aktiv-eiendomsmegling
Velkommen til Espedalsveien 32!

Landlig og solrikt beliggende enebolig. Stor tomt på 15,5 mål - Ingen boplikt!

 • 890 000
 • BRA 120 m²
 • 2 soverom
 • PRISANTYDNING890 000
 • OMKOSTNINGER38 422
 • TOTALPRIS INKL. OMKOSTNINGER928 422
 • EIENDOMSTYPEEnebolig
 • EIERFORMSelveier
 • BYGGEÅR1 950
 • SOVEROM2
 • AREALP-rom 109 m²
 • FELLESKOST./MND-
 • TOMT15 560 m²
 • EIERFORM TOMTEiet tomt
 • 890 000,- (Prisantydning)

  Omkostninger
  12 000,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  22 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 890 000,-))
  202,- (Panteattest kjøper)
  585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
  585,- (Tingl.gebyr skjøte)
  --------------------------------------------------------
  38 422,- (Omkostninger totalt)
  --------------------------------------------------------
  928 422,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Meld deg på visning!

Påmelding
Eneboligen inneholder:
1. etasje: Éntre, kjøkken, stue, spisestue og soverom.
2. etasje: Trapperom, loftstue, 2 soverom og sovealkove
Utedo
Rundt eneboligen er det store fine grøntområder.

Espedalsveien 32, Vestfold og telemark

 • Enebolig antas oppført på 1950-tallet, beliggende i landlige, grønne omgivelser. Det er ikke boplikt på eiendommen, i hht. Drangedal kommune, og nåværende eier har benyttet boligen som fritidsbolig. Eneboligen går over 2 plan og har en enkel standard. Det er innlagt strøm, men ikke innlagt vann. Det er montert pumpe på kjøkken for vanntilførsel fra brønn. Husets alder tilsier at det i årene som kommer må foretas oppgraderinger, utover normalt, løpende vedlikehold.

  På hovedplan er det gang m/trapp, kjøkken, stue, spisestue og soverom. Ved renovering vil det kunne være mange kreative og fine løsninger, eksempelvis kan soverom på hovedplan omsøkes og omgjøres til bad.

  I 2. etasje er det trapperom, loftstue, soverom og sovealkove. Taket i trapperom kan syne en gammel lekkasje. Det ble lagt en plate i taket, hvor man kan se tydelige tegn til lekkasjen. Nåværende eier utarbeidet ikke problemet, og skadeomfanget er usikkert. Etter platen ble montert, har det ikke kommet mer vann inn i boligen i følge nåværende eier.

  Eiendommen er gjennomgått av en bygningskyndig og det er utarbeidet en tilstandsrapport. Nedenfor følger informasjon om forhold som har fått TG 2 og 3.

  Forhold som har fått TG3 (store eller alvorlige avvik, som man må regne med trenger utbedring straks eller innen kort tid):

  - Veggkonstruksjon: Det er påvist betydelige råteskader i bordkledningen. Det er påvist omfattende skade i fasade. Det er ingen eller liten lufting i nedre kant av kledning mot grunnmur. Det er påvist spredte råteskader i bordkledningen.
  Tiltak: Råteskadet trekledning må skiftes ut. Kledningen bør skiftes.

  - Vinduer: Karmene i vinduer er værslitte utvendig og det er sprekker i trevirket. Vinduene har råteskader. Det er påvist noen glassruter som er punktert eller sprukne, og avvik rundt innsettingsdetaljer. Tiltak: Vinduer med punkterte/sprukne glass må påregnes skiftes ut, enten hele vinduet eller kun selve glassene. Vinduer med råteskader må erstattes med nye. Det må foretas lokal utbedring.

  - Avtrekk, kjøkken: Det er manglende forsert mekanisk avtrekk fra kokesone i kjøkken. Rommet har kun naturlig avtrekk. Tiltak: Mekanisk avtrekk bør etableres.

  - Branntekniske forhold: Brannslukker er ikke observert.

  - Oljetank: Det foreligger krav om sanering av oljetank. Det er opplyst om at oljetank er sanert, men tilfredsstillende dokumentasjon mangler. Tiltak: Fyringsanlegget anbefales demontert da fyring med olje er forbudt.

  Forhold som har fått TG2 (vesentlige avvik og mindre avvik, som kan kreve tiltak eller ikke som ikke krever umiddelbare tiltak):

  UTVENDIG

  - Taktekking: Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på undertak og taktekkingen.
  Tiltak: Tidspunkt for utskiftning av undertak og taktekking nærmer seg. Overvåk tilstanden jevnlig.

  Nedløp og beslag: Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på renner/nedløp/beslag. Det mangler snøfangere på hele eller deler av taket, ikke krav om dette på byggemeldingstidspunktet. Det er ikke tilfredsstillende bortledning av vann fra taknedløp ved grunnmur. Det mangler takrenner og nedløp på deler av bygningen.
  Tiltak: Snøfangere må monteres for å tilfredstille byggeårets krav. Det bør lages system for bortledning av vann fra taknedløp ved grunnmur.

  Takkonstruksjon/loft: Det er påvist avvik rundt gjennomføringer i takflaten.

  - Dører: Det er påvist utetthet/åpning mellom dørblad og dørkarm. Dvs. at kald trekk kan oppstå. Karmene i dører er værslitte utvendig og det er sprekker i trevirket. Tiltak: Døren bør skiftes ut.

  - Balkonger, terrasser og rom under balkonger: Konstruksjonene har skjevheter. Tiltak: Det er ikke behov for utbedringstiltak.

  INNVENDIG

  - Etasjeskille/gulv mot grunn: Målt høydeforskjell på mellom 10 - 20 mm innenfor en lengde på 2 m. Tiltak: For å få TG 0 eller 1 må høydeforskjeller rettes opp.

  - Rom under terreng: Det er påvist indikasjoner på noe fuktgjennomtrenging i kjellergulv og inn i kjellermur. Tiltak: Det bør være inspeksjonsmulighet av hele kjelleren.

  - Trapper: Rekkverkshøyder er under dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper. Det mangler håndløper på vegg i trappeløpet. Tiltak: Håndløper bør monteres, men det var ikke krav på byggetidspunktet.

  - Dører: Det er påvist avvik som tilsier det bør foretas tiltak på enkelte dører. Tiltak: Enkelte dører må justeres.

  TEKNISKE FORHOLD

  - Ventilasjon: Det er påvist mangelfull ventilasjon på ett eller flere rom i boligen. Tiltak: Ventilasjonsløsningen må utbedres.

  - Elektrisk anlegg: Deler av anlegget antas å ha høy alder. Anlegget er lavt dimensjonert, men har tilførselskabel med godt tverrsnitt og god kapasitet.

  TOMTEFORHOLD

  - Byggegrunn: Det er registrert symptomer på setninger i grunnen i form av sprekker i grunnmur. Tiltak: Påviste skader må utbedres.

  - Drenering: Mer enn halvparten av forventet levetid på drenering er overskredet. Det er ikke tegn på noe utvendig fuktsikring. Tiltak for redrenering rundt boligen kan ikke utelukkes.

  - Grunnmur og fundamenter: Grunnmuren har sprekkdannelser. Det er registrert skråriss som er symptom på setninger. Tiltak: Det er ikke behov for utbedringstiltak.

  Opplysningene er hentet fra tilstandsrapporten utarbeidet av Kragerø Takst AS ved Kevin Nielsen, datert 30.05.2022.
  Rapporten ligger vedlagt salgsoppgaven.

  Kun hvitevarer som er spesifikt angitt i salgsoppgaven, følger med. Dette gjelder uavhengig av om hvitevaren(e) eventuelt kan anses som integrerte.
 • Eiendommen beliggende i landlige omgivelser i Drangedal, i underkant av 3 km til Drangedal 10-årige skole. Eiendommen ligger i kort avstand fra Drangedal sentrum med dagligvareforretninger, togforbindelse til Oslo og Kristiansand, butikker og ikke minst fine bademuligheter i Drangedals største innsjø - Toke. Toke er en perle med sine utallige øyer og bukter, og en strandlinje på 160 km. Det er et unikt område for bade- og båtliv, samt fine turmuligheter med småbåter og nydelige forhold for kano og kajakk. For den fiskeinteresserte byr også Toke på rikelig med røye, ørret, abbor og sik.

  I Drangedal kommune bugner det av flotte toppturer, blant annet Toskefjell, Braknesheia og Rønnomnibben m.m. på Braknesheia bet ble i 2021 oppført trehuske, samt en gapahuk som ble laget av tømrer Per Esporg. Her kan du ta med niste og nyte en flott utsikt.

  Til vinterparadiset Gautefall, med alpinanlegg og skiløyper, er det ca. 30 minutter med bil. Vinterparadiset Gautefall er et av Telemarks største skisteder, og ligger sentralt i Sør-Norge, mellom Drangedal og Nissedal/Treungen. Midt på Gautefallheia ligger Gautefall skisenter som kan tilby flotte bakker, kafé, skiutleie og afterski. Anlegget har blitt oppgradert de siste årene med moderne ekspressheis med 6 stoler, og i dag består anlegget av 14 nedfarter, 2 stolheiser og 3 skitrekk. Like ved finner vi også hotellet på Gautefall, Ski Lodge Gautefall. Utenfor hotellet ligger Gautefall Biathlon Skiarena, et helårs skianlegg.
 • Området består hovedsakelig av spredt boligbebyggelse og gårdsbruk.
 • Se kartskisse.
 • Grunn av leire/grus/jord på grunnfjell. Grunnmur av støpt betong. Taket er tekket med takplater av stål og har enkelt undertak med kun et tettesjikt. Takrenner, nedløp og beslag av plastbelagt stål. Veggkonstruksjon av bindingsverk av tré med stående og liggende bordkledning. Takkonstruksjon av takbukker med åser. Trevinduer med sprosser og enkle glass.
  Malt hovedytterdør av tré.
 • 1.etasje: 60 m² BRA / 60 m² P-rom
  2.etasje: 60 m² BRA / 49 m² P-rom

  Totalt: 120 m² BRA / 109 m² P-rom

  Følgende rom inngår i primærareal:
  Eneboligen inneholder:
  1. etasje: Vindfang, stue, spisestue og kjøkken.
  2. etasje: 2. etasje: Trapperom, loftstue og 2 soverom.
 • Se punktet om standard samt løsøre- og tilbehørsliste utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse.
 • Elektrisk, samt vedfyring er innstallert i enheten.
 • Eiet tomt i på ca 15,5 mål i følge matrikkelbrev fra Drangedal kommune. Det er usikkerhet rundt grensene, ikke mulig å fremskaffe skylddelingsforretning. Adkomst via nordsiden. Dette område er opparbeidet med plen. Deler av eiendommen er veigrunn. På østsiden av boligen er det opparbeidet et jorde. Nåværende eier har hatt avtale med naboeiendom, som har klipt området 1-2 ganger i året.Det blir opp til nabo og ny eier å ordne evt. ny avtale. Boligens sør- og vestside er naturtomt bestående av plen, busker, trær og fjell. På boligens vest-side er det oppført platting. Utedo er plassert vest for enebolig.
 • På egen gårdsplass.
  Privat vei. Nåværende eier har ikke brukt eneboligen på vinterstid, og har dermed ikke hatt utgifter til brøyting. Det er flere grunneiere av veien, som har hatt vedlikehold av veien. Nåværende eier har ikke hatt direkte utgifter til dette. Ny eiere på påregne seg noe vedlikeholdskostnader- samt kostnader vedrørende brøyting av vei.
 • Privat brønn og utedo.
  Privat vei. Nåværende eier har ikke brukt eneboligen på vinterstid, og har dermed ikke hatt utgifter til brøyting. Det er flere grunneiere som eier deler av veien og har hatt vedlikehold av veien. Nåværende eier har ikke hatt direkte utgifter til dette. Ny eiere på påregne seg noe vedlikehold- samt kostnader vedrørende brøyting av vei.
 • Formuesverdi som primærbolig: kr 284 304,- pr. 2020
  Formuesverdi som sekundærbolig: kr 1 023 495,- pr. 2020
 • Kommunale avgifter utgjør ca. kr. 3 655,- pr år/2021.
  Disse omfatter renovasjon, feieavgift og eiendomsskatt.
 • Utover det som er nevnt under punktet "Offentlige/kommunale avgifter", påløper kostnader til for eksempel strøm, fyring, forsikring, innvendig/utvendig vedlikehold og abonnement til tv og internett.
 • Det foreligger hverken ferdigattest eller midlertid brukstillatelse på eiendommen. Dette er vanlig på denne type eldre bolig. Det ble ved lovendring 1.juli 2015 vedtatt at det ikke utstedes ferdigattest for tiltak før 1998. Dette innebærer at bruken er ulovlig. Manglende brukstillatelse og ferdigattest er vanlig for område. Det antas at forholdet ikke har praktisk betydning.

  Det foreligger ikke byggetegninger.
 • Det er ikke kjent at det foreligger offentligrettslige regler som er til hinder for at hele eiendommen leies ut.
 • Eiendommen er ikke konsesjonspliktig, men kjøper må via egenerklæring om konsesjonsfrihet bekrefte at eiendommen skal benyttes til fritidsformål/boligformål.
 • Det er ikke odel på eiendommen.
 • Etter aksept av bud, vil eiendommens salgssum bli meddelt de som ev. måtte etterspørre denne. Eiendommens salgssum vil bli offentlig tilgjengelig ved overføring av hjemmel.
 • Kommunen har legalpant i eiendommen for eventuelle ubetalte kommunale skatte- og avgiftskrav. Kontakt oppdragsansvarlig for ytterligere informasjon.

  Følgende heftelser er registrert på eiendommens grunnboksblad:

  RETTIGHETER IFLG. SKJØTE
  Dok. nr. 900203 - 24.09.1923
  Rettighetshaver:Knr:3815 Gnr:12 Bnr:1 Bestemmelse om veg
  Gjelder denne registerenheten med flere.
  Dokumentet finnes ikke i noen arkiver. Dokumentet er 100 år gammelt. Dette har ikke hatt noen praktisk konsekvens, så langt nåværende eier kan huske. Det antas at denne bestemmelse er uten praktisk betydning.
  Dokumentet vil ikke bli slettet fra grunnboken, og ny eier evt. pantehaver vil få prioritet bak denne.

  RETTIGHETER IFLG. SKJØTE
  Dok. nr. 900204 - 24.09.1923
  Dokumentet finnes ikke i noen arkiver. Dokumentet er 100 år gammelt. Eier gjennom siste 30 årene har ikke hatt noen praktisk konsekvens, så langt nåværende eier kan huske . Denne bestemmelse ligger under heftelser i grunnboken, og ny eiers evt. panteandel vil få prioritet bak denne.

  JORDSKIFTE
  Dok. nr. 222 - 10.02.1964
  Gjelder denne registerenheten med flere. Eier gjennom siste 30 årene har ikke hatt noen praktisk konsekvens, så langt nåværende eier kan huske . Denne bestemmelse ligger under heftelser i grunnboken, og ny eiers evt. panteandel vil få prioritet bak denne.

  LIVSVARIG BORETT
  Dok. nr. 558 - 25.04.1966
  Dette dokument gir Anne Tveita borett så lenge hun lever.
  Rettighetshaver er død.

  FORKJØPSRETT
  Dok. nr. 558 - 25.04.1966
  Forkjøpsretten er avklart.
  Eneboligen blir ikke kjøpt på forkjøpsrett.

  BESTEMMELSE OM VEG
  RETTIGHETSHAVER: Arve Magne Storkås
  Dok. nr. 1716 - 10.06.1976
  Dette dokument gir A.M. Storkås rett til å bruke veien på lik linje med andre oppsittere.

  BORETT
  Dok. nr. 3815 - 06.12.1993
  Med flere bestemmelser
  Rettighetshaver: Kari Tveita f.17/1.17
  Ingeborg Strandskog er tildelt tomt, ca. 1 dekar på eiendommen.
  Dette er innført i skjøte under avtaler som ikke skal tinglyses. Skjøte er tinglyst.

  Følgende grunndata er registrert på eiendommens grunnboksblad:

  REGISTRERING AV GRUNN
  Dok. nr. 900013 - 19.02.1923

  OMNUMMERERING VED KOMMUNEENDRING
  Dok. nr. 220425 - 01.01.2020
 • Eiendommen omfattest av kommunedelplan, "Toke med Oseidvann", i området AB. I overkant av 1,2 mål, inkl. oppført enebolig, er avsatt/utnyttet til boligbebyggelse. Det resterende arealet av eiendommen er avsatt/utnyttet til spredt boligbebyggelse. Området er merket som friområdet, og kan benyttes av allmennheten. Deler av eiendommens nordside er regulert til jernbane. Eiendommen omfattes også av kommuneplan for Drangedal. Reguleringsplan er under arbeid. Kommuneplan kan fås ved hendvendelse til megler.
 • Gnr. 12 Bnr. 20 i Drangedal kommune
 • Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.
 • Partene skal signere kjøpekontrakt etter aksept av bud.
 • Overtagelse etter nærmere avtale med selger.
 • Selger har tegnet boligselgerforsikring som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset oppad til MNOK 10. I den forbindelse har selger utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgivning.
 • Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 2 300/2 700/2 600 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.
 • Alle som skal selge eller leie ut bolig må som hovedregel energimerke boligen og fremskaffe en energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal på mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og eier er selv ansvarlig for at opplysningene er riktige. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket boligen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler
 • Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Det anbefales at hver budgivers første bud har en tilfredsstillende akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Ifølge eiendomsmeglingsforskriften § 6-3 første ledd har oppdragsansvarlig en plikt til å oppfordre oppdragsgiver til ikke å ta imot bud direkte fra budgiver, men henvise til oppdragstaker.
 • Budgivere oppfordres til å legge inn bud via «Trygg Budgivning». Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form.
 • Listen over løsøre og tilbehør utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020, legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen er tilgjengelig hos oppdragsansvarlig samt på www.nef.no. Til orientering er det full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg.
 • Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning
 • Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.

  Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel.
  Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2).

  Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.

  Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.
 • Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Gruppen AS og konsernets produktselskaper om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med oppdragsansvarlig for et uforpliktende tilbud vedrørende finansiering. Meglerforretningene kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester.
 • Det er avtalt provisjonsbasert vederlag tilsvarende 3,25 % av kjøpesum for gjennomføring av salgsoppdraget. (Oppdragsgiver betaler oppgjørshonorar kr. 3800,-). I tillegg er det avtalt at oppdragsgiver skal dekke en markedsføringspakke på totalt kr 14 500, som omfatter bl.a. annonser, fotograf, utstillinger og prospekter. Markedsføringspakken inneholder element av vederlag. Minimumsprovisjon er avtalt til kr 39 800,-. Dersom handel ikke kommer i stand har megler krav på å få dekket dekning av utlegg og vederlag med totalt kr 19 800,-. Alle beløp er inkl. mva.
 • Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.
 • Dersom annet ikke avtales, sendes skjøte/hjemmelsdokument for tinglysing i etterkant av overtakelse.
 • Frøydis Voje

Megler

Eileen Johnsen

94 08 40 27

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev