aktiv-eiendomsmegling
Solgt
Velkommen til Dønnumskia 206! En frittliggende eneboligeiendom med landlig beliggenhet og stor tomt.

EIDSVOLL Dønnumskia 206

Eldre enebolig med uthus - stor tomt på ca 9,7 mål - gode solforhold og landlig beliggenhet!

 • kr 1 600 000
 • BRA 121 m²
 • 3 soverom
 • Prisantydningkr 1 600 000
 • Omkostningerkr 57 042
 • Totalpris inkl. omkostningerkr 1 657 042
 • ObjektstypeEnebolig
 • EierformSelveier
 • Byggeår1 915
 • Soverom3
 • ArealP-rom 118 m²
 • Tomt9 753 m²
 • Eierform tomtEiertomt
 • 1 600 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 12 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 40 000,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 600 000,00))   57 042,- (Omkostninger totalt)   1 657 042,- (Totalpris inkl. omkostninger)
Velkommen til Dønnumskia 206! En frittliggende eneboligeiendom med bolighus og låve. Bolighuset inneholder gang, kjøkken, spisestue, stue, 3 soverom, trappegang, bad og bod. Utgang fra stuen til terrasse på en side av boligen. Tomt på ca 9753 kvm. Eiendommen ligger landlig til i Eidsvoll, midt mellom Råholt og Sundet. Det er ca 4 km til Sundet der du har dagligvarebutikker, ungdoms- og videregående skoler, barnehager og øvrige servicetilbud. Det er ca 2 km til Ås barenskole som eiendommen sokner til. På Råholt finner du tilbud som Amfi kjøpesenter, idretts- og svømmehall, spisesteder, m.m. Det tar ca 4 min med bil til Eidsvoll stasjon hvor toget tar deg til bla. OSL Gardermoen på ca 8 min og Oslo på 34 min. Nærmeste bussholdeplass med ofte avganger er Vegamot ca 1,3 km unna.

Dønnumskia 206, Viken

 • Tomt
  9753m²

  Beskrivelse av tomt
  Tomten er flat og igjengrodd. Det må påregnes tomteopparbeidelse. Del av tomten er dyret mark på baksiden av boligen og låven (se kart). Det er ikke selger som har dyrket selv her, så det må antas at det er en nabo som gjør det.

  Beliggenhet
  Dønnumskia 111 ligger landlig til ca 4 kilometer utenfor sentrum (Sundet) i Eidsvoll kommune. Nærområdet består hovedsakelig av spredt boligbebyggelse og gårdsbruk. I Sundet finner du bla. dagligvarebutikker, vinmonopol, bokhandel, Europris, m.m. Det er ca 2,3 km til Myhrer hvor det er fotballbane, Bohus, Elon, Thansen, Jysk og Rusta, samt flere byggevarehus. På Hammerås like bortenfor Myhrer har man også matforretningen Coop Extra. Nærområdet byr på flere fine turmuligheter langs Vorma, i Åsleia og til Mistberget. I sommerhalvåret er det gode båt - og fiskemuligheter i Vorma, og Eidsvoll kan i vintersesongen by på gode skimuligheter i oppkjørte løyper. Det er blant annet fin lysløype på Finstad. Ønsker du ytterligere servicetilbud er det ikke lange veien til Råholt med Amfi senter med over 50 forretninger og svømme- og idrettshall, eller til Jessheim med Storsenter med ca 140 butikker og serveringssteder, kulturhus med kino og flere idretts- og fritidstilbud. Det er kort vei ut til E6, så eiendommen ligger fint til om man skal pendle med bil til Oslo eller Hamar. Det går også tog begge veier fra Eidsvoll stasjon på vestsiden av Vorma. Avstander med bil: Eidsvoll sentrum ca 4 min. Råholt/ Eidsvoll Verk ca 10 min. Oslo Lufthavn Gardermoen ca 25 min. Jessheim ca 25 min. Oslo S ca 50 min. Hamar ca 45 min. For ytterligere informasjon se www.eidsvoll.kommune.no

  Adkomst
  Fra E6: Ta av motorvegen ved Boksrudkrysset mot Eidsvoll sentrum. Følg fylkesvei 181 og ta så til rett frem i rundkjøringen på Trondheimsvegen. Ta så til høyre i neste rundkjøring inn på Eidsvollvegen. Følg Eidsvollvegen i ca 2 km mot Sundet og ta så høyre inn Dønnumskia. Følg veien i ca 2 km og du vil så få boligen på din høyre side. Boligen er merket med Aktiv til-salgs plakat.

  Barnehage/skole/fritid
  Det er skoler i alle trinn og flere barnehager i Eidsvoll. Eiendommen sokner til Ås barneskole, som ligger ca 2 km unna, og på Vilberg i Eidsvoll er det både ungdoms- og videregående skoler.

  Skolekrets
  Ås skolekrets.

  Offentlig kommunikasjon
  Det er ca 1,3 km til nærmeste bussholdeplass "Vegamot". Derfra går det ofte buss til/fra bla. Eidsvoll stasjon, Eidsvoll Verk, Råholt og Jessheim. Med bil tar det ca 4 min til stasjonen hvor toget ofte går til/fra bla. Hamar (40 min) Oslo lufthavn Gardermoen (8 min) og Oslo S (34 min).

  Byggemåte
  Frittliggende enebolig oppført med grunnmur av betong. Yttervegger i trebindingeverk kledd med stående bordkledning. Takkontruksjon i sperretak i tre tekket med betongtakstein og papp. Terrasse i tre på peler utenfor stuen. Vinduer av ulik alder og type, dels med isolerglass, dels med enkle glass. Ett vindu er er malt metall med isolerglass. Låve/uthus bestående av gammel del med støpt gulv og yttervegger av teglsteinsmur, en midtdel med rest av gammel låvekonstruksjon og en nyere del i trebindingsverk og fundamenter på peler. Saltak i tre tekket med planer. Interessenter bes lese gjennom vedlagte tilstandsrapport for ytterligere informasjon.

  Sammendrag selgers egenerklæring
  - Huset er gjengrodd og i dårlig forfatning. - Problemer med dreninger/fukt i kjeller. - Det har vært rotter i boligen. - Mulig pålegg om tilknytning til avløp.

  Innhold
  1. etasje 60 kvm p-rom: Gang, kjøkken, spisestue og stue. 2. etasje 58 kvm p-rom: Trapperom, gang, 3 soverom og bad. Sekundære rom: sportsbod på ca 3 kvm. Driftsbygning/låve på eiendommen medfølger.

  Standard
  Eldre bolighus som er oppført i ca 1915. Boligen er i dårlig stand og krever en del renovering. Overflater: Gulv: Belegg. Vegger: Trepanel, tynnplatepanel og malte plater. Himlinger: Himlingsplater. Kjøkken: Kjøkkeninnredning med glatte fronter og laminat benkeplate. Avsatt plass til hvitevarer. Bad: Eldre bad med vinylbelegg på gulv og plater på vegger. Innredet med toalett, servant i servantskap og badekar. Kort fortalt: - Frittliggende enebolig med renoveringsbehov/riving. - Gang. - Kjøkken. - Spisestue. - Stue. - Bad med badekar. - 3 soverom. - Sportsbod. - Terrasse. - Låve/uthus. - Stor tomt på ca 9753 kvm. - Landlig beliggenhet i Eidsvoll med kort vei til Sundet. Følgende har i vedlagte tilstandsrapport oppnådd tilstandsgrad 3 - store eller alvorlige avvik: - Utvendig > Taktekking: Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på taktekkingen. Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på undertak. Det er påvist skader eller avvik på selve taktekkingen. Gammel takstein, dog ukjent alder. Flere takstein er ute av stilling ved raft mot syd/vest mangler flere stein. Også noen manglende mønepanner. - Utvendig > Veggkonstruksjon: Det er værslitt/oppsprukket trevirke/trepaneler. Det er påvist spredte råteskader i bordkledningen. - Utvendig > Takkonstruksjon/Loft: Det er registrert skader i undertak. Det er påvist fuktskjolder/skader i takkonstruksjonen. Det er registrert symptom på aktivitet fra skadedyr Takkonstruksjonen er ikke tilstrekkelig besiktiget pga. manglende forsvarlig adkomst til loft. - Utvendig > Vinduer: Karmene i vinduer er slitte og det er sprekker i trevirket. Det er påvist vinduer med fukt/råteskader. Vinduer med isolerglass er punktert. - Utvendig > Dører: Dører har råteskader. Knust glass i hoveddør. Låsmekanisme er defekt. - Utvendig > Balkonger, terrasser og rom under balkonger: Det er påvist fukt/råteskader i konstruksjonen. Konstruksjonene har omfattende skjevheter. - Innvendig > Overflater: Det er stedvis påvist synlige skader på overflater. - Innvendig > Etasjeskille/gulv mot grunn: Målt høydeforskjell på over 20 mm innenfor en lengde på 2 meter. Tilstandsgrad 3 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. Det er påvist fuktskader i etasjeskiller Det er registrert symptom på sopp/råte. - Innvendig > Pipe og ildsted: Mursteinpipe er tildekket/innebygget. - Innvendig > Krypkjeller: Det er påvist skader på konstruksjoner i krypkjeller som er forårsaket av råte eller sopp. - Innvendig > Innvendige trapper: Rekkverkshøyder er under dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper. Åpninger i rekkverk er større enn dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper. Det mangler håndløper på vegg i trappeløpet. Trappen har store skader. Kjellertrappen har store skader, (råteskader og er ute av stilling). - Innvendig > Innvendige dører: Enkelte av innvendige dører har betydelige skader. - Våtrom > Generell > Bad: Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav. Badet har store skader. Det er ikke behov for å gjennomføre en detaljert tilstandsanalyse, etter standardens krav. - Våtrom > Tilliggende konstruksjoner våtrom > Bad: Hulltaking er ikke foretatt da det allerede er påvist andre avvik i våtsonen. - Kjøkken > Overflater og innredning > Kjøkken: Kjøkkeninnredningen er skadet/har betydelig skader. - Kjøkken > Avtrekk > Kjøkken: Kjøkkeninnredningen er skadet/har betydelig skader. Må skiftes. - Tekniske installasjoner > Vannledninger: Det er påvist ufagmessig utførelse av vannledninger. Alder. - Tekniske installasjoner > Avløpsrør: Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på innvendige avløpsledninger. Det er påvist unormale luktforhold rundt avløpsanlegg. Det er påvist ufagmessig utførelse av avløpsledninger. Det er påvist skader eller utettheter på sluk/avløp. - Tekniske installasjoner > Elektrisk anlegg: Gammelt 230 el-anlegg med skrusikringer i sikringsskapet. - Tekniske installasjoner > Branntekniske forhold: Det mangler både brannslukkingsutstyr og røykvarselere i boligen. - Tomteforhold > Drenering: Det er ut ifra observasjoner konstatert at drenering/tettesjikt har funksjonssvikt/svært begrenset effekt. Det mangler eller på grunn av alder er det sannsynlig at det mangler utvendig fuktsikring av grunnmuren - ved kjeller/underetasje. - Låvebygg: Sprekker i teglsteinsmur og puss. Gammel trekonstruksjon er betydelig ut av stilling. Den nyeste delen har svikt i fundamenter og hele konstruksjonen har skjevheter som følge av dette. Det er nødvendig med omfattende utbedringer av bygningen. Følgende har i vedlagte tilstandsrapport oppnådd tilstandsgrad 2 - avvik som kan kreve tiltak: - Utvendig > Nedløp og beslag: Det er ikke tilfredsstillende bortledning av vann fra taknedløp ved grunnmur. - Utvendig > Utvendige trapper: Konstruksjonene har skjevheter. - Innvendig > Radon: Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre. - Tekniske installasjoner > Ventilasjon: Det er påvist mangelfull ventilasjon på ett eller flere rom i boligen. - Tomteforhold > Grunnmur og fundamenter: Innsiden av grunnmuren har misfarging. Det er avvik: Svikt i fundament til inngangsparti og bod. Konstruksjonen er ute av stilling. - Tomteforhold > Utvendige vann- og avløpsledning: Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på utvendige avløpsledninger. Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på utvendige vannledninger. - Tomteforhold > Septiktank: Ingen dokumentasjon på septiktank/utførelse. Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på septiktank. Takstmann har ikke vurdert tilstand på elektriske varmekilder. For ytterligere og mer utførlig teknisk beskrivelse av eiendommen se vedlagte tilstandsrapport av Hans Petter Lindstad, datert 15.05.2023. Her fremgår kostnadsestimat og anbefalte tiltak på tilstandsgrad 2 og 3 (TG 2 og 3). Vi oppfordrer interessenter til å sette seg godt inn i tilstandsrapporten før visning.

  Innbo og løsøre
  Bransjens liste over løsøre og tilbehør legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen følger vedlagt salgsoppgaven. Det er full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse. 

  Hvitevarer
  Kun hvitevarer som er spesifikt angitt i salgsoppgaven, følger med. Dette gjelder uavhengig av om hvitevaren(e) eventuelt kan anses som integrerte.

  Parkering
  Det er gode parkeringsmuligheter på egen eiendom.

  Radonmåling
  Det er ikke foretatt radonmålinger og bygget er heller ikke utført med radonsperre.

  Diverse
  Eiendommen vil ikke bli ytterligere ryddet eller rengjort før overtagelse. Det er nedgravd septiktank av betong på eiendommen. Septiktanken har overløp til grøft. Eiendommen ligger i område som er ansette som kulturhistorisk landskap av nasjonal interesse med navn " Fra Tingvoll til Eidsvoll Verk langs Andelva". Etter aksept av bud, vil eiendommens salgssum bli meddelt de som ev. måtte etterspørre denne. Eiendommens salgssum vil bli offentlig tilgjengelig ved overføring av hjemmel.

  Prisantydning inkl. omkostninger
  1 600 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 12 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 40 000,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 600 000,00))   57 042,- (Omkostninger totalt)   1 657 042,- (Totalpris inkl. omkostninger)

 • Oppvarming
  Boligen varmes opp elektrisk med panelovner og reflektorovn i bad. Kombinert vedovn og parafinovn. Dagtank for parafin i kjellertrapp. Fyring med fossil fyringsparafin ble forbudt i 2020, men tanken kan bygges om/oppgraderes til å benytte bioparafin.

  Energiklasse
  G

 • Kommunale avgifter
  10914

  Kommunale avgifter år
  2022

  Info kommunale avgifter
  Kommunale avgifter vil variere. Nåværende eier har ikke benyttet normal bruk av vann og man må derfor påregne at oppgitte sum vil være høyere ved eget forbruk. Kommunale avgifter listet opp over inkl.: vann, slam, renovasjon, feiing og eiendomsskatt.

  Info om eiendomsskatt
  Det er eiendomsskatt i Eidsvoll kommune, pt. på 2,9 promille.

  Formuesverdi primær
  781809

  Formuesverdi primær år
  2022

  Formuesverdi sekundær
  2970875

  Formuesverdi sekundær år
  2022

  Andre utgifter
  Eier står selv ansvarlig for kostnader tilknyttet forsikringer, strømforbruk, vedlikehold, oppgradering/tilknytning av anlegg og ledninger, snøbrøyting, kommunale avgifter, m.m.

  Tilbud lånefinansiering
  Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Alliansen om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med megler for formidling av et uforpliktende tilbud om finansiering. Meglerforetaket kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester. 

 • Tinglyste heftelser og rettigheter
  På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver: 3035/145/11: 22.04.1911 - Dokumentnr: 900024 - Registrering av grunn Denne matrikkelenhet opprettet fra: Knr:3035 Gnr:145 Bnr:1 01.01.2020 - Dokumentnr: 963462 - Omnummerering ved kommuneendring Tidligere: Knr:0237 Gnr:145 Bnr:11

  Ferdigattest/brukstillatelse
  Kommunen opplyser at det ikke finnes noen ferdigattester eller brukstillatelser i deres arkiver. Dette gjelder også byggetegninger.

  Vei, vann og avløp
  Dønnumskia er en fylkesvei (FV1588). Det er privat avkjøring til eiendommen. Boligen er tilknyttet kommunalt vann via private stikkledninger. Kommunen er i gang med prosjektering av ny vannledning langs Dønnumskia. Prosjektet med ny vannledning er planlagt utført i 2024-2025. Det er installert vannmåler. Denne ble sist avlest i 2020. Opplys vannforbruk er unormalt lavt. Vannet er per idag plombert da det ikke bor noen på eiendommen. Det er pt. privat septiktank i betong nedgravd på eiendommen. Det anbefales av denne undersøkes nærmere og utbedres. Det ble i 2022 sendt varsel om pålegg om oppgradering av avløpsanlegg på eiendommen. Kommunen har i år sendt ut nytt varsel om å avvente med dette ifm. en vurdering om å etablere kommunal trykkavløpsledning langs Dønnumskia i samme trase som planlagt ny vannledning. Prosjekteringen gjennomføres i løpet av 2023. Når prosjekteringen er ferdig vil kommunen sende ut informasjon om hvorvidt det vil bli etablert en kommunal trykkavløpsledning som eiendommen kan tilknytte avløp til. Dersom det ikke blir noe av denne ledningen, må kjøper selv oppgradere privat avløpsløsning ihht. forurensingsforskriften og kommunens lokale forskrift om utslipp av avløpsvann. Kostnader i tilknytting til evt. oppkobling til kommunal trykkavløpsledning eller oppgradering av privat avløpsløsning vil tilkomme ny eier.

  Regulerings- og arealplanner
  Eiendommen er ikke regulert. Eiendommen er i kommuneplanen for Eidsvoll avsatt til LNFR formål. I områder avsatt til LNFR, landbruks- natur- og friluftsformål, er det forbud mot nedbygging og omdisponering av dyrka og dyrkbar jord som kan brukes til matproduksjon. Områder avsatt til LNF skal forvaltes skånsomt slik at vesentlige verdier representert ved kulturlandskap med åsprofiler og silhuetter, raviner, friluftsinteresser, blå-grønn struktur, biologisk mangfold og trekkveger for vilt, bevares.

  Adgang til utleie
  Det er ikke egen utleiedel på eiendommen.

  Verneklasse/sefrak
  Bolighuset på eiendommen er SEFRAK registret som kulturminne hos Riksantikvaren. SEFRAK ID: 0237-0308-024 Navn: BOLIGHUS, BJERKELUND, DØNNUM ØSTRE Status: Annet SEFRAK-bygg Bolighuset er oppført i 1915 i følge kommunen, og er dermed ikke meldepliktig. Eldre fjøs og låve ble revet i ca 1930, og nytt ble satt opp samme tid. Bygninger som er SEFRAK- registrerte er ikke tillagt spesielle restriksjoner. Registreringen fungerer mer som et varsku om at det bør gjøres en lokal vurdering av verneverdien før det eventuelt bli gitt tillatelse til å rive, flytte eller endre bygningen. Mer info om SEFRAK registeret finnes på www.ra.no

  Legalpant
  Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt og kommunale avgifter/gebyrer.

  Kommentar bo- og driveplikt
  Det er ikke bo- og driveplikt på eiendommen.

  Kommentar konsesjon
  Eiendommen er bebygd, tomten er større enn 2 dekar, men mindre enn 100 dekar totalt og har ikke mer enn 35 dekar fulldyrket og/eller overflatedyrka jord.  Kjøper er klar over at konsesjonsfriheten er betinget av at man ikke foretar bruksendring i strid med plan og at dette bekreftes overfor plan- og bygningsmyndigheten ved utfylling av egenerklæring om konsesjonsfrihet.

  Kommentar odelsrett
  Det er ikke odel på eiendommen.

 • Lovanvendelse
  Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.    Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel.   Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2). Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.    Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet. Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtagelse. 

  Budgivning
  Budgivning i forbrukerforhold  Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form.   Budgivning utenfor forbrukerforhold  Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler.   Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.

  Omk. Kjøper beskrivelse
  1 600 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 12 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 40 000,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 600 000,00))   57 042,- (Omkostninger totalt)   1 657 042,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  Omk. kjøper beløp
  57042

  Betalingsbetingelser
  Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.

  Hvitvaskingsreglene
  Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning.

  Personopplysningsloven
  Personopplysninger blir behandlet i samsvar med personopplysningsloven.

  Boligselgerforsikring
  Selger har tegnet boligselgerforsikring som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset oppad til MNOK 14. I den forbindelse har selger utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgivning.

  Boligkjøperforsikring
  Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 3 200/3 600/3 500 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.

  Meglers vederlag
  Det er avtalt provisjonsbasert vederlag tilsvarende 2,4% av kjøpesum for gjennomføring av salgsoppdraget. I tillegg er det avtalt at oppdragsgiver skal dekke tilretteleggingsgebyr kr 16.450,- oppgjørshonorar kr 5.950,- og visninger kr  2.500,- per stk. Minimumsprovisjonen er avtalt til kr 38.000,-.  Meglerforetaket har krav på å få dekket avtalte utlegg i henhold til oppdragsavtale totalt kr 7.500,-. Utleggene omfatter foto og kommunale opplysninger. Dersom handel ikke kommer i stand har megler krav på å få dekket kr. 1.875,- per times arbeid, begrenset oppad til kr. 16.450,- .  Alle beløp er inkl. mva. 

Ann Kristin Hoset

Megler

Ann Kristin Hoset

98 08 56 92

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev