aktiv-eiendomsmegling
Solgt
Velkommen til Lislerudveien 277

Eidsberg Lislerudveien 277

Enkel enebolig beliggende i naturskjønne omgivelser. Stor tomt med masse muligheter. Kort vei til Mysen og Rakkestad.

 • BRA 101 m²
 • OMKOSTNINGER76 784
 • TOTALPRIS INKL. OMKOSTNINGER2 301 784
 • EIENDOMSTYPEEnebolig
 • EIERFORMSelveier
 • BYGGEÅR1 947
 • AREALP-rom 85 m²
 • FELLESKOST./MND-
 • TOMT1 658 m²
 • EIERFORM TOMTEiet tomt
 • 2 225 000,- (Prisantydning)

  Omkostninger
  12 000,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  55 620,- (Dokumentavgift)
  5 000,- (Omkostning kjøper - betales i sluttoppgjøret)
  194,- (Panteattest kjøper)
  585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
  585,- (Tingl.gebyr skjøte)
  --------------------------------------------------------
  76 784,- (Omkostninger totalt)
  --------------------------------------------------------
  2 301 784,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.
Boligen består av: Entré, kjøkken, stue, spisestue, rom, bad, loftsrom og 2 soverom.
Boligen består av 2 store stuer.

Lislerudveien 277, Viken

 • Enkel enebolig i naturskjønne omgivelser. En mindre bolig med godt utnyttet plass.

  Kjøkken:
  Kjøkkenet har innredning med glatte blå fargerike fronter og laminat benkeplate.
  Det er et eldre kjøkken og det vil være naturlig med modernisering av kjøkkenet i eierskifte.
  Det er naturlig avtrekk fra kjøkken.

  Bad:
  Badet som har belegg på gulvet, og våtromsvinyl på veggene, inneholder veggmontert dusjhode og opplegg for vaskemaskin.

  Overflater:
  Gulv: Gulv med lakkerte tregulv.
  Vegger: Vegger med malt trepanel, diverse tapet/malt tapet og malte panelplater
  Himling: Himlinger med malt trepanel, strukket malt strie, mdf panel og malte plater.

  Diverse:
  Innvendige vannledninger er av kobber.
  Fra trykktank til bad er det plastrør trukket i varerør (rør i rør).
  Innvendig i boligen er det synlige avløpsrør av eldre støpejern og plast (merk; boligen er ikke tilknyttet avløp, mini renseanlegg eller septiktank).
  Naturlig ventilasjon via lufteventiler i yttervegg og luftespalte i enkelte vinduer.
  Luft til luft varmepumpe.
  Varmtvannsbereder på 110 liter.
  Elektrisk anlegg med 63 AHS, og kurser med automatsikringer.
  Brannslukningsapparat og røykvarslere.

  Eiendommen er gjennomgått av en bygningskyndig og det er utarbeidet en tilstandsrapport. Denne er vedlagt salgsoppgaven. Nedenfor følger informasjon om forhold som har fått TG 2 og 3.

  Overflater, TG2:
  Overflater er av ulik tid, og fremstår således med forskjeller av slitasjegrad, utførelse og behov for vedlikehold. Det registreres skjevheter i vegger og gulv. Heng i himling. Deler av overflatene gis TG 1.
  Tiltak
  Den enkelte må vurdere behov for tiltak.

  Etasjeskille/gulv mot grunn, TG2:
  Målt høydeforskjell på mellom 10 - 20 mm innenfor en lengde på 2 meter. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik.
  Det ble målt ca. 15 mm høydeforskjell på en måleavstand på 2 meter på kjøkkenet.
  Tiltak
  For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må høydeforskjeller rettes opp. Det vil imidlertid sjelden være økonomisk rasjonelt som et enkeltstående tiltak i en bolig som dette. Dersom boligen en gang skal renoveres, kan man vurdere slike tiltak.

  Etasjeskille mellom første og andre etasje, TG3:
  Målt høydeforskjell på over 20 mm innenfor en lengde på 2 meter. Tilstandsgrad 3 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik.
  Det ble målt ca. 40 mm høydeforskjell innenfor en måleavstand på ca. 1,5 meter i trappegangen.
  Tiltak
  For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må høydeforskjeller rettes opp. Ytterligere undersøkelser må foretas for å få kartlagt omfanget for utbedring.

  Radon, TG2:
  Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre.
  Tiltak
  Det bør gjennomføres radonmålinger.

  Innvendige trapper, TG2:
  Rekkverkshøyder er under dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper.
  Åpninger i rekkverk er større enn dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper.
  Det mangler håndløper på vegg i trappeløpet.
  Trappen tilfredsstiller ikke dagens krav til bredde.
  Tiltak
  For å kunne tilfredsstille dagens forskriftskrav, så må det utføres tiltak.

  Innvendig dører, TG2:
  Det registreres litt behov for justering, ellers virker dørene å være i god stand med hensyn til alder.
  Tiltak
  Foreta justering ved behov.

  Bad, TG3:
  Badet ble pusset opp i 1995. Badet som har belegg på gulvet, og våtromsvinyl på veggene, inneholder veggmontert dusjhode og opplegg for vaskemaskin. Det dusjes direkte på vegger og gulv, noe som på generelt grunnlag kan være en risikoløsning med hensyn til fukt i bakenforliggende og underliggende konstruksjoner. Aktuell byggeforskrift er byggeforskrifter fra før 1997. Dokumentasjon: ingen dokumentasjon.

  Kjøkken innredning, TG2:
  Kjøkkenet har en enkel eldre standard med bruksslitasje.
  Tiltak
  Den enkelte må eventuelt vurdere behov for tiltak.

  Avtrekk, TG2:
  Det er manglende forsert mekanisk avtrekk fra kokesone i kjøkken.
  Tiltak
  Mekanisk avtrekk bør etableres.

  Vannledninger, TG3:
  Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på innvendige vannledninger.
  Stoppekran er ikke lokalisert eller tilgjengelig. Det er påvist at eventuelt lekkasjevann fra rør i rør system ikke ledes til sluk eller annen kompenserende løsning. Det er påvist ufagmessig utførelse av vannledning. Plastrør dårlig klamret.
  Tiltak
  Anlegget må sjekkes av fagperson, som må utføre eventuelle tiltak på anlegget.
  Ifm. oppgradering av våtrom vil det være naturlig med utskiftning av rør.
  Sikre bedre løsning på eventuelt lekkasjevann fra rør i rør system. Det må etableres tilgang til stoppekran. Feste rør bedre.

  Avløpsrør, TG2:
  Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på innvendige avløpsledninger.
  Tiltak
  Tidspunkt for utskiftning av avløpsrør nærmer seg.
  Ifm. oppgradering av våtrom vil det være naturlig med utskiftning av rør.
  Man må forvente at det kan komme fremtidig pålegg om tilknytning til offentlig anlegg eller minirenseanlegg.

  Ventilasjon, TG2:
  Det er påvist mangelfull ventilasjon på ett eller flere rom i boligen.
  Tiltak
  Det bør etableres veggventiler/vindusventiler i alle oppholdsrom som ikke har det.

  Varmtvannstank, TG2:
  Det er ikke påvist tilfredsstillende el-tilkobling av varmtvannstank iht. gjeldende forskrift.
  Det var vanlig å koble varmtvannsbereder i stikkontakt når denne varmtvannsberederen ble tilkoblet. I dag er det krav om at nye varmtvannsberedere med effekt på 1500 W eller mer skal være fast tilkoblet.
  Tiltak
  Det bør etableres tilfredsstillende el-tilkobling etter gjeldende forskrift.

  Elektrisk anlegg, TG3:
  Elektrisk anlegg dels av eldre og dels av nyere dato. Det er 63 AHS, og kurser med automatsikringer.
 • Eiendommen har en landlig og solrik beliggenhet i Eidsberg. Området består av spredt boligbebyggelse og landbrukseiendommer.
  Fra eiendommen er det 1 times kjøretid til Oslo, ca. 12 minutter til Mysen, og ca. 8 minutter til Rakkestad.
  Både Mysen og Rakkestad har flere forretninger og øvrige fasiliteter. Kommunens administrasjonssenter ligger i Mysen
 • Området består hovedsakelig av spredt boligbebyggelse og gårdsbruk.
 • Saltak yttertak dels tekket med betongtakstein, og dels med korrugerte stål/aluminiumsplater.
  Takrenner og nedløpsrør av plastbelagt stål.
  Veggene har trekonstruksjon av ukjent utførelse.
  Fasade/kledning har stående bordkledning.
  Vinduer med 2 enkle glass, og 2-lags isolerglass.
  Malt hovedytterdør med glassruter.
  Platting av trykkimpregnerte trekonstruksjoner på terrengnivå.
  Støpt trapp.

  Se vedlagte tilstandsrapport avholdt 05.09.2022 av WITEK AS for nærmere beskrivelse av eiendommen.

  Eiendommen er gjennomgått av en bygningskyndig og det er utarbeidet en tilstandsrapport. Denne er vedlagt salgsoppgaven. Nedenfor følger informasjon om forhold som har fått TG 2 og 3.

  Taktekking, TG3:
  Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på undertak.
  Eier opplyser at det har forekommet vannlekkasje på det ene soverommet (synlige fuktrenner lokalt ned på vegg). Store deler av takkonstruksjonen er lukket uten mulighet for å inspisere undertak.
  Tiltak
  Tidspunkt for utskiftning av undertak nærmer seg.
  Overvåk tilstanden jevnlig. For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må tekkingen skiftes ut, men tidspunktet for når dette er nødvendig er vanskelig å si noe om.
  Foreta ytterligere undersøkelser for å avdekke årsak, og utfør tiltak til utbedring av lekkasje/eventuelle skader.

  Nedløp og beslag, TG2:
  Et par taknedløp er avsluttet inntil husvegg. Det er ikke montert snøfangere, men dette var ikke et krav når denne bygningen ble oppført.
  Tiltak
  Sørge for at vann fra taknedløp blir ledet bort fra husets grunnmur. Takstmann har ikke kjennskap til takvinkel og ruhet på overflate. Det bør foretas nærmere undersøkelser om det bør sikres mot nedfall av snø og is på steder hvor personer kan oppholde seg.

  Veggkonstruksjon, TG2:
  Det er påvist spredte råteskader i bordkledningen.
  Det er ingen eller liten lufting i nedre kant av kledning mot grunnmur.
  Kledningen har stevis kurving og tørkesprekker.
  Tiltak
  Råteskadet trekledning må skiftes ut.
  Det bør foretas tiltak for å bedre lufting av kledningen.

  Takkonstruksjon/Loft, TG3:
  Det er ingen lufting i konstruksjonen.
  Det er begrenset/dårlig ventilering av takkonstruksjonen.
  Det er tette gesimskasser. Ukjent vedrørende lufting av takkonstruksjon. Store deler av takkonstruksjon er lukket uten mulighet for inspeksjon av undertak. Det registreres noe skjevheter/nedbøyning. Det registreres ekskrementer etter mus på loftet.
  Tiltak:
  Lufting/ventilering må etableres.
  Foreta ytterligere undersøkelser.

  Vinduer, TG2:
  Vinduer er av ulik tid, og har således forskjeller av elde og bruksslitasje. Det ene glasset i kjøkkenvindu er sprukket. Enkelte vinduer har etterslep av vedlikehold med malingsavflassing. Enkelte vinduer er vanskelig å åpne-/lukke. Kun tilfeldig utvalgte vinduer er funksjonstestet.
  Tiltak
  Utføre tiltak for å lukke avvik.

  Dører, TG2:
  Døren har etterslep av vedlikehold.
  Tiltak
  Utføre vedlikehold.

  Balkonger, terrasser og rom under balkonger, TG2:
  Det er enkelte dårlige bord.
  Tiltak
  Foreta lokale utbedringer.

  Utvendige trapper,TG2:
  Det nederste trinnet har glidd litt ut.
  Utfør tiltak for å lukke avviket.
 • 1.et: 69/83 kvm P-rom/BRA
  2.et: 16/18 kvm P-rom/BRA

  Følgende rom inngår i primærareal: Entré med trapp, Stue, Spisestue, Kjøkken, Bad, Trappegang, Loftstue, Soverom, Soverom 2

  Det er mye skråtak og lav takhøyde i loftsetasjen, og loftsetasjen oppfyller ikke kravene til rom for varig opphold.
  Gulvarealet i loftsetasjen utgjør ca. 39 m², men store deler av arealet er ikke måleverdig grunnet lav takhøyde. Det finnes en enkel skapdør inn til kaldt loft, og det er også utvendig luke i gavlveggen til kaldtloftet.
 • Se punktet om standard samt løsøre- og tilbehørsliste utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse.
 • Elektrisk og ved
 • Eiet tomt på 1 658 m2.
  Tomten som er både flat og kupert består av pent opparbeidet grøntareal slik som gressplen, prydbusker og trær. Det er gruslagt innkjørsel.
 • På egen gårdsplass
 • Store deler av Lislerudveien er kommunal.
  Avkjøringen inn til eiendommen er privat og eier står selv for vedlikehold.

  Det er borrevann tilknyttet eiendommen, ikke offentlig tilknytning.
  Det er ikke tatt vannprøve i forbindelse med salget.

  Det er pt. ikke kloakktilkobling eller minirenseanlegg på eiendommen.
  Det er utedo på eiendommen i dag.
  Det foreligger ikke pålegg om endring av tilknytningsforhold til eiendommen.

  Det anses som naturlig å installere et minirenseanlegg.
 • Det foreligger ikke formuesverdi på eiendommen.
 • Offentlig avgifter er beregnet til kr. 3715,- for 2022.
  Dette inkluderer branntilsyn og renovasjon.
 • Faste løpende kostnader er:
  Kommunale avgifter
  Strøm
  Forsikring
  m.m
 • Det finnes ikke ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse for opprinnelig bygg fra ukjent bygningsår. Dette vil ikke få noen praktisk betydning for ny eier.

  Bygningen er byggemeldt.
 • Det er ikke kjent at det foreligger offentligrettslige regler som er til hinder for at hele eiendommen leies ut.
 • Eiendommen er konsesjonsfri.
 • Det er ikke odel på eiendommen.
 • Det var tilsyn på pipe 01.02.2019
  Feiing utført 14.04.2021

  Det er ikke foretatt kontroll av det elektriske anlegget i løpet av de siste 5 årene, og det er utført arbeider som egeninnsats. Det anbefales en gjennomgang/el-kontroll av en registrert elektroinstallasjonsvirksomhet.
  Etter aksept av bud, vil eiendommens salgssum bli meddelt de som ev. måtte etterspørre denne. Eiendommens salgssum vil bli offentlig tilgjengelig ved overføring av hjemmel.
 • Rettigheter på andre eiendommer:

  Rettigheter på 3014-213/9
  Rettigheter i eiendomsrett
  1947/1820-1/1 Bestemmelse om veg
  16.09.1947
  rettighetshaver:Knr:3014 Gnr:213 Bnr:35

  Rettigheter på 3014-213/9
  Rettigheter i eiendomsrett
  2017/773389-2/200 Bestemmelse om veg
  14.07.2017 21:00
  rettighetshaver:Knr:3014 Gnr:213 Bnr:35

  Rettighet på eiendommen:

  2004/6622-1/1 Elektriske kraftlinjer
  14.09.2004
  Rettighetshaver: FORTUM DISTRIBUSJON AS
  Bestemmelse om adkomstrett
  Med flere bestemmelser
  Kommunen har legalpant i eiendommen for eventuelle ubetalte kommunale skatte- og avgiftskrav. Kontakt oppdragsansvarlig for ytterligere informasjon.
 • Eiendommen er ikke regulert.
  Eiendommen ligger i et område avsatt til LNF-område i kommuneplanen, spredt boligbebyggelse, LNF2 område.
 • Gnr. 213 Bnr. 35 i Indre Østfold kommune
 • Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.
 • Partene skal signere kjøpekontrakt etter aksept av bud.
 • Overtagelse etter nærmere avtale med selger.
 • Selger har tegnet boligselgerforsikring som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset oppad til MNOK 10. I den forbindelse har selger utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgivning.
 • Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 2 300/2 700/2 600 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.
 • Alle som skal selge eller leie ut bolig må som hovedregel energimerke boligen og fremskaffe en energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal på mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og eier er selv ansvarlig for at opplysningene er riktige. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket boligen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler
 • Budgivere oppfordres til å legge inn bud via «Trygg Budgivning». Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler
 • Budgivere oppfordres til å legge inn bud via «Trygg Budgivning». Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form.
 • Listen over løsøre og tilbehør utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020, legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen er tilgjengelig hos oppdragsansvarlig samt på www.nef.no. Til orientering er det full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg.
 • Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning
 • Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.

  Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel.
  Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2).

  Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.

  Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.
 • Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Gruppen AS og konsernets produktselskaper om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med oppdragsansvarlig for et uforpliktende tilbud vedrørende finansiering. Meglerforretningene kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester.
 • Det er avtalt provisjonsbasert vederlag tilsvarende 2,27% av kjøpesum for gjennomføring av salgsoppdraget. I tillegg er det avtalt at oppdragsgiver skal dekke tilretteleggingsgebyr kr.10.900,-. Minimumsprovisjonen er avtalt til kr. 45.000,-. Meglerforetaket har krav på å få dekket avtalte utlegg i henhold til oppdragsavtale totalt kr. 45.000,-. Dersom handel ikke kommer i stand har megler krav på å få dekket alle utlegg og vederlag. Alle beløp er inkl. mva.
 • Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.
 • Dersom annet ikke avtales, sendes skjøte/hjemmelsdokument for tinglysing i etterkant av overtakelse.
 • Kjell Ole Hærnes
Rikke Emilia Andersson

Megler

Rikke Emilia Andersson

97 01 42 23

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev