aktiv-eiendomsmegling
Velkommen til Drangedalsveien 2273!

Enebolig med oppgraderingsbehov, dobbel garasje og stor tomt på 4,8 dekar | Nærhet til Toke

 • 1 990 000
 • BRA 304 m²
 • 3 soverom
 • PRISANTYDNING1 990 000
 • OMKOSTNINGER65 922
 • TOTALPRIS INKL. OMKOSTNINGER2 055 922
 • EIENDOMSTYPEEnebolig
 • EIERFORMSelveier
 • BYGGEÅR1 988
 • SOVEROM3
 • AREALP-rom 222 m²
 • FELLESKOST./MND-
 • TOMT4 827 m²
 • EIERFORM TOMTEiet tomt
 • 1 990 000,- (Prisantydning)

  Omkostninger
  12 000,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  202,- (Panteattest kjøper)
  585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
  585,- (Tingl.gebyr skjøte)
  49 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 990 000,-))
  --------------------------------------------------------
  65 922,- (Omkostninger totalt)
  --------------------------------------------------------
  2 055 922,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Meld deg på visning!

Påmelding
Boligens areal er fordelt på følgende rom:
Underetasje/Kjeller: Hall, bad og 2 soverom, i tillegg til kjølerom, 3 boder og integrert garasje.
Hovedetasje: Stue, kjøkken, bad, vaskerom og soverom
Loftsetasje: 2 stuer og gangareal. Loftsetasjen er ikke godkjent for varig opphold.
Dobbel garasje med to porter, en av disse er elektrisk.

Drangedalsveien 2273, Vestfold og telemark

 • Enebolig over tre plan oppført i 1988. Huset har en normal god utførelse fra tiden. Bygningsmassen bærer noe preg av vedlikeholdsetterslep, men boligen er i forholdsvis god stand, påpekte vedlikeholdsetterslep dreier seg stort sett om slitasje på overflater, vinduer etc.

  Eiendommen er gjennomgått av en bygningskyndig og det er utarbeidet en tilstandsrapport. Denne er vedlagt salgsoppgaven og er en del av kjøpekontrakten. Nedenfor følger informasjon om forhold som er vurdert til TG 2 og TG 3.

  Forhold som har fått TG2 (vesentlige avvik og mindre avvik, som kan kreve tiltak eller ikke som ikke krever umiddelbare tiltak):
  - Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på taktekkingen. Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på undertak. Tiltak: Tidspunkt for utskiftning av taktekking nærmer seg. Tidspunkt for utskiftning av undertak nærmer seg.
  - Karmene i dører er værslitte utvendig og det er sprekker i trevirket. Tiltak: Det må påregnes noe vedlikehold og at enkelte dører må skiftes ut.
  - Overflater har en del slitasjegrad utover det en kan forvente. Noe skade på vegg i bod pga aggregat til kjølerom. Stedvis noen skjolder i gulvbelegg. Tiltak: Overflater må utbedres eller skiftes.
  - Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre. Tiltak: Det bør gjennomføres radonmålinger.
  - Ildfast plate mangler på gulvet under sotluke/feieluke på pipe. Tiltak: Det er en anbefaling om at det bør monteres ildfast plate under luker på pipe.
  - Åpninger mellom trinn i innvendig trapp er større enn dagens forskriftskrav. Åpninger i rekkverk er større enn dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper. Tiltak: Det er ikke krav om utbedring av åpninger opp til dagens krav.
  - Det er påvist avvik som tilsier det bør foretas tiltak på enkelte dører. Tiltak: Enkelte dører må justeres.
  - Det er registrert svertesopp på overflater. Tiltak: Overflater må rengjøres, for å fjerne svertesopp.
  - Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på kjøleaggregat. Aggregatet mangler deksel. Tiltak: Det er ikke behov for umiddelbare utbedringstiltak, men ut ifra alder
  kan svikt lett oppstå.
  - Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på innvendige vannledninger. Tiltak: Tidspunkt for utskiftning av vannledninger nærmer seg. Ifm. oppgradering av våtrom vil det være naturlig med utskiftning av rør.
  - Det er påvist mangelfull ventilasjon på ett eller flere rom i boligen. Tiltak: Ventilasjonsløsningen må utbedres. Alle våtrom bør ha mekanisk avtrekk.
  - Det er påvist at varmtvannstank er over 20 år. Tiltak: Det er ikke behov for utbedringstiltak siden tanken fungerer i dag, men ut ifra alder kan skader plutselig oppstå på eldre tanker.
  - Avvik på elektrisk anlegg.
  - Mer enn halvparten av forventet levetid på drenering er overskredet. Tiltak: Det er ikke behov for utbedringstiltak.

  Forhold som har fått TG3 (store eller alvorlige avvik, som man må regne med trenger utbedring straks
  eller innen kort tid):
  - Tekkingen på balkong/terrasse har utettheter. Rekkverket er for lavt i forhold til dagens krav til rekkverkshøyder. Tiltak: Tekkingen må skiftes/utbedres.
  - Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav. Tiltak: Våtrommet må totalrenoveres. Alle forhold med tettesjikt, våtsone, sluk m.m. må dokumenteres.
  - Vaskerom: Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav.
  Rommet fungerer med dagens tilstand og bruk. Tiltak: Våtrommet må totalrenoveres. Alle forhold med tettesjikt, våtsone, sluk m.m. må dokumenteres.
  - Mangler røykvarslere og brannslukningsapparat.

  Opplysningene er hentet fra tilstandsrapport fra Kragerø Takst AS, datert 08.06.22.
 • Eiendommen ligger på Vefall i Drangedal kommune med 100 meter strandlinje og fin utsikt over Toke. Eiendommen har også rett til båtfeste og baderett.
  Toke er Drangedals største innsjø, og er en perle med sine uttallige øyer og bukter, og en strandlinje på 160 km. Det er et unikt område for bade-og båtliv, samt fine turmuligheter med småbåter og nydelige forhold for kano og kajakk. For den fiskeinteresserte byr også Toke på rikelig med røye, ørret, abbor og sik.

  En av toppturene i nærheten er blant annet Dyvikheia, som ligger ved Heldøla. Man kan gå fra Rølandet og inn Tjernbakken, hvor det er en bratt snøskuterløype nesten helt opp. Det siste partiet består av en fin sti, og på topp venter en storslagen panoramautsikt - herfra ser man blant annet til havet utenfor Kragerø i sør, Nissedal i vest og Lifjell i nord, og det er fin utsikt oppover Nedre Toke. På Heldøla ligger også den nedlagte Kragerøbanen hvor det er etablert en flott turløype/gangvei.

  Det er ca. 10 minutters kjøring til Neslandsvatn, med blant annet dagligvareforretning og togstasjon. Her ligger også Kroken skole (1. - 7. trinn) og Kroken barnehage som stod ferdig i 2021. Til Drangedal er det ca. 10 minutter og til sommerbyen Kragerø er det ca 30 minutter med bil.
 • Området består hovedsakelig av spredt boligbebyggelse og gårdsbruk.
 • Se kartskisse.
 • Grunn av synlig grunnfjell og spredte løsmasser. Grunnmur av blokker av mur.
  Drenering av vegg mot grunn av tilbakefylte masser og synlig fuktsikring på utsiden av vegg mot grunn.
  Etasjeskille av trebjelkelag. Gulv/plate av betong på grunn.
  Veggkonstruksjon av bindingsverk av tré med stående bordkledning. Kledningen er utlektet, det er brukt lusinger til musetetting.
  Tak av takstoler med lastoverføring på yttervegger.
  Taket er tekket med takstein av betong og har underliggende lekter og bordtak av tré.
  Takrenner, nedløp og beslag av plastbelagt stål.
  Vannledninger av kobber. Stoppekran er funksjonstestet og er plassert i bad v/pumpe/akkumulatrortank. Mekanisk avtrekk på kjøkken.
  Interessenter oppfordres til å sette seg inn i tilstandsrapporten før budgivning. Rapporten ligger vedlagt i prospekt.
 • Loft: Bra/P-rom: 56/56kvm
  Hovedetasje: Bra/P-rom: 102/102kvm
  Kjeller: Bra/Prom: 146/64kvm

  Følgende rom inngår i primærareal:
  Loft: 2 stuer og gang
  Hovedetasje: Stue, soverom, kjøkken, bad og vaskerom
  Kjeller: Hall, 2 soverom og bad
 • Se punktet om standard samt løsøre- og tilbehørsliste utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse.
 • Vedfyring i underetasjen, ellers elektrisk.
 • Eiet tomt på 4827 m² i følge tinglyst målebrev. Det er kun påvist 2 stk grensepåler, mens målebrevet omtaler flere påler. Alle interessenter oppfordres derfor til å gå opp grensene ihht vedlagte målebrev.
 • Oppstillingsplass på egen tomt, samt integrert dobbel garasje.
 • Vei: Privat vei over bnr.17 med tinglyst veirett.
  Vann: borevann med pumpe og trykktank plassert på badet i underetasjen.
  Avløp: Septiktank som tømmes av kommunen. Inkludert i kommunale avgifter.
 • Formuesverdi som primærbolig kr 546 402 per 31.12.20
  Formuesverdi som sekundærbolig kr 1 967 045 per 31.12.20
 • Kommunale avgifter utgjør kr. 8611 pr år/. 2022
  Disse omfatter kloakk, renovasjon, feieavgift og eiendomsskatt.
 • Ny eier må påregne seg faste løpende kostnader som forsikring, strøm, tv/internett o.l. Nevnte faste utgifter vil i stor grad variere etter eget forbruk, ønsker og avtaler.
 • Det er ikke utstedt ferdigattest på eiendommen, men det foreligger midlertidig brukstillatelse. Kopi av midlertidig brukstillatelse følger som vedlegg til salgsoppgave.

  Det gjøres oppmerksom på at dagens romløsning avviker fra opprinnelige byggetegninger ved at loftsetasjen er innredet. Det antas at dette er gjort uten omsøking hos kommunen. Ny eier overtar ansvar og risiko for dette.
 • Det er ikke kjent at det foreligger offentligrettslige regler som er til hinder for at hele eiendommen leies ut.
 • Eiendommen har boplikt. Kjøper trenger ikke søke konsesjon, men må via egenerklæring om konsesjonsfrihet bekrefte at eiendommen skal benyttes til helårsbolig. Dvs. at minimum en person skal benytte eiendommen til sin primære bolig.
 • Det er ikke odel på eiendommen.
 • Etter aksept av bud, vil eiendommens salgssum bli meddelt de som ev. måtte etterspørre denne. Eiendommens salgssum vil bli offentlig tilgjengelig ved overføring av hjemmel.
 • Kommunen har legalpant i eiendommen for eventuelle ubetalte kommunale skatte- og avgiftskrav. Kontakt oppdragsansvarlig for ytterligere informasjon.

  Det gjøres oppmerksom på følgende tinglyste servitutter og hefteler som medfølger eiendommen:
  - Dagboknr 2286, tinglyst 02.03.1987 , vedr Bestemmelse om veg, kloakkledning, båt/bryggeplass, kloakkledning, med flere bestemmelser.
  Meglers kommentar: Dokumentet gir eieren av denne eiendommen følgende rettigheter på naboeiendommen (bnr 17): rett adkomst, rett til brønn, rett til å ha kloakkledning med filtreringsgrøft, rett til å fiske med garn, rett til båtfeste og opplag, samt bading.

  - Dagboknr 2284, tinglyst 02.03.1987, vedr Registrering av grunn
  Meglers kommentar: Tinglyst målebrev med kartskisse og koordinater på grensepunkter.
 • Eiendommen ligger i uregulert område men er i kommunedelplanens arealdel angitt som:
  1 - "LNRF-areal for nødvendige tiltak for landbruk og reindrift og gårdstilknyttet næringsvirksomhet basert på gårdens ressursgrunnlag,Nåværende"
  2 - "Boligbebyggelse,Nåværende"
  3 - "Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone,Nåværende"
 • Gnr. 26 Bnr. 45 i Drangedal kommune
 • Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.
 • Partene skal signere kjøpekontrakt etter aksept av bud.
 • Etter nærmere avtale med selger. Vennligst oppgi ønsket overtakelsesdato ved budgivning.

  Eiendommen vil ikke bli ytterligere ryddet eller rengjort utover slik den står på visning.
 • Selger har tegnet boligselgerforsikring som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset oppad til MNOK 10. I den forbindelse har selger utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgivning.
 • Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 2 300/2 700/2 600 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.
 • Alle som skal selge eller leie ut bolig må som hovedregel energimerke boligen og fremskaffe en energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal på mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og eier er selv ansvarlig for at opplysningene er riktige. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket boligen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler
 • Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Det anbefales at hver budgivers første bud har en tilfredsstillende akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Ifølge eiendomsmeglingsforskriften § 6-3 første ledd har oppdragsansvarlig en plikt til å oppfordre oppdragsgiver til ikke å ta imot bud direkte fra budgiver, men henvise til oppdragstaker.
 • Budgivere oppfordres til å legge inn bud via «Trygg Budgivning». Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form.
 • Listen over løsøre og tilbehør utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020, legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen er tilgjengelig hos oppdragsansvarlig samt på www.nef.no. Til orientering er det full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg.
 • Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning
 • Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven. Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.

  Det gjøres spesielt oppmerksom på at boligen selges for et dødsbo. Megler gjør særlig oppmerksom på at selger ikke har bebodd den eiendom som legges ut for salg. Selger har derfor ikke spesifikk kunnskap om eiendommen, og har i begrenset grad kunnet supplere og/eller kontrollere opplysningene i denne salgsoppgaven. Det kan i denne sammenheng eksistere feil og skader på eiendommen som ikke er spesifikt opplyst..

  Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand og det som er beskrevet i tilstandsrapporten. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen og dette har virket inn på avtalen.
  En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel.

  Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2).

  Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.

  Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9 første ledd 2. pkt. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere.
 • Skagerrak Sparebank kan tilby lån til konkurransedyktige vilkår. Vi formidler gjerne kontakt med kundebehandler.
 • Det er avtalt provisjonsbasert vederlag tilsvarende 3,25 % av kjøpesum for gjennomføring av salgsoppdraget. (Oppdragsgiver betaler oppgjørshonorar kr. 3750). I tillegg er det avtalt at oppdragsgiver skal dekke en markedsføringspakke på totalt kr 16 800, som omfatter bl.a. annonse i avis, fotograf, utstillinger og prospekter. Markedsføringspakken inneholder element av vederlag. Minimumsprovisjon er avtalt til kr 45 000,-. Dersom handel ikke kommer i stand har megler krav på å få dekket dekning av utlegg og vederlag med totalt kr 19 800,-. Alle beløp er inkl. mva.
 • Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.
 • Dersom annet ikke avtales, sendes skjøte/hjemmelsdokument for tinglysing i etterkant av overtakelse.
 • Lars Arne Vefall
  Reidar Vefald
Jon Reidar Haugland

Megler

Jon Reidar Haugland

47 71 51 20

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev