aktiv-eiendomsmegling
Solgt
Velkommen til visning i Finnholtvegen 2

Koselig enebolig i veletablert nabolag * Potensiale * Kort vei til badeplass

 • BRA 104 m²
 • 3 soverom
 • OMKOSTNINGER48 142
 • TOTALPRIS INKL. OMKOSTNINGER1 448 142
 • EIENDOMSTYPEEnebolig
 • EIERFORMSelveier
 • BYGGEÅR1 950
 • SOVEROM3
 • AREALP-rom 104 m²
 • FELLESKOST./MND-
 • TOMT924 m²
 • EIERFORM TOMTEiet tomt
 • 1 400 000,- (Prisantydning)

  Omkostninger
  12 000,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172,- (Panteattest kjøper)
  585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
  585,- (Tingl.gebyr skjøte)
  32 000,- (Dokumentavgift)
  --------------------------------------------------------
  48 142,- (Omkostninger totalt)
  --------------------------------------------------------
  1 448 142,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.
1. etasje: Entré/kjøkkeninngang, hall med trapp, kjøkken med spiseplass, to-delt stue og bad.

2. etasje: Trapperom og tre soverom.

Krypkjeller har for lav takhøyde (ca 170 cm) til å være målbart areal.
Inngangsparti

Finnholtvegen 2, Innlandet

 • Koselig enebolig i 1 1/2 etasje + krypkjeller.

  Malt kjøkken med mulighet for liten spiseplass ved vindu.
  Kjøkkeninnredning med glatte dører og fronter, laminert benkeplate, helbeslått oppvaskbenk og ventilator med avtrekk ut.
  Kun hvitevarer som er spesifikt angitt i salgsoppgaven, følger med. Dette gjelder uavhengig av om hvitevaren(e) eventuelt kan anses som integrerte.

  Gulvflater med laminat, belegg samt et soverom med malte huntonittplater.
  Veggflater med malt tynnpanel, malte strier og panel.
  Himlinger med tak-ess plater, panel samt mdf-staver på bad.
  Etasjeskiller av trebjelkelag.
  Repostrapp med tette opptrinn fra byggeår med malte vanger og rekkverk og laminat i trinn.
  Enkel trappestige til kjeller.
  Finérdører og malte trefyllingsdører i varierende alder.
  Foldedør mellom stue/kjøkken.

  Badet er pusset opp i senere tid, ca 2014 men det er ikke utført etter gjeldende forskrifter og arbeid er utført av ufaglært.
  Inneholder toalett, servant i skapinnredning, speilskap, lys, dusjkabinett med skyvedør og opplegg for vaskemaskin.
  Det er lagt fliser på gulv over opprinnelig dekke uten noen form for fuktsikring som membran, mansjetter eller sikre rørgjennomføringer. Det er påvist bom i flere fliser. Vegger er kledd med panel som går helt ned til gulv og er tettet med silikonfuge mot gulvflis - ingen membran på bakside av kledning. Himling med mdf-plater. Defekt vifte i vegg. Gammelt støpejernsluk og vannrør i kobberrør. Fuktskader på innredning. Ingen forhøyde fuktnivåer i treverk som var tilgjengelig, men med tanke på oppbygning av våtrommet/bad og skadesituasjonen i krypkjeller er det stor fare for skjulte fuktskader i trekonstruksjoner.

  Eiendommen er gjennomgått av en bygningskyndig og det er utarbeidet en tilstandsrapport. Denne er vedlagt salgsoppgaven. Nedenfor følger informasjon om forhold som har fått TG 2 og 3.

  Forhold som har fått TG3: STORE ELLER ALVORLIGE AVVIK
  Utvendig > Nedløp og beslag
  Det mangler snøfangere på hele eller deler av taket, men det var ikke krav om dette på byggemeldingstidspunktet.
  Det er påvist skader i beslagløsninger.
  Det er ikke tilfredsstillende bortledning av vann fra taknedløp ved grunnmur.
  Det er påvist utettheter i beslagløsning/rørgjennomføring av utluftning over tak.
  Manglende beslag på vannbrett under vinduer som gjør at vann trenger inn i utforet veggkonstruksjon.

  Utvendig > Vinduer
  Det er påvist vinduer med fukt/råteskader.
  Karmene i vinduer er slitte og det er sprekker i trevirket.
  Karmene på de eldste vinduene er slitte og det er sprekker i trevirket.

  Utvendig > Utvendige trapper
  Det er ikke montert rekkverk.
  Rekkverk er ikke barnesikkert i henhold til dagens krav for avstand mellom spiler.
  Det mangler rekkverk på den ene siden av trapp til hovedinngang.

  Innvendig > Etasjeskille/gulv mot grunn
  Det er konstatert fukt/råteskader.
  Det er påvist fuktskader i etasjeskiller
  Målt høydeforskjell på over 20 mm innenfor en lengde på 2 meter. Tilstandsgrad 3 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik.
  Målt høydeforskjell på over 30 mm gjennom hele rommet. Tilstandsgrad 3 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik.

  Innvendig > Krypkjeller
  Det er konstatert fukt/råteskader.
  Det er begrenset ventilering/luftgjennomstrømning i krypkjeller.
  Det er i krypkjeller konstatert omfattende fukt-/råteskader.
  Det er påvist noe provisoriske understøttelser av etasjeskiller.
  Det er begrenset tilgang til hele krypkjelleren.
  Stor fuktighet og påvist råteskader i etasjeskiller i krypkjeller som ikke ble grundigere befart pga liten åpning i murverk.
  Bilder tatt fra hull i betongvegg.

  Våtrom > Generell > Bad
  Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav.

  Våtrom > Fukt i tilliggende konstruksjoner > Bad
  Det er påvist andre avvik:
  Ved andre fuktundersøkelser enn hulltaking, er det påvist indikasjoner på fuktskader. Synlig fukt i etasjeskille i krypkjeller.

  Tekniske installasjoner > Vannledninger
  Det er lekkasje fra rør.
  Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på innvendige vannledninger.
  Påvist lekkasje fra vannrør på bad.

  Tekniske installasjoner > Branntekniske forhold

  Tomteforhold > Drenering
  Mer enn halvparten av forventet levetid på drenering er overskredet.
  Det er ikke tegn på noe utvendig fuktsikring.
  Det er ut ifra observasjoner konstatert at drenering/tettesjikt har funksjonssvikt/svært begrenset effekt.

  Tomteforhold > Terrengforhold
  Terreng faller inn mot bygning.

  KONSTRUKSJONER SOM IKKE ER UNDERSØKT
  Utvendig > Takkonstruksjon/Loft - 2
  Hele takkonstruksjonen er gjenbygget. Det er ingen mulighet til vurdering utover alder og observasjoner fra underliggende etg.

  Tomteforhold > Byggegrunn

  Tomteforhold > Utvendige vann- og avløpsledninger

  Forhold som har fått TG2: AVVIK SOM KAN KREVE TILTAK
  Utvendig > Taktekking
  Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på taktekkingen.
  Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på undertak.

  Utvendig > Veggkonstruksjon
  Det er ingen lusing/musebånd i nedre kant av konstruksjon.

  Utvendig > Takkonstruksjon/Loft
  Det er begrenset/dårlig ventilering av takkonstruksjonen.
  Det er påvist avvik rundt gjennomføringer i takflaten.
  Det er noe lysinslipp ved pipegjennomføring hvor nærmere kontroll bør påregnes. Ved hardt "slagregn" kan fukt trenge inn.

  Utvendig > Dører
  Det er påvist andre avvik:
  Inngangsdør på tilbygd del er lav og smal med en bredde/lysåpning på 79 cm x 176cm.

  Innvendig > Overflater
  Overflater har en del slitasjegrad utover det en kan forvente.
  Spesielt gulvflater har forhøyet slitasjegrad med skader og sår samt områder med "reparerte" overflater.
  Gamle fuktmerker/skader i himling ved pipegjennomføring.
  Alle Tak-ess plater er lagt uten forband.

  Innvendig > Radon
  Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre.
  Radonmålinger er ikke foretatt, heller ikke andre tiltak mot radon, eiendommen ligger i et område som i NVE.
  Radon aktsomhetskart er definert med "moderat til lav"" aktsomhetsgrad.

  Innvendig > Pipe og ildsted
  Pipevanger er ikke synlige.
  Ene siden av pipen i stue er forblendet med malt limtegl eller lignende.
  Pusset brannmur med avskalling.
  Det er påvist at pipe/brannmur har sprekker i 2. etg.

  Innvendig > Innvendige trapper
  Åpninger i rekkverk er større enn dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper.
  Rekkverkshøyder er under dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper.
  Det mangler håndløper på vegg i trappeløpet.
  Det er ikke montert rekkverk i nederste del av trappen.

  Innvendig > Innvendige dører
  Det er påvist avvik som tilsier det bør foretas tiltak på enkelte dører.
  Defekt "låsekasse" på foldedør.

  Kjøkken > Overflater og innredning
  Kjøkkeninnredningen er av eldre dato, og den mangler bruksfunksjoner/løsninger som er forventbart på et kjøkken.
  Det er påvist skader/fuktskjolder i kjøkkengulv.
  Det er påvist skader på overflater/kjøkkeninnredning utover normal slitasjegrad.
  Store skjevheter i kjøkkengulv pga råteskader i bjelkelag.
  Dører og skuffer mangler sine opprinnelig håndtak.

  Kjøkken > Avtrekk
  Det mangler tilluft.

  Tekniske installasjoner > Avløpsrør
  Det er ikke påvist tilfredsstillende stakemulighet på avløpsanlegg.
  Arbeid med fornying/utskiftning av avløpsrør er utført i egen regi av ufaglært og det foreligger ingen dokumentasjon på utførelsen.

  Tekniske installasjoner > Avløpsrør - 2
  Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på innvendige avløpsledninger.

  Tekniske installasjoner > Varmtvannstank
  Det er ikke påvist tilfredsstillende el-tilkobling av varmtvannstank iht. gjeldende forskrift.
  Det er påvist at varmtvannstank er over 20 år.
  VV-bereder er tilkoblet via stikkontakt.

  Tekniske installasjoner > Elektrisk anlegg
  Nyere el-skap med automatsikringer. 7 kurser + hovedsikring/overbelastningsvern.
  El-anlegget i boligen har varierende alder fra byggeår til 2008.

  Tomteforhold > Grunnmur og fundamenter
  Grunnmuren har sprekkdannelser.
  Det er registrert sprekker/deformasjon som gir grunn til å overvåke konstruksjonen.
  Deler av betongvegger i krypkjeller er forblendet med teglstein som gjør at mur ikke er synlig.

  For utfyllende tekniske standard for øvrig henvises det til vedlagt tilstandsrapport.
  Ferdigattest/
 • Beliggende i Finnholtvegen på Disenå i et etablert boligområde og med kort avstand til barnehage og idrettsplass.

  Fine turmuligheter i nærområdet. Fine fiskemuligheter og fin badestrand i gangavstand med flytebrygge og stor gressplen med stor grill. Også gangavstand til lysløype. Ca syv km til Skarnes med skoler, forretninger, spisesteder, offentlige kontorer m.m. Kort vei til bussholdeplass.

  Sør-Odal kommune har et aktivt lag-/foreningsliv innenfor flere områder, og her finnes også flere attraksjoner som f.eks Skarnes lekeland med fine opplevelser for de minste, aktivitetspark SIAP med vannskiarena, galleri Lyshuset, Odalstunet med levende bygdemuseum og mye mer.

  Ca 1,7 km til Årnes hvor det går tog hver time til Oslo.
 • Veletablert boligområde bestående av eneboliger.
 • Det vil bli satt opp visningsskilt under visning.
 • Enebolig fra 1950.
  Ukjent byggegrunn.
  Drenssystem fra byggeår.
  Bygningen har krypkjeller under trebjelkelag og stubbegulv.
  Grovstøpt betongdekke på grunn uten fuktsperre.
  Bygningen har betonggrunnmur samt stedvis noen Lecablokker og stripefundamenter av betong under grunnmur.
  Vegger av bindingsverkskonstruksjon fra byggeår hvor det i følge eier i ca 2014 ble montert asfaltplate, lektet ut og isolert med 5 cm mineralull, vindsperre og montert ny liggende panel.
  Takkonstruksjon har sperrekonstruksjon.
  Tekket med betongtakstein på opprinnelig del bolig og plater i lakkert metall på tilbygg i gavl.
  Takrenner, nedløp og beslag i lakkert metall.
  Loft kun inspisert fra lav trappestige i inspeksjonsluke.
  Loft er isolert med spon fra byggeår.
  Loft på tilbygd del har ingen inspeksjonsluke og er derfor ikke vurdert.
  Stubbloft i himling samt ettermontert asfaltplater på deler av himling.
  Malte trevinduer med 2-lags glass fra ca 1987-88.
  Dobbeltvinduer fra byggeår i kjeller, entré og bad.
  Hvite profilerte inngangsdører fra ca 1994 og 2016.
  Lakkerte strekkmetalltrapper i front av begge inngangspartier.
 • 1.et: 62 Bra
  2.et: 42 Bra

  Følgende rom inngår i primærareal:
  1. etasje: Alle rom.
  2. etasje: Alle rom.
 • Fiber installert.
  Sectoralarm - brannvarsling og innbrudd - kan overtas hvis ønskelig.

  116 l varmtvannsbereder fra 2001 plassert i kjeller (var utkoblet på befaringsdato og derfor ikke funksjonstestet).
  Vannledninger av kobberrør.
  Avløpsrør av plast frem til hvelv i etasjeskille. Gamle soil/støpejernsrør og sluk videre.
  I følge eier er det utvendig avløpsrør av plast fra kjeller og et stykke ut fra boligen (skiftet i 2021).

  Ventilasjon/frisklufttilførsel via luftespalter i vinduer.

  Nyere el-skap med automatsikringer.
  7 kurser + hovedsikring/overbelastningsvern.
  El-anlegget i boligen har varierende alder fra byggeår til 2008.

  1 brannslukker i hall.
  1 røykvarsler i trapperom 2. etasje (det må installeres røykvarsler i alle etasjer).

  Se punktet om standard samt løsøre- og tilbehørsliste utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse.
 • To vedovner i vinkelstue.
  Vedovn på et soverom i 2. etasje.
  Oppvarming av elektriske panelovner.

  Strømforbruk varierer fra husstand til husstand etter ulike forbruksmønster.

  Det gjøres oppmerksom på at enkelte beboelsesrom kan mangle oppvarmingskilde, og kjøper overtar boligen slik den fremstår på visning.
 • Oppgitt areal er omtrentlig. Oppmålte grenser er usikre. Se vedlagt grunnkart.

  Pent opparbeidet tomt med plen, hekk mot Finnholtvegen og noen prydbusker rundt boligen.
  Nyere gruslagt parkeringsplass hvor eier opplyser om at det er masseskiftet og lagt duk og ny grus.

  Gnr 71, bnr 335 som ligger på østsiden/innsiden har bruksrett på innkjørsel over denne eiendommen.

  Tomtegrensen skal endres med ca 4 meter, saken er til behandling hos kommunen.
 • Parkering på egen tomt.
 • Offentlig veg.

  Tilknyttet offentlig vann via private stikkledninger.

  Tilknyttet offentlig avløp, men har slamavskiller i tillegg. Tømming av denne må rekvireres av eier ved behov. En tømming inntil 4 m3 er inkludert i årlig avløpsgebyr. Dersom det tømmes mer enn dette vil det bli ekstrafakturert første termin året etter. Der spillvann/overvann går i felles ledning for avløp, må det påregnes at det vil bli gitt pålegg om separering av disse før de kommunale avløpsledningene.
 • Formuesverdi som primærbolig kr 511 108,- per 31.12.20
  Formuesverdi som sekundærbolig kr 1 839 990,- per 31.12.20
 • Kr 9 080,- per år i følge prognose for 2022.

  Fordelt på:
  Eiendomsskatt kr 2 876,-
  Feiing/tilsynsgebyr kr 703,75
  Renovasjon normalab. kr 3 103,75
  Vann - Årlig ab. kr 1 022,50
  Avløp - Årlig ab. kr 1 373,75
  Ink. mva.

  I tillegg kommer forbruk vann per m3 kr 19,33 og forbruk avløp per m3 kr 23,88.

  Det gjøres oppmerksom på at det kan forekomme variasjoner i avgiftene som følge av forbruk og eventuelle endringer i gebyrer/avgifter.
 • Kommunale avgifter, strøm, forsikring.
 • Det foreligger ikke ferdigattest på eiendommen da denne er av eldre opprinnelse.

  Disse bygningene er oppført før 1965, før plan- og bygningsloven kom. Det var derav ikke søknadsplikt for byggetiltak på oppføringstidspunktet og derav ingen krav til ferdigattest.

  Det foreligger ikke tegninger av boligen.
 • Det er ikke kjent at det foreligger offentligrettslige regler som er til hinder for at hele eiendommen leies ut.
 • Eiendommen er konsesjonsfri.
 • Det er ikke odel på eiendommen.
 • Etter aksept av bud, vil eiendommens salgssum bli meddelt de som ev. måtte etterspørre denne. Eiendommens salgssum vil bli offentlig tilgjengelig ved overføring av hjemmel.
 • Det er legalpant for kommunale avgifter.
 • Eiendommen ligger i et område avsatt til Boligbebyggelse - Nåværende
  Delareal: 923 m2
  Id 201205 - Kommuneplanens arealdel med ikrafttredelse 29.10.2013
  Kommuneplan for Sør-Odal kommune 2013-2024

  Id 504-2 - Reguleringsplan for Disenå 2 med ikrafttredelse 06.07.1978

  Det gjøres oppmerksom på at Nye Veier er i gang med planlegging av vegstrekningen E16 Kløfta Kongsvinger. Det tas forbehold om at eiendommen kan bli berørt da traseene ikke er bestemt og det foreligger flere forslag. Interessenter bes undersøke planleggingen nærmere.
 • Gnr. 71, bnr. 116 i Sør-Odal kommune
 • Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.
 • Partene skal signere kjøpekontrakt etter aksept av bud.
 • Overtagelse etter nærmere avtale med selger.
 • Selger har tegnet boligselgerforsikring som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset oppad til MNOK 10. I den forbindelse har selger utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgivning.
 • Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 2 300/2 700/2 600 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.
 • Alle som skal selge eller leie ut bolig må som hovedregel energimerke boligen og fremskaffe en energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal på mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og eier er selv ansvarlig for at opplysningene er riktige. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket boligen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler
 • Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Det anbefales at hver budgivers første bud har en tilfredsstillende akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Ifølge eiendomsmeglingsforskriften § 6-3 første ledd har oppdragsansvarlig en plikt til å oppfordre oppdragsgiver til ikke å ta imot bud direkte fra budgiver, men henvise til oppdragstaker.
 • Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Eiendomsmeglingsforskriften § 6-3 3. ledd forbyr oppdragstaker i forbrukerforhold å videreformidle bud til selger med kortere akseptfrist enn til kl 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Lørdag regnes ikke som virkedag. Vi fraråder derfor å inngi slike bud da de ikke vil bli videreformidlet til selger. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon i vedlagt budskjema. I følge eiendomsmeglingsforskriften § 6-3 første ledd har oppdragstaker en plikt til å oppfordre oppdragsgiver til ikke å ta imot bud direkte fra budgiver, men henvise til oppdragstaker.
  Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg signere budet elektronisk ved hjelp av BankID. Fremgangsmåte ved budgivning: Benytt "Gi bud"-knappen for å logge inn med BankID. Din elektroniske identitet og signatur blir kontrollert som en del av innloggingen. Registrer ditt bud med korrekt beløp, frist, eventuelle forbehold, ønsket overtagelse og finansieringsplan. Bekreft at innholdet i bud er korrekt ved å signere elektronisk. Du mottar en SMS-kvittering (skriftlig mottaksbekreftelse) når ditt bud er registrert. Budforhøyelser kan gjøres enten ved å logge inn på nytt med BankID eller du kan sende svar til SMS-kvitteringen. Vær oppmerksom på at bud gitt via SMS må behandles manuelt av megler. Bud via SMS kan ikke anses som mottatt av megler før du har fått en svarbekreftelse pr SMS. For bud som inngis skriftlig ved hjelp av budskjema, må budgiver ha legitimert seg overfor megler. Legitimeringen bør ikke skje ved oversendelse av kopi av bankkort. Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Alle bud bør derfor ha en akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises til det "Forbrukerinformasjon om budgivning", som er vedlagt salgsoppgaven.
 • Listen over løsøre og tilbehør utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020, legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen er tilgjengelig hos oppdragsansvarlig samt på www.nef.no. Til orientering er det full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg.
 • Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning
 • Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.

  Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel.

  Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2).

  Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.

  Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.
 • Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Gruppen AS og konsernets produktselskaper om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med oppdragsansvarlig for et uforpliktende tilbud vedrørende finansiering. Meglerforretningene kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester.
 • Det er avtalt fast pris kr. 37 500,- for gjennomføring av salgsoppdraget. I tillegg er det avtalt at oppdragsgiver skal dekke tilretteleggingsgebyr kr. 9 900,- og visninger kr. 2 000,- per stykk. Meglerforetaket har krav på å få dekket avtalte utlegg i henhold til oppdragsavtale totalt kr. 26 350,-. Utleggene omfatter markedsføringspakke, grunnpakke, oppgjørsgebyr og fotograf. Alle beløp er inkl. mva.
 • Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.
 • Dersom annet ikke avtales, sendes skjøte/hjemmelsdokument for tinglysing i etterkant av overtakelse.
 • Mette I Johnsrud Ebbesen
Marcus Møllhaug Buringrud

Megler

Marcus Møllhaug Buringrud

40 61 52 95

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev