aktiv-eiendomsmegling
Velkommen til Finnestadveien 463.
Velkommen til Finnestadveien 463.

EIDSBERG Finnestadveien 463

Eidsberg - Bolig med stor tomt i landlige omgivelser. Attraktiv boområde.

 • kr 2 590 000
 • BRA 155 m²
 • 3 soverom
 • Prisantydningkr 2 590 000
 • Omkostningerkr 89 292
 • Totalpris inkl. omkostningerkr 2 679 292
 • ObjektstypeEnebolig
 • EierformSelveier
 • Byggeår1928
 • Soverom3
 • ArealP-rom 136 m²
 • Tomt1 517.5 m²
 • Eierform tomtEiet
 •   2 590 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 12 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 64 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 590 000,00))   89 292,- (Omkostninger totalt)   2 679 292,- (Totalpris inkl. omkostninger)  

Meld deg på visning!

Påmelding
Finnestadveien 463 - 3D - 1. Etasje - Letterhead
Vi har gleden av å presentere denne eiendommen ved Eidsberg Stasjon. Innhold: Kjeller: Vaskerom, bod, kryperom. 1. etasje: Bad, entré, kjøkken, stue, spisestue, vindfang. 2. etasje: Gang, stue, 3 soverom, bod. Garasje, 28 kvm med bod og garasjerom. Eiet tomt på 1 517,5 m². Beliggenhet: Eiendommen er beliggende på et etablert bomiljø ved Eidsberg stasjon. Det er ca. 6 km til Mysen sentrum, som kan tilby et rikt utvalg av fasiliteter og servicetilbud. Det er ca. 5 km til Kirkefjerdingen skole, Kirkeby Grendehus og det lokale idrettsanlegget. Gangavstand til barnehage. Fine turmuligheter i nærområdet.
Terrasse

Finnestadveien 463, Viken

 • Tomt
  1517.5m²

  Beskrivelse av tomt
  Eiet tomt på 1 517,5 m². Det er skrånende tomt, opparbeidet med plenareal og diverse beplantning. Gruset gårdsplass. Parkering på gårdsplassen og i garasjen.

  Beliggenhet
  Eiendommen er beliggende på et etablert bomiljø ved Eidsberg stasjon. Det er ca. 6 km til Mysen sentrum, som kan tilby et rikt utvalg av fasiliteter og servicetilbud. Det er ca. 5 km til Kirkefjerdingen skole, Kirkeby Grendehus og det lokale idrettsanlegget. Gangavstand til barnehage. Fine turmuligheter i nærområdet.

  Adkomst
  Det vil bli satt opp visningsskilt under visning.

  Bebyggelse
  Området består hovedsakelig av spredt boligbebyggelse og gårdsbruk.

  Byggemåte
  Enebolig med kjeller, 1. etasje og 2. etasje på totalt 155 m². Eksakt oppbygning av yttervegger er ikke kjent for takstmannen, trolig trekonstruksjoner, laft eller reisverksvegger. Bærende takkonstruksjon i tre, type saltak. Taket er tekket med eternittplater på hoveddelen (asbest) og takshingel på takoverbygget. Eldre vinduer har rammer og karmer av tre. Vindusglass har 2-lags isoler-/energiglass, fra 1972 og 1986. Nyere vinduer har rammer og karmer av tre. Vindusglass har 2-lags isoler-/energiglass (nye de siste år).

  Innhold
  Kjeller: Vaskerom, bod, kryperom. 1. etasje: Bad, entré, kjøkken, stue, spisestue, vindfang. 2. etasje: Gang, stue, 3 soverom, bod. Garasje, 28 kvm med bod og garasjerom.

  Standard
  Utvendig Taktekking,TG2: Taket er tekket med lekter, sløyfer og eternittplater på hoveddelen (asbest), undertaket er plast. Takshingel på takoverbygget. - Takplater ble vasket og malt i 2018. Vurdering av avvik: Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på taktekkingen. Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på undertak. Eldre taktekking, bør holdes under kontinuerlig oppsikt. - Takplater inneholder asbest. Materialer som inneholder asbest har vært forbudt å benytte etter 1980, asbest er ansett som farlig avfall og omfattes av leverings- og deklarasjonsplikten i henhold til avfallsforskriften kap. 11. Tiltak: Overvåk tilstanden jevnlig. For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må tekkingen skiftes ut, men tidspunktet for når dette er nødvendig er vanskelig å si noe om. Nedløp og beslag,TG2: Pipe er helbeslått med blikk over taket. Takrenner, nedløp og beslag er av overflatebehandlet stål. Vurdering av avvik: Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på renner/nedløp/beslag. Det er ikke tilfredsstillende bortledning av vann fra taknedløp ved grunnmur. Takvann er ikke ledet bort fra grunnmuren. Regnvann og smeltevann må ikke renne inn mot bygningen, vann fra taknedløp må ledes bort. Tiltak: Overvåk tilstanden jevnlig. For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må beslag/renner/nedløp skiftes ut, men tidspunktet for når dette er nødvendig er vanskelig å si noe om. Veggkonstruksjon,TG3: Eksakt oppbygning av yttervegger er ikke kjent for takstmannen, trolig trekonstruksjoner, laft eller reisverksvegger. - Malt utvendig i 2020. Vurdering av avvik: Det er påvist spredte råteskader i bordkledningen. Det er påvist fuktskader i veggkonstruksjonen. Det er ingen eller liten lufting i nedre kant av kledning mot grunnmur. Det ble foretatt stikktakninger etter råte/dårlig kledning ved hjelp av en syl, påvist råte i kledningsbord samt vindskier. - Foretatt måling etter fukt i listverk i vindfang, målt forhøyede fuktverdier, over 17 vektprosent. Det ble også påvist fuktskjolder i underkant av flere vinduer. Skader i vegg kan ikke utelukkes. - Ikke tilstrekkelig med lufting i nedkant av kledningen. God lufting er viktig og skal drenere ned og lede ut vann som trenger gjennom regnskjermen, slippe ut eventuell fuktighet fra indre deler av veggen samt gi mulighet for at fuktighet kan tørke ut fra baksiden av regnskjermen. Konstruksjonen kan likevel virker å fungere. Dette er normalt avhengig at ytterveggen er mindre tett enn i nyere hus. Tiltak: Råteskadet trekledning må skiftes ut. Fuktskadede konstruksjoner må skiftes ut, og årsak til skadene utbedres. Takkonstruksjon/Loft,TG2: Bærende takkonstruksjon i tre, type saltak. Vurdering av avvik: Det er begrenset/dårlig ventilering av takkonstruksjonen. Det er påvist fuktskjolder/skader i takkonstruksjonen. Påvist fuktskjolder i undertaket/bjelker rundt pipe samt diverse andre steder. Ikke fuktig på befaringsdagen. - Begrenset med lufting ned mot ender av loftet. Skrå tretak med kaldt loft anbefaler en ca. 50 mm kontinuerlig spalte. God og kontinuerlig lufttetting i himling er viktig, slik at luftlekkasjene reduseres til et minimum og risiko for skader reduseres. - Synlige glipper ut mot i overganger på taket, ikke benyttet tilstrekkelig med beslag utvendig. - Spor av museekskrementer på loftet. Tiltak: Vedrørende lufting, kan konstruksjonen fungere med dette avviket, det må dog gjøres utbedringer om avviket skal lukkes. Det vil imidlertid sjelden være økonomisk rasjonelt som et enkeltstående tiltak. Ved omlegging av taktekkingen, bør det tas med i vurderingen at luftingen legges over taket. - Taket fremstår i all hovedsak i en normal stand og forfatning. Tiltak bør sees i sammenheng med bytting av taktekking samt utvendige beslag. Vinduer - nyere,TG2: Vinduer har rammer og karmer av tre. Vindusglass har 2-lags isoler-/energiglass (nye de siste år). Vurdering av avvik: Det er påvist avvik rundt innsettingsdetaljer. Vannbrettbeslag i underkant av vinduer er ikke fagmessig montert, ikke tilstrekkelig tett. Vannbrettbeslag og tetting rundt, og særlig under vinduet, må utføres regntett for å unngå lekkasjer og fuktskader i veggen. Tiltak: Det bør utføres bedre tetting rundt vinduer. Vinduer - eldre,TG3: Vinduer har rammer og karmer av tre. Vindusglass har 2-lags isoler-/energiglass, fra 1972 og 1986. Vurdering av avvik: Det er påvist vinduer med fukt/råteskader. Det er påvist noen glassruter som er punktert eller sprukne. Registrert råte i enkelte vinduer. - Registrert vinduer med punktert glass. Årsaken til punkterte glass er som regel at det er kommet en brist i tettningsmassen mellom karm og rute. Denne bristen sørger for at det blir større lufttilgang mellom rutene og følgelig at Argongassen (den isolerende gassen) siver fortere ut og gir en redusert isoleringsevne (U-verdi). Tiltak: Vinduer med råteskader må erstattes med nye. Vinduer med punkterte/sprukne glass må påregnes skiftes ut, enten hele vinduet eller kun selve glassene. Dører,TG3: Terrassedør med isolerglass, fra 1972. Ytterdør med glassfelt, fra 1970-tallet. Vurdering av avvik: Det er påvist dør(er) med fukt/råteskader. Det er påvist avvik rundt innsettingsdetaljer. Påvist fukt-/råteskader i terrassedør i stue samt i lem til kjeller. - Påvist og målt fukt i listverket på innsiden av ytterdøra. Tettingen utvendig bør etterkontrolleres/utbedres. Tiltak: Døren(e) står foran utskiftning. Terrassedøra og lem til kjelleren står ovenfor utskifting. Balkonger, terrasser og rom under balkonger,TG2: Balkong på 11 m², vendt mot vest, med tilgang fra stue og hage. Av materialer er det benyttet støpt betongdekke, og det er brukt malt trevirke på rekkverket. Vurdering av avvik: Rekkverket er for lavt i forhold til dagens krav til rekkverkshøyder. Høyde på rekkverket er målt til 87 cm, som er ansett som noe lavt. - Noe korrosjon/frostspreng i armering i underkant av balkongen. - Noe riss/sprekker i fundamenter til balkongen. Tiltak: Det må gjøres tiltak om avviket skal lukkes. Innvendig Overflater,TG2: Kjeller: Gulv: Betong Vegger: Betong 1. etasje: Gulv: Gjennomgående belegg. Vegger: Malte/tapetserte plater i kjøkken og stue. Panel i vindfang. Malte laminatplater i entré. Våtromstapet i bad. Himlinger: Malte plater, panel og takessplater. 2. etasje: Gulv: Gjennomgående belegg. Vegger: Tapetserte plater og laminerte plater. Himlinger: Malte plater, panel og takessplater. Vurdering av avvik: Overflater har en del slitasjegrad utover det en kan forvente. Overflater bærer preg av elde og slitasje, samt dels fuktskjolder på overflater. Tiltak: Det er ikke behov for umiddelbare tiltak, det må dog gjøres utbedringer dersom avviket skal lukkes. Etasjeskille/gulv mot grunn,TG2: Trebjelkelag mellom etasjene. Vurdering av avvik: Målt høydeforskjell på over 15 mm gjennom hele rommet. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. Målt høydeforskjell på mellom 10 - 20 mm innenfor en lengde på 2 meter. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. Det er registrert symptom på sopp/råte. Ved hjelp av en syl, ble det foretatt stikktakninger i bjelker i krypkjelleren. Registrert fuktskader i bjelkelaget noen steder, også påvist og målt høye fuktverdier i trevirket i krypkjelleren. I kjelleren ble det påvist svekkelser/skader i bjelker som følge av angrep fra borebiller eller lignende, ukjent om disse er aktive. - Det ble foretatt kontroll på planhetsavvik ved hjelp av en punktlaser. Målt mellom 1 - 2 cm i etasjene. Lokalt ble det målt 11 mm over 1,5 meter i stue. Tiltak: Det må gjennomføres ytterligere undersøkelser. Konstruksjonene må sikres mot råte, sopp og skadedyr. Radon,TG2: Det er ikke foretatt radonmålinger og bygget er heller ikke utført med radonsperre. Vurdering av avvik: Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre. Tiltak: Det bør gjennomføres radonmålinger. Pipe og ildsted,TG2: Mursteinspipe. Kamin i stue, for parafinfyring. Vedovn i stue og i ett soverom. Vurdering av avvik: Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på pipe. Tiltak: Tidspunkt for piperehabilitering nærmer seg. Rom Under Terreng,TG3: Gulvet er av betong. Veggene har betong/mur. Vurdering av avvik: Det er påvist synlig fuktighet på mur/gulv i kjeller. Takstmannen gjorde fuktsøk direkte på grunnmursvegger ved hjelp av ett Protimeter, påvist unormale verdier. - Påvist saltutslag på vegger i kjelleren. Saltutslag dannes når fuktighet kommer igjennom mur og krystalliseres på innsiden av kjellermurvegg. - Det er ikke montert fuktsperre eller lagt isolasjon mot grunnen, det må derfor påregnes fukt fra grunnen. Tiltak: Det må foretas tiltak for å redusere/begrense fuktgjennomtrenging inn i kjeller. Tiltak kan sees i sammenheng med drenering rundt boligen. Krypkjeller,TG3: Krypkjeller med tilgang via vaskerommet. Vurdering av avvik: Det er manglende fuktsperre på bakken. Det er stedvis påvist fuktnivå som tilsier at konstruksjonen kan ha fuktskader. Det er registrert symptom på sopp/råte. Generelt høy luftfuktighet i krypkjeller, målt relativ luftfuktighet over 75% på befaringsdagen. Fukten bør reduseres. Fare for mugg, angrep av stripet borebille o.l. - Fuktig dekke i krypkjeller. Bør vurderes dampsperre/plast mot bakken i krypkjeller for å hindre fordamping fra bakken. - Understøttende søyle i trevirke i krypkjelleren er plassert direkte i jorda og har råte i nedkant. Tiltak: Fuktsperre på bakken bør etableres. Det må gjennomføres ytterligere undersøkelser. Innvendige trapper,TG2: Trapp av tre mellom etasjene. Vurdering av avvik: Rekkverkshøyder er under dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper. Det mangler håndløper på vegg i trappeløpet. Ikke håndlist på begge sider av trappa. Byggforskserien 536.112 Rekkverk, sier "Trapper og ramper skal ha håndløper på begge sider". Tiltak: Det er ikke krav om utbedring av rekkverkshøyder opp til dagens krav. Håndløper bør monteres, men det var ikke krav på byggetidspunktet. Innvendige dører,TG2: Profilerte tredører og slette finérdører. Vurdering av avvik: Det er påvist dels slitasje/skader på dører. Tiltak: Det er ikke behov for umiddelbare tiltak. Våtrom Kjeller , vaskerom Generell,TG3: Vaskerom i kjeller, typisk vaskekjeller med utslagsvask i plast. Vurdering av avvik: Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav. Vaskerom er ikke bygget som fullverdig våtrom med tette løsninger. Tiltak: Totalrenovering er kun en anbefaling grunnet den generelle tilstanden. Vaskerommet kan fortsatt tåle forsiktig bruk. Det er dog ingen garantier. 1. etasje Bad, TG3: Eldre og lite bad i 1. etasje, fra 1970-tallet. Det er belegg på gulvet og våtromstapet på vegger. Rommet er innredet med servantinnredning med slette, lyse fronter samt overhengende belysning. Dusj m/oppheng, hvor dusjarmaturet er håndholdt. Videre er det montert toalett. Varmeovn på veggen varmer opp rommet. Badet ventileres naturlig via ventil i himlingen. Vurdering av avvik: Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav. En må forvente generell oppgradering av våtrommets tettesjikt/membran for at våtrommet skal tåle en normal bruk etter dagens krav (tett våtsone). En samlet TG 3 for rommet er satt med bakgrunn i alder. Det er ikke behov for å gjennomføre en detaljert tilstandsanalyse etter standardens krav. Tiltak: Totalrenovering er kun en anbefaling grunnet alder. Badet kan fortsatt tåle forsiktig bruk med tett dusjkabinett (om plass). Det er dog ingen garantier. En slik løsning kan forhindre fuktskade, men gir ingen erstatning for tettesjikt/membran samt skader på rør. Kjøkken 1. etasje Overflater og innredning,TG2: Kjøkken med plass til spisegruppe. Innredningen er fra 1970-tallet og har slette, malte fronter og laminerte benkeplater. Oppvaskbenken av rustfritt stål, inneholder vaske- og skyllekum. Kjøkkenventilatoren er plassert over plass til komfyr og er ført ut av veggen. Det er montert belysning mellom skap. Vurdering av avvik: Det er påvist fuktskjolder/svelling i bunnplate i benkeskap. Det er påvist at overflater har noe skader. Kjøkkenet fremstår i all hovedsak i en normal stand og forfatning, dog påvist noe slitasje/skader. Påvist noe svellinger i bunnplate under kjøkkenvasken. Det var plassert bøtte under avløp, ved funksjonstesting var det ikke lekkasje på befaringsdagen, dog kan ikke dette garanteres. Tiltak: Det må foretas lokal utbedring. Tekniske installasjoner Vannledninger,TG2: Rørføringer er av kobber. Stoppekran er plassert i kjeller. - Alder for røropplegg er ukjent, dog eldre opplegg. Vurdering av avvik: Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på innvendige vannledninger. Levetid vannrør av kobber over 25 år - "Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt" = TG 2. Vurdering er basert på alder. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i at mer enn halvparten av forventet brukstid for skjulte røranlegg er oppbrukt. Tiltak: Det er ikke behov for utbedringstiltak siden anlegget fungerer i dag, men ut ifra alder kan skader plutselig oppstå på eldre anlegg. I forbindelse med oppgradering av våtrom vil det være naturlig med utskiftning av rør. Avløpsrør,TG2: Avløpsledninger er av plast. Alder er ukjent, trolig fra 1970-tallet. Vurdering av avvik: Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på innvendige avløpsledninger. Levetid for avløpsrør i plast over 25 år - "Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt" = TG 2. Vurdering er basert på alder. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i at mer enn halvparten av forventet brukstid for skjulte røranlegg er oppbrukt. Tiltak: Det er ikke behov for utbedringstiltak siden anlegget fungerer i dag, men ut ifra alder kan skader plutselig oppstå på eldre anlegg. I forbindelse med oppgradering av våtrom vil det være naturlig med utskiftning av rør. Andre VVS-installasjoner,TG2: Luft/luft varmepumpe i stue, type Wilfa, fra ca. 2018. Vurdering av avvik: Det har ikke vært avholdt service på anlegget senere år. For å sikre varmepumpens levetid, anbefales det å utføre service hvert 2. eller hvert 3. år. Tiltak: Anlegget må sjekkes av fagperson, som må utføre eventuelle tiltak på anlegget. Varmtvannstank,TG2: Varmtvannstanken er plassert i kjeller og er på 200 liter, fra 2018. Vurdering av avvik: Det er ikke påvist tilfredsstillende avrenning eller annen kompenserende løsning fra varmtvannstank. Varmtvannstanken er plassert i rom uten sluk. Tiltak: Det bør etableres tilfredsstillende avrenning eller lekkasjesikring ved varmtvannstank. Elektrisk anlegg,TG2: Grunneet alder. Sikringsskap med hovedsakelig manuelle sikringer. Elektrisk oppvarming med panelovner. Eldre opplegg i deler av boligen. - Nyere kurs til varmepumpe. - Foretatt El-kontroll i 2021, avvik lukket i 2022. 2.Er alle elektriske arbeider/anlegg i boligen utført av en registrert elektroinstallasjonsvirksomhet? Ukjent Kommentar: 3.Er det elektriske anlegget utført eller er det foretatt tilleggsarbeider på det elektriske anlegget etter 1.1.1999? Ja Kommentar:Det er ikke fremlagt dokumentasjon (samsvarserklæring) på det elektriske anlegget. På arbeider utført på elektriske anlegg etter 1999, skal det foreligge en samsvarserklæring. 5.Foreligger det kontrollrapport fra offentlig myndighet ? Det Lokale Eltilsyn (DLE) eller eventuelt andre tilsvarende kontrollinstanser med avvik som ikke er utbedret eller kontrollen er over 5 år? Nei. Tomteforhold Drenering,TG3: Opprinnelig drensfunksjon. Vurdering av avvik: Det mangler eller på grunn av alder er det sannsynlig at det mangler utvendig fuktsikring av grunnmuren - ved kjeller/underetasje. Det er ut ifra observasjoner konstatert at drenering/tettesjikt har funksjonssvikt/svært begrenset effekt. Dreneringen har svært begrenset effekt/funksjonssvikt. Påvist fuktige gulv og vegger i kjeller. Tiltak: Det må foretas utskiftning av drenering/tettesjikt. Grunnmur og fundamenter,TG2: Grunnmursvegger er av betong. Vurdering av avvik: Grunnmuren har sprekkdannelser. Påvist noe riss/sprekker i betong. Når det oppstår sprekker i puss/mur vil vannbelastningen og faren for frostskader øke. Skrå sprekker/riss er et symptom på setninger. Horisontal sprekk/riss i grunnmur skyldes sannsynligvis innpressing av kjellervegg. Anbefaler å følge med videre utvikling. Tiltak: Lokal utbedring må utføres for å lukke avviket. Dog anbefalt å følge med på videre utvikling. Utvendige vann- og avløpsledninger,TG2: Utvendige avløpsrør er av plast. Utvendige vannledninger er av plast (PEL). Offentlig avløp via private stikkledninger og offentlig vannforsyning via private stikkledninger. Ukjent alder på utvendige rør, dog over 25 år. Vurdering av avvik: Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på utvendige vannledninger. Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på utvendige avløpsledninger. Tiltak: Det er ikke behov for utbedringstiltak siden anlegget fungerer i dag, men ut ifra alder kan skader plutselig oppstå på eldre anlegg. Septiktank,TG2: Septiktanken er av ukjent type, plassert i hage. Vurdering av avvik: Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på septiktank. Tiltak: Septiktank er nedgravd i hage, rør fra kommunalt nett er trolig skjøtet i septiktank. Det må gjøres ytterligere undersøkelser. Oljetank,TG3: Parafintank i krypkjeller: Vurdering av avvik: Det foreligger krav om sanering av oljetank. Oljetanker som er tatt ut av bruk har fortsatt restolje. Derfor utgjør oljetanken fortsatt en forurensingsrisiko selv om den ikke lenger er i bruk. Derfor slås det fast i lovverket at hvis det oljefyrte oppvarmingssystemet fjernes, skal også oljetanken saneres. Tiltak: Oljetank må påregnes sanert. Garasje: Eldre garasjebygg på 28 m². Bygningen er oppført på støpt plate på deler, ellers gruset dekke. Yttervegger er av reisverk, og er utvendig kledd med trekledning. Takkonstruksjonen er av tre, type saltak og er tekket med eldre takstein. Utettheter i taktekkingen. Synlige fuktmerker samt dels råte. Ikke vurdert tilstand. Påkostninger må påregnes.

  Innbo og løsøre
  Bransjens liste over løsøre og tilbehør legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen følger vedlagt salgsoppgaven. Det er full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse.

  Hvitevarer
  Kun hvitevarer som er spesifikt angitt i salgsoppgaven, følger med. Dette gjelder uavhengig av om hvitevaren(e) eventuelt kan anses som integrerte.

  Parkering
  På egen gårdsplass, samt i garasje.

  Prisantydning inkl. omkostninger
    2 590 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 12 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 64 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 590 000,00))   89 292,- (Omkostninger totalt)   2 679 292,- (Totalpris inkl. omkostninger)  

 • Oppvarming
  Kamin i stue, for parafinfyring. Vedovn i stue og i ett soverom. Luft/luft varmepumpe i stue, type Wilfa, fra ca. 2018. Elektrisk oppvarming med panelovner.

  Energiklasse
  unknown

 • Kommunale avgifter
  10786

  Kommunale avgifter år
  2022

  Info kommunale avgifter
  Kommunale gebyrer fakturert på eiendommen i 2022: Kommunale gebyrer er en kombinasjon av forskudd, abonnement og enkeltgebyrer fakturert etter levert tjeneste. Vi kjenner ikke samlet gebyr for en eiendom for et år før året er omme. Denne rapporten sammenstiller dette for fjoråret, med summer fordelt per fagområde. Tjenestene vil normalt ha en prisøkning hvert år, samt at forbruk på ulike tjenester kan variere fra år til år. Gebyr Fakturert beløp i 2022 Avløp 4 161,50 kr Feiing 465,00 kr Vann 2 910,40 kr Renovasjon 3 250,00 kr Sum 10 786,90 kr Vannavgift etter måler.

  Formuesverdi primær
  595570

  Formuesverdi primær år
  2021

  Formuesverdi sekundær
  2144627

  Formuesverdi sekundær år
  2021

  Tilbud lånefinansiering
  Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Alliansen om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med megler for formidling av et uforpliktende tilbud om finansiering. Meglerforetaket kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester. 

 • Tinglyste heftelser og rettigheter
  På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver: 3014/187/62: 24.01.1904 - Dokumentnr: 900083 - Bestemmelse om veg Med flere bestemmelser 05.02.1926 - Dokumentnr: 900133 - Bestemmelse om vannledn. Bestemmelse om veg 22.01.1926 - Dokumentnr: 900006 - Registrering av grunn Denne matrikkelenhet opprettet fra: Knr:3014 Gnr:187 Bnr:26 09.06.1972 - Dokumentnr: 906328 - Sammenslått med denne matrikkelenhet: Gnr: 87 Bnr: 23 Gnr: 87 Bnr: 96 01.01.2020 - Dokumentnr: 509241 - Omnummerering ved kommuneendring Tidligere: Knr:0125 Gnr:87 Bnr:62 05.02.1926 - Dokumentnr: 900127 - Bestemmelse om veg Rettighet hefter i: Knr:3014 Gnr:187 Bnr:26 Bestemmelse om vannledning . Ikke klart å fremskaffe kopier av originaldokumenter.

  Ferdigattest/brukstillatelse
  Det finnes ikke byggemappe, ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse for boligen i kommunens arkiv. Dette vil ikke få betydning for ny eier.

  Vei, vann og avløp
  Vei: Offentlig. Vann og avløp: Tilknyttet offentlig nett via privat fordelingsnett.

  Regulerings- og arealplanner
  Reguleringsplan: Uregulert område Bebyggelsesplan : Kommuneplan - Kommuneplanens arealdel -Id 0125201601 - Spredt boligbebyggelse, Nåværende Boligbebyggelse,Periode: 2015 - 2027. Mulig inngrep på Kommuneplan: Tomten øst og området nord for eiendommen, mellom Finnestadveien og Eidsberg stasjon, er disponert til framtidig boligformål. Dette kan medføre anleggsstøy og byggevirksomhet i fremtiden. Reguleringsplaner under arbeid: Nei. Kommentar: Ny kommuneplanens arealdel for Indre Østfold, med Id 3014202101, har vært på høring og offentlig ettersyn i perioden 11.04.2023 - 25.05.2023. Høringsdokumentene kan sees på kommunekart: https://webhotel3.gisline.no/Webplan_3014/gl_planarkiv.aspx?planid=0124201701 Innkomne uttalelser og innspill vil bli vurdert før kommuneplanen legges fram for sluttbehandling i plan- og bygningsutvalget og kommunestyret.

  Adgang til utleie
  Det er ikke kjent at det foreligger offentligrettslige regler som er til hinder for at hele eiendommen leies ut.

  Legalpant
  Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt og kommunale avgifter/gebyrer.

  Kommentar konsesjon
  Erverv av eiendommen er konsesjonsfritt.

  Kommentar odelsrett
  Det er ikke odel på eiendommen.

 • Lovanvendelse
  Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.    Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel.   Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2). Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.    Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet. Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtagelse. 

  Budgivning
  Budgivning i forbrukerforhold  Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form.   Budgivning utenfor forbrukerforhold  Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler.   Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.

  Omk. Kjøper beskrivelse
    2 590 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 12 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 64 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 590 000,00))   89 292,- (Omkostninger totalt)   2 679 292,- (Totalpris inkl. omkostninger)  

  Omk. kjøper beløp
  89292

  Betalingsbetingelser
  Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.

  Hvitvaskingsreglene
  Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning.

  Personopplysningsloven
  Personopplysninger blir behandlet i samsvar med personopplysningsloven.

  Boligselgerforsikring
  Selger har tegnet boligselgerforsikring som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset oppad til MNOK 14. I den forbindelse har selger utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgivning.

  Boligkjøperforsikring
  Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 3 200/3 600/3 500 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.

  Meglers vederlag
  Det er avtalt provisjonsbasert vederlag tilsvarende 2 % av kjøpesum for gjennomføring av salgsoppdraget. I tillegg er det avtalt at oppdragsgiver skal dekke tilretteleggingsgebyr kr. 9.900,-  ,- oppgjørshonorar kr. 5.900,-  ,- og visninger kr. 0  , -. Minimumsprovisjonen er avtalt til kr. 45.000 ,-.  Markedsføringspakke kr. 23.000. Meglerforetaket har krav på å få dekket avtalte utlegg i henhold til oppdragsavtale. Dersom handel ikke kommer i stand har megler krav på å få dekket alle dokumenterete utlegg.  Alle beløp er inkl. mva. 

Tone Johnsrud

Megler

Tone Johnsrud

90 77 53 46

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev