aktiv-eiendomsmegling
Velkommen til Strandgata 36! - Eiendommen har spektakulær nærhet til Toke, under 10 meter til strandlinje.

Boligbygg med flere utleieleiligheter. Umiddelbar nærhet til Toke. Sjelden mulighet!

 • 2 900 000
 • BRA 481 m²
 • 14 soverom
 • PRISANTYDNING2 900 000
 • OMKOSTNINGER88 672
 • TOTALPRIS INKL. OMKOSTNINGER2 988 672
 • EIENDOMSTYPEAndre
 • EIERFORMSelveier
 • BYGGEÅR1 902
 • SOVEROM14
 • AREALP-rom 428 m²
 • FELLESKOST./MND-
 • TOMT892 m²
 • EIERFORM TOMTEiet tomt
 • 2 900 000,- (Prisantydning)

  Omkostninger
  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  72 500,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 900 000,-))
  202,- (Panteattest kjøper)
  585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
  585,- (Tingl.gebyr skjøte)
  12 000,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  --------------------------------------------------------
  88 672,- (Omkostninger totalt)
  --------------------------------------------------------
  2 988 672,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Meld deg på visning!

Påmelding
Eneboligen går over 3 plan og inneholder:
U. Etasje: Entré/stue, 2 stuer, kjøkken, gang, soverom, bad/vaskerom, bod og kryprom/bod med takhøyde under 1,9 meter.
1.etasje:
Leilighet A: Entré, kjøkken, stue, bad/vaskerom, toalettrom og 2 soverom.
Leilighet B: Entré, kjøkken, stue, bad/vaskerom og 1 soverom.
Fellesområde: Hall med trapp, felles disponibelt rom / bod.
2. etasje:
Tidligere gjestgiveri: Gang og 6 soverom.
Leilighet: gang, kjøkken, stue, gang, 2 bad, toalettrom og 3 soverom.
Fellesområde: Trapperom.
Velkommen inn!

Strandgata 36, Vestfold og telemark

 • Tidligere var boligen kjent som Drangedal gjestgiveri, og er i dag omsøkt til bruk som bolig. Leilighetene er dermed godkjent og kan leies ut. Boligen antas oppført tidlig på 1900-tallet, og er svært innholdsrik med sine hele 481m² i bruksareal. Det er pr. i dag 4 leiligheter i boligen, en leilighet i kjeller, 2 leiligheter på hovedplan og 1 i øverste etasje. Det er mulighet for å lage flere leiligheter, da hele 2. etasje står ubebodd. Her er det gang, trapperom, 2 bad, toalettrom, kjøkken, stue og hele 9 soverom. For den kreative er det også mulighet til å etablere en ekstra etasje på loft grunnet god takhøyde. I leilighet B er det montert komfyrvakt.

  Leilighetene er utleid pr. d.d. Nåværende eier har hatt gode leietakere.
  Leilighet B vil stå tom f.o.m. 01.07.2022, mulig noe tidligere.
  Kjellerleilighet leies ut til korttidsleie. Fra og med 16. juni frem til 16. august er kjellerleiligheten utleid.

  Boligbygget har renoveringsbehov, men for den kreative kan bygget bli svært oppsiktsvekkende. Det har en flott fasade med fine, gamle utskjæringer. Alle rom beliggende på boligens sør-side har fantastisk utsikt mot Toke. Det er montert asbest-plater på byggets sørøst- og nord-østside. Det er innsatt nye brannsikre dører og vinduer på vegg mot naboeiendom, på byggets nordøst-side. Mekanisk vifte, samt lysarmatur på toalettrom i 2. etasje er nylig blitt skiftet av elektriker.

  Eiendommen er gjennomgått av en bygningskyndig og det er utarbeidet en tilstandsrapport. Nedenfor følger informasjon om forhold som har fått TG 2 og 3.

  Forhold som har fått TG3 (store eller alvorlige avvik, som man må regne med trenger utbedring straks eller innen kort tid):

  UTVENDIG
  - Veggkonstruksjon - 2: Det er påvist fukt- og råteskader i veggkonstruksjonen. Det er noen knekte plater.
  Tiltak: Fuktskadede konstruksjoner må skiftes ut, og årsak til skadene utbedres. Råteskadede konstruksjoner må skiftes ut. Eternittplater kan inneholde asbest.

  -Vinduer - 2: Det er påvist avvik rundt innsettingsdetaljer. Karmene i vinduer er værslitte utvendig og det er sprekker i trevirket. Det er påvist at enkelte vinduer er vanskelig å åpne/lukke. Karmer og rammer med sterk slitasjegrad. Stedvis er det løs kitt, slik at glassene kun henger i stiftene. Det er stedvis store avvik i utvendig belysning og vannbrett.
  Tiltak: Det må påregnes noe vedlikehold og at enkelte vinduer må skiftes ut. Det må foretas lokal utbedring.

  - Dører - 2: Kjellerdør av tre. Det er påvist dør(er) med fukt/råteskader. Tiltak: Døren(e) står foran utskiftning.

  - Trapper: Det er ikke montert rekkverk. Rekkverk er ikke barnesikkert i henhold til dagens krav for avstand mellom spiler. Rekkverkshøyder er under dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper. Tiltak: Rekkverk må monteres for å lukke avviket. Det er ikke krav om utbedring av åpninger i rekkverk eller rekkverkshøyder til dagens forskriftskrav. Det bør monteres rekkverk og spiler der dette mangler.

  - Andre utvendige forhold: Tak over balkonger i trekonstruksjon. Taket er løsnet fra veggen pga. dårlig innfesting.
  Tiltak: For å utbedre forholdet kan de være nødvendig å fjerne enten taktekkingen eller gesimsen.

  INNVENDIG

  - Etasjeskille/gulv mot grunn: Målt høydeforskjell på over 30 mm gjennom hele rommet. TG 3 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente
  måleavvik. Det er registrert symptom på aktivitet fra skadedyr Det er registrert stedvis store skjevheter i alle tre etasjene. Det ble funnet flyvehull etter treskadeinnsekter (sannsynligvis stripet borebille) i gulvbjelkene i kjelleren. Det vites ikke om det er et aktivt eller et gammelt angrep. Angrepet bør holdes under oppsikt. Tiltak: For å få TG 0 eller 1 må høydeforskjeller rettes opp.

  - Radon: Dokumentasjon av radonmålinger viser verdier over anbefalte grenseverdier. Tiltak: Det må foretas tiltak for å redusere radonverdiene. Verdiene er veldig nær tiltaksgrensen. Det anbefales nye målinger.

  - Rom under terreng: Det er påvist skader i oppforet tregulv i underetg/kjeller, og det er derfor ikke foretatt hulltaking. Det er målt fukt oppforede gulv i kjeller/ bod på over 20 %. I boden i underetasjen er det svikt og skjevheter i gulvet. Det er påregnelig at det kan være råte i treverk under gulvet/ tilfarere. Tiltak: Påviste skader må utbedres.

  - Krypkjeller: Det er registrert skader etter aktivitet av skadedyr. Det er stedvis registrert noe høyt fuktnivå i trekonstruksjoner i krypkjeller. Det er ingen ventilering av krypkjeller. Det er begrenset inspeksjonsmulighet i krypkjeller, vurdering basert på inspeksjon fra lukeområde. Det ble funnet flyvehull etter treskadeinnsekter (antatt stripet borebiller) Det vites ikke om det er et aktivt angrep. Tiltak: Bedre ventilering må etableres. Overvåk konstruksjonen jevnlig. Ut ifra visuelle observasjoner fra lukeområdet, gir det grunnlag for å forsøke å foreta grundigere undersøkelser i de mindre tilgjengelige områdene. Det kan ikke utelukkes skader i disse områdene.

  - Trapper - 2: Det mangler håndløper på vegg i trappeløpet. Det er ikke montert rekkverk. Tiltak: Rekkverk må monteres for å lukke avviket.

  Følgende bad har fått TG 3:
  - Bad 2. etasje + Bad/vaskerom 1. etasje, leilighet A
  - Bad 2. etasje, leilighet + Bad/vaskerom, leilighet B
  TG er satt i henhold til NS 3600s krav om at våtrom laget før 1997, skal gis tilstandsgrad 3. Selv om forventet levetid er overskredet, fungerer rommet med dagens bruk. Tiltak: Våtrommene må totalrenoveres.

  - Overflater og konstruksjon > Wc, 2. etasje: Toalettrom har ingen ventilering fra rommet, NS 3600 krever mekanisk avtrekk for å kunne gi TG 0/1.
  Tiltak: Mekanisk avtrekk bør etableres på toalettrom.

  TOMTEFORHOLD:
  - Forstøtningsmurer - 2 (ved hage): Det mangler rekkverk/annen sikring på forstøtningsmuren(e) ut ifra dagens krav. Det er påvist mindre sprekker og/eller skjevheter i muren. Tiltak: Rekkverk/annen sikring på forstøtningsmur må settes opp/utbedres. Lokal utbedring må utføres.

  - Forstøtningsmurer: Det mangler rekkverk/annen sikring på forstøtningsmuren(e) ut ifra dagens krav. Det er påvist større sprekker og/eller skjevheter i muren. Deler av muren raste ut i 2019. Tiltak: Forstøtningsmuren må rives og ny mur bygges.

  Forhold som har fått TG2 (vesentlige avvik og mindre avvik, som kan kreve tiltak eller ikke som ikke krever umiddelbare tiltak):

  UTVENDIG
  - Taktekking: Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på undertak og taktekkingen. Det er rustdannelser og avvik på tekkingen mot fjorden.
  Tiltak: Tidspunkt for utskiftning av undertak og taktekking nærmer seg. Overvåk tilstanden jevnlig

  - Nedløp og beslag - 2: Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på renner/nedløp/beslag. Det er ikke tilfredsstillende bortledning av vann fra taknedløp ved grunnmur. Takrennene er stedvis deformert, antatt som følge av ising og / eller snøras fra taket.
  Tiltak: Det bør lages system for bortledning av vann fra taknedløp ved grunnmur. Overvåk tilstanden jevnlig.

  - Nedløp og beslag: Det mangler snøfangere på hele eller deler av taket, men det var ikke krav om dette på byggemeldingstidspunktet.
  Tiltak: Det er ikke krav om utbedring opp til dagens krav.

  - Veggkonstruksjon: Det er ingen eller liten lufting i nedre kant av kledning mot grunnmur. Det er påvist spredte råteskader i bordkledningen.
  Tiltak: Lokal utbedring må utføres. Råteskadet trekledning må skiftes ut.

  - Takkonstruksjon/Loft: Det er begrenset/dårlig ventilering av takkonstruksjonen. Yttertaket har nedbøying. Det er funnet spor etter treskadeinnsekter, antatt blåbukk. Tiltak: Det er ikke behov for utbedringstiltak.

  Dører: Det er påvist utetthet/åpning mellom dørblad og dørkarm. Dvs. at kald trekk kan oppstå. Tiltak: Dører må justeres.

  - Balkonger, terrasser og rom under balkonger: Rekkverket er for lavt i forhold til dagens krav til rekkverkshøyder. Konstruksjonene har skjevheter.
  Det er værslitte dekker og rekkverk. Tiltak: Det er ikke krav om utbedring av rekkverkshøyde opp til dagens forskriftskrav.

  INNVENDIG

  - Overflater: Stedvis er det slitasje utover normal slitasjegrad. Tiltak: Det er ikke behov for umiddelbare tiltak.

  - Trapper: Åpninger i rekkverk er større enn dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper. Rekkverkshøyder er under dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper. Det mangler håndløper på vegg i trappeløpet. Tiltak: Håndløper bør monteres. Det er ikke krav om utbedring av rekkverkshøyder eller åpninger opp til dagens krav.

  - Dører: Det er løse vridere på noen dører. Noen dører er vanskelige å åpne/lukke. Tiltak: Enkelte dører må justeres. Det bør foretas tiltak på enkelte dører. Dører har bruksslitasje. Enkelte må utbedres eller skiftes.

  - Fukt i tilliggende konstruksjoner: Det er benyttet plast/fuktsperre i innvendig vegg. Normalt skal det ikke benyttes plast i innvendige vegger. Tiltak: Det er ikke behov for utbedringstiltak.

  - Bad/vaskerom, u. etasje, Overflater vegger og himling: Det er trepanel i våtsoner. Tiltak: Uegnede materialer må fuktbeskyttes/utskiftes.

  - Bad/vaskerom, u. etasje, Sluk, membran og tettesjikt: Over halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på sluk- og membranløsningen. Det er ikke synlig slukmansjett. Det er mulighet for at det ikke er benyttet membran. Tiltak: Overvåk tilstanden jevnlig. For å få TG 0 eller 1 må tettesjiktet skiftes ut. Sluket må sjekkes og rengjøres jevnlig.

  - Toalettrom, leilighet A, 1. etasje: Toalettrom har kun naturlig avtrekk fra rommet, NS 3600 krever mekanisk avtrekk for å kunne gi TG 0/1.
  Tiltak: Mekanisk avtrekk bør etableres på toalettrom.

  TEKNISKE INNSTALLASJONER
  - Vann- og avløpsledninger: Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på innvendige vann- og avløpsledninger.
  Tiltak: Ifm. oppgradering av våtrom vil det være naturlig med utskiftning av rør.

  - Ventilasjon: Det er påvist mangelfull ventilasjon på ett eller flere rom i boligen. Tiltak: Det bør etableres veggventiler/vindusventiler i alle oppholdsrom
  som ikke har det.

  - Varmtvannstank - 2: Det er påvist at varmtvannstank er over 20 år. Alder: 1994. Tiltak: Det er ikke behov for utbedringstiltak siden tanken fungerer i dag, men ut ifra alder kan skader plutselig oppstå på eldre tanker.

  - Varmtvannstank - 2-3: Det er påvist at varmtvannstank er over 20 år. Alder: 2001. Tiltak: Det er ikke behov for utbedringstiltak siden tanken fungerer i dag, men ut ifra alder kan skader plutselig oppstå på eldre tanker.

  - Varmtvannstank: Det er påvist at varmtvannstank er over 20 år. Alder: 2001. Tiltak: Det er ikke behov for utbedringstiltak siden tanken fungerer i dag, men ut ifra alder kan skader plutselig oppstå på eldre tanker.

  Elektrisk anlegg: Det elektriske anlegget bør ha en utvidet el-kontroll.

  TOMTEFORHOLD
  - Byggegrunn: Det er registrert symptomer på setninger i grunnen i form av sprekker i grunnmur. Tiltak: Riss og sprekker utbedres med murpuss.

  - Drenering: Det er ikke drenert og grunnmuren er ikke fuktsikret. Dette var heller ikke vanlig da huset ble oppført. Det er fuktig i krypkjelleren.
  Fukt kan komme inn i bodene i underetasjen. Tiltak: Overvåk tilstanden jevnlig. Tiltak for redrenering rundt boligen kan ikke utelukkes.

  - Grunnmur og fundamenter: Grunnmuren har sprekkdannelser. Tiltak: Tiltak er beskrevet under punktet "Byggegrunn".

  - Utvendige vann- og avløpsledninger: Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på utvendige vann- og avløpsledninger. Tiltak: Det er ikke behov for utbedringstiltak siden anlegget fungerer i dag, men ut ifra alder kan skader plutselig oppstå på eldre anlegg.

  Forhold som har fått TG UI (ikke undersøkt/ikke tilgjengelig for undersøkelse):
  Branntekniske forhold: Eier opplyste at det var mangler vedrørende branntekniske forhold. Hva dette består i er ikke videre undersøkt.

  Opplysningene er hentet fra tilstandsrapporten utarbeidet av SørTakst AS ved Thomas Kildahl, datert 23.05.2022.
  Rapporten ligger vedlagt salgsoppgaven.

  Kun hvitevarer som er spesifikt angitt i salgsoppgaven, følger med. Dette gjelder uavhengig av om hvitevaren(e) eventuelt kan anses som integrerte.
 • Eiendommen ligger i Drangedal sentrum med kort avstand til dagligvareforretninger, togforbindelse til Oslo og Kristiansand, butikker og ikke minst fine bademuligheter i Drangedals største innsjø - Toke. Toke er en perle med sine utallige øyer og bukter, og en strandlinje på 160 km. Det er et unikt område for bade- og båtliv, samt fine turmuligheter med småbåter og nydelige forhold for kano og kajakk. For den fiskeinteresserte byr også Toke på rikelig med røye, ørret, abbor og sik. Eiendommen har spektakulær nærhet til Toke, under 10 meter til strandlinje. Badestrand og lekeplass i kortavstand fra eiendommen, ca. 120-230 meter.

  Eiendommen ligger i kort avstand fra Drangedal 10-årig skole og barnehage. Skoleelever i dette område får taxi til skolen, grunnet manglende fortau langs skolevei.

  Til vinterparadiset Gautefall, med alpinanlegg og skiløyper, er det ca. 30 minutter med bil. Vinterparadiset Gautefall er et av Telemarks største skisteder, og ligger sentralt i Sør-Norge, mellom Drangedal og Nissedal/Treungen. Midt på Gautefallheia ligger Gautefall skisenter som kan tilby flotte bakker, kafé, skiutleie og afterski. Anlegget har blitt oppgradert de siste årene med moderne ekspressheis med 6 stoler, og i dag består anlegget av 14 nedfarter, 2 stolheiser og 3 skitrekk. Like ved finner vi også hotellet på Gautefall, Ski Lodge Gautefall. Utenfor hotellet ligger Gautefall Biathlon Skiarena, et helårs skianlegg.

  I Drangedal kommune bugner det av flotte toppturer, blant annet Toskefjell, Braknesheia og Rønnomnibben m.m. På Braknesheia ble det oppført gapahuk og trehuske i 2021, noe som gjør turen ekstra hyggelig for små og store.
 • Veletablert boligområde bestående av eneboliger, tomannsboliger og småhus.
 • Se kartskisse.
 • Det er ukjent byggegrunn. Det er grunnmurer av naturstein og betong. Forstøtningsmurer er av naturstein. Det er ikke drenert og grunnmuren er ikke fuktsikret. Dette var heller ikke vanlig da huset ble oppført. Taket er tekket med bølgeblikk. Takrenner og nedløp av plastbelagt stål. Takrenner og nedløp av sink samt plastbelagt stål. Yttervegger i trekonstruksjon med trekledning. Yttervegger av bindingsverk med eternittplater. Det er saltak i trekonstruksjon. Det er nye, brannhemmende vinduer mot nabohuset. Det er vinduer med enkle glass, dels med varevinduer. Det er tredører med varierende alder og slitasjegrad. Kjellerdør av tre. Det er balkonger i trekonstruksjon. Det er utvendig trapp av tre. Tak over balkonger i trekonstruksjom.
 • U. Etasje: 119 m² BRA / 107 m² P-rom

  1.etasje:
  Leilighet A: 69 m² BRA / 69 m² P-rom
  Leilighet B: 83 m² BRA / 83 m² P-rom
  Felles: 29 m² BRA / 0 m² P-rom
  Totalt:181 m² BRA / 152 m² P-rom

  2.etasje:
  Tidligere gjestgiveri: 70 m² BRA / 70 m² P-rom
  Leilighet: 99 m² BRA / 99 m² P-rom
  Felles: 12 m² BRA / 0 m² P-rom
  Totalt: 181 m² BRA / 169 m² P-rom

  Loft: 0 m² BRA / 0 m² P-rom

  Totalt: Bra/P-rom: 481 / 428 m²

  Følgende rom inngår i primærareal:
  U. Etasje: Entré/stue, 2 stuer, kjøkken, gang, soverom og bad/vaskerom.
  1.etasje:
  Leilighet A: Entré, kjøkken, stue, bad/vaskerom, toalettrom og 2 soverom.
  Leilighet B: Entré, kjøkken, stue, bad/vaskerom og 1 soverom.
  2. etasje:
  Tidligere gjestgiveri: Gang og 6 soverom.
  Leilighet: gang, kjøkken, stue, gang, 2 bad, toalettrom og 3 soverom.
 • Se punktet om standard samt løsøre- og tilbehørsliste utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse.
 • Elektrisk, samt vedfyring er installert i enheten.
 • Eiet tomt, ca. 892 m² ifølge målebrev, datert 12.02.1999. Gruset adkomst fra nord-vest. Sør-øst siden av boligen er bestående av naturtomt, samt steinmur. Sør-vest for boligens sør-side er det uteområder bestående av plen, busker og småtrær. Nord-vest for uteområde er det opparbeidet parkeringsplasser for 4 biler. De resterende parkeringsplassene er på egen gårdsplass, nord-vest for boligen.
 • Oppstillingsplasser til 6 biler på egen tomt.
 • Offentlig.
 • Formuesverdi som primærbolig er beregnet til kr. 843 532,- pr. 2021
  Formuesverdi som sekundærbolig er beregnet til kr. 3 036 715,- pr. 2021
 • Kommunale avgifter utgjorde ca. kr. 61 718 pr år/2021.
  Disse omfatter feieavgift, renovasjon, eiendomsskatt, samt vann og avløp.
  Standard kostnader vedrørende kommunale avgifter (vann og avløp) utgjør ca. kr.12 300,- pr år pr. leilighet.
  Nåværende eier søkte om fritak på kommunale avgifter av toppetasjen, grunnet renovering. Dette må evt søkes om på nytt av ny eier.
 • Utover det som er nevnt under punktet "Offentlige/kommunale avgifter", påløper kostnader til for eksempel strøm, fyring, forsikring og abonnement til tv /internett.
 • Det foreligger hverken ferdigattest eller midlertid brukstillatelse på eiendommen. Det ble ved lovendring 1.juli 2015 vedtatt at det ikke utstedes ferdigattest for tiltak før 1998. Dette innebærer at bruken er ulovlig. Manglende brukstillatelse og ferdigattest er vanlig for område. Det antas at forholdet ikke har praktisk betydning.

  Det foreligger byggetegninger, datert 01.02.2001 og 15.02.2001. Disse stemmer godt med dagens bruk.
 • Det er ikke kjent at det foreligger offentligrettslige regler som er til hinder for at hele eiendommen leies ut.
 • Eiendommen har boplikt. Kjøper trenger ikke søke konsesjon, men må via egenerklæring om konsesjonsfrihet bekrefte at eiendommen skal benyttes til helårsbolig. Dvs. at minimum en person skal benytte eiendommen til sin primære bolig.
 • Det er ikke odel på eiendommen.
 • Etter aksept av bud, vil eiendommens salgssum bli meddelt de som ev. måtte etterspørre denne. Eiendommens salgssum vil bli offentlig tilgjengelig ved overføring av hjemmel.
 • Følgende heftelser er tinglyst på eiendommens grunnboksblad:

  BESTEMMELSE OM GANRETT/RETT TIL STI
  Dok. nr. 923627 - 12.08.2019.
  Langs eiendommens sør-østside har gnr. 32, bnr. 419 rettighet til passasje.
  Dette er pr. i dag sti, men vil mulig bli satt opp trapp. Saken ikke bestemt av Drangedal kommune enda.
  Gangstien er snarvei ned til kommunal vei, og er ment for å redusere trafikkfare.

  Følgende grunndata er tinglyst på eiendommens grunnboksblad:

  REGISTRERING AV GRUNN
  Dok. nr. 461 - 22.02.7999
  Tinglyst målebrev, som angir at tomten har et areal på 892 m².

  OVERFØRING FRA TIDLIGERE FESTENUMMER
  Dok. nr. 461 - 22.02.1999
  Utgått festenummer:Knr:0817 Gnr:32 Bnr:1 Fnr:449
  Tidligere betegnelse.

  OMNUMMERERING VED KOMMUNEENDRING
  Dok. nr. 599320 - 01.01.2020

  Følgende rettigheter er tinglyst på eiendommens grunnboksblad:

  BESTEMMELSE OM BÅTPLASS/BRYGGEPLASS
  Dok. nr. 1451550 - 24.10.2018
  Rettigheter på 3815-32/419
  Dette dokument gir eiere og beboere av eiendommen rett til båtfeste på naboeiendom, gnr. 32, bnr. 419.
  Konf. megler
 • Eiendommen omfattes av reguleringsplan for nedre sentrum. Reguleringsformål for eiendommen er kombinert formål bolig/tjenesteyting. Ny reguleringsplan er under arbeid, "Reguleringsplan Toke Promenade".

  Eiendommen omfattes også av kommuneplan for Drangedal, og er avsatt/utnyttet til sentrumsformål. I kommuneplanen ligger eiendommen i området "Kommunesenter". Områdenavnet er f_.

  Reguleringsplan skal fortsatt gjelde. Gesimshøyden skal ikke overstige 7 meter. Største tillatte mønehøyde er 10 m. Største Bebygget areal (BYA), medregnet evt. garasjer, uthus og terrasse må ikke overstige 35% av tomtearealet. Sør for eiendom er det regulert til gangvei. Det er pågående arbeid av forlengelse av gangvei pr. i dag. Eiendommen ligger i hensyssone for bevaring av kulturmiljø. Eksisterende bygninger og tekniske installasjoner markert som bygg, kulturminner m.m. som skal bevares, kan ikke rives uten etter brann eller annen totalskade. Ved gjenoppbygging skal bygningene, tekniske installasjoner i størst mulig grad være en kopi av det tapte.

  Delareal 9 kvm, av eiendom ligger friluftsområde i sjø og vassdrag. Dette vises ikke i kart, men er beskrevet i info fra kommunen. Langs vassdrag skal naturverdier, landskap, kulturminner og friluftsinteresser ivaretas. Langs alle vassdrag med årssikker vannføring (elver, bekker, vann og tjern) skal det opprettholdes og om mulig utvikles et naturlig vegetasjonsbelte som ivaretar viktige økologiske funksjoner, motvirker erosjon og bidrar til flomsikring og friluftsliv
 • Gnr. 32 Bnr. 211 i Drangedal kommune
 • Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.
 • Partene skal signere kjøpekontrakt etter aksept av bud.
 • Overtagelse etter nærmere avtale med selger.
 • Selger har tegnet boligselgerforsikring som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset oppad til MNOK 10. I den forbindelse har selger utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgivning.
 • Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 2 300/2 700/2 600 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.
 • Alle som skal selge eller leie ut bolig må som hovedregel energimerke boligen og fremskaffe en energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal på mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og eier er selv ansvarlig for at opplysningene er riktige. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket boligen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler
 • Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Det anbefales at hver budgivers første bud har en tilfredsstillende akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Ifølge eiendomsmeglingsforskriften § 6-3 første ledd har oppdragsansvarlig en plikt til å oppfordre oppdragsgiver til ikke å ta imot bud direkte fra budgiver, men henvise til oppdragstaker.
 • Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Eiendomsmeglingsforskriften § 6-3 3. ledd forbyr oppdragstaker i forbrukerforhold å videreformidle bud til selger med kortere akseptfrist enn til kl 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Lørdag regnes ikke som virkedag. Vi fraråder derfor å inngi slike bud da de ikke vil bli videreformidlet til selger. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon i vedlagt budskjema. I følge eiendomsmeglingsforskriften § 6-3 første ledd har oppdragstaker en plikt til å oppfordre oppdragsgiver til ikke å ta imot bud direkte fra budgiver, men henvise til oppdragstaker.
 • Listen over løsøre og tilbehør utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020, legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen er tilgjengelig hos oppdragsansvarlig samt på www.nef.no. Til orientering er det full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg.
 • Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning
 • Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.

  Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel.
  Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2).

  Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.

  Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.
 • Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Gruppen AS og konsernets produktselskaper om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med oppdragsansvarlig for et uforpliktende tilbud vedrørende finansiering. Meglerforretningene kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester.
 • Det er avtalt provisjonsbasert vederlag tilsvarende 2,5 % av kjøpesum for gjennomføring av salgsoppdraget. (Oppdragsgiver betaler oppgjørshonorar kr. 3800,-). I tillegg er det avtalt at oppdragsgiver skal dekke en markedsføringspakke på totalt kr 16 900, som omfatter bl.a. annonser i Kragerø Blad, fotograf, utstillinger og prospekter. Markedsføringspakken inneholder element av vederlag. Minimumsprovisjon er avtalt til kr. 45 000,-. Dersom handel ikke kommer i stand har megler krav på å få dekket dekning av utlegg og vederlag med totalt kr 19 150,-. Alle beløp er inkl. mva.
 • Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.
 • Dersom annet ikke avtales, sendes skjøte/hjemmelsdokument for tinglysing i etterkant av overtakelse.
 • Jorunn Håstul
  Nils Harald Håstul

Megler

Eileen Johnsen

94 08 40 27

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev