aktiv-eiendomsmegling
Velkommen til Finnestadveien 497 og 495!
Velkommen til Finnestadveien 497 og 495!

EIDSBERG Finnestadveien 497 + 495

Eidsberg - Eiendom med to boliger, garasje og uthus. Stor tomt. Attraktiv beliggenhet.

 • kr 4 250 000
 • BRA 191 m²
 • 3 soverom
 • Prisantydningkr 4 250 000
 • Omkostningerkr 130 792
 • Totalpris inkl. omkostningerkr 4 380 792
 • ObjektstypeEnebolig
 • EierformSelveier
 • Byggeår1975
 • Soverom3
 • ArealP-rom 129 m²
 • Tomt3 365 m²
 • Eierform tomtEiertomt
 • 4 250 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 12 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 7 500,-(Akonto avregning kommunale avgifter) 106 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 4 250 000,00))   130 792,- (Omkostninger totalt)   4 380 792,- (Totalpris inkl. omkostninger)  

Meld deg på visning!

Påmelding
Plantegning Finnestadveien 497, 1. etasje
Vi har gleden av å presentere denne eiendommen i Eidsberg. Innhold: Enebolig på 191 m² fra 1975: 1. etasje: Entré, hall m/ trapp, stue, kjøkken, bad/ vaskerom, toalettrom og 3 soverom. Kjeller: Kjellerstue. Boder og lagringsrom. Enebolig på 73 m² fra 1800 - tallet: 1. etasje: Entré. kjøkken, stue og bad/ vaskerom. 2. etasje: Gang og 3 soverom. Garasje på 46 m². Uthus på 25 m². Beliggenhet: Landlig beliggenhet, ca. 1 km fra Eidsberg stasjon. Området byr på store turområder, med kort vei til Trømborgfjella med sine mange turstier og fiskevann, samt Glomma. Ca. 6 km til Mysen. I Mysen sentrum er skoler, offentlig kommunikasjon og et rikt utvalg av fasiliteter og servicetilbud. Fra Mysen stasjon er det jevnlig tog- og bussavganger mot Follo og Oslo (ca. 55 minutter til Oslo )
Gårdsplassen er pent opparbeidet med belegningsstein.

Finnestadveien 497 + 495, Viken

 • Tomt
  3365m²

  Beskrivelse av tomt
  Eiet tomt på 3 365,1 m². Kupert og skrående tomt, pent opparbeidet med plenareal, diverse beplantning og frukttrær. Gårdsplassen er pent opparbeidet med belegningsstein, ellers støttemur i stablestein.

  Beliggenhet
  Eiendommen har landlig beliggenhet, ca. 1 km fra Eidsberg stasjon. Området byr på store turområder, med kort vei til Trømborgfjella med sine mange turstier og fiskevann, samt Glomma. Ca. 6 km til Mysen. I Mysen sentrum er skoler, offentlig kommunikasjon og et rikt utvalg av fasiliteter og servicetilbud. Fra Mysen stasjon er det jevnlig tog- og bussavganger mot Follo og Oslo (ca. 55 minutter til Oslo S, med nye Follobanen).

  Adkomst
  Adkomst via privat vei til fylkesvei.

  Bebyggelse
  Eiendommen ligger i et område avsatt til LNF-område i kommuneplanen (landbruk, natur, fritid).

  Byggemåte
  Enebolig med kjeller og 1. etasje på totalt 191 m². Bygningen ble oppført i 1975. Grunnmur i lettklinkerblokker. Veggene har bindingsverkskonstruksjon fra byggeåret. Fasade/kledning har liggende og stående bordkledning. Takkonstruksjon i tre, type saltak. Taktekkingen er av pappshingel. Alder for taktekkingen er ukjent, men ser ut til å være byttet etter byggeåret. Vinduer har rammer og karmer av tre. Vindusglass har 2-lags isoler-/energiglass fra byggeåret, 2002 og 2006. Høythengende vinduer fra byggeåret. Boligen fremstår med en normal standard på innredninger og utstyr. Enebolig med 1. etasje og 2. etasje på totalt 73 m². Bygningen ble oppført på 1800-tallet og tilbygget med nytt tak og tilbygg i 1987. Yttervegger har trekonstruksjon av ukjent utførelse, trolig tømmer og bindingsverk. Fasade/kledning har stående bordkledning. Takkonstruksjon i tre, type saltak. Taktekkingen er av stål-/aluminiumsplater, fra 1987. Vinduer har rammer og karmer av tre. Vindusglass har 2-lags isoler-/energiglass fra 1992 og 2007. Boligen fremstår med med dels nøktern standard på innredninger og utstyr.

  Innhold
  Enebolig på 191 m² fra 1975: 1. etasje: Entré, hall m/ trapp, stue, kjøkken, bad/ vaskerom, toalettrom og 3 soverom. Kjeller: Kjellerstue. Boder og lagringsrom. Det foreligger godkjente og byggemeldte tegninger, men det er avvik fra disse. Byggemeldte tegninger samsvarer ikke med dagens bruk. Kjellerstue er ikke tegnet inn på tegning og vil kreve bruksendring. Ellers er det gjort diverse endringer i 1. etasje, med blant annet flytting av trapp. Enebolig på 73 m² fra 1800 - tallet: 1. etasje: Entré. kjøkken, stue og bad/ vaskerom. 2. etasje: Gang og 3 soverom. Garasje på 46 m². Uthus på 25 m².

  Standard
  Enebolig fra 1975: UTVENDIG Taktekking, TG 2: Taktekkingen er av pappshingel. Taket er besiktiget fra taknivå. - Alder for taktekkingen er ukjent, men ser ut til å være byttet etter byggeåret, samtidig bærer tekkingen preg av elde, og har trolig overgått over halvparten av forventet brukstid. Vurdering av avvik: Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på taktekkingen. Levetid asfalttakshingel over 15 år - "Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt" = TG 2. Tiltak: Overvåk tilstanden jevnlig. For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må tekkingen skiftes ut, men tidspunktet for når dette er nødvendig er vanskelig å si noe om. Nedløp og beslag, TG 2: Pipe er helbeslått med blikk over taket. Takrenner, nedløp og beslag er av overflatebehandlet stål. Vurdering av avvik: Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på renner/nedløp/beslag. Det er påvist avvik i beslagløsninger. Påvist og målt forhøyede fuktverdier rundt luftekanal via loftet. - Påvist tegn til korrosjon/avflassing på utvendige beslag, takrenner og nedløp, tegn/indikasjon på elde og at utskiftinger må påregnes i tiden som kommer. Tiltak: Overvåk tilstanden jevnlig. For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må beslag/renner/nedløp skiftes ut, men tidspunktet for når dette er nødvendig er vanskelig å si noe om. Veggkonstruksjon, TG 2: Veggene har bindingsverkskonstruksjon fra byggeåret. Fasade/kledning har liggende og stående bordkledning. Vurdering av avvik: Det er værslitt/oppsprukket trevirke/trepaneler. Det er ingen lusing/musebånd i nedre kant av konstruksjon. Ikke registrert tilstrekkelig med musetetting i nedkant av trekledning. Ihht. byggforsksereien "Stående trekledning": "For å hindre mus i å komme inn kan man montere «luseklosser» (tynne lekter eller sløyfer), korrosjonsbestandig nettingduk, museband (taggete stålbånd) eller beslag som dekker åpningene nederst bak kledningen".- Det ble foretatt stikktakninger etter råte/dårlig kledning ved hjelp av en syl, ikke påvist råte , dog påvist værslitt trevirke. Tiltak: Musebånd/lusing må etableres. Takkonstruksjon/Loft, TG 2: Takkonstruksjon i tre, type saltak. Tilgang til loftet via luke i himling i hall. Vurdering av avvik: Det er påvist fuktskjolder/skader i takkonstruksjonen. Det er registrert symptom på aktivitet fra skadedyr. Registrert områder med muggsopp/svertesopp i undertaket på loftet. Årsak er trolig fordi det er for fuktig på loftet, fra boligen kommer fuktig luft opp på loftet, som kjøles ned. - Påvist fuktskjolder i undertaket, rundt gjennomføringer i taket. Påvist og målt fukt rundt luftekanal. - Påvist spor av museekskrementer på loftet, trolig som følge av for dårlig musetetning rundt boligen. - Lufterør for kloakk er ikke isolert på loftet, påvist synlige fuktskjolder i himlinger i 1. etasje, muligens kan disse relateres til kondensering fra røret. Tiltak: Det må gjennomføres ytterligere undersøkelser. Det bør gjøres ytterligere undersøkelser av rundt gjennomføringer i taket. - Lufterør for kloakk bør isoleres. Vinduer, TG 2: Vinduer har rammer og karmer av tre. Vindusglass har 2-lags isoler-/energiglass fra byggeåret, 2002 og 2006. Høythengende vinduer fra byggeåret. Vinduer fremstår i all hovedsak i en normal stand og forfatning, alder tatt i betraktning. Vurdering av avvik: Det er påvist noen glassruter som er punktert eller sprukne og at enkelte vinduer er vanskelig å åpne/lukke. Tiltak: Det må påregnes noe vedlikehold og at enkelte vinduer må skiftes ut. Dører: Terrassedør med isolerglass fra 2010. Ytterdør fra byggeåret. Dører fremstår i en normal stand og forfatning, alder tatt i betraktning, og ser ut til å opprettholde sin tiltenkte bruksfunksjon. Balkonger, terrasser og rom under balkonger, TG 3: Veranda på 73 m², vendt mot sydvest, med tilgang fra stue og hage. Av materialer er det benyttet trykkimpregnerte gulvbord, og det er brukt malt trevirke på rekkverket. Deler av verandaen er takoverbygget, og det er montert markise. Takoverbygget terrasse i forbindelse med inngangspartiet er det benyttet trykkimpregnerte gulvbord, og det er brukt malt trevirke på rekkverket. Vurdering av avvik: Rekkverket er for lavt i forhold til dagens krav til rekkverkshøyder. Det er påvist fukt/ råteskader i konstruksjonen. Konstruksjonene har skjevheter. Tiltak: Det er ikke krav om utbedring av rekkverkshøyde opp til dagens forskriftskrav. Råteskadede konstruksjoner må skiftes ut. Lokal utbedring må utføres. INNVENDIG Overflater, TG 2: I 1. etasje er det teppe, fliser og laminat på gulv. Belegg på bad og kjøkken. Malte/ tapetserte plater, brystningspanel og panel på vegger. Badromsplater på bad. Takessplater i himlinger. I kjeller er det teppe, laminat og beting på gulv. Pusset mur og panel på vegger. Panel i himlinger. Vurdering av avvik: Det er påvist skader på overflater. Påvist fuktskader i himlinger i 1. etasje flere steder, ellers bærer overflater dels preg av elde. Tiltak: Gjennomføre ytterligere undersøkelser og foreta utbedring av skade. Etasjeskille/ gulv mot grunn: Etasjeskiller er av trebjelkelag. Støpt betongdekke mot grunnen, ukjent isoleringsgrad. Foretatt kontroll av planhetsavvik ved hjelp av en krysslaser i etasjeskillet. Målt mellom 5 - 11 mm avvik. Lokalt ble det målt 6 mm over 2 meter i hall, soverom og stue. Avvik er innenfor hva som er godkjent måleavvik i Standarden. Radon, TG 2: Det er foretatt radonmåling og dokumentasjon viser verdier mellom 100 og 200 bq. Målt til 101 bq. Vurdering av avvik: Dokumentasjon av radonmålinger fra 2014 viser høye verdier, men under anbefalte grenseverdier. Tiltak: Innvendig tetting av luftlekkasjer i gulv og grunnmur og rundt rør og kabelgjennomføringer. Forbedring av ventilasjon av inneluft på en riktig måte vil kunne hjelpe til å redusere radonnivået. Pipe og ildsted, TG 2: Boligen har elementpipe. Vedovn i hall i 1. etasje (Jøtul 507). Peis m/innsats i kjellerstue. Vurdering av avvik: Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på pipe. Tiltak: Tidspunkt for piperehabilitering nærmer seg. Rom under terreng, TG 2: Gulvet er av betong. Veggene har panel og betong/mur. Hulltaking er foretatt, og det er påvist avvik i konstruksjonen. Hulltaking er foretatt i lagerrom. Fuktkvotemåling (vekt%) i konstruksjonen ble målt til 20. Vurdering av avvik: Det er gjennom hulltaking påvist høyt fuktnivå inne i trekonstruksjonen i hulltakingen, men ikke påvist fuktskader i dette området. Høy luftfuktighet kan over tid føre til muggvekst eller sverting av materialer. Samtidig kan materialer og konstruksjoner bli ødelagte. Det er påvist indikasjoner på noe fuktgjennomtrenging inn i kjellermur. Takstmannen gjorde fuktsøk direkte på grunnmursvegger ved hjelp av ett Protimeter, påvist unormale verdier. Påvist saltutslag på vegger i kjeller. Saltutslag dannes når fuktighet kommer igjennom mur og krystalliseres på innsiden av kjellermurvegg. Det ble etter hulltaking foretatt fuktmåling i vegg i kjeller, målt ca. 20 vektprosent. Treverk skal ha fuktinnhold lavere enn 15 vektprosent. I treverk med fuktighet over 17 vektprosent, øker faren for råte og muggsoppvekst. Påvist sprekk i betongdekket i kjeller. Tiltak: Det påviste fuktnivået gir grunn til å overvåke konstruksjonen jevnlig for å se utvikling over tid, og eventuelt foreta tiltak for å unngå fuktskader. Innvendige trapper: Boligen har lakkert tretrapp. Innvendige dører, TG 2: Boligen har slette og profilerte dører med forskjellig alder og utførelse. Vurdering av avvik: Enkelte av innvendige dører har en del slitasje. Påvist noe skader på enkelte dører i boligen. Tiltak: Lokal utbedring må påregnes. VÅTROM Bad/ vaskerom: Bad/vaskerom i boligens 1. etasje, pusset opp rundt 2010. Det er belegg på gulvet og baderomsplater på vegger. Badet er innredet med servantinnredning med overhengende speil, belysning samt sideskap. Det er også montert skapinnredning med laminert arbeidsbenk og overskap. Dusjen er plassert i hjørnet og har dører i glass, dusjen har kombinasjon av hodedusj og håndholdt armatur. Videre er det opplegg og plass til vaskemaskin i rommet. Det er lagt elektriske varmekabler i gulvet, som varmer opp badet/vaskerommet. Rommet ventileres via elektrisk vifte. Aktuell byggeforskrift er tekniske forskrifter i perioden 1997 - 2010. Dokumentasjon: Ingen dokumentasjon. Overflater vegger og himlinger, TG 2: Veggene har baderomsplater. Taket har himlingsplater. Vurdering av avvik: Plater er ikke montert iht. monteringsanvisning i våtsone til dusjen. Ikke påført mykfuge i underkant av metallskinne. Konsekvens kan være at fukt trenger seg inn bak plater. Tiltak: Takstmannen anbefaler at det settes inn tett dusjkabinett. Dette vil dog ikke lukke avviket. Overflater gulv, TG 2: Gulvet har vinylbelegg. Rommet har elektriske varmekabler. Fall mot sluk er målt til 10 mm. Vurdering av avvik: Det er påvist at høydeforskjell fra topp slukrist til gulv/synlig topp membran ved dørterskel er mindre enn 25 mm. Takstmannen har foretatt kontroll av fallforhold på våtrommet ved hjelp av en punktlaser. Målt 10 mm fra synlig tettesjikt ved dør til overkant sluk. Også noe svakt fall lokalt i dusjen. Det er etablert høy terskel mot tilstøtende rom, dog ingen dokumentasjon på om belegget er brettet opp bak terskel. Tiltak: Våtrommet kan fungere med dette avviket, det må dog gjøres utbedringer om avviket skal lukkes. Det vil imidlertid sjelden være økonomisk rasjonelt som et enkeltstående tiltak. Ved en eventuell renovering, påse at badet bygges med riktig fall til sluk. Sluk, membran og tettesjikt, TG 2: Det er plastsluk og synlig vinylbelegg som tettesjikt. Vurdering av avvik: Det er usikkert om rørgjennomføringene er riktig utført. Belegget ligger ikke synlig klemt utenfor klemringen. Jevnlig rensing av sluket er viktig. Feil i tetting rundt sluket er den største årsaken til lekkasjer fra bad. Det er derfor viktig at ikke vannet blir stående over vannlåsen i sluket. Tiltak: Overvåk tilstanden jevnlig. For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må tettesjiktet skiftes ut, men tidspunktet for når dette er nødvendig er vanskelig å si noe om. Ved renovering, påse at alle forhold med tettesjiktet, våtsone, sluk, røranlegg mv. dokumenteres. Sanitærutstyr og innredning: Rommet har innredning med nedfelt servant, dusjvegger/-hjørne og opplegg for vaskemaskin. Ventilasjon: Det er elektrisk styrt vifte. Tilliggende konstruksjoner våtrom: ulltaking er foretatt, uten å påvise unormale forhold. Hulltaking er foretatt i hall. KJØKKEN Overflater og innredning: Kjøkken med plass til spisegruppe. Innredningen er fra 1990-tallet, og har profilerte fronter i tre og laminerte benkeplater. Det er både opplegg og plass til oppvaskmaskin i innredningen. Kjøkkenvasken av rustfritt stål, er nedsenket i benkeplaten og inneholder vaske- og skyllekum. Det er montert belysning og det er lagt fliser på veggen mellom skapene. Kjøkkenventilatoren er plassert over plass til komfyr og er ført til loftet. Kjøkkenet fremstår med noe slitasje, dog ikke mer enn man burde forvente, alder tatt i betraktning. Avtrekk, TG 2: Det er kjøkkenventilator med avtrekk til loftet. Vurdering av avvik: Det er påvist forsert avtrekk fra kokesonen, men løsningen ansees ikke å være tilfredsstillende. Rør fra kjøkkenventilator er avsluttet på kaldt loft og er ikke ført opp videre over tak. Varm og fuktig luft transporteres opp på loftet, hvor kondens/ising kan oppstå. Tiltak: Avtrekksystemet må utbedres. SPESIALROM Toalettrom: Overflater og konstruksjon, TG 2: Toalettrom tilknyttet entréen, innredet med enkel servant med overhengende speil og belysning. Videre er det montert toalett. Panelovn på veggen varmer opp rommet. Toalettrommet ventileres naturlig via ventil i himlingen. Vurdering av avvik: Toalettrom har kun naturlig avtrekk fra rommet, NS 3600 krever mekanisk avtrekk for å kunne gi TG 0/1. Det er påvist fuktskjolder i overflatene. Påvist fuktskjolder/skader på overflater rundt toalettet. Ikke fuktig på befaringsdagen. Tiltak: Mekanisk avtrekk bør etableres på toalettrom. Lokal utbedring må utføres. TEKNISKE INSTALLASJONER Vannledninger, rør - i - rør, TG 2: Innvendige vannledninger er av plast (rør-i-rør) fra 2010. Fordeler er plassert bak kasse i kjeller. Vurdering av avvik: Rørkursene på rør-i-rør systemet på vannledninger er ikke merket. Tiltak: Rørkurser på rør-i-rør system bør merkes. Vannledninger - kobber, TG 2: Innvendige vannledninger er av kobber i deler av boligen (i kjeller, kjøkken og toalettrom), fra byggeåret. Stoppekran og vannmåler er plassert i kjeller. Vurdering av avvik: Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på innvendige vannledninger. Levetid vannrør av kobber over 25 år - "Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt" = TG 2. Vurdering er basert på alder. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i at mer enn halvparten av forventet brukstid for skjulte røranlegg er oppbrukt. Tiltak: Det er ikke behov for utbedringstiltak siden anlegget fungerer i dag, men ut ifra alder kan skader plutselig oppstå på eldre anlegg. Avløpsrør, TG 2: Det er avløpsrør av plast, fra byggeåret (til toalettrom, kjøkken og i betongdekket) og 2010. Vurdering av avvik: Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på innvendige avløpsledninger. Gjelder rør fra byggeåret. Tiltak: Det er ikke behov for utbedringstiltak siden anlegget fungerer i dag, men ut ifra alder kan skader plutselig oppstå på eldre anlegg. Ventilasjon: Boligen har naturlig ventilasjon. Andre VVS - installasjoner, TG 2: Luft/luft varmepumpe, type General, fra 2018. Vurdering av avvik: Det har ikke vært avholdt service på anlegget senere år.For å sikre varmepumpens levetid, anbefales det å utføre service hvert 2. eller hvert 3. år. Tiltak: Anlegget må sjekkes av fagperson, som må utføre eventuelle tiltak på anlegget. Varmtvannstank, TG 2: Varmtvannstanken er på ca. 200 liter, plassert i kjeller, fra 2010. Vurdering av avvik: Det er ikke påvist tilfredsstillende el-tilkobling av varmtvannstank iht. gjeldende forskrift. Det er ikke påvist tilfredsstillende el-tilkobling av varmtvannstank iht. gjeldende forskrift. Dette var ikke et krav ved oppføringstidspunktet. Tiltak: Det bør etableres tilfredsstillende el-tilkobling etter gjeldende forskrift. Elektrisk anlegg, TG 2: Sikringskap med automatiske sikringer. Elektriske varmekabler i bad og kjellerstue. Det foreligger ikke dokumentasjon på arbeider utført på det elektriske anlegget, takstmannen anbefaler derfor at det utføres en utvidet el- kontroll på det elektriske anlegget. TOMTEFORHOLD Drenering, TG 2: Drensfunksjon fra byggeåret. Av naturlige årsaker, er kontroll av drenerende masser og drenering begrenset, men antatt utført i henhold til praksis fra byggeåret. Vurdering av avvik: Mer enn halvparten av forventet levetid på drenering er overskredet. Dersom dreneringen nærmer seg en alder på 40 år, vil drenssvikt kunne være forventbart. Ikke registrert topplist på grunnmursplast. Ihht. byggforskserien "Utvendig fuktsikring av bygninger", står det at "utvendige grunnmursplater skal i øvre platekant avsluttes med lister eller beslag. Dette er viktig, slik at ikke eventuelt slagregn, snøsmelting o.l. renner ned bak grunnmursplasten". Grunnmur og fundamenter, TG 2: Bygningen har grunnmur i lettklinkerblokker. Det er stripefundamenter av betong under grunnmur. Vurdering av avvik: Det er registrert sprekker/deformasjon som gir grunn til å overvåke konstruksjonen. Påvist sprekk samt hulrom bak puss via rom i kjeller. Når det oppstår sprekker i puss/mur vil vannbelastningen og faren for frostskader øke. Skrå sprekker/riss er et symptom på setninger. Horisontal sprekk/riss i grunnmur skyldes sannsynligvis innpressing av kjellervegg. Anbefaler å følge med på videre utvikling. Tiltak: Lokal utbedring må utføres for å lukke avviket. Dog anbefalt å følge med på videre utvikling. Terrengforhold, TG 2: Dels flat og dels skrånende tomt. Vurdering av avvik: Det er påvist dårlig eller flatt fall inn mot grunnmur og dermed muligheter for større vannansamlinger. Terrenget har stedvis ikke fall fra grunnmuren, dette kan føre til unødig fuktbelastning mot grunnmuren. Det er viktig at terrenget heller riktig i områder ved grunnmuren. Overflatevann skal hurtigst mulig vekk for å unngå unødvendige fuktbelastninger på utvendig fuktsikring og drenering. Tiltak: Det bør foretas terrengjusteringer. Utvendige vann- og avløpsledninger, TG 2: Utvendige avløpsrør er av plast. Utvendige avløpsledninger er fra 1975. Utvendige vannledninger er av plast (PEL). Utvendige vannledninger er fra 1975. Det er offentlig avløp via private stikkledninger og privat brønn/ile, ny trykktank i 2023, pumpe byttet i 2015. Vurdering av avvik: Det foreligger ingen dokumentasjon på vannkvaliteten på brønnvannet. Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på utvendige vannledninger. Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på utvendige avløpsledninger. Tiltak: Foreta kontroll av brønnvann. Det er ikke behov for utbedringstiltak siden anlegget fungerer i dag, men ut ifra alder kan skader plutselig oppstå på eldre anlegg. Enebolig fra 1800 - tallet: UTVENDIG Taktekking, TG 2: Taktekkingen er av stål-/aluminiumsplater fra 1987. Taket er besiktiget fra bakkenivå. Vurdering av avvik: Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på undertak og taktekkingen. Levetid stålplater med plastbelegg over 25 år - "Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt" = TG 2. Påvist korrosjon avflassing på plater som er tegn på elde. Tiltak: Overvåk tilstanden jevnlig. For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må tekkingen skiftes ut, men tidspunktet for når dette er nødvendig er vanskelig å si noe om. Nedløp og beslag: Pipe er helbeslått med blikk over taket. Takrenner, nedløp og beslag er av overflatebehandlet stål. Veggkonstruksjon, TG 2: Veggene har trekonstruksjon av ukjent utførelse, trolig tømmer og bindingsverk. Fasade/kledning har stående bordkledning. Vurdering av avvik: Det er værslitt/oppsprukket trevirke/trepaneler. Det ble foretatt stikktakninger etter råte/dårlig kledning ved hjelp av en syl, ikke påvist råte, dog påvist værslitt trevirke/vedlikeholdsbehov. Tiltak: Det må foretas tiltak for å lukke avviket. Takkonstruksjon/ Loft, TG 2: Takkonstruksjon i tre, type saltak. Vurdering av avvik: Hele takkonstruksjonen er gjenbygget. Det er ingen mulighet til vurdering utover alder og observasjoner fra underliggende etg. Det er påvist fuktskjolder/skader i takkonstruksjonen. Påvist fuktskader/råte i vindskibord samt i ender på takåser. Tiltak: Det må gjøres nærmere undersøkelser.Det må gjøres nærmere undersøkelser. Råteskadede konstruksjoner må byttes om avviket skal lukkes. Vinduer, TG 2: Vinduer har rammer og karmer av tre. Vindusglass har 2-lags isoler-/energiglass fra 1992 og 2007. Vurdering av avvik: Karmene i vinduer er slitte og det er sprekker i trevirket. Påvist værslitt trevirke/tørkesprekker på vinduer utvendig, ellers bærer vindu i badet preg av å ha vært utsatt for fuktighet. Tiltak: Det må påregnes noe vedlikehold og at enkelte vinduer må skiftes ut. Dører: Isolert ytterdør med glassfelt, fra 2007. Dører fremstår i en normal stand og forfatning, alder tatt i betraktning, og ser ut til å opprettholde sin tiltenkte bruksfunksjon. INNVENDIG Overflater: I 1. etasje er det laminat og tregulv. Belegg i bad. På vegger er det panel og MDF- panel. Våtromstapet på bad. Takessplater i himlinger. I 2. etasje er det teppe på gulv. Panel og malte plater på vegger. Panel i himlinger. Overflater med normal bruksslitasje med tanke på alder, og ingen større avvik ble registrert. Etasjeskille/ gulv mot grunn, TG 2: Etasjeskiller er av trebjelkelag. Vurdering av avvik: Målt høydeforskjell på over 15 mm gjennom hele rommet. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. Det ble foretatt kontroll på planhetsavvik ved hjelp av en punktlaser, målt mellom 5 - 12 mm avvik i 1. etasje, i 2. etasje ble det målt mellom 15 - 17 mm avvik i soverommene. Konsekvens/tiltak: For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må høydeforskjeller rettes opp. Det vil imidlertid sjelden være økonomisk rasjonelt som et enkeltstående tiltak i en bolig som dette. Dersom boligen en gang skal renoveres, kan man vurdere slike tiltak. Radon, TG 2: Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre. Tiltak: Det bør gjennomføres radonmålinger. Pipe og ildsted, TG 2: Boligen har mursteinspipe. Vedovn i stue. Vurdering av avvik: Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på pipe. Tiltak: Tidspunkt for piperehabilitering nærmer seg Krypkjeller: Ukjent om det er krypkjeller under boligen, opplyst at det tidligere var en luke i kjøkkengulvet, men at det nå ligger gulv over. Tilgang til eventuell krypkjeller er ikke mulig per i dag. Vurdering av avvik: Krypkjeller har ingen adkomstmulighet og derfor ikke nærmere vurdert innvendig. Kryperom er i utgangspunktet en risikokonstruksjon. Alle kryperom skal være tilgjengelige for inspeksjon og bør inspiseres jevnlig. Tiltak: Det må gjøres ytterligere undersøkelser. Innvendige trapper, TG 3: Boligen har malt tretrapp. Vurdering av avvik: Det er ikke montert rekkverk. Ikke håndlist på begge sider av trapp. Trapp tilfredsstiller ikke dagens krav til trapp. § 12-16 i Byggteknisk forskrift sier "Trapp skal være lett og sikker å gå i. Trapp skal ha sikker avgrensing og ha håndlist på begge sider". Konsekvens/tiltak Rekkverk må monteres for å lukke avviket. Innvendige dører: Boligen har profilerte og slette dører med ukjent alder. VÅTROM Bad/vaskerom, TG 3: Bad/vaskerom fra 1987, med renoveringsbehov. Det er belegg på gulvet og våtromstapet på vegger. Badet er innredet med servantinnredning med profilerte fronter, overhengende speil, belysning og sideskap. Dusjen er plassert i hjørnet og har dører i pleksiglass. Videre er det montert toalett, og det er opplegg og plass til vaskemaskin i rommet. Det er lagt elektriske varmekabler i gulvet. Badet/vaskerommet ventileres via elektrisk vifte i veggen. Aktuell byggeforskrift er byggeforskrifter fra før 1997. Dokumentasjon: Ingen dokumentasjon. Vurdering av avvik: Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav. En må forvente generell oppgradering av våtrommets tettesjikt/membran for at våtrommet skal tåle en normal bruk etter dagens krav (tett våtsone). En samlet TG 3 for rommet er satt med bakgrunn i alder og manglende tetthet i våtsonen på rommet. Det er ikke behov for å gjennomføre en detaljert tilstandsanalyse, etter standardens krav. Tiltak: Totalrenovering er kun en anbefaling grunnet alder og den generelle tilstanden. Badet kan fortsatt tåle forsiktig bruk med tett dusjkabinett. Det er dog ingen garantier. En slik løsning kan forhindre fuktskade, men gir ingen erstatning for tettesjikt/membran samt skader på rør. Tilliggende konstruksjoner våtrom, TG 2: Hulltaking er ikke foretatt, da det allerede er påvist andre avvik i våtsonen. Konsekvens/tiltak: Gjennomføre ytterligere undersøkelser og foreta utbedring av skade. KJØKKEN Overflater og innredning: Kjøkken med plass til liten spisegruppe. Innredningen er satt inn rundt 2021 (kjøpt brukt) og har profilerte fronter i tre, vitrineskap og laminerte benkeplater. Kjøkkenet er utstyrt med integrert mikrobølgeovn. Det er opplegg og plass til oppvaskmaskin i innredningen. Kjøkkenvasken av rustfritt stål, er nedsenket i benkeplaten og inneholder vaske- og skyllekum. Det er montert fliser på veggen mellom skapene. Kjøkkenet fremstår som funksjonelt, uten vesentlige avvik. Skapfront ved bereder er ikke tilstrekkelig festet og henger. Avtrekk: Det er kjøkkenventilator med avtrekk ut. TEKNISKE INSTALLASJONER Vannledninger, TG 2: Innvendige vannledninger er av kobber. Vurdering av avvik: Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på innvendige vannledninger. Levetid vannrør av kobber over 25 år - "Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt" = TG 2. Vurdering er basert på alder. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i at mer enn halvparten av forventet brukstid for skjulte røranlegg er oppbrukt. Konsekvens/tiltak: Det er ikke behov for utbedringstiltak siden anlegget fungerer i dag, men ut ifra alder kan skader plutselig oppstå på eldre anlegg. Avløpsrør, TG 2: Det er avløpsrør av plast. Vurdering av avvik: Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på innvendige avløpsledninger. Levetid for avløpsrør i plast over 25 år - "Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt" = TG 2. Vurdering er basert på alder. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i at mer enn halvparten av forventet brukstid for skjulte røranlegg er oppbrukt. Tiltak: Det er ikke behov for utbedringstiltak siden anlegget fungerer i dag, men ut ifra alder kan skader plutselig oppstå på eldre anlegg. I forbindelse med oppgradering av våtrom vil det være naturlig med utskiftning av rør. Ventilasjon: Elektrisk vifte på badet, ellers naturlig ventilering. Andre VVS - installasjoner, TG 2: Luft/luft varmepumpe, type Fuijitsu, fra 2021. Vurdering av avvik: Ikke egen kurs til varmepumpa. En fast installasjon som varmepumpe bør ikke få strøm fra stikkontakt, men ha en egen kurs (10 - 16A). Bruker du stikkontakt må den være jordet og kursen må ha tilstrekkelig kapasitet og jordfeilbryter. Tiltak: Anbefalt med ytterligere undersøkelser. Varmtvannstank, TG 2: Varmtvannstanken er på ca. 120 liter fra 2021. Vurdering av avvik: Det er ikke påvist tilfredsstillende el-tilkobling av varmtvannstank iht. gjeldende forskrift. Det er ikke påvist tilfredsstillende el-tilkobling av varmtvannstank iht. gjeldende forskrift. Dette var ikke et krav ved oppføringstidspunktet. Konsekvens/tiltak Det bør etableres tilfredsstillende el-tilkobling etter gjeldende forskrift. Elektrisk anlegg, TG 3: Det foreligger ikke dokumentasjon på alle arbeider utført på det elektriske anlegget, takstmannen anbefaler derfor at det utføres en utvidet el-kontroll på det elektriske anlegget. TOMTEFORHOLD Grunnmur og fundamenter: Ukjent fundamentering. GARASJE Frittliggende garasje på 46 m². Bygningen er oppført med støpt dekke. Ringmur. Yttervegger er av bindingsverk, utvendig kledd med trekledning. Takkonstruksjonen er av tre, type saltak, tekket med takshingel. Adkomst via gangdør samt to leddporter i tre. Ikke vurdert tilstand. UTHUS Frittliggende uthus på ca. 25 m². Bygningen er plassert på bjelkelag med pilarer i betong. Yttervegger er av bindingsverk, utvendig kledd med trekledning. Takkonstruksjonen er av tre, type saltak, tekket med takplater. Ikke vurdert tilstand.

  Innbo og løsøre
  Bransjens liste over løsøre og tilbehør legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen følger vedlagt salgsoppgaven. Det er full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse.

  Hvitevarer
  Kun hvitevarer som er spesifikt angitt i salgsoppgaven, følger med. Dette gjelder uavhengig av om hvitevaren(e) eventuelt kan anses som integrerte.

  Parkering
  Parkering i gårdsplass samt garasje.

  Radonmåling
  Enebolig fra 1975: Radon, TG 2: Det er foretatt radonmåling og dokumentasjon viser verdier mellom 100 og 200 bq. Målt til 101 bq. Vurdering av avvik: Dokumentasjon av radonmålinger fra 2014 viser høye verdier, men under anbefalte grenseverdier. Tiltak: Innvendig tetting av luftlekkasjer i gulv og grunnmur og rundt rør og kabelgjennomføringer. Forbedring av ventilasjon av inneluft på en riktig måte vil kunne hjelpe til å redusere radonnivået. Enebolig fra 1800 - tallet: Radon, TG 2: Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre. Tiltak: Det bør gjennomføres radonmålinger.

  Prisantydning inkl. omkostninger
  4 250 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 12 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 7 500,-(Akonto avregning kommunale avgifter) 106 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 4 250 000,00))   130 792,- (Omkostninger totalt)   4 380 792,- (Totalpris inkl. omkostninger)  

 • Oppvarming
  Enebolig fra 1975: Vedovn i hall, Jøtul 507. Peis m/ innsats i kjellerstue. Luft til luft varmepumpe, type General, fra 2018. Elektriske varmekabler i bad og kjellerstue. Enebolig fra 1800 - tallet: Vedovn i stue. Luft til luft varmepumpe, type Fuijitsu, fra 2021. Elektriske varmekabler på badet.

  Energiklasse
  unknown

 • Kommunale avgifter
  6629

  Kommunale avgifter år
  2022

  Info kommunale avgifter
  De kommunale avgiftene omfatter avløpsgebyr, renovasjonsgebyr samt feie- og tilsynsavgift. Det gjøres oppmerksom på at det kan forekomme variasjon i avgiftene som følge av forbruk og eventuelle kommunale endringer av gebyr/avgift

  Formuesverdi primær
  819572

  Formuesverdi primær år
  2021

  Formuesverdi sekundær
  2950457

  Formuesverdi sekundær år
  2021

 • Tinglyste heftelser og rettigheter
  På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver: 3014/187/106: 09.12.1971 - Dokumentnr: 6027 - Registrering av grunn Denne matrikkelenhet opprettet fra:
  Knr:3014 Gnr:187 Bnr:19
  01.08.2003 - Dokumentnr: 5263 - Grensejustering Overført areal fra gnr. 87/4, 87/19 til gnr. 87/106
  Overført areal fra gnr. 87/106 til gnr. 87/19
  Gjelder denne registerenheten med flere
  01.08.2003 - Dokumentnr: 5263 - Målebrev 01.08.2003 - Dokumentnr: 5264 - Grensejustering Overført areal fra gnr. 87/4, gnr. 87/19 til gnr. 87/106
  Overført areal fra gnr. 87/106 til gnr. 87/19
  Gjelder denne registerenheten med flere
  01.01.2020 - Dokumentnr: 1911482 - Omnummerering ved kommuneendring Tidligere: Knr:0125 Gnr:87 Bnr:106
  05.04.1973 - Dokumentnr: 1845 - Bestemmelse om veg Rettighet hefter i: Knr:3014 Gnr:187 Bnr:19
  Bestemmelse om vannledning
  30.07.1973 - Dokumentnr: 4066 - Bestemmelse om vannledn. Rettighet hefter i: Knr:3014 Gnr:187 Bnr:1
  Rettighet hefter i: Knr:3014 Gnr:187 Bnr:4
  Med flere bestemmelser
  Gjelder denne registerenheten med flere


  Ferdigattest/brukstillatelse
  I følge opplysninger fra kommunen foreligger det ikke verken midlertidig bruktilllatelse eller ferdigattest på eiendommen, og plan- og bygningslovens formelle forutsetning for lovlig bruk av eiendommen kan derfor ikke dokumenteres.

  Vei, vann og avløp
  Vann er tilknyttet privat brønn/ ile. Avløp er tilknyttet offetnlig nett via privat fordelingsnett. Adkomst via privat vei.

  Regulerings- og arealplanner
  Reguleringsplan: Uregulert område. Kommuneplan: Kommuneplanens arealdel, Id 0125201601. Spredt boligbebyggelse. Kommentar: Ny kommuneplanens arealdel for Indre Østfold, med Id 3014202101, har vært på høring og offentlig ettersyn i perioden 11.04.2023 - 25.05.2023. Høringsdokumentene kan sees på kommunekart: https://webhotel3.gisline.no/Webplan_3014/gl_planarkiv.aspx?planid=0124201701 Innkomne uttalelser og innspill vil bli vurdert før kommuneplanen legges fram for sluttbehandling i plan- og bygningsutvalget og kommunestyret.

  Adgang til utleie
  Det er ikke kjent at det foreligger offentligrettslige regler som er til hinder for at hele eiendommen leies ut.

  Legalpant
  Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt og kommunale avgifter/gebyrer.

  Kommentar bo- og driveplikt
  Det er ikke bo- og driveplikt på eiendommen.

  Kommentar konsesjon
  Erverv av eiendommen er konsesjonsfritt.

  Kommentar odelsrett
  Det er ikke odel på eiendommen.

 • Lovanvendelse
  Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.    Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel.   Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2). Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.    Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

  Budgivning
  Budgivning i forbrukerforhold  Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form.   Budgivning utenfor forbrukerforhold  Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler.   Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.

  Omk. Kjøper beskrivelse
  4 250 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 12 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 7 500,-(Akonto avregning kommunale avgifter) 106 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 4 250 000,00))   130 792,- (Omkostninger totalt)   4 380 792,- (Totalpris inkl. omkostninger)  

  Omk. kjøper beløp
  130792

  Betalingsbetingelser
  Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.

  Hvitvaskingsreglene
  Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning.

  Personopplysningsloven
  Personopplysninger blir behandlet i samsvar med personopplysningsloven.

  Boligselgerforsikring
  Selger har tegnet boligselgerforsikring som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset oppad til MNOK 14. I den forbindelse har selger utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgivning.

  Boligkjøperforsikring
  Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 3 200/3 600/3 500 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.

  Dødsbo
  Det gjøres spesielt oppmerksom på at boligen selges for et dødsbo. Arvingene (selgerne) har ikke bebodd eiendommen og har ingen kunnskap vedrørende eiendommen og eiendommens beskaffenhet utover det som her fremgår av salgsoppgaven. Kjøper oppfordres til å foreta en særlig grundig besiktigelse, gjerne med bistand fra teknisk sakkyndig.

  Meglers vederlag
  Det er avtalt fastpris stor kr .45.000  ,- for gjennomføring av salgsoppdraget. I tillegg er det avtalt at oppdragsgiver skal dekke tilretteleggingsgebyr kr. 5.000  ,- oppgjørshonorar kr. 5.900  ,- og visninger kr 0 , -.  Markedspakke kr. 23.000. Meglerforetaket har krav på å få dekket avtalte utlegg i henhold til oppdragsavtale. Dersom handel ikke kommer i stand eller oppdraget sies opp, har megler krav på å få dekket vederlag alle dokumentere utlegg. Alle beløp er inkl. mva. 

Tone Johnsrud

Megler

Tone Johnsrud

90 77 53 46

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev