aktiv-eiendomsmegling
Sjarmerende hytte som ligger usjenert og fint til i skogen
Sjarmerende hytte som ligger usjenert og fint til i skogen

BYGLAND Skåmedalsfeltet 26

Koselig hytte med idyllisk beliggenhet midt i skogen - 3 soverom og stor utestue

 • kr 990 000
 • BRA 99 m²
 • 3 soverom
 • Prisantydningkr 990 000
 • Omkostningerkr 41 792
 • Totalpris inkl. omkostningerkr 1 031 792
 • ObjektstypeFritidseiendom
 • EierformSelveier
 • Byggeår1972
 • Soverom3
 • ArealP-rom 58 m²
 • Tomt1 000 m²
 • Eierform tomtEiertomt
 • 990 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 12 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 24 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 990 000,00))   41 792,- (Omkostninger totalt)   1 031 792,- (Totalpris inkl. omkostninger)  

Meld deg på visning!

Påmelding
Velkommen til Skåmedalsfeltet 26! Her har du alt på ett plan. Hytten har 3 soverom oh stor terrasse som strekker seg rundt hytta
Aktiv har for salg en koselig og sjarmerende hytte med idyllisk beliggenhet midt i skogen. Hytta er fra 1972 og har stue, kjøkken, bad, toalettrom og 3 soverom. Det er også en stor utestue som strekker seg over to sider av hytta. I stua er det store vindusflater som slipper inn godt med dagslys. Her er det vedovn til oppvarming og plass til både spisegruppe og sittegruppe. Liten kjøkkenkrok med stekeovn, platetopp, vask og microbølgovn. Stort kjøleskap er plassert på hobbyrommet. Hovedsoverom har dobbelseng og utaang til utestue. Det er også to mindre soverom, med enkelseng. Bad har vask og dusjvegger/dusjhjørnet. Det er også et toalettrom som er plassert innenfor hobbyrommet. Her er det toalett og vask. Hytta her en fin beliggenhet, og med badeplass like ved.
Hytta har furugulv, panel vegger og tak som gir en skikkelig hyttefølelse

Skåmedalsfeltet 26, Agder

 • Arealbeskrivelse
  Frittstående bod med utedo
  Sekundærrom
  1. etasje: 15 kvm Bod og enkel utedo

  Fritidsbolig
  Bruksareal
  1. etasje: 99 kvm
  Primærrom
  1. etasje: 58 kvm Gang, stue, kjøkken, toalettrom, bad og 3 soverom
  Sekundærrom
  1. etasje: 41 kvm Verksted og større utestue  Tomt
  1000m²

  Beskrivelse av tomt
  Idyllisk tomt midt i skogen, med mye trær og små stier. Svak skråned naturtomt rundt hytta.

  Beliggenhet
  Ligger fint til i Skåmedalsfeltet som er et mindre hyttefelt som ligger ved Åraksfjorden. Ligger rundt 20 hytter i dette feltet. Kort vei når du tar av fra Setesdalsvegen,

  Adkomst
  Se vedlagte kart. Det vil bli satt opp visningsskilt ved fellesvisninger.

  Bebyggelse
  Fritidsboliger

  Byggemåte
  Maskinlaftet opprinnelig del med 58 mm tykkelse. Tilbygget deler er satt opp i vanlig reisverk med utvendig høvlet rundpanel. Taktekkingen er av pappshingel.

  Sammendrag selgers egenerklæring
  Har eid eiendommen siden 1973.

  Innhold
  Gang, stue, kjøkken, toalettrom, bad, 3 soverom, verksted/hobbyrom og større utestue. Det er også en frittstående bod med utedo.

  Standard
  Holder en normal standard ut ifra alder/konstruksjon. Bygget er jevnlig vedlikeholdt. Frittstående bod med utedo har gjennomgående lav standard. Bygget er gammelt og bærer preg av manglende vedlikehold og oppgraderinger. Taktekkingen er svært slitt og må byttes. Kledningen er slitt og ligger nær bakkenivå enkelte steder. Bygget vil ikke tåle større snøbelastning. Bad: panel i himling og på vegger. Vegger i dusjnisje er flislagt. Gulvet er flislagt med gulvlister. Rommet har panelovn som varmekilde. Rommet har innredning med nedfelt servant og dusjvegger/hjørne. Kjøkken: Furugulv, panel på vegger og panel i himling med spotter. Innredning med furufronter. Toalettrom: Gulvbelegg, panel i himling og på vegger. Innredning med servant og en do med underliggende kammer som må tømmes ved jevne mellomrom. Stue: furugulv, panel i himling og på vegger. Stuen har vedovn til oppvarming. Soverom: furugulv, panel i himling og på vegger. Eiendommen er gjennomgått av en bygningskyndig og det er utarbeidet en tilstandsrapport. Denne er vedlagt salgsoppgaven. Nedenfor følger informasjon om forhold som har fått TG 2 og TG 3. Forhold som har fått TG3: Utvendig > Taktekking Det er påvist skader eller avvik på selve taktekkingen. Nedbøyning av undertaket rett over inngangsparti nær gesimsen. Konsekvens/tiltak: Taktekkingen må skiftes eller utbedres. Selve tekkingen er av eldre dato og bærer preg av slitasje og elde. Våtrom > Sluk, membran og tettesjikt > Bad Det er påvist tegn på utettheter på våtrommet. Sluk er ikke tilgjengelig for inspeksjon. Ingen fuktsikring i overgangen gulv og vegg. Skulle det være en sluk under bunnkar i dusjnisje er denne ikke synlig for vurdering og renhold. Ingen sluk i restrende del av rommet. Konsekvens/tiltak: Våtrommets tettesjikt/membran står foran utbedring/utskiftning. Våtrom > Ventilasjon > Bad Rommet har ingen ventilasjon Konsekvens/tiltak: Mekanisk avtrekk og tilluft må etableres. Spesialrom > Overflater og konstruksjon > Toalettrom Toalettrom har ingen ventilering fra rommet, NS 3600 krever mekanisk avtrekk for å kunne gi TG 0/1. Konsekvens/tiltak: Mekanisk avtrekk bør etableres på toalettrom. Tomteforhold > Utvendige vann- og avløpsledninger Det er avvik: Det er ikke søkt om innlagt vann og utslipp tillatelse for grovvann. Tiltak: Det må søkes om innlagt vann og legge frem tiltak for håndtering av grovvann. Forhold som har fått TG2 - Avvik som krever umiddelbare tiltak: Utvendig > Nedløp og beslag Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på renner/nedløp/beslag. Konsekvens/tiltak: Overvåk tilstanden jevnlig. For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må beslag/renner/nedløp skiftes ut, men tidspunktet for når dette er nødvendig er vanskelig å si noe om. Anbefaler og bytte takrenner med tilhørende deler i samband med fornying av taktekkingen. Utvendig > Takkonstruksjon/Loft Det er avvik: Ingen inspeksjonsluke til øverste loftet i opprinnelig del. Tiltak: Anbefaler en inspeksjonluke til øverste loftet i opprinnelig del for muligheter for vurdering av dette ved jevne mellomrom. Utvendig > Dører - 2 Karmene i dører er værslitte utvendig og det er sprekker i trevirket. Konsekvens/tiltak: Det må foretas lokal utbedring. Gjennværende brukstid ansees som noe begrenset. Våtrom > Overflater Gulv > Bad Det er påvist avvik i krav til høydeforskjell/fall-løsning på våtrommet. Konsekvens/tiltak: Det må foretas utbedring av avviket. Tekniske installasjoner > Elektrisk anlegg Sikringsskapet er plassert på verksted og har merkede kurser. Ukjent alder på anlegget som ikke har åpenbare synlige skader/feil. 1. Foreligger det eltilsynsrapport de siste 5 år, og det er ikke foretatt arbeid på anlegget etter denne, utenom retting av eventuelle avvik i eltilsynsrapport (dvs en el-tilsynsrapport uten avvik)? -Nei 2. Er alle elektriske arbeider/anlegg i boligen utført av en registrert elektroinstallasjonsvirksomhet? -Ja 3. Er det elektriske anlegget utført eller er det foretatt tilleggsarbeider på det elektriske anlegget etter 1.1.1999? -Ja Eksisterer det samsvarserklæring? -Ukjent 4. Foreligger det kontrollrapport fra offentlig myndighet ? Det Lokale Eltilsyn (DLE) eller eventuelt andre tilsvarende kontrollinstanser med avvik som ikke er utbedret eller kontrollen er over 5 år? -Nei 5. Forekommer det at sikringene løses ut? -Nei 6. Har det vært brann, branntilløp eller varmgang (for eksempel termiske skader på deksler, kontaktpunkter eller lignende) i boligens elektriske anlegg? -Nei 7. Er det tegn til at det har vært termiske skader (tegn på varmgang) på kabler, brytere, downlights, stikkontakter og elektrisk utstyr? Sjekk samtidig tilstanden på elektrisk tilkobling av varmtvannsbereder, jamfør eget punkt under varmtvannstank -Nei 8. Er der synlig defekter på kabler eller er disse ikke tilstrekkelig festet? -Nei 9. Er det tegn på at kabelinnføringer og hull i inntak og sikringsskap ikke er tette, så langt dette er mulig å sjekke uten å fjerne kapslinger? -Nei 10. Finnes det kursfortegnelse, og er den i samsvar med antall sikringer? -Ja 11. Foreta en helhetsvurdering av det elektriske anlegget, dets alder, allmenne tilstand og fare for liv og helse. Bør det elektriske anlegget ha en utvidet el kontroll? -Ja En gjennomgang av noe eldre anlegg av fagfolk ved jevne mellomrom anbefales. Tomteforhold > Grunnmur og fundamenter Det er avvik: Ligger jordmasser i rundt pilarer av lecablokker som har lett for å gå i oppløsning ved kontakt med sur jord. Alle pilarer ble ikke sjekket på grunn av lav høyde under hytta. Tiltak: Jormasser som ligger inntil pilarer bør fjernes. Forhold som har fått TG2 - Avvik som ikke krever umiddelbare tiltak: Utvendig > Veggkonstruksjon Det er avvik: Kledningen ligger nær bakkenivå enkelte steder og dermed fare for oppsug av fuktighet. Tiltak: En del vedlikehold må beregnes med enkelte oppgraderinger/utskiftninger poå noe sikt på grunn av slitasje og elde. Avstand til terreng bør endres for å unngå skader. Innvendig > Etasjeskille/gulv mot grunn Målt høydeforskjell på over 15 mm gjennom hele rommet. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. Konsekvens/tiltak: For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må høydeforskjeller rettes opp. Det vil imidlertid sjelden være økonomisk rasjonelt som et enkeltstående tiltak i en bolig som dette. Dersom boligen en gang skal renoveres, kan man vurdere slike tiltak. Innvendig > Radon Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre. Konsekvens/tiltak: Det bør gjennomføres radonmålinger. Kjøkken > Avtrekk > Kjøkken Det er manglende forsert mekanisk avtrekk fra kokesone i kjøkkenet. Konsekvens/tiltak: Mekanisk avtrekk bør etableres. Tekniske installasjoner > Varmtvannstank Konsekvens/tiltak: Det bør etableres tilfredsstillende el-tilkobling etter gjeldende forskrift.

  Innbo og løsøre
  Bransjens liste over løsøre og tilbehør legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen følger vedlagt salgsoppgaven. Det er full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse.

  Hvitevarer
  Kun hvitevarer som er spesifikt angitt i salgsoppgaven, følger med. Dette gjelder uavhengig av om hvitevaren(e) eventuelt kan anses som integrerte.

  Parkering
  På egen gårdsplass.

  Radonmåling
  Det gjøres oppmerksom på utleiers plikt til å radonmåle utleieenheter. Målt årsmiddelverdi skal være under 200 Bq/m3 (becquerel per kubikkmeter) i oppholdsrom. I tillegg skal tiltak for å redusere radonnivået alltid gjennomføres dersom det overstiger 100 Bq/m3. Selger har ikke foretatt radonmåling. Interessenter gjøres oppmerksom på at det som resultat av fremtidige målinger, vil kunne bli nødvendig å treffe radonreduserende tiltak. Slike eventuelle tiltak vil da måtte bekostes og utføres av kjøper. 

  Diverse
  Etter aksept av bud, vil eiendommens salgssum bli meddelt de som ev. måtte etterspørre denne. Eiendommens salgssum vil bli offentlig tilgjengelig ved overføring av hjemmel.

  Prisantydning inkl. omkostninger
  990 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 12 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 24 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 990 000,00))   41 792,- (Omkostninger totalt)   1 031 792,- (Totalpris inkl. omkostninger)  

 • Oppvarming
  Vedovn i stue og elektrisk oppvarming.

  Energiklasse
  unknown

 • Kommunale avgifter
  2434

  Info kommunale avgifter
  De kommunale avgiftene omfatter enovasjonsgebyr samt feie- og tilsynsavgift. Det gjøres oppmerksom på at det kan forekomme variasjon i avgiftene som følge av forbruk og eventuelle kommunale endringer av gebyr/avgift

  Info om eiendomsskatt
  Ingen eiendomsskatt.

  Formuesverdi sekundær
  188944

  Formuesverdi sekundær år
  2021

  Andre utgifter
  Utover det som er nevnt under punktet «kommunale avgifter», påløper kostnader til for eksempel strøm, fyring/brensel, forsikring, innvendig/utvendig vedlikehold og abonnement til tv og internett.

  Tilbud lånefinansiering
  Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Alliansen om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med megler for formidling av et uforpliktende tilbud om finansiering. Meglerforetaket kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester. 

 • Tinglyste heftelser og rettigheter
  På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver: 4220/34/49: 29.03.2012 - Dokumentnr: 256258 - Jordskifte Jordskiftesak 0900-2011-0020 Skomedal
  Aust-Agder jordskifterett
  Overført fra: Knr:4220 Gnr:34 Bnr:49 F
  Gjelder denne registerenheten med flere
  16.03.2022 - Dokumentnr: 296192 - Bestemmelse om medlemskap i velforening/huseierforening 18.08.1972 - Dokumentnr: 101925 - Registrering av grunn Denne matrikkelenhet opprettet fra:
  Knr:4220 Gnr:34 Bnr:5
  01.01.2020 - Dokumentnr: 1548156 - Omnummerering ved kommuneendring Tidligere: Knr:0938 Gnr:34 Bnr:49
  10.09.2001 - Dokumentnr: 16137 - Bestemmelse om veg Rettighet hefter i: Knr:4220 Gnr:34 Bnr:5
  Rettighet hefter i: Knr:4220 Gnr:34 Bnr:100
  Gjelder denne registerenheten med flere


  Ferdigattest/brukstillatelse
  Som et utgangspunkt skal det foreligge ferdigattest. Det er innført bestemmelser i plan- og bygningsloven som sier at ferdigattest ikke vil bli gitt for oppførte bygg som er søkt før 1. januar 1998. Det kan dermed ikke søkes om ferdigattest for slike bygg. Dette betyr ikke at ulovlig oppførte bygg blir lovlige, men bare at byggesaken ikke lenger skal avsluttes med ferdigattest. Det skal uansett foreligge midlertidig brukstillatelse. Midlertidig brukstillatelse er en forutsetning for at et tiltak kan tas i bruk. Manglende midlertidig brukstillatelse betyr da rent formelt at bygget ikke er lovlig tatt bruk. 

  Vei, vann og avløp
  Det er ikke søkt om innlagt vann og utslippstillatelse for grovvann.

  Regulerings- og arealplanner
  Kopi av reguleringskart og reguleringsbestemmelser kan sees hos megler.

  Adgang til utleie
  Det er ikke kjent at det foreligger offentligrettslige regler som er til hinder for at hele eiendommen leies ut.

  Legalpant
  Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt og kommunale avgifter/gebyrer.

  Kommentar bo- og driveplikt
  Det er ikke bo- og driveplikt på eiendommen.

  Kommentar konsesjon
  Erverv av eiendommen er konsesjonsfritt.

  Kommentar odelsrett
  Det er ikke odel på eiendommen.

 • Lovanvendelse
  Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.    Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel.   Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2). Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.    Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet. Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtagelse. 

  Budgivning
  Budgivning i forbrukerforhold  Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form.   Budgivning utenfor forbrukerforhold  Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler.   Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.

  Omk. Kjøper beskrivelse
  990 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 12 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 24 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 990 000,00))   41 792,- (Omkostninger totalt)   1 031 792,- (Totalpris inkl. omkostninger)  

  Omk. kjøper beløp
  41792

  Betalingsbetingelser
  Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon. Det forutsettes av skjøtet tinglyses på ny eier, med mindre det er tatt andre forbehold i budgivningen. 

  Hvitvaskingsreglene
  Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning.

  Personopplysningsloven
  Personopplysninger blir behandlet i samsvar med personopplysningsloven.

  Boligselgerforsikring
  Selger har ikke kunnet tegne boligselgerforsikring på boligen i henhold til vilkår. Selger har likevel utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgivning.

  Boligkjøperforsikring
  Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 3 200/3 600/3 500 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.

  Meglers vederlag
  Det er avtalt provisjonsbasert vederlag tilsvarende 3,60% av kjøpesum for gjennomføring av salgsoppdraget. I tillegg er det avtalt at oppdragsgiver skal dekke tilretteleggingsgebyr kr. 16.550,- oppgjørshonorar kr. 5.000,- og visninger kr. 2.500, -. Minimumsprovisjonen er avtalt til kr. 52.250,-.  Meglerforetaket har krav på å få dekket avtalte utlegg i henhold til oppdragsavtale. Dersom handel ikke kommer i stand har megler krav på å få dekket alle utlegg.  Alle beløp er inkl. mva. 

Tommy Svendsen

Megler

Tommy Svendsen

46 43 22 23

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev