aktiv-eiendomsmegling
Toppleiligheten i Denja Hage bygg B

Denja Hage - toppleiligheten i bygg B for resalg. Stor leilighet med flott utsikt. 3 soverom, 2 bad, 2 balkonger.

 • 3 250 000
 • BRA 98.7 m²
 • 3 soverom
 • PRISANTYDNING3 250 000
 • OMKOSTNINGER8 932
 • TOTALPRIS INKL. OMKOSTNINGER7 158 932
 • EIENDOMSTYPELeilighet
 • EIERFORMBorettslag
 • BYGGEÅR2 023
 • SOVEROM3
 • AREALP-rom 95.6 m²
 • ANDEL FELLESGJELD3 900 000
 • FELLESKOST./MND10 113
 • EIERFORM TOMTFellestomt
 • 3 250 000,- (Prisantydning)
  3 900 000,- (Andel av fellesgjeld)
  --------------------------------------------------------
  7 150 000,- (Pris inkl. fellesgjeld)

  Omkostninger
  5 000,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172,- (Panteattest kjøper)
  480,- (Tinglysingsgebyr BRL-skjøte)
  480,- (Tinglysingsgebyr obligasjon BRL)
  --------------------------------------------------------
  8 932,- (Omkostninger totalt)
  --------------------------------------------------------
  7 158 932,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Meld deg på visning!

Påmelding
Leiligheten ligger i øverste etasje og inneholder: gang, bad/vaskerom, 3 soverom hvor hovedsoverommet har eget bad, bod/garderobe og utgang til balkong. Romslig stue og kjøkken med utgang til stor balkong.

Garasjeplass og bod i kjelleretasjen.
Planløsning med 3 soverom

Yttersøveien 21, Vestfold og telemark

 • Leiligheten leveres med en gjennomgående moderne, god standard. På gulvene blir det benyttet parkett. Vegger er sparklede og malte flater. Himlinger er sparklet og malt. Badene leveres med fliser på gulv og vegger samt servant i innredning, dusjhjørne og vegghengt toalett. Fint kjøkken fra HTH.

  Balansert ventilasjon med varmegjennvinning. Vannbåren gulvvarme i gang, stue og kjøkken.

  For detaljer henvises det til byggebeskrivelsen i prosjektets salgsoppgave.
  Ved rask avgjørelse er det meste av muligheter for tilvalg/endringer fortsatt mulig.
 • Prosjektet har en flott beliggenhet sentralt på Hovland. Meget attraktivt boligprosjekt med fin, sentral beliggenhet på Hovland nær butikker, buss stopp, Nordbyen og turområder.

  Leiligheten ligger høyt og fritt med meget flott utsyn også til Larviksfjorden.
 • Området består hovedsaklig av villa/småhusbebyggelse/lavblokker samt noe næringsbygg.
 • Adkomst til borettslagets eiendom vil bli direkte fra Yttersøveien.
 • Bygningene oppføres i betong/trekonstruksjoner - pusses utvendig. Bygningene er i over 4 etasjer med kjeller som huser bla. parkering og boder.
 • BRA: 98,7 kvm.
  P-ROM: 95,6 kvm.

  Alle rom i leiligheten med unntak av innvendig bod er medregnet i det oppgitte arealet for primære rom (P-rom).
 • Se punktet om standard samt løsøre- og tilbehørsliste utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse.
 • Kjøper har mulighet til å få utført endrings- og tilleggsarbeider etter særskilt avtale. Alle endrings- eller tilleggsarbeider skal avtales skriftlig mellom med entreprenør partene og avtalen skal redegjøre for pris og ev. fristforlengelse som følge av endringene. Kjøperen kan ikke kreve å få utført endrings- eller tilleggsarbeid som endrer kjøpesummen med mer enn 15 % eller endringer til hinder for rasjonell fremd
 • Det vil bli gitt mulighet for å gjøre individuelle tilpasninger i egen bolig for kjøpere som kjøper på et tidlig tidspunkt. Kjøper har under ingen omstendigheter rett til å kreve utført endring/tilleggsarbeid, herunder avbestillinger, som endrer selgers vederlag med mer enn 15%, arbeider som vil føre til ulemper for selger som ikke står i forhold til kjøpers interesse i å få utført arbeidene, arbeider som hindrer rasjonell fremdrift, eller arbeider som berører rammetillatelsen. Det vises til bustadoppføringslovas §9 og 42. Det er en forutsetning at endringene er i samsvar med kravene som fremkommer av gjeldende teknisk forskrift. Ev. tilleggs bestillinger og endringer skal avtales skriftlig og faktureres av utbygger/entreprenør når arbeidet er utført med forfall sammenfallende med overtagelse av leiligheten.
 • Borettslagets fremtidige eiendommer fradeles gnr. 2005, bnr. 761, tomtenes størrelse er dermed ikke kjent på nåværende tidspunkt (totalareal for hele tomten som skal bebygges er 11907 kvm, denne vil bli delt opp i flere gnr/bnr). Denja Hage bygg A og B borettslag blir hjemmelshaver av sin del disse eiendommene før innflytting. Tomten opparbeides i henhold til de krav som fremgår av reguleringsbestemmelsene i forhold til opparbeidelse av veier, parkering, gangstier, lekeplasser, grøntareal og felles uteområder. Utomhusplan slik den er presentert i salgsoppgaven er veiledende, men det må forventes endringer i denne da detaljprosjektering ikke er fullført. Borettslagets eiendom er hovedsakelig fellesareal. Leilighetene i 1. etasje har eksklusiv bruksrett til uteoppholdsarealer ved terrasser, benevnt hage i salgstegningene, samt avgrenset uteplass til hver leilighet på svalgang. Midtleilighetene i 2.-4. etasje får eksklusiv bruksrett til uteplasser på svalganger som vist på salgstegningene.

  Utvendige arealer vil kunne bli ferdigstilt, og overtakelsesforretning på disse arealene avholdt, etter overtakelse av leiligheten. Dersom de utvendige arealene i tilknytning til bygg B ikke er ferdigstilt ved overtakelse av leiligheten, kan kjøper holde tilbake 3 % av kjøpesummen på meglers klientkonto dersom annet beløp ikke er avtalt. Ev. gjenstående arbeid skal utføres så snart arbeidet praktisk kan utføres av hensyn til årstid. Selger er forpliktet til å ferdigstille arbeidet og fremskaffe ferdigattest innen rimelig tid og senest før den midlertidige brukstillatelsen er utløpt. Når borettslaget er etablert og overtakelse av fellesarealer skal foretas, vil selger innkalle styret til overtakelsesforretning for borettslagets fellesarealer. Straks ev. gjenstående arbeider i tilknytning til bygg B er gjennomført skal ev. tilbakeholdt beløp utbetales selger. Det må selvsagt forventes at det gjenstår arbeider på fellesarealer i tilknytning til øvrig del av prosjektet.
 • Alle leilighetene får en parkeringsplass i felles parkeringsanlegg i underetasjen. Ellers godt med biloppstillingsplasser utendørs.
 • Tilknyttet kommunalt vann- og avløp. Adkomst direkte fra offentlig vei.
 • Larvik Boligbyggelag
 • Utkast til vedtekter for borettslaget er utarbeidet. Kontakt megler for informasjon.
 • Andelseiere i borettslaget, dernest medlemmer i Larvik Boligbyggelag har forkjøpsrett. Denne vil bli avklart når selger har akseptert bud. Boligen blir annonsert av Larvik Boligbyggelag med den fastsatte prisen første mulige Torsdag. Frist for å melde seg på forkjøpsretten er Torsdag kl. 15.00 uken etter annonsering. Kjøper får tilbakemelding på avklaringen av forkjøpsretten Fredag formiddag. Forkjøpsberettiget trer inn i akseptert bud på ellers like vilkår.
 • Kjøper skal godkjennes av styret og har selv risikoen for at godkjennelse blir gitt. Styregodkjennelse kan ikke nektes uten saklig grunn.
 • Det er pt. ikke fastsatt regler for dyrehold i borettslaget. Når borettslaget er etablert og i drift vil det være opp til borettslaget å etablere evt. regler for dyrehold.
 • Hele byggeprosjektet vil bli fullverdiforsikret frem til overtakelse. Forsikringen gjelder også materialer som er tilført leiligheten, jf. bustadoppføringslova § 13 siste ledd. I brann- eller annet skadetilfelle, tilfaller erstatningssummen selger som snarest mulig plikter å gjenopprette skaden. Etter overtakelse vil borettslaget tegne egen forsikring for bygningene som inngår i borettslaget. Selger skal se til at borettslaget har tegnet slik forsikring før selger avvikler sin forsikring. Kjøper tegner egen innbo- og løsøreforsikring fra overtakelse.
 • Leilighetens formuesverdi fastsettes etter ferdigstillelse i forbindelse med første skattemelding etter overtagelse. For mer informasjon se www.skatteetaten.no.
 • Kr. 10 113 pr. mnd. Felleskostnadene vil inkludere: renter på fellesgjelden, kommunale avgifter, forsikring, tv/Internett, utvendig vedlikehold, plenklipping, snørydding samt annen drift i borettslaget.,-

  Felleskostnadene er stipulert med bakgrunn i dagens prisnivå og rentebetingelser - det må dermed forventes endringer i dette frem til innflytting.
 • Andel fellesgjeld kr 3 900 000,-
 • Borettslagets fellesgjeld blir tatt opp i Larvikbanken. Lånet er avdragsfritt i 20 år og skal deretter nedbetales over 25 år.
  Rentekostnaden pr. mnd. er beregnet utifra dagens rente 1,95%.

  Etter 20 år når avdragene starter vil de månedlige felleskostnadene øke med kr. 11.016,-

  Borettslaget vil ha avtale om individuell nedbetaling av fellesgjelden (IN-ordning) dvs. at kjøper kan, så lenge renten ikke bindes, fritt nedbetale sin del av fellesgjelden helt eller delvis. Ved full innfrielse av fellesgjelden vil felleskostnadene være lik driftskostnadene i borettsalget stipulert til: kr. 3.873,- pr. mnd.
 • Borettslaget vil være med i en sikringsordning mot tap av felleskostnader. Tilbyder er Skadeforsikringsselskapet Borettslagenes Sikringsordning AS. Borettslaget kan si opp avtalen innen 1. desember med virkning fra kommende årsskifte. Etter borettslagslovens bestemmelser skal vedtak om oppsigelse av forsikringen gjøres av borettslagets generalforsamling. Forsikringsselskapet kan til enhver tid si opp en avtale med forsikringstaker dersom forsikrede ikke oppfyller de krav som er lagt til grunn ved første gangs forsikring. For øvrig gjelder forsikringsavtalelovens regler.
 • I tillegg til felleskostnadene kommer det utgifter til strøm/oppvarming og innboforsikring
 • Det skal foreligge ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse ved overtakelse.
 • Med godkjenning fra styret er utleie tillatt for inntil 3 år, dersom andelseier selv eller person nevnt i Borettslagsloven § 5-6 (1) nr. 3 har bebodd eiendommen i minst ett av de to siste årene.
 • Eiendommen er konsesjonsfri, men er regulert til bolig og skal derfor benyttes til bolig.
 • Det gjøres spesielt oppmerksom på at objektet for dette salget er salg av kontraktsposisjon.
  Kjøpet reguleres av kjøpsloven, og avhendingslova. Ved kjøp av en kontraktsposisjon vil kjøper tre inn i en kontrakt som allerede er inngått mellom entreprenør og selger. Kjøper vil tre inn i selger sine rettigheter og plikter iht. den opprinnelige kjøpekontrakten og prospektet som ligger vedlagt. Det vil ikke være anledning til å endre på kontraktsvilkårene. Transport av kontraktsposisjonen forutsetter at utbygger/opprinnelig selger godkjenner overdragelsen til kjøper.

  Vederlaget for kontraktsposisjonen er kr. 650.000,- i tillegg må kjøper ved kontrakssignering innbetale selgers innbetalte forskudd kr. 650.000,- altså totalt kr. 1.300.000,- Rest innskudd kr. 1.950.000,- skal innbetales før overtagelse. Ved overtagelse overtas andel fellesgjeld kr. 3.900.000,- Øvrige omkostninger er kr. 6.132,-. Total kjøpesum er kr 3.250.000,- Total kjøpesum inkl. fellesgjeld er 7.150.000,-

  Det er stilt garanti på 3 % av opprinnelig kjøpesum iht. buofl. § 12. Garantien økes til 5 % fra overtagelse og løper deretter i fem år. Garantien er beregnet med utgangspunkt i den opprinnelige kjøpesummen, dvs. uten vederlaget for kontraktsposisjon og ev. tilvalg o.l. Selger har ikke ansvar for mangelfull levering fra entreprenøren og kjøper har uansett plikt til å betale vederlaget for kontraktsposisjonen. Dette gjelder selv om mangelen er vesentlig og gir kjøper rett til å heve kontrakten med entreprenøren. Dersom kjøper er forbruker, faller plikten til å betale vederlag for kontraktsposisjonen bort dersom entreprenøren ikke ferdigstiller boligen, jf. avhl. § 1-1 fjerde ledd. Vederlag for kontraktsposisjonen betales fra kjøper til selger. Beløpet skal stå på meglers klientkonto under kjøper sin rådighet og utbetales selger når hjemmel er tinglyst på kjøper.
 • Borettslaget har legalpant for forfalte felleskostnader i henhold til borettslagsloven. Pantet er begrenset oppad til 2G, (G = folketrygdens grunnbeløp.)

  Kjøper(e) må være eller bli medlem i LABO før innflytting.

  Kjøper(e) plikter å rette seg etter borettslagets vedtekter og evt. ordensregler.
 • Eiendommen er regulert til boligområde ref. reguleringsplan med bestemmelser for Yttersøveien 21, vedtatt 13.05.2020. Omfattes også av kommunedelplan for Larvik by 2020-2032. Det pågår arbeid med reguleringsplan for Hovlandbanen.
 • Andel 29 i Denja Hage bygg A og B borettslag. Borettslaget blir eier av selveiet tomt som skilles ut fra gnr. 2005, bnr. 761 i Larvik.
 • Ved kontraktsinngåelse skal kjøper innbetale kr. 1.300.000,- til meglers klientkonto.
  Rest innskudd ihht. kjøpekontrakten kr. 1.950.000,- betales innen overtagelse sammen med omkostninger kr. 6.132,-.
  Ved overtagelse overtar kjøper andel fellesgjeld med kr. 3.900.000,-
 • Partene skal signere kjøpekontrakt etter aksept av bud.
 • Leiligheten antas ferdigstilt og innflyttingsklar august/september/oktober 2023.

  Senest 10 uker før ferdigstillelse skal utbygger varsle om endelig overtagelsesdato.

  Utbygger forbeholder seg retten til å kunne overlevere tidligere enn anslaget dersom fremdriften tillater det. Selger skal i tilfelle varsle om dette minst to måneder før det nye overtagelsestidspunktet.
 • Alle som skal selge eller leie ut bolig må som hovedregel energimerke boligen og fremskaffe en energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal på mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og eier er selv ansvarlig for at opplysningene er riktige. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket boligen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler
 • Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Det anbefales at hver budgivers første bud har en tilfredsstillende akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Ifølge eiendomsmeglingsforskriften § 6-3 første ledd har oppdragsansvarlig en plikt til å oppfordre oppdragsgiver til ikke å ta imot bud direkte fra budgiver, men henvise til oppdragstaker.
 • Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Eiendomsmeglingsforskriften § 6-3 3. ledd forbyr oppdragstaker i forbrukerforhold å videreformidle bud til selger med kortere akseptfrist enn til kl 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Lørdag regnes ikke som virkedag. Vi fraråder derfor å inngi slike bud da de ikke vil bli videreformidlet til selger. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon i vedlagt budskjema. I følge eiendomsmeglingsforskriften § 6-3 første ledd har oppdragstaker en plikt til å oppfordre oppdragsgiver til ikke å ta imot bud direkte fra budgiver, men henvise til oppdragstaker.
 • Listen over løsøre og tilbehør utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020, legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen er tilgjengelig hos oppdragsansvarlig samt på www.nef.no. Til orientering er det full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg.
 • Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning
 • Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Gruppen AS og konsernets produktselskaper om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med oppdragsansvarlig for et uforpliktende tilbud vedrørende finansiering. Meglerforretningene kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester.
 • Det er avtalt en fast pris på kr. 45.000,- for gjennomføring av salgsoppdraget. I tillegg er det avtalt at oppdragsgiver skal dekke markedspakke kr. 10.000,-. Meglerforetaket har krav på å få dekket avtalte utlegg i henhold til oppdragsavtale totalt kr. 3.730,-. Dersom handel ikke kommer i stand har megler krav på å få dekket sine utlegg.
 • Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.
 • Dersom annet ikke avtales, sendes skjøte/hjemmelsdokument for tinglysing i etterkant av overtakelse.
 • Anders Vestrum
  Karin Monsen Vestrum
Aleksander Berg

Megler

Aleksander Berg

97 59 22 50

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev