aktiv-eiendomsmegling
Fearnleys gate 23b, 3 etg.

Mosjøen Fearnleysgt. 23 B

Nedsatt pris! Byflata - 4-roms leilighet med garasje - Felles takterasse - Kontakt megler for visning

 • 1 750 000
 • BRA 82 m²
 • 3 soverom
 • PRISANTYDNING1 750 000
 • OMKOSTNINGER8 962
 • TOTALPRIS INKL. OMKOSTNINGER3 771 462
 • EIENDOMSTYPELeilighet
 • EIERFORMBorettslag
 • BYGGEÅR2 016
 • SOVEROM3
 • AREALP-rom 80 m²
 • ANDEL FELLESGJELD2 012 500
 • FELLESKOST./MND13 694
 • TOMT1 853 m²
 • EIERFORM TOMTEiet tomt
 • ENERGIMERKINGD
 • 1 750 000,- (Prisantydning)
  2 012 500,- (Andel av fellesgjeld)
  --------------------------------------------------------
  3 762 500,- (Pris inkl. fellesgjeld)

  Omkostninger
  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  202,- (Panteattest kjøper)
  480,- (Tinglysingsgebyr BRL-skjøte)
  480,- (Tinglysingsgebyr BRL - pantedokument)
  5 000,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  --------------------------------------------------------
  8 962,- (Omkostninger totalt)
  --------------------------------------------------------
  3 771 462,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Meld deg på visning!

Påmelding
3. etg.: Stue, kjøkken, bad/wc/vaskerom, entré, gang, 3 soverom + bod.

Fearnleysgt. 23 B, Nordland

 • Kun hvitevarer som er spesifikt angitt i salgsoppgaven, følger med. Dette gjelder uavhengig av om hvitevaren(e) eventuelt kan anses som integrerte.
  Bra vedlikeholdt leilighet med normalt bra standard.
  Eiendommen er gjennomgått av en bygningskyndig og det er utarbeidet en tilstandsrapport. Denne er vedlagt salgsoppgaven.
  Det er ingen anmerkninger på TG 2 og 3.
 • Andelsleiligheten ligger på Byflaten, ca. 300 m. øst for forretningssentrum i Mosjøen. Ca. 300 m. til barneskole, ca. 200 m. til videregående skole, banker og forretninger i Mosjøen sentrum.
  Utsikt mot Dolstadåsen, mot Skjervengan og ellers nærliggende bebyggelse.
 • Bebyggelsen på eiendommen består av tidligere forretningsbygg som i dag er seksjonert til forretning/kontor i 1.etasje og leiligheter i 2. og 3.etasje med tilsammen 10 leiligheter organisert i Borettslaget Fearnleysgt. 23. I tillegg oppført to garasjerekker i 2016 med tilsammen 10 garasjer.
 • Offentlig adkomst.
 • Yttervegger av betong utvendig utlektet og etterisolert med 20 cm. mineralull og innvendig utlektet og isolert med 5 cm. mineralull. Ytterveggene utvendig kledd med stående og liggende bordkledning, innvendig er ytterveggene kledd med gipsplater.
  Betongdekke med oppforet trekonstruksjon.
  Takkonstruksjonen isolert med 30 cm. mineralull. Taktekking av papptekking.

  Malte trevinduer med 2-lags glass i leiligheten. Persianere montert innvendig på enkelte vinduer. Malt balkongdør i tre med 2-lags glass, isolert hovedinngangsdør med malt glatt overflate.

  Balkong på ca. 7 m² med utgang fra stue
 • 3.et: 82 Bra

  Følgende rom inngår i primærareal: Alle rom unntatt bod.
 • VÅTROM
  Leilighetene i borettslaget ferdigstilt i 2016.
  Fliser på veggene i dusj, ellers malt glassfiberstrie på veggene i rommet. Fliser på gulv i rommet, med lokalt fall i dusjsonen. Målt 32 mm. fall til sluken målt fra topp slukrist til topp gulvflis ved dørstokk.
  Plastsluk i gulv i dusjsonen. Innmontert 1 dusj med dusjvegger i hjørne, 1 servant, 1 klosett med innebygd sisterne og opplegg for vaskemaskin. Baderomsinnredning i laminat utførelse med speil.
  Mekanisk avtrekk i rommet via balansert ventilasjonsanlegg i leiligheten.
  Hulltaking foretatt i skillevegg mellom entre og bad/wc/vaskerom mot dusjsonen på bad/wc/vaskerommet. Det ble ikke målt fukt i bunnsvillen i skilleveggen.

  KJØKKEN
  Kjøkkeninnredning i laminat utførelse fra Nygaards Trevarefabrikk og med laminat benkeplater. Innmontert komfyr, induksjon platetopp, oppvaskmaskin og kjøl/fryseskap. Komfyrvakt over platetoppen. Parkett på gulv, malingsstrie på veggene og med kitchenboard på vegger over benkeplatene, sparklet og malte gipsplater i himlingen. Kjøkkenhette via balansert ventilasjonsanlegg type Swegon CASA.

  Løs del av sokkel under innredning på vegg mot bad/wc/vaskerom. Mindre bruksskader/riper på parkettgulv og bruksskade/skruehull i vegg på stue

  TEKNISKE INSTALLASJONER
  Innvendige vannledninger i leiligheten av plastrør installert som rør-i-rør system med fordelingsskap i himlingen på bad/wc/vaskerom. Elektrisk vannstopp montert i kjøkkenbenk.
  Innvendige avløpsledninger i leiligheten av plast. Balansert ventilasjonsanlegg med varmegjenvinning type Swegon CASA, ventilasjonsaggregatet montert på kjøkken og med styretablå på kjøkken.
  Dørtelefonanlegg med muligheter for åpning av hovedinngangsdøren i 1.etasje. Innlagt kabel-TV med bredbånd internett i leiligheten. Sikringsfordeling med sikringsautomater montert i gang i leiligheten, 63 A hovedbryter, 1x25 A kurs, 8x16 A kurser og 1x10 A kurs. Det elektriske anlegget i leiligheten er utført som skjult installasjon. 6 kg. pulverapparat montert i entre, røykvarslere montert i gang utenfor soverommene og på stue, sprinkeldyser (sprinkleranlegg) montert i alle rommene i leiligheten.

  Vedlikehold av varmekablene i gulvene er andelshaverens ansvar. Dørtelefonanlegget og kabel-TV anlegget er en del av byggets felleskonstruksjoner hvor borettslaget har vedlikeholdsansvaret, tilstandsgrad er derfor ikke satt på konstruksjonen.
 • Varmeanlegg tilkoblet fjernvarme montert i kjelleren for oppvarming (radiatorer) og varmtvann. Radiatorer montert på stue/kjøkken og på soverommene. Varmekabler i gulv på bad/wc/vaskerom og i entre.
 • Flatt tomteareal opparbeidet med innkjørsel, parkeringsplasser og fortau mot gater. Alle arealer utenfor bygningene pålagt asfalt. Leilighetene er tilknyttet offentlig vann- og avløpssystem via private stikkledninger.
 • Garasje: Bra 18 m2.
  Garasjerekken fundamentert som plate på mark av betong og med ringmur av betong. Yttervegger av uisolert bindingsverk utvendig kledd med stående bordkledning. Pulttakkonstruksjon i tak tekket med profilerte stålplater. Innmontert leddport med elektrisk portåpner. Skillevegger mellom garasjeplassene av uisolert bindingsverk kledd med OSB-plater. Innlagt strøm i garasjen med lys og stikkontakt.

  Dårlig fall på terreng foran garasjen har ført til oppdemming og inntregning av vann på gulv i garasjen, og med fuktskader nederst på platekledning på skillevegg mellom garasjene. I befaringsrapport foretatt 12.09.2016 (datert 20.09.2016) ble disse problemene anmerket ovenfor utbygger, likeledes manglende undertak i garasjene som kan medføre kondens og lite fall i takkonstruksjonen. Utbedringer av påpekte feil var ikke gjennomført på takseringstidspunktet, men er under behandling av borettslagets styre
  I 2021 ble det inngått et makebytte mellom entreprenøren, utbygger av naboeiendommen og borettslaget vedrørende feilplassert garasjerekke. Garasjerekken mot nord ble flyttet i tomtegrensen mot sør. I forbindelse med dette arbeidet ble avløpet fra sluk utenfor garasjerekken kappet med konsekvens at sluken ikke fungerer og det demmes opp med vann utenfor garasjerekken. Pr. i dag er ansvarsforholdet for utbedring av dette forholdet under behandling i borettslagets forsikringsselskapet. Det samme gjelder for fuktskadene i de enkelte garasjene.
 • Offentlig adkomst.
  Offentlig vannforsyning fra kommunalt nett med private stikkledninger.
  Tilknyttet offentlig avløp med private stikkledninger.
 • Forretningsfører: MOSJØEN OG OMEGN BOLIGBYGGELAG
 • Vi oppfordrer alle til å sette seg inn i vedtekter, husordensregler, regnskap, budsjett og årsberetning. Dokumentene vil være tilgjengelig hos meglerforetaket. Det gjøres oppmerksom på at fellesgjeld og felleskostnader kan variere over tid som følge av beslutninger foretatt i borettslagets styre og/eller generalforsamling.
 • Medlemmer av borettslaget/boligbyggelaget har forkjøpsrett. Avklaring av forkjøpsrett og godkjenning fra borettslagets styre skjer i etterkant av salget.
 • Kjøper skal godkjennes av styret og har selv risikoen for at godkjennelse blir gitt. Styregodkjennelse kan ikke nektes uten saklig grunn.
 • Dyrehold er ikke tillatt iht. borettslagets vedtekter.
 • If...Skadeforsikring
  Polisenummer: SP1231149.4.1
 • Formuesverdi som primærbolig kr 680 874 per 31.12.20
  Formuesverdi som sekundærbolig kr 2 451 146 per 31.12.20
 • 13 694 pr. mnd. Oppgitt husleie er fra 1.1.23.Forretningsførsel, kommunale avgifter, eiendomsskatt, renovasjon, kabel-TV med bredbånd internett, bygningsfors., fellesstrøm,
  vedlikehold og vedlikehold av heis, snørydding, renhold fellesarealer og honorarer m.m.
  Borettslagsmodellen innebærer at en andelseier kan bli ansvarlig for felleskostnader andre andelseiere ikke betaler, herunder felleskostnader for usolgte andeler i et prosjekt. Enkelte borettslag er tilknyttet en sikringsordning som reduserer borettslagets risiko for tap på grunn av andelseiernes betalingsmislighold. En avtale om sikringsordning kan sies opp, være tidsbestemt og beløpsmessig avgrenset. Dette borettslaget er tilknyttet en slik ordning.  Opprinnelig innskudd er fra oppføringsår i 2016. Andel formue er angitt pr. 31.12.2021 og andel fellesgjeld er ajour pr. 10.02.2022. Første avdrag på borettslagets fellesgjeld skal betales 30.06.2024. Felleskostnader: De månedlige felleskostnadene utgjør kr. 10.168,-, og omfatter renter på andel fellesgjeld utgjør kr. 4.428,- pr.mnd og fellesutgiftene kr. 5.740,- pr.mnd. Felleskostnadene omfatter blant annet forretningsførsel, kommunale avgifter, eiendomsskatt, renovasjon, kabel-TV med bredbånd internett, bygningsforsikring, fellesstrøm, utvendig vedlikehold og vedlikehold av heis, snørydding, renhold fellesarealer, diverse lønn og honorarer, kontingenter, samt diverse gebyrer og driftsutgifter. Leilighetens SSB nr.: H0303
 • Andel fellesgjeld kr. 2 012 500,-.
  Andel formue 128 070,-,-
  Pr. 31.12.2021
 • Lånenr.: 12136013708, DNB Bank ASA
  Annuitetslån, 12 terminer per år.
  Rentesats per 31.03.2022: 2% pa.
  Antall terminer til innfrielse: 413
  Saldo per 31.03.2022: 16 844 000
  Andel av saldo: 2 012 500
  Første termin: 19.03.2018Neste avdrag: 19.08.2026 ( siste termin 19.08.2056 )
  Ut i fra dagens lånebetingelser vil neste avdrag som forfaller til betaling 19.08.2026 utgjøre ca kr 4 069,00 per måned for denne boligen
 • Borettslaget er tilknyttet en sikringsordning som dekker tap av felleskostnader.
 • Takstmann har stipulert årlige vedlikeholdskostnader til kr.10.000,-.
 • Det er utstedt ferdigattest på eiendommen.
 • Med godkjenning fra styret er utleie tillatt for inntil 3 år, dersom andelseier selv eller person nevnt i Borettslagsloven § 5-6 (1) nr. 3 har bebodd eiendommen i minst ett av de to siste årene.
 • Eiendommen er konsesjonsfri.
 • Det er ikke odel på eiendommen.
 • Etter aksept av bud, vil eiendommens salgssum bli meddelt de som ev. måtte etterspørre denne. Eiendommens salgssum vil bli offentlig tilgjengelig ved overføring av hjemmel.

  Lite eller manglende fall på terreng foran garasjen har ført til oppdemming og inntregning av vann på gulv i garasjen, og med fuktskader nederst på platekledning på skillevegg mellom garasjene. I befaringsrapport foretatt 12.09.2016 (datert 20.09.2016) ble disse problemene anmerket ovenfor utbygger, likeledes manglende undertak i garasjene som kan medføre kondens og lite fall i takkonstruksjonen. Utbedringer av påpekte feil var ikke gjennomført på takseringstidspunktet, men er under behandling av borettslagets styre.
 • Borettslaget har lovbestemt første prioritets pant i andelen for opptil 2 G (folketrygdens grunnbeløp). Pantet dekker borettslagets krav på felleskostnader samt andre krav borettslaget måtte få mot andelseieren. Kommunen har legalpant i eiendommen for eventuelle ubetalte kommunale skatte- og avgiftskrav.
 • Eiendommen ligger i et regulert område med formål bolig/forretning/kontor, detaljregulering for Fearnleysgt 23 vedtatt 18.06.2015.
 • Andelsnr. 10 Orgnr. 915919928 i Vefsn kommune
 • Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.
 • Partene skal signere kjøpekontrakt etter aksept av bud.
 • Overtakelse etter nærmere avtale med selger.
 • Selger har tegnet boligselgerforsikring som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset oppad til MNOK 10. I den forbindelse har selger utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgivning.
 • Det gjøres oppmerksom på at kjøper har anledning til å tegne Boligkjøperforsikring. Dette er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Les om denne på www.help.no og ta kontakt med oss for ytterligere informasjon.
 • Alle som skal selge eller leie ut bolig må som hovedregel energimerke boligen og fremskaffe en energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal på mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og eier er selv ansvarlig for at opplysningene er riktige. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket boligen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler
 • Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Det anbefales at hver budgivers første bud har en tilfredsstillende akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Ifølge eiendomsmeglingsforskriften § 6-3 første ledd har oppdragsansvarlig en plikt til å oppfordre oppdragsgiver til ikke å ta imot bud direkte fra budgiver, men henvise til oppdragstaker.
 • Budgivere oppfordres til å legge inn bud via «Trygg Budgivning». Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form.
 • Listen over løsøre og tilbehør utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund av 1. februar 2012 legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen er tilgjengelig hos oppdragsansvarlig samt på www.nef.no. Til orientering er det full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg.
 • Det følger av lov om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering at meglerforetaket er forpliktet til å foreta kundekontroll av begge parter i handelen. For oppdragsgiver skjer dette i forbindelse med inngåelse av oppdraget, og for kjøper på tidspunkt for kontraktsinngåelse. Dersom slik kundekontroll ikke kan gjennomføres, er meglerforetaket pålagt å avstå fra gjennomføring av oppgjøret. Partene er selv ansvarlig for eventuelle kostnader og ansvar dette kan medføre, uten at det kan anføres et kontraktsrettslig ansvar overfor meglerforetaket.
 • Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud. Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man kan gå ut ifra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel. Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen. Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.
 • Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Gruppen AS og konsernets produktselskaper om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med oppdragsansvarlig for et uforpliktende tilbud vedrørende finansiering. Meglerforretningene kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester.
 • Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.
 • Dersom annet ikke avtales, sendes skjøte/hjemmelsdokument for tinglysing i etterkant av overtakelse.
 • Brit Ryan
  Einar Wik
Merete Solvang

Megler

Merete Solvang

90 01 43 27

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev