aktiv-eiendomsmegling
Velkommen til Denja Hage! Flotte moderne leiligheter med sentral beliggenhet.

Larvik Yttersøveien 21

Denja Hage - 16 flotte nye leiligheter med solrike balkonger. Garasje og Heis. 13 solgt! Innflytting nærmer seg.

 • 1 620 000
 • BRA 77.7 m²
 • 2 soverom
 • PRISANTYDNING1 620 000
 • OMKOSTNINGER-
 • TOTALPRIS INKL. OMKOSTNINGER4 314 000
 • EIENDOMSTYPEProsjekter
 • EIERFORMBorettslag
 • BYGGEÅR2 021
 • SOVEROM2
 • AREALP-rom 74.1 m²
 • ANDEL FELLESGJELD2 694 000
 • FELLESKOST./MND7 616
 • EIERFORM TOMTFellestomt
 • 1 620 000,- (NB: prisen er fast)
  2 694 000,- (Andel av fellesgjeld)
  --------------------------------------------------------
  4 314 000,- (Pris inkl. fellesgjeld)

  Omkostninger

  --------------------------------------------------------
  4 314 000,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument.

Meld deg på visning!

Påmelding

Yttersøveien 21, Vestfold og telemark

 • Denja Hage er et utbyggingsprosjekt som skal bygges i flere trinn - totalt er det planlagt 73 leiligheter fordelt på 5 bygg. 1. salgstrinn består av prosjektets bygg A som inneholder 16 leiligheter fordelt på 4 etasjer samt parkeringskjeller. Boligene vil bli solgt som andelsleiligheter tilknyttet Denja Hage bygg A og B borettslag, som blir stiftet før innflytting. Borettslaget blir eier av eiendommer som skilles ut fra gnr. 2005, bnr. 761. Borettslagets organisasjonsnummer, andelsnummer samt endelig adresse vil bli tildelt før innflytting. 2. salgstrinn vil bestå av bygg B som er tilsvarende bygg A. Dette vil bli lagt ut for salg og ferdigstilt noe senere enn bygg A.

  Se www.denjahage.no for nærmere informasjon om prosjektet.
  På prosjektets hjemmeside ligger prospekt og informasjon om prosjektet nedlastbart.
  Man kan også bruke boligvelgeren på nettsiden til å orientere seg om de ulike leilighetene sin beliggenhet i bygget.
 • Forkjøpsretten for medlemmer i LABO er avklart. Nå gjelder "førstemann til mølla" prinsippet. Byggingen er godt i gang og forventet overlevering av leilighetene i bygg A er satt til perioden mai/juni/juli 2023.
 • Prosjektet har en flott beliggenhet sentralt på Hovland. Hovland er et veletablert boligområde rett utenfor Larvik sentrum. Her er det kort vei til både skoler og barnehager. Til Hedrum Ungdomsskole er knappe 200 meter, og til Fagerli skole er det rundt en kilometer. Fagerli er en helt ny barneskole, og dette går for å være en av Norges flotteste skoler. I nærområdet er det en lang rekke tilbud til både store og små. På Nanset er det et aktivt idrettsmiljø, og her er det aktivitet sent og tidlig. Det -finnes et mangfold av lag og foreninger for den som vil være sosial. Området byr også på unike turmuligheter. Bøkeskogen er velkjent for de fleste, men det er flere perler. Vestmarka, som faktisk ligger rett nord for Denja Hage, et tureldorado sommer som vinter. Om vinteren er det milevis av velpreparerte løyper takket være Nanset IF sin innsats, og lysløypa er flittig brukt av ivrige barn og voksne til klisterfargen er mørkerød. Sommerstid er det populært å legge turen innom Padlehytta ved Farrisvannet, eller hele veien til Lauvesetra, og bli belønnet med rømmevafler og kaffe. Vestmarka og Farrisvannet er verdt mange besøk. Om du vil til byen, er det en fin sykkeltur til Larvik sentrum, eller om du hopper på buss nr 210 som stopper rett over gata.
 • Adkomst til Denja Hage vil være direkte fra Yttersøveien. Ved ferdigstillelse av hele Denja Hage vil det også være etablert adkomst fra Sagaveien.
 • Lyse og luftige boliger med godt gjennomtenkte planløsninger har vært arkitektens hovedfokus i Denja Hage. Gode rom med mye lysinslipp, kombinert med det faktum at boligene er gjennomgående, gjør dette til boliger som det vil være enkelt å trives i. Alle leilighetene får uteplass på to sider av bygget. Det er lagt vekt på at Denja Hage skal være et praktisk og innbydende sted å bo, med robuste og varige materialer som krever lite vedlikehold. Leilighetene leveres med god standard og det er valgt kjøkken med god kvalitet fra HTH med integrerte hvitevarer. På gulvene i leilighetene leveres det parkett, veggene blir slette malte flater. Badene blir flislagt og vil få gode løsninger.
  For detaljer henvises det til byggebeskrivelsen.
 • Bygg A vil bestå av 16 andelsleiligheter, organisert i et borettslag. Alle leilighetene får en garasjeplass og en sportsbod på ca. 5 kvm. på kjellerplan/ under bakkenivå og med heis til etasjene. Se for øvrig byggebeskrivelsen.
 • Arealberegningene er angitt i henhold til målereglene i Norsk Standard Veileder til NS 3940 og retningslinjer for arealmåling. Arealene som er oppgitt er bruksareal (BRA), som er boligens areal innvendig målt ved boligens omsluttede vegger, inklusive innvendige vegger, boder og sjakter, men ikke medregnet yttervegger. Summen av de oppgitte romstørrelser på plantegningene samsvarer ikke med boligens totale BRA som følge av at innvendige vegger og for eksempel innkassing av ventilasjon ikke er medtatt i denne sammenheng. Det tas forbehold om at mindre arealavvik kan forekomme, da det oppgitte beregnede areal er basert på tegninger.
 • Borettslagets fremtidige eiendommer fradeles gnr. 2005, bnr. 761, tomtenes størrelse er dermed ikke kjent på nåværende tidspunkt (totalareal for hele tomten som skal bebygges er 11907 kvm, denne vil bli delt opp i flere gnr/bnr). Denja Hage bygg A og B borettslag blir hjemmelshaver av sin del disse eiendommene før innflytting. Tomten opparbeides i henhold til de krav som fremgår av reguleringsbestemmelsene i forhold til opparbeidelse av veier, parkering, gangstier, lekeplasser, grøntareal og felles uteområder. Utomhusplan slik den er presentert i salgsoppgaven er veiledende, men det må forventes endringer i denne da detaljprosjektering ikke er fullført. Borettslagets eiendom er hovedsakelig fellesareal. Leilighetene i 1. etasje har eksklusiv bruksrett til uteoppholdsarealer ved terrasser, benevnt hage i salgstegningene, samt avgrenset uteplass til hver leilighet på svalgang. Midtleilighetene i 2.-4. etasje får eksklusiv bruksrett til uteplasser på svalganger som vist på salgstegningene.

  Utvendige arealer vil kunne bli ferdigstilt, og overtakelsesforretning på disse arealene avholdt, etter overtakelse av leiligheten. Dersom de utvendige arealene i tilknytning til bygg A ikke er ferdigstilt ved overtakelse av leiligheten, kan kjøper holde tilbake 3 % av kjøpesummen på meglers klientkonto dersom annet beløp ikke er avtalt. Ev. gjenstående arbeid skal utføres så snart arbeidet praktisk kan utføres av hensyn til årstid. Selger er forpliktet til å ferdigstille arbeidet og fremskaffe ferdigattest innen rimelig tid og senest før den midlertidige brukstillatelsen er utløpt. Når borettslaget er etablert og overtakelse av fellesarealer skal foretas, vil selger innkalle styret til overtakelsesforretning for borettslagets fellesarealer. Straks ev. gjenstående arbeider i tilknytning til bygg A er gjennomført skal ev. tilbakeholdt beløp utbetales selger. Det må forventes at det gjenstår arbeider på fellesarealer i tilknytning til bygg B og øvrig del av prosjektet.
 • Alle leilighetene får en parkeringsplass i felles parkeringsanlegg i underetasjen. Ellers godt med biloppstillingsplasser utendørs.
 • Det leveres en bod i underetasje til hver leilighet. Boden er ca 5 kvm.
 • Leilighetene leveres med TV/internett inkludert i felleskostnadene
 • Leilighetene leveres med balansert ventliasjon.
 • Det vil bli gitt mulighet for å gjøre individuelle tilpasninger i egen bolig for kjøpere som kjøper på et tidlig tidspunkt. Kjøper har under ingen omstendigheter rett til å kreve utført endring/tilleggsarbeid, herunder avbestillinger, som endrer selgers vederlag med mer enn 15%, arbeider som vil føre til ulemper for selger som ikke står i forhold til kjøpers interesse i å få utført arbeidene, arbeider som hindrer rasjonell fremdrift, eller arbeider som berører rammetillatelsen. Det vises til bustadoppføringslovas §9 og 42. Alle kjøpere vil bli invitert til å delta på et møte hvor nærmere informasjon om mulighetene for tilvalg blir gitt. Det er en forutsetning at endringene er i samsvar med kravene som fremkommer av gjeldende teknisk forskrift. Ev. tilleggs bestillinger og endringer skal avtales skriftlig og faktureres av utbygger når arbeidet er utført og innbetales meglers klientkonto innen overtagelse.
 • Boligens totalpris er innskuddet du betaler i tillegg til din andel av borettslagets fellesgjeld. Du må selv ordne finansiering av kjøpesummen ved å bruke egenkapital og/ eller ved å ta opp lån. Din del av fellesgjelden overtar du automatisk når du blir eier av boligen. Du står helt fritt til å nedbetale på fellesgjelden på boligen din dersom du ønsker dette. Renter og gjeld er fradragsberettiget på selvangivelsen, og LABO sørger for at dette ivaretas.

  For priser - se prisliste hvor innskudd, andel fellesgjeld, stipulerte lånekostnader, stipulerte felleskostnader, stipulerte avdrag etter endt avdragsfri periode, lånebetingelser, IN-ordning og finansieringseksempler er beskrevet. Mer om dette kan leses på https://www.labo.no/fordeg/beboerinfo/spoersmaal-og-svar/)

  I tillegg betaler kjøper følgende omkostninger:
  Tinglysningsgebyr for overføring av hjemmel: kr. 480,-
  Evt. tinglysningsgebyr pr. pantedokument: kr. 480,-
  Grunnboksutskrift: kr. 172,-
  Kjøper innbetaler også andelskapital kr. 5 000,- før overtagelse.
  Samlet andelskapital vil utgjøre borettslagets formelle egenkapital når borettslaget tar over drift av eiendommen.
 • Felleskostnadene vil avhenge av hvilke tjenester borettslaget ønsker utført i felles regi og fordeles iht. vedtektene. I prislisten er felleskostnadene stipulert. Felleskostnadene er tenkt å inkludere bla.: kommunale avgifter, bygningsforsikring, TV/internett, løpende drift og vedlikehold av bygningen, fellesarealer og utearealer mm. Kostnadene er beregnet på gjeldende prisnivå i 2021. Således må det påregnes en justering av disse ved innflyttingstidspunktet.
 • 10% av den totale kjøpesummen innbetales meglers klientkonto ved signering av kjøpekontrakt etter at vedtak om byggestart er -gjort og selger/utbygger har stilt nødvendige garantier. Forskuddet skal være fri egenkapital og det kan ikke tas pant i den kjøpte leiligheten for forskuddsbeløpet. Resterende innskudd, samt omkostninger, andelskapital og ev. regning for tilleggsarbeider innbetales meglers klientkonto innen overtagelse. Ved overtagelse overtas andelens fellesgjeld. Alle innbetalinger fra kjøper blir stående på meglers klientkonto inntil overtagelse, alternativt kan selger kreve beløpet utbetalt fra megler mot å stille garanti ihht. bustadoppføringslovas §47. Eventuelle renter av forskuddsbeløpet tilfaller kjøper frem til garanti er stiltog til selger etter at garantien er stilt. Dersom selger ikke velger å stille garanti vil forskuddsbetalingen bero på meglers klientkonto inntil skjøte er tinglyst på kjøper.
 • Boligene vil bli en del av Denja Hage bygg A og B borettslag. Larvik Boligbyggelag (LABO) vil sørge for stiftelse av borettslaget, sørge for tinglysning av fellesobligasjon for innskudd og fellesgjeld, avholde generalforsamling slik at borettslaget kommer i ordinær drift og senere være borettslagets forretningsfører.
 • Larvik Boligbyggelag
 • Det er utarbeidet et utkast til vedtekter for borettslaget. Disse er bindende for kjøper men selger kan endre disse før overtagelse. Vedtektene er et vedlegg til salgsoppgaven og inneholder viktig informasjon om organiseringen/ eierformen. Det er viktig at en gjør seg kjent med disse før det inngås avtale om kjøp.
 • Det er pt. ikke fastsatt regler for dyrehold i borettslaget. Når borettslaget er etablert og i drift vil det være opp til borettslaget å etablere evt. regler for dyrehold.
 • Med godkjenning fra styret er utleie tillatt for inntil 3 år, dersom andelseier selv eller person nevnt i Borettslagsloven § 5-6 (1) nr. 3 har bebodd eiendommen i minst ett av de to siste årene.
 • Hele byggeprosjektet vil bli fullverdiforsikret frem til overtakelse. Forsikringen gjelder også materialer som er tilført leiligheten, jf. bustadoppføringslova § 13 siste ledd. I brann- eller annet skadetilfelle, tilfaller erstatningssummen selger som snarest mulig plikter å gjenopprette skaden. Etter overtakelse vil borettslaget tegne egen forsikring for bygningene som inngår i borettslaget. Selger skal se til at borettslaget har tegnet slik forsikring før selger avvikler sin forsikring. Kjøper tegner egen innbo- og løsøreforsikring fra overtakelse.

  Borettslaget vil være forsikret mot tap av felleskostnader gjennom Borettslagenes Sikringsordning AS. Dette betyr at du er sikret mot å betale for naboens felleskostnader dersom vedkommende ikke overholder sine økonomiske forpliktelser. Selger er ansvarlig for å dekke felleskostnadene for ev. leiligheter som ikke er solgt ved ferdigstillelse.
 • Leiligheten leveres fri for pengeheftelser med unntak av borettslagets legalpant for forfalte felleskostnader og andre krav som følger av borettslagsforholdet iht. borettslagsloven § 5-20. Pantet er begrenset oppad til 2G (G = folketrygdens grunnbeløp).

  Andel fellesgjeld følger leilighetene.

  Det er ikke tinglyst servitutter av betydning. Kjøper aksepterer at det på eiendommen kan påheftes servitutter/erklæringer som måtte bli påkrevd av offentlig myndighet, deriblant erklæring som regulerer drift og vedlikehold av fellesområder, og drift og vedlikehold av energi nettverk m.m.

  Kjøper plikter å rette seg etter borettslagets vedtekter og evt. ordensregler.

  Alle kjøpere må være / bli medlem i Larvik Boligbyggelag ved innflytting.
 • De prosjekterte boligene vil bli organisert i Denja Hage bygg A og B borettslag. Andelsnummer vil bli tildelt når prosjektet nærmer seg ferdigstillelse/innflytting og borettslaget blir etablert. Borettslaget vil bli eier av eiendommer som fradeles fra gnr. 2005, bnr. 761 i Larvik kommune - det vil bli en eiendom pr. bygg samt en eiendom for fellesarealer i borettslaget. Videre vil det opprettes en eiendom for felles intern vei, gjesteparkering og avfallsanlegg - dette som realsameie med øvrige borettslag i Denja Hage
 • Leiligheten vil være tilknyttet offentlig vei, vann og avløp. Intern vei i Denja Hage er privat. Alle arbeider og kostnader forbundet med etablering er inkludert i kjøpesummen.
 • Eiendommen er regulert til boligområde ref. reguleringsplan med bestemmelser for Yttersøveien 21, vedtatt 13.05.2020. Omfattes også av kommunedelplan for Larvik by 2015-2027. Det pågår arbeid med kommunedelplan for Larvik by 2020-2032 samt reguleringsplan for Hovlandbanen.
 • Konsesjonsfritt. Det er ikke boplikt i denne delen av Larvik kommune.
 • Leilighetene selges iht. bestemmelsene i bustadoppføringslova. Etter ferdigstillelse kan boligene selges etter bestemmelsene i Avhendingslova.
 • Selger tar forbehold om at det må selges 10 av 32 enheter (i bygg A og/eller B) før byggestart kan besluttes, samt at tilfredsstillende finansiering oppnås. Videre tar selger forbehold om at det oppnås nødvendige offentlige godkjenninger for prosjektet slik det er presentert og i tråd med selgers planer. Forbeholdene skal være avklart eller slettet innen 30.11.2021. Dersom overnevnte forbehold ikke er avklart innen fristen kan selger velge å ikke realisere prosjektet.

  Ved eventuell senere avklaring endres ferdigstillelsestidspunkt/innflyttingstidspunkt tilsvarende. Kjøper kan innen en uke etter 30.11.2021 skriftlig rekke seg fra avtalen dersom ikke selger har avklart/ slettet sine forbehold.

  Dersom selger gjør forbehold gjeldende eller forbehold ikke er slettet innen fristen slik at kjøper velger å trekke seg, skal selger tilbakebetale forskuddsbeløpet inklusive opptjente renter. Utover dette har partene intet økonomisk ansvar overfor hverandre.
 • Selgeren skal levere arbeidet med normal håndverksmessig kvalitet.

  Selger er ikke ansvarlig for mangler som har sin årsak i normal krymping av betong, treverk eller plater og derav påfølgende sprekkdannelser og riss i tapet, maling, parkett eller lignende.

  Med dagens tette og miljøvennlige boliger kan det være fare for heksesot inne i leilighetene. Dette kan ikke selger holdes ansvarlig for. Alle lellighetene bør ventileres godt særlig høst og vinter de første årene man bør i tillegg være forsiktig med bruk av gass og levende lys.

  Selger tar forbehold om at insekter/smådyr som maurog skjeggkre kan forekomme i boligen, og tar ikke ansvar for dette.

  Generelle beskrivelser av prosjektet i salgs- og markedsføringsmateriell vil ikke passe for alle boliger. Kjøper oppfordres derfor særskilt til å vurdere solforhold, utsikt, beliggenhet i forhold terreng og omkringliggende eksisterende og fremtidig bygningsmasse m.m. før avtale om kjøp inngås.

  Alle illustrasjoner, 3D animasjoner, skisser, «møblerte» plantegninger m.m. er kun av illustrativ art og ment å danne et inntrykk av den ferdige bebyggelsen. Det kan dermed ikke anses som en nøyaktig fremstilling av endelig leveranse, innredning eller eksakt plassering i terreng.

  Inntegnet utstyr/inventar medfølger ikke, med unntak av hvitevarer på kjøkken, og det kan derfor fremkomme elementer i presentasjonsmaterialet som ikke inngår i leveransen.

  Alle opplysninger i denne salgsoppgaven er gitt med forbehold om rett til endringer som er hensiktsmessige og nødvendige, forutsatt at dette ikke i vesentlig grad forringe prosjektets eller boligens kvalitet i vesentlig grad. Det samme gjelder de endringer som må gjøres som følge av kommunens byggesaksbehandling og krav i ramme- og igangsettingstillatelser eller andre offentlige tillatelser. Slike endringer vil ikke være en mangel og kjøper aksepterer, uten krav på prisavslag eller erstatning, at utbygger har rett til å foreta endringer med hensyn til konstruksjon, materialvalg, innredningsvalg, fargevalg og arkitektoniske og tekniske løsninger herunder mindre endringer av planløsninger/areal eller lignende.

  Det tas spesielt forbehold om endringer og justeringer som er hensiktsmessige og nødvendige for plassering av sjakter og kanaler, herunder innkassinger av kanaler/føringer som ikke er vist på tegningene. Det kan dermed være avvik mellom de planskisser, planløsninger og tegninger som er presentert i prospektet, og den endelige leveransen. Slike avvik utgjør ingen mangel ved selgers leveranse som gir kjøper rett til prisavslag eller erstatning.

  Dersom det er avvik mellom tegninger i prospekt /internettside og byggebeskrivelsen i den endelige kontrakt med kjøper, vil byggebeskrivelsen ha forrett og omfanget av leveransen er begrenset til denne. Det vises for øvrig til salgstegninger og kjøpekontrakt med vedlegg.

  Tegningene i prospektet bør ikke benyttes som grunnlag for eksempelvis møbelbestilling, både fordi endringer vil kunne forekomme og fordi målestokkavvik vil kunne forekomme ved trykking/kopiering.

  Ved endring i lov eller forskrift, nye offentligrettslige krav eller vedtak som regulerer forhold knyttet til selgers ytelse og det blir nødvendig å gjennomføre vesentlige endringer på bakgrunn av dette, plikter selger å så langt det er praktisk mulig, informere kjøper om slike endringer.

  Det gjøres oppmerksom på at utomhusplanen i salgsprospektet ikke er ferdig detaljprosjektert. Forstøtningsmurer, fallsikringer, belysning, fordelerskap, lekeapparat, benker m.m., kummer og lignende vil bli plassert slik det finnes hensiktsmessig i forhold til terrenget. Det tas forbehold om nivåforskjell mellom terrasse og uteareal tilknyttet leiligheter i 1 etasje. Dette vil bli løst med trapp.

  Kjøper må akseptere at borettslagets styre skal representere alle andelseierne ved overtakelse av fellesarealene.

  Gjennomføring av et stort byggeprosjekt i flere trinn vil blant annet på grunn av løpende byggevirksomhet, kunne medføre enkelte ulemper for beboerne inntil ferdigstillelse av samtlige byggetrinn, samt kunne medføre endringer i fremtidige byggetrinn.

  Selger tar forbehold om å foreta endringer/ omreguleringer av omkringliggende bebyggelse.

  Selger står fritt til å akseptere eller avslå ethvert bud.

  Selger forbeholder seg retten til å disponere/selge/leie ut ekstra p-plasser på borettslagets grunn. Bestemmelser vedrørende dette vil bli vedtektsfestet.

  Selger forbeholder seg retten til å endre priser og betingelser for alle usolgte enheter uten forutgående varsel til øvrige kjøpere. Videre tas forbehold om å leie ut usolgte enheter.

  Selger tar forbehold om å overdra rettigheter og plikter etter denne kjøpekontrakt til et annet selskap (for eksempel et utbyggerselskap). Kjøper aksepterer en slik eventuell overdragelse.

  Prosjektet Denja Hage er planlagt med 5 bygg. Selger planlegger for at Bygg A (1. salgstrinn) og bygg B (2. salgstrinn) dannes som ett samlet borettslag, men kan også velge å etablere et borettslag for hvert bygg.

  Ved kjøpers overtagelse av bolig tar selger forbehold om å kunne velge å gi kjøper borett uten å overføre andelen jf. Borettslagslovens § 2-13 andre ledd. Boretten skal registreres i grunnboka. Dersom borett overtas etter nevnte bestemmelse skal andelen overføres senest to år etter at første borett i borettslaget er overtatt. Borett gir kjøper full råderett over boligen men ikke stemmerett på generalforsamling før andelen er overført.

  Det tas forbehold om trykkfeil i prospektet.
 • Selger forbeholder seg retten til å nekte enhver overdragelse av rettsposisjoner iht. kjøpekontrakten før overtakelse har funnet sted. Ved selgers eventuelle godkjennelse av en slik transport, skal kjøper betale et administrasjonsgebyr på kr. 30.000,- inkl. mva. til selger. Påkrevde garantier ved et ev. videresalg/transport bekostes ikke av selger/utbygger.
 • Alle eiendommer som selges/leies ut, skal ha energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal mindre enn 50 m2. Det er selger/utbyggers ansvar å innhente lovpålagt energiattest for leiligheten, med en energiklassifisering på en skala fra A- G. Dersom utbygger/selger ikke har fått utarbeidet energiattest og merke på grunnlag av byggets tekniske leveranse, må disse utarbeides senest i forbindelse med utstedelse av ferdigattest for leiligheten.
 • Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Gruppen AS og konsernets produktselskaper om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med oppdragsansvarlig for et uforpliktende tilbud vedrørende finansiering. Meglerforretningene kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester.
 • Aktiv Eiendomsmegling tilbyr gratis verdivurdering for kjøpere i prosjektet. Ta kontakt så kommer vi på en befaring.
 • Andreas Sakshaug
  Espen Bjørsnøs
  Tore Brattøy Haugnes
  Yttersøveien 21 AS
Aleksander Berg

Megler

Aleksander Berg

97 59 22 50

Send e-post

Start reisen til ditt nye hjem

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev