindusventiler i alle oppholdsrom som ikke har det. Tekniske installasjoner > Varmtvannstank: Det er ikke påvist tilfredsstillende el-tilkobling av varmtvannstank iht. gjeldende forskrift. Det er påvist at varmtvannstank er over 20 år Varmtvannsbereder har oppnådd forventet brukstid. Kostnader med utskiftning må påregnes. Det bør etableres tilfredsstillende el-tilkobling etter gjeldende forskrift. Tomteforhold > Drenering : Det mangler eller på grunn av alder er det sannsynlig at det mangler utvendig fuktsikring av grunnmuren - ved kjeller/underetasje. Det er påvist fuktvandring og fuktopptrekk via kjellergulv og grunnmur. Anses som normalt i eldre kjellere og vurderes derfor ikke som noe stort problem i forhold til dagens bruk, forutsatt god ventilering. Manglende ventilering av kjellerrom. Lokal utbedring må utføres. Viktig å lede vann bort fra fundamentene. Bedre ventilering av kjellerrom anbefales. Tomteforhold > Terrengforhold: Eiendommen ligger i flomutsatt område iht. kommuneplan. Stedvis fall på terreng mot bygning, dette er avvik fra dagens krav. Anbefalt fall på terreng er 1:50, 3 m fra fundamentene. (Det vil si jevnt fall på minimum 60 mm, 3 m fra fundamentene). Regnvann og smeltevann må ikke renne inn mot bygningen, vann fra taknedløp må ledes bort. Fuktsikring er normalt ikke dimensjonert for å ta unna takvann. Det er ikke behov for strakstiltak, men viktig at man leder vann bort fra bygningen . Dette for å forhindre økt fuktbelastning på fundamenter/ grunnmur / kjeller. For å unngå fuktskader. Tomteforhold > Utvendige vann- og avløpsledninger: Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på utvendige avløpsledninger. Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på utvendige vannledninger. Utvendige vann og avløpsrør begynner å bli gamle og har oppnådd forventet brukstid. Disse kan være utsatt for gjengroing, korrosjon, setninger og redusert gjennomstrømming. Det er derfor påregnelig med skader på eldre avløpsanlegg. Når rørene må skiftes er vanskelig å angi eksakt, men utbedringer eller utskifting av anlegget må påregnes. Det er ikke behov for utbedringstiltak siden anlegget fungerer i dag, men ut ifra alder kan skader plutselig oppstå på eldre anlegg. Det må påregnes kostnader til ny VA ifbm. tilknytting av nytt avløpsanlegg. PUNKTER MED TILSTANDSGRAD 2 ? AVVIK SOM IKKE KREVER UMIDDELBARE TILTAK: Ingen punkter registrert. KONSTRUKSJONER SOM IKKE ER UNDERSØKT: Innvendig > Krypkjeller: Krypkjeller har ingen adkomstmulighet og derfor ikke nærmere vurdert innvendig. Spor av mus registrert, ukjent omfang. Krypekjeller/blindkjeller er en risikokonstruksjon, det vil si en konstruksjon som erfaringsmessig har høy skadefrekvens.

  Parkering
  På egen tomt.

  Forsikringsselskap
  Fremtind

  Polisenummer
  27927156

  Radonmåling
  Det gjøres oppmerksom på utleiers plikt til å radonmåle utleieenheter. Målt årsmiddelverdi skal være under 200 Bq/m3 (becquerel per kubikkmeter) i oppholdsrom. I tillegg skal tiltak for å redusere radonnivået alltid gjennomføres dersom det overstiger 100 Bq/m3. Selger har ikke foretatt radonmåling. Interessenter gjøres oppmerksom på at det som resultat av fremtidige målinger, vil kunne bli nødvendig å treffe radonreduserende tiltak. Slike eventuelle tiltak vil da måtte bekostes og utføres av kjøper. 

  Diverse
  Areal i salgsoppgaven er hentet i fra tilstandsrapporten. Fordelingen mellom primærrom (P-rom) og sekundærrom (S-rom) er basert på bruken av rommene på befaringstidspunktet. Rommenes bruk kan derfor være i strid med byggeforskriftene og/eller registrert/godkjent bruk.  Etter aksept av bud, vil eiendommens salgssum bli meddelt de som ev. måtte etterspørre denne. Eiendommens salgssum vil bli offentlig tilgjengelig ved overføring av hjemmel. Eiendommen vil ike bli ytterligere ryddet eller rengjort. og vil bli overlevert silk boligen var ved visning.

  Prisantydning inkl. omkostninger
  950 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 12 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 23 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 950 000,00))   40 792,- (Omkostninger totalt)   990 792,- (Totalpris inkl. omkostninger)   Vi gjør oppmerksom på at ovennevnte totalsum er beregnet ut fra kjøpesum tilsvarende prisantydning. Det tas forbehold om endring i gebyrer.

 • Oppvarming
  Oppvarming består av vedfyring og strøm. Pipe i teglstein. Ildsted er montert. Vedovn. Opplyst om tidligere pipebrann, pipe over 2. etasje er skiftet ut. Pipe er ikke kontrollert i dette område. Ildsted er ikke kontrollert eller funksjonstestet. Dersom beboelsesrom mangler oppvarming på visning følger det heller ikke med ovner i disse rommene ved overtagelse. Piper og ildsteder: Siste dato for tilsyn: 09.03.2021. Utført. Siste dato for feiing: 24.04.2020. Ikke utført. Anmerkninger: Tilsynet er utført i form av samtale på trappa (pga. sykdom/smittefare). Det er ikke tilsynets ansvar å avdekke alle feil/mangler. Det er eiers og brukers ansvar å dokumentere at alle forhold knyttet til brannvernet er i orden.

  Info strømforbruk
  Strømforbruk vil variere etter bruk og behov i hver enkelt familie. Strømkostnaden avhenger av hvilken strømavtale du har tegnet, samt hvilken leverandør som leverer strøm til din eiendom. Det må beregnes kostnader til både nettleie og forbruk.

  Energiklasse
  G

  Info energiklasse
  Alle som skal selge eller leie ut eiendom må som hovedregel energimerke boligen og fremskaffe en energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal på mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og eier er selv ansvarlig for at opplysningene er riktige. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket boligen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler.

 • Kommunale avgifter
  15000

  Kommunale avgifter år
  2023

  Info kommunale avgifter
  De kommunale avgiftene er opplyst som et årlig ca. beløp, og dekker, vann, avløp, renovasjon, feiegebyr og eiendomsskatt. Kommunale gebyrer fakturert på eiendommen i 2022: Vann og avløp 6600,- Renovasjon 2438,- Feiegebyr 650,- Eiendomsskatt 3768,- Eiendomsskattetakst 942200,- Det gjøres oppmerksom på at det kan forekomme variasjon i avgiftene som følge av eventuelle kommunale endringer av gebyr/ avgift. Kommunale gebyrer er en kombinasjon av forskudd, abonnement og enkeltgebyrer fakturert etter levert tjeneste. Kommunen kjenner ikke samlet gebyr for en eiendom for et år før året er omme. Disse opplysningene sammenstiller kostnader for fjoråret, med summer fordelt per fagområde. Tjenestene vil normalt ha en prisøkning hvert år, samt at forbruk på ulike tjenester kan variere fra år til år.

  Formuesverdi primær
  470696

  Formuesverdi primær år
  2021

  Formuesverdi sekundær
  1694505

  Formuesverdi sekundær år
  2021

  Andre utgifter
  Faste løpende kostnader: - kommunale avgifter og eiendomsskatt - strøm - tv/ internett - forsikring - generelle vedlikeholdskostnader - brøyting og vedlikehold av stikkvei inn til eiendommen og gårdsplass Disse kostnadene vil kunne variere avhengig av antall familiemedlemmer i husstanden, ønsket innetemperatur, egne fordelsavtaler, kanalvalg, hastighet på bredbånd, etc.

  Tilbud lånefinansiering
  Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Alliansen om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med megler for formidling av et uforpliktende tilbud om finansiering. Meglerforetaket kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester. 

 • Tinglyste heftelser og rettigheter
  På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver: 3407/16/25: 07.01.1904 - Dokumentnr: 900006 - Registrering av grunn Denne matrikkelenhet opprettet fra: Knr:3407 Gnr:16 Bnr:17 01.01.2020 - Dokumentnr: 1646758 - Omnummerering ved kommuneendring Tidligere: Knr:0502 Gnr:16 Bnr:25 Tinglyste dokumenter kan fåes ved henvendelse til megler. Megler oppfordrer interessenter til å lese samtlige tinglyste dokumenter før man eventuelt legger inn bud.

  Ferdigattest/brukstillatelse
  I følge opplysninger fra kommunen foreligger det ikke verken midlertidig bruktilllatelse eller ferdigattest på eiendommen, og plan- og bygningslovens formelle forutsetning for lovlig bruk av eiendommen kan derfor ikke dokumenteres. Som et utgangspunkt skal det foreligge ferdigattest. Det er innført bestemmelser i plan- og bygningsloven som sier at ferdigattest ikke vil bli gitt for oppførte bygg som er søkt før 1. januar 1998. Det kan dermed ikke søkes om ferdigattest for slike bygg. Dette betyr ikke at ulovlig oppførte bygg blir lovlige, men bare at byggesaken ikke lenger skal avsluttes med ferdigattest. Ferdigattest er ikke en bekreftelse på byggets tekniske kvalitet, men en bekreftelse på bygningsmyndighetenes avslutning av saken. Det foreligger melding om mindre byggearbeider fra 1986, angående opphøring av uthus. Ytterligere søknader/ vedtak/ godkjenninger/ bruks- eller fasadeendringer foreligger ikke. Dersom slike tiltak er utført på eiendommen uten å søke/ melde inn til kommunen vil dette bli kjøpers ansvar. Det er ikke mottatt byggetegninger. Megler har derfor ikke kunnet kontrollere hvorvidt dagens bygninger og planløsning (herunder formål/bruk) er godkjent eller er i samsvar med eventuelle godkjente tegninger og tiltak. Dette betyr videre at det kan være rom som er inntatt som primærrom/-areal i tilstandsrapport, men som ikke er godkjent for varig opphold. Ovennevnte medfører at man ikke vet hvor vidt eiendommen har lovlighetsmangler eller ikke. Konsekvenser av lovlighetsmangler er at kommunen for eksempel kan gi pålegg om tilbakeføring. Kommunen kan også innkreve tvangsmulkt frem til manglene er brakt i orden. Kjøper overtar ansvar og risiko for nevnte forhold. Kjøper påtar seg risikoen både for fremtidig bruk og eventuelle pålegg relatert til dette, herunder risikoen for om bruken ikke lar seg godkjenne, og alle kostnader forbundet med dette.       

  Vei, vann og avløp
  Eiendommen er tilknyttet offentlig veg, med privat stikkveg inn til eiendommen. Kjøper må beregne kostnader til brøyting og vedlikehold av stikkvei/ gårdsplass. Offentlig vannforsyning via private stikkledninger. Bygningen har ikke innlagt avløp. Avløp av gråvann er ført ut på terreng/grøft. Eiere har ikke kjennskap til løsning. Det er ikke installert toalett i boligen. Opplyst av eier: Ingen septiktank på eiendommen. Kommunen opplyser om tilknytningsplikt for vann og avløp i området, og kjøper oppfordres til å kontakte kommunen for ytterligere informasjon rundt disse forholdene. Kostnader rundt graving/ utbedring/ tilkobling mot det kommunale VA-nettet dekkes av kjøper. Kommentar fra kommunen: På eiendommer tilknyttet offentlig avløp og som er bebygd før ca. 1975 kan det være septiktank. Septiktanken er en del av det private stikkledningsanlegget og ansvaret for drift og vedlikehold, inkludert tømming, påhviler hjemmelshaver.

  Regulerings- og arealplanner
  Gjeldende arealplan med bestemmelser: Kommuneplanens arealdel (KP) 3407 KP2020- 2032 - Kommuneplanens arealdel 2020- 2032 med vedtaksdato 29.10.2020. Formål: Bebyggelse og anlegg, Nåværende boligbebyggelse Støysone: gul son iht T-1442 Faresone: Flomfare Kopi av reguleringskart og reguleringsbestemmelser kan sees hos megler, evt ta kontakt med kommunen for info. Kommentar fra kommunen: Arealplaner under arbeid: Forslag til endring av kommuneplanens arealdel er lagt ut til offentlig ettersyn, og forventes vedtatt i løpet av høsten. Interessenter oppfordres til å ta kontakt med kommunen for status i planen.

  Adgang til utleie
  Det er ikke kjent at det foreligger offentligrettslige regler som er til hinder for at hele eiendommen leies ut.

  Legalpant
  Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt og kommunale avgifter/gebyrer.

  Kommentar bo- og driveplikt
  Det er ikke bo- og driveplikt på eiendommen.

  Kommentar konsesjon
  Kjøper må undertegne på egenerklæring om konsesjonsfrihet da eiendommen er på over to mål.

  Kommentar odelsrett
  Det er ikke odel på eiendommen.

 • Lovanvendelse
  Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.    Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel.   Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2). Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.    Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet. Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtagelse. 

  Budgivning
  Budgivning i forbrukerforhold  Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form.   Budgivning utenfor forbrukerforhold  Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler.   Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.

  Omk. Kjøper beskrivelse
  950 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 12 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 23 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 950 000,00))   40 792,- (Omkostninger totalt)   990 792,- (Totalpris inkl. omkostninger)   Vi gjør oppmerksom på at ovennevnte totalsum er beregnet ut fra kjøpesum tilsvarende prisantydning. Det tas forbehold om endring i gebyrer.

  Omk. kjøper beløp
  40792

  Betalingsbetingelser
  Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon. Det forutsettes av skjøtet tinglyses på ny eier, med mindre det er tatt andre forbehold i budgivningen. 

  Hvitvaskingsreglene
  Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning.

  Personopplysningsloven
  Personopplysninger blir behandlet i samsvar med personopplysningsloven.

  Boligselgerforsikring
  Selger har tegnet boligselgerforsikring som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset oppad til MNOK 14. I den forbindelse har selger utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgivning.

  Boligkjøperforsikring
  Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 3 200/3 600/3 500 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.

  Meglers vederlag
  Det er avtalt provisjonsbasert vederlag tilsvarende kr. 60.000,- for gjennomføring av salgsoppdraget. I tillegg er det avtalt at oppdragsgiver skal dekke tilretteleggingsgebyr kr 13.900 ,- oppgjørshonorar kr 7.900 ,- og visninger kr 3.000 , -. Minimumsprovisjonen er avtalt til kr 60.000 ,-.  Meglerforetaket har krav på å få dekket avtalte utlegg/ vederlag i henhold til oppdragsavtale. Disse omfatter grunnbok, tinglyste avtaler, kommunal info, markedsføring, elektronisk signering og sikring. Dersom handel ikke kommer i stand har megler krav på å få dekket vederlag for utført arbeid med kr. 2.500,- pr time begrenset oppad til kr. 60.000,-.  Alle beløp er inkl. mva. 

Malin F. Enger

Megler

Malin F. Enger

46 80 18 71

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev