aktiv-eiendomsmegling
Illustrasjon hytte

Hustoftvatnet / Skipavåg - Nøkkelferdige hytter beliggende i vannkanten - Gode solforhold

 • 3 490 000
 • BRA 69 m²
 • 4 soverom
 • PRISANTYDNING3 490 000
 • OMKOSTNINGER-
 • TOTALPRIS INKL. OMKOSTNINGER3 490 000
 • EIENDOMSTYPEProsjekter
 • EIERFORMSelveier
 • BYGGEÅR2 021
 • SOVEROM4
 • FELLESKOST./MND-
 • TOMT500 m²
 • EIERFORM TOMTPunktfestetomt
 • 3 490 000,- (Prisantydning)

  Omkostninger

  --------------------------------------------------------
  3 490 000,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Meld deg på visning!

Påmelding
Plankart regulering

Saudavegen, Hustoftvatnet, Rogaland

 • Fire nøkkelferdige hytter i vannkanten til Hustoftvatnet skal nå realiseres. Hyttene har en fantastisk beliggenhet, like ved vannkanten. Fri utsikt over vannet og gode solforhold.
  Hustoftvatnet byr på gode fiskemuligheter, her kan en fiske ørret opp i mot halvkiloen. Barnevennlige tomter og hytteområde. Gode bademuligheter.
  Fra hytta er det kun 5 min ned til sjø og kort vei inn på turterrenget til fjells.

  Byggmester Sondre Birkeland AS har byggeklausul. Det er utformet nøkkelferdig forslag til hyttemodell og innredning, men det er muligheter for å endre på både størrelse, planløsning og innredning - alt etter egne ønsker og behov. Reguleringsplan tillater inntil 2. etasjer og BYA = 100 kvm.

  Hyttemodell som er tegnet til prosjektet er på BRA 69,9 kvm. I tillegg har en hemsareal (inngår ikke i BRA), der en har gulvareal på ca 40 kvm. Hems har takhøyde 189 cm.
  Fire soverom, med 10-12 sengeplasser totalt.
  Bod har både utvendig og innvendig inngang.

  Det vil bli etablert felles brønn og renseanlegg for hyttene.

  Se salgsoppgave for nærmere beskrivelse og romskjema.

  Hyttene skal ha naturtomt og felles p-plass like bak.
  Punktfeste.

  Kontakt megler for å melde din interesse og ytterligere informasjon. Gjennomgang av prosjekt, hyttemodell og løsninger foretas sammen med utbygger.

  Tomt/Beliggenhet kan fritt besiktiges.

  Sjelden mulighet for hytte med denne nærheten til vannkanten
 • Opparbeidelse, infrastruktur og byggestart når minimum to hytter er kontraktsfestet.
 • Hustoftvatnet ligger ved Skipavåg i Vindafjord. Her har en flotte omgivelser ved vannet, samt kort vei både til fjells og til sjø.
  Til fjells er det kort vei til sti og en kan her gå opp til støler på rundt 500 moh. og nuter på 8-900 moh.
  Sjøen ligger 5 min kjøretur i fra. Muligheter for båtplass, konferer megler.
  Litt under 10 min i fra har en Kvaløy med bl.a. dagligvare og bensin.
  Svandalen med skitrekk er ca halvtimes kjøretur unna.

  Avstander:
  8 min : Kvaløy
  15 min: Vikedal
  30 min: Sauda
  35 min: Ølen
  1t og 15 min: Haugesund
  1t og 40 min: Stord
  2t og 30 min: Stavanger
 • Adkomst fra Fv. 46. Det vil bli etablert avkjørsel med undergang og privat vei inn til hyttene. Se reguleringskart.
 • Utvendig blir hytta levert med liggende dobbelfalset kledning 19x148 grunnet. Tilvalg ferdig malt.
  Listverk utvendig er grunnet. Tilvalg ferdig malt.
  Terrasse leveres i standard 19x120 cu imp terrassebord. Tilvalg er royal imp og malmfuru.
  Taket leveres med Zanda Protector sort takstein.
  Kjøkken levert fra JKE. Tegninger og beskrivelse oversendes ved forespørsel. Kjøkken kan tas ut av leveransen og endres.
  Baderomsinnredning ; toalett, dusjkabinett og servant-skap, levert av Sauda Varme og bad. Beskrivelse på forespørsel. Tilvalg er dusjsone/dusj på vegg. Baderomsinnredning kan tas ut av leveransen og endres.

  Eikeparkett på gulv, beiset panel på vegg og tak. Bad og bod har fliser på gulv og våtromsplater på vegg.

  Leveranser utføres i henhold til gjeldende forskrifter. Teknisk forskrift TEK'17 er gjeldende for dette prosjektet. Der ikke annet fremgår av kontrakt, beskrivelser eller tegninger, gjelder Norsk Standard NS 3420 normalkrav til toleranser for ferdige overflater i bygninger, ref. fellesbestemmelser del 1.
 • Arealberegningene er angitt i henhold til målereglene i Norsk Standard Veileder til NS 3940 og retningslinjer for arealmåling.

  Beregningene er foretatt av arkitekt/utbygger og er oppmålt etter tegninger, datert 26.03.21. Arealene i salgsoppgaven og annet markedsføringsmateriale er oppgitt i bruksareal (BRA) og er å betrakte som et omtrentlig areal. Størrelse på de enkelte rom kan avvike noe, slik at et rom kan bli større og et annet bli mindre. Det kan oppstå mindre avvik mellom teoretisk og virkelig areal. Bruksarealet (BRA) er arealet innenfor boligens omsluttede vegger inkl. eventuell innvendig bodareal. Arealet som er oppgitt på de enkelte rom er rommets netto gulvareal. Man kan derfor ikke summere rommenes nettoarealer og få frem bruksarealet.
 • Tomt vil være punktfeste, der en disponerer et halvt mål rundt hytta.
  Området rundt hytta skal beholde sitt naturlige preg og trær skal ikke felles uten at det er nødvendig ifm. byggeprosessen.

  Det vil tinglyses festekontrakt på eiendommen. Festekontrakten settes opp ved kontraktsignering.
  Festeavgiften er kr. 6.000,- per år. Gjerdeplikt mot beiteareal.
  Avgiften indeksreguleres så ofte som tomtefesteloven tillater det. Det legges da til grunn prisforskrifter om regulering av festeavgiften.
  Festetiden avtales "til den blir sagt opp av fester".
 • Parkering på felles p-plass.
 • Bod må etableres i flukt med hytta. Det tillates ikke frittstående bygg.
 • Kjøper har mulighet til å få utført endrings- og tilleggsarbeider etter særskilt avtale. Alle endrings- eller tilleggsarbeider skal avtales skriftlig mellom partene og i avtalen skal det redegjøre for pris og ev. fristforlengelse som følge av endringene. Kjøperes rett til å få utført endrings- eller tilleggsarbeid er begrenset til 15 % av kjøpesummen.

  Kjøper kan endre spesifikasjoner for sin bolig gjennom prosjektets fastsatte tilvalgsrutiner. Det vil bli utarbeidet en egen tilvalgsbrosjyre som viser hva man kan velge. Det er en forutsetning at endringene er i samsvar med kravene som fremkommer av gjeldende teknisk forskrift.

  Partene kan kreve justering av det avtalte vederlag i henhold til bustadoppføringslovas regler om endringer og tilleggsarbeid, jf. bustadoppføringslova. § 9 og § 42. Selger kan kreve tilleggsvederlag for nødvendige kostnader som kommer av forhold på kjøpers side.
 • Utvendige arealer vil kunne bli ferdigstilt, og overtakelsesforretning på disse arealene avholdt, etter overtakelse av boligen.

  Dersom de utvendige arealene ikke er ferdigstilt ved overtakelse av boligen, kan kjøper holde tilbake 3 % av kjøpesummen dersom annet beløp ikke er avtalt.
  Ev. gjenstående arbeider skal utføres så snart arbeidet praktisk kan utføres av hensyn til årstid. Selger er forpliktet til å ferdigstille arbeidet og fremskaffe ferdigattest innen rimelig tid og senest før den midlertidige brukstillatelsen er utløpt.

  Når velforeningen er etablert og overtakelse av fellesarealer skal foretas, vil selger innkalle styret til overtakelsesforretning for velforeningens fellesarealer.
 • Pris for hver hytte med skissert areal, standard og romskjema er kr. 3.490.000,-
 • Som en del av det samlede vederlaget skal kjøper i tillegg til kjøpesummen betale følgende omkostninger:

  Tinglysingsgebyr for skjøte kr. 525,-
  Tinglysingsgebyr for festekontrakt kr. 525,-
  Tinglysingsgebyr og attestgebyr for hvert pantedokument kr. 525,-
  Gebyr for pantattest kr. 206,-

  Det er ikke dokumentavgift på første gangs tinglysing festeavtale på ubebygd tomt.
  Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter og gebyrer.
 • Renovasjon, fritidsabonnement kr. 1.704,- / år.
  Eiendomsskatt.
 • Det gjøres oppmerksom på at det er eiendomsskatt i Vindafjord kommune. Eiendomsskatten vil utgjøre 4 promille (fritidsbolig) av eiendommens skattegrunnlag, hvor grunnlaget fastsettes ved enkel taksering. Det gjøres oppmerksom på at det kan komme endringer i regelverket knyttet til eiendomsskatt.
 • Selger kan velge å stille garanti etter bustadoppføringslova § 47 som sikkerhet for forskuddsinnbetalingen. Dette innebærer at utbygger kan disponere forskuddsinnbetalingen fra kjøper fra det tidspunkt garantien foreligger. Eventuelle renter av forskuddsbeløpet tilfaller kjøper frem til garanti er stilt og til selger etter at garantien er stilt. Dersom selger ikke velger å stille garanti vil forskuddsbetalingen bero på meglers klientkonto inntil skjøte er tinglyst på kjøper.

  Betaling for ev. endrings- og/eller tilleggsarbeider bestilt gjennom selger, faktureres direkte fra selger når vedkommende endrings- og/eller tilleggsarbeid er utført. Dersom forfall på faktura er forut for overtakelse, må selger stille garanti i henhold til bustadoppføringslova § 47.

  Før noen del av kjøpesum blir utbetalt selger må hjemmel til eiendommen være overført kjøper, jf. bustadoppføringslova §46.

  Hytten selges etter bustadoppføringslova §47, og kjøpesum delbetales.
  5% ved kontraktsignering
  15% ved tinglyst festekontrakt
  30% ved oppstart tømmerarbeid
  30% ved tett bygg
  20% ved overtagelse
 • Årlige kostnader/Pliktig medlemskap i hytteeierforening:
  Hytteeier plikter å betale en andel av årlige drifts og vedlikeholdsutgifter for felles vei, opparbeidet felles vann- og kloakkledninger m.m., samt kommunal renovasjonsavgift og eventuelle andre avgifter.
 • Hele byggeprosjektet vil bli fullverdiforsikret frem til overtakelse. Forsikringen gjelder også materialer som er tilført boligen. jf. bustadoppføringslova § 13 siste ledd. Ved brann- eller annet skadetilfelle tilfaller erstatningssummen selger, som snarest mulig plikter å gjenopprette skaden.
  Kjøper er forpliktet til å tegne egen innbo- og løsøreforsikring fra overtakelse.
 • Punktfeste vil bli opprettet på eiendommen, gnr. 99, bnr. 1.
 • Boligen vil være tilknyttet privat vei, vann og avløp via felles brønn og renseanlegg. Alle arbeider og kostnader er inkludert i kjøpesummen.
  Brønn- og renseanlegg overleveres velforeningen for videre drift når minimum to hytter er ferdig.
 • Eiendommen overtas med påhvilende servitutter mv. Kopi av grunnboken følger med som vedlegg. Utskrift av tinglyste servitutter kan fås ved henvendelse til megler. I tillegg aksepter kjøper at det på eiendommen kan påheftes servitutter/erklæringer som måtte bli påkrevd av offentlig myndighet, drift og vedlikehold av energi nettverk m.m.

  Festekontrakt vil bli tinglyst på eiendommen. Pliktig medlemskap i velforening.
 • Gjeldende reguleringsplan er "Hytteområdet ved Hustoftvatnet" , vedtatt 02.09.2008.
 • Kjøper aksepterer at det på eiendommen kan påheftes servitutter/erklæringer som måtte bli påkrevd av offentlig myndighet, deriblant erklæring som regulerer drift og vedlikehold av fellesområder, og drift og vedlikehold av energi nettverk m.m.
 • For kjøp av ubebygd eiendom er det påkrevd med kjøpers "egenerklæring om konsesjonsfrihet" som skal godkjennes hos kommunen. Konsesjonsfriheten er betinget av at man ikke foretar bruksendring i strid med plan.
 • Ved salg til forbruker selges hyttene iht. bustadoppføringslova.

  Entreprenøren skal stille garanti straks etter avtaleinngåelse, jf. bustadoppføringslova § 12. Dersom det er tatt forbehold om åpning av byggelån, salg av et bestemt antall boliger eller tillatelse til igangsetting, er det tilstrekkelig at entreprenøren stiller garanti straks etter at forbehold har falt bort. Det samme gjelder ved forbehold med tilsvarende virkning fra forbrukerens side. Entreprenøren skal uansett stille garanti før byggearbeidene starter.

  Garantien er pålydende 3 % av kjøpesum i byggeperioden frem til overtakelse. Beløpet økes deretter til 5 % av kjøpesummen og gjelder i fem år etter overtakelse.

  Garantien gjelder som sikkerhet både for selve leiligheten, og for ideell andel i fellesareal, utvendige arealer, ev. parkeringskjeller, herunder ferdigstillelsen av disse.

  Dersom garanti ikke stilles straks etter avtaleinngåelse kan kjøper holde tilbake alt vederlag inntil det er dokumentert at garanti er stilt.

  Selger vil ikke få instruksjonsrett over midlene før garanti etter bustadoppføringslova § 47 er stilt. Dersom selger ikke velger å stille garanti vil forskuddsbetalingen bero på meglers klientkonto inntil skjøte er tinglyst. Eventuelle renter av forskuddsbeløpet tilfaller kjøper frem til garanti er stilt og til selger etter at garantien er stilt.
 • Byggeklausul til Byggmester Sondre Birkeland AS.

  Det tas forbehold om offentlig saksbehandling og godkjenning. Alle opplysninger gitt i prospektet er gitt med forbehold om rett til endringer som er hensiktsmessige og nødvendige, uten at den generelle standarden forringes. Dette prospektet er ment som en orientering om hytteprosjektet og er ikke bindende for den detaljerte utformingen, material- og fargevalg av bebyggelsen og de enkelte enhetene. Alle presentasjoner er av illustrativ karakter, og gir ikke nødvendigvis en eksakt fremstilling av det ferdige prosjekt når det gjelder endelig detaljering av interiør, fasader, materialer og omgivelser. Det tas forbehold om eventuelle trykkfeil i prospekt.

  Ekstraordinært forbehold: På grunn av forhold i forbindelse med korona, generell forsinkelse av materialleveranse og uforutsigbare prisjusteringer på materialer, er igangsetting/fremdrift/ferdigstilling samt endelig kjøpspris i prosjektet usikker. Utbygger/selger tar derfor forbehold om endring av alle tidspunkter for igangsetting/fremdrift/ferdigstilling/overtakelse i salgsprospekt, kjøpekontrakt og annen salgsdokumentasjon inntil virkningene er avklart for utbygger/selger. Prisendring må vurderes ut i fra kontraktstidspunkt.
 • Selger tar forbehold om endringer i forhold til opplysninger gitt i salgsoppgaven og teknisk beskrivelse med hensyn til konstruksjon og materialvalg, fargevalg og arkitektoniske løsninger, herunder bl.a. mindre endringer av planløsninger. Det tas spesielt forbehold om endringer og justeringer som er hensiktsmessige og nødvendige for plassering av sjakter og kanaler, herunder innkassinger av kanaler/føringer som ikke er vist på tegningene. Eventuelle endringer skal ikke forringe kvaliteten på boligen.

  Kjøper er forpliktet til å godta de endringer for boligen som måtte følge av eventuelle krav satt av kommune eller annen offentlig myndighet.

  Plantegninger og illustrasjoner som viser ulike innredningsløsninger er ment som illustrasjoner for mulige løsninger og inngår ikke i standardleveransen. Tegningene i prospektet bør ikke benyttes som grunnlag for nøyaktig møbelbestilling, både fordi endringer vil kunne forekomme og fordi målestokkavvik vil kunne forekomme ved trykking/kopiering.

  Om det blir nødvendig å gjennomføre vesentlige endringer ut over de forannevnte, plikter selger å varsle kjøper om endringene uten ugrunnet opphold.

  Endringer i lov eller forskrift, nye offentligrettslige krav eller vedtak som regulerer forhold knyttet til selgers ytelse, er kjøpers ansvar med mindre selger ved avtaleinngåelse var kjent med, eller burde være kjent med endringene. Ev. økte kostnader dekkes av kjøper. Slike kostnader vil medføre en tilsvarende økning i det avtalte vederlaget for kjøper. Selger skal uten ugrunnet opphold varsle kjøper om endringene og de konsekvenser dette innebærer.

  Selger forbeholder seg retten til å endre priser og betingelser for alle usolgte enheter uten forutgående varsel til øvrige kjøpere. Videre tas forbehold om å leie ut usolgte enheter.
 • Kontraktsposisjonen kan videreselges under forutsetning av at selger får dokumentasjon på at ny kjøper trer inn i kontrakten med de samme rettigheter og forpliktelser som opprinnelige kjøper. Det må også fremlegges tilfredsstillende finansieringsbekreftelse. Videresalg før selgers forbehold er avklart vil ikke bli akseptert. Ved videresalg påløper et administrasjonsgebyr med kr X,- inkl. mva.

  Kjøper kan ikke benytte boligprosjektets markedsmateriell i ev. markedsføring for transport av kjøpekontrakt uten selgers samtykke.
 • Alle eiendommer som selges/leies ut, skal ha energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal mindre enn 50 m2. Det er selger/utbyggers ansvar å innhente lovpålagt energiattest for boligen, med en energiklassifisering på en skala fra A- G. Dersom utbygger/selger ikke har fått utarbeidet energiattest og merke på grunnlag av byggets tekniske leveranse, må disse senest i forbindelse med utstedelse av ferdigattest for boligen.
 • Aktiv Eiendomsmegling tilbyr gratis verdivurdering for kjøpere i prosjektet. Ta kontakt så kommer vi på en befaring. Sett inn kontaktinformasjon til megler.
 • Byggmester Sondre Birkeland AS
Kurt Inge Nybru

Megler

Kurt Inge Nybru

91 52 30 26

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev