aktiv-eiendomsmegling
Velkommen til Singusdalsveien 210!

DRANGEDAL Singusdalsveien 210

Stort forretningslokale med oppgraderingsbehov!

 • kr 890 000
 • BRA 550 m²
 • Prisantydningkr 890 000
 • BRAP-rom 550 m²
 • Omkostninger -
 • Totalpris inkl. omkostningerkr 890 000
 • ObjektstypeButtikslokale
 • EierformSelveier
 • Byggeår1 926
 • Felleskostnader pr. mndkr -
 • Tomt -
 • Eierform tomtEiertomt
 • 890 000 (Prisantydning)

  Omkostninger
  12 000 (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800 (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172 (Pantattest kjøper - lagt ut av megler)
  585 (Tingl.gebyr pantedokument)
  585 (Tingl.gebyr skjøte)
  22 250 (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 890 000))

  38 392 (Omkostninger totalt)

  928 392 (Totalpris inkl. omkostninger)

Meld deg på visning!

Påmelding

Singusdalsveien 210, Vestfold og telemark

 • BRA
  550m²

  BTA
  nullm²

  Beliggenhet
  Singusdalveien 210 ligger i naturskjønne og fredlige omgivelser i Kjosen i Drangedal kommune. Kjosen, med sine grønne jorder, høyreiste fjell og gulblomstrende enger, ligger omlag 15 minutter fra Drangedal sentrum. Den lille bygda har nok av bade- og fiskemuligheter i sine mange vann. Et av disse er Åkrevannet, som ligger ca.1 km nord for eiendommen. Åkrevannet har også den fine badeplassen Kåsmyra, med en barnevennlig og langgrunn strand, i tillegg til brygge og gressplen. Fra eiendommen er det heller ikke langt til toppen som kanskje gir den beste utsikten utover Kjosen; Nåsnibben. Fjellet sees fra eiendommen og det går sti opp som er ca. 3,5 km lang. Her er det også flott utsikt mot Nåsvannet. Det er omtrent 15 min i bil til Stranna, som er sentrum i Drangedal, med blant annet dagligvareforretningen Coop Prix, bibliotek, kafé, togstasjon, Drangedal idrettsanlegg med fotballbane, friidrettstadion, 21 skivers skiskytteranlegg, lysløyper og moderne klubbhus. Her ligger også Drangedal bygdetun hvor det er flotte tur områder. Fra Stranna er det kort vei til båthavn og fin, barnevennlig sandstrand ved Toke, tursti, gapahuk, tarzanløype og sandvolleyballbane. Toke er Drangedals største innsjø, en perle med sine utallige øyer og bukter, og en strandlinje på 160 km. Det er et unikt område for bade-og båtliv, samt fine turmuligheter med småbåter og nydelige forhold for kano og kajakk. For den fiskeinteresserte byr også Toke på rikelig med røye, ørret, abbor og sik.

  Adkomst
  Se kartskisse.

  Bebyggelse
  Området består hovedsakelig av spredt boligbebyggelse og gårdsbruk.

  Konstruksjon
  Bygning oppført i 1926 med tilbygg fra 1950/60. Tak med stålplater. Pannebord i malt utførelse. Vindskibord med gavelkryss. Tak er inspisert fra tak. Takrenner, nedløp og beslag av plastbelagt stål. Yttervegg består av reisverk som er uisolert. Utvendig påmontert stående kledning. Innvendig flater med panel. Takkonstruksjon med form av saltak. Taket har lukket skråhimling uten tilkomst. Konstruksjonen er etterisolert. Interessenter oppfordres til å sette seg inn i tilstandsrapporten før budgivning. Rapporten ligger vedlagt i prospekt.

  Innhold
  Næringslokale over flere plan som inneholder: 1.etasje: Butikklokale, bod, gang/trapperom, kjøkken, wc, entré 2.etasje: 3 rom, trapperom Loft: Trapperom, butikklokale 3 rom Kjeller: Lager

  Standard
  Tidligere landhandel, som siste årene har vært i bruk som bokhus. Bygget ble oppført 1926 og påbygd med lager i 1950/60. Rommer totalt hele 550 kvm, deler av bygget går over tre plan med kjeller. Vi gjør vi spesielt oppmerksom på at taket må skiftes, se tilstandsrapport fra takstmann. Bygget er dårlig isolert og energikrevende. I perioder med frost er det behov for bruk av varmekabel i fm. drenerings kum som ligger mellom bygget og veien (nord-øst for bygget). Eiendommen er gjennomgått av en bygningskyndig og det er utarbeidet en tilstandsrapport. Denne er vedlagt salgsoppgaven og er en del av kjøpekontrakten. Nedenfor følger informasjon om forhold som er vurdert til TG 2 og TG 3. Forhold som har fått TG3 (store eller alvorlige avvik, som man må regne med trenger utbedring straks eller innen kort tid): UTVENDIG - Taktekking: Takplater med skader, store utettheter og korrosjon. Tiltak: Ny eier må regne med skifte av taktekking. - Nedløp og beslag: Renner og beslag med store skader. Tiltak: Ny eier må skifte renner, nedløp, snøfangere og stigetrinn ved skifte av taktekking. - Veggkonstruksjon: Retningsavvik er påregnelig hensyntatt byggemåte. Yttervegg er svakt isolert og har manglende tetthet i forhold til dagens krav til isolasjon og tetthet. Råteskader i kledning og reisverk. Erfaringsmessig vil skjult trevirke ha høy skadefrekvens, skader forekomme ofte rundt vinduer/dører og knutepunkt. Tiltak: Ny eier bør regne med vedlikehold og utskiftinger av råteskader. - Takkonstruksjon/loft: Konstruksjonen har svanker og skjevheter pga. konstruksjonens alder og oppbygging. Det må påregnes måking av takflater ved snømengder mer enn ca 50 cm. Ved visuell kontroll av innvendige flater var det tegn til lekkasjepunkter. Takkonstruksjonen er en lukket konstruksjon med skråkledde himlingsflater. Dette forutsetter en riktig oppbygging med tanke på eventuelt utførelse og materialvalg. En tenker da spesielt på bruk av dampsperre og ventilering av konstruksjonen. Ønskes full visshet om tilstand på skjulte konstruksjoner må åpninger foretas. Ut i fra observasjoner virker konstruksjonen og være manglende ventilert og svakt isolert. Det foreligger ikke dokumentasjon på oppgradering av tak. Ventilering er ikke god nok til å hindre isdannelse og kondens. Taktekking holder ikke tett og skjulte skader er påregnelig. Råteskader i utvendig takutstikk. Tiltak: Ny eier må utbedre takskader. Tak som krever ombygging dersom man ønsker dagens krav til isolering, lufting og tetthet. - Vinduer fra 1985, 1987 og byggeår: Vindu mot veg med råteskade. Vindu fra byggeår med skader i karm. Tiltak: Ny eier må skifte vinduer. INNVENDIG - Etasjeskiller/gulv mot grunnen: Målt høydeforskjell på over 30 mm gjennom hele rommet. Tilstandsgrad 3 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. Tiltak: For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må høydeforskjeller rettes opp. Det vil imidlertid sjelden være økonomisk rasjonelt som et enkeltstående tiltak i en bolig som dette. Dersom boligen en gang skal renoveres, kan man vurdere slike tiltak. - Pipe og ildsted: Pipeløp har kort gjenstående brukstid. Det er innkledde sider på pipen. Det er krav til 4 synlige sider på teglsteinspiper. Tiltak: Det er kun 3 synlige sider på pipestokk. Ny eier må foreta tiltak for å lukke avviket og bør ses i sammenheng med rehabilitering av pipeløp. - Innvendige trapp til kjeller: Det er ikke montert rekkverk. Tiltak: Rekkverk må monteres for å lukke avviket. KJØKKEN - Overflater og innredning: Skrog og bunnsokkel med fuktskader under vask som følge av lekkasje fra avløp. Ved demontering av skrog og bunnsokkel kan skjulte skader forekomme. Vann var avslått under befaringen. Tiltak: Ny eier må utbedre lekkasje og fuktskader. SPESIALROM - Overflater og konstruksjon: Rommet er ikke ventilert. Tiltak: Mekanisk avtrekk anbefales for ventilering av rommet. - Overflater og konstruksjon: Rommet er ikke ventilert. Innredning med skader. Tiltak: Mekanisk avtrekk anbefales for ventilering av rommet. Innredning bør skiftes. TEKNISKE INSTALLASJONER - Elektrisk anlegg: Ny eier må skifte deler av det elektriske anlegget hensyntatt kapasitet på anlegg og kort gjenstående brukstid. Det anbefales elektrisk kontroll med utbedring og utskifting av komponenter. - Branntekniske forhold: Brannslokkingsapparat var godkjent frem til 2004 og har dermed utgått på dato. Brannslukker må skiftes eller godkjennes på ny. TOMTEFORHOLD - Drenering: Dreneringen med svekket effekt. Dette baseres både på visuelle observasjoner og at fritt vann har oppstått i kjeller ved flere anledninger. Fuktvandring i vegger mot terreng skyldes svikt i fuktsikring av grunnmur og fuktopptrekk fra fundamenter. Drenering anses dermed å ha vesentlig redusert effekt. (se forøvrig paragraf: rom under terreng). Tiltak: Ny eier må regne med skifte av drenering. - Terrengforhold: Terreng faller inn mot bygning og økt vannstand fra Åkervatn kan gi vann i kjeller. Tiltak: Terrengjustering bør ses i sammenheng med skifte av drenering og grunnvann. - Oljetank: Bruk av fossilt brensel er fra 2020 ikke tillatt benyttet. Tiltak: Ny eier bør regne med sanering eller fjerning av tank. Forhold som har fått TG2 (vesentlige avvik og mindre avvik, som kan kreve tiltak eller ikke som ikke krever umiddelbare tiltak): UTVENDIG - Vinduer fra 1990-tallet: Vannbrett uten beslag, regnvann kan trenge inn i konstruksjonen. Ramme og karm er slitt og det er sprekker og fuktmerker i trevirket. Tiltak: Vannbrett uten beslag, krever hyppig vedlikehold. Vinduer krever vedlikehold. - Dører: Ytterdører tetter svakt til karm. Påregnelig med luftlekkasje grunnet synlige åpninger mellom karm og dør. Ytterdører med avflassing og slitasje. Tiltak: Ny eier må vedlikeholde ytterdører. - Utvendig rampe: Rekkverkshøyder er under dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper. Murverk med skader. Tiltak: Det er ikke krav om utbedring av rekkverkshøyder opp til dagens høydekrav. Murverk krever puss og reparasjon. INNVENDIG - Overflater: Heltre gulv montert som flytende gulv på bjelkelag. Gulvbord oppsprukket i lengdeskjøter. Avstand mellom gulvbord vil endre seg med årstiden og vil være mest fremtredende på vinterstid. Det er stedvis knirk i gulv ved personbelastning. Det bemerkes at vegger og bjelkelag er originalt fra byggeåret og skjevheter er normalt. Knirk kommer ofte av skjevheter og spikeropptrekk i undergulv. Ny eier kan fjerne knirk ved å skru undergulv på nytt før nytt montering av nytt gulv. Tiltak: Avstand mellom gulvbord vil endre seg med årstiden og vil være mest fremtredende på vinterstid. Ny eier kan fjerne knirk ved å skru undergulv på nytt før nytt montering av nytt gulv. - Radon: Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre. Tiltak: Radon målinger blir anbefalt de fleste plasser for å danne seg et bilde av situasjonen angående risiko knyttet til eventuelt radon eksponering. Det kan ikke utelukkes at det kan finnes forhøyede verdier. Målinger er eneste reelle mulighet for påvisninger. - Rom under terreng: Det er fuktighet i nedre del av murvegg og betonggulv. Dette skyldes kapillært oppsug fra grunnen og svikt i drenering. Dette er normalt i eldre boliger som følge av manglende kapillærbrytende (plast) sjikt mot grunn. Eier opplyser om vann i kjeller i tidsrom ved flom. Siste årene har det vært 3 tilfeller med vann i kjeller. - Innvendige trapp: Trapp til loft med sterk stigningsvinkel og manglende inntrinn. Trapp til 1. etasje tilfredsstiller ikke dagens krav til rekkverkshøyde og håndløper. Tiltak: Dagens krav til åpninger i trapper og rekkverk er maks. lysåpning 10 cm. Krav til rekkverkshøyde er min. 90 cm og det skal være håndløper på begge sider. Forholdet anbefales utbedret på generelt grunnlag mtp sikkerhet. TEKNISKE INSTALLASJONER - Vannledninger: Rør i rør til kjøkken mangler mansjett i overgang varerør og vannrør. Tiltak: Mansjett under kjøkken kan ettermonteres. - Avløpsrør: Avløp under kjøkken med lekkasje i kjøkkenskap. Tiltak: Avløp under kjøkken må ha tilsyn og utbedring da det er lekkasje. - Varmepumpe: Eldre varmepumpe uten kjent service. Tiltak: Service bør gjennomføres hvert 2. år. TOMTEFORHOLD - Byggegrunn: Byggegrunn består av stedlige masser som morene og grus. Som følge av normal byggemetode i 1920 er det ikke tilført pukk eller andre telesikre masser som har medført bevegelser i fundamentering. Tiltak: Ny eier bør ha regelmessig tilsyn for eventuell ytterlig utvikling. - Grunnmur og fundamenter: Grunnmuren har sprekkdannelser. Tiltak: Ny eier må utføre reparasjonsarbeider på sprekker og mur. Mur må regelmessig ha tilsyn/kontrollmåling for eventuell ytterlig utvikling. - Betongdekke i kjeller: Det er registrert stedvis saltutslag i dekke. Dette skyldes kapillært oppsug fra grunnen, samt svekket effekt på drenering. Dette er normalt i eldre boliger som følge av manglende kapillærbrytende (tett) sjikt. Tiltak: Det anbefales etablering av drenerende tiltak mot utvendig grunnmur. - Utvendige vann- og avløpsrør: Det foreligger ingen dokumentasjon på vannkvaliteten på brønnvannet. Tiltak: Ny eier bør foreta kontroll av brønnvann. Vannprøver kan sendes til mattilsynet eller tilsvarende laboratorium. - Septiktank: Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på septiktank. Tiltak: Ut ifra alder kan skader plutselig oppstå på eldre anlegg. Opplysningene er hentet fra tilstandsrapport fra Takstforum Telemark AS, datert 25.10.22.

  Parkering
  Flere oppstillingsplasser på egen tomt.

  Diverse
  Eiendommen er overbeheftet, og selger vil etter all sannsynlighet ikke være søkegod i fm. evt. mangelskrav fra kjøper. I praksis medfører dette en økt risiko for kjøper. Det anbefales at interessenter gjør særlige grundige undersøkelser før inngivelse av bud. Kjøper må ta høyde for at feil/mangler ved bygget må rettes for egne kostnader, uavhengig om selger måtte ha holdt tilbake opplysninger, gitt feil opplysninger eller bygget er i vesentlig dårligere stand enn kjøper kunne regne med.

  Beskrivelse av tomt
  Eiet tomt på 2395kvm i følge matrikkelbrev fra Drangedal kommune. Sør på tomten er det opparbeidet en stor gruset parkeringsplass. Deler av bygningsmassen mot nord ligger på eller utenfor grensen. Bygget ble oppført for nærmere 100 år siden og dette antas å være uten praktisk betydning for kjøper. Kjøper overtar uansett ansvar og risiko for nevnte forhold.

 • Oppvarming
  Oppvarming gjøres ved bruk av 3 varmepumper, vedovn og ellers elektrisk.

  Energiklasse
  unknown

  Info energiklasse
  Alle som skal selge eller leie ut eiendom må som hovedregel energimerke boligen og fremskaffe en energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal på mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og eier er selv ansvarlig for at opplysningene er riktige. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket boligen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler.

 • Info kommunale avgifter
  Kommunale avgifter utgjør kr. 7805 pr år/. 2021 Disse omfatter kloakk, renovasjon, feieavgift og eiendomsskatt.

  Info formuesverdi
  Har ikke latt seg fremskaffe.

  Drifts- og vedlikeholdsavtaler
  Driftskostnadene vil i stor grad avhenge av bruken.

  Info leieavtaler
  Det er ingen form for utleie i dag.

  Oppsigelse/reforhandlinger
  Kjøper har ansvar for ev. utvikling av eiendommen(e) og eventuelle nødvendige godkjennelser fra Plan- og bygningsetaten eller andre offentlige myndigheter, naboer etc.

 • Ferdigattest/brukstillatelse
  På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver: 3815/6/40: 17.11.2022 - Dokumentnr: 1308586 - Registerenheten kan ikke disponeres over uten samtykke fra rettighetshaver Rettighetshaver: Telemarksmegleren AS
  Org.nr: 985 420 785
  05.02.1943 - Dokumentnr: 101 - Registrering av grunn Denne matrikkelenhet opprettet fra:
  Knr:3815 Gnr:6 Bnr:1
  01.01.2020 - Dokumentnr: 1609843 - Omnummerering ved kommuneendring Tidligere: Knr:0817 Gnr:6 Bnr:40


  Ferdigattest/brukstillatelse datert
  Eiendommen har vært brukt til næringsformål siden 1940-tallet. Kommunen opplyser at det ikke foreligger ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse for eiendommen. Det finnes heller ikke opprinnelige byggetegninger fra byggeår i kommunens arkiv. Det finnes av den grunn ikke dokumentasjon over eiendommens lovlighet. Som et utgangspunkt skal det foreligge ferdigattest. Det ble ved lovendring 1.juli 2015 vedtatt at det ikke utstedes ferdigattest for tiltak det er søkt om før 1.januar 1998. Dette betyr at man ikke lenger kan søke om ferdigattest for eiendommen, og senere tiltak som er utført før 1998. Dette betyr imidlertid ikke at ulovlig oppførte bygg/ulovlige tiltak blir lovlige, men bare at byggesaken ikke lenger skal avsluttes med ferdigattest. Det skal uansett foreligge midlertidig brukstillatelse. Midlertidig brukstillatelse er en forutsetning for at et tiltak kan tas i bruk. Manglende midlertidig brukstillatelse betyr da rent formelt at bygget ikke er lovlig tatt i bruk." Forholdet med manglende brukstillatelse og ferdigattest er imidlertid veldig vanlig i kommunen, særlig for bygg oppført på 80-tallet og tidligere. Bygningen har vært i bruk i over 80 år, og mest sannsynlig vil forholdet være uten praktisk betydning for kjøper. Kjøper overtar uansett ansvar og risiko for nevnte forhold.

  Vei, vann og avløp
  Eiendommen er tilknyttet offentlig vei. Vannet kommer fra brønn som deles med en nabo. Privat avløp til septiktank som tømmes av kommunen.

  Regulerings- og arealplanner
  Området er uregulert. Eiendommen omfattes av kommuneplanens areal, hvor eiendommen er avsatt til forretning.

  Grunnboksdato
  2022-10-27T22:00:00Z

  Legalpant
  Det er legalpant for kommunale avgifter.

  Kommentar konsesjon
  Eiendommen er bebygd, tomten er større enn 2 dekar, men mindre enn 100 dekar totalt og har ikke mer enn 35 dekar fulldyrket og/eller overflatedyrka jord. Kjøper er klar over at konsesjonsfriheten er betinget av at man ikke foretar bruksendring i strid med plan og at dette bekreftes overfor plan- og bygningsmyndigheten ved utfylling av egenerklæring om konsesjonsfrihet.

 • Lovanvendelse
  Handelen reguleres av tvangsfullbyrdelsesloven.    Etter tvangsfullbyrdelsesloven § 11-39 har kjøper kun begrenset adgang til å påberope eventuelle mangler ved eiendommen. Eiendommen overtas i den stand den befinner seg. Lov om avhending av fast eigedom får ikke anvendelse ved tvangssalg.   I følge tvbl. § 11-39 foreligger en mangel når:  (a) formuesgodet ikke svarer til opplysninger om vesentlige forhold som medhjelperen har gitt, og som kan antas å ha innvirket på kjøpet.  (b) medhjelperen har forsømt å gi opplysning om vesentlige forhold som denne måtte kjenne til og som kjøperen hadde grunn til å regne med å få, såfremt unnlatelsen kan antas å ha innvirket på kjøpet, eller  (c) formuesgodet er i vesentlig dårligere stand enn kjøperen hadde grunn til å regne med.    Dersom mangel foreligger, kan kjøperen kreve prisavslag. Kjøperen kan ikke heve kjøpet på grunn av mangler. Erstatning kan bare kreves av medhjelperen dersom denne har utvist skyld eller det foreligger annet særskilt rettsgrunnlag. Kjøpesummen må betales selv om prisavslag kreves.   Loven har særskilte regler om prisavslag og om fremgangsmåten ved mangelskrav.   Det utstedes ikke kjøpekontrakt ved tvangssalg. Stadfestelseskjennelsen er bekreftelsen på at handel er kommet i stand.   Når et bud er rettskraftig stadfestet og kjøpesummen innbetalt, skal retten på kjøperens begjæring utstede skjøte, jfr. tvangsfullbyrdelsesloven § 11-3. Skjøtet blir så sendt til medhjelper.  Dersom kjøper helt eller delvis har innbetalt kjøpesummen via låneinstitusjon vil denne normalt kreve at medhjelper innestår for at pantedokumentet får tinglyst rett prioritet i eiendommen. Medhjelper sørger for tinglysing av skjøte og pantedokument. Utstedelse av blankoskjøte er ikke mulig.

  Budgivning
  Budgivning i forbrukerforhold Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form. Budgivning utenfor forbrukerforhold Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis. Følgende forutsetninger legges til grunn for bud: Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud. Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel. Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2). Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen. Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

  Omk. kjøper beskrivelse
  890 000 (Prisantydning)

  Omkostninger
  12 000 (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800 (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172 (Pantattest kjøper - lagt ut av megler)
  585 (Tingl.gebyr pantedokument)
  585 (Tingl.gebyr skjøte)
  22 250 (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 890 000))

  38 392 (Omkostninger totalt)

  928 392 (Totalpris inkl. omkostninger)

  Betalingsbetingelser
  Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.

  Hvitvaskingsreglene
  Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning

  Personopplysningsloven
  Personopplysninger blir behandlet i samsvar med personopplysningsloven.

Jon Reidar Haugland

Megler

Jon Reidar Haugland

47 71 51 20

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev