aktiv-eiendomsmegling
Velkommen til Finnestadveien 368
Velkommen til Finnestadveien 368

EIDSBERG Finnestadveien 368

Eidsberg - Hyggelig enebolig med landlig beliggenhet ved Eidsberg Stasjon. Bl.a. 3 soverom og garasje.

 • kr 2 990 000
 • BRA 201 m²
 • 3 soverom
 • Prisantydningkr 2 990 000
 • Omkostningerkr 91 792
 • Totalpris inkl. omkostningerkr 3 081 792
 • ObjektstypeEnebolig
 • EierformSelveier
 • Byggeår1949
 • Soverom3
 • ArealP-rom 141 m²
 • Tomt1 080.2 m²
 • Eierform tomtEiertomt
 • 2 990 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 12 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 74 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 990 000,00))   91 792,- (Omkostninger totalt)   3 081 792,- (Totalpris inkl. omkostninger) 

Meld deg på visning!

Påmelding
Illustrert planskisse, underetasje
Velkommen til Finnestadveien 368 på Eidsberg Stasjon. Her har vi gleden av å presentere en hyggelig enebolig på totalt 211 kvm. Eiendommen har en fin beliggenhet ved Eidsberg stasjon. Landlig, solrikt, grenser til landbruksarealer og Sameia. Det er 6,5 km fra Mysen sentrum. Boligen inneholder: Underetasje: entré, gang, vaskerom, toalettrom, lagerrom, bod, teknisk rom og garasjerom. 1. etasje: gang, stue, spisestue, kjøkken, bad og 3 soverom. Loft: lagringsrom Se visning av eiendommen i 3D under "lenker". Velkommen til en hyggelig visning!
Lys og hyggelig stue.

Finnestadveien 368, Viken

 • Tomt
  1080.2m²

  Beskrivelse av tomt
  Eiendommen er delvis skrånende mot vest, flat på nedre del av tomta. Opparbeidet med plenareal på flere sider av eiendommen. Av beplantning finnes diverse busker, vintergrønt hekk osv. Synlig fjell i dagen på eiendommen. Deler av tomt er gjerdet inn. Uteplasser med betongdekke på nordsiden av eiendommen. Uteplass er vestvendt, og er på tilsammen ca. 30 m² (ikke målt).

  Beliggenhet
  Eiendommen ligger ved Eidsberg stasjon. Landlig, solrikt og grenser til landbruksarealer. Det er 6,5 km fra Mysen sentrum, som kan by på butikker og forretninger, kafeer, skoler, togstasjon, kino, bibliotek og ellers alle sentrale servicefunksjoner. Det er 4 km til Kirkefjerdingen barneskole og Kirkeby grendehus der det også fotballbane. Få minutters gange til Eidsberg Stasjon, jevnlig togavganger til Oslo S. Det er også regelmessig buss -og togforbindelse til Oslo som tar ca. 1 time fra Mysen og Askim.

  Bebyggelse
  Området består hovedsakelig av spredt boligbebyggelse og gårdsbruk.

  Skolekrets
  Kirkefjerdingen skole, Mysen ungdomsskole. Steinerskole i Askim.

  Offentlig kommunikasjon
  Tog

  Byggemåte
  Beskrivelse av byggemåte er hentet fra tilstandsrapport utarbeidet av Moen Takst AS. Enebolig med underetasje, 1. etasje og loft på totalt 211 m². Grunnmur i betong, med innvendig pusset tresonitt. Yttervegger av trekonstruksjoner, trolig reisverkskonstruksjon, kledd utvendig med liggende panel. Bærende takkonstruksjon av tre, type valmtak. Taket er tekket med takshingel. Taket er tekket med nytt shingeltak i 2016. Vinduer med rammer og karmer i tre. Vindusglass er av 2-lags isolerglass fra 1985 (3 stk.) 2005, 2007 og 2010. 3 stk. vinduer skiftet i underetasje, to vinduer fra 1999. Garasje på ca. 15 m² tilknyttet boligen, oppført i betongkonstruksjoner. Adkomst til garasje via sidehengslet port av tre. Synlig fjell i garasje. Liten plass/takhøyde i garasje. Uteplasser med betongdekke på nordsiden av eiendommen. Uteplass er vestvendt, og er på tilsammen ca. 30 m². Av materialer er det benyttet trykkimpregnerte gulvbord og rekkverk. Veranda på ca. 60 m² vendt mot vest, med tilgang fra stue og hage. Av materialer er det benyttet trykkimpregnerte gulvbord og rekkverk. Stikkontakt på veggen. - Deler av areal i underetasje er skjønnsmessig beregnet, grunnet fjell i dagen og lav takhøyde. - Takhøyde i underetasje målt til mellom 1,89 meter - 2,01 meter. - Takhøyde på loft er målt til under 2,0 meter. Takhøyde er under krav til takhøyde i teknisk forskrift. Det foreligger ikke tegninger av boligen.

  Innhold
  Underetasje: entré, gang, vaskerom, toalettrom, lagerrom, bod, teknisk rom og garasjerom. 1. etasje: gang, stue, spisestue, kjøkken, bad og 3 soverom. Loft: lagringsrom

  Standard
  Beskrivelse av standard er hentet fra tilstandsrapport utarbeidet av Moen Takst AS. Boligen fremstår med en normal standard på innredninger og utstyr. Boligen fremstår med diverse avvike som vil kreve ytterligere undersøkelser/utbedringer i tiden som kommer. Påkostninger må påregnes. UTVENDIG: Taktekking,TG2 Taket er tekket med takshingel. Taket er tekket med nytt shingeltak i 2016. - Taket er besiktiget fra bakkeplan og dels fra taket. Vurdering av avvik: - Påvist fagmessig utførsler av takshingel i overganger i mønet. Tiltak: - Det må foretas ytterligere undersøkelser og foretas eventuelle utbedringer. Nedløp og beslag,TG2 Takrenner og nedløp fra 2013. Piper er helbeslått med blikk over tak (eldre). Vurdering av avvik: - Det mangler snøfangere på hele eller deler av taket, men det var ikke krav om dette på byggemeldingstidspunktet. - Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på renner/nedløp/beslag. - Det mangler snøfangere på hele eller deler av taket, men det var ikke krav om dette på byggemeldingstidspunktet. Ikke behov for utbedringer. - Pipe- og luftehatter over tak bærer preg av elde og slitasje. Tiltak: - Det er ikke krav om utbedring opp til dagens krav. - Overvåk tilstanden jevnlig. For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må beslag/renner/nedløp skiftes ut, men tidspunktet for når dette er nødvendig er vanskelig å si noe om. Veggkonstruksjon,TG2 Yttervegger av trekonstruksjoner, trolig reisverkskonstruksjon, kledd utvendig med liggende panel. Ukjent isoleringsgrad, trolig nøktern standard. Vurdering av avvik: - Det er ingen eller liten lufting i nedre kant av kledning mot grunnmur. - Det er værslitt/oppsprukket trevirke/trepaneler. - - Det bemerkes at kledningen ikke er luftet, noe som er vanlig på eldre hus, men likevel virker å fungere. Dette er normalt avhengig at ytterveggen er mindre tett enn i nyere hus. - Det ble foretatt stikktakninger etter råte/dårlig kledning ved hjelp av en syl, ikke påvist råte, dog ble det påvist dels værslitt trevirke/tørkesprekker. Tiltak: - Det må foretas tiltak for å lukke avviket. Takkonstruksjon/Loft,TG2 Bærende takkonstruksjon av tre, type valmtak, undertaket er bordtak. Tilgang til kneloft via luker i knevegger. Vurdering av avvik: - Det er påvist fuktskjolder i undertak/takkonstruksjon. - Det er begrenset/dårlig ventilering av takkonstruksjonen. - - Registrert områder med muggsopp/svertesopp i undertaket på loftet. Årsak er trolig fordi det er for fuktig på loftet, fra boligen kommer fuktig luft opp på loftet, som kjøles ned. - Begenset/ingen lufting på deler av loftet. Deler av kaldt loft er isolert uten noen form for synlig lufting. Nedforede himlinger i lagringsrom, ingen synlig lufting. Tiltak: - Lokal utbedring bør utføres. - - Det må foretas utbedring av deler av loftet, anbefalt at isolasjon i kaldt loft rives og at det foretas eventuelle utbedringer av skader. Manglende lufting kan føre til kondens/fuktskader i konstruksjon. Vinduer,TG2 Vinduer med rammer og karmer i tre. Vindusglass er av 2-lags isolerglass fra 1985 (3 stk.) 2005, 2007 og 2010. 3 stk. vinduer skiftet i underetasje, to vinduer fra 1999. Vurdering av avvik: - Karmene i vinduer er slitte og det er sprekker i trevirket. - - Eldre vinduer bærer preg av elde og slitasje, ett vindu i soverom og ett vindu i stue har generelt med sprekker/skader i trevirke. Tiltak: - Det må påregnes noe vedlikehold og at enkelte vinduer må skiftes ut. Dører,TG2 Isolert ytterdør med glassfelt, antatt fra 2005. Terrassedør med isolerglass i 1. etasje, fra 2007. Gangdør av tre til bod. Vurdering av avvik: - Karmene i dører er værslitte utvendig og det er sprekker i trevirket. - Det Er påvist utetthet/åpning mellom dørblad og dørkarm. Dvs. at kald trekk kan oppstå. - Det er påvist avvik rundt innsettingsdetaljer. - - Påvist skader i nedre del av boddør til underetasje, bærer preg av å ha vært utsatt for regelmessig fuktighet. - Påvist manglende beslag i underkant av terrassedør. - Ytterdør tetter ikke tilstrekkelig, påvist noe merkbar trekk rundt døra. Tiltak: - Det må påregnes noe vedlikehold og at enkelte dører må skiftes ut. - - Det må monteres beslag om avviket skal lukkes, dagens løsning øker risikoen for fukt i konstruksjon. - Boddør står ovenfor utskifting. Balkonger, terrasser og rom under balkonger,TG2 Uteplasser med betongdekke på nordsiden av eiendommen. Uteplass er vestvendt, og er på tilsammen ca. 30 m² . Av materialer er det benyttet trykkimpregnerte gulvbord og rekkverk. Veranda på ca. 60 m² vendt mot vest, med tilgang fra stue og hage. Av materialer er det benyttet trykkimpregnerte gulvbord og rekkverk. Stikkontakt på veggen. Vurdering av avvik: - Konstruksjonene har skjevheter. - Det er påvist at dekke på terrassen har en del sprekker. - - Påvist synlig armering/skader i betongdekket under veranda, trolig som følge av dårlig tekking og frostspreng. - Påvist dels skjevheter i verandakonstruksjonen, trolig. som følge av for langt spenn. Tiltak: - Lokal utbedring må utføres. - Tekkingen må skiftes/utbedres. - - Det må foretas utbedring av tekkingen samt betongdekket om avviket skal lukkes. Platting med kjeller,TG3 Platting med kjeller, oppført i betongkonstruksjoner. Rekkverk i smijern. Vurdering av avvik: - Påvist generelt store sprekker/skader i konstruksjonen. Tiltak: - Står ovenfor riving. INNVENDIG: Etasjeskille/gulv mot grunn,TG3 Betong mellom 1. etasje og kjeller. Trebjelkelag mot loft, sagflis som isolasjon mot loft. - Det ble foretatt kontroll på planhetsavvik i 1. etasje ved hjelp av en punktlaser. Det ble registrert avvik utover krav angitt for nye boliger, men avvikene er ikke utenfor det som anses som normalt for eldre boliger (målt mellom 6 - 12 mm avvik). Vurdering av avvik: - Målt høydeforskjell på over 20 mm innenfor en lengde på 2 meter. Tilstandsgrad 3 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. - Det er avvik: - - Det ble foretatt kontroll på planhetsavvik ved hjelp av en punktlaser, målt totalt 22 mm over 2 meter i trapperom på loftet. Totalt avvik var vanskelig å måle grunnet løsøre/innbo. - Registrert sprekk i betongdekket mot 1. etasje i lagerrom og garasje. - Stedvis korrosjon i betongdekket utvendig. Tiltak: - For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må høydeforskjeller rettes opp. Det vil imidlertid sjelden være økonomisk rasjonelt som et enkeltstående tiltak i en bolig som dette. Dersom boligen en gang skal renoveres, kan man vurdere slike tiltak. - Tiltak: - - Sprekker bør holdes under oppsikt, ved eventuelle endringer bør det gjøres tiltak. Korrosjon/rust i utvendig dekke bør utbedres for å forhindre ytterligere skader. Radon,TG2 Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre. Vurdering av avvik: - Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre. Tiltak: Pipe og ildsted,TG3 2 stk. teglsteinspiper, pusset. Tilkoblet vedovn på ett soverom og elementpeis med innsats i spisestue. - Begge piper er delvis bygget inn. Vurdering av avvik: - Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på pipe. - Pipevanger er ikke synlige. - - Begge piper er delvis bygget inn. Pipe av tegl kan ikke, som enkelte elementpiper, stå inntil vegg av brennbart materiale eller dekkes til på sideflatene med brennbar kledning. Tiltak: - Tidspunkt for piperehabilitering nærmer seg. - Pipevanger må gjøres tilgjengelig. Rom Under Terreng,TG3 Gulvet er av betong. Veggene har betong/mur. Hulltaking er ikke foretatt, da det ikke er fysisk mulig pga. tilliggende konstruksjoner; vegger i mur. Målt forhøyede fuktverdier i plater under trapp. Vurdering av avvik: - Det er påvist indikasjoner på noe fuktgjennomtrenging inn i kjellermur og i kjellergulv. - Det er påvist synlig fuktighet på mur/gulv i kjeller. - - Takstmannen gjorde fuktsøk direkte på grunnmursvegger ved hjelp av ett Protimeter, påvist unormale verdier. Også påvist synlig tilsig av vann til underetasje, trolig som følge av naturlig tilsig langs fjell. Tiltak: - Det må foretas tiltak for å redusere/begrense fuktgjennomtrenging inn i kjeller. - - Det må foretas tiltak for å redusere/begrense fuktgjennomtregning inn i kjeller. Tiltak må sees i sammenheng med drenering rundt boligen, og det er derfor ikke foretatt noen utbedringskostand i denne posten. - Plater på vegg under trapp bør demonteres, da det ble påvist og målt forhøyede fuktverdier i plater. Innvendige trapper,TG3 Trapp av betong fra underetasje til 1. etasje. Trappetrinn er belagt med fliser. Trapp av tre fra 1. etasje til loft. Malte trappetrinn og vanger. Vurdering av avvik: - Det er ikke montert rekkverk. - - Ikke håndlist på begge sider av trapp. Trapp tilfredsstiller ikke dagens krav til trapp. § 12-16 i Byggteknisk forskrift sier "Trapp skal være lett og sikker å gå i. Trapp skal ha sikker avgrensing og ha håndlist på begge sider". Tiltak: - Rekkverk må monteres for å lukke avviket. Innvendige dører,TG2 Malte, profilerte tredører. Vurdering av avvik: - Det er påvist avvik som tilsier at det bør foretas tiltak på enkelte dører. Tiltak: - Det bør foretas tiltak på enkelte dører. Våtrom Underetasje > Vaskerom Generell,TG3 Vaskerom i underetasje, med fliser på gulvet. Rommet er innredet med utslagsvask av rustfritt stål, og det er opplegg samt plass til vaskemaskin. Rommet ventileres naturlig via ventil. Vurdering av avvik: - Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav. - - Ingen synlig tettesjikt i vaskerommet. En må forvente generell oppgradering av våtrommets tettesjikt/membran for at våtrommet skal tåle en normal bruk etter dagens krav (tett våtsone). En samlet TG 3 for rommet er satt med bakgrunn i alder. Det er ikke behov for å gjennomføre en detaljert tilstandsanalyse etter standardens krav. Tiltak: - Totalrenovering er kun en anbefaling grunnet manglende tettesjikt. Vaskerommet kan fortsatt tåle forsiktig bruk. Det er dog ingen garantier. 1. etasje > Bad Overflater vegger og himling,TG2 Veggene har fliser og panel. Taket har panel. Vurdering av avvik: - Det er vindu/dør med ikke fuktbestandige materialer i våtsonen (ved vask, dusj, badekar, osv.), løsningen eller byggematerialet er uegnet - - Vinduet er plassert i våtsone, dette er en risikokonstruksjon, da membransjiktet trolig ikke er lagt inn mot vinduet. Tiltak: - Uegnede materialer må fuktbeskyttes/utskiftes. 1. etasje > Bad Overflater Gulv,TG2 Gulvet er flislagt. Rommet har elektriske varmekabler. Fall mot sluk er målt til 5 mm. Vurdering av avvik: - Det er påvist at høydeforskjell fra topp slukrist til gulv/synlig topp membran ved dørterskel er mindre enn 25 mm. - Det er påvist at noen fliser har bom (hulrom under). - Det er mulighet for at det kan forekomme vannlekkasje på våtrommet hvor vann ikke vil gå til sluk. - - Takstmannen har foretatt kontroll av fallforhold på våtrommet ved hjelp av en punktlaser. Gulvet er tilnærmet flatt, målt ca. 5 mm fra ferdig overflate gulv ved dør til overkant sluk. Eventuelt lekkasjevann vil ikke ledes til sluk fra alle deler av våtrommet. - Det ble foretatt stikktakninger etter bom i fliser, påvist noen fliser med bom. Tiltak: - Det bør etableres avrenning inn til sluk for hele våtrommet. - - Våtrommet kan fungere med dette avviket, det må dog gjøres utbedringer om avviket skal lukkes. Det vil imidlertid sjelden være økonomisk rasjonelt som et enkeltstående tiltak. Ved en eventuell renovering, påse at badet bygges med riktig fall til sluk. Ved eventuell lekkasje er det risiko for at vann renner ut mot tilstøtende rom. 1. etasje > Bad Sluk, membran og tettesjikt,TG2 Det er plastsluk og smøremembran med ukjent utførelse. Vurdering av avvik: - Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på membranløsningen. - Det er påvist mangelfull/feil utførelse rundt rørgjennomføringer e.l. som gir fare for fukt i konstruksjonen i våtsone. - Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på slukløsningen. - - Ikke påvist klemt membranløsning utenfor hele klemringen. Jevnlig rensing av sluket er viktig. Feil i tetting rundt sluket er den største årsaken til lekkasjer fra bad. Det er derfor viktig at ikke vannet blir stående over vannlåsen i sluket. Ellers er det ikke påvist mansjetter rundt gjennomføringer i gulvet, ukjent membranløsning. - Over halvparten av forventet brukstid på tettesjikt og sluk er passert, og det er usikkert om tettesjiktet er rustet for dagens bruk, med utstrakt dusjing og vannsøl. Tilstand forutsetter derfor tett dusjkabinett med avløp til sluket. Det er dog ingen garantier, og det er usikkert når tettesjikt må skiftes ut. Tiltak: - Overvåk tilstanden jevnlig. For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må tettesjiktet skiftes ut, men tidspunktet for når dette er nødvendig er vanskelig å si noe om. - Løsningen/utførelsen rundt rørgjennomføringer gir fare for fukt inn i konstruksjoner. - Sluket må sjekkes og rengjøres jevnlig. - Overvåk tilstanden jevnlig. For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må slukløsningen skiftes ut og sannsynligvis må også membransjiktet skiftes/utbedres. Det er imidlertid vanskelig å si noe om tidspunktet for når dette er nødvendig. 1. etasje > Bad Ventilasjon,TG2 Det er elektrisk styrt vifte. Vurdering av avvik: - Våtrommet mangler tilluftsventilering, f.eks. spalte/ventil ved dør. - - Begenset med tilluft til badet, ikke flat terskel. Anbefalt luftespalte er 1 cm over 0,8 meter. Tiltak - Det bør etableres tilfredsstillende tilluft til våtrom f.eks. luftespalte ved dør e.l. Kjøkken 1. etasje > Kjøkken Overflater og innredning,TG2 Kjøkken med god skap- og benkeplass og plass til spisegruppe. Innredningen er fra IKEA (2006), type syrebeiset furu, og benkeplater er laminert. Kjøkkenet er utstyrt med integrert oppvaskmaskin. Kjøkkenvasken av rustfritt stål er nedsenket i benkeplaten. Kjøkkenventilatoren er plassert over plass til komfyr og er ført ut av veggen. Det er montert fliser på veggen mellom over- og underskap. Vurdering av avvik: - Det er påvist at overflater har noe skader. - - Skader på benkeplaten over oppvaskmaskin skyldes trolig damp fra oppvaskmaskinen (TG 2). Ellers fremstår innredningen i en normal stand og forfatning. Tiltak: - Det er ikke behov for utbedringstiltak. Spesialrom Underetasje > Toalettrom Overflater og konstruksjon,TG2 Toalettrom i underetasje, innredet med servant samt speilskap. Videre er det montert toalett. Panelovn på veggen varmer opp rommet. Vurdering av avvik: - Toalettrom har kun naturlig avtrekk fra rommet, NS 3600 krever mekanisk avtrekk for å kunne gi TG 0/1. - Toalettrom mangler tilluftsventilering, f.eks. spalte/ventil ved dør. - - Ventil til toalettrom var murt igjen og kunne ikke åpnes på befaringsdagen. Tiltak - Mekanisk avtrekk bør etableres på toalettrom. - Det bør etableres tilfredsstillende tilluft til toalettrom, f.eks. luftespalte ved dør e.l. TEKNISKE INSTALLASJONER: Vannledninger,TG2 Rørføringer er av kobber (trolig dels fra 1996 og dels eldre) og moderne rør-i-rør (til bad, fra 2006). Stoppekran og vannmåler er plassert i vaskerom. Vurdering av avvik: - Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på innvendige vannledninger. - Rørkursene på rør-i-rør systemet på vannledninger er ikke merket. - - Levetid vannrør av kobber over 25 år - "Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt" = TG 2. Vurdering er basert på alder. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i at mer enn halvparten av forventet brukstid for skjulte røranlegg er oppbrukt. - Påvist kondensering på kobberrør i underetasje, trolig som følge av for dårlig ventilering av rommene i samsvar med for høy luftfuktighet. Tiltak: - Det er ikke behov for utbedringstiltak siden anlegget fungerer i dag, men ut ifra alder kan skader plutselig oppstå på eldre anlegg. - Rørkurser på rør-i-rør system bør merkes. Avløpsrør,TG2 Avløpsledninger er av plast, trolig fra 1996. Vurdering av avvik: - Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på innvendige avløpsledninger. - - Levetid for avløpsrør i plast over 25 år - "Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt" = TG 2. Vurdering er basert på alder. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i at mer enn halvparten av forventet brukstid for skjulte røranlegg er oppbrukt. Tiltak: - Det er ikke behov for utbedringstiltak siden anlegget fungerer i dag, men ut ifra alder kan skader plutselig oppstå på eldre anlegg. Avløpsrør - støpejern,TG3 Det er avløpsrør/sluk av støpejern fra byggeåret i teknisk rom. Ukjent om det ligger flere eldre rør i dekket/grunnen. Vurdering av avvik: - Det er påvist at avløpsrør av jern har store rustskader. - - Påvist rustskader på sluket i teknisk rom Det må også knyttes usikkerhet til om dette sluket er koblet til det kommunale avløpsnettet. Trolig går dette sluket direkte til terreng. Tiltak - - Det må foretas ytterligere undersøkelser og utbedring. Varmtvannstank,TG2 Varmtvannstanken er plassert i teknisk rom og er på 200 liter, fra 2005. Vurdering av avvik: - Det er ikke påvist tilfredsstillende el-tilkobling av varmtvannstank iht. gjeldende forskrift. - - Det er ikke påvist tilfredsstillende el-tilkobling av varmtvannstank iht. gjeldende forskrift. Dette var ikke et krav ved oppføringstidspunktet. Tiltak: - Det bør etableres tilfredsstillende el-tilkobling etter gjeldende forskrift. Elektrisk anlegg,TG3 Sikringsskap med automatiske sikringer. Varmekabler i bad og kjøkken, ellers elektrisk oppvarming med panelovner. Diverse utbedringer samt ombygging av sikringsskap i 2020 - 2021. Elkontroll utført i 2021. Eltilsyn opplyst skal utføres i løpet av november 2023. 2.Er alle elektriske arbeider/anlegg i boligen utført av en registrert elektroinstallasjonsvirksomhet? Nei Kommentar: Arbeider som er utført i 2020 - 2021, er utført av faglært elektriker i familien. Det er ingen dokumentasjon på utført arbeid. Ellers er det foretatt en kontroll/gjennomgang av anlegget etter dette av samme person, og det foreligger samsvarserklæring på dette. TG 3 er satt på bakgrunn av NS 3600 hvor det stilles krav til at alle arbeider skal være utført av registrert elektroinstallasjonsvirksomhet. 3.Er det elektriske anlegget utført eller er det foretatt tilleggsarbeider på det elektriske anlegget etter 1.1.1999? Ja Kommentar: Det er ikke fremlagt dokumentasjon på det elektriske anlegget. På arbeider utført på elektriske anlegg etter 1999, skal det foreligge en samsvarserklæring. 5.Foreligger det kontrollrapport fra offentlig myndighet ? Det Lokale Eltilsyn (DLE) eller eventuelt andre tilsvarende kontrollinstanser med avvik som ikke er utbedret eller kontrollen er over 5 år? Nei 6.Forekommer det at sikringene løses ut? Nei 7.Har det vært brann, branntilløp eller varmgang (for eksempel termiske skader på deksler, kontaktpunkter eller lignende) i boligens elektriske anlegg? Nei 8.Er det tegn til at det har vært termiske skader (tegn på varmgang) på kabler, brytere, downlights, stikkontakter og elektrisk utstyr? Sjekk samtidig tilstanden på elektrisk tilkobling av varmtvannsbereder, jamfør eget punkt under varmtvannstank. Nei 10.Er der synlig defekter på kabler eller er disse ikke tilstrekkelig festet? Nei 14.Er det tegn på at kabelinnføringer og hull i inntak og sikringsskap ikke er tette, så langt dette er mulig å sjekke uten å fjerne kapslinger? Nei 15.Finnes det kursfortegnelse, og er den i samsvar med antall sikringer? Ja 16.Foreta en helhetsvurdering av det elektriske anlegget, dets alder, allmenne tilstand og fare for liv og helse. Bør det elektriske anlegget ha en utvidet el-kontroll? Ja Kommentar:- Foreligger ikke dokumentasjon på alle arbeider utført på det elektriske anlegget, takstmannen anbefaler derfor at det utføres en utvidet el-kontroll på det elektriske anlegget. - Kostnadsestimat gjelder kun utvidet el-kontroll og ikke eventuelle utbedringer. El-tilsyn er utført og kan sees på visning, selger opplyser at punkter på el-tilsyn er/blir utbedret før salg. TOMTEFORHOLD: Drenering,TG3 Opprinnelig drensfunksjon. Vurdering av avvik: - Det mangler, eller på grunn av alder er det sannsynlig at det mangler, utvendig fuktsikring av grunnmuren ved kjeller/underetasje. - Det er ut ifra observasjoner konstatert at drenering/tettesjikt har funksjonssvikt/svært begrenset effekt. - - Dersom dreneringen nærmer seg en alder på 40 år, vil drenssvikt kunne være forventbart. Synlig tilsig av fukt til underetasje, tegn på at dreneringen har begrenset/ingen effekt. - Det gjøres oppmerksom på at etablering eller utbedring av drenering ikke automatisk gjør at fukt forsvinner, da det må påregnes kapillærsug fra grunnen. Tiltak: - Overvåk tilstanden jevnlig. For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må dreneringen skiftes ut, men tidspunktet for når dette er nødvendig er vanskelig å si noe om. Bruken av underetg/kjeller vil og være avgjørende. - Det må foretas utskiftning av drenering/tettesjikt. - - Det må foretas utbedring av dreneringen rundt boligen om avviket skal lukkes. Dog vil det trolig være vanskelig grunnet fjell. Bruken av underetasje vil også være avgjørende for eventuelt tidspunkt på utbedring. Innforing av vegger er ikke anbefalt, kun åpen mur slik at denne får muligheter til utlufting. Grunnmur og fundamenter,TG2 Grunnmursvegger av betong, med innvendig pusset tresonitt. Grunnmursvegger er pusset og malt utvendig. Vurdering av avvik: - Grunnmuren har sprekkdannelser. - - Påvist noen riss/sprekker i mur. Når det oppstår sprekker i puss/mur vil vannbelastningen og faren for frostskader øke. Skrå sprekker/riss er et symptom på setninger. Horisontal sprekk/riss i grunnmur skyldes sannsynligvis innpressing av kjellervegg. Anbefaler å følge med på videre utvikling. Tiltak: - - Lokal utbedring må utføres for å lukke avviket. Dog anbefalt å følge med på videre utvikling. Terrengforhold,TG2 Boligen ligger i skrånende terreng, dette fører til naturlig fuktbelastning mot deler av grunnmur. Vurdering av avvik: - Det er påvist dårlig eller flatt fall inn mot grunnmur og dermed muligheter for større vannansamlinger. - - Terrenget har stedvis ikke fall fra grunnmuren, dette kan føre til unødig fuktbelastning mot grunnmuren. Det er viktig at terrenget heller riktig i områder ved grunnmuren. Overflatevann skal hurtigst mulig vekk for å unngå unødvendige fuktbelastninger på utvendig fuktsikring og drenering. Tiltak: - Det bør foretas terrengjusteringer. Utvendige vann- og avløpsledninger,TG2 Utvendige avløpsrør er av plast. Utvendige avløpsledninger er fra 1996. Utvendige vannledninger er av plast (PEL). Utvendige vannledninger er fra 1996. Det er offentlig avløp via private stikkledninger og offentlig vannforsyning via private stikkledninger. Boligen ble tilknyttet kommunalt vann og avløp rundt 1996. Vurdering av avvik: - Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på utvendige avløpsledninger og vannledninger. Tiltak: - Det er ikke behov for utbedringstiltak siden anlegget fungerer i dag, men ut ifra alder kan skader plutselig oppstå på eldre anlegg.

  Innbo og løsøre
  Bransjens liste over løsøre og tilbehør legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen følger vedlagt salgsoppgaven. Det er full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse.

  Hvitevarer
  Kun hvitevarer som er spesifikt angitt i salgsoppgaven, følger med. Dette gjelder uavhengig av om hvitevaren(e) eventuelt kan anses som integrerte.

  Parkering
  Parkering skjer på singlet gårdsplass eller i liten garasje.

  Radonmåling
  Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre.

  Diverse
  Indre Østfold Brann og Redning IKS opplyser at de hadde tilsyn på eiendommen den 25.03.2010, og de hadde feiing den 25.03.2015. De har ikke registrert avvik eller anmerkninger på eiendommen. Se imidlertid selgers bemerkning i egenerklæring vedr. rehabilitering av pipe.

  Prisantydning inkl. omkostninger
  2 990 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 12 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 74 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 990 000,00))   91 792,- (Omkostninger totalt)   3 081 792,- (Totalpris inkl. omkostninger) 

 • Oppvarming
  Vedovn på ett soverom og elementpeis med innsats i spisestue. Luft til luft varmepumpe i stue, type Daikin, fra 2023. Varmekabler i bad og kjøkken, ellers elektrisk oppvarming med panelovner

  Energiklasse
  unknown

  Info energiklasse
  Eier har ikke energimerket eiendommen og interessenter må derfor legge til grunn at eiendommen har energimerke G.

 • Kommunale avgifter
  12314

  Kommunale avgifter år
  2023

  Info kommunale avgifter
  De kommunale avgiftene er stipulert for 2023 og omfatter vann- og avløpsgebyr, renovasjonsgebyr samt feie- og tilsynsavgift. Det gjøres oppmerksom på at det kan forekomme variasjon i avgiftene som følge av forbruk og eventuelle kommunale endringer av gebyr/avgift.

  Formuesverdi primær
  666728

  Formuesverdi primær år
  2021

  Formuesverdi sekundær
  2400222

  Formuesverdi sekundær år
  2021

  Tilbud lånefinansiering
  Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Alliansen om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med megler for formidling av et uforpliktende tilbud om finansiering. Meglerforetaket kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester. 

 • Tinglyste heftelser og rettigheter
  På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver: 3014/187/80: 22.11.1948 - Dokumentnr: 2055 - Bestemmelse om gjerde Bestemmelse om bebyggelse 15.11.1989 - Dokumentnr: 8902 - Bestemmelse om veg Rettighetshaver: Knr:3014 Gnr:187 Bnr:20 Rettighetshaver: Knr:3014 Gnr:187 Bnr:100 Med flere bestemmelser 18.10.1948 - Dokumentnr: 1830 - Registrering av grunn Denne matrikkelenhet opprettet fra: Knr:3014 Gnr:187 Bnr:10 01.01.2020 - Dokumentnr: 754346 - Omnummerering ved kommuneendring Tidligere: Knr:0125 Gnr:87 Bnr:80

  Ferdigattest/brukstillatelse
  Indre Østfold kommune opplyser: Det finnes ikke ferdigattest, midlertidig brukstillatelse eller bygningstegninger for eiendommen i våre arkiver. Det vil ikke få noen konsekvens for ny eier. Plan- og bygningslovens formelle forutsetning for lovlig bruk av eiendommen kan derfor ikke dokumenteres.

  Vei, vann og avløp
  Eiendommen er tilknyttet offentlig vann- og avløpsnett via privat fordelingsnett. Finnestadveien er en fylkesvei, men veien herfra og inn til huset er privat. Det foreligger en tinglyst avtale vedr. fordeling av utgifter og arbeid på denne.

  Regulerings- og arealplanner
  Eiendommen ligger i et uregulert område. Ihht. kommeplanens arealdel Id 0125201601 for perioden 2015-2027, er formålet boligbebyggelse, nåværende. I følge vedtatt kommuneplanens arealdel, må det påregnes at nabotomten sør for eiendommen mot Finnestadveien vil bli bebygd i fremtiden. Det må videre påregnes bebyggelse i vest / nordvestlig retning på høyre side av Finnestadveien mot Eidsberg stasjon samt på området med gbnr. 187/6 sør for Finnestadveien, mellom Finnestadveien og gårdsveien. Ny kommuneplanens arealdel for Indre Østfold, med Id 3014202101, har vært på høring og offentlig ettersyn i perioden 11.04.2023 - 25.05.2023. Høringsdokumentene kan sees på kommunekart: https://webhotel3.gisline.no/Webplan_3014/gl_planarkiv.aspx?planid=0124201701 Innkomne uttalelser og innspill vil bli vurdert før kommuneplanen legges fram for sluttbehandling i plan- og bygningsutvalget og kommunestyret.

  Adgang til utleie
  Det er ikke kjent at det foreligger offentligrettslige regler som er til hinder for at hele eiendommen leies ut.

  Legalpant
  Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt og kommunale avgifter/gebyrer.

  Kommentar bo- og driveplikt
  Det er ikke bo- og driveplikt på eiendommen.

  Kommentar konsesjon
  Erverv av eiendommen er konsesjonsfritt.

  Kommentar odelsrett
  Det er ikke odel på eiendommen.

 • Lovanvendelse
  Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.    Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel.   Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2). Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.    Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

  Budgivning
  Budgivning i forbrukerforhold  Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form.   Budgivning utenfor forbrukerforhold  Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler.   Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.

  Omk. Kjøper beskrivelse
  2 990 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 12 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 74 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 990 000,00))   91 792,- (Omkostninger totalt)   3 081 792,- (Totalpris inkl. omkostninger) 

  Omk. kjøper beløp
  91792

  Betalingsbetingelser
  Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon. Det forutsettes av skjøtet tinglyses på ny eier, med mindre det er tatt andre forbehold i budgivningen. 

  Hvitvaskingsreglene
  Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning.

  Personopplysningsloven
  Personopplysninger blir behandlet i samsvar med personopplysningsloven.

  Boligselgerforsikring
  Selger har tegnet boligselgerforsikring som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset oppad til MNOK 14. I den forbindelse har selger utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgivning.

  Boligkjøperforsikring
  Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 3 200/3 600/3 500 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.

  Meglers vederlag
  Det er avtalt provisjonsbasert vederlag tilsvarende 2,48 % av kjøpesum for gjennomføring av salgsoppdraget. I tillegg er det avtalt at oppdragsgiver skal dekke tilretteleggingsgebyr kr 14.900, oppgjørshonorar kr 5.900,- og visninger kr 2.000, -. Minimumsprovisjonen er avtalt til kr 45.000,-. Meglerforetaket har krav på å få dekket avtalte utlegg i henhold til oppdragsavtale. Dersom handel ikke kommer i stand eller oppdraget sies opp, har megler krav på å få dekket avtalte vederlag og utlegg.  Alle beløp er inkl. mva. 

Anita Heer

Megler

Anita Heer

95 94 81 93

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev