aktiv-eiendomsmegling
Toppleiligheten i Denja Hage bygg B

LARVIK Yttersøveien 21 B-H0401 B-H0401

Denja Hage - toppleiligheten i bygg B for resalg. Stor leilighet med flott utsikt. 3 soverom, 2 bad, 2 balkonger.

 • kr 650 000
 • BRA 98.7 m²
 • 3 soverom
 • 5 000,- (Andelskapital) 172,- (Panteattest kjøper) 480,- (Tinglysingsgebyr BRL-skjøte) 480,- (Tinglysingsgebyr obligasjon BRL) 6 132,- (Omkostninger totalt)

Meld deg på visning!

Påmelding
Leiligheten leveres med en gjennomgående moderne, god standard. På gulvene blir det benyttet parkett. Vegger er sparklede og malte flater. Himlinger er sparklet og malt. Badene leveres med fliser på gulv og vegger samt servant i innredning, dusjhjørne og vegghengt toalett. Fint kjøkken fra HTH. Balansert ventilasjon med varmegjennvinning. Vannbåren gulvvarme i gang, stue og kjøkken. For detaljer henvises det til byggebeskrivelsen i prosjektets salgsoppgave. Ved rask avgjørelse er det meste av muligheter for tilvalg/endringer fortsatt mulig. Om prosjektet: Denja Hage er et utbyggingsprosjekt som skal bygges i flere trinn - totalt er det planlagt 73 leiligheter fordelt på 5 bygg. 1. salgstrinn består av prosjektets bygg A som inneholder 16 leiligheter fordelt på 4 etasjer samt parkeringskjeller. Boligene vil bli solgt som andelsleiligheter tilknyttet Denja Hage bygg A og B borettslag, som blir stiftet før innflytting. Borettslaget blir eier av eiendommer som skilles ut fra gnr. 2005, bnr. 761. Borettslagets organisasjonsnummer, andelsnummer samt endelig adresse vil bli tildelt før innflytting. 2. salgstrinn vil bestå av bygg B som er tilsvarende bygg A. Dette vil bli lagt ut for salg og ferdigstilt noe senere enn bygg A. Se www.denjahage.no for nærmere informasjon om prosjektet. På prosjektets hjemmeside ligger prospekt og informasjon om prosjektet nedlastbart. Man kan også bruke boligvelgeren på nettsiden til å orientere seg om de ulike leilighetene sin beliggenhet i bygget.

Yttersøveien 21 B-H0401 B-H0401, Vestfold og telemark

 • Tomteareal
  11907

  Fellesareal/utomhus/infrastruktur
  Borettslagets fremtidige eiendommer fradeles gnr. 2005, bnr. 761, tomtenes størrelse er dermed ikke kjent på nåværende tidspunkt (totalareal for hele tomten som skal bebygges er 11907 kvm, denne vil bli delt opp i flere gnr/bnr). Denja Hage bygg A og B borettslag blir hjemmelshaver av sin del disse eiendommene før innflytting. Tomten opparbeides i henhold til de krav som fremgår av reguleringsbestemmelsene i forhold til opparbeidelse av veier, parkering, gangstier, lekeplasser, grøntareal og felles uteområder. Utomhusplan slik den er presentert i salgsoppgaven er veiledende, men det må forventes endringer i denne da detaljprosjektering ikke er fullført. Borettslagets eiendom er hovedsakelig fellesareal. Leilighetene i 1. etasje har eksklusiv bruksrett til uteoppholdsarealer ved terrasser, benevnt hage i salgstegningene, samt avgrenset uteplass til hver leilighet på svalgang. Midtleilighetene i 2.-4. etasje får eksklusiv bruksrett til uteplasser på svalganger som vist på salgstegningene. Utvendige arealer vil kunne bli ferdigstilt, og overtakelsesforretning på disse arealene avholdt, etter overtakelse av leiligheten. Dersom de utvendige arealene i tilknytning til bygg A ikke er ferdigstilt ved overtakelse av leiligheten, kan kjøper holde tilbake 3 % av kjøpesummen på meglers klientkonto dersom annet beløp ikke er avtalt. Ev. gjenstående arbeid skal utføres så snart arbeidet praktisk kan utføres av hensyn til årstid. Selger er forpliktet til å ferdigstille arbeidet og fremskaffe ferdigattest innen rimelig tid og senest før den midlertidige brukstillatelsen er utløpt. Når borettslaget er etablert og overtakelse av fellesarealer skal foretas, vil selger innkalle styret til overtakelsesforretning for borettslagets fellesarealer. Straks ev. gjenstående arbeider i tilknytning til bygg A er gjennomført skal ev. tilbakeholdt beløp utbetales selger. Det må forventes at det gjenstår arbeider på fellesarealer i tilknytning til bygg B og øvrig del av prosjektet.

  Om enhet og prosjekt
  Leiligheten leveres med en gjennomgående moderne, god standard. På gulvene blir det benyttet parkett. Vegger er sparklede og malte flater. Himlinger er sparklet og malt. Badene leveres med fliser på gulv og vegger samt servant i innredning, dusjhjørne og vegghengt toalett. Fint kjøkken fra HTH. Balansert ventilasjon med varmegjennvinning. Vannbåren gulvvarme i gang, stue og kjøkken. For detaljer henvises det til byggebeskrivelsen i prosjektets salgsoppgave. Ved rask avgjørelse er det meste av muligheter for tilvalg/endringer fortsatt mulig. Om prosjektet: Denja Hage er et utbyggingsprosjekt som skal bygges i flere trinn - totalt er det planlagt 73 leiligheter fordelt på 5 bygg. 1. salgstrinn består av prosjektets bygg A som inneholder 16 leiligheter fordelt på 4 etasjer samt parkeringskjeller. Boligene vil bli solgt som andelsleiligheter tilknyttet Denja Hage bygg A og B borettslag, som blir stiftet før innflytting. Borettslaget blir eier av eiendommer som skilles ut fra gnr. 2005, bnr. 761. Borettslagets organisasjonsnummer, andelsnummer samt endelig adresse vil bli tildelt før innflytting. 2. salgstrinn vil bestå av bygg B som er tilsvarende bygg A. Dette vil bli lagt ut for salg og ferdigstilt noe senere enn bygg A. Se www.denjahage.no for nærmere informasjon om prosjektet. På prosjektets hjemmeside ligger prospekt og informasjon om prosjektet nedlastbart. Man kan også bruke boligvelgeren på nettsiden til å orientere seg om de ulike leilighetene sin beliggenhet i bygget.

  Innhold
  Leiligheten ligger i øverste etasje og inneholder: gang, bad/vaskerom, 3 soverom hvor hovedsoverommet har eget bad, bod/garderobe og utgang til balkong. Romslig stue og kjøkken med utgang til stor balkong. Garasjeplass og bod i kjelleretasjen.

  Tilvalgsmuligheter denne enhet
  Kjøper har mulighet til å få utført endrings- og tilleggsarbeider etter særskilt avtale. Alle endrings- eller tilleggsarbeider skal avtales skriftlig mellom med entreprenør partene og avtalen skal redegjøre for pris og ev. fristforlengelse som følge av endringene. Kjøperen kan ikke kreve å få utført endrings- eller tilleggsarbeid som endrer kjøpesummen med mer enn 15 % eller endringer til hinder for rasjonell fremd

  Beliggenhet og adkomst
  Prosjektet har en flott beliggenhet sentralt på Hovland. Hovland er et veletablert boligområde rett utenfor Larvik sentrum. Her er det kort vei til både skoler og barnehager. Til Hedrum Ungdomsskole er knappe 200 meter, og til Fagerli skole er det rundt en kilometer. Fagerli er en helt ny barneskole, og dette går for å være en av Norges flotteste skoler. I nærområdet er det en lang rekke tilbud til både store og små. På Nanset er det et aktivt idrettsmiljø, og her er det aktivitet sent og tidlig. Det -finnes et mangfold av lag og foreninger for den som vil være sosial. Området byr også på unike turmuligheter. Bøkeskogen er velkjent for de fleste, men det er flere perler. Vestmarka, som faktisk ligger rett nord for Denja Hage, et tureldorado sommer som vinter. Om vinteren er det milevis av velpreparerte løyper takket være Nanset IF sin innsats, og lysløypa er flittig brukt av ivrige barn og voksne til klisterfargen er mørkerød. Sommerstid er det populært å legge turen innom Padlehytta ved Farrisvannet, eller hele veien til Lauvesetra, og bli belønnet med rømmevafler og kaffe. Vestmarka og Farrisvannet er verdt mange besøk. Om du vil til byen, er det en fin sykkeltur til Larvik sentrum, eller om du hopper på buss nr 210 som stopper rett over gata. Adkomst Adkomst til Denja Hage vil være direkte fra Yttersøveien. Ved ferdigstillelse av hele Denja Hage vil det også være etablert adkomst fra Sagaveien.

  Garasje/parkering
  Alle leilighetene får en parkeringsplass i felles parkeringsanlegg i underetasjen. Ellers godt med biloppstillingsplasser utendørs.

  Forsikringsselskap
  Hele byggeprosjektet vil bli fullverdiforsikret frem til overtakelse.

 • Oppvarming
  Det vil bli gitt mulighet for å gjøre individuelle tilpasninger i egen bolig for kjøpere som kjøper på et tidlig tidspunkt. Kjøper har under ingen omstendigheter rett til å kreve utført endring/tilleggsarbeid, herunder avbestillinger, som endrer selgers vederlag med mer enn 15%, arbeider som vil føre til ulemper for selger som ikke står i forhold til kjøpers interesse i å få utført arbeidene, arbeider som hindrer rasjonell fremdrift, eller arbeider som berører rammetillatelsen. Det vises til bustadoppføringslovas §9 og 42. Det er en forutsetning at endringene er i samsvar med kravene som fremkommer av gjeldende teknisk forskrift. Ev. tilleggs bestillinger og endringer skal avtales skriftlig og faktureres av utbygger/entreprenør når arbeidet er utført med forfall sammenfallende med overtagelse av leiligheten.

 • Stipulerte felleskostnader pr. mnd
  14761

  Stipulert andel fellesgjeld
  3900000

  Organisasjonsform
  Boligene vil bli en del av Denja Hage bygg A og B borettslag. Larvik Boligbyggelag (LABO) vil sørge for stiftelse av borettslaget, sørge for tinglysning av fellesobligasjon for innskudd og fellesgjeld, avholde generalforsamling slik at borettslaget kommer i ordinær drift og senere være borettslagets forretningsfører.

  Info kommunale avgifter
  Kommunale avgifter beregnes og fastsettes av kommunen etter ferdigstillelse. Kommunale avgifter inngår i de stipulerte felleskostnadene for boligene. 

  Info om eiendomsskatt
  Det gjøres oppmerksom på at det vil bli innført eiendomsskatt i Larvik kommune, fra og med 2023. Eiendomsskatten vil regnes ut av eiendommens skattegrunnlag, hvor grunnlaget fastsettes ved enkel taksering. Det gjøres oppmerksom på at det kan komme endringer i regelverket knyttet til eiendomsskatt. Beregning av eiendomsskatt vil kunne avhenge av om boligen er primær- eller sekundærbolig.  I borettslag, boligsameier og boligaksjeselskap vil eiendomsskatten skrives ut til borettslaget, boligsameiet eller boligaksjeselskapet og deretter bli fordelt på de enkelte eiere. Dette kan medføre økning i felleskostnadene.

  Info formuesverdi
  Formuesverdi fastsettes av Skatteetaten etter ferdigstillelse. Formuesverdien vil avhenge av bruken av boligen etter beregningsmodell som skiller mellom "primærbolig" (der boligeieren er folkeregisteret bosatt) og "sekundærbolig".   Når boligen er overtatt, kan man gå inn på Skatteetaten sin boligkalkulator å få beregnet formuesverdien. Ta kontakt med Skatteetaten ved spørsmål vedrørende dette.

 • Ferdigattest/brukstillatelse
  På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver: 3805/2005/761: 16.08.1968 - Dokumentnr: 3632 - Erklæring/avtale BESTEMMELSE OM KLOAKKRENSEANLEGG
  Gjelder denne registerenheten med flere
  03.12.2021 - Dokumentnr: 1525969 - Registerenheten kan ikke disponeres over uten samtykke fra rettighetshaver Rettighetshaver: Larvikmegleren AS
  Org.nr: 879 155 622
  Gjelder denne registerenheten med flere
  ----------
  Delvis sletting ved arealoverføring
  Pant frafalt i arealoverføringen på 614 m2 fra gnr.2005 bnr. 761 til gnr. 2005 bnr.1
  28.10.2022 - Dokumentnr: 1223344 - Bestemmelse om adkomstrett Rettighetshaver: Knr:3805 Gnr:2005 Bnr:1280
  28.10.2022 - Dokumentnr: 1223344 - Bestemmelse om vann/kloakk Rettighetshaver: Knr:3805 Gnr:2005 Bnr:1280
  Bestemmelse om vedlikehold av anlegg/ledninger
  28.10.2022 - Dokumentnr: 1223344 - Bestemmelse om parkering Rettighetshaver: Knr:3805 Gnr:2005 Bnr:1280
  28.10.2022 - Dokumentnr: 1223344 - Bestemmelse om gangrett/rett til sti Rettighetshaver: Knr:3805 Gnr:2005 Bnr:1280
  28.10.2022 - Dokumentnr: 1223344 - Bruksrett Rettighetshaver: Knr:3805 Gnr:2005 Bnr:1280
  10.07.1968 - Dokumentnr: 3061 - Registrering av grunn Denne matrikkelenhet opprettet fra:
  Knr:3805 Gnr:2005 Bnr:1
  23.11.1978 - Dokumentnr: 7251 - Registrering av grunn Utskilt fra denne matrikkelenhet:
  Knr:0709 Gnr:2005 Bnr:1043
  Opprinnelig fradelt fra: Gnr: 2005 Bnr: 972
  11.02.1981 - Dokumentnr: 990043 - Sammenslått med denne matrikkelenhet: Gnr: 2005 Bnr: 972
  26.04.1994 - Dokumentnr: 2925 - Sammenslåing Sammenslått med denne matrikkelenhet:
  Knr:0709 Gnr:2005 Bnr:1225
  04.02.2000 - Dokumentnr: 680 - Sammenslåing Sammenslått med denne matrikkelenhet:
  Knr:0709 Gnr:2005 Bnr:1228
  01.01.2018 - Dokumentnr: 123939 - Omnummerering ved kommuneendring Tidligere: Knr:0709 Gnr:2005 Bnr:761
  01.01.2020 - Dokumentnr: 768864 - Omnummerering ved kommuneendring Tidligere: Knr:0712 Gnr:2005 Bnr:761
  28.10.2022 - Dokumentnr: 1223326 - Registrering av grunn Utskilt fra denne matrikkelenhet:
  Knr:3805 Gnr:2005 Bnr:1280
  10.01.2023 - Dokumentnr: 30450 - Arealoverføring Areal overført til: Knr:3805 Gnr:2005 Bnr:1
  Vederlag: NOK 0
  Omsetningstype: Uoppgitt


  Vei, vann og avløp
  Leiligheten vil være tilknyttet offentlig vei, vann og avløp. Intern vei i Denja Hage er privat. Alle arbeider og kostnader forbundet med etablering er inkludert i kjøpesummen.

  Regulerings- og arealplanner
  Eiendommen er regulert til boligområde ref. reguleringsplan med bestemmelser for Yttersøveien 21, vedtatt 13.05.2020. Omfattes også av kommunedelplan for Larvik by 2015-2027. Det pågår arbeid med kommunedelplan for Larvik by 2020-2032 samt reguleringsplan for Hovlandbanen

  Adgang til utleie
  Med godkjenning fra styret er utleie tillatt for inntil 3 år, dersom andelseier selv eller person nevnt i Borettslagsloven § 5-6 (1) nr. 3 har bebodd eiendommen i minst ett av de to siste årene.

  Legalpant
  Borettslaget har legalpant i andelen for opptil 2 G (folketrygdens grunnbeløp). Pantet dekker borettslagets krav på felleskostnader samt andre krav borettslaget måtte få mot andelseieren. Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt og kommunale avgifter/gebyrer.

 • Kontraktsposisjon
  Det gjøres spesielt oppmerksom på at objektet for dette salget er salg av kontraktsposisjon. Kjøpet reguleres av kjøpsloven, og avhendingslova. Ved kjøp av en kontraktsposisjon vil kjøper tre inn i en kontrakt som allerede er inngått mellom entreprenør og selger. Kjøper vil tre inn i selger sine rettigheter og plikter iht. den opprinnelige kjøpekontrakten og prospektet som ligger vedlagt. Det vil ikke være anledning til å endre på kontraktsvilkårene. Transport av kontraktsposisjonen forutsetter at utbygger/opprinnelig selger godkjenner overdragelsen til kjøper. Vederlaget for kontraktsposisjonen er kr. 650.000,- i tillegg må kjøper ved kontrakssignering innbetale selgers innbetalte forskudd kr. 650.000,- altså totalt kr. 1.300.000,- Rest innskudd kr. 1.950.000,- skal innbetales før overtagelse. Ved overtagelse overtas andel fellesgjeld kr. 3.900.000,- Øvrige omkostninger er kr. 6.132,-. Total kjøpesum er kr 3.250.000,- Total kjøpesum inkl. fellesgjeld er 7.150.000,-

  Kontraktsposisjon - garantier
  Det er stilt garanti på 3 % av opprinnelig kjøpesum iht. buofl. § 12. Garantien økes til 5 % fra overtagelse og løper deretter i fem år. Garantien er beregnet med utgangspunkt i den opprinnelige kjøpesummen, dvs. uten vederlaget for kontraktsposisjon og ev. tilvalg o.l. Selger har ikke ansvar for mangelfull levering fra entreprenøren og kjøper har uansett plikt til å betale vederlaget for kontraktsposisjonen. Dette gjelder selv om mangelen er vesentlig og gir kjøper rett til å heve kontrakten med entreprenøren. Dersom kjøper er forbruker, faller plikten til å betale vederlag for kontraktsposisjonen bort dersom entreprenøren ikke ferdigstiller boligen, jf. avhl. § 1-1 fjerde ledd. Vederlag for kontraktsposisjonen betales fra kjøper til selger. Beløpet skal stå på meglers klientkonto under kjøper sin rådighet og utbetales selger når hjemmel er tinglyst på kjøper.

  Fremdrift og ferdigstillelse
  Forkjøpsretten for medlemmer i LABO er avklart. Nå gjelder "førstemann til mølla" prinsippet. Byggingen er godt i gang og forventet overlevering av leilighetene i bygg A er satt til perioden mai/juni/juli 2023.

  Budgivning
  Budgivning i forbrukerforhold Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form. Budgivning utenfor forbrukerforhold Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.

  Omkostninger kjøper beskrivelse
  5 000,- (Andelskapital) 172,- (Panteattest kjøper) 480,- (Tinglysingsgebyr BRL-skjøte) 480,- (Tinglysingsgebyr obligasjon BRL) 6 132,- (Omkostninger totalt)

  Betalingsbetingelser
  Ved kontraktsinngåelse skal kjøper innbetale kr. 1.300.000,- til meglers klientkonto. Rest innskudd ihht. kjøpekontrakten kr. 1.950.000,- betales innen overtagelse sammen med omkostninger kr. 6.132,-. Ved overtagelse overtar kjøper andel fellesgjeld med kr. 3.900.000,-

  Lovanvendelse
  Avtaleforholdet er regulert av lov av 13. juni 1997 nr. 43 om avtaler med forbruker om oppføring av ny bustad (bustadoppføringslova), heretter kalt buofl. Bustadoppføringslova bruker betegnelsen entreprenøren og forbrukeren, mens her brukes uttrykkene selger og kjøper om de samme betegnelsene. Selger forbeholder seg retten til å forkaste eller akseptere ethvert bud uten å måtte begrunne dette. For øvrig kommer gjeldende lovgivning til enhver tid til anvendelse. Prosjektet retter seg mot forbrukere som ønsker å erverve bolig til eget bruk. Buofl. kommer ikke til anvendelse der kjøper anses som næringsdrivende/ investor, eller når boligen er ferdigstilt. I slike tilfeller vil handelen i hovedsak reguleres av lov om avhending av fast eiendom av 3. juli 1992 nr. 93. Selger kan likevel velge å selge etter buofl., men dette må avtales spesifikt ved avtaleinngåelse, og spesifiseres i kjøpers bud. Når midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest foreligger og arbeidene er ferdigstilt, vil handelen reguleres av avhendingsloven. Buofl. kan ikke fravikes til ugunst for forbruker, jf. buofl.

  Hvitvaskingsreglene
  Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning.

  Personopplysningsloven
  Personopplysninger blir behandlet i samsvar med personopplysningsloven.

Dokumenter

Aleksander Berg

Megler

Aleksander Berg

97 59 22 50

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev